• Älgskadefondsföreningen

Tidigare björnattack mot röjare

AktuelltPublicerad: 2008-03-27 14:15

Det är inte första gången en röjare har kommit i kontakt med björn som lega i ide vid Skattungbyn. För två år sedan hände en liknande incident, endast cirka fyra kilometer sydost om den plats där nu den 29-årige skogsarbetaren blev björnbiten.

Även för två år sedan kom röjaren för nära björnidet. Mannen upptäckte björnen som kom ut ur idet, slängde röjsågen och sprang från platsen. Flera dagar efter händelsen hämtades röjsågen från skogen. Den gången resulterade björnmöte inte i några skador.
Men risken att komma i kontakt med björn under arbetet med skogsröjning i ungskog har ökat i samband med den ökande björnstammen. Det är framför allt under röjning i ungskogar tidig vår, eller sent in på hösten när det kommit snö, som risken är som störst när björnar finns i iden.

Björniden i ungskogar
Enligt björnforskaren Sven Brunberg har björnarna till stor del sina iden placerade i ungskogar.
– Jag har inte hört talas om att någon skogsarbetare i modern tid som blivit skadad av björn, säger han.
Den som röjer i ungskogar har en motordriven röjsåg som har en ljudnivå över 80 decibel. Därmed har röjaren hörselskydd på sig. Det innebär att skogsarbetaren har svårt att höra ljud och är koncentrerad på sitt arbete. Fokus är på röjklingan eller området rakt fram och vilka träd som skall tas bort. Då är det svårt att ha koll på vad som händer i omgivningen.

Allt tidigare röjningsarbete
Röjningsarbetet har startat allt tidigare på säsongen de senaste 15 åren. Redan innan all snö försvunnit på våren är arbetet igång. Även under hösten pågår röjningsarbetet fram till snödjupet sätter stopp.
Därför är det inte helt oväntat att en skogsröjare blir attackerad och skadad av björn.
Frågan om riskerna att röja tidig vår och sen höst har diskuterats i över 20 års tid bland skogsarbetarna i områden med fast björnstam. Det har varit mer en fråga om när en attack inträffar än om det skulle ske. Det finns flera incidenter där skogsarbetare mött björn utan att skador uppstått.

Uppenbar risk för röjare
Anders Frääs är skogvaktare med ansvar för röjningsarbeten i Orsa besparingsskog. Han ser ett uppenbart problem med röjningsarbete där det finns björnar i ide.
Det är svårt att hitta lösningar för att undvika att det blir incidenter mellan björn och röjare, anser Anders Frääs. Skogsvårdslagen ställer krav på röjningar av ungskogar och även vilken typ av röjning som får göras under vår och höst.
– Vad vi på besparingsskogen kan göra är att samarbeta med björnforskningsprojektet och höra om det finns någon radiomärkt björn i ide innan vi börjar röja i ett område, säger Anders Frääs.
– Här på Orsaskogen finns en stor björnstam. Ett sätt är att skjuta mer björn. Med minskat antal björnar minskar även riskerna att det inträffar incidenter mellan björn och skogsarbetare, tillägger Anders Frääs.

Här kom 29-åringen ut blödande efter björnattacken. 50 meter in i ungskogen ligger björnidet där han blev attackerad. I täta ungskogar som ska röjas är risken störst att det finns björnar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Reine Flockemyr

2008-04-07 10:12

Du menar alltså att jägarna är en så sammansvetsad grupp att ni kan samordna en nedläggning av eftersöken? Det sägs ju att 300.000 löser jaktkort varje år. Hur många kom på fackeltåget i Falun? 200? Och då hade man tydligen på falska grunder fått med en orienteringsklubb som det senare skulle visa sig inte alls stod bakom demonstrationen. Det känns inte som systemet kommer att braka samman inom den närmsta tiden direkt...

13. And proud!

2008-04-02 15:33

Jojo, nog kämpar ni på så det räcker.
Men jag räknar resultatet i skogen inte på debattsidorna, där ligger ni fortfarande efter.
Den dagen jägarna lackar ur och sätter stopp för samtliga eftersöksuppgifter åt polisen så brakar systemet samman. Kanske beslutsfattarna då inser att man ska nog inte jävlas för mycket med en betydelsefull grupp som jägarna utgör.
Den dagen är nog inte alltför avlägsen.
Men skulle man behandla oss med respekt och underlätta jaktliga saker så fungerar nog samarbetet mer än väl. Till detta underlättande räknar jag givetvis en total avskjutning av vargen.

12. Naturromantiker - and proud.

2008-04-02 08:48

Naturromantiker? Det tycker jag är ett mycket bra ord för vad jag anser mig vara. Betydligt bättre än rovdjurskramare som jag inte förstår alls.
Först vill jag tillönska skogsarbetaren ett snabbt tillfrisknande utan några som helst framtida men varken fysiskt eller psykiskt. Förhoppningsvis ligger det något i uttrycket "det som inte dödar, det härdar".
Att händelsen i sig skall få konsekvenser för den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken tycker jag däremot är tveksamt och absolut inte för arten varg.
Fortsätt gärna att se ner på oss naturromantiker men jag kan tala om för er att vi är beredda att kämpa för att försvara vargens rätt till existens i landet (i livskraftig stam). Kan kanske vara bra att veta.

11. Vore väl kanske...

2008-04-01 13:19

...mer passande att "plantera mera..." som är vargkramare får man förmoda, valde att plantera vargar i sin egen närhet i stället för hos Reine. Dels har de större chans att överleva där och där finns också någon som vill ha dom....eller kanske är det så att även denne
"kramare" helst ser dom någon annanstans än i sin egen närhet, precis som vanligt?

10. Mål för rovdjur

2008-04-01 11:21

Klart vi ska ha björn i skogarna. Men vargen kan vi utrota. Den tar mer älg än björnen.
Kenneths förslag på 500 björnar är perfekt. Vargarna ska vara noll till antalet. De har ju dödat mer människor än björnen. Hänvisar då till fall utomlands.
Vargen är ett större problem.
Till planteramerafjollan kan jag säg att Reine i sin vanliga ordning är lugn och sansad. Aldrig rosenrasande.
Däremot alltid lika kul när rovdjursfanatikerna går i taket.

9. Björnstammen bör minskas ännu mer

2008-03-31 16:56

Det räcker gott och väl med en björnstam i landet på 500 individer.
Den populationen håller tillräcklig genetisk variation fram till nästa istid.

8. Reine Flockemyr...

2008-03-31 16:54

...rosenrasande, som alltid. Det är klargörande att du istället för utrotning och hetsjakt med skoter som du har gjort dig till känd förespråkare för när det gäller varg, talar om en halvering av björnstammen. Var är logiken? Björnen har ju bevisligen attackerat folk årligen, även dödat. Där kväker du om en halvering?
Vargen har tagit hundar och tamdjur inte attackerat människor. Så fram med det nu "Flockemyr", tycker du verkligen att hundliv är viktigare än människoliv?

7. Var håller alla rovdjurskramare hus?!

2008-03-31 14:59

Nu finns det ju läge för alla rovdjursmuppar att förklara för oss varför det är så bra med mycket rovdjur i skogen.
Eller väntar de med att kommentera saken tills några småtjejer med hästar råkat ut för en björnattack?
Är det så här vi ska ha?
Uppenbarligen är det inte längre bara jägare som blir attackerade av björn. Hur ska rovdjursföreningen förklarar detta då?
Kanske björnen visste att skogsarbetaren jagar på sin fritid och har jaktvapen hemma. Kan det ha varit denna vetskap som gjorde att björnen attackerade?
Men tur i oturen att det inte var en grupp med 6-7-åriga skogsmullebarn som var ute på utflykt i skogen.
Kontentan av detta är att vi måste nog minst halvera björnstammen.

6. Intressant spörsmål Tord P.

2008-03-31 10:50

Vid en konstant viltstam ökar antalet olyckor om det också finns rovdjur. Viltet söker sig mot bebyggda trakter och när de är jagade vill de ha fast mark under fötterna. En jagad älg stannar inte heller vid vägkanten utan springer rakt ut.
Sen undrar jag om du menar Tord att för att försöka minska antalet viltolyckor vi ska fylla skogen med rovdjur viket gör att många inte längre finner nöje och vederkvickelse i naturen. För mig verkar botemedlet vara värre än problemet.
Det ojämförligt säkraste sättet att undvika att köra på en älg är att sänka farten.

5. Narurromantiker, lyssna på detta...

2008-03-31 10:50

Följ länken klicka på videon och lyssna noga från ca 4.30 min och framåt

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22577&a=1097426&lid=is_search549588&lpos=0&queryArt549588=bj%F6rn&sortOrder549588=0&doneSearch=true&sd=22634&from=siteSearch&pageArt549588=0

4. Arbetarskydd?

2008-03-28 13:40

För oss som arbetar i skogen vore det intressant att veta hur efterlevnaden av arbetarskyddsbestämmelserna skall övervakas. Vi har här en uppenbar risk för skador och dödsfall som går att förhindra. Vi får kräva arbetsmiljökontroll från arbetarskyddsmyndigheterna i de områden vi skall vara och att riskerna åtgärdas innan vi börjar arbeta. Rovdjuren är statens egendom och statens ansvar, så staten är ansvarig för skador och dödsfall som orsakas av rovdjur som befinner sig i vår arbetsmiljö.
Vad säger facket?

3. Till Calle!

2008-03-28 13:39

Kan du samtidigt tala om hur många mindre viltolyckor med personskador det har blivit pga större rovdjursstammar?

2. Konsekvens?

2008-03-28 13:39

Det att ingen av de mest högljudda rovdjurskritikerna som kräver utrotning av björnen när sånt här inträffar. Det bevisar det som jag alltid trott, nämligen att hundar är för dessa gaphalsar viktigare än människor.

1. Enkel matematik

2008-03-28 09:07

När det bestämdes att björnstammen skulle få utvecklas fritt baserade det bland annat på att ingen dödats av björn på över hundra år. Stammen var då kanske 400 individer som lärt sig att människan var något att undvika. Nu har vi närmare tio gånger så många björnar. Det är nog bara Naturvårdsverket och Svenska Rovdjursföreningen som inte förstår att detta oundvikligen kommer att leda till ytterligare angrepp och dödsfall, även utanför jägarkretsar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB