• Älgskadefondsföreningen

Två invandrarvargar i norr

AktuelltPublicerad: 2010-12-21 11:09

Enligt Skandulvs senaste rapport finns det just nu troligen 22 svenska vargföryngringar, eventuellt uppåt 29. Dessutom kan det nu finns två invandrarvargar i norr.

Det är i årets sista repport från Skandulv som vargprojektets koordinator, Olof Liberg, redogör för läget i den skandinaviska vargstammen, samt nämner också omständigheterna kring de båda galvenvargarna, som drunknade efter märkning för några veckor sedan.
Uppenbarligen var det ingen å som vargarna drunknade i, utan ett grävt myrdike. Märkningen var en förvaltningsmärkning och det var meningen att man skulle lära sig mer om Galvenrevirets utbredning inför den kommande jakten.
Trots olyckan i Galvenreviret planerar man under 2011 förvaltningsmärkningar i sex skandinaviska vargrevir, nämligen i Kloten, Hedbyn, Färna, Loka, Tenskog och Kynna.

Färre döda vargar än väntat
När det gäller kända dödsorsaker hos varg hittills i år ser det ut så här:
Licensjakt: 28, alla i Sverige.
Skyddsjakt: 16, varav 11 i Sverige och 5 i Norge.
Nödvärn: 4, varav 3 i Sverige.
Illegal jakt: 3, varav 2 i Sverige.
Trafik: 10, varav 9 i Sverige.
Olyckor och sjukdom: 4, alla i Sverige.
Okända orsaker: 2, varav en en i Sverige.
Olyckan med Galvenvargarna: 2.
Liberg påpekar att dessa 69 dödsfall givetvis inte är alla dödsfall i vargstammen, eftersom man bland annat inte vet hur många som dör av naturliga orsaker och av illegal jakt. Liberg skriver:
– Trots det stora antalet dödsfall i år förväntar vi oss inte en minskning av stammen. På basis av den genomsnittliga dödligheten de senaste sex åren, plus årets licensjakt, hade vi förväntat oss ungefär 80 dödsfall, så antalet kända döda vargar ligger under denna nivå.
– Förra vinterns inventering visar på att stammen efter licensjakten var ungefär densamma som vid motsvarande tidpunkt året innan.

19 säkra föryngringar kan bli betydligt fler
Skandulvs inventeirngsarbete pågår för fullt och i dag känner man tilll följande:
* 19 säkra och 3 sannolika föringringar i Sverige.
* 22 säkra och 3 sannolika föryngringar i hela Skandinavien.
* Dessutom finns det 6–7 revir med förväntade föryngringar, men där man inte hunnit spåra än.
Ett av de säkra föryngringarna har konstaterats i ett helt nytt revir, Petsjö-reviret, väster om Malung på gränsen mellan Värmland och Dalarna.

Två invandrarvargar
En annan intressant notering är att det eventuellt finns två vargar i norr som kan vara lämpliga kandidater för att flyttas ned till den skandinaviska vargstammen. Dels har vi den redan välkända vargen som upptäcktes sydväst om Stora Sjöfallet i Norrbotten. Fem dagar efter den upptäckten hittade man också en invandrarvarg i Troms fylke i Nordnorge.
Det är 20 mil mellan fyndplatserna och teoretiskt kan det vara samma varg, vilket man nu undersöker genom att specialgranska DNA-profilerna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Offentlighetsprincipen?

2010-12-22 13:12

Det är besynnerligt att länsstyrelserna och Skandulv tillåts mörka den verksamhet som rör varginventeringar och andra uppgifter med koppling till vargförekomsten i landet. Länsstyrelsen i dalarna är så hemlighetsfulla att man inte ens lägger ut inrapporterade observationer på Rovobsen. Efter helgerna ska jag ta en promenad upp till Stig Åke Svensson och begära ut allt material som rör vargar i Dalarna och därefter överklaga avslaget för att få klarhet i om man har juridisk grund för sin påhittade sekretess.

4. Bristfälliga inventeringar

2010-12-22 08:55

Hur kan man tillåta att det ges licenser på ett vilt där 6-7 kända revir inte är "inräknade", det skulle kunna ge 30-50 extra vargar!

Känns förjävligt att snön legat i mer än en månad utan att dom som ska veta antalet inte vet hur många det finns.

3. Alltså

2010-12-22 08:55

kan vi skrota begreppet "svenska vargstammen" alternativt "skandinaviska vargstammen" och istälet använda begreppet "svenska vargar" De nämnda begreppen för tankarna för den oinvigde (stadsbor, journalister m.fl) att det rör sig om en egen art som är unik för Sverige. Det låter helt enkelt värre i deras öron att jakt beviljas på ett djur som de tror att det enbart finns några hundra individer av.

2. Ryska vargar!

2010-12-21 17:42

I Sverige, Norge, Finland och centrala Ryssland lever underarten av varg Canis lupus lupus, det är samma art där som här.
Den svenska vargstammen består av vargar som vid en given tidpunkt finns inom Sveriges gränser precis som vi talar om den svenska älgstammen, norska älgstammen eller skandinaviska älgstammen.
Eftersom vi har genetiska ”fingeravtryck” från alla reproducerande vargflockar i Skandinavien kan forskarna skilja på djur födda i Skandinavien från djur som vandrat in från öster.Det är ingen skillnad på de östliga och Skandinaviska vargar utom att de östliga har större genetisk variation eftersom de kommer från en större population än den Skandinaviska.
Att vargar invandrar från öst är inget nytt i deras beteende.
Nilsson 1847 anger ”Enligt Pallas är vargen talrik i Ryssland och och derifrån lärer han småningom hafva inträngt i Skandinavien.
Den norske forskaren Colett (1911) skriver ”Finnmarken synes alltid at have vaeret mindre berört af de vekslande perioder, vaesentlig paa Grund af den stadige invandringen fra Östen.”
Hilmer Zetterberg (1948) anger ”De tidigare nämnda invandringarna av varg från Ryssland och Finland till vårt land synes ofta ha förekommit under perioder då vargen ökat där.”

1. Skandinaviska vargstammen.

2010-12-21 13:05

Jag trodde det var klartlagt för många år sen att den nuvarande vargstammen saknar släktskap med den ursprungliga skandinaviska vargstammen. Rätta mig om jag har fel.
Tydligen finns det föryngringar som kommer som glada julklappar också, hur många fler såna överraskningar bjuds vi? Hur har man kunnat missa vargkullen som vistades i Bondberget utanför Grycksbo under juli/augusti?

Svar
Med den Skandinaviska vargstammen menas vargarna i Skandinavien. Släktskap hit och dit är en annan fråga. Och jag tänker inte skriva "rysk vargstam" när vargarna de facto lever i Sverige och Norge. Då är de skandinaver, per definition.
Dan Törnström

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons