• Allmogejakt

Svensk varg har alltid varit samma som rysk varg

AktuelltPublicerad: 2009-12-13 19:28

Dagens svenska vargar är samma art som alltid funnits i Skandinavien.
– Den skandinaviska vargstammen är förvisso isolerad och inavlad, men nu, precis som för hundra år sedan, är den en del av den euroasiatiska vargstammen, konstaterar rovdjursforskaren Olof Liberg.

I vargdebatten förekommer många uppfattningar om hur man ska betrakta de svenska vargarna (med det vetenskapliga namnet Canis lupus), i förhållande till ”andra vargstammar”. För något decennium sedan förekom till exempel begreppet ”den fennoskandiska vargstammen"”.
Många – inte minst från bevarandesidan – tillmätte begreppet stor betydelse eftersom det antydde att vargarna i Skandinavien bar på en speciellt unik genuppsättning.
– Det är generellt fel, konstaterar Olof Liberg.
– Om vi går tillbaka något hundratal år så fanns vargen utbredd över hela Skandinavien och vidare in i Östeuropa och Asien. Genflödet var ännu större inom vargpopulationen då, och vargar vandrade långa sträckor även på den tiden. Därför var också de svenska vargarna – precis som i dag – i stort sett identiska med de ryska vargarna, säger Olof Liberg.

Geografiskt namn
Den moderna DNA-tekniken har emellertid medfört att man till och med kan kan identifiera enskilda vargar. Rent tekniskt kan man därför se de små skillnader som finns mellan exempelvis dagens skandinaviska vargar och dagens ryska vargar – trots att de alltså är exakt samma djurart.
– När forskare och myndigheter talar om skandinaviska vargar handlar det om att definiera vilken vargpopulation vi pratar om. Med skandinavisk varg menar vi inte en speciell ras, eller underart, utan helt enkelt ett geografiskt område, understryker Olof Liberg.

Identiska – men inavlade
Sedan är det en annan sak att just den skandinaviska vargstammen är inavlad, vilket också framgår av DNA-analyserna. Det beror i sin tur på att Skandiviens vargar varit isolerade under flera decennier.
Numera är det välkänt att avståndet mellan de finsk-ryska vargarna och den skandinaviska vargstammen minskar i takt med vargens utbredning i Finland och att det skett flera invandringar på senare år. Situationen börjar alltså likna den naturliga, som det var för kanske 100 år sedan.
Skandinaviens och de ryska vargarna är alltså i stort sett identiska – och har alltid varit det.

Lika stora som Alaskas vargar
Ser man däremot globalt förekommer vissa skillnader mellan olika vargpopulationer, även om de tillhör samma art (Canis lupus). Ett exempel är Spanien, där vargarna är betydligt mindre än våra, men ändå samma art. Normalstorleken för en spansk vargtik ligger runt 25 kilo, medan motsvarande nordeuropeisk vargtik väger kring 40 kilo.
Faktum är att de nordeuropeiska vargarna i stort sett är lika stora som Alaskas vargar.
Att de spanska vargarna är mindre märks också på deras bytesval; mycket höns, kaniner, getter och får – samt as och kadaver som den lokala boskapsskötseln för med
sig.
– Det kan också förklara det mer avspända tonläget i den spanska vargdebatten. Bönderna gillar naturligtvis inte vargar eftersom de tar boskap. Men förhållandet kan liknas med svenskarnas förhållande till räven. Man accepterar att de finns, men man vill inte ha dem inpå sig, säger Olof Liberg, som tillägger:
– Säkerligen bidrar också licensjakten på något hundratal spanska vargar varje år till att acceptansen är större, säger Olof Liberg.

Lokala variationer
Ett annat exempel på hur vargpopulationer kan skilja sig är mellan östra och västra Nordamerika. Den varg som förekommer i Alaska, västra Kanada och USA är samma art som vår varg (Canis lupus). Amerikanerna kallar den “timber wolf” vilket blir “skogsvarg” på svenska.
Men i östra Kanada och USA förekommer ett inslag av gener från prärievarg (eller coyote, som den kallas där). Prärievargen (Canis latrans) är en annan art än skogsvargen och förekommer över hela Nordamerika, men i östra delen har de båda arterna korsat sig med varandra och skapat en hybridpopulation.
Hybriderna domineras fortfarande av gener från skogsvargen, och inslaget av prärievarg är glidande och tonar alltså bort ju längre västerut och norrut man kommer i Nordamerika.

Hybridvargar
Inblandning av prärievarg förekommer också i den sydöstligaste delen av USA där det drivs ett projekt för att bevara en annan variant av vargen: rödvargen. Vissa genetiker anser att rödvargen är en egen art, medan andra anser att även den bara är en hybrid mellan prärievarg och
skogsvarg.
Också i sydvästra USA pågår ett bevarandeprojekt av en något annorlunda varg, den mexikanska vargen. Den har emellertid ingen inblandning av prärievarg utan är bara en underart av samma art som skogsvargen och vår varg (alltså Canis lupus). Liksom den spanska vargen är den dock klart mindre än Alaskas och Nordeuropas vargar, och med något annorlunda utseende.

Obefintlig skillnad i Nordeuropa
Alla dessa lokala variationer hos arten varg (Canis lupus) i olika delar av världen är betydligt större än den närmast obefintliga skillnaden mellan skandinaviska och ryska vargar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

59. Mormor

2009-12-21 14:54

Köttet på tallriken kan nog ses som det minsta problemet, vad man bör försöka få bukt med är de enorma mängder kött som kasseras innan det kommer till tallriken.

58. När det gäller matproduktionen Call...

2009-12-16 17:08

...så har jag vid ett flertal tillfällen förordat mindre med kött på tallriken. Kan tillägga att jag själv har gott om viltkött i frysen, så någon vegetarian är jag inte.

Sedan kom du själv med ett alldeles utmärkt förslag i en annan tråd – alg och svampodling. Där ligger med all säkerhet framtiden för våra efterkommande.

Den ökning av brukad mark du talar om gäller skogsbruk, inte åkrar för människoföda. Välståndet mäts fortfarande i pengar, men jag törs lova att det om mindre än 100 år kommer att mätas i något helt annat. Kanske mäts den då i överlevnadstal.

De hungerkravaller du talar om startade för länge sedan. Vi brukar i dagligt tal prata om flyktingströmmar.

Effektiviserad matproduktion Calle – det är som jag sade i början – mindre med kött på tallriken!

57. Vargpark och fråga till Krister Persson

2009-12-16 14:48

Bygg en eller ett par inhägnade vargparker i Sverige typ Orsa Björnpark och lyft dit alla landets vargar (bygg stort...) för att bedriva avel och bevara genetiskt riktiga vargar för framtiden om man nu tycker att det behövs. Skulle tro att betydligt rymligare länder än Sverige, som Ryssland och Kanada har miljoner av vargar redan, och de är livskraftiga och helt utan risk för att bli utrotningshotade där.

Hej Krister. Kan man inte nu med hjälp av fakta ur Libergs material se till att EU:s definitioner, regler och direktiv förändras? "EU" är inte någon allvetande gud. Tjänstemännen där behöver också ett korrekt underlag som grund för sina beslut, och deras beslut gäller tills nästa beslut fattas.

56. Anders Åberg!

2009-12-16 14:47

Att Du i första hand inte tänker på människorna på landsbygden har varit tydligt i alla dina tidigare inlägg, så det behöver Du inte poängtera.
Att de första nybyggarna, som bröt upp mark i de svenska skogarna, ofta var mycket religösa och att deras ättlingar, som övertagit resultatet av dessa generationers mödor är mindre religösa, har inget med saken att göra.
Oavsett religiositet drabbas människorna på landsbygden orimligt hårt av de illa genomtänkta planerna att bygga upp rovdjursstammarna.

Priset för att överallt kunna se dessa gosiga djur är alldeles för högt!
Och så är djuren inte heller så gosiga vid närmare betraktande. Deras "gosfaktor" är väl i nivå med kamphundarnas.

55. Rätt Kenneth

2009-12-16 14:47

Anpassningsförmåga är ett tveeggat svärd. Antibiotikaresistenta bakterier är ett utmärkt exempel på lyckad anpassningsförmåga som knappast kan sägas gagna oss människor. Vargens anpassning till människor är inte heller positivt för oss. Eller vargen.
Vårt ekosystem är inte lämpligt att hysa varg eftersom det innebär en sådan anpassning. Och vargen är inte kräsmagad när hungern gnager i tarmarna.

54. Vilddjur

2009-12-16 09:30

Tack Liberg för artikeln.....kan Liberg också redogöra betydelsen av Dimorfismen...och redogöra den binära nomenklaturen...vill gärna veta...

53. Tack.

2009-12-16 00:32

Tack till er som svarade på min fråga om evolutionen.
Calle, anpassningsförmåga måste ses som en tillgång, som tyvärr inte gäller alla individer och arter.

Att återskapa ekosystem låter vidlyftigt och orealistiskt, speciellt med tanke på vad som händer i våra skogar och på vår jordbruksmark. Där propageras det idag för främmande arter som föryngrar sig okontrollerat (contorta) och även hybrider av träd (hybridasp, för att nämna någon) för att maximera utfallet. Ambitionen är lätt att förstå och det handlar om rationellitet och effektivitet. Det genereras medel för vårt välstånd, eller överlevnad om det låter bättre. Oftast är just detta med utfall och fång (att det måste produceras något) som jag tycker mig ana romantiska och idealistiska vargkramare saknar förståelse för. I resonemang om ovanstående ter sig vargen ointressant och tillför heller ingenting. Mat och medel måste vi ha för att överleva. Att förespråka passivitet och vår egen tillbakagång ställer inte jag upp på. Jag tror på människans förmåga att lösa problemen och föda världens befolkning som möjlig, men i det samhället har vargen ingen plats annat än i reservat.

52. Åke Edlund

2009-12-15 22:23

Nu var det kanske inte i första hand Svenska landsbygden jag tänkte på.
Hela den industrialiserade delen av mellaneuropa är idag ett helt annat ekosystem än det var innan, endast små rester finns kvar på isolerade ställen.
Men att människor även i sverige på den tiden satt stenhårt fast i religionen och därmed fick sig itutat att dom faktiskt var guds avbilder, är nog ingen överdrift.
Dom som stod för dom stora skadorna var dock dom som hade makt och pengar, precis som nu.
För dessa herrar passade säkert tanken att dom var guds avbilder bra in i dom ekonomiska planerna.
Även här har ju stora förändringar genomförts, jag tänker t.ex på den sk. dimensionshuggningen, som i princip avlägsnade all urskog från detta land.
Några få reservat finns ännu, men många av dom arter som levde i urskogen har fått mycket stryk, eller helt försvunnit.

51. Anders Åberg!

2009-12-15 19:49

Jag tror inte för en sekund att de människor, som (efter säg år 1800) flyttade ut i Sveriges skogar, gjorde det för att de tyckte att de var Guds avbild och stod över naturen och att de inte var en del av det ekologiska systemet.
De flyttade ut för att kunna överleva och försörja sig och sin familj (the survival of the fittest)!
Och att de var en del av det ekologiska systemet, var de nog smärtsamt medvetna om!

50. Johannes

2009-12-15 19:49

Tycker man kan börja rädda arter som faktiskt är utrotningshotad och behöver en fristad. Vargen är och kommer nog aldrig bli utrotad. Men det ska ändå läggas ner en massa tid och pengar på att försöka få den Svenska befolkningen att tro det!

Och ja, här på detta forum så spårar det så klart alltid ur. Men det kanske är viktigt för en del att få skriva av sig sin ilska och uttrycka sina känslor. För just nu finns det inte mycket andra offentliga forum att uttrycka sig på! För en del människor har faktiskt förlorat mycket på den förda rovdjurspolitiken.

49. Roslagsmomor.

2009-12-15 19:49

År 1800 hade vi 2,1 miljoner på landsbygden. År 2000 hade siffran sjunkit till 1,62 miljoner. Ingen drastisk skillnad. Vad som däremot skiljer är hur mycket mark en person kan bruka år 2000 jämfört med 1800. Den intensiva markanvändningen har ökat dramatiskt på dessa år. Vilket är grunden till Sveriges välstånd. När vi attackerar den sågar vi inte av grenen vi sitter på. Vi fäller trädet och drar upp rötterna.
Istället för att göra allt för att förstöra produktionen av mat borde vi skydda den. Det är inte självklart att vi sitter säkert när de förväntade hungerkravallerna skakar världen.
När kom du senast med ett råd för att effektivisera matproduktion?

48. Till Falco är Anticimex medeltida?

2009-12-15 19:48

Ja du har ju en hel rad människor som inte vill ha dessa djur i deras närhet. varför finns det fortfarande gift man kan köpa i vanliga affärer? varför finns det företag som specialiserat sig på att just UTROTA dessa djur? Säg mig någon som vill ha myror i huset, råttor i skafferiet eller varför inte sniglar i trädgården. kan det vara så att dom här djuren inte är söta eller föder valpar?

47. Att restuarera ekosystem Anders.

2009-12-15 19:48

Går du 50-100 år bakåt i tiden var vart mellansvenska ekosystem format av säter- och fäbodbruket. Ta fram en karta över norra Värmland och du ser vad tätt sätrarna låg. Jag håller helt med dig. För människans bästa borde vi egentligen försöka återskapa detta ekosystem. Ett naturbruk som gav tillräcklig med mat för att föda Sveriges befolkning och hade en oöverträffad biologisk mångfald. Utan landsbygden hade vi inte överlevt blockaden under 2:a världskriget. Hur många tror du skulle varit med i Rovdjursföreningen 1942?
Vilket årtals ekosystem vill du återskapa? Eller vill du på konstlad väg framställa ett dina ögon perfekt ekosystem? Hur skulle det se ut? Passar människan in i det? Eller ska hon sitta som betraktare i staden och hoppas att manna ska regna ner från himlen.

46. Roslagsmormor!

2009-12-15 19:48

Visst har Du rätt om Du menar att största andelen av den svenska befolkningen bodde på landsbygden för 500 år sedan. Men...

År 1750 bodde ca 1,7 miljoner människor i Sverige. Den siffran är ganska säker.
År 1500 bodde ca 0,5 milj människor i Sverige. Den siffran är en rimlig bedömning av invånarantalet då.

Vad viktigare är i mitt resonemang är att såväl år 1500 som år 1750 bodde den övervägande andelen svenskar kustnära och i närheten av de bördiga slätterna i Skåne, i Blekinge, på Östgötaslätten och i Mälardalen.
De inre delarna, ex vis större delen av Värmland och hela Norrland koloniserades på allvar först efter år 1750. Till området, där jag bor större delen av året, kom exempelvis de första nybyggarna kring år 1850.

Med dessa fakta så tycker jag att mitt påstående om, att för 500 år sedan hade vargarna större delen av Sverige helt för sig själv, stämmer väl.

Så sorry, Ditt påpekande påverkar inte alls mitt resonemang

45. Johannes,

2009-12-15 19:48

jag håller faktiskt med dig, varje tråd blir till slut en debatt om vargens vara eller inte, du glömmer dock bort att jakt o jägare är en hemsida för Jägarnas riksförbund. Kanske du hade förstått om du varit jägare. Vargförekomsten hotar vår jakt, det gör oss upprörda och vi går i svaromål omgående när du och dina kompisar jollrar runt med era stadsargument. Vargen är det största enskilda hotet mot löshundsjakten vi någonsin kommer att ställas inför, så enkelt är det. Har du problem med det så finns det säkert andra trevliga forum för er där ni kan ondgöra er över landsortsbefolkning och jägare. Ok?

44. Du missar en viktig detalj Åke!

2009-12-15 17:16

För 500 år sedan så bodde de absolut flesta människorna på landsbygden. Bara ett mindre antal bodde i städerna.

I dag är det precis tvärt om. Skulle kunna tänka mig att det är FÄRRE människor BOSATTA på den svenska landsbygden idag, än det var i början av 1800-talet, om man bortser från de delar av landsbygden som ligger på bekvämt pendelavstånd från större städer.

43. Åke Edlund

2009-12-15 17:15

Du har naturligtvis helt rätt i att människan har förändrat ekosystemen.
Detta har på många håll medfört massutrotning av både enskilda arter och hela ekosystem.
Många av dom ansvariga för detta gjorde det nog i övertygelsen om att människan var en guds avbild som stod över naturen och inte var en del i ekosystemet.
Kunskapen om att även vi människor faktiskt är ett djur bland andra djur, om än med mer destruktiv förmåga, ligger ju bakom uppfattningen att vi måste stoppa förstörelsen och utrotandet.
Så långt det är möjligt måste vi istället bevara eller om det går restaurera våra naturliga ekosystem.
Jag tycker nog att det är du själv som glömmer att vi är en del av ekosystemet Åke.

42. Evolution

2009-12-15 17:15

Eftersom människan är en del av naturen och evolutionen så kanske det hör till evolutionen att vi lär oss att leva sida vid sida med naturen på ett annat sätt som inte gjorts tidigare. Vi kanske till slut lär oss att inte föröka oss så mycket som vi gör just nu och vem vet, om 500 år kanske människans population är nere på hälften igen och då vore det ju otur om vi har utrotad alla de arter som då skulle ha en fristad...

mv h// Johannes

41. Osthyvel...

2009-12-15 17:15

Är det någon idé att det finns trådar här på forumet med olika ämnen. Varenda tråd spårar ju ändå ur och efter ungefär fem inlägg så handlar det om vargens vara eller icke vara där vi såkallade vargkramare gång på gång försöker få varghatarna att förstå våra synpunkter utan att lyckas medans varghatarna gång på gång försöker få oss vargkramare att förstå deras tro vilket inte heller går som det ska....

Jag har fortfarande inte fått svar på mina frågor, som faktiskt har med ämnet i tråden att göra, ingen har ens försökt.. Borde det inte räcka med att man gör nya trådar och skriver osthyvel som rubrik på varje. Det kommer ändå snackas om vargens vara eller icke vara i oändlighet...

I de få fall där det har skrivits om annat än vargen och där man ändå inte har spårat in på vargens vara eller icke vara efter fem inlägg så är det nog pga att ingen har kommenterat inlägget överhuvud....

Forumet ska väl vara inriktad på jakt och natur i allmänhet men nu är det väl krig till 98 % mellan vargkramare och varghatare som gäller där samma sak, i samma tråd, ältas om och om och om igen...

mvh // Johannes som fortfarande väntar på en teori om vad artikelförfattaren menar, men då inte ens Dan verkar veta vad han menar så blir det nog svårt och min tanke är att även denna tråd var till för att fortsätta kriga...

40. Feynman, JJ och Kenneth E.

2009-12-15 16:46

Feynman, om Du läser det jag skriver under punkt 2 faller ju Din hänvisning till utdöda arter och utslagna utvecklingslinjer.
Alltså igen, den art som "lever idag" har utvecklats tack vare sina föregångares överlevnad genom evolutionen och för delar av deras genuppsättning vidare. Vad finns det då för empiriskt material som motsäger detta enkla påstående, Feynman?
Ditt tröttsamma surr om ekologism brukar höras när argumenten tryter liksom de föga jägarmässiga hänvisningarna till faror, sjukdomar och kostnader.

Till JJ. Vem har talat om att utrota de arter Du radar upp? Möjligen i vissa kretsar på medeltiden.

Kenneth Eriksson. Evolutionen är varken positiv eller negativ, nyttig eller onyttig. Den är som den är och vi överlevare är en anpassad del av den för tillfället.

39. Kenneth

2009-12-15 14:02

Jag tolkar evolution som anpassning och tycker jag därför den är positiv. Det är bara människan, och bävern, som kan anpassa sin omgivning.
Om t. exempel det ändrade klimatet förstör fjällrävens livsbetingelser finns ingen anledning att med konstlade medel försöka behålla en liten svensk population av ett djur som är mycket vanligt i huvuddelen av sitt utbredningsområde.
Liksom det är idiotisk att försöka hålla en vargstam bland svenska gårdar.

38. Anders Åberg och Falco

2009-12-15 13:59

Ni glömmer båda att människan är en del i vårt ekosystem. Antalet människor har ökat mycket i Sverige de senaste 500 åren. Under dessa år har människorna bosatt sig över hela Sverige och tagit allt större arealer i anspråk för att finna sin försörjning. Denna förändring av ekosystemet har gynnat vissa djur- och växtarter och missgynnat andra. Ändrade förutsättningar har alltid förändrat ekosystemen. En del arter försvinner andra kommer till. Det är inget nytt och dramatiskt med det.
Sverige består i dag inte längre av öde land, där vargen naturligt skulle passa in. Det går inte passa ihop antalet vargar, som det fanns på 1700-talet med antalet människor, som det finns på 2000-talet.

Att man av historiska skäl vill bevara några vargar åt eftervärlden att studera, kan jag ha viss förståelse för. Men som vi konstaterat föreligger det under överskådlig tid ingen som helst risk för utrotning. Sedan finns det mycket lämpligare platser på jorden, där man kan hitta en fristad åt vargarna.

Falcos två teser ger jag inte mycket för. Kanske är de för subtila för min hjärna.

Möjligen skulle man med bägge teserna kunna rättfärdiga den explosionartade befolkningsutvecklingen på jorden. Det finns dock många, som med viss rätt, påstår att överbefolkning av jorden är den viktigaste orsaken till dagens miljöproblem. Men det problemet förtjänar ett betydligt större utrymme än vi har tillgång till på JoF:s nätsidor, så jag avstår från att trigga igång en debatt om det problemet.

37. Kenneth Erikson

2009-12-15 13:58

"Är evolutionen något positivt?" Frågar du...ja vad skall man säga, börjar bli djupt det här nu.
Vet inte om min filosofiska ådra riktigt räcker till, men man kanske kan säga att evolutionen är, bara.
Bra eller dåligt, spelar ingen roll, den finns ändå.
Vi är alla en del av den, inte ens du själv skulle ha funnits utan den och det skulle väl ändå ha varit negativt.

36. Tolkningsföreträde?

2009-12-15 13:58

Det var ju det, Falco, vem ska ha tolkningsföreträde? Ingen? Ska du och andra som inte lever i den miljö ni påstår er värna om, vara de som har tolkningsföreträde? Det är ju faktiskt det du säger. Vi ska låta naturen ha sin gång, visst är det så du tycker?
Vill du ha acceptans från de som lever nära och i den natur du så gärna vill se som varande ett naturreservat, då måste du lyssna till de som ska leva där, eller ska vi inte ha någon som bor här ute i skogarna? Har människan förbrukat sin rätt att vistas här? Ska naturen ta över? Ena stunden ropar samhället och inte minst miljörörelsen efter ekologiskt odlade vegetabilier, skonsam småskalig djurhållning. osv, och i nästa stund vill man låta naturen oinskränkt sköta sig själv. Det är liksom bäddat för konflikter, för odlandet och djurhållningen sker ju där naturen ska ha sin gång. Därför blir mina frågor än mer aktuella, ska vi ha några småbruk överhuvudtaget? Är de önskvärda alls? Eller är de att betrakta som parasiter i den miljö som ska tillhöra vildmarken? Man börjar faktiskt undra på allvar, det finns raljanta övertoner hos dig och dina vänner, där människans roll negligeras till att just vara i vägen för den förändring ni vill se. Om ni för ett ögonblick kunde se de problem ert synsätt ger de som drabbas dagligen får hantera, så vore mycket vunnet. Att ni hatar jakt och jägare är uppenbart, men det är ändå ett förhållningssätt till naturen människan har haft och har när hon lever på landsbygden. Det är liksom inget märkvärdigt med det. Men med större delen av befolkningen boende i tätorter utan en naturlig förankring till livet på landet så är förståelsen borta. Man pratar om att vi mördar djur och gud vet allt. Vi har nått ett läge som måhända än så länge är en aning filosofisk, men fortsätter vi på den inslagna vägen så kan vi få se just en utarmad landsbygd. Att människor utanför städer blir en sällsynt företeelse, småbruken försvinner, de stora jättelika gårdarna finns kvar. Men visst, livet går vidare, människor dör bort och nya föds, det kommer nya påfund och nya teorier om vad som är bäst. Men förr eller senare brukar man hamna där man började igen. Just nu, skulle Sverige klara sig utan rätt mycket av det som produceras i småbruken runt i vårt land, men det kan komma en tid då det är dags att bryta stubbar, skapa nya betesmarker, skjuta av varenda varg igen. Jag tror vi ska vara rädda om den miljö som skapats och ska vi förändra, så ska vi göra det med utgångspunkt från dem som lever där förändringen ska ske. Man kan inte sitta bara för att det just nu är "inne" med ett romantiskt och föga verklighetsförankrat synsätt och förändra utan att ta hänsyn till följderna. Någon får alltid betala, nu eller sedan, eller både ock. Allt detta tal om ekosystem hit eller dit, om vargars släktskap med andra vargar. Who gives a shit? Vargens återkomst förändrar mitt och mina landsbygdsbröders/systrars förutsättningar, utan att vi fått komma till tals, är det ok? Ja, uppenbarligen är det er åsikt. Majoriteten bestämmer, eller? Kanske vi kan skapa odlings/djurhållningsreservat med små gårdar, med staket runt omkring, ungefär som de reservat som indianerna i USA får hålla tillgodo med. Istället för att hägna in vargen, så hägnar vi in ett antal Skansen runt om i Sverige, det låter väl trevligt? Eller?

35. Om nyttan med det hela.

2009-12-15 12:28

Är evolutionen något positivt?

34. Falco

2009-12-15 12:28

Råttor,Kackelackor,möss,sniglar,myror m.m ingår ju också i ett ekosystem! Men varför ska dom till varje pris "utrotas" i en mänsklig närvaro? Har dom inte samma "givna" plats i ditt ekosystem?

33. Falco, trossatser är inte fakta utan TRO

2009-12-15 12:28

Citat "Enklare än så kan det väl knappast uttryckas". Detta förutsätter att vad du säger är sanning. Men det finns inget empiriskt material som stöder dig.
Man beräknar att mer än 99% av alla djurarter som uppstått är nu utdöda. Detta innebär att massor av genetiska utvecklingslinjer har försvunnit och inte bidragit till livets fortsatta utveckling. Dessutom vet man INTE om liv uppstått endast vid ett tillfälle, vid ett fåtal tillfällen eller om det sker hela tiden. Jag har ingen uppfattning men dina två punkter är bara grundlösa påståenden eller om du vill, så är det ett par av ekologismens trossatser.
Det är inte bara det att vargen inte kan förknippas med någon nytta överhuvudtaget. Vargen, tillsammans med de sjukdomar den sprider till människor och djur, innebär väl dokumenterade och odiskutabla faror och kostnader för oss alla. Vargen utrotades i Sverige av kloka människor och vi bör hålla oss till deras visdom, grundad på tusentals års erfarenhet av varg och omöjligheten av att leva med varg i omgivningen.

32. Åke Edlund och nyttan med det hela.

2009-12-15 11:43

Jag trodde faktiskt att Du som gammal skogsman vuxit ifrån en natursyn där Du indelar vildfaunan i nyttiga och onyttiga djur.
Nyttofrågan är enfaldig, oberoende av vem som ställer den, och har dessutom inget svar. Frågan bygger på att vi som människor har ett absolut och lika ounderbyggt tolkningsföreträde om vad som är nyttigt för övrig fauna just här och just nu.
Visst har Du rätt i att ekosystem ständigt och dynamiskt anpassar sej internt och mot omvärlden men då talar vi inte om så korta tidsperspektiv som tillfälliga regleringar i jaktförordningen arbetar med.
Jag har skrivit det i annat sammanhang men det tål tydligen att upprepas.
1. En djurart har sin givna roll i sitt ekosystem om den utvecklats i ekosystemet.
2. En djurart som existerar idag har haft och fortsätter ha sin givna roll i evolutionen som förmedlare av sina gener.
Enklare än så kan det väl knappast uttryckas. Någon annan nytta finner Du inte med livet om Du förmår rensa bort allt subjektivt önsketänkande.

31. Åke Edlund

2009-12-15 10:15

Dom mycket reella problem du räknar upp kan man förhoppningsvis komma åt med andra metoder än att utrota vargen härifrån. Det diskuteras i olika trådar här redan, vargpinglor, skyddsvästar, skrämseleffekt av jakt, stöd till bättre stängsel osv.
Att Räven käkar rester från Vargen, betyder inte med automatik att antalet rävar kan öka i ett vargrevir.
Här gäller väl samma sak som med Lodjuret, räven kan äta av dess rester med, men får lon tag i räven blir den dödad och rävens ungar ligger nog ofta risigt till där det finns Varg och Lo.
Angående nackdelarna av att vargen försvann, så är som sagt antagligen kunskapen dålig, men i Sverige har stora förändringar tagit plats i naturen under denna tid, utarmning av olka blommor och växter, starkt minskat antal fjärilar, många fågelarter minskar medans andra ökar, Räv och grävling har troligen ökat, älgstammen är i ett bedrövligt skick.
Bakom vart och ett av dessa exempel finns en hel kedja av händelser, utsläpp, förändrat jordbruk, kalhuggning, förändrat klimat, jaktens påverkan osv. osv.
Det faktum att vi inte helt kan kartlägga en sådan händelsekedja ger oss inte rätten att utrota en art ur vårt ekosystem.
Vi kan inte heller säkert säga hur vargstammen kommer att bete sig efter några år med jakt, men vi kan anta att en del av dom problem som finns idag kommer att minska. Även problemen med bandmasken går säkert att hantera om inte vargstammen får bli för stor, men vi kanske måste börja skölja våra bär innan vi äter dom.

30. Vilddjur

2009-12-15 01:57

Till anonym..närproducerad mat vill de miljömedvetna köpa.Ost..tex får sin smak av sammansättningen av växterna där djuren betar.Fäboost är delikatess.Mjölk och smör ifrån fäbodjur är inte kolesterolhöjande som mjölk,smör och ost man köper via ARLA mfl.

29. GLAS KLART

2009-12-15 01:57

Vi kommer närmar noll när alla får reda på vad varg en kostar det är slut på lekstugan med skatte medel.

28. Anders Åberg!

2009-12-15 01:57

För några veckor sedan gjorde en TV-kanal ett program ang den kommande förvaltningsjakten på varg. En representant för WWF (kommer inte ihåg hans namn) fick av Lars Aduktusson just frågan om vilken "nytta" vargen kunde tänkas göra i den svenska naturen. Det tog ett tag innan WWF:aren kunde komma på något svar. Hans svar blev att rävar skulle kunna gynnas av de slaktrester, som blev kvar sedan vargen ätit sig mätt på sitt byte.

Medge att säväl WWF:aren som Du har svårt att hitta någon konkret nytta. Ni har ju uppenbarligen inte samma åsikt, om det är till nytta eller förfång för den enda djurart ni båda tar upp som exempel på vargens viktiga roll i naturen.

Att hitta vilka människor som drabbas av varg i Sverige är mycket lättare.
Det är inte bara löshundsjägare, som drabbas. De flesta älgjägare drabbas också, då älgjakt utan löshund är rätt meningslös (läs mycket ineffektiv), åtminstone uppe i Norrland. Majoriteten av småviltsjägare drabbas. Dessa jägare är tillsammans åtminstone 300 000 st.
Räknar man även in alla samer och ägare av tamboskap, som drabbas ökar siffran ytterligare. Tar vi slutligen med alla, som känner olust och otrygghet med rovdjur inpå knutarna eller i bärmarkerna får vi säkert ihop mer än en halv miljon människor, som drabbas.

Ditt svar och WWF.arens svar visar att min fråga är berättigad. Att ingen har påvisat på några nackdelar under tiden 1900 - 1980, då nästan ingen varg fanns i Sverige, gör frågan ännu mer berättigad

Egentligen är det ganska oförskämt att kräva att en halv miljon människor skall acceptera att bli hårt drabbade av ett beslut, som ingen kan hitta någon påtaglig nytta med.

För övrigt är inget ekosystem statiskt. Många faktorer (inte bara människan) har radikalt ändrat på ekosystemen under tidernas förlopp. Det borde Du, som är naturintresserad, vara väl medveten om.

27. Om Fennoskandisk varg

2009-12-15 01:55

Bara apropå.Kommer ihåg jag läste i Sveriges Natur i slutet av 70-talet el.början 80-talet,att nån forskare hade undersökt gamla uppstoppade vargar på Naturhistoriska musèet,och kommit fram till att Linnè hade fel.Det fanns ingen speciell Fennoskandisk vargras.(Enligt Linne kunde den Fennoskandiska vargen ensam ta en stor älg). Men forskaren såg ingen skillnad,så det skulle vara lungt att sjösätta Projekt Varg,och plantera ut varg i glesbygden -företrädesvis Värmland och Dalarna,där stora älgstammar fanns.

26. Vargpark och fråga till Krister Persson

2009-12-15 01:55

Bygg en eller ett par inhägnade vargparker i Sverige typ Orsa Björnpark och lyft dit alla landets vargar (bygg stort...) för att bedriva avel och bevara genetiskt riktiga vargar för framtiden om man nu tycker att det behövs. Skulle tro att betydligt rymligare länder än Sverige, som Ryssland och Kanada har miljoner av vargar redan, och de är livskraftiga och helt utan risk för att bli utrotningshotade där.

Hej Krister. Kan man inte nu med hjälp av fakta ur Libergs material se till att EU:s definitioner, regler och direktiv förändras? "EU" är inte någon allvetande gud. Tjänstemännen där behöver också ett korrekt underlag som grund för sina beslut, och deras beslut gäller tills nästa beslut fattas.

25. Anders Åberg

2009-12-15 01:54

Ett antal saker har kraftig försämrats på landsbygden från 1980 till våra dagar pga rovdjurspolitiken. Har du något förslag hur man kommer till rätta med problemen. Och vi väntar på nästa. Bandmaskarnas ankomst kan inte längre hejdas. Hela vår bärindustri är i farozonen. Vad gör vi? Hoppas på större älgkronor som kompensation?

24. Livsduglig

2009-12-15 01:54

"Men eftersom alla dessa arter kan få livsduglig avkomma med varandra hävdar vissa forskare att det egentligen bara finns en art"

Nu är det väl ganska generellt men i princip så kan man väl säga som så att om två olika underarter parar sig med varandra kan de få en fertil avkomma då de är så nära släkt med varandra men två olika arter brukar sällan kunna få fertil avkomma. Och det är ju inte bara livsduglig avkomma man vill ha utan även fertil...

mvh // johannes som fortfarande väntar på svar på mina frågor då inte heller den länken som redaktionen länkade till senast hade ett endaste dyft med mina frågor att göra. Men jag tackar så mycket för länken till artikeln, alltid trevligt att läsa...

23. Men Calle min vän

2009-12-14 19:34

du som är så oroat för att vissa växter som enligt dig är direkt avhängiga av fritgående betesdjur i SVERIGE, och som en följ av varg i SVERIGE håller på att UTROTAS, hur ser vi nu på det när vi vet att dessa växter även finns utanför SVERIGES gränsar.
Fäbobruket, det småskaliga lantbruket finns ju även annanstans, så hur kan sånt vare hotat bara för att vi håller oss med en fin liten vargstam i SVERIGE?

Och för övrigt, om vi skjuter bort alla älgar från SVERIGE i syfte att minimera de mer allvarliga viltolyckor med dödade och skadade människor, är det då att UTROTA älgarna, såsom du CALLE SELEBORG påstår att vissa vill?

22. Åke Edlund

2009-12-14 19:33

Exakt vad olika arter egentligen har för roll i ett ekosystem är nog inte alltid så lätt att säga. Man skulle nog kunna plocka ut även andra arter och påstå att dom antagligen kunde undvaras.
Vid en djupgående undersökning skulle man säkert ändå få fram att dom fyller en funktion på något sätt.
Vi har alldeles för lätt att bara utgå från våra egna, ofta ganska trångsynta intressen och bortse från mer subtila faktorer som inte direkt gynnar oss själva.
I fallet varg kan man gissa att den håller tillbaka t.ex. Räv och Grävling.
Dom flesta jag känner anser att det finns alldeles för många av dessa bägge arter.
Om det är så, så blir det ett onormalt tryck på deras bytesdjur och ett onormalt minskande tryck på det som deras bytesdjur åt.
Det är isåfall bara början på en kedja av ökningar och minskningar av både växter, djur och insekter, som jag misstänker att vi vet väldigt lite om idag, iallafall vet jag väldigt lite rena fakta om det.
Att utan en alldeles oerhörd mängd fakta och forskning påstå att en inhemsk djurart är onödig är inte så smart tycker jag.
Att istället försöka behålla alla arter i vårt ekosystem för att inte råka ut för obehagliga överraskningar i framtiden verkar för mig som den enda hållbara inställningen.
Den är också helt dominerande i världen idag och att tro att vi i Sverige skulle överge den för att göra det lättare för löshundsjägare är bara orealistiska drömmar.

21. Då kanske Olof

2009-12-14 19:32

Då kanske Olof Liberg kan svara på mina frågor... Eftersom han är forskare kan han säkert snabbt och lätt redogöra på ett enkelt sätt hur han menar då jag inte förstår...

För ditt svar på min kommentar svarade inte på någon av mina frågor angående hur du och Liberg menar..

Grundkursen var mycket kort men lättläst fast ni säger ena gången att tamhunden är en egen art (Canis familiaris) och lite längre ned menar ni att den inte alls är en egen art utan är klassad som en underart (Canis lupus familiaris)....

mvh // Johannes

Redaktionen rekommenderar också:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=391128

20. Låt mig förvirra begreppen ytterligare

2009-12-14 19:30

Det finns sex-sju närbesläktade hunddjur varav Canis lupus är en. Men eftersom alla dessa arter kan få livsduglig avkomma med varandra hävdar vissa forskare att det egentligen bara finns en art. Förmåga att få livskraftig avkomma som kan fortplanta sig är ursprungsdefinitionen på en art skild från andra.
Men vi kan alltså inte utrota vår varg såvida vi inte skjuter bort kanske 100 000 längre österut. God jakt.

19. Krister Persson

2009-12-14 19:29

Du har nog rätt. 4350 st var siffran Du angav som antalet "fennoskandiska" vargar.

Eftersom det räcker med ca 1000 vargar för att en vargpopulation inte ska drabbas av gendrift och inavel (Den siffran har jag fått av P E Sundgren), så behöver vi således inte vara oroliga för att vargarna i Fennoskandia ska vara utrotningshotade på ett bra tag. Så innevånarna i Fennoskandia kommer nog inte att be om vår hjälp. Det är väl skönt att veta!

En helt annan fråga:
Minst 1000 individer verkar även gälla för att inavel skall undvikas i björnstammen. Varför har SRF och Naturvårdsverket drivit på så att att antalet björnar nu troligen är över 3 500 st?
Har ni gett er den på att glesbygden skall avfolkas och att jägarna skall utrotas?
Eller skall ni slå något slags världsrekord i björntäthet?

18. Art och underart

2009-12-14 15:23

Nu är det väl så att de flesta vargar i världen (utom tex prärievargen) tillhör samma art Canis lupus. Nominatformen heter Canis lupus lupus men sen finns det en mängd underarter. Vilka det är, är upp till forskarna att bestämma och acceptera och sådant brukar ständigt vara varierande pga att forskare hit och dit kommer på det och det och att dnaforskningen blir mer och mer avancerad.

Jag tycker hela artikeln är mycket luddig och skriven på ett sätt som får mig att tro att författaren försökt läsa sig in på systematik på fem minuter för att sedan skapa en artikel vilket resulterat i ett skatbo...

Om det stämmer att det i Ryssland finns både Canis lupus lupus och Canis lupus albus så finns det alltså då båda två i sverige, endast en i sverige och en i ryssland eller hur menar egentligen artikelförfattaren ?

Släktet Canis innehar inte bara de djur vi kallar vargar utan även då tex prärievargen och olika schakaler. Ska vi gå ännu längre in så ingår allt möjligt i den systematiska familjen Canidae som tex rävar, vargar, schakaler, afrikanska vildhundar m.m m.m....

Men än en gång, menar Dan Törnström att sverige har både Canis lupus lupus och Canis lupus albus precis som Ryssland? Eller menar han att Både ryssland och sverige enbart har en av dom, i sådana fall vilken, eller menar han rent ut av att man inte längre delar in systematiken i olika underarter utan alla som tidigare har hetat Canis lupus ssp (ssp för subspieces = underarter) nu bara heter Canis lupus ?

Eller menar Dan kanske att det har kommit några nya uppgifter liknande att man tar bort Canis lupus albus och inför den till Canis lupus lupus. För man man kan inte ta bort Canis lupus lupus och föra in till Canis lupus albus för då har vi ingen nominatform kvar i systematiken längre...

Svar:
Jag menar ingenting. Jag redogör för forskaren Olof Liberg klargöranden i en – får man nog påstå – rätt fundamental fråga. "Skatboet" är också kontrolläst av Liberg. Till dig Johannes, rekommenderar jag följande "grundkurs" i systematik: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=391358.
Dan Törnström

17. Anders Åberg!

2009-12-14 14:56

Ett av första argumentena vargkramarna använde i vargdebatten var att vi, med ett antal vargar i Sverige, skulle rädda vargarna i världen från utrotning. När det stod klart för de flesta att det finns mer än 200 000 vargar i världen, slutade man att använda detta argument
Då kom i stället argumentet att de fennoskandiska vargarna var utrotningshotade. Många debattörer försökte ge sken av att dessa vargar var någon speciell ras bland vargarna! För ca ett år sedan hade jag en del munhuggning på nätet med några vargkramare om denna vanföreställning. Lyckligtvis har även detta argument inte hörts så mycket under senare tid. Artikeln, som vi nu kommenterar, kommer (får vi hoppas) att hjälpa till att definitivt ta död på även denna mytbildning. Vilka, som en gång lanserade föreställningarna om att vargar eller en speciell underart av varg var utrotningshotade, kan man bara gissa.

Min utläggning om att inavel förorsakar gendrift är inget halmstrå. Det är bara en torr faktaupplysning. Om Du inte tror på den, så fråga en genetiker.

Att införsel av nya gener i den svenska vargpopulationen medför att man bryter denna gendrift är lika självklart, som Du också mycket riktigt påpekar.

Så visst "räddar" de ryska generna den svenska vargpopulationen.

Frågan om varför vi skall ha vargar i Sverige har däremot inte fått ett vettigt svar. Argumenten om utrotningshot bär ju inte längre.

Att vargen skulle vara oumbärlig, ha en viktig plats och göra någon nytta för övrigt vilt i den svenska naturen har inte visats av någon ännu.

Att några rovdjursdyrkare tycker att det är intressant och spännande med vargar, tycker jag inte räcker som argument. För många människor får sin livsmiljö förstörd för att jag skall köpa det argumentet. Priset är för högt!

16. Sluta tjafsa!!!

2009-12-14 14:29

Gener hit och gener dit...börja med att skjuta bort de vargrevir som är uppbygda på inavel först, så får vi se vad som blir kvar. Importen av ryssvargar gjordes ju för att förhindra inavel och förädla stammen. Om vi nu ska ha varg, varför förstår jag inte, ska väl "proffsen" se till att sköta sitt jobb och satsa på kvalitet och inte kvantitet. Tvivlar på att någon seriös uppfödare vad det gäller andra djurarter skulle hålla på med inavel, ej heller försöka "tunna"ut den. Vansinne!!!

15. Anders, äpplen och päron

2009-12-14 12:07

Jag har aldrig påstått att våra ur-vargar var en egen art. Vad jag sagt är att vår gamla population var genetisk tillräckligt skild från nykomlingarna för att ta bort alla skrönor om överlevare.
På Vargsymposiet för några år sedan sa Liberg att det var omöjlig för en varg att ta sig igenom renbältet. När Pessinki-vargen trasslade sig ner använde han ordet mirakel.
Förklara för mig vad som är skillnaden mellan en art som återkommer efter en lång bortovaro eller en som inte fanns förut. Påverkan på det befintliga ekosystemet är detsamma i båda fallen.
Hur som helst är det nu verkligen bara en tidsfråga till dess vår biologiska mångfald har utökats med bandmaskar. Det finns inget sätt att stoppa dem.
Om vi tar bort rådjuren från våra samhällen betyder det att vi utrotar dem? Om vi tar bort vargen från vår kulturbygd betyder det att vi utrotar den?
Utrotar gör man populationer med viss särpräglad genetisk uppsättning, inte grupper inom ett geografiskt delområde.
Om vi eliminerade hela den fennoskandiska vargstammen skulle även våra åka med, men det har jag aldrig hävdat som målsättning. (Fast många ryssar skulle nog skriva under på det.)

14. Åke Edlund

2009-12-14 12:06

Ja Åke hur har det blivit.
Calles desperata försök att utmåla icke existerande skillnader mellan Svensk och Rysk varg för att kunstruera argument, misslyckades totalt.
Nu verkar du ta upp den tappade pinnen och återigen försöka få det till att våran varg är en främmande art.
Det blir nästan komiskt det här när ni sliter och drar i era halmstrån och använder sinsemellan motsägande saker för att få ihop några argument alls.
Att den "Ryska" vargens gener hjälper den "svenska" vargen är ju inget annat än ett normalt genutbyte mellan individer i en population.

13. Anders Åberg!

2009-12-14 10:56

Carl Seleborg är inte helt fel ute.
Att tro att de inavlade svenska vargarna har samma genuppsättning, som icke inavlade vargar har, är fel.
Om man avlar på endast 2-3 individer och deras avkommor förloras en del av rasens ursprungliga egenskaper ( s k gendrift). De egenskaper de vargar, som inaveln började med förstärks.

Detta fenomen användes exempelvis när man "konstruerar" nya hundraser genom hård inavel på hundar med önskade egenskaper.

P E Sundgren, en känd genetiker med hundavelsfrågor som specialitet, beskrev i ett mail till mig de första årens inavel i den svenska vargstammen som en "genetisk misshandel"
Annorlunda uttryckt kan man säga att om inaveln fått fortsätta var man på väg att skapa en ny vargsort.
Nu måste vi ha ryska gener i den svenska populationen för att rätta till detta fatala misstag.

Det är alltså nu så att ryska vargar räddar de svenska vargarna.

Hur det har blivit!

12. Bra, Reine

2009-12-14 10:56

Mycket bra skrivet. Håller med till 100%

11. Krister Persson

2009-12-14 10:56

Antalet vargar i Sverige är i dag ca 250 st. Populationen i Gotland är noll, För inte så länge sedan fanns det vargar innaför tullarna i Stockholm, i dag finns det inga.
Inget av dessa fakta är bevis för att den vargart, som finns i Sverige är en utrotningshotad djurart.
Vilket var ett av Dina budskap för två år sedan.
Att SRF:s "informationskampanjer" är delvis sponsrade av Naturvårdsverket kan man enkelt se av bl a SRF:s egna årsredovisningar. Har Du inte läst dem?

10. Anna-Clara

2009-12-14 09:59

Nu fick du mig att le en smula.
Har du läst artikeln "Därför bör vargjakt bli vardagsmat" här på sidan, där Calle Seleborg och några nollvisionärer tlll argumenterar tvärsäkert för att den Svenska och Ryska vargen är så olika, att den nuvarande vargstammen i Sverige skall räknas som en främmande "invasiv" art och därför tas bort.
Jag tar mig friheten att upprepa din fråga
"Vilka argument skall dom komma med nu?"

9. Du, Krister P

2009-12-14 09:58

EU har också beslutat om regler för hur vår gurka ska se ut för att kunnas ätas !?!? Lika lite vettigt som gurkstandarden är skyddsreglerna i habitatdirektiven. Om EU har något vett, placera vargen i samma paragraf som mårdhunden, ohyra är de båda två.

8. Vargpark och fråga till Krister Persson

2009-12-14 09:58

Bygg en eller ett par inhägnade vargparker i Sverige typ Orsa Björnpark och lyft dit alla landets vargar (bygg stort...) för att bedriva avel och bevara genetiskt riktiga vargar för framtiden om man nu tycker att det behövs. Skulle tro att betydligt rymligare länder än Sverige, som Ryssland och Kanada har miljoner av vargar redan, och de är livskraftiga och helt utan risk för att bli utrotningshotade där.

Hej Krister. Kan man inte nu med hjälp av fakta ur Libergs material se till att EU:s definitioner, regler och direktiv förändras? "EU" är inte någon allvetande gud. Tjänstemännen där behöver också ett korrekt underlag som grund för sina beslut, och deras beslut gäller tills nästa beslut fattas.

7. Utrotning eller lokal variation

2009-12-14 09:45

Vi kan alltså variera utbredningsområdet av den fennoskandiska vargen men vi har aldrig varit i närheten av utrotning. Annars kan vi ju börja prata om att nu när vargen försvunnit från Skåne igen att den har "utrotats" där. Nollvision av varg i svensk odlingsbygd har alltså ingenting med utrotning att göra. Det är anpassning till en biotop som inte är lämplig för varg.

6. Vargpopulationen

2009-12-13 23:07

Den Skandinaviska vargstammen är i EU:s definition en del av den "nordöstra europeiska populatinen" (Guidelines 2008). Antalet vargar antas uppgå till 4.350 (Karelsk och Baltisk population eg. väst breddgraden 35. Detta och skyddsreglerna i EU:s Art o. Habitatdirektiv har vi att förhålla oss till. Information om detta och annat fick Åke E. för 2 år sedan. Finansierat genom studiefrämjandet, STF, skogsbolag.

5. Känd sanning

2009-12-13 23:06

Bra att få en känd sanning bekräftad av en vargforskare. Nu måste väl ändå bevarandeorganisationerna sluta med lögnen om den utrotningshotade inavlade fennoskandiska vargstammen.
Vilka argument skall dom komma med nu?

4. LÖSNING I SIKTE?

2009-12-13 23:06

För att inte den unika och inavlade svenska fennoskandiska vargstammen skall bli rysk finns en lösning. Ta över amerikanska rödvargar till våra svenska vargar. På så sätt kommer våra vargar att förbli unika (Canis swebus) och skilda från de ryska vargarna. Vi kanske dessutom slipper att få hit dvärgbandmasken och rabies.

Efter detta cyniska förslag så kan ni själva ta en allvarlig funderare över om vi kan ha frilevande varg i Sverige? Vargen är ett krävande djur som behöver stort utrymme.

3. Utrotning eller lokal variation

2009-12-13 22:16

Vi kan alltså variera utbredningsområdet av den fennoskandiska vargen men vi har aldrig varit i närheten av utrotning. Annars kan vi ju börja prata om att nu när vargen försvunnit från Skåne igen att den har "utrotats" där. Nollvision av varg i svensk odlingsbygd har alltså ingenting med utrotning att göra. Det är anpassning till en biotop som inte är lämplig för varg.

2. IQ=+-0

2009-12-13 22:15

Vilken vanlig skogsmännIQa är det minsta förvånad över detta exceptionella(?) "nytänkande"

1. Då så!

2009-12-13 22:15

Då är det inte mycket att fundera på!
Skjut bort vargen så grabbarna kan börja jaga med löshund igen och slippa ha hjärtat i halsgropen varje gång .
Varg finns det gott om och då det nu slutligen fastslagits att det är samma vargar här som i ryssland så går det ingen nöd på den. Istället får vi ju alla inavlade exemplar här i Sverige bortskjutna så de inte förökar sig och för defekterna vidare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB