• Allmogejakt

Tjuvjakt på varg har minskat kraftigt

AktuelltPublicerad: 2011-08-24 19:47

Tjuvjakten på varg i Sverige har minskat kraftigt efter 2005. Det framgår av den rapport som vargforskaren Olof Liberg ställt samman på uppdrag av WWF.
Enligt rapporten, ”Illegal killing of wolves in Scandinavia 1998-201”, som ska presenteras av WWF i morgon, har den illegala jakten på varg i Sverige minskat från 16 procent till 2,5 procent efter 2005.

Enligt författaren tyder siffrorna på att den illegala jakten minskade ”..ungefär samtidigt med att en uppluckring av det tidigare strikta skyddet av varg började implementeras”.
Påståendet stöder i så fall regeringens linje om att licensjakt ökar acceptansen för varg bland de människor som berörs av vargens nyetablering.
Uppgifterna finns i det yttrande som Skandulv lämnat till regeringen med anledning av regeringens brev till EU-kommission om den svenska vargjakten.
I skrivelsen framgår vidare att Skandulv inte ser några faror vare sig med den genomförda eller med en framtida licensjakter på varg. ”Förutsatt att den genetiska förstärkningen av vargstammen fullföljs”, skriver man.

Jakten har inte ökat inaveln 
Skandulv konstatera vidare att jakten inte förvärrat inavelssituationen i den skandinaviska vargstammen.
Det framgår också att riksdagens mål på 210 vargar med råge passerats då den totala skandinaviska vargstammen bestod av 311 plus/minus 25 djur före licensjakten 2011. Därefter har det skett ytterligare en föryngring.
Solveig Larsson är ordförande för Jägarnas Riksförbund och hon kommenterar den minskande tjuvjakten så här.

Jägare inget hot 
– Jägarkåren har aldrig varit något hot mot någon art. Det kan vi exempelvis se när det gäller den stora björnstammen som vi förvaltat genom ansvarsfull jakt. Det samma gäller vargstammen som vi vill förvalta och inte förgöra, säger hon.
Jakt & Jägare har sökt vargforskaren Olof Liberg för en kommentar av men han har varit förhindrad att kommentera uppgifterna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

40. Visst Rickard!

2011-08-31 09:05

Jag är helt överens med dig om det!
Det gäller bara att hantera stammarna på ett sådant sätt att dom blir av acceptabel storlek för dom som lever och verkar i närheten av dom.
Vad folk i Bryssel och och andra storstäder som aldrig behöver bära bördan av rovdjuren är ju ointressant ;)

39. Bra!

2011-08-30 17:27

Bra att tjuvjakten å varg minskat! Hoppas vi kan komma att se det samma på lo, björn och järv.

38. Uffe

2011-08-30 09:22

Bra att du tycker att det är utmärkt att tjuvjakten på varg minskar, synd att du inte skrev det från början utan började hacka på nåt helt annat. Men, som komikern Ronny Eriksson sa: "Man ska inte glädjas i onödan".
Det går ju inte att bortse från att det här hänger ihop med uppluckringen av §28 och licensjakten. WWFs krumbuklter för att tvingas erkänna detta är fantastiska.
Jag tycker lika illa som du om tjuvjakten på de övriga stora.
Men man måste också ifrågasätta storleken på rovdjursstammarna och varför tjuvjakten på dom är störst i renskötselområdet.
60% av renkalvarna tas av rovdjur, kan det vara §28 skjutningar som inte anmäls? FN kritiserar Sverige för att vi håller en så stor rovdjursstam att den på allvar hotar samernas näring.
Tycker du det är OK?
Slutligen anser jag att den inavlade spillra ska skjutas bort till största delen. Plantera in lika många obesläktade, sedan ska vi bestämma hur många vargar vi klarar av att ha utan att det blir för stora störningar.
Jag är ingen "noll-hojtare" som du säger, det tåget har gått för länge sedan.
Men att inbilla sig att det är bättre för de stora rovdjursstammarna med förvaltning "the italian way" är naivt.
Att dessa länder som påstår sig ha hundratals vargar och inte tillåter jakt får vara föredömen är obegripligt. Eftersom deras stammar inte ökar måste alltså en omfattande olaglig jakt pågå, eller hur? Är det så vi vill ha det?
För övrigt finns det forskarstöd för SJF:s linje, för övrigt samme forskare som du hänvisar till när det gäller tjuvjakt på stora rovdjur.
Ska vi bara välja det som passar oss av vad vår ledare vargforskare presenterar? Det känns inte särskilt trovärdigt, eller hur?

37. Har aldrig

2011-08-28 12:46

Gud va de tjatar på oss jägare att vi bara gör fel. Har aldrig och kommer aldrig att skjutas någon varg illegalt. Vi sombor där vargen finns vill ju så gärna att storstäderna ska få njuta av detta fantastiska djur. Varför de inte planteras där är en gåta, alla storstadsbor och de som inte har varg vill ju ha dom. Snälla Carlgren hjälp dom på traven så kanske centern kommer över 4%

36. Uffe Stridsberg...

2011-08-27 14:21

...jag tycker du ska läsa länken från #32. Kanske även hoppa in på http://www.vargfakta.se/nyheter/vargen-ar-utrotningshotad/ och fundera lite på Fragmentarisering. Onekligen intressant. Att plantera in ett djur som varit borta ur faunan kan göra stor skada...
Varför tycker du sedan att statsbidragen ska ändra jägarnas inställning?? Skulle statsbidragen ändra åsikter för att vända kappan efter de som inte är insatta? Nä du!! Ett av förbunden får betydligt mycket mer bidrag och kanske har svårare att hålla fokus på sina medlemmar. Men det är inte det förbundet som växer just nu. Det är medlemmarna som är förbundets anda, och det är deras inställning som ska styra och inte den som betalar ut statliga bidrag. Bidrag är bidrag och inte mutor!

35. Jo hallå Björn!

2011-08-26 22:11

Pengarna som erläggs för det statliga jaktkortet går till "Viltvårdsfonden". Det är inte givet att jägarorganisationerna ska ha tillbaka ens merparten av dessa pengar bara för att de organiserar jägare. Man måste, i alla fall i någon mån, "göra rätt för" de medel man får och hur det kan göras regleras i Jaktlagens § 41.
Där står bl.a: "Viltet skall vårdas i syfte att - bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd."
Det gäller då också såväl små som stora rovdjur och då även vargen och självklart då i livskraftiga bestånd.
Naturvårdsverkets hemsida om viltvårdsfonden: http://www.naturvardsverket.se/Start/Forskning/Var-forskning/Jakt-och-viltvard/Vad-ar-Viltvardsfonden/
Jag tror inte att noll-varg-hojtarna på detta forum har något avgörande inflytande på jägarorganisationerna, men ändå är det oroande att både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund vill hålla vargen på en futtig och
för landets vargstam hotande låg nivå, samtidigt som man håvar in stora pengar för det "allmänna viltvårdsuppdraget"
Till sist Björn, självklart noterar jag med glädje rapporter om minskad tjuvjakt på varg, men noterar samtidigt att tjuvjakten fortfarande är mycket omfattande när de gäller de övriga "tre stora". Hur ser du på det, Björn?

34. Hallå Uffe!

2011-08-26 13:06

Gör dig inte dum, det är du inte. Du vet lika väl som vi andra att de pengar som jägarförbunden får är mindre än de pengar som betalas in för jaktkortet.
Det är också syftet med jaktkortsavgiften, dessutom får en del andra intresseorganisationer pengar ur denna fond trorts att dom inte betalar in något.
Hur var det, är du glad att tjuvjakten på varg minskat kraftigt, trots en uppmjukning av §28 och licensjakt?
Eller hade du hellre sett att tjuvjakten fortsatt att öka vilket ert gäng mer eller mindre garanterade när förändringarna infördes. Nu är det säkert inte enda anledningarna till att det minskat men man ska vara bra enögd och försedd med gigantiska skygglappar för att inte se sambandet.

33. Signaturen Springfield

2011-08-26 11:07

Att jaktintresset organiserades har tveklöst skapat en bättre "ordning på torpet" det håller jag helt med dig om. Syftet med bildandet av jägarorganisationer var ju att skapa en mer långsiktigt hållbar jakt på för jakt attraktiva arter. Men då som nu har man ett mycket begränsat intresse av att ha konkurrerande naturligt förekommande predatorer, just för att jaktmöjligheterna främst ska optimeras. Visst är jägarförbunden rena intresseorganisationer, men med rundligt tilltagna statliga bidrag kan man förvänta att dessa organisationer har en mer vidsynt inställning till vår gemensamma natur och fauna.

32. Rättelse av länk i #30

2011-08-26 09:19

Tyvärr blev länken jag fick fel, Vad Dr. Lewis Thomas med flera säger om det inferno i naturen och svåra skador på biologiskt mångfald som återintroduktion av arter medför kan man läsa här:
http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/07/extinct-species-back-from-dead-and.html

31. Slå inte på Stridsberg!

2011-08-26 09:19

Karln har ju nyss fått ett sorgebud och är ledsen, förstår ni väl! Era känslokalla typer! Beskedet att tjuvjakten har minskat radikalt är inte roligt att höra för vargförespråkarna, man skulle ju tro att dom skulle tycka att det är bra att tjuvjakten är så liten till omfattningen, men själva vitsen med djur för betraktarsidan är att dom ska vara sällsynta och helst utrotningshotade. Varje besked om en gynnsam utveckling för deras kelgrisar är alltså dåliga nyheter. Dom vill att djuren skall vara beroende av deras överbeskyddande hand.

30. Veterinärer varnar för att återinplantering hotar mångfald

2011-08-26 08:28

Varför inte läsa vad Veterinary Association for Wildlife Management har att säga om att återinplantera utdöda djurarter i ett område? Se file:///home/pelle/H%C3%A4mtningar/The-extinct-species-back-from-the-dead-and-causing-mayhem.html
Dessa veterinärer som är specialister på skötsel av vilda djur varnar kraftigt för att återinplantera djurarter som varit utdöda i ett område. Svenska riksdagen borde sättas på skolbänken så att de åtminstone hade rudimentära kunskaper om vad återintroduktion av varg, björn, lodjur, säl etc. innebär för människor, vilda och tama djur. Projekt Varg är en skandal bortom all anständighet.

29. Uffe

2011-08-26 08:28

Älgens och rådjurens räddning stavas, håll i dig nu... Svenska jägareförbundet. Som tidigare skrivits så bildades detta förbund under tidigt 1800-tal för att långsiktigt förvalta våra viltstammar. Just pga av att anarkin och oorganisationen som rådde innan var på väg att utrota viltet. Idag är i stort sett alla jägare anslutna till våra förbund, och vi respekterar och följer de riktlinjer som satts. Tack vare detta kan vi behålla välmående stammar. Men för att bibehålla denna balans måste även rovdjuren beskattas, annars barkar det utför igen. För förbud mot jakt kommer ni aldrig få igenom i en demokrati som Sverige, det finns helt enkelt för många jägare och jägarvänliga människor i det här landet.

28. Stridsberg

2011-08-26 08:27

Åren 1830-1850 går i den svenska historien under benämningen "rovdjursplågeåren". Beklämmande att du inte ser nåt som helst samband mellan överstora stammar av stora rovdjur och kraftigt minskade eller utrotade bytesdjur. Men det är väl nåt av alla naturmuppemantran att rovdjur aldrig utrotar sina bytesdjur - bara människan - för människan hör inte hemma i naturen - människan hör hemma i centralorter.

27. Andra tankar

2011-08-26 08:26

Så här rapporterar Dalademokraten om samma undersökning av tjuvjakt på varg under rubriken "Tjuvjakt är förödande för den svenska vargstammen". www.dalademokraten.se/Dalarna/2011/08/17/Tjuvjakt-forodande-for-den-svenska-vargstammen
HUR olika kan man läsa en undersökning?

26. Varg och tjuvjakt. En bäverfråga?

2011-08-26 08:26

Uffe Stridsberg använder samma retorik som alla gör som inte vill prata om sakfrågan. Han försöker flytta fokus till något annat och helst något som inte är relevant och som då inte är något problem.
Troligtvis kan alla på detta forum läsa, så det är bara att goggla på ordet bäver sedan kan alla läsa själva.
Och sen kan vi avfärda herr Stridsberg från debatten angående minskningen av tjuvjakt på varg. Som detta ju handlar om. Egentligen.

25. Har aldrig varit ett hot, sa Solveig

2011-08-25 16:41

Säger hon "aldrig" så antar jag att hon menar aldrig och då är hon historielös.
Bävern utrotades genom hänsynslös jakt och återiplanterades och fredades. Visst, historia och "mycket vatten har runnit under broarna sedan dess" som någon signaturhojtare skrev. Men ett faktum är det.
Man hämtade utsättningsbävrar från Norge och dessa utgör grunden till vår nuvarande bäverstam.
Som Classe Bäck mycket riktigt skriver, så var både rådjurs- och älgstammen också hotad, men fredades från jakt och räddades.


24. Claes B

2011-08-25 15:54

Otroligt bra svarat till Stridsberg.
Jag gör vågen faktiskt.

23. Heder åt Olof

2011-08-25 15:54

Olof Liberg har alltid varit saklig i sina uttalanden. Han skall ha all heder för detta. Att sedan regering och andra "oseriösa" organisationer, förvränger all fakta för sitt eget sjuka syfte är bara tragiskt. Angående aftonbladet! Sjunk inte så djupt att ni läser denna vulgära skvallerblaska...

22. Radio Dalarna

2011-08-25 14:54

Håller med nr 20. Först kommer nyheterna från riksradion kl.12.00 om att tjuvjakten på varg minskat med 70%. Sedan börjar Radio Dalarnas 12.10. Ett reportage där man diskuterar med en åklagare i Jämtland om att tjuvjakten på rovdjuren är oförändrad. Media hanterar alla dessa rapporter precis som de vill och alla stödjer kramarsidan. Finns det inget krav på Sverige Radio Dalarna att komma med saklig information. Man blir förvånad att ingen chef lyssnar på detta, och det är inte första gången. Upproret startar på lördag, då jävlar.

21. Fenomenalt Uffe...

2011-08-25 14:54

hur du kan vända hälften av alla kommentarer från avfärdade tjuvjakts spekulationer till utrotning av bävern. Imponerande!! Ang din avsaknad av historia glömde du möjligtvis bort att vid denna tidpunkt då bävern jagades för hårt så verkligen kämpade människor för sin överlevnad, kommunikation och förståelse utanför sin egen lilla värld var vid denna tid inte lika enkel som idag (tack vare nätet) viltrikedommen i Sverige var oerhört blygsam jämfört med dagens pga. alltför många rovdjur. När dåtidens styrande dvs. människan insåg utrotningshotet rovdjuren utgjorde mot de 100-tal rådjur och 1000-tal älgar och handfull bävrar som fanns kvar, fridlystes dessa och en medveten rovdjurjakt inleddes. Det positiva resultat har gått att följa fram till dags dagar, men tyvärr tycks historia vara ointressant då numera ett fåtal människors innersta önskan är att vrida tiden tillbaka ca. 150 år och upprepa samma misstag en gång till, vilket jag vill djupt beklaga.

20. "Stor tjuvjakt på svenska rovdjur "

2011-08-25 13:59

Kolla in Aftonbladet.......dom tvekar inte en sekund att piska upp jakthatet ytterligare.....

19. Vem är det som är på "andra sidan"?

2011-08-25 13:05

Väldigt många kastar onekligen skit på Skandulv/Olof Liberg för att vargstammen ökar och även för alla problem den orsakar. Skandulv/Liderg har flera gånger visat att det inte finns någon hemlig agenda utan redovisar fakta så som den ser ut. I denna nu senaste rapport anges att målet på 210 vargar är med råge paserat, att jakten inte skadar stammens genetik. Man redivisar fakta.
Är det då Skandulv/Liberg som är den stora orsaken till alla problem med varg? Gör Skandulv/Liberg inte bara:
1 sitt jobb?
2 återger de facto hur det ser ut?
Sitta och leta efter fel hos dom som är ålagda att hantera frågan är ju knappast något som gagnar ärendet.
Att inte ge sig på budbäraren är ju en gammal sanning som väl fotfarande gäller. Dessutom är det ju tämligen verkningslöst och kommer aldrig leda till någon förändring. Det är ju rimligtvis dom som beslutar som ska känna blåslampan i akterlyckan!

Börja att titta på hemmaort och titta sedan vidare på riksdagsnivå. Vem/vilka representerar befolkning i varglän, vem/vilka förstår och för talan för alla som är drabbade? När det är klarlagt, rösta efter det! Så funkar demokratin. Hur mycket frustration man än känner.

Sanningen döljs inte av Skandulv/Liberg, den förvrängs av dom som är emot allt vad jakt heter och den späds ut av politiker som inte vågar/vill ta ställning eftersom det finns röster att vara rädd om på båda sidor.
Så, återigen, rösta på dom som står för det du tycker! Först då kan vi nå fram.

18. Bävern, Stridsberg

2011-08-25 12:42

Beträffande bäverstammen härstammar alla idag levande individer från en handfull djur. Bävern har alldeles på egen hand förökat sig och etablerat sig i stora delar av landet. Den får jagas om den är till olägenhet (dämmer diken t ex).
Jämför med familjen inavlad varg och hundhybrider som skall skjutsas i bil och helikopter över hela landet. Den arten är skyddad av lagen trots att den bara sprider sorg och terror. Vi sitter instängda på våra gårdar och rekommenderas att ha hunden kopplad när vi går mellan huset och stallet.
Våra revir/bostäder är kapade av rovdjur.

17. #7 - minns Ulvemannen

2011-08-25 12:42

Vem minns inte Ulvemannen, Oddvar Johnsen? Han är fortfarande verksam, se http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/husker-du-denne-ulvemannen-oddvar-var-ulveflokkens-leder-3562395.html
Men produktionen av vargbastarder pågår, se http://helahalsingland.se/hudiksvall/hudiksvallc/1.2664841-varghundar-saljs-olagligt
Frågan är om inte majoriteten av vargar i Sverige är bastarder. Naturvårdsverket ville inte ha någon härstammningsrapport om den röda vargbastarden! Är det verkligen tjuvjakt att skjuta vargbastarder eller som även kan kallas hundbastarder? NV borde ge ut riktlinjer i frågan, det kan ju vara svårt att se skillnad. Vid märkning kan man förse alla bastarder med rött halsband = fritt att skjuta. Vi har ministerord, Eskil Erlandsson, för att alla bastarder skall bort ur svensk fauna.

16. Bävern, Stridsberg

2011-08-25 11:42

Beträffande bäverstammen härstammar alla idag levande individer från en handfull djur. Bävern har alldeles på egen hand förökat sig och etablerat sig i stora delar av landet. Den får jagas om den är till olägenhet (dämmer diken t ex).
Jämför med familjen inavlad varg och hundhybrider som skall skjutsas i bil och helikopter över hela landet. Den arten är skyddad av lagen trots att den bara sprider sorg och terror. Vi sitter instängda på våra gårdar och rekommenderas att ha hunden kopplad när vi går mellan huset och stallet.
Våra revir/bostäder är kapade av rovdjur.

15. Propagandamaskin!

2011-08-25 11:42

Bara ett par dagar före beslutet om inställd licensjakt på varg och bortlyft antalstak skrek Skandulv ut budskapet om att hälften av vargarna dödades vid illegal jakt enligt deras skattning från början av 2000-talet. Siffran citerades lägligt av Eskil Erlandsson vid presskonferens.
Idag väljer samma forskare att citera samma studie igen men med helt andra siffror.
KAN det vara så att dessa olika data släpps när de är som mest användbara för de olika politiska besluten.
Detsamma tycks gälla ju gälla för vargstammens storlek som idag plötsligt är gissad till över fyra hundra individer.

14. Snacka om historielöst!

2011-08-25 09:34

Uffe, du är t fantastisk! Jag tycker det är synd att du inte är jättelycklig över att tjuvjakten på varg minskat radikalt. Sulle du som omväxling inte kunna skriva att det är bra!
Men, det är klart, då får ju din bild av jägaren som medlem i ett kriminellt nätverk som bara är ute efter att utrota vargen en törn.
Dessutom så får ju regeringen vatten på sin kvarn, nämligen att licensjakt är något som är bra för vargstammen. Men det är klart, det stämmer ju inte med den bild som målas upp av NSF, WWF och SRF i sina beskrivningar till Bryssel.

13. Bäver

2011-08-25 09:34

Bävern liksom vildsvinet har en gång varit utrotat i landet, men sedermera inplanterat, så Uffe har delvis rätt. Återstår bara att åter inplantera visenten, skall visst finnas i Polen. Rådjur och älg var så gott som borta i landet innan jägarna i början på 1800-talet började organisera jakten, sedan dess har stammarna växt, så Solvieg har oxå rätt.

12. Herr Stridsberg

2011-08-25 09:34

tar till alla medel han kan och gräver djupt tillbaka när bävern jagades för skinnets skull...mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och sen fler år tillbaka har vi en mycket kraftig bäverstam som förvaltas mycket väl genom jakt herr Stridsberg gör som vanligt i dessa jaktfientliga kretsar som han rör sig i, att förvränga verkligheten för att misskreditera jägarna.....man kan bara le åt hans totala "okunnighet" eller vad man nu skall kalla hans uttalande för de flesta vet att idag har vi som sagt en mycket kraftig stam av bäver som tyvärr har fått en ny fiende i vargen, det skulle kanske herr Stridsberg ta i beaktande men det är nog inte herr Stridsberg mottaglig för

11. Svar till Nr 3 "Det var väl historielöst"

2011-08-25 09:33

Nej, bävern utrotades inte av jägare. Den jagades förvisso hårt, men det som gjorde att den försvann på många ställen i Europa var förstöringen av dess levnadsförutsättningar genom röjning och urdikning utan tanke på följderna för bävern. Jägarna har ett ansvar men rätt ska vara rätt och allt ska inte lastas över på jägarkåren.
Förövrigt ett intressant spår efter en artikel som handlar om tjuvjakt på varg...

10. Olof Libergs

2011-08-25 09:33

uttalande tyder på att han är på reträtt, även han börjar inse vad Jägarkåren och det agrala samhället betyder för nationen Sverige.
Liberg har under resans gång vid flera tillfällen nämnt ordet tjuvjakt på varg,- ännu är väl ingen person fälld för tjuvjakt på varg, - eller? Nåväl Liberg har väl rätt att uttrycka sina åsikter liksom vi andra. Men nog tycker jag att han oftast skjuter över målet när han och Mikael Karlsson i SNF anklagar jägarkåren på ett oseriöst sätt.
Rovdjursföreningen kan vi glömma de kan fortsätta att leka i djurparkerna, de är bättre att de ylar där än att de reser runt i skolorna och vilseleder ungdomarna med sitt ylande.
Jägarkåren vinner, Jägarkåren vinner det är ingen tvekan. Kan vi bara påverka våra förtroendevalda i Jägarorganisationerna att arbeta för sina medlemmar på ett kraftfullt sätt så vinner vi. Har vi någon jägarerepresentant i EU?
Närmare 1 miljon röstberättigade människor som har med viltvårdens, jaktens,fritidens genererande verksamheter att göra måste väl i rättssamhället Sverige vara berättigade en representant i EU.
Ska vi stillatigande åse att rovdjursfanatikerna kör över en verksamhet som är ytterst utomordentlig viktig för nationen Sverige. Nej! "Upp till kamp jägarbröder o systrar" Kasta ut de valda förtroendemännen när de inte uppfyller de krav som medlemmarna i jägarorganisationerna kräver.

9. Vilka var det....

2011-08-25 09:31

...som återinförde bävern igen? Inte var det då rovdjursföreningen i alla fall!
Vilka är det som vill låta rovdjuren växa i antal så bytesdjuren sinar!
Det är rovdjursföreningen och naturskyddsföreningen.

8. Vilket skitsnack.......

2011-08-25 09:31

Olof Liberg vet precis lika väl som Anders Bjärval visste. Att det kommer att gå åt helvete med vargen. Precis nu, som det gjorde för snart hundra år sen. Problemet va bara att dom inte fick den ökningstakt som dom ville ha.(Dom trode inte vargen hade en chans at kalra sig)
Men nu när dom har den, så gör dom själva allt för att på ett diskret sätt stoppa ökandet.

Alla vet att det kommer gå åt helvete för vargen i takt med att den ökar i antal. Bara en IDIOT säger nått annat.

7. Max 210 vargar!

2011-08-25 09:30

"311 st före licensjakten 2011. Därtill kommer årets föryngring."

Det innebär att det borde finnas ca 400 vargar i Sverige i dag.

Med erfarenhet av att tidigare officiella uppskattningar av rovdjursstammarnas storlekar regelmässigt varit för låga, ligger det verkliga antalet troligen över 400 st.

Inte undra på att Miljöministern vill ta bort taket på max 210 st.
Han har äntligen fattat, att han inte haft en blekaste aning om storleken på den svenska vargstammen.

Undrar om han någonsin kommer att fatta att han inte heller hjälper till att bevara en utrotningshotad "fennoskandisk" vargtyp, utan håller på att skapa en helt ny ras uppbyggd med hård inavel på vargar och med samtidig inblandning av hundgener?

Finns det ingen vettig människa på Miljödepartementet, Jordbruksdeprtementet och Naturvårdsverket, som kan tala om för Carlgren att "Projekt Varg" inte bara är ett hopplöst dåligt skött projekt utan dessutom en utopi. Det går inte att i bebyggda områden långsiktigt bevara en vild vargstam rasren. Med tiden kommer nämligen vargstammen genom hybridisering (korsning med hundar) att bli en population av vildhundar (feral dogs) säger bl a prof Valerius Geist, USA.
Över allt i världen, där det finns vilda "vargar" i bebyggda områden finns nämligen detta problem. Varför skulle det då inte uppstå i Sverige? Hur har miljödepartementet tänkt sig att tackla det?

Troligen har, som vanligt, varken Miljödepartementet och Naturvårdsverket inte tänkt så långt.

När skall storstadspressen informera det svenska folket om att drömmen om en rasren och livskraftig "fennoskandisk" vargstam i Sverige är en utopi.

6. det var bra med.....

2011-08-25 09:30

lite fakta kring detta så att en hel intresseorg. slipper att kollektivt beskyllas från en liten men högljudd missnöjesgrupp vilka har ett stort förakt mot jakt och dess utövare. Jag tar för givet att denna typ av generella och felaktiga beskyllningar helt upphör nu när det vetenskapligt bevisat att knappast existerar. I mediapublikationer kring varg finns alltid denna nedvärderande fras " tjuvjakt" med, till synes helt onödigt, enligt Olof Liberg.

5. utrotad bäver

2011-08-25 09:29

var i sverige är den helt utrotad..eller i nåt annat land som vi ej kan stå tillsvars för

4. Diskvalificera SNF/SRF etc från rovdjurspolitiken

2011-08-25 09:29

Ovan organisationer gapade utrotning när 28an började gälla jakthundar. Dom fortsatte gapa utrotning ännu högre när licensjakten introducerades. Det är på tiden att dessa verklighetsfrånvarande gäng diskvalificeras i samtliga frågor gällande rovdjur. När EU får vetskap om rapporten sjunker förtroendet som en gråsten för dom överklagandes gaphalsarnas gäng.

3. Det var väl historielöst!

2011-08-24 21:58

"- Jägarkåren har aldrig varit något hot mot någon art, säger Solveig.
Vilka vad det som utrotade bävern genom hänsynslös jakt??

2. Hjälper det tro?

2011-08-24 21:58

det verkar som om politiker endast tar till sig det som passar deras livsuppfattning. Sen må veteskap och fakta säga var de vill.

1. vad är de frågan um ?

2011-08-24 21:58

var det inte tusen illegalt fällda vargar sist av sk tjuvjägare..har de räknat om nu ?

Redaktionell kommentar:
Den här rapporten avser en senare tidsperiod än den som det larmades om förra veckan.

Mikael Moilanen

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere