• Pinewood

Trendbrott för vildsvinsstammen?

AktuelltPublicerad: 2010-08-12 11:58

Ett trendbrott när det gäller vildsvinen kan vara på gång. Nu finns tecken som tyder på att vildsvinsstammen har minskat. Christer Pettersson, expert på Naturvårdsverket, tror att jakten har blivit mer effektiv och att den stränga vintern hjälpt till att hålla vildsvinsstammen nere.

– Det var mycket snö och mycket kyla på många håll. Det har medfört att många av de vildsvin som föddes vid årsskiftet inte överlevt, säger Christer Pettersson till Sveriges Radio.
Från en del jordbrukare kommer rapporter om att man upplever att det är färre vildsvin. En annan signal är en nedgång av trafikolyckor med vildsvin. Men om nedgången, eller stabiliseringen, av vildsvinsstammen håller i sig återstår att se. En ny kull är redan född och djuren förökar sig snabbt.
– Det krävs fortsatta gemensamma insatser från jägare och markägare så att man tillsammans har högt jakttryck där skadorna är som störst, säger Christer Pettersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Svin

2010-08-13 16:13

Du kan alltid skjuta en sugga under skyddsjakt av grödorna oavsett vad hon är åtföljd av! Du efterlyste kunskap i ditt första inlägg var är din egen? Vad är huligangris jag har aldrig stött på någon. Lättast är det klart att äta där "jägarna" fyllt skogen med majs o kakor samt bröd i massor. Tackar för "kunskapen" om stängsligen men har åtskilliga mil elstängsel så intet nytt under solen på den fronten mer än att vi snart måste sänka effekten på apparaterna pga EU. Visst skall vi skjuta rätt sugga.

9. Sven

2010-08-13 14:54

Visst kan man skjuta en sugga, det kan man alltid göra om hon inte är kultingförande, vilket hon är tills kultingarna är 4-5 månader gamla.

Lär er skilja på sugga och gylta.
En sugga är en hongris som någon gång har haft kultingar, en gylta är en hongris som aldrig har haft kultingar.

Skjuter ni bort suggan från de mindre grisarna så blir det huligangrisar och var tror ni att de äter? Där det är lättast eller i skogen?

För att hålla borta grisarna från åker/betesmark/spannmål så funkar elstängsel väldigt bra, rostfri eller alutråd 30 cm från marken och 60 cm från marken. Skjut gärna grisar vid åkrarna och inte i skogen, men skjut framför allt rätt gris.

8. Svin.

2010-08-13 13:33

Djur som orsakar skada = skadedjur! Bästa sättet minska stammen är att inrikta avskutningen på produktiva hondjur. Ganska effektivt då djuren rör sig över stora ytor. Rådet till kylman är skjut suggorna när de förstör dina grödor så är det helt lagligt o det blir slut på den ohämmade tillväxten av marodörer. All sk. kunskap svinivrarna har är från hägnade svin.

7. Återinplanterat djur

2010-08-13 09:34

Jo, grisen är ju då som sagt återinplanterad och är inget skadedjur. Hade det varit ett skadedjur så hade du kunnat ringa till Anticimex så hade de ordnat ditt problem.
Är bäver också ett skadedjur liksom varg, berguv, havsörn och andra återinplanterade/stödutsläppta djur?
Utfodring kan ju vara ett problem, men om det sköts rätt så ska det inte vara det. Använder man spannmål istället för tårtor och liknande och i rätt mängder så är det inga problem. En åtel behöver inte mycket mat till grisarna, en foderplats behöver lite mer, men där jagas det inte. Det finns inget belägg för att åtel/foderplatserna påverkar antalet grisar, de är allätare och hittar mat utan att vi ger dom mat, däremot är de som människan, väldigt bekväma och äter där det är lättast att få mat.
Jag har svårt att tro på att de svenska jägarna i allmänhet har så dålig kunskap om grisen att de kan komma med olika påståenden som är helt ogrundade. Men jag får väl acceptera att jägaren har rätt att skjuta på allt som han hatar, lovligt eller ej, det spelar ingen roll.
Om alla grishatande markägare tog in lite ungdomar eller jägare utan egen mark till att sköta grispopulationen så hade det nog varit mindre gnäll i stugorna, men vem vill släppa in en främmande människa på sin mark, som dessutom konkurrerar om jakten?

6. Grisar

2010-08-13 09:02

Är ju ett djur som är utplanterat med andra ord ett Skadedjur som varg o korp det skenar ju i väg utan någon som helst koll på dessa djur många matar dom det är ju en tävling om vem som ger bäst mat.

5. Felaktig jakt

2010-08-12 22:50

Blir smått förbannad när jag läser inlägg 1 och 2 bland kommntarerna.
För det första så handlar det om ett intelligent djur av hög karaktär som skall vårdas. Om alla kunde hålla sig till att skjuta rätt djur på rätt plats så hade inte problemen varit så stora. Hur kan man över huvud taget få för sig att kalla ett djur, oavsett vad det är för sort för landsplåga? Grisen är inget skadedjur, det är en tillgång som skall skötas på rätt sätt. Jaga vid grödorna när det är dags för det, orkar ni inte själva så finns det tusentals jägare i sverige som gärna ställer upp gratis och hjälper er med skyddet.
Suggorna föder inte fler kultingar än vad som hinner skjutas av, om allt sköts rätt. Skjut ledarsuggorna så får vi fler grisar, håll grupperna som de är i ostörd natur så fungerar populationerna som de ska göra och de unga gyltorna blir inte beteckta.
Innan man kräker ur sig kommentarer som era så tycker jag att man ska ha lite kunskap om vad det är man kräker över.
Vad skulle den större delen av sveriges jägare jaga om vi inte hade grisen? Markägare och skogbolag har nästan utrotat älgen, rådjuren har gått tillbaka.
Har ni över huvud taget en uppfattning om hur mycket pengar vildsvinen omsätter när det gäller jakt, arrenden, utrustning och hur mycket folk som är i rörelse för att hantera grisarna?
Nä, sitt och räkna hur många grässtrån som blir nedtrampade när grisarna går förbi, (ni vet väl att de även äter gräs), om det bökas i vallarna så skyddjagar man och Sven, när man skyddjagar så skjuter man inte en sugga, man skjuter i så fall en gylta eftersom en sugga nästan alltid är kultingförande.

4. Jägare???

2010-08-12 22:49

Man undrar ju hur sven kan kalla sig jägare och samtidigt skriva ut dom där tankarna hur jakten på vildsvin ska bedrivas för att minska stammen!!!

3. vadå

2010-08-12 17:50

kylman,,,,jag lovar dig att det finns hjälp att få vad det gäller vildsvinens framfart på dina åkrar

2. vadå minskning

2010-08-12 16:31

Var har den mätningen ägt rum? Har han solglasögonen på sig! På mina åkrar är dom i alla fall lika mycket som innan! Och i vintras kunde jag se hela flockar på vägar och se deras ubåtsliknande kanaler i snön i skogen. Det är en landsplåga som man försöker skugga ner! Avsjutningseffekten är säkert lika med noll! Suggorna föder fler än vi hinner skjuta!

1. Svin.

2010-08-12 12:37

Äntligen något positivt.Ändrat jaktbeteende kanske bak en ev nergång.Lättare få effekt i jakten om man vet att det är lagligt att skjuta suggorn när de förstör våra grödor.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons