• Pinewood

Två skott mot varg i Kruppa

AktuelltPublicerad: 2009-07-29 18:07

Nu avlöser vargattackerna mot fåren varandra vid Kruppa fäbod utanför Orsa i Dalarna. På onsdagsmorgonen den 29 juli attackerar en varg ett får – endast två meter från en av de jägare som frivilligt hjälper till och vaktar fåren på fäboden.
Två skott avlossades mot vargen men den klarar sig undan oskadd.

Under tisdag morgon sker en attack, även denna gång med människor på åskådarplats. De lokala jägarna "Poppo" Hanser och Per Axel Rosenqvist, som hjälper familjen Sjeldrup att vakta fåren, blir vittne till hur en varg försöker ta ett får, på 40-50 meters avstånd från dem.

Tisdag morgon...
– När vargen får se oss så kastar den iväg och ställer sig på vägkanten någon sekund och sedan försvinner den in i skogen. Hade inte vi vaktat fåren så hade det säkert blivit en ny massaker på Olof Sjeldrups får, säger Per Axel Rosenqvist.
I enlighet med paragraf 28 skjuter han inte omedelbart, utan skrämmer den så att attacken avvärjs.

Onsdag morgon...
På onsdagsmorgonen är de dags igen. Nästan på armlängds avstånd hugger sig en varg fast i ryggen på en tacka. En av de jägare som hjälper till att vakta fåren skjuter två skott och då släpper vargen tackan och flyr till skogs.
Efter cirka en och en halv timme anländer Jim Olsson med sin rovdjursstövare Zeta som blivit inkallad av de ansvariga för bevakningen för att spåra vargen och kontrollera att den inte är skadad. Efter en grundlig skottplatsundersökning tar Jim och Zeta sig an spåret och följer det i cirka två kilometer innan han och Per Axel Rosenqvist kan konstatera att vargen är oskadd.

Polisen nöjd 
Efter att de ansvariga för bevakningen kontaktat polisen och de gjort en dokumentation av händelsen på plats konstaterar polisen att allt är skött helt enligt paragraf 28 och att ingen anmärkning finns att göra emot förfarandet för att skydda fåren på fäbodvallen.
Länsstyrelsens rovdjurshandläggare Anki Alfredéen har ärendet på sitt bord.
– Vi tittar ju på ansökningarna om skyddsjakt och sedan diskuterar vi att eventuellt flytta vargarna. Vår fältpersonal undersöker just nu det. Ett annat förslag vi funderar på är att sätta upp lapptyg runt fäbodvallen, som ett extra skydd för djuren på vallen, säger Alfredéen.
Uppseendeväckande uppgifter, att flytta varg. Hur ska det gå till?

Godkände citaten 
– Jag förstod att det kunde bli frågor om det här uttalandet. Därför mailade jag citaten till henne. De var okej, svarade hon, berättar Rävper Andersson.
Men Anki Alfredéen säger nu att det aldrig varit fråga om att flytta vargar. Att hon godkände citatet var ett misstag, säger hon.
– Jag var så stressad att jag bara läste igenom texten som hastigast, säger Anki Alfredéen.


Vad menar du ska göras då?
– Jag menade förflytta – vi har ingen rätt att flytta vargar. Jag menar att vi ska stöta bort dem, utan att krocka med lagstiftningen, för vi får inte jaga ett fredat vilt, säger Anki Alfredéen.
Under onsdagen gör också länsstyrelsens personal ett försök att stöta vargarna från området. Men eftersom avdelningen har personalbrist och det är semestertider är det bara två personer som utför denna stötning.
– De gick igenom skogsområdet för att oroa vargarna och lägga lite doftspår, säger Anki Alfredéen.

Vargarna har sprungit ut och attackerat får flera gånger nu, trots att det befinner sig människor i absolut närhet. De verkar inte vara speciellt rädda för människor.

– Nej..., hur vargarna tänker i det här läget är svårt att veta, säger Anki Alfredéen.

Lapptyg
En annan åtgärd som nu vidtagits är att lapptyg satts upp runt Kruppa fäbod. Länsstyrelsens besiktningsman, jägaren Bert Eriksson från Långshyttan, har under de tre senaste åren satt upp lapptyg vid boskapsbesättningar ett tiotal gånger.
– Jag har konstaterat att det var varg som tog får i Äppelbo häromdagen och där har jag satt upp omkring två kilometer lapptyg. De brukar fungera bra under ett par veckor, säger Bert Eriksson.

I ögonhöjd
Lapptyget sätts i ögonhöjd för vargarna och består av en lina och lappar som är rödvita till färgen, ungefär fyra decimeter långa och en halv decimeter breda. De sitter med några decimeters mellanrum.
– Jag har själv 1,3 kilometer lapptyg i en säck och den väger omkring 15 kilo. Om det behövs mer kan jag låna från andra håll i Dalarna eller omkringliggande län, berättar Bert Eriksson.

Hektiska dagar
Han har hektiskt dagar med uppdragen som länsstyrelsens besiktningsman just nu. Det senaste fallet av vargangrepp på tamdjur konstaterade han häromdagen. Ett får i Vikarbyn utanför Rättvik har dödats av varg.
– Sannolikt är det samma vargar som i Kruppa, för det är bara några mil över skogen dit, säger Bert Eriksson.

Fårvakter kräver betalt
Länsstyrelsen kommer också att få andra problemställningar att grubbla över. De lokala jägarna i Kruppa kommer att skicka en räkning för jobbet de utför som fårvakter. 
Ordföranden i Skattungbyns/Torsmo viltvårdsområde, Bo Karlsson:
– Vi kommer att debitera länsstyrelsen i Dalarna elva timmars bevakning per dag. Vi kommer att fakturera en timkostnad som är lika stor som de eftersöksjägarna erhåller. Detta eftersom staten ska ha varg i området, trots att vi flera gånger begärt skyddsjakt på dem för de problem som de åsamkar oss. 
– Så nu får länstyrelssen betala för vad det kostar att ha dem också. Inte en enda ansökan har länsstyrelsen Dalarna beviljat trots våra försök, kommenterar Bo Karlsson.

Sture Nordlund länsstyrelsen Dalarna och Per Johansson länsstyrelsen Dalarna med sitt ny gamla vapen för att hindra vargarna för att attackera fler får på Kruppa fäbod. Lapptyg, vilket skall sättas ut runt hela fäbodvallen som skydd från varg.

Från vänster: Sture Nordlund länsstyrelsen Dalarna, Per Johansson länsstyrelsen Dalarna, Olof Sjeldrup djurägaren, Per Axel Rosenqvist Skattungbyn, "Poppo" Hanser Bergkarlås. De inspekterar platsen där fårvaktarna var tvungna att skjuta två skott för att skrämma vargen när den anföll ett av fåren endast två meter från "Poppo" Hanse

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Se artikel

2009-08-20 09:06

Se artikel på följande länk http://www.dt.se/nyheter/orsa/article463011.ece
Tack för ordet
Per

29. Fäbodar

2009-08-12 10:47

Angående fäbodriften så har den typen av sommarbeten använts sedan vikingatiden, minst. Under hela den tiden har folk kunnat hantera rovdjursproblem. Men så hade de inte heller gran/tallplantage ända in på bebyggelsen. Dessutom förstod de hur man använda hundar för att hålla bort rovdjur. Tamdjuren var också väl införstådda med rovdjursfaran.
Det är endast idag med bortskämda, bekväma människor som inte vet vad verkliga livet innebär, som gnäller. Har man problem med rovdjur eller lösspringande hundar o.d. ser man till att skydda sina djur. Vill man inte ta till sig av århundraders erfarenheter, så kanske man ska överlåta fäboden till någon som kan hantera situationen.
Ska man bedriva fäboddrift ska det vara traditionella djur och traditionell drift, inte någon modern fåravel à la Lammproducenterna!
Dessutom finns en risk att folk utnyttjar systemet, då ersättningen för rovdjurs rivna får långt överstiger vad man får till slakt eller livdjursförsäljning. Ett bra sätt att få lönsamhet? Eller hur ska man annars förklara att så få tänker förebyggande när rovdjuren bevisligen finns inpå knuten?
Är själv fårbonde med utelammning på naturbeten, rovdjurskramare och ägare av boskapsvaktare.

28. Okunniga debattörer

2009-08-04 17:48

Hör kanske inte hit, men jag var inne på Dala-Demokratens hemsida, där det rasar en våldsam debatt om de två skotten mot vargen i Kruppa.
Nu är en massa "experter" i farten och tycker att den här berättelsen är en rövarhistoria.
- Hur sjutton kan man miss på två meters avstånd, anser de som vet.
De är säkert på det här forumet emellanåt och sprider sin dynga. Den som inte fattar att det är näst intill omöjligt att träffa på två meters avstånd med en studsare som sannolikt är utrustad med kikarsikte, han begriper inte vad det handlar om. Vederbörande ska inte yttra sig.

27. Per Larsson

2009-08-04 17:42

Vad gör du nu? Nu leker du ju polis eller är du bara en av alla uppviglare som finns. Om får stör dig så flytta då. Om någon ska passa sig så är det du, för vargen kan komma & ta dej. För du låter som en gnällspik, som inte tål sanningen.

26. Realist

2009-08-04 15:50

Sluta upp med och ha får i varenda buske, ingen människa vill äta dom ändå, jo muslimer! De (fåren) är störande på många vis, och ett "lyxnöje"! Avskyr när folk agerar poliser, eller tror de äger naturen!

25. Du har helt rätt bamse.

2009-07-31 07:14

Det finns inga skäl i världen att förgöra fäbodkulturen. Att nuvarande rovdjurspolitik får det resultatet är endast ett bevis för att politiken är fel.
Hellre fäbodar än rovdjur. Vi vet ju dessutom att under förra seklet blomstrade glesbygderna och hela västvärldens landsbygder och det berodde till stor del på att vi lyckades utrota de stora rovdjuren. Några negativa följder av detta har inte konstaterats.

24. fäbodar

2009-07-30 22:20

Nog tycker jag att våra fäbodar som nyttjats i ett par hundra år med betande djur är helt unika. Varför ska man offra de fina områden som fäbodriften skapat under århundranden? För vem ska orka ha djuren på skogsbete med detta rovdjurtryck och sen dessa byråkrater. Nej, vår fina bygd kommer med stösta sannolikhet att slya igen när bönderna lagt ner sina livsverk. Och då kommer turister liksom vi fastboende förmodligen inte tycka att det värt att vara här. Så jag undrar vad lokala politiker i regionen har tänkt sig om turismen falnar. För nog är turisterna här för att det är vackert, eller?

23. Lapptygsskrämsel.

2009-07-30 17:37

Har Länstyrelsens personal varit på kurs i någon del av vargland i det forna kallat Ryssland. Då vet de kanske att en sådan lina är efter en till två veckor verkningslöst. Vargen är faktiskt så slug att den passerar under ett sådant där man minst anar det. Sedan är nog inte doften av Länstyrelssens personal något den blir förskräckt för, snarare tvärt om den känner nog sig tryggare när den drar in sina beskyddares härliga dofter.

22. Precis Pelle

2009-07-30 13:27

Men nu kan Mormor åka till Riala med käppen och lära vargen att den inte får äta får! Skyddsjakt blir det nog dessvärre inte eftesom det är en extra skyddsvärd varg enligt NVV. Hur det nu kan finna sådana? DET ÄR JU RIKTIGA SKITDJUR ALLIHOPA.

21. Conny!

2009-07-30 10:57

Då dröjer det inte lång stund innan det finns ett skyddsjaktbeslut! Det finns ett talesätt som går "När fan blir gammal blir han religös!" Stämmer både på Mormor och Pernilla, dom visar ju till och med empati för bytesdjuren. Har väl aldrig hänt förrut!

20. Håller med Lena

2009-07-30 10:57

Utspelet från mormor verkar mest vara ett försök att få sig en guldstjärna i kanten, då situationen är som den är nu så passar det väl att "offra" en av vargarna.

19. Norrtälje

2009-07-30 10:03

Nu har även Norrtäljevargen börjat äta får. Har rivit sina första inatt!

18. Pernilla !

2009-07-30 08:30

Jag respekterar dig högt för att du insett att beteendet måste stoppas, men hur kan man göra det? Det går ju liksom inte att prata vargarna tillrätta. Hur många av vargens bytesdjur blir föräldralösa, är det mer synd om vargvalpar? Förstår inte resonemanget. För utrotningshotad är inte vargen längre. Är det ingen nyhet med rovdjur? Nej, kanske inte, men du kan ju höra med tamdjursägarna när de blev av med får till vargen senast, det är väl en hundra år sedan. Då får det väl räknas som en relativt ny företeelse. Vad skulle djurägarna gjort tycker du? Vakta fåren med herdar som jag läste någon fåntratt tyckte på en annan tråd här, då är man fullständigt frikopplad från den verklighet vi lever i, vem ska betala för att djurägarna måste anställa folk som vaktaret måste bli konsumenter eller skattebetalare, som ju förvisso är desamma. Är vi beredda på det? Än så länge händer angreppen på relativt få platser, en tragedi där det händer, men vad händer på sikt? Det går inte ändra vargens beteende, vi måste inse det, ett bytesdjur är ett bytesdjur oavsett vad vi tycker om det, det är en fråga om hunger, en fråga om antal, om bytestillgång. Jag är ledsen att behöva säga det, men det går inte att ha varg ihop med djurhållning. Vi kan inte hängna in all betesmark i Sverige med elstängsel, och beteendet kan vi aldrig ändra. Så vad återstår? Sluta med djurhållning? Ja, du förstår vad jag tycker. Men du har rätt till din åsikt, som jag med min. Framtiden lär utvisa vem som satsat på rätt/fel varg (häst) :-)

17. Varg i Kruppa!

2009-07-30 08:27

För att spara tid pengar och djurplågeri ta bort hela denna vargfamilj. Det talas om gener vilka får dess ättlingar som blir special uppfödda på får. Det låter hårt och drastiskt, det jag nu säger, men av humanitära skäl så är det bästa för troligen kommer båda föräldrarna att bli skjutna.

16. Valparna...

2009-07-30 07:22

Jaa, anonym, valparna..om man skjuter ett föräldrardjur, kan det bli komplikationer inom familjen. Valparna är ju inte så stora ännu, 3 mån. Genom att splittra en familjegrupp kan det bli "kaotiskt" i gruppen, eller inte.. Blir det det, vad gör vi då, eftersom risken då finns att de kommer att fortsätta söka sig till fäboden, för fåren är ett lättare byte. Tar man bort båda, överlever de inte. Skall vi ta bort en hel familj? Nej, det är vare sig etiskt eller ett riktigt tillvägagångsätt, tycker jag. Frågan är svår, och jag förstår de drabbade, och jag känner för de djur som faller offer för rovdjur. Men å andra sidan är det ju vi som har ansvar för våra djur. Tamdjursägarna måste också kunna se, vad de kunde ha gjort bättre för att skydda sina djur, att vi har rovdjur är ju inte direkt någon nyhet. Men det som nu har hänt, måste man ta itu med, men hur? Det stora problemet är ju faktiskt att de har valpar. Men beteendet måste helt klart stoppas!

15. Till gps!

2009-07-30 07:21

Håller med dig att Norge inte ska ta ansvar för Svensk rovdjurspoliotik! För min del är det bättre att ni sänder tillbaka skiten till Ryssland! Det skulle behövas en storstädning bland Svenska politiker! Deras rovdjurspolitik saknar helt någon konsekvensanalys, det har bla Torbjörn från Mp bevisat, med sina uteblivande svar! En stor del av er i Norge har insett att vargen är ett skadedjur! Vilket parti i Sverige blir först att dela eran syn på vargen? Det finns många röstsedlar att vinna år 2010!
Ha det bra Norge!

14. Elstängsel på fäbod

2009-07-30 07:20

kan man ha i nattfålla. På dagarna ska djuren beta fritt i området runt fäboden.
Att djuren tillåts gå lösa och inte hålls inhägnade är en förutsättning för att få EU-stöd för bevarandet av den speciella betespräglade biotop som finns runt fäbodar.
Nu har vi två valmöjligheter:
att bevara den unika flora och fauna med utrotningshotade växter, ängssvampar, gräsfjärilar och andra insekter som är beroende av betesdjur eller återinförandet av en köttätande rovdjursart som omöjliggör frigående betesdjur på fäbod.
Mitt val är klart.
Är mormor månne politiker. Jag tycker mig skönja en kappvändare som känner av vindriktningen.

13. Anonym 2009-07-29 21:34

2009-07-30 07:20

Visst, köper du in det och åker och sätter upp det. Men gör först ett studiebesök på exempelvis Orsa Björnpark så du ser hur det ska se ut!

12. Jag bara undrar?

2009-07-30 07:19

Var är Mormor i debatten om Norrtäljevargen?

11. Valparna då?

2009-07-29 21:47

Kan man inte ha elstängsel på fäbodar? Men jag är ju sörlänning som inget begriper.

10. Flytta Varg

2009-07-29 21:19

Det er vi norrmenn som er trøtta på er vargpolitik Vi skal ikke måtte ta ansvar for den Svensk vargpolitiken her i Norge. Håppas den drar direkt til Sverige nær den slepps ut av helikopteret. Da har den også fått ny gps sender så dere kan følge tilbaka til Galven reviret

9. Bra Mormor

2009-07-29 21:19

Bra Mormor, till sist segrar förnuftet i dom flesta fall, nästa steg jakt?

8. Otroligt!

2009-07-29 21:18

Den här situationen är helsjuk... De här vargarna är ju farliga.. Inser inte myndigheterna det? Vad är det som krävs? Ett barn eller?

7. Nära håll

2009-07-29 20:03

Var rädd om vargen /vargarna. Flytta dom till Djurgården. Den/dom visar ju sig nära folk. Vad skulle kunna vara bättre än att beundrarna får se sina kramdjur, utan att behöva lämna Fjollträsk.

6. Flytta varg!

2009-07-29 20:03

Samtidigt som Anki säger att man inte flyttar varg. informerara skandulv följande om dom Norska insatserna.

"Hon är i ett mkt tätt fårområde o norska myndigheter är under stark press från lokalbefolkningen att få bort vargen. Man har därför nu beslutat att om möjligt söva o flytta henne in i vargzonen till statsskog i Kongsvingers kommun. Det kan bli relativt nära svenska gränsen, mitt för Bogen- och Gräsmarksreviren, nånstans i höjd med Charlottenberg."

OBS: Att skiten skall in emot Värmland Dalarna igen, Fy fa..!

5. Nu får väl somliga en mindre chock

2009-07-29 20:02

….men jag tycker skyddsjakt ska beviljas på åtminstone 1 varg, och helst då att vargen skjuts i omedelbar närheten av fåren, eller i samband med ett angrepp, så man vet att det är rätt individ.

Det verkar som om den här gruppen vargar – eller åtminstone någon av dom - har ”specialiserat sig” på får på fäbodar, för det är inte första gången vad jag har kunnat se av de två tidigare avslagen på skyddsjaktsansökan. Viltskadecenter tillstyrkte f ö skyddsjakt tidigare.

Och Lena, har jag vägarna förbi, och det fortfarande är aktuellt, så visst kan jag hjälpa till att att ”fösa” gråben, men det blir med svamp och bärkorgar då – inte med bössa.

4. ja själva kostnaden

2009-07-29 19:49

är det ingen som lagt fram i offentlig klartext. Vi får det svidande nöjet varje år att veta vad sjukvård skolor etc kostar, och vad som ska sparas in på där... Någon här som har ärliga fakta på vad själva totalsumman blir per år

3. Bra...

2009-07-29 19:41

Att det hela sköttes bra med skrämselskott osv.
Verkligheten har kommit ikapp oss. Men om mina pensionspengar skall slösas på detta vilddjur, så är det SD som gäller i nästa val oavsett vad dom har för program.

2. Skjut den!

2009-07-29 19:32

Det är väl inget att fundera på, skjut vargen. Den är ju i en fårhage!

1. Bravo Bo

2009-07-29 18:33

Debitera samma timpeng som vargskitsamlarna har plus reseersättning.
Länsstyrelsen har ju fått så kallade akutpengar av staten.
Det här är akut om något är det.

Anki kan kalla in mormor som hjälp att fösa gråben. Hon behöver säkert frisk luft och motion efter alla timmar vid datorn.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons