• Pinewood

Tre företag jobbar med nya vargskydd för hundar

AktuelltPublicerad: 2011-01-01 10:25

Tre svenska företag har startat utvecklingen av västar som ska förhindra att jakthundar dödas av varg.
– Jag kan inte avslöja några företagshemligheter, men i två fall handlar det om elvästar och i det tredje fallet om en annan avskräckningsmetod, säger vargforskaren Jens Karlsson.
Däremot står det nu klart att de så kallade vargpinglorna inte rekommenderas av forskarna. Det finns inga vetenskapliga belägg för att de fungerar.

De så kallade vargpinglorna delas ut gratis av många länsstyrelser och används som argument i den infekterade vargdebatten. Bland annat på newsmill.se menar debattörer att det inte är några problem med löshundsjakt i vargrevir, bara man vidtar alla försiktighetsåtgärder. Bland sådana åtgärder nämns vargpinglorna.

Hundar med pinglor dödade 
Men på Viltskadecenter kan man inte rekommendera dessa som skydd mot vargangrepp.
– Det finns inga vetenskapliga belägg för att de fungerar. Dessutom har fyra hundar som burit pingla blivit attackerade. Tre av dem dödades, säger Jens Karlsson vid Viltskadecenter.

• Hur kom idén med pinglorna upp överhuvudtaget?
– Det är uppgifter som kommer från Ryssland. Där finns jägare och forskare som hävdar att de förebygger vargangrepp. Men Ryssland har inte samma tradition som vi på att dokumentera användningen vetenskapligt. Sådana här ”sanningar” får vi också höra från USA, Idaho och Michigan, men inte heller där finns några vetenskapliga studier, svarar Jens Karlsson.

• Ska de betraktas som en bluff, då?
– Vi vet inte. Men det finns ju som sagt de om hävdar att pinglorna fungerar, och det är en förhållandevis billig åtgärd som inte stör hunden nämnvärt. Då kan det vara idé att ändå fortsätta med användningen, säger Jens Karlsson.

Tyckte det gick långsamt 
Han avslöjar också att tre olika, svenska företag satt i gång utvecklingen av helt nya vargvästar, som ska avskräcka vargar från att attackera jakthundar.
– På Viltskadecenter tyckte vi att det gick väldigt långsamt i frågan om vargskydd för jakthundar. Vi hade till och med planer på att kontakta Kungliga tekniska högskolan och Chalmers för att få igång ett samarbete. Men just då dök det upp tre av varandra oberoende svenska företag. Nu bistår vi dem med den kunskap vi har, säger Jens Karlsson.

Får inte produktutveckla 
Problemet för Viltskadecenter, som drivs av Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksunivsersitet, är att man som statlig instans inte får syssla med produktutveckling.
– Vår insats blir att stå med kunskaperna om hur vargen attackerar jakthundar. De västar som utvecklas just nu ska ha skydd även i hundens bakdelar, där skadorna ofta sitter, säger Jens Karlsson.
Men i sanningens namn tror han inte att det någonsin dyker upp rent fysiska skydd, som hjälper till 100 procent mot vargangrepp.

Kapsla in hela hunden 
– Sådana skydd skulle bygga på att hela hunden kapslades in, även huvudet. Och då skulle kanske hunden dö av just den anledningen, att den blir totalt innesluten. Men om man kan få ned risken för angrepp och skador med låt oss säga 50 procent, eller rent av 75 procent, så är mycket vunnet, säger Jens Karlsson.
Han ser allvarligt på den konflikt som varg och löshundsjakt förorsakar. Han pekar på att blotta tanken på att hunden riskerar att dödas är jobbig för den som vill släppa sin hund i vargrevir.

Det allvarligaste problemet 
– Även om det kommer fram skydd som tar ner riskerna till hälften, kommer jägare med löshundar att känna obehag när de släpper sina hundar. Det här är sannolikt det allvarligaste problemet vi har i förvaltningen av den svenska vargstammen.

• Glömmer du inte fäbodbruket och de som sysslar med tamdjursuppfödning?
– Nej, problemet för fäbodbruket kan lösas till exempel genom att inte ha vargreviren precis där det finns fäbodbruk, men det bygger naturligtvis på politiska beslut. Attacker mot tamboskap går också att förebygga effektivt med stängsel.

• Är det rimligt att tamdjursägare ska förväntas utföra det merarbete som uppsättning och underhåll av rovdjursstängsel innebär?
– Det är ett stort merarbete, men det finns i alla fall skydd som fungerar effektivt, svarar Jens Karlsson.

• Nu står samhället i begrepp att sätta in totalt konstlade metoder, föda upp varg i djurparker, skjutsa dem kors och tvärs i landet. Vad säger du om att ta steget fullt ut och märka alla vargar och meddela deras positioner i realtid?
– Det skulle kosta fruktansvärt mycket pengar. Det skulle också innebära att varje varg måste märkas långt flera gånger än i dag, och det är inte djuretiskt acceptabelt. Dessutom tror jag inte att de som är för vargen vill ha en så konstgjord vargstam. I alla fall har jag uppfattat saken så - det skulle förta känslan av att ha en vild vargstam i landet, svarar Jens Karlsson.

Inkallning mycket värd 
I väntan på tekniska revolutioner är Jens Karlssons tips att spåra av jaktområdena innan hundarna släpps. Dessutom tycker han, trots allt, att man använder vargpinglan. Det finns inga vetenskapliga belägg för att den fungerar, men om den hjälper i något fall är det mycket värt.
– Dessutom är det värdefullt om man kan kalla in sin hund vid jaktens slut, så att den inte blir kvar i skogen ensam, säger Jens Karlsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. det

2011-01-07 23:50

bästa skyddet är väl att sätta på kraftiga munkorgar på statens gosedjur

23. Ekman?

2011-01-05 23:17

Hur kom tråden att handla om honom kan man undra, men okej, jag läser just nu hans nya bok "Vargen den jagade jägaren".
Den är nog inget för fanatiska nollvisionärer, men för mer sansade människor med intresse för vargen kan jag verkligen rekommendera den.
Han verkar vara en klok karl han Ekman.

22. hundägare 17

2011-01-05 01:39

...jodå,jag uppfattade ironin...
jag skvättade liksom bara lite mer tändvätska på glöden...

21. Lönsamt Ekman

2011-01-03 23:32

Henrik Ekman har inför sin film om vargen även spelat in förhållanden för fäbodbrukare med rovdjursproblem. Detta har visst förpassats till arkivet?
Kanske tas det fram när modet svängt från biologisk mångfald genom varg till mångfald i betesbiotoper.
Då har nog marknadsvärdet stigit på fäbodfilmer, eftersom sådana antagligen är utplånade då.

Den enes bröd den andres död!

20. Droppen och stenen

2011-01-03 23:31

Att Jens förklarar att fäbodbruk ska skyddas genom att inte ha vargrevir i dess omgivning är ett genombrott!

Nu behövs bara nån som ansvarar för att det vidtages. Alla skyddsmetoder hittills har ju varit hypoteser som djurhållarna själva får svara för att testa. De effektiva pinglorna har blivit demaskerade, nu är det rovdjursstängsel som kallas effektivt. Fast (outtalat) inte för fäbodbruk

19. Sveriges Radio och TV.

2011-01-03 12:21

Jag hörde också Henrik Ekman på radion. Varför är statens medieorgan så partiska? Henrik Ekman har nu fått lång tid både i TV och i radion att berätta om sin kärlek för vargen. Som bekant har aldrig den drabbade parten tillåtits berätta den andra sidan av myntet, beklämmande. Så brukar det vara i statsstyrda samhällen (dikaturer).

Jag noterade också det gemensamma för vargälskarna, bristen på empati. När han bestämt påstod att det inte går att jämföra en förlorad hund med en familjemedlem, tänkte han inte längre än sin egen förmåga. Han tänkte inte på par som saknar barn men där hundar fungerar som substitut, ej heller känner han tydligen till att det finns mängder av ensamstående med hund. Brist på empati, och brist på… I mina och andras ögon gör sig Henrik Ekman fånig när han nämner vargens viktiga effekter på övrig fauna, han borde veta bättre. I stort sett överallt på vår jord ser det ekologiska förhållandet ut på det viset att de stora rovdjuren är borta och är ersatta av människor. Undantaget skulle kanske då endast vara Amazonas och vissa djupa djungler i Sydostasien, men inte ens där för visst finns även där människor. Det gemensamma för dessa områden är att de avverkas idag i rask takt. I världen för övrigt, är de största rivdjuren fördrivna från människoboningar och det har gjort våra gröna näringar effektivare och vårt välstånd möjligt. Fånigt, och en vrång uppfattning av verkligheten har du beskrivit Henrik Ekman. Men vad kan man begär av en person som levt i huvudsak hela livet långt ifrån naturen (saknar förmåga att bedöma både för- och nackdelar), är det sådana som blir experter?

18. Ang Henrik Ekman i SR

2011-01-03 12:21

Har inte hört programmet men jag uppmanar alla som uppfattar partiskhet i något inslag från SVT ellar SR: Protestera, skicka E-post
till redaktionerna. De är känsliga för påminnelser om att de är avlönade av licenspengar.Det har jag egen erfarenhet av. Har flera gånger fått just producenter att höra av sig tillbaka om programinslag.Ta gärna kontakt med din lokala riksdagsman,de vill ju ofta framhålla att de företräder folket.
Sedan Jens Karlssons idéer: Han är en riktig "Gröna Vågare" som egentligen skulle ägna sig åt att skriva barnböcker, men det kanske kommer. Det har ju andra viltforskare gått över till när forskningspengarna tryter.

17. tyskterrier

2011-01-03 09:32

Det var menat som ironi det jag skrev-självklart är det vargen som söker upp och dödar våra jyckar.Men det passar inte i forskarnas vision om hur fiiiina vargar är...och ofarliga för den delen.

16. Henrik Ekman som produktutvecklare

2011-01-03 02:05

Som vinterpratare i radions P1 söndagen den 2 januari berättade Ekman att problemet med att vargar dödar jakthundar kan lösas genom att förse hundarna med "knallröda västar fyllda med peppar". Enligt Ekman så kommer en varg som biter i en sådan väst aldrig mera att döda någon jakthund. Därmed tyckte han att alla problemen med vargar skulle vara lösta, för vargar måste vi ha och Ekmans skäl var att varg är skogens "vackraste och mest respektingivande djur"! Dessutom berättade han att varg har en ospecificerad "ekologisk nytta". Här motsäger han Anders Bjärvall som anser att vargens närvaro i Sverige är en filosofisk fråga. På samma vis som landsbygdens människor vant sig vid ändrat skogsbruk så kommer de även att vänja sig vid att ha varg i skogen - enligt Henrik Ekman. Vidare berättade Ekman att han av egen erfarenhet vet att det är värre när egna syskon dör än när hans boxertikar dog och därför skall man inte ta jägarnas klagan över sina vargrivna hundar på allvar! Henrik Ekman drar sig inte för några retoriska skamgrepp. Ekman nämnde inte jaktbojkotten, däremot så var han en ivrig förspråkare för att jägarna skulle gå ut och jaga varg! Märkligt vad alla jakthatare blivit oriliga för att jaktbojkotten skall komma till stånd. Plötsligt är alla jakthatare angelägna om att vargjakten genomförs.

15. Jens Karlsson

2011-01-02 22:32

"tror inte att dom som är för vargen vill ha en så konstgjord vargstam" Det är aldrig frågan om hur vi som lever i och av naturen vill ha det. Jag är tillräckligt gammal för att ha varit med min Morfar när jag började jaga. Han hade själv upplevt de problem som vargen kunde ställa till med. Det kan inte vara rätt vi som inte ser något positivt. med den rovdjurspolitik som förs idag ska vara med och betala den här "lekstugan". Den för med sig att betande djur snart är ett minne blott och att all jakt med hund blir slut.
Själv har jag stallat in min 3-åriga drever, för jag vill inte se den som vargmat.

14. #7 Jimmy Magnusson

2011-01-02 20:31

Tala är silver, tiga är guld! är något du borde fundera över. Även med dina ironiska smileys så skiner jaktmotståndet igenom. Som vanligt så klarar inte ekosoferna att hålla vare sig ögon eller händer borta från denna sajt. I dina våta drömmar avväpnas jägarna - gå och bli upphetsad på någon annan sajt!

13. vargpingla

2011-01-02 19:32

jag var ute o åkte bil såg 3 älgar pratade med dem hundarna skallade stod kvar i10 min tog fram varg pinglan dom sprang så det sprutade

12. hundägare

2011-01-02 17:41

det mest bedrövliga av alltihop är att det oftast inte är så att det är hunden som söker upp vargen utan precis tvärt om...
Kanske borde de hålla hundrenkurser med sina egna vargar först och främst...

11. Det bästa...

2011-01-02 17:40

skyddet är en pingla med efterföljande kulor och krut då kanske vargen förstår att hunden är farlig att anfalla och §28 borde kunnas användas lite oftare.

10. Jens Karlsson

2011-01-02 13:13

har glömt att Vildskadecenter har ytterligare en suverän metod att erbjuda alla hundägare-nämligen deras förnäma kurser i att lära hundar att inte uppsöka och förfölja vargar.Vargrena hundar kallas kursen.Varenda hundägare måste vara medveten om att det är hundens fel och givetvis inte vargens.Vargstackaren MÅSTE få försvara sig mot hundattacker!!!

9. Undrar vad Jimmy Magnusson ....

2011-01-02 13:13

delar med sig av till de som är drabbade av importvargarnas härjningar? ; D

8. Positivt

2011-01-01 22:23

Ser det som positivt att man försöker utveckla något som fungerar.
Dagens alternativ hämmar hundens arbete, då ryggen samt bogens rörelsefrihet begränsas. Har slutat använda kevlarväst då hunden tappar så mycket max fart att den ej klarar av förföljandet av flyende älg i medelhårt trav. Hundens sökhastighet minskar med ca 15-20% på min Jämttik. Detta beror troligtvis på att ryggens rörelsefrihet begränsar hundens galopp som därför travar mer.
Största anledningen att jag slutat använda västen vid älgjakt är att hunden känner sig fysiskt begränsad då "stygga" älgar ställs.
Ser fram emot en kevlarväst som är flexiblare över ryggen.

7. #2 Hälge

2011-01-01 22:22

Det bästa sättet att skydda älgarna är väl att ta ifrån er bössorna. :-)
Såsom varande så kallad viltvårdare, bör du känna till att det är naturligt för vargen att äta älg. Det är fint att dela med sig. :-)

6. Jag tycker

2011-01-01 21:51

att Jens Karlsson är rent ut sagt dum.Han var den första att rekommendera dessa vargpinglor,nu dissar han dom men rekommenderar dom fortfarande...Mig veterligt har han också tidigare varit med vid minst tre utvecklande av skyddsvästar mot varg,ingen har vi hört några som helst recensioner av trots att vi varit med att bekosta kalaset.
Spåra av säger han,är det då rimligt att lägga ett sådant stort merarbete,och merkostnad, även på oss jägare för att vargen skall kunna finnas?
Kan man få bensinpengar i alla fall,det torde bli många,många mil på olika slags fordon framöver för fler och fler av jägarna i mellansverige.Frågan är om det samhällsekonomiskt,och miljömässigt,är bättre att ha det så här än att ta bort eländet helt och hållet?Sjukdomar bekämpas alltid som bekant mest effektivt genom att själva sjukdomen bekämpas i stället för att lindra symptomen...

5. Det finns bara ett säkert skydd

2011-01-01 19:36

Ta bort vargarna så är problemet borta.
Varför krångla till det?

4. Skyddsväst

2011-01-01 19:36

Vilket dravel rent ut sagt,ska bli väldigt roligt och se får med kevlar-väst eller varför inte tamboskap med pansarplåt om dom nu klarar vikten. KF ställer säkert upp med gratis pinglor också,turismen torde öka rejält pga detta spektakel.NVV Betalar säkert detta med glädje.

3. Det fattas ju bara...

2011-01-01 17:38

...att om det kommer ut fungerande skydd på marknaden att dom tror eller inbillar sig att hundägarna skall betala detta skydd. Nej det får bli en kostnad för staten för det är deras skyldighet som har orsakat eller troligtvis framledes kommer att förorsaka ytterligare angrepp, eller kanske staten skall börja låna ut jakthundar för jakt så blir dom varse vad kostar på.

2. Intresserad

2011-01-01 15:37

av att veta hur älgarna ska skyddas?

1. Skämt ?

2011-01-01 12:58

Ja det skulle va intressant att se den lösningen, som de tävlar om att få fram först och ett skydd som fungerar bäst, så at det går å sälja!
Jag funderar på om man kan utveckla något slags flexibelt skydd för allt levande djurliv, så att inte vargen kan angripa vare sig higland katter eller får, inte ens familjemedlemmar som katt eller hund och barn. Ser man till hundskyddet så är det nog en mini amfibie-stridsvagn som hunden själv kör utrustade med högtalare(vov-vov) som gäller, så att hundens skall hörs, men då kanske det blir för dyrt, de appsolut billigaste är att göra som i dag, låt bli att skaffa jakthund eller att låta bli å släppa den lös till vargen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons