• Älgskadefondsföreningen

Tidigare beslut om vargjakt?

AktuelltPublicerad: 2016-02-16 10:10

Länsstyrelsen i Värmland tittar nu på hur de ska kunna fatta beslut om vargjakt tidigare, för att undvika att överklaganden gör att jakten inte alls blir av, som i år, skriver Värmlands Folkblad.

I fredags kom besked från Förvaltningsrätten i Karlstad att det inte blir licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län.
Detta tycker Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmlands län, är frustrerande.
– Vi är många sakkunniga här som själva anser att vi gjort korrekta bedömningar i frågan, säger hon till Värmlands Folkblad.
Just nu funderar man på länsstyrelsen om förvaltningsrättens beslut ska överklagas eller inte. Om det överklagas blir det för att få ett klarare rättsläge, menar Maria Falkevik.

Tidigare beslut kan vara en lösning
Inför nästa år diskuteras olika lösningar för att undvika att en rättsprocess försenar en licensjakt så pass att den inte alls blir av. Ett av förslagen är att ta tidigare beslut om licensjakt.
För att detta ska vara möjligt måste inventeringen vara klar.
I år togs beslut om licensjakt den 11 november, men Maria Falkevik menar att det borde gå att genomföra en mer skyndsam process.
– Det är tidigt att säga något ännu, vi har just fått domen. Men att ta beslut tidigare är ett alternativ. I praktiken skulle det nog kunna vara möjligt att fatta ett beslut någonstans i skiftet mellan september och oktober, säger hon till Värmlands Folkblad.

”Tar makten från de folkvalda”
Även Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är kritiska till förvaltningsrättens beslut att inte tillåta licensjakt på varg.
– Rätten tar politisk ställning i frågan och tar på sig ett större ansvar än de ska göra. De folkvalda har tappat sin makt, säger Erik Forsberg från på LRF.
Erik Forsberg menar att beslutet får konsekvenser för både tama och vilda djur och kan orsaka att älgjakten ställs in på flera håll i Värmland, eftersom det kanske inte finns älgar att jaga.

Vill ha en enda domstol

Svenska Jägareförbundet stämmer in i kritiken. De vill se en förändring av den juridiska processen.
–  Vi vill se att en enda domstol fattar beslut i samtliga mål som rör licensjakten. Det behövs en samlad kunskap så att vi inte blir olika behandlade i länen, säger Ingmar Tönnberg, SJF-ordförande i Värmland, till Värmlands Folkblad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Det krävs kurage mot EU

2016-02-16 17:56

Om jag förstår rätt så gäller förvaltningsrättens beslut ända tills det blir undanröjt av en högre rätt. Innebär att vargjakt är förbjuden i Värmland och Västmanland tills vidare. Kan ta flera år.
Enda lösningen kan vara att Sveriges regering och riksdag säger upp art- och habitatdirektivet och begär omförhandling. Och sluta vara bäst i klassen.

4. Försening

2016-02-16 14:18

Länsstyrelsen kan lägga fram sina beslut hur tidigt som helst men domstolarna kommer att dra ut sina beslut hur länge som helst för att vara säkra på att jakten inte kommer att genomföras - allt för att det är olagligt enl. domstolen.
Kontentan är ju redan nu att jakt inte kommer att ske när inget finns att jaga så det är lika bra att skicka ett sms till EU att all jakt har upphört att existera.

3. Det räcker inte att vara tidigt ute...

2016-02-16 14:18

...om lagen bevisligen kan tolkas lite hur som helst och det bara finns en undre gräns angiven för antalet vargar. Och Inte att minska antalet domstolar heller.
Den nuvarande lagen förutsätter att jaktbeslut fattas i samförstånd mellan representanter för olika samhällsintressen. Precis som gäller för exempelvis älgförvaltningen.
Bevisligen så existerar inget sådant samförstånd och då måste man göra lagen tvingande med mätbara kriterier. Det måste redan i lagen sättas en övre gräns (eller ett spann) över vilket stammen inte får tillåtas stiga. Om man sedan kallar avlivningen för avlivning, jakt, licensjakt, skyddsjakt eller populationsbegränsning spelar kanske mindre roll.

2. 1+1

2016-02-16 14:17

Varför blir det här så svårt?
Räkna de vargar som inte blev skjutet i år gånger (minst) 2 och då har vi antalet som ska skjutas nästa år.
Det behövs ingen inventering det är ju redan gjort.
Och gör det beslut som behövs så fort som möjligt,helst i våras.
Antalet vargar ska inte bli mindre av sig själv!

1. Ser inget hinder...

2016-02-16 14:17

...ör att inte kunna ta beslut om nästa vargjakt redan I vår. Lst borde ha så gott grepp om antalet vargar, så att man utan dröjsmål kan fatta beslut. Det ät bara att börja med de 26 som man inte fick skjuta i år och plussa på beräknad föryngring om man skall få till någon minskning.
Sen är det bara att hoppas att Bucht tar tag i det han lovat!

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB