• Allmogejakt

Sverige bör ha 30-40 vargrevir

AktuelltPublicerad: 2010-10-25 21:15

De svenska bevarandeorganisationerna lägger nu allt krut på att stoppa vinterns utlovade licensjakt på varg. I en 30-sidig inlaga till EU-kommissionen vill de klagande organisationerna att jakten stoppas och att 30-40 vargrevir tillåts i landet – bland annat i renskötselområdet.

Den senaste skrivelsen, från Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Djurskyddet och WWF Sverige är deras kommentar på den svenska regeringens svar i EU-kommissionen om den överklagade vargjakten.
I sitt svar till EU-kommissionen skrev Sveriges regering den 3 september att den kommande vinterns jakt ännu inte var beslutad, utan att besked kommer i december.

Utlovad jakt 
”Vi vill hävda att det är en sanning med modifikation. Statsminister Fredrik Reinfeldt och flera politiker i ledande ställning har utlovat licensjakt under den kommande vintern 2010/11. En sådan kommer i så fall att ske utan något aktuellt underlag om vargstammens individantal och bevarandestatus, eftersom något tillförlitligt inventeringsmaterial inte går att få fram förrän snöfall gör det möjligt att spåra i fält. Ett preliminärt sådant underlag kan föreligga tidigast våren 2011”, skriver bevarandesidan till EU.
Hela deras yttrande tar sin avstamp i att vargjakten ses som ett brott mot EU:s art- habitatdirektiv, som säger att länder som hyser hotade djur måste skydda dem.

Björn, lo och varg
De pekar på att den svenska björnstammen enligt Artdatabanken är "livskraftig", lon "nära hotad" och vargen ”starkt hotad”.
”Trots den stora spännvidden i hotgrad jagas alla tre arterna för närvarande i Sverige”, skriver bevarandesidan till EU.
Man hävdar att taket på max 210 vargar i landet inte är biologiskt försvarbart. Istället ska landet ha 30-40 föryngringar. Istället för licensjakt ska man vid behov tillåta skyddsjakt på skadegörande individer. Överhuvudtaget underkänner bevarandesidan argumentet, att licensjakt på varg skulle öka acceptansen för djurarten i Sverige.

”Provocerande” jakt 
Licensjakten beskrivs som en eftergift till en liten men högljudd minoritet.
”En stor del av den svenska allmänheten upplevde dessutom beslutet om en så omfattande vargjakt och sättet som jakten genomfördes på som mycket provocerande. Detta kan beläggas genom den pressrapportering och debatt i media som förekom under, och ovanligt länge efter, jakten”, skriver bevarandesidan i sitt yttrande.
Skyddsjakt, däremot, ska öka landsbygdsbefolkningens förståelse, slår de fast.

Ren tur
I den mångordiga inlagan till EU påpekas att det var ren tur att det inte fälldes några avkommor till de få östliga invandrare som landet har i Kynnareviret och Galvenreviret. Bevarandesidan menar också att jakten fick till följd att vargflockar splittrades, vilket gör det svårare att inventera vargstammen, och ökar riskerna för att årsvalpar dör i förtid eller förvandlas till närgångna problemvargar.
Regeringen skrev i sitt svar till kommissionen att Sverige haft noll fall av illegal jakt 2010, i alla fall om man räknar avslutade rättsfall. Bevarandesidan betonar att det finns indikationer på att den illegala jakten snarare ökat 2010, licensjakten till trots.

15 procent illegal jakt? 
”En beräkning ger vid handen att 15 procent illegal jakt av en stam på uppskattningsvis 250 individer (vid ingången av 2010) skulle innebära ca 37 illegalt skjutna vargar. Det är i nivå med de preliminära siffrorna från Brottsförebyggande rådet”, skriver bevarandesidan till EU.
De pekar på att Sverige inte har något undantag från regeln att länder som hyser hotade arter ska tillåta dem att finnas på hela landets yta. Man framhåller också att det svenska renskötselområdet tenderat att bli större och större de senaste årtiondena.

Renområdet, rekordstort 
”Svaret från regeringen – som innebär att cirka 54 procent av landets yta upptas av renskötsel - är en toppnotering. Den karta som regeringen bifogat svaret till kommissionen (bilaga 13 till regeringens svar) visar på en intressant omständighet, nämligen att det bara är några få mil mellan den sydvästra gränsen för renskötselområdet och vargreviret i Fulufjällets nationalpark i Dalarna. Här begränsas vargstammens framtida spridningsvägar norrut på ett tydligt sätt”, heter det i yttrandet i EU.

Sågar vargflytt 
Bevarandesidan sågar idén om flyttning av vargar. Vilken myndighet tar på sig ansvaret för att bland annat dvärgbandmask och rabies riskerar att föras in i landet, hur liten risken än är? undrar man.
Bevarandesidan dissikerar också förslaget om att placera ut bortbytingar till vargvalpar, valpar uppfödda i djurpark, i de svenska varglyorna. En idé som först fram av bland andra Svenska Jägareförbundet, enligt deras skrivelse till EU.

En fjärdedel får avkommor 
Det kommer att ta flera år att föda upp dessa valpar, och dessutom beräknas inte mer än en 25 procent av dem att para sig och få avkommor, hävdar bevarandesidan.
”De stora problemen som först nu visar sig med risker för spridning av sjukdomar, samt att det fortfarande saknas konkreta planer för hur själva vargflytten eller valpflytten ska gå till visar på att beslutet om vargflytt som svenska regeringen drev igenom 2009 inte var genomtänkt. Vi anser att turordningen på åtgärderna är helt fel; först genomföra jakt och därefter undersöka förutsättningarna för att flytta in vargar”, heter det i skrivelsen.

Snart besked från EU 
Runt den 12 november beräknas svar på om EU-kommissionen går vidare med anmälningen mot den svenska vargjakten, om saken blir ett formellt ärende som eventuellt slutar i EU-domstolen.
Du hittar hela skrivelsen på Naturskyddsföreningens hemsida, på länken:
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=18246

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Till 27

2010-10-29 22:03

Du verkar förvirrad. Kom tillbaka till verkligheten.

27. MP

2010-10-29 09:04

MP = lika med ekofacsister! Tobbe invadera Forsmark igen och ägna dig åt statsterrorism! MP har ännu ite tagit avstånd!Men hos MP, kommer man ej till högsta våningen!

26. jaha

2010-10-29 09:04

det blir att jaga hela vintern då om vi ska få ner stammen till endast 30-40 revir

25. Angående rubriken

2010-10-27 16:38

Dream on.

24. Torbjörn E

2010-10-27 09:21

Detsamma så DU förra gången, jag kan nästan garantera att det inte blir någon jakt på varg, resultatet vet vi ju, det blev naturligtvis jakt trots att Du och dom andra lansbygdsutrotarna trodde att ni kunde stoppa den.

23. Åke Edlund.......

2010-10-27 08:18

Tyvärr glömde du SJF i din uppräkning av organisationer som vill ha varg. SJF kommer inte att stödja jägarkåren i norr mot varg i renskötselområdet. SJF är helt i händerna på de vargälskande politikerna, annars tappar de bidraget av skattemedlen på ca 50 milj. Du ser ju hur pass SJF,s Glöersen i Värmland ställer upp för sin medlemskår i motståndet mot varg i sitt eget län. Sannolikt har Västerbottens Jägareförbunds ordförande samma åsikt, han sitter ju i samma båt/rovdjursrådet som Glöersen.
Glöm inte SJF acceptans med högst två vargföryngringar i VARJE län.
Renbetesområdena omfattar som bekant flera län.

22. Vem

2010-10-27 07:42

Vem behöver varg 2010 ?? miljoner och åter miljoner slösas på denna dårskap. När ska förnuftet segra??

21. Torbjörn E!

2010-10-27 07:42

Näe, du har rätt. Vi ska inte ha nån vargjakt i vinter. Men sen ska du å dina kollegor ta reda på odjuren sen när dä sitter en varg vid varje husknut också. Nä du TE, ta elcykeln å trampa upp till Värmland och Dalarna och titta hur dom har det där istället för å sitta här å leka vargexpert. Än så länge är du och dina grannar benådade i Kilsmo. Det kommer att bli intressant och se hur det blir när vargen tar av grannens djur. Då får du gå ditt, expert som du är.

20. informera oss..

2010-10-26 23:24

om vilka företag och organisationer som via sina varor skänker pengar till dessa rabiata parasitkramare så vi kan bojkotta dessa quislingar omgående.

19. I miljörörelsens dolda agenda behövs ingen vargflytt

2010-10-26 23:24

Fredde, Du har rätt i att vargflytt inte är miljörörelsens påfund.
Med i naturmupparnas slutgiltiga rovdjursmål om bl.a femtusen frilevande vargar finns inte någon jakt eller rennäring kvar i Sverige.
Jag är i varje fall övertygad om att detta är naturmupparnas lösning på inavelsproblemet. Det är JAKTEN och RENNÄRINGEN som skall avvecklas med hjälp av rovdjuren.
Med rennäringen borta så är också problemet med den genetiskt isolerade vargstammen borta och då behöver inte heller naturmupparna någon vargflytt.
Det nya är att miljörörelsen erkänner problem med dvärgbandmask och rabies hos vargarna.
Naturmupparna är verkligen farliga för många andra människor och deras intressen.
Det är dags att vakna.

18. Helt riktigt.

2010-10-26 23:23

Vi ska inte ha någon vargjakt den här vintern. Antalet vargrevir kan vara 30-40st. Ska vi hålla på och jaga det fåtal vargar vi har i Sverige kommer aldrig vargstammen att bli friskare.

17. DET FINNS REDAN 40 VARGREVIR!

2010-10-26 23:23

Jämfört med föregående inventeringssäsong så har antalet revirhävdande par ökat med nästan 100%, allt enligt Viltskadecenters preliminära rapport. För att göra en realistisk uppskattning av den svenska vargstammen så måste även kringströvande vargar och årets föryngringar inkluderas. Dessa finns överhuvudtaget inte medräknade i Viltskadecenters rapport. Om man gör en korrekt uppskattning av vargstammen så kan man med ganska stor säkerhet komma upp i ca. 40 föryngringar 2010, alltså närmare 150 nya individer innevarande säsong!
Det krävs alltså en mycket hög avskjutning i vinter för att det beslutade taket på antalet vargar inte skall överskridas.
Dessutom så bör man kräva att myndigheterna inte sätter ut några vargar innan man når det beslutade taket.

16. VVV...

2010-10-26 23:23

Frågan er ställd vid tidligare tillfälle på annan plats.....
Svaret ....??????
"Utan oss Jägare er ni inget"

15. Hur är det med logiken hos SNF, SRF, WWO m fl

2010-10-26 23:23

Att renskötseln kommer att försvinna, om det etableras vargrevir i renskötselområdet, verkar SNF m fl inte bry sig. Det framgår tydligt av deras skrivelse.
Men om man tillåter vargrevir i renskötselomrädet kommer det att verka som en magnet på ungvargar österifrån, som söker sig en partner. Eftersom dvärgbandmasken nu finns i Finland öppnas med SNF:s m fl förslag en korridor för dvärgbandmasken till mellansverige.
Och då kommer frågan om vargens vara eller icke vara i Sverige i en helt annan dager. Har SNF insett denna "fara"?
Med en vargfri buffertzon (hela renskötselorådet och inte bara åretruntrenskötselområdet) mot Finland finns det kanske en chans att hålla dvärgbandmasken från Sverige.
Är det inte dags för SNF, SRF och WWO att inse att frilevande varg i Sverige var en ovanlig dålig ide' redan från början? De problem, som varg i Sverige ställer till med är mycket större än vad dessa organisationer någonsin insett

14. HALLÅ

2010-10-26 18:28

Vart är jägarförbunden (som ska hjälpa oss jägare) någonstans? På fest med mp & co....?

13. Svartepetter kommer med masken

2010-10-26 18:27

Svenska Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och övriga ekologister vill att hela Skandinavien och Finland skall vara öppet för vargars vandringar till och från Ryssland och vargstammen beräknas då uppgå till minst 5000 vargar. Då behövs inte vargimport eller andra åtgärder för att få en genetiskt frisk vargstam. Arne Næss' levnadsregel nummer sex innebär att i syfte att eliminera all icke-vital mänsklig påverkan av icke-mänskligt liv så måste människorna göra extremt djuptgående ändringar av sina livsvillkor, man måste leva på djurens villkor och antalet människor måste reduceras kraftigt. Dvärgbandmask och rabies är i dessa sammanhang bagateller, trots det så är det uppenbart att just dvärgbandmaskens oerhörda konsekvenser för hur vi i Sverige kan umgås med naturen börjat tränga in även hos djupt troende ekologister. Man börjar tvivla i sin tro när de själva står inför uppoffringar, därför nämns dvärgbandmask och rabies som skäl till att inte importera ryssvarg. Man vill inte bli spelets Svartepetter och Carlgren kommer i vanlig politikerstil se till så att skulden för dvärgbandmaskens intåg i landet hamnar hos spelets Svartepetter, SJF. De får ju betalt för saken, så inte kan de klaga, inte, och Carlgren, han var ju tvungen att tro på vad ”experterna” sade!
För en sak är säker – när det är för sent och masken är här – då kommer allmänheten att vakna och kräva de skyldigas huvuden på fat.

12. Vem

2010-10-26 18:27

Vem behöver varg 2010? miljoner och åter miljoner slösas på denna dårskap. När ska förnuftet segra?

11. Dick

2010-10-26 16:42

Har för mig att SRF alltid varit emot inplantering av varg. De vill istället ha ett tusental vargar samt att hela Sverige inklusive renbetesområdet ska hysa varg. Alla är emot inplantering men vad som ska hända sen skiljer oss åt.

10. Inte ens naturmupparna tror längre på Carlgrens vargflytt

2010-10-26 14:46

Vansinnet att inplantera vargar i Sverige tappar mark.
Inte ens miljörörelsen vill nu vara med och ta ansvaret för spridning av bl.a dvärgbandmask och rabies i Sverige.
Det är bara Svenska Jägareförbundet och miljöminister Andreas Carlgren som fortfarande arbetar med inplantering av varg.
Och därmed kommer de också ensamma att få ta ansvaret för att ha smittat ned Sverige med vargens sjukdomar.

9. Dessa bevarande grupper.

2010-10-26 11:07

Måste väl även utreda, planera hur förvaltningen av varg. Samt skydd för folk och fä, samt hur övrigt vilt skall bevaras. Samt vilka som skall sköta denna uppgift. Det är skrämmande att Berörda myndigheter samt dessa bevarande grupper inte löst detta. Kan någon inom dessa bevarande grupper ge ett svar hur ni tänker?

8. Nu skall vi se, sade den blinde till den döve

2010-10-26 10:44

Citat ”Vilken myndighet tar på sig ansvaret för att bland annat dvärgbandmask och rabies riskerar att föras in i landet, hur liten risken än är?”
Citat ”De stora problemen som först nu visar sig med risker för spridning av sjukdomar, … ”
Ekologisterna verkar således mena att FÖRST NU har man upptäckt att varg kommer med dvärgbandmask och rabies! Kompetensen hos SNF verkar ha rasat och SNF synes nu ha tillägnat sig samma totala inkompetens som SRF och Djurskyddet!
Orsaken till att man utrotade varg i Skandinavien var bland annat just att man kände till sambandet varg-dvärgbandmask. Ekologisternas högste gud, Arne Næss säger i sin tredje levnadsregel att människan har inte rätt att reducera naturens rikedom och mångfald utom för att tillfredställa vitala behov.
Detta är grunden för de bokstavstroende ekologisterna, människan har inte rätt att på något sätt manipulera naturen annat än vad som är nödvändigt för att vi som individer skall överleva – obs. som individer och inte som art!
Enligt samma synsätt saknar vi rätt att på något sätt överhuvudtaget hindra arten varg från att sprida sig, dock får vi som enskilda individer försvara vårt liv, mat och andra VITALA enskilda behov!
Det är mot denna bakgrund citaten ovan skall ses, man vet självklart att sambandet dvärgbandmask/varg har varit känt sedan länge, men enligt Arne Næss' åttonde levnadsregel är man skyldig göra vad man kan för att sprida ekologismen över världen, att ljuga är i sammanhanget en bagatell. Att man säger nej till allt är därför att detta är att manipulera naturen i icke vitalt syfte.
Detta innebär att SNF nu helt har övergivit sin tidigare i viss mån kunskapsbaserade ideologi till att nu utan förbehåll ha konverterat till ekosofin. Symptomatiskt nog så stöder SNF den relativt nya ”vetenskapen” ekokritik som kan sägas vara studiet av relationen mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. Man skiljer således klart mellan människa och djur, här har ekologismen en viktig gemensam sak med de stora världsreligionerna – människan betraktas INTE som ett djur (i alla de språk jag känner till så gäller detta även rent språkligt).
FN som organisation tycks nu vilja glömma allt om koldioxidens Ragnarök, detta har även fått till resultat att man ser ett allt ökande ifrågasättande av ekologismen. För att motverka detta har nu FN dragit igång en stor kampanj om att ett Ragnarök är nära förestående, nu är det inte koldioxiden som är boven utan nu är det vi människor som uppges ha satt igång den sjätte stora vågen av arters utdöende. EU ser nya köttgrytor bäras fram och återigen talar man om att det råder vetenskaplig konsensus om att det vi måste göra är att rädda naturens mångfald.
Tyvärr vet man lika lite om detta – man har till exempel ingen aning om hur många arter det finns – som man vet om vilka processer som styr jordens klimat. Men nog kommer våra politiker även i denna domedagsanda att fatta kostsamma beslut när det gäller mångfalden på landbygden.

7. Det har vi redan

2010-10-26 10:19

Vi har redan så många revir. I Idaho i USA har man mer eller mindre gjort uppror. Guvernören i Idaho vägrar att delta i skyddet av vargarna och säger att det får de federala myndigheterna klara på egen hand. http://www.idahoreporter.com/2010/otter-tells-feds-idaho-wont-manage-protected-wolves/
Det vore väl något om en landshövding gav order om att inga lokala polisresurser fick slösas på vargskydd. (Nu får hon inte det men...)

6. Demokrati!

2010-10-26 09:12

Ja nu efter valet så kan man ju säga att demokratin har segrat!
Svenska folket har valt att den sittande regeringen skall sitta kvar och då innefattar det även ensklilda frågor som varg jakt!
Många av mina vänner, jaktkamrater ändrade sin politiska syn med anledning av vargarna vara eller icke vara!
Så bevarande sidan bör nog tänka lite längre än vad näsan räcker!
Vargen är inte utrotningshotad!
I så fall skall hela EU belamras med varg Tyskland Frankrike Belgien osv.
Ta upp den frågan i så fall men då blir det tyst!
Frankrike och Spanien är ett bra exempel på hur mark, jord och jägare sammlar sina krafter mot vargen!

5. Hotad?

2010-10-25 23:17

En enkel fråga bara!
När blev vargen utrotningshotat?
Kan någon från extermistorganisationen SRF ge mig ett svar på det?
Ett djur som finns i stora mängder globalt kan inte kallas utrotningshotat. Då vill jag påstå att myskoxe, fjällräv och visent är mer utrotningshotade än vargen någonsin varit/kommer att bli.
Den dolda agendan är egentligen följande: Med hjälp av vargen ska vi stoppa all jakt i Sverige. Vi börjar med att omöjligöra jakt med hund och sen kan vi inskränka jakten till endast vissa arter.
Vips har vi snart ingen jakt kvar i Sverige.

4. vvv

2010-10-25 23:16

Gå med i våga vägra varg gubbarågummor,grabbaråjäntor.
Ju fler vi blir desto starkare !!
Det kan bli en maktfaktor som kan ge motståndarsidan och sömniga politiker en rejäl match !!!!

3. Härligt!...

2010-10-25 23:16

dagen D kommer mot målet för noll-Varg.

2. Ja jäklar

2010-10-25 22:09

ingen licensjakt,ingen utplantering av valpar och ingen inflyttning av vargar från öst...
Däremot en ökad avskjutning som skyddsjakt och spridning till renbetesland...
Jag applåderar,de spelar oss som inte vill ställa upp på licensjakten rätt i händerna,med sådana kramare behöver inte vargen några belackare...
Moilanen,är du säker på att du inte haft ett finger med i spelet?

1. Vilka galenskaper!

2010-10-25 22:04

30-40 vargrevir? Lätt att säga så länge man själv inte drabbas. Vår grupp på Facebook växer lavinartat
http://www.facebook.com/group.php?gid=161124730566432
och vi är snart klara med en konsekvensbeskrivning av det elände som vargarna ger landsbygden i Rialareviret redan. Att det blir etter värre med fler vargar och fler revir kan ju en 5-åring räkna ut men uppenbarligen inte vargromantikerna!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons