• Älgskadefondsföreningen

Svensk tjuvjakt omfattande, påstar Brå

AktuelltPublicerad: 2007-09-18 11:25

Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort en utredning kring jakten och dragit slutsatsen att tjuvjakten i Sverige är utbredd. Dessutom menar de att det finns ett stort indirekt stöd för tjuvjakten på rovdjur ute i glesbygden. Denna beror enligt Brå på det stora missnöjet med den statliga rovdjurspolitiken.

Lars Korsell är utredare vid Brå och kallar fenomenet för ”civil olydnad i närmast sensationell omfattning”.
Utredningen säger att ungefär 300 rovdjur skjuts illegalt i Sverige varje år. Det innebär att mellan 10-15 procent av rovdjursstammarna faller för olagliga skott.
Men få tjuvjägare blir åtalade. Enligt Brå beror det på att människor i glesbygden håller varandra om ryggen och mörkar tjuvjakten.
Mellan 1995 och 2005 kom 155 anmälningar om illegal jakt på varg, lo och djärv. Endast 13 av fallen ledde till fällande dom under de tio åren.
Dessutom gällde sex av dessa fall anmälningar som gjorts av gärningsmännen själva. De var djurägare som skjutit rovdjur som attackerat deras tamdjur och därmed i värsta fall gjort sig skyldiga till otillåten skyddsjakt. Brå vill skilja dessa fall från den egentliga tjuvjakten.
– Det är fel personer som hamnat innanför skranket, säger Lars Korsell till TT.

Olika förslag til åtgärder
Förslagen till lösningar på problemet är många. Bland annat menar Brå att polisen ska få arbeta med informatörer. Dessutom anser man att den illegala jakten har politiska inslag och att polisen därför bör ta hjälp av Säpo.
Man vill också att förberedelse och försök till illegal jakt ska betraktas som kriminellt.
Brå anser också att de svenska jägarorganisationerna har en viktig uppgift att fylla. De etablerade jägarna måste ta sin del av ansvaret och lokalt isolera de jägare som ägnar sig åt brottsliga handlingar, tycker Brå-utredarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Bevis?

2007-09-24 08:55

Jag har i och för sig inte läst rapporten men tagit del av informationen i media. Där påstås det att det dödas hundratals rovdjur illegalt varje år. Har man i rapporten på något vis styrkt sina påståenden med någon form av bevis, eller är det bara allmänt tyckande?
Eftersom ingen tydligen vill tala om den "omfattande" tjuvjakten finns det två alternativ: antingen hittar man på något som passar BRÅs syften, eller så är det inte frågan om omfattande jakt.
Om jakten nu var så omfattande som BRÅ påstår skulle det vara slut rovdjur, räkna själv! 150 vargar, 2500 björnar, 1000 lodjur och 300 tjuvskjutna per år, räkna själv! Om det nu inte finns ännu fler rovdjur än vad myndigheterna påstår!

10. Utredningsförslag

2007-09-23 15:45

Enligt utredningens slutkläm behöver rovdjurspolitiken förändras. För att jägares, renskötares och markägares organisationer ska få vara med i dialogen till förändringen måste organisationerna ”upphöra med förnekelsen av den illegala jaktens natur och omfattning”.
Man ska även sluta med att hålla ”tjuvjägare” om ryggen med total tystnad inför utredare.
Med andra ord vill man ha namn på tjuvjägare för att ”förtjäna förtroendet att i framtiden vara mer delaktig i rovdjursstammarnas förvaltning”.
Detta är att begära att man spionerar och anmäler grannar, bybor, jaktkamrater med mera...
Det är en politisk manifestation mot överheten enligt BRÅ.

9. Tjuvjakt

2007-09-19 13:52

Om det nu skulle vara så att det tjuvjagas i Sverige på större rovdjur, så blir man inte förvånad. För vem har ställt till det för landsbygdfolket? Jo, en massa pappersbyråkrater och jaktmotståndare.
När man inte får försvara sin egendom, vad skall dessa människor göra? Förklara det för mig.

8. Sverige spänner musklerna!

2007-09-19 09:55

Eller framförallt BRÅ, Brottsförebyggande rådet, vill det, genom att kalla in det hemligaste vi har i landet, nämligen Säpo, Säkerhetspolisen. Det här låter allvarligt. Jag, min dumskalle, trodde att Säpo bara trädde in när det var risk för rikets säkerhet.
Alltihop handlar om rovdjurs vara eller inte vara, i en alltför stor mängd och på olämpliga platser.
Tv-hallåan pratade om maken till civil olydnad fick man leta efter.
Vad pratar jag om egentligen?
Ett begynnande krig kanske, eftersom dessa jaktbrott skall utredas för att se om de som försvarat sina tamdjur har rätt till det, känt sig hotade, hemska saker.
Åsnan Ejnert har trott att det var en skyldighet att värna om sina djur så att de inte lider. Eller som de slakterier som nyttjat el-påfösare blivit dömda för djurplågeri, på grund av stress. Undrar hur det känns som djur att bli jagad av rovdjur och se sina artfränder bli ihjälbitna, ett efter ett.
Så det antas förekomma denna enorma tjuvjakt på rovdjur, eftersom antalet individer inte ökar som forskare hoppa på. Andra eventuella orsaker som naturens eget schema nämns överhuvudtaget inte.
Avslutningsvis får jag väl bara hälsa jägare som Säpo utsett som infiltratörer, välkomna ut i skogen.

7. Korkat

2007-09-19 09:53

Kan man tänka sig att Lars Korsell tittat på filmen "Jägarna" en gång för mycket?

6. 300 rovdjur?

2007-09-18 22:23

Hur kan någon påstå att en grupp tjuvjägare kan skjuta 300 rovdjur om året?
Det är naturligtvis helt omöjligt och speglar bara utredarens katastrofala inkompetens, en människa som aldrig riktigt förstått vad det handlar om och inte vet hur svårt det är att få skottillfällen på rovdjur.

5. Vi jägare...

2007-09-18 22:23

...och landsortsbor är ju de största banditerna. Det ligger tydligen i regeringens strategi att utrota oss som bor på landet.
Jag håller med dig Sune, snart har vi SÄPO runt knutarna, vad blir nästa steg? V kanske måste låsa in oss i vapenskåpet när vi inte arbetar.

4. Sammanblandning

2007-09-18 22:22

Blanda inte ihop BRÅ med regeringen! Det är BRÅ som gillar STASI-metoder, inte regeringen, förmodligen hade inte den förra regeringen heller gillat idén.
BRÅ skriver också att det saknas folklig förankring för rovdjurspolitiken bland de som bor bland rovdjuren och anger det som skäl till att man inte anmäler kända jaktbrott. Förmodligen är det korrekt, men att därifrån dra slutsatsen att det måste till öststatsmetoder för att att piska in landsbygdsbefolkningen i fållan kommer aldrig en borgelig regering att gå med på. Den enda rimliga slutsatsen är att det är politiken det är fel på, inte människorna som utsätts för den.
Sen undrar jag hur man kan påstå att 200-300 rovdjur dödas illegalt, hur går det ihop? Hur många finns det egentligen?

3. Bara en rapport?

2007-09-18 22:21

Så olika är tidningarnas rapportering att man kan undra.

En snabb genomläsning ger följande reflektioner:

Redan Rapportens titel fick det att gå rysningar efter ryggraden.
 
Det första som blir klart är att utredarna stöder den politiskt korrekta uppfattningen om rovdjur.

Man verkar förvånad över att det flesta som skrivs om rovdjur är negativt.

På den positiva sidan finns ett totalt obevisat påstående om att rovdjuren berikar biologisk mångfald och skapar ekologisk balans i den blandade natur med tamdjursdrift, bostäder med mera i vårt blandade landskap. Trots att de har funnits här nu i trettio år finns ingen forskning som stöder dessa antaganden. Det finns helt enkelt dåligt med positiva händelser att rapportera.
 
På den negativa sidan har vi starkt försämrade förutsättningar för främst småskalig djurhållning och för att bedriva jakt. Jakten är ur livskvalité, och även ekonomiskt, oerhört viktig på landsbygden utanför befolkningscentra. Turismen som kommer från fäbodar och älg minskar eller försvinner. Erfarenheter från platser och tider med rikligt med varg visar att människors oro för den egna säkerheten inte är oberättigad.

Orsaken till den bristande acceptansen är också att man har brutit mot en av den västerländska civilisationens demokratiska grundregler.
Ett politiskt majoritetsbeslut får inte påverka minoritetsgrupper i samhället så att deras utkomst och livsstil sedan generationer raseras.

Man har okritiskt accepterat zooekologernas påstående att 50% av vargarna dödas illegalt. Ett studium av svårigheten att jaga ett så skyggt djur som vargen visar att förutsättningar för att en liten grupp ska kunna göra detta saknas. Forskarnas egna försök bevisar svårigheten att komma tillräckligt nära. Pyschjakt är praktiskt taget uteslutet och åtel fungerar dåligt på varg.
Jakt med snöskoter fungerar inte i mellansvensk skogsterräng. Ingen konstaterad förgiftad varg har påträffats.

Att föreslå informatörer och inblandning av SÄPO är ett garanterat sätt att förstöra alla möjligheter till den dialog som eftersträvas.

Under mina samtal med mängder av människor boende på landsbygden har jag inte träffat någon som tror annat än att vargen fått hjälp hit. Egentligen är frågan överspelad men den har ett enormt förtroendevärde för gemene man.

2. Tjuvjakt?

2007-09-18 14:34

Min förvåning är inte bara stor, utan absolut obegriplig att en borgerlig regering bara kan tänka tanken att införa regler som i många år inskränkte medborgarnas fri och rättigheter i forna öststater.
Nämligen angivarstrategin i före detta Östtyskland och Sovjet, som på ett effektivt sätt såg till att ingen vågade annat än att ange eventuella misstänkta (både släkt och vänner) till den statliga underättelseorganisationen STASI och KGB.

Den viktigaste frågan man måste ställa sig i detta förslag är: Skall detta ge ökad förståelse i jägarkretsar med familjer för myndighetsutövande i rovdjursfrågan?
Min förhoppning är att denna kollektiva hjärnblödning om upprättande av angivarregister (hos Säpo) skall förpassas till den soptunna där den hör hemma.

Sune Karlsson Hedemora

1. "tjuvjakt"

2007-09-18 12:09

Svenska folket har god acceptans för lagar och förordningar. Vi skattedeklarerar varje år i en omfattning som inte går att återfinna i många andra länder.
Även för svenskar finns det dock gränser för vad man tål.
Att försöka tvinga landsbygdsbefolkningen att helt ändra livsstil går inte. Skogspromenader är inställda, svampplockning går inte. Barn kan inte gå ut och leka. Skolbarnen måste köras med bil till busshållplats.
Elljusspåret går inte att använda för varken barn eller vuxna. Djuren kan inte gå ute. All form av motion ute kan vara riskabelt till förfång för folkhälsan (vi har väl alla läst om fetman bland både barn och vuxna).
Jag kan fortsätta i det oändliga. För min del tror jag att utföra "våldtäkt" på landsbygdsbefolkningen, det går helt enkelt inte. I en diktatur kanske det hade varit lättare men i en demokrati måste man nog ha folkflertalet med sig och så är inte fallet. Gränsen för acceptans av lagar har passerats och då hjälper ingenting. Vill man kan man skicka dit militären, polisen, naturvårdsverket med flera. Men är det verkligen så det skall gå till att man måste kuva landsbygdsbefolkningen...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons