• Älgskadefondsföreningen

Tre vargangrepp mot får på knappt en vecka

AktuelltPublicerad: 2008-10-01 13:17

Inom ett område på tre kilometer har varg angripit får i Vägsjöforstrakten i Värmland. En av de drabbade familjerna är Rolf och Sonja Amneteg.

När Rolf tittade ut genom köksfönstret på tisdagsmorgonen såg han att två av fåren låg döda i hagen. Sedan hittades ytterligare ett får som fick avlivas på grund av sina skador.
– Jag är chockad, ledsen och arg. Men det är svårt att vara riktigt arg på ett djur. Man kanske får skylla sig själv när man bor ute i skogen och ändå har får, säger Sonja Amneteg till Nya Wermlands-Tidningen, NWT.
Länsstyrelsens besiktningsman Per Larsson tror att vargen hoppat över rovdjursstängslet för att ta sig in i hagen. När vargen sedan skulle ut försökte den gräva sig ut, men misslyckades. Den har förmodligen istället tagit sig ut genom ett hål som de skrämda fåren rev upp.

Hoppat över stängslet
– Jag har inspekterat stänglset flera gånger och ser ju att det skötts perfekt. Trots det har vargen tagit sig in. Jag tror att vargen hoppat över stängslet. Är det så är det första gången som det skett, säger Per Larsson till NWT.
Familjen Amnetegs hund dödades av varg för fyra år sedan. Det var efter det som de fick bidrag att sätta upp det drygt meterhöga rovdjursstängslet vid fårhagen.
Vargen attackerade sannolikt fåren under natten mot tisdagen. Parets sovrum ligger åt andra hållet så ingen av dem hörde vargens framfart, trots att den troligtvis varit länge i hagen.

E-postlista för vargvarningar
Nu är de boende i trakten oroliga över att inte ens ett rovdjursstängsel kan stoppa vargen från att attackera får. De har därför skapat en e-postkedja för att informera varandra om vargobservationer.
För fyra år sedan sköt Göran Levin en varg som attackerade hans får. På lördagen den 27 september drabbades han igen.
– Om inte det bästa stängslet hjälper är det ju inte mycket man kan göra. Man kan ju inte vakta fåren dygnet runt. Det bästa vore egentligen om någon såg vargen i en fårhage och kunde skjuta den, säger Göran Levin till NWT.
En skyddsjaktansökan på vargen har skickats till Naturvårdsverket. Ännu har inget beslut fattats. Länsstyrelsen i Värmland är positiva till en skyddsjakt på den fårdräpande vargen. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Varg och björn är väsenskilda

2008-10-08 09:20

Några hundra vargar ställer till mer problem än 3 000 björnar. Vargens revir omfattar alltid mänskliga aktiviteter. Effektiv jakt på varg måste omfatta hela revir, annars ingen eller endast marginell inverkan. Björnar är individer och därför kan den stammen regleras via licensjakt eftersom björnen är ett attraktivt bytesdjur. Rovdjuren är naturligtvis inte den enda komponenten i glesbygdens avfolkning men är nog idag den allvarligaste.
Läs Eleonore Markussons avhandling om intervjuer med fåruppfödare.

11. Att vi kostar på oss att hysa en stam...

2008-10-07 12:55

...på några hundra vargar i ett land som Sverige, Calle, kan knappast fullkomligt utarma alla möjligheter att bedriva småskalig djurhållning. Eller är det vad du tycker ett modernt samhälle skall sträva efter? Vi har rovdjur, skall vi inte bry oss om att anpassa oss efter detta faktum? Skall vi bara fortsätta och titta på och låta staten sköta det du kallar "deras misstag"? Du pratar om val, Calle. Ett är att arbeta för att vi skall få vara med och förvalta de stora rovdjuren genom jakt i stället för att strunta i och engagera sig. Björnen gör vi redan detta med, och vi jägare ställer upp, varför skulle vi inte kunna göra detsamma när det kommer till och gäller vargen?

10. Vi har ett val, Dalle

2008-10-07 10:09

Endera vårdar vi ett landskap där småskalig djurhållning är ekonomiskt och praktiskt möjlig. Eller också låter vi allt växa igen och låter myggen och vargarna ta över.
Vilken typ av landskap vill du möta när du lämnar din tomt eller din lägenhet.

9. Du framförde synpunkter om sunt förnuft...

2008-10-06 14:29

Feynman om "gammalt" sunt förnuft som gjorde att vi utrotade rovdjuren eller vad det inte det du menade? Det var vad jag bemötte. Det kanske blev lite för många rader för att du själv skulle ha ordning på det du skrev?

8. Dalle, läs om och läs omigen tills du förstått vad jag skrivit

2008-10-06 13:04

Du tycks inte ha begripit ett jota av vad jag skrivit, du har besvarat åsikter jag inte framfört.


7. Feynman

2008-10-06 11:41

Förstår att du trånande längtar tillbaka till vargsaxens gyllene dagar. Så du tycker verkligen på fullt alvar att det liv vi levde för 150 år sedan är det ideala som vi alla skall sträva efter att återuppnå?
Vakna, det är 2008 Feynman. Jakten och för den delen naturbruket har inte samma betydelse längre. Försök att inse detta faktum, vi är en hel del som har gjort det. Idag är naturen främst en njutning för avstressande aktiviteter där jakten är en av dessa.
De flesta fårägare har vanliga jobb 7-4, barnen går i skolan och inte heller har vi några drängar eller herdar som på 1800-talet.
Tror du då egentligen själv på att något som fäbodsbruket är något vi kan eller vill återvända till? Har vi ens möjligheter att utöva detta bruk som moderna människor på 2000-talet? Visst kan vi göra det för dom som så önskar, men då får man också ta med i beräkningen att vi idag har stora rovdjur och en lagstagdad förvaltning av dessa som inte existerade i forna dagar.
Då var det fullt förståligt att man med alla till buds stående medel försökte få bort dessa, nu får man lov att anpassa sig efter gällande förhållanden.
Klarar man inte detta Feynman, bör man kanske inte syssla med dessa näringar i rovdjursmarker.

6. BB, du bär på ett förfärligt hat mot jägare.

2008-10-06 09:25

BB påstår: ”De (boskapshundarna) fungerar effektivt ... haft mina i fyra år och inte något lamm har ens försvunnit till rovdjur.” I en tidigare tråd påstår BB följande: ”Har själv fått får dödade av jakthundar. Dem skulle jag gladeligen skjutit (hundarna alltså). De plågade ihjäl mina djur, det kunde man se på spåren ... den misstänkte jägaren blånekar. (de har varit ute o jagat på egen hand förut).”
Räknas inte jakthundar till rovdjur och kunde du se på spåren att det verkligen var hundar och att de hade plågat dina får till döds och varför ingrep inte dina egna hundar? Vad är sanning? Troligt är att jägaren talar sanning. Du lär nog få åtskilliga av dina får och hundar plågade till döds av riktiga vargar om utvecklingen tillåts fortsätta.
När fåren och hundarna dödas av riktiga vargar så är det väl naturligt i dina ögon och då tror du inte att de kan känna någon smärta när de blir levande uppätna eller när de undkommer med sönderrivna och uthängande inälvor där flugor och maskar krälar innan djuren dör.
Låt gärna dina barn bevittna denna naturliga process och låt dem lyssna till dina tamdjurs långvariga ångest- och dödsskrik, är du normal så lär du höra dessa skrik inom dig i långa tider efteråt. Törs du låta dina barn gå eller rida i en skog där det finns stora rovdjur och tror du att någon lärare törs ta med sig en skolklass för att tälta i en skog där det finns björn och varg?
Det är många traditioner som försvinner när rovdjuren kommer.
Sen påstår du: ”Dessutom fanns de (vargarna) här innan människan.” Om du tillmäter detta någon betydelse så är det på felaktiga grunder ty arkeologiska undersökningar visar att människor mycket snabbt bosatte sig på små isfria områden utmed den svenska västkusten och den norska kusten när isen började smälta efter den senaste istiden. Troligen var det ungefär likadant efter de föregående 40 istiderna som har inträffat under de senaste 2.5 miljoner åren. Av de fynd som gjorts synes människorna ha bosatt sig på smala isfria landremsor utmed kusterna och livnärt sig på den lilla växtlighet som fanns, på musslor, fåglar och ägg, fiske, säl och andra havsdjur. Knappast något för vargar.
Under istiderna anses inga större landlevande djur eller människor kunnat överleva i Skandinavien med undantag för på mindre isfria öar i nuvarande Nordsjön, knappast lämpliga platser för varg. Längre väst och söder i Nordsjön utan landförbindelse med Norge fanns det stora skogar på land som nu är havsbotten, där fanns det troligen varg och från dessa områden anses de första människorna tagit sig över öppet hav till Skandinaviens kuster, dock långt före varg men efter exempelvis isbjörn och lämlar. Men vem som kom först eller sist är fullständigt utan betydelse, nu bor det människor i Sverige och vi har möjlighet att hålla landet i det närmaste fritt från stora rovdjur till båtnad för människor och övriga djur och utan nackdelar. Och någon gud som delar ut hemortsrätt eller existensrätt åt arter eller individer har inte påvisats. Detta är en västerländsk kristen tradition som anammats av ekologismen. Denna tanke saknar mening eftersom 99 procent av alla arter som hittills uppstått på jorden är redan utdöda och samtliga individer är endera döda eller kommer att dö inom ett ögonblick i geologiskt tidsperspektiv.
Klimatet är statt i ständig förändring och livets utveckling på jorden kännetecknas av att arterna uppstår, lever och dör i en någorlunda jämn takt men som av okänd orsak har en tydlig periodicitet om 63 miljoner år, stora utdöenden medför att gammal fauna ersätts med ny. Fem mycket stora utdöenden och ett antal mindre massdödar av arter är kända. Arters livslängd antas vara ett antal miljoner år men med stor spännvidd.
Hur många arter som för närvarande finns på jorden vet vi inte och inte vet vi heller hur många arter som just nu håller på att bildas och inte hur många arter som kommer att bildas innan det sista livet på jorden slocknat. Det finns därför absolut ingen grund att tillmäta de arter av stora rovdjur eller övriga arter som just nu finns någon särskild betydelse, alla arter kommer i ett geologiskt perspektiv att inom kort dö ut och nya arter kommer i deras ställe.
Många tusen års erfarenhet av naturen och därmed av stora rovdjur har genom generationer samlats till en omfattande kunskap som kallas sunt förnuft. Detta sunda förnuft har gjort att det under flera hundra år var en självklar statlig politik att försöka utrota de stora rovdjuren, mycket stora insatser gjordes och för 150 år sedan var målet uppnått i tillräcklig hög grad.
Detta bör stämma även de mest rabiata rovdjurskramarna, beslutsfattare och forskare som överskattar sin begränsade kunskap, till eftertanke. Tämligen förmätet av dagens urbana människor, som har förlorat kontakten med sin rurala historia, att genom missbruk av demokratin, med lurendrejeri, med hot och olagliga utsättningar återinföra stora rovdjur, mot den berörda befolkningens vilja.
Ett återinförande som gjorts i strid med sunt förnuft och som medför ett ständigt pågående brutalt lidande hos människor och djur och en ständig pågående förstörelse av vad människor i generationer har byggt upp samt ett enormt förslösande av mat i en tid då världens befolkning växer snabbt. Och detta utan att det för med sig något gott för någon.
Detta är ett ansvar som varje politiker, varje enskild beslutsfattare och övriga rovdjursförespråkare personligen tagit på sig och som man inte kan undkomma genom att säga ”jag trodde det var naturligt” eller ”jag visste inte”. Domstolen i Nürnberg dömde nationalsocialisterna till hårda straff trots att de försvarade sig med att de löd order eller handlade enligt gällande lag eller inte visste vad som pågick. Domstolen konstaterade att varje enskild människa under vissa omständigheter är skyldig, för att undvika straffansvar, att genom civil olydnad utföra olagliga handlingar. Betänk detta och låt sunt förnuft överpröva alla beslut.

5. Skyddsjakten beviljad!

2008-10-03 17:32

Inte en dag för tidigt.
http://www.vf.se/upload/År%202008/Oktober/Vecka%2040/Fredag/N_varg_utterbyn.pdf

4. Roland

2008-10-02 16:25

Nej faktiskt inte! Är inte ens mormor! Känner heller ingen mormor i Roslagen.

3. BB=Roslagsmormor!

2008-10-02 13:34

Ni två är samma person! Gud så patetiskt.

2. Det finns effektiva lösningar

2008-10-02 09:24

Bor man i Värmlandsskogarna med varg runt knuten är det anmärkningsvärt att man inte ens funderar på att skaffa boskapsvaktande hundar. De fungerar effektivt dygnet runt, även vid strömavbrott. Har själv haft mina i fyra år och inte något lamm har ens försvunnit till rovdjur. Vi har dessutom utelammning.
Att inte Viltskadecenter informerar mer om detta är under all kritik.
Dessutom finns ju ett par stycken i just Värmland som har hundar hos sina djur och de är mycket nöjda. Ta fram denna information i första hand, ett stängsel är ju bara ett komplement.
Det här är heller ingen ny företeelse. För cirka 100 år sedan utrotade vi vår egen boskapsvaktarras - Dalbohunden, som säkerligen fanns i Värmland också. Att den utrotades berodde på att människan näst intill utrotat vargen, så den blev arbetslös. Finns teorier om att det var vikingarna som tog med dessa hundar från sina resor. Finns en liknande hund kvar i Danmark: Broholmer. Annars är de vanligaste raserna: Maremano Abbruzese, pyrenéer, estrela.
En annan orsak till att vargen smyger runt hagarna är just skogen. För 100-200 år sedan var skogen glesare och mer mark användes till bete. Då hade vargen svårare att smyga sig på djuren. Det fanns säkert mer vilt i skogarna också. Även fåren hade säkert en bättre taktik mot rovdjur än idag. Det ser man ju tydligt i skillnad mellan gamla och nya raser, skogsfår och slättfår. De har helt olika strategier för att undkomma faror. Dessutom har ju aveln mot lugna (korkade) får gått väl långt. Låt även fåren få använda intelligensen de haft. Använd sunda gamla raser med ursprungliga egenskaper i rovdjursbygder.
Dessutom är det djurägarens skyldighet att ordna med säkerheten för sina djur. Detta är också djurskydd! Finns det stora rovdjur inpå knuten bör man ha någon förebyggande plan. Man kan ta in djuren på natten, ha rörelsedetektorer, larm, skaffa en fårvaktare (herde) eller hundar. Att bara hålla tummarna för att inget händer kan inte anses förebyggande.
Vargen och de andra rovdjuren ska leva (och helst bli fler). Dessutom fanns de här innan människan. Vi har inte ensamrätt på varken Sverige eller resten av planeten. Människans framfart har väl visat sina negativa effekter tillräckligt nu?
Tycker det är otroligt onyanserade framställningar om vargen som publiceras i dylika tidningar.
Vargen är hundens anfader. Visa den respekt!
Ps: är själv fårägare, hundhållare, gift med jägare och dessutom kvinna och rovdjursälskare!

1. Alla vargar...

2008-10-01 22:31

...torde vara fårdräpare. Betyder detta att länsstyrelsen i Värmland vill att alla vargar tas bort? Har äntligen
poletten ramlat ner även hos dessa...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB