• Allmogejakt

Svenljungagruppen träffade verket

AktuelltPublicerad: 2013-04-30 08:57

Svenljungagruppen kräver att politikerna griper in i frågan om hur stor vargstam Sverige ska ha.

”Gynnsam bevarande status är ett tillstånd som inte skall beslutas av empatifattiga tjänstemän utan av ansvarsfulla politiker”, skriver Svenljungagruppen i ett pressmeddelande efter att ha träffat tjänstemän på Naturvårdsverket

Det var på måndagen som Svenljungagruppen och tjänstemän på Naturvårdsverket träffades i Stockholm. Svenljungagruppen representerades av Thomas Ekberg och Anders Runnérus, och verket av generaldirektör Maria Ågren, viltsamordnare Ruona Burman, chefen för biologisk mångfald, Mark Marissink, samt forskningssamordnare Per Sjögren-Gulve.

Ekberg och Runnérus framförde Svenljungagruppens uppfattning att verket satsar oproprotionerligt stora resurser på vargen, på bekostnad av omkring 4 000 andra rödlistade arter i landet.


”Anmärkningsvärt”
Svenljungagruppen ville veta hur fördelningen mellan de olika arterna ser ut.

”Detta sa man sig inte ha kontroll över utan utryckte det så att man lade alla pengar i en klump och fördelade det till länsstyrelserna som sedan fick ansvar att fördela ut pengarna efter behov. Vi tycker det är mycket anmärkningsvärt att en statlig myndighet inte har bättre styrning över hur man prioriterar sina resurser ändliga resurser (våra skattepengar)”, skriver Svenljungagruppen i sitt pressmeddelande.

Man anser att vargen redan nu har gynnsam bevarandestatus och ifrågasätter de beräkningsgrunder som verket använt när 380 vargar angetts som en minimistam i Sverige.


Inser inte skadebilden
”Vi klargjorde att det kommer att bli kraftfulla protester om man kommer att hävda att GYBS skulle ligga på så högt antal som 380 som de flaggat för. Men man svarade att man inte kunde ta hänsyn till påtryckningar från landsbygdsbefolkningen”, skriver Svenljungagruppen.

Runnérus och Ekberg påpekade att EU: s art- och habitatdirektiv kräver lokal acceptans och anser att de möttes av frågande blickar.

”Lokal acceptens verkar inte finnas som term i huset, inte heller insikten om de skador som drabbar landsbygdsbefolkningen. Vår uppfattning är att Naturvårdsverket inte kommer att ta någon hänsyn till landsbygdsbefolkningen och dess näringar när man presenterar en ny förvaltningsplan i juni”, skriver Svenljungagruppen i sitt pressmeddelande.


Efterlyser politisk styrning
Man finner det uppenbart att Naturvårdsverket drivs utan politisk styrning och så vill Svenljungagruppen inte ha det.

”Vi får hoppas att ansvariga politiker inte gömmer sig eller låter sig styras av Naturvårdsverkets tjänstemän utan tar tillbaka initiativet och bestämmanderätten i frågan”, avslutar Svenljungagruppen sitt pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Svar 961L- Det är viktigt att vi alla hävdar att vi nu har GYBS.

2013-05-06 08:35

Du skriver att GYBS är ett politiskt fattat beslut. Så borde det vara, men det är faktiskt Naturvårdsverkets tjänstemän som kommer att sätta GYBS nu när de kommer att presentera en ny förvaltningsplan i juni. Vi tycker att det borde vara politikerna som skulle avgöra vid vilket antal GYBS skall ligga, då hade vi haft demokratiskt möjlighet att påverka direkt. Det har vi inte nu. Nu är det tjänstemännen på NVV och varglobbyn som skall avgöra hur mycket vargen skall skada landsbygdsbefolkningen och dess näringar. Allt medan våra politiker tittar bort.
Jag är enig med dig om att politikerna själva satt sig på läktaren genom att skriva på odemokratiska avtal och därmed ge bort sin politiska makt och vårt lands självbestämmanderätt. Men om man pressar på för en förändring så är jag övertygad att det går. Jag håller även med dig om att det finns forskare som påstår att vi måste upp i nivåer på 500 till 5000 vargar av genetiska skäl. Men det finns även forskare som ser vilka extrema problem detta skulle ge för landsbygdsbefolkningen och därför tittar på andra lösningar med en mindre vargstam.
Vi har en stor metapopulation av varg i våra östra grannländer som utan problem kan fylla på med obesläktade individer. Det räcker med att få in en varg vart 5:e år i Sverige för att inavelgraden inte skall öka. Därmed så anser vi att genetiken inte är något annat än ett konstalt problem som varglobbyn konstruerat för att vargen skall klassas som hotad.
Man måste förstå att det är viktigt för varglobbyn att vargen är klassad som hotad då den drar in mycket pengar till deras verksamheter så länge den är det. Det är ytterligare själ till att vi skall hävda GYBS nu.
Kom ihåg att när vargen har GYBS så är det inte längre en hotad art. Det är mycket tråkigt att du säger att det inte går att göra något åt problemet samtidigt som du kritiserar oss som försöker. Men om man inte försöker så händer givetvis inte någonting. Anledningen till att vi kom in på detta med handlingsplan är ju att du förespråkar en nollvision och då var det väl så att jag efterfrågade en handlingsplan för att nå det målet. Men den enda handlingsplan för att nå dit som du presenterat är att sitta still och inte göra något och samtidigt motarbeta alla andra som jobbar på en reducering.

34. Lennartsson - GYBS och livskraftig

2013-05-05 21:31

Lennartsson, det är stor skillnad på GYBS och långsiktigt livskraftig. GYBS används i Art- och Habitatdirektivet och för
praktiskt artskydd inom EU. GYBS är ett politiskt beslutat begrepp och hamnar troligen i området 700±250 vargar.
Långsiktigt livskraftig population är ett vetenskapligt begrepp och det råder stor vetenskaplig konsensus om att en EFFEKTIV storlek är 500-5000 för att en isolerad population ska anses vara långsiktigt livskraftig, genetiskt sett. Detta motsvarar en verklig storlek av minst 5000 vargar i Sverige enligt Göran Perssons experter. Laikre anger tiotusentals djur för en isolerad svensk vargstam.
I svensk lag talas om långsiktigt livskraftig som mål för svenska viltstammar. Så 5000 vargar är vad vi är på väg mot, även om många dimridåer läggs på vägen dit. Svensk allmogejakt, bär- och svampplockning, djuruppfödning och hundpromenader har dystra framtidsutsikter, men för dvärgbandmaskar kommer feta tider. Det är min prognos.

33. Det finns inget fungerande mellanting...

2013-05-05 21:31

... när det gäller vargen, därför blir Svenljungagruppens goda intentioner till slut ett hinder att få bort vargen från vår miljö. Vargstammen kommer att åka jojo mellan 500 och 5000 och för alltid åstadkomma lidande och problem. Att få politiker att använda förnuftet och begränsa skadorna (stammen) och sedan gå därifrån för att befria landsbygden från detta onödiga gissel kommer aldrig att fungera. Se bara på hur det sköts idag, det skulle behöva en total utrensning i alla verk och rättsinstanser. Den enda riktiga chansen är att utnyttja det uppvaknade Sverige får när vargstammen blir stor och majoriteten kräver avskjutning. Då finns en chans att skandinaviska halvön kan bli uppstädad.

32. Kjell Lennartsson - målet och inte vägen är viktigt

2013-05-05 21:30

Kjell Lennartsson, du måste lära dig skillnaden på handlingsplan och förutsägelse. Jag har aldrig presenterat någon handlingsplan och har inte motsagt mig själv på någon punkt. Att det inte går att göra något åt dagens rovdjurspolitik är uppenbart för alla som vill se. Rovdjursfrågan sitter fast i en gedigen låsning mellan EU och Sverige. Tror du verkligen vi har tid att vänta på en eventuell framtida ändring av diverse direktiv och ny svensk lagstiftning? Nej, det har vi inte, och som jag har sagt dig förut så har jag ingen handlingsplan. Jag är budbärare och jag stångas inte med tegelmurar. GYBS är en fullständigt meningslös debatt, vilket värde du än sätter GYBS till så ger det ingen jakt som MINSKAR vargstammen. För närvarande är det omöjligt att få till stånd en lagstiftning som gör att vargstammen kan minskas överhuvudtaget. Nöjer vi oss med att slåss för 180 vargar så blir det bara en strid om hur många vargar vi har medan vargstammen växer. Därför måste vi kämpa för noll vargar, noll innebär att varje observerad varg är en varg för mycket, och skall avlivas på stubben. Nuvarande politik kommer att bestå till dess att folket i tillräcklig hög grad tröttnar på varg/rovdjur och medföljande dvärgbandmask, och/eller svält/sjukdom/annan orsak decimerar vargarna, oberoende av EU eller svensk lag. Du har helt rätt i att rovdjurspolitiken slår mot både jakt och husdjursdrift och slutar i en katastrof. Du kan även lägga till människors fysiska och mentala hälsa och livsmiljö i stort. Men hur slutet för vargstammen blir kan ingen veta, men allt tyder på att vi har många vargavintrar framför oss innan de styrande stadsborna i Stockholm och Bryssel tvingas till en ändring. Jag ser i Svensk Jakts hemsida att M-, FP- och KD-politiker skyller på SNF etc., men det är fel. De har sig själva att skylla, riksdagen har visat stor omdömeslöshet och ren dumhet i sin lagstiftning.
Jag sympatiserar med dig och dina åsikter i stort, men så länge du inte sätter målet till noll vargar så kommer ditt arbete inte att bära frukt. Det är en förutsägelse.

31. # 29 Svar 961L - Låt höra vilken handlingsplan du har.

2013-05-05 09:03

Det är nog du som får läsa på för att förstå. Om en art har GYBS så är den långsiktigt livskraftig enligt art och habitatdirektivet. Vi menar att det räcker med 100 vargar för att hävda GYBS i Sverige utifrån den sårbarhetsanlys som presenterades förra sommaren. GYBS krävs för att man skall kunna få jakt. Men det krävs också att vargen flyttas från bilaga 4 i art och habitatdirektivet. Därför bör vi inrikta våra krafter för att få till en förändring av dessa båda punkter. Du har ju själv skrivit, då vi tidigare debatterade, att det inte går att göra någonting åt dagens vargpolitik utan det enda man kan göra är att låta allt gå åt pipan för att sedan hoppas på att alla inser att vi inte kan ha frilevande varg i Sverige. Det är väl en kontraproduktiv handlingsplan? Den slår ju tillbaka mot både jakt och husdjursdrift och slutar i en katastrof. Om du har någon ny handlingsplan eller har några nya åsikter i denna fråga så redogör gärna för dessa i stället för att förneka det du tidigare skrivit.

30. "Hade hellre varit utan varg"

2013-05-04 16:04

Då kan jag berätta för er att ni arbetar åt fel håll.
Att få politiker att säga vad man vill höra är enkelt, svårare är att få dem att göra vad de lovat.
Ni får nog ta er en funderare till, så att era åsikter överensstämmer med erat agerande. Politiker och myndigheter kan väldigt lätt bli förvirrade.

29. Kjell Lennartsson har inte förstått

2013-05-04 16:04

Låt oss anta att det helt osannolika inträffar att riksdagen lyssnar på er grupp och beslutar om 100 vargar för vargGYBS. Problemet är att detta betyder absolut ingenting, och det av minst tre skilda skäl:
Ett är att svensk lag kräver en långsiktigt livskraftig vargstam, vilket långtifrån är detsamma som gynnsam bevarandestatus.
Två är att riksdagen aldrig kommer att stifta lagar som syftar till en vargstam om till exempel 150 vargar, av den enkla anledningen att det inte är möjligt att i Sverige hålla en sådan begränsad och utspridd vargstam.
Tre är att riksdagen aldrig kommer att stifta en lag som möjliggör att många hundratals vargar avlivas. Vilket kommer att behövas om Lena Eks arbete för ett tak om 180 vargar skall lyckas. Men jag tror inte att detta arbete bedrivs i mätbart tempo.
Sedan Lennartsson, du fortsätter, citat: "Din kontraproduktiva ”handlingsplan” ...", så jag måste än en gång påpeka att det är en skamlig debatteknik att pådyvla mig åsikter jag inte har och sedan argumentera mot dessa åsikter du tilldelat mig. Det är i och för sig en känd teknik, men de flesta har så mycket självrespekt att de avstår så simpla knep.

28. #27 Svar 961L

2013-05-03 16:29

Du påstår i överskriften att jag har fel när jag påstår att vi kan få politiskt stöd för vårt arbete. Vi har lusläst art och habitatdirektivet och dess guidelines för att sätta oss in i vad som krävs. Och vi menar att GYBS skall kunna läggas på 100 vargar. Vi har ansvarig politiker som sagt att man jobbar mot 180 vargar som tak. Vi har haft politiskt stöd för ett tak om 210 vargar i riksdagen. Givetvis så finns det en politiskt möjlighet att nå i närheten av vårt mål om man försöker. Men om ingen försöker få till en reducering så kommer det absolut inte att ske. Vi har inte någon ”dröm” om att ha en liten välskött stam med 150 vargar som du påstår. Vi hade hellre varit utan vargen. Men vi har en ambition om att kunna reducera stammen till max 160 vargar och att minska skador och negativa effekter på våra gröna näringar medan tid finns för detta. Det har funnits politiskt stöd för ett tak om 210 vargar i riksdagen och det borde gå att få till något liknade igen. Din kontraproduktiva ”handlingsplan” som går ut på att sitta stilla och se på hur vargen och betongbiologerna på naturvårdsverket sakta men säkert kommer att ta över den svenska landsbygden är verkligen inte kreativt. Nu kommer vi in en tid när det NVV kommer med sin nya förvaltningsplan och där man skall ange GYBS. Då är det viktigt att vi alla sätter ner foten gemensamt och hävdar att vi har GYBS i dag och att GYBS max skall ligga på 100 vargar.

27. Kjell Lennartsson #24, tyvärr har du fel

2013-05-03 15:13

Citat: "... men vi tror att vi kan få politiskt stöd för att ha minsta möjliga stam enligt art och habitatdirektivet".
Dessvärre Lennartsson, dels räcker det inte med "politiskt stöd" och dels så existerar inte något politiska stöd. Tyvärr är verkligheten som jag sagt förut att SJF:s och Svenljungagruppens dröm om en liten "välskött" 150-vargstam i Sverige är och förblir en dröm som aldrig kan bli sann. En dröm som därtill ingen berörd vill ha.
Men envis, det är du Lennartsson. Citat: "Då tyckte du att man inte skall göra något åt vargtillväxten utan du tyckte att man skulle låta vargen ödelägga renskötsel, jakt, fårskötsel."
Återigen väljer du att lägga mig åsikter till last vilka jag inte har, och vilket jag redan förklarat för dig: Att vargpolitiken kommer att "gå åt pipan" är inte min vilja, det är min prognos. En stor skillnad.
Varg är ett skadedjur som med nuvarande lagstiftning och EU-avtal inte är "förvaltningsbar". Därför är alla möten med Ek/NVV fullständigt meningslösa, om vad man vill är att minska antalet vargar i landet. Min PROGNOS är att vargstammen kommer att få fortsätta växa utan några begränsningar. Det som kommer att stoppa tillväxten är kanske matbrist/sjukdomar eller att befolkningens tålamod tar slut eller något annat. Men inte blir det på grund av inavel, SJF/Svenljungagruppen, NVV, riksdag eller regering.
Hur exakt vargen kommer att utrotas i Sverige har jag självklart ingen aning om, men att så kommer att ske är jag övertygad om. Förra gången var det folket och staten i samarbete. Men påstå inte att jag vill ha varg, jag vill inte ha en enda varg i landet. Det hindrar mig inte från att ha en övertygelse om att vargpolitiken kommer att sluta med ett omfattande fördärv innan något nytt kan skapas. Ibland tänker jag att i vår "upplysta" tid borde det gå att hindra en förutsebar ”olycka”. Men i mina realistiska stunder tänker jag att det trodde nog folk även på trettiotalet. Den annalkande olyckans drivkrafter är oroande nog i mycket desamma nu som då.

26. Två fronter

2013-05-03 13:14

Som jag ser det måste man slåss på två fronter. Det ena är med gällande regler och beslut. Där kan vi vara med och påverka för så få vargar som möjligt. Detta kan man göra mot myndigheter. Men sen är det den politiska striden. Att få radikalare förändringar så måste det gå via våra politiker. Ett viktigt arbete här är ju att få lokala politiker att kräva mindre varg. Många kommunpolitiker duckar ju för denna fråga men oj vilka ringar på vattnet det blir från de kommuner som tar ställning. Här kanske förbundens jurister kunde gå in och hjälpa de som vill skriva medborgarförslag så att de inte kan avfärdas på formalia.

25. Två fronter

2013-05-03 09:23

Som jag ser det måste man slåss på två fronter. Det ena är med gällande regler och beslut. Där kan vi vara med och påverka för så få vargar som möjligt. Detta kan man göra mot myndigheter. Men sen är det den politiska striden. Att få radikalare förändringar så måste det gå via våra politiker. Ett viktigt arbete här är ju att få lokala politiker att kräva mindre varg. Många kommunpolitiker duckar ju för denna fråga men oj vilka ringar på vattnet det blir från de kommuner som tar ställning. Här kanske förbundens jurister kunde gå in och hjälpa de som vill skriva medborgarförslag så att de inte kan avfärdas på formalia.

24. Svar 961L

2013-05-03 09:05

Du och jag har debatterat detta förut. Då tyckte du att man inte skall göra något åt vargtillväxten utan du tyckte att man skulle låta vargen ödelägga renskötsel, jakt, fårskötsel. Ditt upplägg var att när allt hade gått åt pipan så skulle folk förstå att man inte kan ha varg i Sverige.
Vi tycker att denna ”plan” eller vad man skall kalla det är helt galen. Givetvis så är det är nu vi måste agera så att vi får till en reducering av vargstammen. Det finns i dag inte någon politisk möjlighet att ta bort hela vargstammen men vi tror att vi kan få politiskt stöd för att ha minsta möjliga stam enligt art och habitatdirektivet. Vi hävdar att vi i dag har gynnsam bevarande status med råge och att man faktiskt kan hävda det redan vid 100 vargar.

23. nr 20 Nimby

2013-05-02 16:29

Du vill alltså hellre att folk på landsbygd/glesbygd, jägare och samer mfl ska leva på bidrag, ersättningar osv i utbyte att kramarna får, inklusive Svenljungagruppen, fortsätta föda upp skadedjur?

22. Nr 21

2013-05-02 13:36

Så rätt så rätt. Har talat massor av ggr att det Svenljunga uppnått är lika med noll. Jag vill inte ha varg därför så eftersöks strejkar jag och många med mig i Dalarna. Vi når inte heller resultat men vi vågar vägra varg. Lätt o sitta o tycka om varg när man inte är drabbad. Ek kommer aldrig ge något besked, o vad ska herrarna i Svenljunga hitta på då ????

21. Felriktad hjälp kan lätt bli stjälp ...

2013-05-02 10:09

Engdahls har haft större konkret och positivt inflytande på arbetet för vargfria bygder än vad jägarförbunden tillsammans har haft. Engstrands fråga i #6 förvånar därför rejält.
Eftersöksstrejken hade potentialen att betyda något, men när Svenljungagruppen föll för Eks vädjan om nåd, då föll även gruppens möjligheter till inflytande, ett fall de inte enkelt kan resa sig ifrån.
Mårdner, har du förstått varför Svenljungagruppen vill ha 150 vargar i landet? Jag tror inte det. För vad Engdahl skriver i #1 är viktigt att förstå, liksom att du i sista halvan av #12 visar på viss insikt. Ditt snack om "skitprat" är dock det enda skitpratet här.
Mårdner, både Jägareförbundet och Svenljungagruppen vill ha varg i landet, båda vill till och med ha en långsiktigt livskraftig vargstam och båda vill ha varg i norra rovdjursförvaltningsområdet. Ingen berörd landsbygdsbo jag känner vill ha varg i sina bygder, och jag kan inte se att Svenljungagruppens försök till lobbying gagnar målet vargfria bygder. Tyvärr är det troligen tvärtom, eftersom det är Naturvårdsverket som skall genomföra politiken. Du har väl lagt märke till hur SNV tolkar max 210 vargar? Det betyder enligt SNV obegränsad med varg, och att varje varg är så viktig att man kan satsa fem miljoner kronor eller mer för att rädda den undan jakt. Sedan kan man undra vilket mål Svenljungagruppen haft inför sina möten med Ek och SNV? Jag kan inte komma på något av intresse som är möjligt att uppnå, utom PR för dem själva och för 150 vargar i landet. Och vem vill ha varg där de egna barnen leker?

20. TACK !!

2013-05-01 14:27

Vill tacka Svenljungagruppen för Ert engagemang och det jobb Ni lägger på den i särklass viktigaste frågan för drabbade SKOGSÄGARE, BÖNDER, FÄBODBRUKARE,JÄGARE, SAMER mm och många övriga landsbygdsbor. Ni var de första som krävde en total genomlysning om vad vargeländet kostar samhället TOTALT inkl sjunkande fastighetspriser, jaktarrenden, mm, mm. Det rör sig om åtskilliga hundratals miljoner ÅRLIGEN!! Detta SKALL samhället solidariskt BETALA till drabbade människor och företag! Först när det känns i plånboken för vargfundamentalistera och de kanske måste avstå en eller annan utehelg på krogen eller ngn utlandsresa så kommer de att förstå!

19. En undran bara

2013-05-01 14:26

Betyder detta att man nu stöttar gruppens arbete fullt ut och kan tänka sig att ställa sina egna jaktmarker till förfogande eller förorda sin hemort till det begränsade antalet "vargar" som gruppen arbetar för?

18. Bra jobbat SJG,

2013-05-01 14:26

ni andra kan bara sluta gnälla och fråga er själva vad gör ni åt problemet?! Det är väl bra att några angagerar sig i frågan. Synd bara att inte alla fattar det... Det är väl bra att dom reagerar innans dom har varg istället för och göra som dalarna och värmland som vaknat allt för sent eller har dom vaknat?! Sluta gnäll och ta tag i det själv...

17. Vad har makarna Engdahl uträttat i vargfrågan ?

2013-05-01 14:26

Eftersom man i några kommentarer undrar vad Anne-Christine Engdahl gjort i vargfrågan vill vi försöka ge svar på den frågan.
När vargar började etablera sig i DalsEds kommun och attackerade hundar och får, skickade vi, Anne-Christine och Stig,hösten 2002 en skrivelse till bl.a. Kommunstyrelsens AU och Miljö-och Byggnadsnämnden. I skrivelsen krävde vi att, kommunen av berörda instanser begärde omedelbar skyddsjakt på varg inom kommunen. Den 27/september 2002 fattade en enig kommunstyrelse beslut att "kommunen snarast kontaktar Naturvårdsverket och begär att skyddsjakt skall tillåtas på vargar som skadar tamboskap och husdjur".
Naturvårdsverket avslog naturligtvis begäran.
Vi var med och startade Västsveriges lokalavd. av Folkaktion Ny Rovdjurspolitik efter norsk förebild. Anne-Christine satt med i interrimsstyrelsen och föreningen krävde noll frilevande varg.
Natten mellan 8-9/maj 2003 dödades tio av våra får av vargar. Tidigt på morgonen 12 maj sköt Stig en varghanne, som kom direkt från en grannes fårhage där den skadat och dödat flera får.
Efter ett år, 2004, blev det rättegång där Stig friades. Efter ytterligare ett år, 2005, ny rättegång och fällande dom. Utslaget blev sex månaders fängelse.
Ett år senare, 1 mars 2006,inställde sig Stig vid fängelset i Vänersborg.
Under dessa år blev vi utsatta för upprepade mordhot och trakasserier.
Utformningen av § 28 jaktförordningen, diskuterades i media, där vi deltog med krav på en förändring. Anne-Christine skrev till dåvarande statsministern, Göran Persson,och lämnade förslag till ny ordalydelse i §28 jaktförordningen.
Regeringen fattade 22 mars 2007 beslut om tillägg till §28 jaktförordningen, som innebar att djur fick skyddas även utanför hägn och utan att rovdjur fullbordat ett angrepp. Detta tillägg gällde fr.o.m. 1 maj 2007 t.o.m 30 april 2009. Ändringen trädde sedan i kraft 1 maj 2009.
Denna ändring av §28 jaktförordningen hade, menar vi, aldrig kommit stånd utan vårt engagemang och den fällande domen mot Stig.
Sedan vargarna etablerat sig i vårt land, har vi deltagit i rovdjursdebatten med insändare till olika media, arrangerat och deltagit i ett flertal möten och diskussioner.
Vad har Svenljungagruppen, som Ni anser vara så duktiga, åstadkommit hittills ?
Vill Ni jägare verkligen åstadkomma något positivt i vargfrågan ?
Ställ då geväret i vapenskåpet, lös inget jaktkort och avstå från jakten ett eller ett par år.
Då tvingas politiker och andra makthavare att lösa vargfrågan för alltid.
Men det betyder att ni, för att bli trovärdiga, kräver noll frilevande varg !

16. Inte förvånade

2013-05-01 14:25

Dessa svar och uttryck som NVV tjänstemän ger är inte förvånade utan mera en bekräftelse på den totala oempati som de uppvisar mot alla som är drabbade av vargen på något sätt.

15. #5 Bra jobbat

2013-04-30 17:42

Om fler gjorde som du skulle saker och ting gå fortare. Själv ligger jag på de stora tidningarna så mycket jag orkar. Skriver även en och annan insändare. Är det någon som vet vilka jurister som representerar Förvaltningsrätten i den pågående förhandlingen kring Junseletiken?
#1 & #2, sluta hacka på Svenljunga Gruppen dom gör i alla fall något. Vad gör ni?

14. Visst

2013-04-30 15:39

gör gruppen ett bra arbete. Men vargendiskussionen har enligt min mening fått fel fokus. De som värnar varg har till och med fått jägarorganisationer och andra, exempelvis Svenljungagruppen att acceptera GYBS som någon slags sanning, även om man träter om var GYBS ska vara. Sanningen är ju att det finns ingen genetiskt problem alls. Sanningen är att den isolerade vargpopulation vi har här i landet är en randpopulation av den euroasiska vargstammen som återfinns i hundratusentals. Alltså blir kontentan att den isolerade poupaltionen helt och hållet är biologiskt försumbar och skulle utan att äventyra arten Canis Lupus kunna skjutas bort från Skandinavien. Det är det som borde vara frågan. Varför ska vi hålla en isolerad poulation i landet som ändå inte är biologiskt viktig i det stora hela? Dessutom till en kostnad som motsvarar vad en landsortskommun har i årsbudget. Samtliga intressenter som representerar en hållbar utveckling för landsbygden borde av den anledningen plädera för noll vargar i Skandinavien. Vad väntar ni på LRF, SKK, SJF, JRF, fåravelsföreningar m.m.? Skärp era krav gentemot staten och NVV, och gör det nu.

13. Lokal acceptans...

2013-04-30 14:25

...krävs, brukar det heta. Även om den lokala acceptansen för varg inte är särskilt stor så är den förmodligen större än acceptansen för Naturvårdsverket.
Verket tycks lägga ner stor energi på att skapa konflikt mellan sig själv och landsbygdens befolkning och den stora förloraren i det långa loppet blir vargen som åter kommer att utrotas.
Konfrontationerna mellan varg och människa ökar, det är bara en tidsfråga tills något allvarligt händer. Då kommer acceptansen för varg att brista även hos politikerna och på köpet kommer tålamodet med Naturvårdsverket ta slut.

12. Anne-Christine Engdahl

2013-04-30 14:18

Men nu skriver du väl ändå bara skitprat.
Svenljungagruppen gör ett bra arbete. Var har du fått det ifrån att de inte skulle arbeta för landsbygdsbefolkningen? De har även involverat rennäringen i sitt arbete.Svenljungagruppen har ställt sig upp på podiet för att påverka oss andra i försöken att stoppa vargvansinnet i vårt land.De är klart att de har rätt att föra vår talan för vi som stöder Svenljungagruppen arbete.
Vi borde starta sådana här aktivitetsgrupper mot den förda vargpolitiken på flera håll i vårt avlånga land. Hur i din vildaste fantasi Anne Christine, kan du påstå att deras arbete går ut på att bara jaga varg. Varför tar de på sig arbetet med att träffa miljöministern,NVV, mfl för att få till en vettig vargpolitik. Självfallet omfattar deras arbete INTE bara Jägarkåren, det inser du nog vid eftertanke.
JRF säger nej till frilevande varg och det får vi hoppas att även andra organisationer som vill ha en levande landsbygd, med djurhållning, jakt och friluftsliv också gör.
Här i norr är vi helt enkelt för dåliga på att bilda aktivitetsgrupper då det gäller varg. Vi kanske får gå tillbaka till våra förfäders urgammla sed o sätt att hantera rovdjuren här i norr.

11. Kan inte...

2013-04-30 13:15

...ta hänsyn till landsbygden. Där ligger ribban hos NVV och politikerna sitter stumma. Djurhållare av alla slag ska med denna yttring hålla det i minnet. Tydligare kan det inte sägas. Rena anarkismen utan ansvar således. Det vore klädsamt om riksdagen och framförallt regeringen agerar. Tack för ordet.

10. 1# & 2#

2013-04-30 13:15

Det är fritt fram för er att boka möte med NVV. Om ni kan. SLUTA GNÄLL OCH SE POSITIVT ATT NÅGON FÖRSÖKER GÖRA NÅGOT. Det har inte ni gjort ännu i alla fall.

9. Men HALLÅ gnällspikar...

2013-04-30 13:15

Varför sitter ni och gnäller på Svenljungagruppen istället för att sätta fart med att göra lika dant som dom? Tänk vad bra det hade varit om fler sådana grupper startades och ställde samma krav på politikerna. Dom gör något konkret iaf. OCH jag har efterlyst bönder/djurägare i denna kamp länge nu eftersom dom är väldigt osynliga i kampen om att slippa varg härjningar bland sina djur. NEJ låt oss enas om ett krav som kan bli genomförbart istället för att sitt och skrika 0- frilevande vargar i Sverige som vi aldrig kommer att komma någonstans med. Varför inte ta och öppna dörren som redan en politiker i maktens korridorer ställt på glänt. varför tar vi inte och enas om kravet på max 110 vargar som faktiskt är genomförbart än som vi har det nu med minst 400 räknade = ca600 vargar rännandes i vårt land och fler blir det nästa höst. Sedan när vi väl är nere på acceptabel nivå tar nästa steg där vi verkligen får skyddsjakt på allvar på de vargar som rör sej i bebyggelser och inne på gårdar bland tamdjur.

8. Tack för att ni gör något!

2013-04-30 13:14

När inte förbunden orkar (vågar) föra vår talan så att det hörs är i allaf all jag tacksam mot Svenljugagruppen som gör något.
Till 1) och 2) vill jag säga: Ta lärdom, bilda grupper och för fram era åsikter genom dom, då kan vi få en mer heltäckande syn på problemen och ett större tryck på myndigheter.
Leta inte brister täck upp istället!

7. #1

2013-04-30 13:14

Jag håller med dig att övrig landsbygdsbefolkning, dvs de som inte jagar, drabbas lika hårt som jägarna om inte värre. Nu när den gråe gör sitt intåg i de Sydsvenska, relativt tätbefolkade, bygderna, då drabbas väldigt många djurhållare.
Dock är det så att jägarna är de enda som har varit organiserade och därmed har kunnat framföra sitt budskap, LRF har varit tämligen tysta, inte förrän nu har det börja röra sig i leden, övriga organisationer har heller låtit sig höras i det offentliga rummet.

6. Bra jobbat!

2013-04-30 13:13

Så skönt med människor som tar initiativ och driver saker framåt.
Svenljungagruppens arbete och många möten med beslutsfattare, samt det ständiga faktaflödet från "vargfakta.se", är enligt min mening det som fört rovdjurspolitiken mest framåt det senaste året.
Jag undrar över vad signaturen "västra dalarna" och Anne-Christine Engdahl gjort under tiden?

5. #1 och #2

2013-04-30 13:13

Vad gör ni själva för att påverka makthavarna och deras hantlangare?
Jag har skrivit till Lena Ek och förordat en misstroendeförklaring mot naturvårdsverket idag.
En av Sveriges större tidningar har börjat nysta i härvan kring naturvårdsverkets egenhändigt skrivna agenda som på intet vis stämmer överens med den agenda man tilldelats från regeringen. Det här ska bli kul att följa.

4. 1 och 2

2013-04-30 13:12

Hur resonerar ni egentligen. Om SJG ville jaga varg skulle de väl vara för mer varg? Förstår inte varför ni faktiskt lägger negativ energi på de som faktiskt engagerar sig och bryr sig. Men sen är det som Christer skriver i inlägg 3. Det är politikerna som vi måste påverka för att få radikalare förändringar. NVV måste leva upp till beslut som fattas och kan bara påverkas inom ramen av det. Inga frilevande vargar är inget att prata med NVV om då det är inte deras bord. Idag är 100% av riksdagspolitikerna för varg. Jag tror vi måste jobba än hårdare på våra lokala politiker att exempelvis kräva vargfria kommuner. Redan där ser vi ju kommuner som "fegar" ut. Beror det på att de inte tror att en klar majoritet av kommunens innevånare ställer sig bakom det eller vill de inte hamna i skottgluggen för politisk granskning. Kan vi underifrån få kommuner att agera så tvingas även politiker på högre ort agera. Sen håller jag med Engdahl om att det inte är ett jägarproblem. Men vart är de andra aktörerna då? Brist på engagemang eller vad?

3. Utan politisk styrning

2013-04-30 11:01

Jag har hävdat det i flera år att dom inte styrs av politikerna utan kör sitt eget race. Politikerna är glada och fega att de inte behöver ta obekväma beslut. Politikerna gömmer sig bakom Naturvårdsverket som dom har tappat greppet om.Struts metoden fungerar tydligen bra(ned med huvudet i sanden så syns man inte) Hur kommer det sig att inte jägarorganisationerna har ständiga möten med NVV och påtalar detta. Attackera politikerna hårdare, det kan inte bli sämre än det är nu.

2. Svenljungagruppens "logiska" agerande ?

2013-04-30 11:01

Är "Svenljungagruppen" egentligen någonting annat, än en lokal "Svenljungagruppering", som vill skydda sig själva från att också Dom skall behöva drabbas att detta extremt dyra och verkligt onödiga svenska varg vansinne ?
Har "Svenljungagruppen", någonsin agerat för att hjälpa andra varg drabbade i andra delar av Sve. än sig själva i "Knalle-bygden", från vargvansinnet ?
Som jag ser det hittils, så är "Svenljungagruppen", en självisk
grupp som bara har för avsikt att själva slippa bli drabbade av vargarna. Men, det är bra att dom är med i media och syns, för det kanske kan ge andra lite nya infallsvinklar i den allt större och allt mer accelererande nationella varg problematiken ! ?

1. Hybris i Svenljungagruppen

2013-04-30 10:55

Tror Svenljungagruppen att, de är någon sorts myndighet ?
De far runt och träffar än den ena än den andra makthavaren och ställer krav på allt, från vargpopulationens storlek till GYBS.
Det är så genomskinligt att, det enda Svenljungagruppen vill är att få jaga varg !
De bryr sig inte ett dugg om den del av landsbygdsbefolkningen, som kräver stopp för frilevande varg.
Med vilken rätt för de andra människors talan ?
Vargproblemen är faktiskt inte något som bara drabbar jägare, det är betydligt värre för djuruppfödare och övriga boende på landsbygden !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB