• Pinewood

Svårt se effekter av älgexplosionen

AktuelltPublicerad: 2010-10-20 15:20

Det är uppenbarligen svårt för sågverken att se effekterna av den så kallade älgexplosionen på 1970 och -80-talet. Det visar ett examensarbete från skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Idén till examensarbetet fick Per Kvarnström på skogsmästarskolan efter en artikel i tidningen Svensk Jakt om sågverksägaren Karl Hedin, som hävdade att han inte märkt några större skador på det klentimmer som utsattes för älgbetningen på 1970 och 80-talet.
En enkät med 13 frågor skickades till tolv sågverk i Dalarna, Värmland och Västmanland. En av frågorna var om sågverket börjat märka av älgexplosionen på det inkommande virket. Av de fem sågverk som svarade på frågan hade fyra inte märkt något och ett visste inte.
Det framgår också att frågan är komplex. Några sågverk sågar grövre timmer och därför har man inte fått in de aktuella betesskadorna ännu. Det är också svårt att att säga vad olika skador beror på, men genomgående verkar de ligga på en stabil årsnivå.

Upp till fem procent skador
På frågan om hur mycket älgskadorna kostar företaget svarade bara fyra tillfrågade. Ingen hade någon särskild uppfattning om den saken. Däremot planerar några av sågverken att installera röntgenutrustning för att på det viset kunna upptäcka inre skador i virket.
Däremot ansåg sex av sju svarande att man accepterar 1-5 procent färska betesskador årligen. Den sjunde uppgav sig ha problem med vandringsälgar och att man därför accepterar en mindre del del skador.

Måttlig oro för framtiden
Det verkar inte heller som att sågverken är speciellt oroade av en kommande älgexplosion. Av de sju svaren på frågan var det en som tyckte farhågorna för en ny explosion var befogade och en ansåg att de framtida kvalitetsskadorna var oroande.
Hela examensarbetet finns här.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Intressant påstående.

2010-10-22 18:12

Och i kommentar här söker jag ytterligare svar,http://ltz.se/nyheter/berg/1.2432411-satte-skogplant-pa-sommarlovet-34-ar-senare-gallrar-de-samma-skog

1. Älgexplosionen drar mot nordost

2010-10-21 13:24

Eugene Hemberg skriver i sin artikel "Elgens paläontologiska och nutida utbredning" i Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrifts Jubileumshäfte 1897 att älgen som art nådde sin största utbredning i Europa " ... under en tidig förhistorisk tid sammanfallit med tallskogens klimatologiska gränser". Vidare skriver han "Elgens öde ... är en långsamt skeende tillbakaträngning från vester och söder mot öster och nord." Nuförtiden arbetar den internationella ekosofirörelsen för att vargen skall få föröka sig fritt i Sverige genom att möjliggöra fri vandring mellan Ryssland och Sverige. Mängder av avhandlingar publiceras i ämnet, se till exempel "Dispersal Behavior and the Connectivity Between Wolf Populations in Northern Europe" av Ilpo Kojolaa, Salla Kaartinen, Antero Hakala, Samuli Heikkinen, och Hanna-Marja Voipio. I tidningen Skog & Virke nr 3/2010 skriver Sören Petersson, VD i Holmen Skog, följande: "Jag blickar ut över ungskogen och blir bestört när jag ser alla tallar som förstörts av älgbete." I allt ökande omfattning ser vi att kombinationen industri-universitet-troende biologer genom politisk makt bekämpar älgen genom att dels beröva den dess föda, varav den måste ha tillgång till garvsyra och tallharts som rikligt finns i underväxta ungtallar, dels tvinga/köpa jägarna till felaktig avskjutning och dels plantera in varg. Dessa åtgärder kommer naturligtvis påskynda den av Eugéne Hemberg för mer än 110 år sedan observerade förflyttningen av älgens utbredningsområde mot nordost. Älg kommer i stora delar av Sverige snart att enbart vara ett minne om detta för landsbygden så viktiga villebråd. För Holmen Skog blir det säkert till stor vinst när man om 80 år skördar dagens ungskog och slipper de redan nu obefintliga betesskadorna och ekologisterna kan lyssna på vargbjäff från tätortsnära torn. Eller som Sören Peterson säger i nämnd tidning: "Hur skall vi kunna försvara för kommande generationer att vi inte tog vårt ansvar för en klövviltstam i balans?"
Tja, du Sören - du och jag har nog skilda åsikter om vad en klövviltstam i balans är. Du avser nog så få älgar, hjortar etc som möjligt som hålls på en minimal nivå av rovdjur. Jag tänker på artrika och individrika stammar som hålls i balans av jägare, en balans som inte annars existerar i naturen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons