• Pinewood

Tiveden inte lämplig för vargutsättning

AktuelltPublicerad: 2013-02-22 13:28

I onsdags släppt Naturvårdsverket två vargar som fångats i Norrbotten i Tivedens nationalpark på gränsen mellan Örebro och Västra Götalands län.

Enligt länsstyrelsen i Örebro var platsen inte lämplig då det redan finns revirmarkerande vargar i området.

2011 gjorde länsstyrelsen i Örebro en inventering av lämpliga områden och kom då fram till att Tiveden kunde vara en lämplig plats att släppa ut vargar i.

– Men sedan dess har vi haft observationer av en eventuellt två revirmarkerande varg i området och därför anser vi att området inte längre är lämpligt för vargutsättning, säger Karin Sundin, pressekreterare på länsstyrelsen i Örebro.

Trots det valde alltså Naturvårdsverket att släppa vargarna i orådet.


”I utkanten”

Magnus Kristoffersson är projektledare vid Naturvårdsverket och den som är ansvarig för vargflytten.

– Vi bedömde att vi kunde släppa dom i utkanten av det befintliga reviret. Att de skulle kunna överleva där. Om vi släppa dom centralt i reviret så är risken stor att de blir dödade av de andra vargarna men det här var i utkanten och där vet vi att dom inte stannar, säger han.

Vargarna har nu lämnat Örebro län men enligt Magnus Kristoffersson har man tekniska problem med vargwebben och vet därför inte exakt var de befinner sig.

– Vid den senaste positionen vi fått hade de gått fyra kilometer söderut och i den riktningen får de gärna fortsätta, säger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Lagbrott, ja. Varför händer inget?

2013-02-27 08:47

Ej heller i Naturvårdsverkets skötselplan för Tivedens nationalpark undantas utplantering. Istället så förtydligas förbudet. Se även kommentar 23. Utplanteringen måste vara ett klockrent lagbrott som faller under allmänt åtal. Finns det ingen lagkunnig där ute som kan lagföra dessa människor som fört hit vargarna samt även de polismän som underlåtit att göra det?? Jägar & bondeförbund, vad väntar ni på?

Utdrag ur skötselplanen för Tivedens nationalpark:

1.3.3 Faunavård och jakt

Av syftet med nationalparken framgår att faunan skall lämnas att utvecklas helt fritt. Detta medför att parken undantas från varje form av jakt samt från aktiva viltvårdsåtgärder såsom utplantering, stödutfodring och uppsättning av fågelholkar. Inte heller får skyddsjakt på s k skadedjur eller främmande djurarter ske.

26. Lögn

2013-02-25 08:46

Tekniska problem...My Ass

25. #16

2013-02-25 08:46

Det jag menar är att i Västergötland, finns många fler tamdjur/ytenhet än i norra delen av landet, likaså finns det mer folk. Min teori är alltså att den gråe kommer att rikta in sig på får, de där två har ju varit vana att ta renar både i Finland och i Lappland, vargarna tar det byte som ger mest för minsta möjliga ansträngning, precis som vi människor. Många kilometer femtrådigt elstängsel kommer det att bli och många kommer att tröttna och planterar gran istället.
#16 Du behöver inte skrika åt mig, vi står väl på samma sida :))

24. Anders Lundberg

2013-02-24 17:15

Tivedens nationalpark 1350 ha, några hundra ha har köpts till senaste åren men jag vet inte om de är medräknade än. Sveaskog har mycket angränsande mark. Har själv haft förmånen att ha jagat i ett trevligt jaktlag med gräns mot nationalparken, hoppade av när planerna om utsläppsområde för varg blev kända.

23. Implantering av varg i Tiveden tillåtet?

2013-02-24 10:20

Lustigt no finns det skrivet i föreskrifter till naturskyddsområden att det INTE får förekomma inplantering av växt och djurarter ändå flyttas varg från Norrbotten till Tivedens National park ?? Märkligt !!
Kopia av föreskriten nedan:
2. Föreskrifter för nationalparken enligt 5 § andra stycket naturvårdslagen och 6 § andra stycket naturvårdsförordningen
A. Föreskrifter angående förfogandet.
Utöver förbud och föreskrifter i lagar och andra författningar skall förbud gälla att
− bedriva täktverksamhet
− dikesrensa
− dika, dämma, muddra, schakta, utfylla, tippa eller spränga
− anordna upplag
− dra fram mark- eller luftledning
− anlägga väg
− uppföra helt ny byggnad
− avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd
− använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen
− kalka utom i sjön Stora Trehörningen
− bedriva militär övningsverksamhet
− jaga
− fiska eller upplåta fiskerätt utom i Stora Trehörningen
− inplantera djur- och växtarter
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för åtgärder enligt fastställd skötselplan.

22. Hur stor är nationalparken?

2013-02-24 10:07

Hur många hektar är nationalparken på?
Har markägare i anslutning till nationalparken tillfrågats och sagt ja till inplantering av vargparet?
Hur ställer sig LRF till inplantering om markägare invid nationalparken inte tillfrågats?

21. Grattis alla Tivenden boende.

2013-02-24 10:07

Ni får hoppas att paret sticker någon annastans, kanske Djurgården i Huvudstaden eller då får jag gratulera till ett Tivedenrevir, med "ringar på vattnet" med nya revir i hela Tiveden inom några år. Vet Ni att vargens föryngring är nästintill som viltsvinets?
Nu gäller det att vi samkör "rädda en levnade landsbygd", där ingår att det inte är möjligt att stödja nuvarande riksdagspartier, fram för vårt eget, som heter kort å gott LPo. Har vi något annat val, för det är i Riksdagen som allt beslutas och nu har man där beslutat två gånger att Landbygden skall bli ett "pittoreskt" museum för stadsbor som åker fram på gropiga vägar i sin SUV och studerar lugnet på landet med en och annan inföding som hankar sig kvar på stadsbidrag. Gör Ni som berörs anmäla om otillåten inplantering i nationalpark, där får inga nya arter, varker djur eller växter, sök pondus Ni alla Tivendenbor i era gömmor?

20. Implantering av varg i Tiveden tillåtet?

2013-02-23 13:58

Lustigt no finns det skrivet i föreskrifter till naturskyddsområden att det INTE får förekomma inplantering av växt och djurarter ändå flyttas varg från Norrbotten till Tivedens National park ?? Märkligt !!
Kopia av föreskriten nedan:
2. Föreskrifter för nationalparken enligt 5 § andra stycket naturvårdslagen och 6 § andra stycket naturvårdsförordningen
A. Föreskrifter angående förfogandet.
Utöver förbud och föreskrifter i lagar och andra författningar skall förbud gälla att
− bedriva täktverksamhet
− dikesrensa
− dika, dämma, muddra, schakta, utfylla, tippa eller spränga
− anordna upplag
− dra fram mark- eller luftledning
− anlägga väg
− uppföra helt ny byggnad
− avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd
− använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen
− kalka utom i sjön Stora Trehörningen
− bedriva militär övningsverksamhet
− jaga
− fiska eller upplåta fiskerätt utom i Stora Trehörningen
− inplantera djur- och växtarter
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för åtgärder enligt fastställd skötselplan.

19. Varför inte Sörmland eller Mälaröarna?

2013-02-23 09:23

Det finns ju gott om vargvänner i 08-området. Varför inte släppa dessa gosedjur inom det området. Statlig eller kommunal mark finns det ju gott om därnere. Fast det är väl där skon klämmer, inte vill riksdagens jaktklubb eller jaktvärdar med "put & take" ha dem runt Östermalma. Och inte heller vill Naturvårdsverkets svampplockare ha dem så nära inpå sig själva.

18. oj då

2013-02-22 20:43

Problem med vargwebben, lägligt att inte veta var de är, om de får ett avvikande beteende som det så vackert hette.Innebär ju att vi kan ha två rabiessmittade vargar i vår närhet.Men ingen fara vi vet var de befinner sig säger NV. Man blir stum. Dom leker med farliga leksaker.

17. norr

2013-02-22 20:43

Dom kommer att gå norrut om några dagar om dom inte gör det så ska jag ta gift.

16. Älgen Tuff??

2013-02-22 20:42

jAG TYCKER SYND OM ER I SÖDRA OMRÅDET SOM FÅR DOM HÄR VARGARNA OCH TILL Dieselpower KAN JAG SÄGA ATT OM DU TROR ATT ERA ÄLGAR ÄR TUFFA PÅ BARMARK SÅ SKA DET BLI SKOJ HÖRA DIN SYN PÅ VARGENS BETEENDE ELLER TUFFHET. DOM KOMMER SOPA MATTAN MED DOM ÄLGAR DOM VILL TA, SÅ ÄR DET. NI HAR ALDRIG SETT LIKNANDE ROVDJUR. HUNDARNA ERA FÅR DET SÄKER INTE SÅ SKOJ HELLER OM DET ÄR VARG AV DEN TYPEN. SORRY

15. Vargar flyttas och vi vet ingenting.

2013-02-22 20:41

Det vore bra om vargarna märktes ordentligt så man vet vilka som är nyanlända ! Ungefär som hästar är märkta i travloppen med vojlok i olika färger,beroende av när dom flyttades och vart dom flyttades !
Det skulle även vara bra med veckoprogram typ V75 med nummer och färg och uppgifter hur dom har flyttats tidigare och hur dom ska flyttas i framtiden och att man kan spela på hur länge dom överlever !

14. Lämplig plats?

2013-02-22 20:41

Det sägs att merparten av svenska folket vill ha en ''livskraftig'' vargstam. Var fanns de nu? Det var väl bara att välja och vraka bland intressanta platser. Eller?

13. tror inte

2013-02-22 20:41

en sekund på att de inte vet var de är...söderut...hmmm, troligen måste de gå söderut först för att runda det etablerade reviret innan de vänder norrut igen, för de kommer de att göra.... Idiotisk egentligen att flytta ett par mitt i löptider som bildat revir och flytta dom till nya marke, och till råga på eländet sätta ut dom vägg i vägg med ett redan etablerat revir... innebär ökad stress för både de som redan intagit marken och de nykomna...
ja inte tänker man då på vargarna i första hand på naturvåldsverket...

12. hmmm

2013-02-22 20:40

undrar hur det känns för länsstyrelsen när inte naturvåldsverket lyssnar på dom....så känner vi vanliga gentemot er på länsstyrelsen...
Bedrövligt egentligen att de kör sitt eget race...

11. Sakkunskap

2013-02-22 20:40

Jag undrar hur all sakkinskap har kunnat hamna på Naturvårdsverket,ty dom vet ju i alla lägen BÄST !! Eller hur? Vart tog det regionala ansvaret vägen eller har jag fattat fel? Vi på regional och lokal nivå är ju bara dårfinkar som inte begriper något om djur och natur.

10. Problem

2013-02-22 20:39

Dom som skulle ha fullständig kontroll på vargarna om dom började uppvisa ett avvikakande beteende som kunde bero på rabies

9. Kontaktsvårigheter

2013-02-22 20:39

Med tanke på den bristande förmåga att kommunicera som utpräglar Naturvårdsverket förstår jag om inte kommunikationen med vargarna fungerar. Men hur många tror på att det är tekniska problem? I konflikter avslöjar man inte mer för motparten än nödvändigt. Jag får uppfattningen att Naturvårdsverkets personal upplever en konflikt och ser landsbygdsbor som motståndare istället för medmänniskor. Att skylla på att man bara följer order är ju en känd modell. Det var vanligt i lägren i vissa delar av europa för sjuttio år sedan också.
LÄMNA KONSTANTA OFFICIELLA UPPGIFTER OM VAR DE SÅ "VIKTIGA" DJUREN BEFINNER SIG, SÅ ATT MAN KAN RÄDDA SINA TAMDJUR, KOPPLA SIN JAKTHUND OCH TA IN BARNEN I TID!!

8. Generalist

2013-02-22 20:39

Många gånger gör man jämförelse med andra länder hur vargen uppför sig och vilka byten den tar. I Alaska är det vildren och älg, i Värmland är det älg, i Lappland är det ren och älg, i Skåne är det får. Vargen är generalist, han tar det byte som är lättast att fälla, det som ger mest mat med minsta ansträngning. Jag kan tänka mig att han kommer att påverka vildsvinen, så de blir tuffare och likaså älgen.Tamdjuren och husdjuren är de som är lättast att ta, så de kommer att bli den huvudsakliga födan för vargen i södra Sverige.
Det är min teori och om ett par år får vi se om det stämmer.

7. Problem med vargwebben!

2013-02-22 20:38

Ja men förmodligen. Det tror jag inte ett dugg på. Säkert som amen i kyrkan så vet dom var vargarna befinner sig. Och vem kan kontrollera om dom verkligen rör sig söderut?

6. problem med vargwebben

2013-02-22 20:38

Kvalificerat jävla skitsnack!

Låt ett oberoende organ sköta den där sidan och låt det vara var mans rätt att veta vart alla sändarförsedda vargar finns!!!

Dom hade fel på den där sidan sist dom släppte varg med sändare också... lögner rakt igenom eller en dålig administratör på den servern!!!

5. Skattemedel

2013-02-22 20:37

När det gäller Varg finns det hur mycket skattemedel som helst,men när det gäller en rullstolburen flicka i södra Sverige som inte använder sin permobil tillräckligt mång timmar så får hon inte behålla den nä fy FAN

4. OBS OBS OBS

2013-02-22 20:37

För att inga missförstånd skall uppkomma vill jag påpeka att inlägget nedan är enbart IRONI

3. Ingen fara

2013-02-22 20:37

Då dessa vargar har blivit sövda och funnit det vara en riktig skräckupplevelse så har dom tappat intresset för får och andra tamdjur.
Detta har man bevisat med ett väldigt omfattande undersökningsmaterial i Frankrike.
Fransmännen är ju bäst i värden på precis allting,smarta och så.

2. Jovisst

2013-02-22 14:47

Tycker de att det är en bra riktning? En enda vargtand i mina får och de slipper flytta dem mer!

1. Söderut...

2013-02-22 14:47

...är de på väg, om ett par dagar är de i "mina" marker, känns inte så roligt, tycker mest synd om de som har tamdjur, det finns många hästgårdar i Västergötland. Jag tror vargen kommer att rikta in sig på tamdjur när den kommer ner till våra trakter. Älgen är tuff motståndare när det är barmark, rådjuren är snabba, hästar och får måste ju vara ett mycket lättare byte. Varför slåss med en älg när det finns får ;)

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB