• Pinewood

Sveaskog ska kartlägga alla sina älgar

AktuelltPublicerad: 2008-01-23 14:18

Nu ska Sveaskog göra ett rejält lyft av älgförvaltningen på de egna markerna. Varje år kommer fyra miljoner kronor att investeras i att systematiskt inventera älgstammen och skapa en unik databas över de cirka 50 000 älgar som finns på bolagets marker.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och förvaltar cirka 4,4 miljoner hektar mark över hela Sverige. Skogsbolaget ska nu utöka flyginventeringarna av älg och utföra dem mer systematiskt. Till detta anlitar Sveaskog olika flygentreprenörer.
På Sveaskogs marker jagar cirka 30 000 jägare, som förväntas rapportera viltobservationer och avskjutningsstatistik. Jägarna ska också samla spillning.

80 procent av markerna inom tre år
Målet är att 80 procent av markerna ska vara inventerade inom tre år. Sedan ska förvaltningen rulla på med årliga uppföljningar och korrigeringar.
– Den kvalitet vi har idag i älgförvaltningen av kungajaktsområdena i Bergslagen, där vi har de flesta komponenter, har utgjort en mönsterbild för hur vi kommer att arbeta i hela landet, säger Sveaskogs viltvårdschef Jimmy Pettersson. 
 


Samla alla fakta om älgarna
Den databas som ska skapas, ska samla alla fakta om älgarna – var de håller hus, kön, ålder och antal.
Dessa fakta ska sedan ligga till grund för älgfoderprognoser, uppskattningar av skadetryck på skogen och bedömning av stammens årliga tillväxt. Även olyckstillbud där älgar är inblandade, ska sparas i databasen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Varför?

2008-01-24 09:06

En inventering till 80 procent klar först om 3 år är bortkastad.
Med den takt som läget förändras just nu så krävs årliga heltäckande inventeringar för att skapa sig ett hum om hur det ser ut. Rovdjur+avskjutningar+trafik säger att det inte behövs någon Einstein för att räkna ut läget. För att skapa en större och mer samhällsekonomisk älgstam finns det alltså 3 klara kärnor att greppa tag om.
Om Sveaskog vill främja detta bör man kontakta ett annat skogsbolag som till stor del har ansvar för vad som nu sker. Ett mål går inte uppnå då parter inte kommer överens. Genom att räkna ut älgens ekonomiska och sociala värde så kan bara slutresultatet bli en sak. Men blir man vilseledda av en felprogrammerad skogstyrelse så blir läget ett annat.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB