• Älgskadefondsföreningen

Svenska och norska bönder har fått nog av varg

AktuelltPublicerad: 2012-04-19 10:33

Bondeorganisationerna i Sverige och Norge kräver nu gemensamt att den svensk-norska vargstammen begränsas. De båda ländernas rovdjursförvaltning måste anpassas.
”Betesdjur på ena sidan gränsen ska inte utsättas för större rovdjurstryck än den andra”, skriver bönderna.

LRF och Norges Bondelag vill att förvaltningen av den skandinaviska vargpopulationen anpassas till:
• Livskvalitet och trygghet för befolkningen i områden med varg.
• Betesmarkernas värde som resurs för produktion av tamren, får och nötboskap.
• Det värde som betesmarkerna har för hotade arter av växter, svamp och insekter.
• De jakttraditioner och inkomster till markägare och lokala samhällen som skapas av vilttillgång och jakttillfällen.

Möjlighet att skydda djuren
Dessutom påpekar de svenska och norska bondeorganisationerna arr djurägarnas måste ha möjlighet att skydda sina djur.
”Vi kräver att djurägarna bemöts rättssäkert och att den som bedriver skyddsjakt (i Sverige med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen) får behålla vapen och möjlighet att bedriva jakt, tills eventuell dom föreligger”, skriver organisationerna.

Gemensamma vargflockar
Sverige och Norge har en gemensam vargpopulation, konstaterar de.
Totalt registrerades 31 flockar vintern 2010-2011. Tre av dessa bestånd höll enbart till i Norge (Slettås, Kynna, Linnekleppen). Tre hade revir i gränstrakterna (Rotna, Gräsmark, Dals Ed-Halden). Resterande 25 höll revir enbart i Sverige. 
Den skandinaviska vargpopulationen växer kraftigt, 2007-2010 var den årliga tillväxten 21 procent.

Begränsa antalet vargflockar
LRF och Norges Bondelag anser att den skandinaviska vargpopulationen måste hållas inom ett begränsat antal flockar.
”Dessa måste ge utrymme för en förutsägbar och djurskyddsmässigt acceptabelt tamdjurshållning, enligt traditioner och ekonomiska förutsättningar i respektive land”, meddelar de i uttalandet.
De båda ländernas rovdjursförvaltning måste anpassas så att betesdjur på ena sidan gränsen inte utsätts för större rovdjurstryck än den andra, kräver bönderna
”Vargflockar som har hela sitt revir i ett land ska räknas till 100 procent som det landets population. Vargflockar som har revir i gränstrakterna ska räknas med en faktor 0,5 i båda ländernas populationer”, tillägger de.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Svenska modellen rasar.

2012-04-23 11:05

Att det tagit sådan tid, flera decennier, innan bondekooperationen tordats ta bladet från munnen och säga ifrån har sina orsaker i vår fostran i Sverige. Vi ska vara tysta och lågmälda, vi ska respektera våra valda ombud (som sitter på dubbla stolar dvs. främst går statens ärenden), vi har fått lära oss att vi ska finna oss i myndighetsbeslut och vi har läst oss att kompromisser är lösningen. Detta är den Svenska modellen som nu knakar ihop pga. egna brister och uppenbara skäl. Tack och lov och Hurra!

3. Bra...

2012-04-20 16:49

...att folket i Norge och Sverige enas mot galenskaperna, vår natur hänger så tydligt ihop.

2. Ja, Fryksdalingen

2012-04-20 09:04

NU är det på tiden för detta trams att upphöra. Trodde att politiker i de olika länderna skulle värna om sin egen befolkning i första hand, än att springa tyskarna eller fransmännens ärenden för att de är så sugna att synas i deras sällskap i maktens boningar. Dessa EU avgifter gör sig bättre inom landets gränser till sjukvård och skolor, än i andra länders misskötta ekonomier!!

1. Läge för folkomröstning om EU?

2012-04-19 11:36

Norge står utanför EU men får känna av överförmyndaren EU i vargfrågan.
I dag läser jag att det svenska snuset kan komma att förbjudas. Då borde det vara läge för att rösta om Sveriges medlemskap skall fortsätta eller om vi skall gå ur EU. Här har vi chans att få stöd i vargfrågan. Antalet snusare i Sverige lär vara omkring en miljon, de flesta av dessa är nog inte jägare, men de är SNUSARE. Det verkar endast finnas en lag som politiker värnar om, djungellagen, att äta eller ätas. Politiker som inte företräder folket skall bort!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB