• Älgskadefondsföreningen

Trafikverket beslutar om tågstängsel

AktuelltPublicerad: 2012-07-12 18:15

Den som vill ha hjälp av samhället att hägna in en järnväg ska vända sig till Trafikverket. Det framhåller pressavdelningen på SJ med anledning av vår artikel om jägare som lät bekosta stängsel utmed järnvägen i Tillberga

Biträdande presschefen på SJ vill göra följande tillrättaläggande:

I Jakt & Jägare på webben  finns en artikel om jaktvännerna som inhägnade järnvägen.
I slutet av artikeln påstås att ”SJ:s underordnade bolag var inte intresserat av att hjälpa till och finansiera tågviltstängslet i Tillberga.”
Jag önskar att ni korrigerar det påståendet.
Sedan 1988 är järnvägsverksamheten i Sverige uppdelad i olika myndigheter och bolag. Myndigheten Banverket bildades 1988 och fick ansvar för all skötsel, nybyggnad och underhåll av den svenska järnvägen.
År 2002 bolagiserades resterande delar av Statens Järnvägars verksamhet och delades upp i flera bolag. SJ AB fick ansvaret för persontrafiken. Sedan dess har även hela järnvägssystemet avreglerats och i dag finns det närmare 30 olika bolag som sysslar med persontransporter på järnväg.
Våren 2010 slogs de båda myndigheterna Banverket och Vägverket ihop till den gemensamma myndigheten Trafikverket. Det är Trafikverket som har statens uppdrag för att sköta infrastrukturen på och kring den svenska järnvägen.
Det är med andra ord till Trafikverket alla svenska jägare ska rikta sin önskan om eventuell byggnad av viltstängsel längs spåren. SJ, liksom övriga tågoperatörer, har ingen beslutanderätt i denna fråga.

Ulf Wallin
Bitr presschef/PR-ansvarig
Stab Marknad & Kommunikation
Post: SJ AB, Kommunikation

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. nr 7 Kerstin Fredin

2012-07-15 10:21

Du kommer nog att få vänja dej vid att se mycket mer vilt- och rovdjursstaket i framtiden du, i takt med att vargantalet ökar. Då inte bara runt vägarna utan även runt gårdar, hagar åkrar mm.
Djur- och spannmålsbönder kommer att behöva stängsla in sina marker mot alla former av vilt i allt större omfattning och viltets betesmarker i hagar och på fält kommer att begränsas.
Men det är ju vad kramarna gärna förespråkar -mer, högre och bättre staket...

7. Miss!

2012-07-15 00:01

Viltstängslen utmed vägarna ser jag som ett problem eftersom de hindrar vilda djurs naturliga vandringar, men visst håller de ner viltolyckorna där de finns.

I och med vildsvinen spridning, så ser jag dem också som något som ger bilisterna en falsk känsla av säkerhet.

Det jag önskade är att man byggde ordentliga viltövergångar över motorvägarna.

För Kroatien – som nu har byggt upp sin infrastruktur men motorvägar efter krig och annat – verkar det självklart att bygga viltövergångar över de nybyggda motorvägarna i det långsmala landet. Önskade vi kunde göra detsamma – åtminstone där nya trafikleder byggs.

6. Hans Palmér!

2012-07-15 00:01

Jag har aldrig uppfattat mig själv som expert, och definitivt inte som felfri.

Ledsen om det jag skriver uppfattas på det sättet, men det är absolut inte min avsikt eftersom jag inte är vare sig det ena eller det andra.

Att kritisera sådant man tycker är fel eller kan ifrågasättas har jag aldrig sett som något fel – oberoende av varifrån kritiken kommer.

Däremot ogillar jag när man ger sig på ”budbäraren”, och inte håller sig till sakfrågan.

5. nr 1 Kerstin Fredin

2012-07-13 22:57

Hur ser du på viltstaketen utmed vägarna?
De är ju trots allt några mil längre än sträckan de hägnade in utmed järnvägen i Tillberga..

4. Antar!

2012-07-13 19:51

Du antar mycket och ofta du, Kerstin.
Skulle vilja veta vad det är som får dig att gå igång och kritisera andra så mycket o själv försöka framstå som expert o felfri.

3. Jag antog att detta handlade om …….

2012-07-13 15:54

……..det som stod i den här artikeln. http://www.jaktojagare.se/aktuellt/de-hagnade-in-jarnvagen

Det var alltså AB Hvalfisken – där ”jakten är en viktig del av verksamheten” som ordnade med stängslet, och inte några enskilda jägare.

Möjligen skulle ordet ”arrenderat” bytas ut emot något annat, men målet är att tjäna pengar på jakten – vilket jag inte på något sätt tycker är fel –men då måste företaget även stå för kostnaderna.

Björn, jag uttryckte mig kanske lite dumt med det där med återväxten, för ett företag som vill tjäna pengar på jakten, har ju all anledning att också se till att det finns något där att jaga. Däremot har vi här dåliga erfarenheter av folk som arrenderar en mark dyrt under några år. De sköt slut på viltet – vilket drabbade även markerna omkring - och gick sedan vidare till andra marker. Numera så är just den marken inte utarrenderad, men vi har tillstånd att skjuta gris där, och den ingår även i älgjakten mot att ägaren har del av köttet.

2. Men Kerstin, då!

2012-07-13 08:12

Nu låter du som en riktig jakthatare: "Då skulle man även tvingas tänka på återväxten i det egna hägnet, och kanske vara lite mer försiktig med vad som skjuts."
Det var inte likt dig!
Du är ju jägare själv och gift med en jägare. Du vet ju att det just så en jägare gör!
Vi brukar ju kritiseras för att vi skjuter alldeles för lite av klövdjuren;)

1. Men vänta nu!

2012-07-12 22:17

Här var det väl inte enskilda jägare som bekostade stängslet, utan en markägare som tjänar pengar på att arrendera ut jakten till just jägare.

Ska nu samhället, dvs statligt ägda SJ bidra med medel för att skydda jägarnas hundar mot tåg också?

Eller är den här artikeln bara en fråga om vem som har ansvar för järnvägen i dagens Sverige – och till vem markägarna ska vända sig för att få subventionerade stängsel så att de kan tjäna än mer på jakten.

Sedan kan man fundera på hur bra det är att hindra viltet ifrån att vandra. Kanske lika bra att stängsla in hela jaktmarken som ett hägn. Då skulle man även tvingas tänka på återväxten i det egna hägnet, och kanske vara lite mer försiktig med vad som skjuts.

Svare direkt
Var läste du det, Kerstin Fredin, att jakten arrenderades ut? Tidigare kanske, men nu är det ägaren till gården som jagar där.

Mikael Moilanen, reporter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons