• Pinewood

Sveaskog vill ändra älgjakten

AktuelltPublicerad: 2013-11-21 09:23

Regeringens vision Skogsriket vill skapa fler jobb på landsbygden, genom att ta vara på skogens värden. Sveaskog vill i detta lyfta fram frågan om älgförvaltning kontra betesskador.

I slutet av november hålls en konferens i Piteå av Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Norrbotten. Under konferensen ska deltagarna diskutera om hur man ska nå regeringens vision Skogsriket, där det ska skapas nya jobb genom att bättre ta tillvara på skogens alla värden.

Vill förändra förvaltningen
Under konferensen ska Ronny Löfstrand, skogsskötselexpert på Sveaskog, leda ett seminarium där han ska tala om behovet av förändring i älgförvaltningen på grund av de oacceptabelt höga betesskadorna.
– Sverige är i dag inte bara ett skogsrike utan har också blivit ett land med väldigt starka viltstammar. Nu måste beslutsfattare och samhälle hitta en bra avvägning mellan skogs- och viltresurserna. Jag kommer i mitt seminarium att belysa hur skadenivåerna ser ut i ungskogarna runtom i landet och vilka olika värderingar som står emot varandra i den här frågan, säger Ronny Löfstrand i ett pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. #10 och 11

2013-11-29 09:23

varför skulle SD vilja ha ryska och inavlade vargar på svensk mark?

11. #7# Per

2013-11-28 07:46

Lärdomen bjuder vi på!

10. Per

2013-11-27 17:15

Fel ja...i en annan tråd här påstår du att SD i Älvdalen vill ha en vargfri kommun,som sagt var fel var ordet i Älvdalens kommun finns inte ens SD.
Ibland blir det fel även för dom bästa.

9. 5 och 6

2013-11-26 09:18

Ni är toppen:)

8. Decimera...

2013-11-26 09:18

...älgstammen till 0-älgar i Sverige då är alla skogsskadeproblem lösta, om vi ska tro på skogsbrukets budskap om älgskador på skogen.
Ronny Löfstrand som expert borde ju veta att det är bästa lösningen på älgskadeproblemen. OCH eftersom älgen mer eller mindre betraktas som skadedjur så är det förvånansvärt att exv Sveaskog har en prisbild som inte är marknadsmässiga vad det gäller bekämpning av skadedjur. För visst är älgen ett klassificerat skadedjur enligt experterna hos skogsbolagen.
Ronny Löfstrand ta in kontinentala jägare som hjälper oss att skjuta ned älgstammen till noll då når du fortast målet med obefintliga skogsskador, samtidigt som du kortsiktigt tar in pengar till Sveaskog som ökar på Era förmåner och löner som tjänstemän hos folkets bolag Sveaskog.

7. Var inte rädda o kokillen

2013-11-26 08:17

Jäklar vad jag lär mig av er har jagat i över 40 år och uppväxt på landet. Aldrig förstod jag att allt jag lärt mig har varit så fel. Tack för er vilja att utbilda oss ofärds landsbor

6. #4# Björn

2013-11-23 17:01

Var jag än står ser jag skog, du kanske bor i en stad ?

5. Björn

2013-11-23 10:20

Du påstår att Sveriges skogar snart är avverkade.
Enligt den statisik som finns tillgänglig har det aldrig funnits så mycket skog i Sverige som det finns idag.

4. Lyssna på skogsbrukets proffs?

2013-11-21 21:29

Storskogsbruket vet man i alla fall vart man har! Det går före med dåligt exempel ..... ja i stort sett alltid! Med ett skogsbruk som inte tål en produktiv älgstam, som inte tål en storm, som har en förädlingsgrad som hela Europa utom Sverige självt hyllar brusar upp från sina piedestaler!. ...... Högt ärade skogspatroner och högutbildade experter!!!!! Om ni mot förmodan tar er upp ur era djupa hjulspår så för er egen skull och för mitt barnbarns skull: Försök att utvecklas i alla fall lite grann och göra något litet framsteg. Att det går att exportera timmer och plankor i ohygglig mängd för att få skogstjänstemäns lön och förmåner har vi alla förstått, men för tusan .... nu är det år 2013 och Sveriges skogar är snart avverkade.

3. haha

2013-11-21 14:46

jasså det är därför man tagit all skog av kommande generationer? och det kanske är därför man förlorar gigantiska inkomster när man struntar i återväxten?

2. Har han varit på skansen

2013-11-21 14:46

Han måste ha varit på skansen för att se så mycket djur. Tvinga Sveaskog till dna analys på betesskadorna och se vilka djur som har åsamkat dessa. Han kommer nog bara att skylla på älgen som har visat sig vara fel

1. Samma mantra!

2013-11-21 13:43

Hur vore det om man istället övervägde andra skogsskötselplaner än de monokulturer som skogsbolagen och skogsstyrelsen lever efter. Det finns idag stora arealer av utmarker som lämpar sig ypperligt till viltbete, men vad föreslår skogsstyrelsen? Plantera gran och få bidrag för det, hur mycket viltbete hittas sedan där? Jag skulle inte säga att viltstammarna är höga, däremot extremt ojämna, beroende på betestillgång och hur viltstammarna sköts. Hela kretsar kommer inte upp i 70% i avskjutning (av älg) men får ändå ökad tilldelning för det har svensk naturvård räknat fram. Jobba för att ta fram alternativa skogsskötselplaner där jägarna gör en del av arbetet mot eftergiften sänkt arrende, detta skulle skogen, bolagen, jägarna och viltet vinna på. Det går inte som i dagsläget att äta kakan och ändå ha den kvar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB