• Allmogejakt

Sveaskog vill att fler älgar skjuts i norr

AktuelltPublicerad: 2011-07-16 16:13

Sveaskog vill se en kraftigt ökad älgavskjutning i Norrbotten på grund av stora betesskador.
Skjut mer kor och kalvar men håll igen på tjurarna, uppmanas jaktlagen som jagar på bolagets marker i Norrbotten.

Enligt Sveaskogs brev till jägarna har älgbetesskadorna nått en oacceptabel nivå inom stora delar av Sveaskogs skogsinnehav.
Älgen har orsakat stora skador på tallungskogen men det hårda betestrycket har även medfört att lövträd som asp, sälj, björk och olika videarter är hårt betat inom stora områden skriver Sveaskog.

Brev med uppmaningar 
I brevet uppmanas jaktlagen att ”Fyll era avskjutningskvoter, Håll igen på tjurarna, Var inte rädd för att skjuta kor och Lägg ett högt tryck på kalvavskjutningen.”
Enligt brevet visade den flyginventering som Sveaskog gjorde förra vintern att mer än 50 procent av korna hade en eller flera kalvar kvar efter jaktsäsongen. Det är antalet betande djur som ger betesskador menar Sveaskog och därför vill man öka kalvanskjutningen.
Edmund Kalander som i 30 år jagat på markerna runt Landsjärv ställer sig dock frågande till Sveaskogs beskrivning av älgskadorna.

Glest mellan älgarna 
– Jag vet inte var de fått de där stora betesskadorna. Det är möjligt att det finns på andra platser men inte här där vi jagar, säger han.
Han menar istället att det så glest mellan älgarna att det är stora problem att klara avskjutningskvoten.
– I byn här ingår drygt 50 man i jaktlaget som har 13 älgar men trots intensiv jakt lyckades man inte fylla kvoten i fjol, säger han.

Föreslår märkning 
– Jag tycker att man ska märka älgarna för att se om det är så kallade vandringsälgar som kommer och betar på vissa ställen. Är det så ska man lägga jakttrycket där de vanligen håller till, säger han.
Jakt & Jägare har sökt representanter för Sveaskog för en kommentar men inte lyckats nå någon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Bra Sveaskog

2011-07-23 17:42

Klarar inte jägarna av att hålla ner Älgstammen så sätt dit ett 50 tal Vargar som det är här i Svealand för här ökar Vargstammen o
Älgstammen hamnar på en vettig nivå.

9. Jag förstår

2011-07-21 15:03

att jakt och jägare inte lyckats få någon kommentar från Sveaskog. Det är nämligen omöjligt. Samarbete är inte Sveaskogs melodi. Saknar för övrigt en insändare angående ämnet som jag skickat många gånger..??

8. NR 6 Kokillen

2011-07-18 16:50

Jag tror inte att det skulle bli så mycket väsen för 210 älgar. Inte ens om älgstammen skulle komma upp i samma antal som det finns vargar just nu. Dessutom tillför älgen något positivt i form av ett fint kött och att älgen är ett trevligt djur att titta på t ex.

7. Bra med mycket älg.

2011-07-18 07:47

Kapas en asp så kommer hundra nya runtom. Effekten blir således tvärsemot än vad sveaskog säger. Mycket älg stimulerar utbredning av asp.

6. Älgskador

2011-07-17 18:30

går alltid att diskutera men en sak är säker det är att om det inte skulle finnas älgar i Sverige idag och dom skulle planteras in som en ny viltart skulle det bli ett jäkla väsen säkerligen högre än det är om vargarna idag.

5. Älgens värde?

2011-07-17 13:30

Var det inte Sveaskog som skulle ha 7000kr i skadestånd av mor och son som sköt en vuxen älg trots att dom bara hade kalv kvar på tilldelningen? (se artikel 20110707). Anledningen var förlorat avelsvärde! Vilka gener hade denna fantastiska älg? Åt den inte tall? Ena stunden är älgen värdefull och skall gå i avel, senare betraktas den som ett skadedjur.

4. Det första

2011-07-17 12:24

vi måste göra här i Norr o Västerbotten är att ifrågasätta Sveaskogs älginventering.Utfördes inventeringarna av opartiska människor?
Deltog representanter från de båda Jägarförbunden och markägare/jägarkåren i övrigt.
Att skjuta ned älgstammen till ett minium är en enkel åtgärd, men är det sanning och Sveaskogs intentioner att missbruka ett förtroende de fått av svenska folket, för som ngn skriver det är vi alla svenska medborgare som äger Sveaskog.
Sannolikt är det väl så att de är några få personer i topparna av Sveaskog och det övriga storskogsbruket som till varje pris måste framhäva sig. För ngn vinst med att skjuta ned älgstammen till ett minimum, låt oss säga till 1-3 älgar pr/tusen ha är de knappast så naiva att de tror på, att detta är en hållbar ekonomisk skötsel av en Sveriges största nationaltillgångar.
Någonstans finns en styrning som naturligtvis inte ska åtnjuta fortsatt förtroende av Svenska folket.

Tittar vi lite nogrannare på de skogbilvägar som tillskapas och går genom de många unga skogsbestånden så uppgår skadorna och markförstörelsen till mångdubbelt större värde än älgens betesskador.
Det förvånar mig mfl, att inga forskare och naturskyddsföreningen gör en undersökning att presentera för svenska folket. Titta till skogsmaskinernas åverkan på marken. Miljontals plantor går till spillo där traktorerna drar fram. Behöver skogsbruket alla dessa skogsbilvägar kan man fråga sig. Varför tas inte denna fråga upp? Det kan inte vara ekonomiskt lönsamt att exv anlägga en skogsbilväg på 3 km för ett uttag om ett par tusen kbm3 när man har en skogsbilväg parallelt 500 m bort i en synnerligen välmående tallhed. Så här är det på många ställen i Norrland.
Varför har man tagit ned slutavverkningsåldern med 20-30 år? Ja naturligtvis möjligheten till snabba pengar, men vad leder det till, -jo en kapitalförstöring som måste vara en riksangelägenhet.

Varför nonchaleras numera röjning och plantering.
De som kommer ihåg den skogsvård som bedrevs för 30-40 år sedan och ser vilka fantastiska ungskogar som vuxit upp, kan inte annat än ställa sig frågande till den skogsskötsel som bedrivs idag idag.
Älgskadorna utgör inte 1 promille av de skador som skogsbruket själva åstadkommer.

I Norrland kan vi ha en vinterstam av älg på 8-9 älgar pr/tusen ha. Då kan vi ha en avskjutnig som ligger vid 85-90 proc och ändå behålla en reproduktiv älgstam. Vilka är det som bekostar och gratis sköter om viltvården? - Jo i huvudsak jägarkåren.
Vi har alternativ att välja mellan, antingen skjuter vi ned älgstammen i krasch eller också vårdar vi älgstammen på samma sätt som vi har gjort de senaste 30-åren.
Det är en svinaktig handling som nu pågår inom Sveaskogs styrning. Därför ska flera av de styrande bytas ut och ersättas av kunniga personer. De hjälper inte med att ha alla fina examina, man måste även bruka förståndet och se den verklighet som råder.

Ni som läser mina rader ta upp frågan med Era jaktkamrater,markägare o vänner.
Ska vi åstadkomma ngt bra för för folket i allmänhet och jägarkåren i synnerhet så måste vi hjälpas åt. Påverka Jaktv.kretsarna,VVO,jaktlag, hundägare och fritidsfolk. ALLA tjänar på att Sverige har en stark och beskattningsbar älgstam.

I Jägarnas Riksorganisation och organet Jakt&Jägare har vi enastående möjligheter att föra fram våra åsikter.
Vi ser bara vad vargdebatten/informationen i Jakt&Jägare har skapat,- jo en mkt tydligare insikt om vargens skadeverkningar,vargområden mm

Bli medlem i Jägarnas Riksförbund och du har goda möjligheter att framföra dina åsikter och du får en mkt bra information direkt på Webben.

3. Svammel

2011-07-17 02:07

och inget annat. Lyssna inte på skogsbolagen och dess företrädare. De är endast intresserad av pengar. Fick de som de ville så skulle älgstammen inskränkas till "en uppstoppad per tiotusen hektar" samt kanske en på Skansen. Skog kommer att växa upp ändå, utan betesskador. Punkt. Dessvärre har bolagens paranoida syn på älgskador i viss mån spridit sig till oss privata skogsägare. Det är dessutom jag som äger Sveaskog, och mig veterligen så har inte jag gett order om en sådan drastisk åtgärd. Det är vi Svenskar som äger Sveaskog, och då har vi också belutsrätt över någon paranoid ”skogsvaktare” . Vi ägare ska, och borde ges ett större inflytande över vår egen mark. Vi ska INTE betala svindyra arrenden för mark vi själva äger.

2. Betesskador

2011-07-16 21:43

Sveaskog är som statoil, leder den korupta ligan för att få mer betalt.

1. det är glest

2011-07-16 21:42

med lövsly i ungskogarna ochså,lämna mer andel lövträd så älgen slipper knapra tallskott vintern igenom.bondskogar har sällan nån omfattande beteskador

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere