• Allmogejakt

Toppmöte om skenande vildsvinsstam

AktuelltPublicerad: 2010-11-24 14:34

I morgon, torsdag, träffar landsbygdsminister Eskil Erlandsson landshövdingar, jägarorganisationer och myndigheter för att diskutera den kraftigt ökande vildsvinsstammen.

Bakgrunden är att vildsvinsstammen numera fördubblas på drygt tre år och att det krävs krafttag för att få kontroll på situationen.
Jägarnas Riksförbund deltar vid mötet och förbundsordförande Solveig Larsson konstaterar att det finns en rad frågor man bör klara ut för att kunna hantera vildsvinen, bland annat samverkansfrågor, utfodring och att skapa avsättning för allt kött som blir resultatet av en ökad avskjutning.

Samverkan viktig
– I grunden är det här lokala frågor som bara kan lösas genom frivillig samverkan. Jag tror inte på detaljstyrning och fler regler. Grundproblemet är egentligen både att vissa markägare vill ha en tillväxt av vildsvinsstammen, samtidigt som jakten i sig är både tålamodsprövande och svår. Det blir svårt för den lilla markägaren att göra något åt problemet, säger Solveig.
En annan högaktuell fråga är utfodringen. Solveig anser att man kan ifrågasätta det etiska i att hålla en viltstam under armarna med hjälp av utfodring, som uppenbarligen är en viktig orsak till varför vildsvinsstammen kan växa som den gör.

Hur ska köttberget hanteras?
– Men för att öka avskjutningen måste det också finns människor eller företag som tar hand om köttet. Det finns naturligtvis inga jägare som vill skjuta djur och sedan gräva ned dem eller lämna dem i skogen, säger Solveig.
– Ska det här fungera måste det bli enkelt att sälja och besiktiga vildsvinskött. Men det räcker inte. Risken med trikiner finns alltid och det vore förödande för vildsvinsförvaltningen om en enda människa skulle bli sjuk. Därför måste det till mycket information om hur vildsvinskött ska tillagas och hanteras.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Vildsvinen

2010-11-26 20:34

var aldrig utrotade i Sverige. Det fanns en liten spillra kvar i Värmland. Sedan invandrade det nya djur som kom in via Finland. Så var det. De var aldrig utrotade utan de hade bara "gömt" sig i 150 år.

15. Stoppa utfodringen!

2010-11-26 20:26

Ja du Hermansson tyvärr verkar dumheten o okunskapen vara din i detta fallet.Sorgligt med den ständiga okunskapen att alltid komma in på vargen varför inte hålla dig till ämnet eller hålla TYST? Kan du och många med dig inte inse att alla bönder inte disponerar jakträtten på arrendemarken men är i behov av den ändå pga gjorda investeringar samt att de markägare/bönder som inte förlorar på svinen givetvis istället utnyttjar tillfället att tjäna pengar på jakten om de inte jagar själv.Vari består svinens resurs när tillväxten till 98% kommer från utfodring?Varför håller ni inte svinen inomhus istället och utnyttjar fodret maximalt? Fockusera avskjutningen på suggorna så minskar stammen snabbt!

14. Det är som med vargen...

2010-11-26 15:43

...för stora koncetrationer blir problem. Båda arterna bör hanteras på samma sätt.
Sprid och tunna ut!

13. Ja Hermelinen!

2010-11-26 13:45

Jag skulle själv ta den på allvar som inte så bergsäkert påstod saker som jag vet inte stämmer på alla punkter och överallt! Jag utgår naturligtvis ifrån mina egna erfarenheter – precis som de flesta andra här - men inser samtidigt att de inte alltid överensstämmer med andras. Därför är det sällan jag skriver att ”jag vet” ditten och datten.

Jag har inte kunnat hitta några fakta som styrker vare sig din svältteorin, eller min teori om att grisarna var till bekymmer för ägarna till tamsvin. Däremot har, för mig trovärdiga, personer hittat uppgifter om att vildsvin kunde locka med sig tamsvin – som likt många andra tamdjur – vallades i markerna för att själva förse sig med mat. Liknande bekymmer har funnits med andra vilda arter, där man hållit tama stammar av samma art. Sanningen kanske ligger någonstans emellan din och min teori.

Du skriver: ”Ta reda på fakta innan du presenterar dem som sådana”. Tycker du verkligen att jag presenterar något som fakta när jag samtidigt skriver ”har fått höra”, ”tror” och ”kan tänka mig” – det som du inledningsvis ondgjorde dig över? Det är inte så ofta någon utgår enbart från fakta i dessa trådar, men olika människors egna uppfattningar kan vara minst lika intressanta och givande som rena fakta. De senare dessutom mer och mer en färskvara, eftersom nya studier får fram nya fakta, som ibland t o m motsäger de gamla.

Jag har aldrig sagt att man ska gå och hämta sin hund vid idet – var har du fått det ifrån? Vad jag sagt är att med en riktigt bra inkallning, så kan man få en hund att bryta ett beteende, även att släppa ett spår, eller som i det här fallet – sluta skälla på björn och komma till ägaren på inkallningen.

Varför lämnar du ”därhän” mitt påstående om att vildsvinen utrotades långt innan vargen? Var det för att du inte kan säga att jag hade fel? När det gäller just detta, så finns det ju faktiskt fakta i saken, som aldrig går att motsäga.

Tidigare läste du verkligen det jag skrev Hermelinen, och tolkade sällan om det. Våra diskussioner var bra och givande, även om vi alltid haft olika syn på vissa områden kring jakt och rovdjur. Nu börjar du mer och mer likna dom som du tidigare tyckte överdrev och kom med halvsanningar. Här verkar det som om enbart mitt namn triggar ett beteende att läsa in något i mina texter som inte går att finna där.

12. Du tror du, Kestin

2010-11-25 20:11

Läs igenom ditt senate inlägg och föreställ dig att du var en motdebattör. Skulle du ta dig själv på allvar?
Du "har fått höra", "tror" och "kan tänka dig" hur det måste ha varit med vildsvinen för hundratals års sedan. På samma sätt deklarerar du kavat att man minsann ska gå och ta sin hund när den skäller på en björn mitt i natten - vid ett ide. Är det också sådant du tänkt ut?
Straffsparken du bjuder på, att vildsvinen utrotades långt före vargarna, lämnar jag därhän.
Ta reda på fakta innan du presenterar dem som sådana!
Märkte du att jag använde utropstecken i min sista mening? Det gör man man vi direkta uppmaningar. Och det är inget jag föreställer mig, det vet jag.

11. Hermelinen!

2010-11-25 19:58

”Nästan” utrotade vildsvin?

Innan de hägnade svinen släpptes ut/rymde, så fanns inte ett enda vilt levande vildsvin i Sverige sedan lång tid. De utrotades långt före vargen.

Vildsvin har nog aldrig varit lätt att jaga, och jag betvivlar att människor förr ägnade tid åt det viltet p g a svält. Vad jag däremot fått höra, så var vildsvinen ett bekymmer för hållande av tamsvin. Kan tänka mig att det kanske liknade bekymret med vilda mustangen i USA som lockade tamhästar till sig, och därför var på väg att utrotas under en period. Kanske var det av samma anledning som de sista tarpanerna i Europa dog ut. Att tamgrisar rymde till sina vilda artfränder var säkert minst lika illa för en fattig bonde som att grisarna blev dödade av t ex varg, så jag skulle tro att varg och vildsvin båda utgjorde ett hot mot bönderna förr i världen.

Min jämförelse med hästar hade f ö med Hermanssons utlägg kring farliga djur att göra och har ungefär lika mycket att göra med artikeln som t ex hans skorpioner.

10. Ja, du kan du, Kerstin

2010-11-25 17:44

Jämföra ridhästar med...jag vet inte vad.
Tänk ett varv till nu och grubbla på om det inte kan ha varit svält som nästan utrodade vildsvinen och älgarna.
De jagades då definitivt inte av samma skäl som vargen. Eller tror du det?

9. Du Hermansson!

2010-11-25 17:39

Nu har du väl hamnat på fel forum i alla fall!

Vad har exotiska djur med vildsvin att göra – och även om varg och dvärgbandmask dyker upp litet då och då i dessa trådar – så VAD har dessa med vildsvin att göra?

För övrigt så biter inte skorpioner – de sticker. Kanske var det en person som hade skaffat djuret för att leva ett liv med viss form av spänning i ett land där samhället gör så mycket det kan för att förbjuda allt som kan vara det minsta farligt, istället för att se till att människor får kunskap om hur de ska handskas med potentiellt farliga saker.

Till verkligt farliga djur kan man helt klart räkna hästar för övrigt! Årligen dör ett antal människor – oftast barn och ungdomar - eller skadas svårt p g a dessa djur. http://svt.se/2.55868/1.2243884/ridsporten_hart_olycksdrabbad

Finns andra som har panisk rädsla för dom, och ytterligare andra som kan få svåra astmaanfall bara genom att titta på en bild av dessa djur – ändå accepterar vi dom och många ser dom som en tillgång. Undrar om vi ska låta dom som ”drabbas” bestämma om detta djur överhuvudtaget ska få finnas här.

Om vi sedan återgår till det artikeln handlar om och problemet med avsättning för vildsvinskött, så finns det indikationer på att det inte alls är lika åtråvärt som kött från älg. Kanske beror det på att några inhandlat oätligt kött från en brunstande galt, och fört den informationen vidare.

Det Solweig nämner om faran med trikiner är f ö väldigt långsökt, såvida inte jägare ger bort okontrollerat kött utan att tala om för mottagaren hur det måste tillagas. Hm, kanske ett sätt att bli av med någon man ogillar – prångla ut trikininfekterat vildsvinskött. ;-)

När du skriver att grisen är ett nyttodjur – då ser du bara ifrån en vinkel! Betänk att även detta djur utrotades av våra förfäder, dom som enligt vissa alltid hade rätt.

8. Dumheter och kunskapsbrist

2010-11-25 15:15

Köttberg? Vi har skjutit uppåt 170 000 älgar/år utan att problem med "köttberg" uppstått. Skall man tro LRF så är ju grisarna till sådant besvär att bönderna borde betala jägare för att skjuta grisarna och även betala de som vill komma och hämta griskött ett hyggligt kilopris för besväret.
Jag kan ju tycka det är synd att man inte även kallat in Mikael Damberg som kanske tar över efter Mona Sahlin. Damberg tycks nämligen ha en väl utvecklad känsla för den oro som farliga djur skapar hos människor. I flera riksdagsmotioner har han tagit upp frågan om att förbjuda farliga djur i lägenheter. Han skriver bland annat: "Under våren har det förekommit flera uppmärksammade fall där ormar rymt. En person dödades i somras av ett bett från en skorpion. För grannar till den som har exotiska djur innebär detta en oro och stress i vardagen".
Får Damberg bara klart för sig att man i norra Finland har hittat dvärgbandmasklarver av arten e. granulosus hos fyra renar och en älg (Parasitology, 2003, 127: 207-215, Cambridge University Press) så är jag övertygad om att han inser att detta skapar stor oro och ängslan hos alla som till exempel lever i Galvenreviret eller andra vargrevir där det finns ryssvarg som invandrat själva och som inte blivit undersökta och/eller behandlade mot parasiter och smittor. Mot denna bakgrund kan man tänka sig att Damberg bättre kan förstå att vargen är ett mycket större hot mot människors ekonomi, hälsa och välfärd än vad grisarna är. Grisarna är nyttodjur och kan jagas under dygnets alla timmar, året runt (med en månads uppehåll för vuxna grisar mm.) i den mån de gör skada. Arrendatorers problem bör lösas i arrendekontrakten. Vad som behövs är motsvarande ”toppmöte” om varg och dvärgbandmask angående hur man stoppar masken vid gränsen. Det är en avgörande viktig fråga.
Man får ständigt anledning bli besviken på Centern och dess ministrar.

7. krafigt ökande?

2010-11-25 13:41

Vildsvin är en jättefin naturresurs som vi bör förvalta på ett bra sätt. visst finns det problem, men inte så stora i proportion till glädjen och kött. hos oss är vildsvinen halverade sedan förra året pga hårda vintern - kraftigt minskad stam skulle jag vilja säga..

6. Vildsvin kontra Varg

2010-11-25 12:10

Jag har jagat vildsvin i nära 20 år. Till en bötjan va efterfrågan stor på gris.Orsaken var att de var få som jagade gris till en början.Sen kom broblemen det fins inga stora uppköpare av vildsvin.TIKINPROV .Bör nästan vara lag på.Får ej höjas för då kommer det att minska på avskjutningen.NÄR DET GÄLLER VARGEN. BLIR DET INGA TOPPMÖTEN.Eskil LRF.och basar för får nöt och landsbygden befolkning.Anser att en mindreJordbrukare drabbas hådare en storbrukare som fölorar några höbalar och något tonn brödsäd,en den mindre.Som förlorar lamm eller nötdjur.

5. Solveig har rätt

2010-11-24 22:04

i en sak i alla fall,hennes ifrågasättande om det är etiskt riktigt att hålla en viltstam under armarna för att få den att öka så mycket som möjligt....
Det hade varit klädsamt om hon undrat samma sak om vargen när frågan om inplanteringar kom på tal...

4. Problemgrisar?

2010-11-24 21:38

Det är väl inget stort problem med grisarna.Jag har ett område som stammen har totalt haverat pågrund av att dom alldrig får vara ifred men det är i skogen och där gör dom ju ingen skada.sen har jag en mark i gränslandet,där är också kaos effter en som har fångat 20-25smågrisar i sommar.Dom lärde sig inte att man skulle vara ute vid åkrana det är bättre att skjuta.Dom suggorna har nya kultningar nu.Där jag jag har jag sakt att sommartid såvfår grisarna vara ifred i skogen,men kommer dom ut på åkern så jagar jag dom.Hinner inte jag med så finns det folk som backar upp.Nej respektera grisarna som högvilt inte som skadedrjur,där dom ställer till skada skjut mycket smågrisar så flyttar dom till lugnare marker.

3. Efterlyser ett toppmöte om "skenande" rovdjurstammar?

2010-11-24 17:00

Om inget görs för att hejda tillväxten på, nu 400 vargar, 3500 björnar o 2000 lodjur, göra att landsbygdsministerns startade projekt, MATLANDET SVERIGE,kommer att kapsejsa. Dessa rovdjur kommer att äta upp vårt klimatsmarta och ekologiska viltkött men också den närpoducerade nöt-, får- och lamkött som våra landsbygdsföretagare producerar. Eller tänker sig Eskil att produkterna till MATLANDET SVERIGE skall komma från Irland, Brasilien eller Austalien. Detta kräver att redigt svar från Eskil.

2. "Skenande" kapital är det

2010-11-24 16:59

Det dyker upp vildsvin här och var i Sverige, och det med anledning av regeringens tillåtelse till att lo och även vargstammarna fått öka. Det i sin tur har orsakat en dramatisk minskning av rådjuren och även älg. Så om vi förvaltar ”grisarna” som det fina jaktbara och smakrika djur det är, så är det ett levande ”gott” kapital vi har, och inte som det verkar i resonemanget, ett kapital förstörande ”problem”!

1. Varför...

2010-11-24 16:59

skall vi hålla på med att tillföra djur till naturen som bara ställer till satyg, vilt som våra förfäder en gång tog bort
Totalförbud på utfodring är det som behövs,och jakter över gränserna så vi blir av med ohyran.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB