• Knivar_nu

Sveaskog ska kartlägga alla sina älgar

AktuelltPublicerad: 2008-01-23 14:18

Nu ska Sveaskog göra ett rejält lyft av älgförvaltningen på de egna markerna. Varje år kommer fyra miljoner kronor att investeras i att systematiskt inventera älgstammen och skapa en unik databas över de cirka 50 000 älgar som finns på bolagets marker.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och förvaltar cirka 4,4 miljoner hektar mark över hela Sverige. Skogsbolaget ska nu utöka flyginventeringarna av älg och utföra dem mer systematiskt. Till detta anlitar Sveaskog olika flygentreprenörer.
På Sveaskogs marker jagar cirka 30 000 jägare, som förväntas rapportera viltobservationer och avskjutningsstatistik. Jägarna ska också samla spillning.

80 procent av markerna inom tre år
Målet är att 80 procent av markerna ska vara inventerade inom tre år. Sedan ska förvaltningen rulla på med årliga uppföljningar och korrigeringar.
– Den kvalitet vi har idag i älgförvaltningen av kungajaktsområdena i Bergslagen, där vi har de flesta komponenter, har utgjort en mönsterbild för hur vi kommer att arbeta i hela landet, säger Sveaskogs viltvårdschef Jimmy Pettersson. 
 


Samla alla fakta om älgarna
Den databas som ska skapas, ska samla alla fakta om älgarna – var de håller hus, kön, ålder och antal.
Dessa fakta ska sedan ligga till grund för älgfoderprognoser, uppskattningar av skadetryck på skogen och bedömning av stammens årliga tillväxt. Även olyckstillbud där älgar är inblandade, ska sparas i databasen.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB