• Pinewood

Sverige ska ha 380 vargar

AktuelltPublicerad: 2012-10-19 09:17

(Uppdaterad) Sveriges vargstam ska öka ytterligare. Landet ska ha 380 vargar.

Det meddelade Naturvårdsverkerkets tjänstemän på fredagsmorgonen.

– Att ta fram ett värde för hur många vargar som behövs i Sverige är ett komplext arbete. Det beror på många olika faktorer som graden av inavel, vargstammens utbredning, invandring av nya vargar och hur vi lyckas med åtgärder för genetisk förstärkning, säger viltsamordnare Ruona Burman i pressmeddelande.


Sju nya vargar per decennium
Naturvårdsverkets tjänstemän, som avgjort frågan, bestämmer att det ska finnas 380 vargar i Sverige. Siffran är ungefärlig, eftersom beräkningen bygger på 38 att valpar föds i 38 revir. En erkänd formel för beräkning av vargstammen är att ta antal valpande revir gånger tio. Då inkluderas även vargar som vandrar runt.

– Siffran 380 är en ungefärlig siffra beräknad utifrån förutsättningarna att 38 vargpar får valpar varje år, att det kommer in sju nya vargar per decennium som får valpar och att vi lyckas med att genomföra de åtgärder för att minska inaveln i vargstammen som riksdagen beslutat om fram till 2014, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.


Förutsättningarna för licensjakt
Efter senaste räkningen i vintras, före vårens valpning, beräknades Sverige ha 300 vargar enligt forskarna. Stammen ska alltså tillåtas öka ytterligare.

Först när alla kriterier uppfyllts, att stammen nått 380 individer och nya gener kontinuerligt strömmar in, finns det möjligheter till licensjakt så som den bedrevs 2010 och 2011, skriver Naturvårdsverket.

Det krävs för 180 vargar
Naturvårdsverket meddelar också att stammen i och för sig kan vara mindre, men framhåller då att betydligt bättre inflöde av gener behövs.
"Om den svenska vargstammen ska bestå av 180 vargar krävs betydligt högre invandringstakt än hittills och kontinuerligt fortsatta aktiva åtgärder för genetisk förstärkning. Antalet vargar som behövs är som sagt helt beroende av den naturliga invandringen och hur den genetiska förstärkningen av vargstammen går i Sverige", heter det i pressmeddelandet.
Jakt & Jägare återkommer med kommentarer och analyser under dagen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

53. Meningen...

2012-10-23 22:07

...med statistik trodde jag var att visa både positiva och negativa detaljer. Att på sätt styra upp och reda ut problematik. Att få en uppfattning om saken. Man borde därför redovisa de positiva effekterna av att hysa vargen i landet. En statistik som enbart innehåller minus är inte värd att analysera.

52. Rickard

2012-10-21 22:27

Vem fixar maten om alla flyttar från landsbygden? Blir det robotstyrt. Det är väldigt nonchalant och oansvarigt och säga att ''svensk'' varg inte kommer att döda några människor. Varför tror inte svenska vargvärnare på vad som händer och har hänt i utlandet? Är svenska vargen helt olikt sin släkting i öst? Om det är så, varför ska vi då få in andra gener? Våra vargar är ju helt ofarliga. Det är ju vi som ska sälja valpar till Ryssland istället. Ju mer vargen breder ut sig i Sverige, ju fler blir det som vill minska antalet vargar. Vargen är lättast att älska på avstånd.
Och du, det är väldigt lätt att lova saker när man sitter i opposition. När det gäller kollektivtrafiken, så behövs väl inte den i framtidens svenska landsbygd. Vargen får väl gå på sina egna ben. Vi tvåbenta flyttar ju in till städerna. Som sagt, det finns en lösning till allt, enligt MP.

51. #45

2012-10-21 22:12

Vart finns den goda statistiken för vargen? Jag har följt argumentationstekniken om allt annat i vargdebatten och man inser att det inte är lätt att hitta några positiva saker om vargen. Man ändrar inte människors hälsa genom mer kollektivtrafik. Man slutar inte röka för att man höjer skatten. Om man som miljöpartist värnar om djur och människor borde man snarare ta bort trafik och ohälsosamma produkter. Frågan är bara om det är vad befolkningen vill??

50. #47 "HJ"

2012-10-21 19:52

Om du med "vi" menar svenska folket så är svaret på frågan JA eftersom KM i så fall skulle få egen majoritet i Riksdagen. Det skulle garanterat leda till att landsbygden skulle få ett kollektivtrafiknät värt namnet.

Det kan du tydligt se på de förslag som MP lägger fram i Riksdagen.

49. #45 "Hästeva"

2012-10-21 19:51

Det jag menar är att det finns verkliga faror och risker att ta itu med för människor på landsbygden. Den svenska vargpopulationen har och kommer inte tagit död på en enda människa och den är inte ett hot mot mänskligheten på landsbygden. Statistik är det enda vi kan förlita oss på gällande detta och den talar sitt tydliga språk.

Att det sedan finns människor som inte vill bo på landsbygden om det finns varg är en helt annan sak men det är knappast vargens fel. Det räcker med att ändra uppfattning eller att flytta så har man löst det för vargen är här för att stanna om nu någon inte blivit varse det.

Vargen har blivit ett slagträ i handen på människor som är missnöjda med den landsbygdspolitik som bedrivs vilket är tragisk.

48. #45

2012-10-21 19:51

Vart finns den goda statistiken för vargen? Jag har följt argumentationstekniken om allt annat i vargdebatten och man inser att det inte är lätt att hitta några positiva saker om vargen. Man ändrar inte människors hälsa genom mer kollektivtrafik. Man slutar inte röka för att man höjer skatten. Om man som miljöpartist värnar om djur och människor borde man snarare ta bort trafik och ohälsosamma produkter. Frågan är bara om det är vad befolkningen vill??

47. #45

2012-10-21 15:00

Du skriver att vi på landsbygden ska se till att vi får kollektivtrafik. Kan du garantera att vi får det om vi röstar på MP?

46. Statistik?

2012-10-20 17:44

Det är synd om dig Rickard, som måste ha statistik på allt. Du är tydligen en sådan person som måste uppleva allt själv. Annars har det inte hänt. Innan alla svenskar har en egen personlig dålig erfarenhet av varg, då lär det dröja innan vi får licensjakt på varg. Det är troligen samma fenomen som med rökningen. Vi vet genom statistik, information av välutbildade läkare och genom bekanta som är sjuka. Men ändå röker man. Inte hjälper det med statistik. Vi njuter när vi får vår dos av nikotin. Inte alla, men många.
De enda argument som framförs för varg, är att den var här före oss, vilket man är oense om och att det är häftigt att se varg. Vi är trots allt många som har ett helvete för att några ska få uppleva ett''häftigt'' ögonblick i sitt liv. De skulle väl kunna ägna sig åt förslagsvis bungyjumping istället.
Den statistik du söker blir svår att få tag i, eftersom det blir svårt att leva två liv. Ett liv med varg runt bostaden och djurhagarna och ett liv utan varg. Samtidigt.Genomförs detta experiment kommer nog hjärtinfarkten som ett brev på posten. Men miljöpartister kanske klarar den uppgiften.

45. Snälla ni

2012-10-20 15:38

Det framfördes argument om att landsbygden var hotad av varg och ofta hör jag att jakten också är hotad av varg. Med den utgångspunkten finner jag det ganska relevant att använda landsbygdsbornas matsvinn och jakthundarnas födointag som exempel då detta har direkt påverkan på överlevnaden om man närmar sig svältgränsen. Hundar i stan äter givetvis lika mycket och människor i stan slänger givetvis lika mycket. Men det är ju knappast relevant om man ska bemöta argument om att människor på landsbygden är utrotningshotade.
Bilåkande människor drabbas mer av hjärtkärlsjukdom. Det är tydligt i all statistik. Så om ni har någon empati för människor på landsbygden så ska ni se till att bygga ut kollektivtrafiken. Det räddar liv på riktigt.
Finns någon statistik som visar att människor minskar i vikt, får hjärtkärlsjukdomar högre grad eller får förkortad livslängd på grund av vargförekomst? Jag har missat den i så fall och finns den inte så tyder det på att vargen kanske trots allt inte är ett hot mot våra liv.

44. Miljöpartiet

2012-10-20 13:22

Om Miljöpartiet har samma åsikter som Rickard i den här tråden, då tycker jag synd om dess medlemmar. Att någon kan hata landsbygden så till den milda grad. Vi slänger mat och våra jakthundar äter mer än dagens svenska vargar. Han talar i alla fall tydligt om vad han tycker om det ''naturliga'' livet. Det är inte konstigt att vargen dras till Uppsala. Där bor alla lärda, tuffa och coola människor. Även vargen vill flytta dit. Hoppas det är fler vargar i följe.

43. Rickard MP

2012-10-20 13:22

har vaknat till liv, nu med sitt vi och dom-tänkande som han konkret och bokstavligt marknadsför i inlägg No:39.
Vi vill ha varg- dom får flytta.
Tror Rickard miljöpartist att han hjälper MP att få landsbygdens röster med detta.

42. Ett omänskligt verk

2012-10-20 11:25

Naturvårdsverket och dess tjänstemän har återigen bevisat att de inte har ett existensberättigande i vårt mänskliga samhälle. Under det senaste året har de i vargfrågan visat total okänslighet för människor och mänsklig verksamhet på den knappa tredjedel av vårt land som blivit påtvingad en oönskad vargpopulation. AoH-direktivet som så ofta nämns stipulerar redan i portalparagrafen att hänsyn måste tas till mänsklig verksamhet och som t o m kan behöva främjas i samband med rovdjursetablering. Detta har NV inte gjort i något hänseende. Lijelund deklarerade frankt när han presenterade sin partiska utredning att han inte tagit socio-ekonomiska hänsyn, trots att uppdraget angav att så skulle ske. Nu har Ruona Burman och GD Maria Ågren visat samma nonchalans mot drabbade människor och deras verksamheter genom att medge att sådan hänsyn inte tagits. NV ser endast främjande av varg som sin uppgift. I somras redovisade NV MVP (minsta livskraftiga population) för varg. Skandulv hade beräknat att 40 vargar skulle garantera att risken för vargens utdöende var mindre än 10% på 100 år. NV lade genast på en säkerhetsfaktor på 2,5 och hävdade att MVP var 100 - med hänvisning till orealistiska katastrofscenarier. Nu har NV presenterat GYBS=380 och således lagt på ytterligare en säkerhetsfaktor på 3.8 och därmed uppnått en total säkerhetsfaktor 2,5x3,8=9,5. Sådana säkerhetsfaktorer förekommer inte i någon annan mänsklig verksamhet, t ex inte inom geoteknisk verksamhet (ibland så låga som 1,3), som Maria Ågren väl känner till från sin tid som GD för Statens Geotekniska Institut. Min slutsats är GD Ågren borde få sparken och NV avvecklas på sikt. Snarast borde regeringen rovdjursfrågor oah all viltförvaltning tas ifrån NV och överföras till en annan central myndighet t ex Jordbruksverket.

41. Denna Rickhard miljöpartist

2012-10-20 11:23

visar med sina uttalande stor brist på empati (något som de flesta miljöpartister är i avsaknad av)bara såna uttryck flytta om det inte passar att bo på landet. Vad är skillnaden på att hysa varg nu och t.ex på 1800-talet. Vargen är totalt oförenlig med dom gröna näringarna och dom är många som nu är på väg att raseras. Det min kära Rickhard visste redan då våra förfäder och det gör även idag dom som lever och verkar på landsbygden. Med dina uttalande så kan man inte påstå att Du marknadsför MP som ett parti som vill värna om de gröna näringarna, men det kanske är bättre att importera ullen från Australien.

40. #39

2012-10-19 23:04

Du är verklighetsfrämmande. Det är väldigt onödigt att föda upp sjuka vargar. Vi har idag sämre förutsättningar för att stå ut med angrepp i vardagen. Få kan försvara sig mot vargangrepp. På vilket sätt hjälper vi djuren genom att sälja ev bil? På vilket sätt skulle risken för hjärtsjukdomar vara högre i en bil än i tåg? Vargen finns världen över, någon risk för utrotning finns därför ej. Kan du svara på hur fler järnvägar skulle vara bra för miljön?

39. #36 Strix

2012-10-19 21:51

Det du skriver är verklighetsfrämmande. Om mänsklighetens nyttjande av naturen inte går att förena med frilevande varg i livskraftiga populationer så hade vi aldrig överlevt.

Vi har idag bättre förutsättningar än någonsin att leva sida vid sida med stora rovdjur så det vore väldigt konstigt om du hade rätt. Det faller på sin orimlighet.

Hur menar du att några tusen vargar ska kunna utrota mänsklig aktivitet på landsbygden?

Jag tror snarare att de som klagar på stora rovdjur idag borde fundera om de verkligen bor på rätt ställe. Sälj bilen, flytta till Stureplan och skaffa SL-kort så slipper ni oroa er för ett djur med försumbar farlighet vettja. Samtidigt minskar ni risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom som är en verklig fara för personer som åker bil.

Det finns en stor tendens att sila mygg och svälja kameler från de som vill utrota vargen.

38. Vargjakt

2012-10-19 17:54

Enl. "experterna" fanns det 300 st. 2011 och sedan har vi haft minst 25 st. föryngringar, alltså 25X5=125 nya vargar, och då har vi redan 300+125=425 st. Siffran är betydligt större men för att använda "experternas" siffror. Det måste väl då innebära att vi kan jaga/skjuta 425-380=45 st. redan i vinter, eller räknar jag fel?

37. noll koll

2012-10-19 13:59

Att det ska va så svårt för myndigheter och forskare att det antalet är passerat med råge fråga oss som försöker leva med skiten.

36. Inlägg 5!

2012-10-19 13:51

...eller var det 5:5?

Jag är miljö- och naturvän och av det skälet oerhört kritisk till den förda rovdjurspolitiken.
Man kan inte med trovärdighet trixa med siffror på skrivbordet som du gör. Vi som drabbats och ständigt drabbas av varg och siffernissar och får vårt sätt att leva nära och i naturen fullständigt förstört är utsatta för en naturkatastrof som kanske inte syns i dina sifferkolumner men som inte desto mindre är väldigt påtaglig.
För mig är det helt obegripligt hur man kan kalla sig naturvän och samtidigt aktivt arbeta för ett havererande av allt vad naturbruk heter. Med 1000 varg kommer vi inte längre att ha en enda frigående get vid liv sedan kan ni smälla hur mycket ni vill med hängslena och känna er duktiga.

35. Lena Ek

2012-10-19 13:50

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/380-vargar-kravs

34. Hur många trodde på annat

2012-10-19 13:50

Själv måste jag säga att jag trodde på en betydligt högre siffra än 380. I vart fall trodde jag på ett antal så stort att man skulle klara sig över valet 2014 utan att behöva ta några beslut om licens eller skyddsjakt av något större format. Det hade även varit till fördel för dödsmärkta Centern.
Nu sitter våra folkvalda pösmunkar i riksdagshuset och tror att de kommit omkring problemet.
Det enda som de båda blockens pösmunkar varit överens om är att de ska sätta de demokratiska spelreglerna ur spel och stänga Sverigedemokraterna ute. Nu blir SD de enda som kan sägas tjäna på beslutet om 380 vargar.
Går SD ut nu och säger nej till frilevande varg kommer de att bli vårt lands största parti.
Så till det rent operativa.
Hur vet man säkert hur många vargar det finns ... på riktigt.
Kommer den årliga mörkningsprocessen att fortgå? Runt 200 vargar har vi hört i åratal fastän vi vet att de reproducerar sig med 40 procent.
Är det inte dags att märka 380 vargar med halsband och göra alla andra till lovligt byte som räven?
Handlar det om 380 vargindivider eller handlar det om reproducerande individet?
Handlar det inte om reproducerande individer måste vi ta 380 åtta gånger.
Beslutet innebär ökat förakt mot politiker och ännu mindre förtroende för NVV, om det kan bli mindre.
Det ökar på motsättningarna mellan stad och och landsbygd och får till följd att företagandet på landsbygden fortsätter att minska eller helt försvinner.
Mitt förslag blir i detta läge - Sätt halsband på 380 vargar i landet och inför samma jakttid på de övriga som räven. Då kanske man kan lita på myndigheten.

33. Tack.

2012-10-19 12:20

För att ni lyssnat på våra problem som lever med vargen ,vi lever fortsättningsvis 24 tim i dygnet med dom ,och det är Ryska Skogsvargar vi har att göra med = ett rovdjur ,oavsett om det är en valp ,när tror ni att antalet 380 kommer upp i NVV pappershög ?? Vem tror ni att ni är ....

32. Hoppfull

2012-10-19 12:20

Tydligen vill regeringen bara ha 180 stycken, det är ju ett steg i rätt riktning, så det verkar som de kör över "busken" ;)

31. Ja

2012-10-19 11:32

Låt Sverige vara det korkade landet som värnar om vargen och låt sen bla Norge stå för jakten.

30. Hallå!

2012-10-19 11:31

380!!! Då ska det skjutas av minst 1000 st! När börjar vi jakten???

29. Kommerr aldrig gå med på jakt igen

2012-10-19 11:31

Vargantalet kommer ALLDIT att ligga precis under för att man ska kunna acceptera jakt. När 380 är bevisligen nått (d.v.s ca 450) kommer taket att höjas igen med några nypåkomna argument. Det är synd om Svergie...

28. Men varför?

2012-10-19 11:31

Men varför skriver jägareförbundet detta...

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/10/Regeringen-Max-180-vargar-i-Sverige-1.36792/

27. Kenneth #12

2012-10-19 11:31

Klart att SJF gratulerar,21 län i Sverige och tar vi bort Gotland är det 20 kvar 1st föryngring i två län och 2st i resterande 18 län är ju inom SJF,s marginal med 1-2 föryngringar per län....att sedan 38 föryngringar betyder allt från 380-600 vargar beroende på om man räknar gånger 10 som våra forskare eller ända upp till gånger 16 som i USA ibland är en annan sak...
Här går det att trolla med slutresultatet precis hur som helst.Vad som beslutats är tydligen i alla fall MINST 38 st föryngringar...inget annat...

26. miljöministern

2012-10-19 11:31

Lena Ekh säger att Sverige skall ha max 180 vargar rapporterar TT

25. Naturens dödgrävare

2012-10-19 11:30

Folket på NVV med Ruona Burman i spetsen har tydligen bestämt sig för att lägga dödens hand över landsbygden. Detta passar de stora skogsbolagen och gruvindustrin perfekt, in med mera varg bort med folket så kan man öppna gruvor och dagbrott utan att någon protesterar. Fy för sådana marodörer.

24. Och vad säger politikerna?

2012-10-19 11:30

Låt höra Lena Ek.

23. 180 Vargar!

2012-10-19 11:30

Enligt miljöminister Lena Eks uttalande i nyheterna 11.00!

22. Bonde och jägare med hundar

2012-10-19 11:30

Ja de är konstigt,för i tiden var alla som var friska tvungna att delta ivargskall , inte för bevarandestatus utan för vargen ställde till för de som levde och hade djur .Vi har fortfarande djur på lansbyggden och ett liv där.Vem hittade på detta vansinne att vi ska ha till baka vargen. Jag hoppas att något parti i nästa val vill göra rätt i vargfrågan. För mej är jakten en del i mitt liv och i generationer före mej.

21. Krigsförklaring

2012-10-19 11:29

Nu måste vi försöka hålla ihop och kämpa tillsammans. Ett vettigt förslag vore att helt sluta jaga vildsvin. Inom ett par år skulle det bli ett effektivt motangrepp i den pågående striden. Det vi behöver nu är någon som kan leda oss!

20. Sjukt!

2012-10-19 11:29

Ska vi på landsbygden tvingas leva med dessa stora bestar krypandes längs väggarna och inte längre våga släppa ut varken våra egna hundar på vår egen tomt eller våra små barn? Läste nånstans att det numera är regel att man ska ha sin hund inom uppsikt på sin egen tomt om man bor i närheten av varg. Det kommer vi alla snart att göra om naturvårdsverket får fortsätta härja fritt! Har sålt mina får nu, ska bli en ren befrielse att slippa oroa sig men det är ett tragiskt slut på fårägandet!

19. Tyvärr så har nog Kjell Dahlin rätt.

2012-10-19 11:29

Ursäkta Kjell du får för min del ha rätt i allt som du säger, men... Denna gång så vill jag gärna att du har fel.
Jag kommer att missnöjesrösta i nästa val oavsett vad som händer fram till valet. Jag är så förbannat missnöjd som det är möjligt att bli med den sittande regeringen.
Den förra var ju bara ett skämt så någon rödgrön sörja tror jag heller inte på.
Vad finns det då för alternativ?
-Naturdemokraterna. Finns dom föresten?
-Svergedemokraterna. Vad säger dom om vargarna?
-FI, Schyman nä jag tror inte det!
Suck

18. 1:a steget mot utrotning

2012-10-19 11:22

För varje dag som går kommer vi allt närmare den första attacken på människa i Sverige av frilevande varg. Får vi sedan importproblem med mat vid en EURO-kollaps kommer tom NVV och SRF att välja mellan att betraktas som den nya tidens quislingar eller erkänna sitt misstag och leda den nya utrotningen av varg.

17. nä nu.......

2012-10-19 11:22

har jobbat både som provledare och även haft kurser inom jägar ex i 10 år nu åt naturvårdverket och jrf nu hoppar jag av
ska man utbilda nya jägare för om de inte ska kunna gå o jaga me löshund pga av att det sitter nå uppriktigt sagt idioter o ska bestämma över ett djur som ställer till sådan skada att vi inte skall kunna bedriva ett fritidsintresse eller djur näring . så vi kan äta bra mat från djur som haft det bra.

16. Egen agenda.

2012-10-19 10:31

Äntligen blev NVV:s egen agenda offentlig. Snart kommer kompletteringen från forskarna. Vem ska sedan fatta BESLUTET?? Är det regeringen som redan fattat samma beslut tidigare som ska göra det igen?
Det ältas om genetik & inavel, kan någon på NVV visa om någon av vargarna som sköts 2011 hade några inavelsskador? Det får vi aldrig se bilder eller artiklar om!
Nä,ta bort NVV:s inblandning och låt regeringens första beslut om antal vargar bestå! (om vi nu måste tillfredsställa fattiglappen EU:s idiotiska behov!!)

15. Detta gäller inte.

2012-10-19 10:31

För nu måste jävsituationen mellan herr och fru Liljelund till JO.s granskning. Herr Liljelund förslår och fru Liljelund beslutar, vilket förmodligen skett vid middagsbordet hemma i köket. För att det skall se snyggt ut har fru Liljelund gått ner en smula till 380 vargar. Vem beslutar om jakt på varg och antal, jo "fru Liljelund" förstås. I alla fall så skjuter Norg 12 st, av en stam på 30-60 vargar, där är det andra bullar till skydd för landsbygdens verksamheter.

14. Nu kära regering...

2012-10-19 10:30

...har ni möjlighet att välja 180 vargar.
Väljer ni 380 betraktas detta som en ren krigsförklaring mot folket i busken.
Ett av regeringspartierna kommer inte att överleva det kriget. Helt klart.

13. Kriget

2012-10-19 10:30

är här. Detta kommer inte att tolereras av de drabbade.

12. Man ska inte ...

2012-10-19 10:29

..bli förvånad om människor tar lagen i egna händer nu. Med Nv:s sätt att räkna är det i stort sätt kört för oss i hela svealand snart. När sen vargstammen är helt utom kontroll så kommer inte fri jakt året runt hjälpa.

11. 380 vargar...

2012-10-19 10:29

Är det före eller efter årets föryngringar?
Är det vinterstammen som ska vara 380 st så kan vi med gott samvete avliva 38*4=152 vargar årligen!
Statligt anställda jägare som använder helikopter?

10. Trodde någon på en minskning?

2012-10-19 10:29

Eller en vändning, nej det fortsätter som om inga negativa konsekvenser finns. Så agerar fanatiker som har endast ett för ögonen, sitt egna levebröd och sin egen tro.

Jag tar för givet, så länge inte annat visas, att det gäller ”effektiva” vargar. Det betyder, som genetiker tidigare klart har formulerat, att den verkliga storleken kan multiplicerar med mellan fem och tio, dvs. mellan 1900 och 3800 verkliga vargar. 7 invandrare per decennium är många fler än DagL anser nödvändigt och det betyder också att vargkorridoren i Norrland kommer att förverkligas.

Och Svenska Jägarförbundet gratulerar naturligtvis, de stöder ju makten kontinuerligt.

9. Hot!

2012-10-19 10:29

Ett reellt hot är alltså att om man inte får en naturlig invandring som då måste gå genom renskötselområden så kan man inte minska stammen till 180, man sätter mao press på alla att öppna upp för vargetablering norrut. Rauna Burman ljuger dessutom då dagens genetiska situation är medräknad i sårbarhetsanalysen enligt SJF där G.G kommenterat. G.G som jag tror kan ca 100 ggr mer om varg än vad Burman någonsin kan lära sig. Men sen är det ju vem som bestämmer också.

8. På vargfronten..

2012-10-19 10:28

intet nytt! Terrorn fortsätter och ökar, fler svenskar lider och fler kommer att ge upp. Var så säker!

De som livnär sig på varg kramar sina händer och dricker nog champange nu, fy f-n!

7. då blir det jakt i vinter

2012-10-19 10:28

ja då blir det jakt i vinter på ca 70-80vargar om dom ska ha 380st.

6. Nu är sängen bäddad

2012-10-19 09:51

Nu har man bäddat sängen för Sverigedemokraterna i nästa val.

5. Effektiv populationsstorlek

2012-10-19 09:50

Effektiv populationsstorlek är något annat än antalet individer. Då räknas bara reproducerande individantal vilket är det enda relevanta i fråga om långsiktig överlevnad. Så, ja. Över 1000 vargar kommer vi att ha i vårt stora land.

Men kom ihåg, att de äter bara en bråkdel av vad alla jakthundar äter på ett år och inte ens alla vargar i världen äter mer än vad människor på den svenska landsbygden slänger i soporna årligen. Så det blir nog bra.

4. Centerns sista chans...

2012-10-19 09:50

är nu att köra över NVV och sätta ett tak på 210 vargar.
Valet närmar sig snabbt...

3. När ska vi börja

2012-10-19 09:49

Värmland-Dalarna har 450 tillsammans redan nu, jag fattar ingenting

2. Ja...

2012-10-19 09:49

...vad säger man?

1. GYBS Rovdjur SE

2012-10-19 09:27

Ja då var vi där igen. Multiplicera dessa 380 med 3 eller 4 så hamnar vi ungefär rätt på vad stammen landar på. Vi har beslut på 1000 st björnar för att ha en livskraftig stam. Dagens björnstam överskrider lätt 3000 individer. Med detta räknesätt så kommer vi minst att ha runt 1200-1500 vargar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons