• Pinewood

Tågskadat vildsvin fick lida

AktuelltPublicerad: 2012-11-06 09:48

För en vecka sedan körde ett godståg på flera vildsvin utanför halländska Putsered. Ett av dem levde länge i svåra plågor efter olyckan, eftersom polisen inte underrättades förrän elva timmar senare.

Vid 21-tiden åå måndagskvällen förra veckan körde ett godståg på flera vildsvin. Hur många som träffades av tåget vet ingen, men dagen efter hittades rester av fem döda vildsvin på spåret. Ytterligare ett vildsvin, en galt, hittades på en åker där den av spåren i marken att döma legat i plågor under många timmar.
– Galten hade slungats över stängslet ut på en nysådd åker. Där hade den legat och kämpat ett tag men kommit på benen igen och gått ett 50-tal meter innan den stupat på nytt, berättar eftersöksjägaren Jan Torstensson för Hallandsposten.
När Jan Torstensson kom till platsen var galtens kropp fortfarande varm, och de sista spåren var torra trots att det regnat under natten.

Måste larma polis
Enligt en lag som infördes 1 juni i år måste tågpersonal larma polis vid viltolyckor på samma villkor som bilister. Föraren av godståget hade enligt Trafikverket ringt in till tågledningen strax efter 21-tiden, men polisen larmades inte förrän 07.57 på morgonen efter. 
Enligt uppgift ska tågpersonalen inte gjort nåt åt de påkörda vildsvinen på kvällen, eftersom man ansåg att skadade vildsvin är farliga och att de ville ha med jägare med vapen för att åka till platsen.

"Rent ynkligt"
– Min spontana kommentar är att det här är förjävligt, rent ynkligt, säger Alf Andersson, länssamordnare för Svenska Jägarförbundet, till Hallandsposten.
Enligt Alf Andersson har problemet med orapporterade tågolyckor med vilt funnits länge på den aktuella sträckan. Många djur som körs på av tåget upptäcks först när jägare hittar dem. Till exempel blev en älg påkörd vid samma ställe i vintras, men det anmäldes över huvud taget aldrig till polisen.
– Trafikverket skyller alltså på att personalen inte vågar ge sig ut och leta efter skadade vildsvin i mörker för att de kan vara farliga. Men det är en ren undanflykt. I praktiken behöver varken Trafikverket eller dess entreprenör befatta sig med det blodiga och potentiellt riskfyllda eftersöket. Det enda man behöver göra är att slå en signal till polisen som sedan kallar ut eftersöksjägare. Jag ser fram mot en rättslig prövning av det inträffade. Jägareförbundet stöder en polisanmälan, säger Alf Andersson till Hallandsposten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. riksdagsproppen 2012

2012-11-06 17:39

Det inträffar årligen närmare 4 500 olyckor mellan vilt och tåg. I huvuddelenav olyckorna är älg eller rådjur inblandade. Det är av djurskyddsskälnödvändigt att eftersöka och vid behov avliva skadade djur samt omhänderta döda djur även i sådana sammanhang.
Enligt 36 § första stycket jaktförordningen är den som har påträffat ett dött djur eller har omhändertagit eller dödat ett djur av en art som avses i 33 § förordningen, s.k.
statens vilt, skyldig att snarast möjligt anmäla händelsen till närmaste polismyndighet.
Någon skyldighet för lokförare att anmäla en kollision med
vilt när detta inte dödats finns således inte. I motsats till vad som gäller förare av motorfordon finns inte heller någon skyldighet att anmäla kollision med rådjur, vildsvin eller mufflonfår, som inte är statens vilt. Enligt gällande rutiner ska lokföraren dock rapportera till Trafikverket när en viltkollision
har skett. Verket ska sedan anmäla det inträffade till polisen.
Med få undantag äger Trafikverket den mark som trafikeras av spårbundna fordon och är därmed även jakträttshavare. Omhändertagande av vilt där utförs därför av Trafikverkets personal. Ett särskilt problem uppstår dock när skadat vilt ger sig i väg utanför spårområdet efter tågkollisioner.
Trafikverket har där ingen rättslig befogenhet att eftersöka eller ta hand om vilt på någon annans mark.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons