• Allmogejakt

Svenska vargar tar dubbelt så många älgar

AktuelltPublicerad: 2010-04-13 23:02

Lodjuren minskar inte på områden där det finns varg. Och svenska vargar dödar två–tre gånger fler älgar än kanadensiska vargar. Det visar nya forskningsresultat som presenterades vid vargsymposiet i Vålådalen.

Det är Sveriges Lantbruksuniversitet som inom forskningsprogrammet Skandulv följt radiomärkta lodjur inom vargområden. Ett av syftena med forskningen är att se om de båda stora rovdjuren påverkar varandra, vilket är vanligt på andra håll i världen och i förhållandet mellan andra rovdjur. Till exempel gäller det förhållandet mellan varg och coyote i Nordamerika, samt mellan nordamerikansk varg och puma.
– Det är märkligt. De är inte alls som hund och katt. Man har väntat sig att vargarna skulle ha en negativ effekt på lodjuren, men så är inte fallet, säger Håkan Sand, forskare vid Skandulv, i en kommentar till TT.

Olika bytesdjur
Varken lodjurens överlevnad eller val av yngelplats och revir påverkades av närvaron av varg. Enligt Camilla Wikenros vid SLU:s forskningsstation Grimsö kan forskningsresultaten dels bero på att det är gott om bytesdjur och dels på att varg och lo är specialiserade på olika bytesdjur, nämligen älg respektive rådjur.
Inga vargdödade lodjur har någonsin hittats i Sverige. Inte heller när forskarna analyserade spillning från varg hittade man rester av lodjur. Däremot har man funnit spår av både räv och andra vargar i vargspillningen.

Svenska vargar äter mer älg
Forskarna har också jämfört vargarnas predation på älg i Sverige och i Kanada. Man har jämfört de skandinaviska vargarna med sex kanadensiska vargrevir där vargarna till största delen livnärt sig på älg och där älgstammarna har varit i stort sett lika
täta.
Det märkliga resultatet blev att svenska vargar tar två–tre gånger så mycket älg som sina kanadensiska artfränder.

Mysterium
En tänkbar delförklaring är att den skandinaviska älgstammen har fler kalvar (vilket är en effekt av älgjakten), men det räcker inte alls för att förklara den stora skillnaden i predation. Inte heller beror det, enligt rovdjursforskaren Håkan Sand, på att skandinaviska älgar är mer naiva (eller ovana) med rovdjur.
– Vargarna dödar inte fler älgar för att de är lättare att fälla. Det är bara att konstatera att mysteriet kvarstår. Tills vidare har vi har ingen förklaring till fenomenet, säger Håkan Sand till TT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. vargen har ständigt hungrig mage.

2010-04-21 01:21

Hela osmälta klövar av rådjur i vargbajs är inte ovanligt.Det har vi hittat flera gånger.

15. Anders Åberg

2010-04-14 23:26

Den här gången håller jag med dig till fullo. I älgsvaga områden leder det till en kollaps vilket jag ett otal antal gg här påpekat

14. SORG

2010-04-14 22:25

Speciellt under senare tid, framhåller man gärna hur nyttigt viltkött är som människoföda.
Det är sorgligt och skamligt att detta fina kött skall konsumeras av ohyra som inte gagnar någon människa.
Ur led är tiden-i detta avseende var i alla fall befolkningen klokare förr.

13. Blinda Teoretiker siar kring statistik!

2010-04-14 18:17

Om människor som ALDRIG sett vad som sker i praktiken, ute i naturen 2010 med den galna politik som förs gällande Varg o Lo.Ja då tar man till siffror och försöker göra sig klok på vad katastrofens földer blir!!!
Skulle Lo och Varg ha olika bytesdjur?? Trams, vargen tar rådjur den med, och äter gärna de rester av rådjur som Lodjuret lämnat efter sig.
Dessa rovdjur är ju så beskaffade att Lodjuret inte äter upp allt..bara det bästa smakar ju dessa katter.
Det dessa teoretiker missar kapitalt, är att vi i Sverige fortfarande har en relativt tät och utspridd viltstam.
När detta är ett minne blott (snart) så kommer dessa forskares siffror att harmonera med andra länders.
Är det detta som är målet tro? Att en blinds statistik skall bli lika med en annan blinds siffror. Jag börjar nästan tro det. Eller så är dessa teoretiker så verklighetsfrämmande att dom snart tror sin egen siffervärld ? Wake Up det är 2010 !!
Sunt förnuft säger att vi är på vär käpprätt åt helvet med Vargen

12. Nollvisionen

2010-04-14 18:16

Hej på er alla.
Det har kommit fram en ide som uttrycker en nollvision på varg. Iden deltager i en tävling där vinsten kommer att tillfalla hundägare som fått sina hundar rivna av varg. Syftet att hjälpa till med vetrinärkostnader mm. Gå in och rösta på följande länk.http://gemensamstyrka.se/ide/nollvision-pa-varg
Du kan rösta flera gånger, men endast en gång per dygn. Så alla jägare gå in och rösta för våra fyrfotade vänner.

11. Älgstam

2010-04-14 14:37

Med tanke på tätheten i den svenska älgstammen är det inte förvånande. Ska bli spännande med rapporter angående ulvens meny när dom etablerar sig i söder där det är tjuvtjockt med hjort.

10. Sanning, lögn eller förbannad dikt

2010-04-14 13:13

Varför skall jag tro att detta är sant? Det kan vara sant, det kan även vara misslyckad forskning eller medveten lögn, vad vet jag. Vad har svensk rovdjursforskning presenterat av väsentligt vetande som är egna rön? Om bandmaskar och rabies och deras konsekvenser har man knipit käft i decennier därför att man vet att folk inte vill ha dvärgbandmask eller rabies. Utbrottet av e. granulosus, som började i NÖ Finland 2001, har man försökt tiga ihjäl. Samma år som lagstiftningen ”En sammanhållen rovdjurspolitik” antogs utan att utbrottet i Finland överhuvudtaget nämndes. Varje gång rovdjursforskare presenterar "nya" rön så finns det således anledning fråga sig: Vad vill man uppnå eller vad är syftet? Därför att den som ljuger genom att tiga måste även antas ljuga när man talar.
Tag till exempel den polska undersökningen, sammanfattning finns på länken http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12557441, som visar att tjugo (20!) procent av undersökta i nordöstra Polen var smittade av e. granulosus. Alarmerande uppgifter som varit kända i flera år och som svenska forskare knappast kan ha missat även om de försökt. Men tigit har de.
Mona Johansson, att vargar dödar och äter andra vargar har varit känt sedan hedenhös, svenska "forskare" har dock valt att inte "framhäva" denna egenskap hos varg, folket kan ju få negativa känslor om kramdjuret är kannibal. Som ett kuriosum kan jag nämna att sista vargen på Coronation Island var en stor hannvarg som ägnade sig åt kannibalism innan även den dog av svält.

9. Som vanligt

2010-04-14 13:13

Nej Anders Åberg, jag tror inte på dina teorier. Du skriver om jakten så vi förstår att dina kunskaper om hundar och älgar har stora brister.
Forskarnas slutsatser är inget att skriva om. Det påminner mer om konstaterandet att bilparken är annorlunda i Milano än i Rovaniemi.
Nu spekulerar Håkan Sand om orsakerna, och det är rätt, det finns flera orsaker till att vargarnas beteende skiljer sig. Faunan (och floran), antalet arter, och typen, av bytesdjur, konkurrensen om dessa varierar och är olika, för att nämna några.
Detta förvånar: ” En tänkbar delförklaring är att den skandinaviska älgstammen har fler kalvar (vilket är en effekt av älgjakten),” En effekt av älgjakten? Är det inte mer korrekt att skriva: Älgarna i USA har färre kalvar pga. predatortrycket?

8. Åberg

2010-04-14 13:13

Enligt forskningen så kraschar älgstammen i alla fall vart åttonde år om vargen får sköta arbetet med den själv och följaktligen gör vargstammen detsamma... så bra är vargen på att hushålla med resurserna och sköta naturen och sin egen art...

7. Ja, om sådana faktq kom till alla

2010-04-14 11:42

Som jag skrev en gång förut så kan varg äta sin egna å som jag skrev då så är det när de stride om reviret, det kommer en ensam varg som inte hör till flocken eller det alfaparet har blivit för gamla det blir strid och de dör .Där har de så kallade vargkramare något att fundera på.
Vad säger man nu när de äter fler älgar än de trot förrut? hurskulle det se ut att som naturvårdsverket att vi skulle kunna ha mer än 1000st vargar i sverige? kan någon förklara det ? nu ser jag inte mer än räv, grävling , korp.
Har aldrig sett så mycket korp som nu jag bor i Kil när jag flyttade hit hade jag aldrig sett en levande korp har förrut bott i skogen när jag var yngre dar i Gettjärn , men där kan man numera höra ylande vargar, konstigt att de inte äter grävling dessa vargar för de verkar de inte bry sig om .Men något som folk inte vet att grävlingar,igelkottar äter också på sina döda artfrender har själv sett detta.
NÅGON gång så måste vi kanse inse att man får nöja sig med att se till alla djuren i skogen och finns det inte mat åt våra rovdjur vad skall de då leva på det behövs inte vara så fel ibland om man skall ha en harmoni i skogen.
För en fauna skall hållas i sitt inte när det är försent är det någo som vet varför så många vill ha varg det är inte för något annatr än att de vill inte ha någon älg , KAN det vara så för älgen får högst 2 kalvar per år varg får upp till 7 valpar då går det fort att utrotta älg och rådjur , var finns då denna mångfald som varg kramare pratar och skriker om. NEJ LAGOMT ÄR BÄST.M en de kanske äter varandra så att de inte behöver jagas till slut.

6. Ovana älgar

2010-04-14 11:41

Även om det inte tycks vara forskarnas uppfattning så tycker jag ändå att det låter ganska uppenbart att dom svenska älgarna delvis tappat förmågan att försvara sig mot varg under dom år vargen varit borta.
Jakten med ställande hund har säkert skapat ett omvänt urval bland älgarna, så att dom starka individerna som väljer att ta striden för sitt eller sina kalvars liv ofta har skjutits bort och frånvaron av varg plus trofejakten har lett till att att även svagare individers gener har spridits i stammen.
Jag tror att vargen faktiskt dödar fler djur för att det är lätt.
Detta är en faktor som inte alls beaktas i förvaltningen av vargstammen, men antagligen borde man hålla ner antalet vargar ganska kraftigt i områden med svag älgstam så att dom med tiden kan återfå denna förmåga, annars tror jag vi riskerar total kollaps i älgstammen i dom tätaste vargreviren.

5. Mindre älgar här

2010-04-14 11:40

Intressant info om varg kontra lodjur. Förklaringen, förhållandet till bytesdjur, verkar också logisk. Men vad gäller varg/älg, i jämförelsen med Nordamerika, kan man tänka sig att om antalet vargar i Sverige är fler än vad man räknar med plus att älgarna här är betydligt mindre i storlek än i Nordamerika så är det inte lika konstigt att svenska vargar väljer att ta två-tre gånger fler älgar.

4. Det var väl....

2010-04-14 10:08

...inte meningen att det skulle komma ut att vargen äter sina artfränder, för då blir det ju svårare att hänvisa till illegal jakt, när sändare tystnar eller omärkta vargar försvinner. Sedermera med tanke på den otroliga aptit som de svenska vargarna tycks ha så är ju kontentan av det att de viltstammar som byggts upp och vårdats under lång tid raseras fullständigt och på kort tid också. Det kanske kommer in ännu hungrigare vargar från öst... Hur skall vi få stopp på detta vansinne ....

3. Den dagen

2010-04-14 09:40

något positivt kommer fram av vargforskningen kommer vi aldrig att få uppleva.... om nu ingen får upp ögonen för sanningen och det beslutas om fri jakt...men det är väl för mycket begärt?

2. Hoppsan!

2010-04-14 09:17

"spår av andra vargar i vargspillningen".... Måste väl vara en tjuvskjuten varg som sedan ätits upp av kompisarna? :-) Eller förklarar det en del av den naturliga vargdödligheten, som enligt vissa på den här sidan icke existerar....

1. Inte särskilt konstigt egentligen.

2010-04-14 09:09

Den canadensiska vargen måste vara mer rädd om maten pga yttre omständigheter kanske, fler rivaler till maten helt enkelt. Medan den svenska vargen inte har lika många konkurenter om födan, eller milt uttryckt, den svenska vargen är mer "bortskämd" beroende gynnsammare klimat vädermässigt och fler bytesdjur per kvadratkilometer eller mil att tillgå. Upptäckten i sig är ju egentligen bara ytterligare ett bevis på den tidigare svenska modellen som gäller förvaltning av viltstammar håller fullständigt på att raseras och är ju ingenting nytt om man tänker till utan snarare en självklarhet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere