• Pinewood

Svinskador i grödor underskattas

AktuelltPublicerad: 2011-11-07 11:39

En pilotstudie från Viltskadecenter visar att de skador som orsakas av vildsvin oftast underskattas av lantbrukare. I genomsnitt hamnar skadorna på under 15 000 kronor per lantbruk.

Pilotstudien är utförd av Viltskadecenter på uppdrag av Jordbruksverket och bygger på undersökningar från Skåne, Kronoberg, Södermanland och Örebro län.

– Vi ville se hur det ser ut i olika delar av landet. I områden där de haft vildsvin en längre tid och områden där de är relativt nya, säger Johan Månsson, en av studiens författare, till tidningen ATL.
Studien gick till så att 95 lantbrukare fick hämta en skadeblankett på Viltskadecenters hemsida, fylla i den och skicka in den. 

Mest skador på vall och beten
De flesta rapporter handlade om skador på vall och betesmark, där 375 hektar vall respektive 291 hektar bete rapporterades som skadade av vildsvin. Vid spannmålsskador handlade det mest om vete och havre. 
För att kontrollera rapporterna utbildades besiktningsmän som inspekterade 43 gårdar och 175 olika skiften.
Totalt beräknades förlusten av skörd för dessa gårdar till drygt 567 000 kronor. 

Nästan hälften underskattade skadorna
Där man kunde kontrollera de uppgifter som lantbrukaren hade rapporterat in skadad areal med verkliga förhållanden, hade 46 procent av dem underskattat den skadade arealen. I 35 procent av fallen stämde förhållandena, medan 19 procent hade överskattat skadorna. De flesta skador värderades lägre än till 15 000 kronor per lantbrukare.
En del enskilda gårdar hade skadats rejält av vildsvinens framfart. En av dem hade skador på 60 hektar åkermark, till ett värde av nästan 120 000 kronor.

”Kanske kan göra stickprov”
Johan Månsson tror att man behöver mer kostnadseffektiva metoder att inventera vildsvinsskador i framtiden.
– Man kan kanske göra stickprov och välja ut fält av olika kategorier som man följer upp med inventeringar över landet, liknande de inventeringar som man gör när det gäller älgskador, säger han till ATL.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Skadorna i vall

2011-11-08 08:39

Går väl inte att ifrågesätta, men det som bökas i beten kan väl knappast räknas som skador.

2. Visst har ryssvargen ett värde?

2011-11-08 08:39

Det finns säkert 10 000 människor som uppskattar värdet av att höra ryssvargar yla till minst 10 000 kronor (ingen av dom är ju villiga att betala något men ändå) då får man ihop den ofantliga summan av hundra miljoner. Att jämföra med vildsvinen, säg att en snittvikt på ett vildsvin ligger på 40kg kött a 30kr varje gris har då bortsett från nöjesvärdet av att få skjuta som är tvivelaktigt, men ändå kan det finnas ett nöje av att få vara duktig och uträtta något bra men bortse från allt detta. Varje gris har då ett värde av 1200kr. Delar man hundra miljoner med 1200 så blir svaret 83 333. Vilket skulle innebära att det behövs skjutas just det 83 tusen vildsvin för att nå upp till det värde som ryssvargen ger ett fåtal ryssvargsmuppar. Men är det inte i dom krokarna vi skjuter vildsvin i Sverige redan nu.
Men, invänder då ryssvargsmupparna, skadorna som vildsvinen orsakar dom måst tas in i beräkningen.

Redan här så kan en tänkande människa se hur mycket detta haltar. Vildsvinen betalar själva för sina skador dom förorsakar, utbetalningen går ibland till fel person.
Detta att värdet på vildsvinen går ibland till fel person är något som borde diskuteras och försöka lösas. Med fel person menar jag att på vissa ställen så är det jordbruksarrendatorn som får ta kostnaderna och jaktarrendatorn som tar inkomsterna. Relativt enkelt att lösa om viljan finnas.

Med ryssvargen så är det en helt annan sak, alla inkomster är fiktiva. Kostnaderna däremot fördelas ojämnt bland landsortsbefolkningen och jägarkåren. Dom som vill ha denna invasiva art i Sverige och dom som just fört in den borde stå för alla kostnader från dag ett. Den dagen dom inte kan betala kostnaden dom orsakat så anser jag att dom allihop för alltid förpassas dit ryssvargen en gång kom från.

1. Varför inte

2011-11-07 13:56

göra beräkningar på vad vargen egentligen kostar också? helt säkert underskattas även dom...
sedan kan man ju jämföra vad dom kostar respektive inbringar...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB