• Pinewood

Två tredjedelar av Idaho-vargarna sprider bandmask

AktuelltPublicerad: 2010-02-11 13:29

Två tredjedelar av de undersökta vargarna i Idaho har visat sig bära på "tapeworms", alltså bandmask, som kan smitta människor. De lokala myndigheterna rekommenderar numera jägare att använda handskar när man hanterar vilt.

Den lokala CBS-kanalen KIDK i den amerikanska delstaten Idaho har intervjuat doktor Valerius Geist, från universitetet i Calgary, som studerat sjukdomen i några decennier. Han förklarar hur spridningen går till:
Bandmasken lever i magen på vargarna och lägger ägg som följer med i avföringen ut på marken och kan smitta allt i närheten. När vargarna tvättar sig sprids äggen från anus till pälsen, så bara att röra en vargpäls eller vargspillning är riskabelt.

Smittan utbredd
I Idaho, där vargpopulationen blivit allt tätare, bedömer man numera att smittan är allmänt utbredd i viltbestånden.
Myndigheterna har skärpt sina varningar till jägarna från att för tio år sedan allmän rekommenderat att man kan använda handskar vid vilthantering, till att man numera bör använda handskar.
Man rekommenderar också att allt vilt ska tillagas ordentligt och att regelbundet kontrollera att hundar inte bär på smittan.

Kan vara livsfarlig
Att smittas av bandmask kan vara livsfarligt. Valerius Geist, som själv förlorade sin farfar i sjukdomen, beskriver riskerna:
– Om cystorna som masken orsakar utvecklas i hjärnan dör du, om det sker i njurarna får du problem, om det sker i skelettet kan du få benfrakturer och om cystorna utvecklas i lungor eller levern så får du dras med sjukdomen en tid, säger han till KIDK.
Jakt & Jägare kunde i början av december rapportera om liknande varningar från Finland: /se/article.php?id=404646.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. JensE, jag påstår att du ljuger.

2010-02-19 22:19

"Jag serverar inte heller mina barn och mitt barnbarn rårörda lingon utan jag tillreder det enligt Ditt råd "2010-02-12 09:39", vilket min mor och mina förfäder alltid gjort av alla bär de burit hem i konten från Aamäcks höjder."

Jag tror inte din mor har sköljt alla bär före intag, jag menar att du ljuger! Om inte, när började din mor med denna teknik, tvärsemot alla övriga svenskar?

27. Calle

2010-02-19 16:57

Nej Calle jag tvivlar inte på de frågor Du ställer, och jag tror inte en ev. smitta kan stoppas vid Torne älv.
Jag serverar inte heller mina barn och mitt barnbarn rårörda lingon utan jag tillreder det enligt Ditt råd "2010-02-12 09:39", vilket min mor och mina förfäder alltid gjort av alla bär de burit hem i konten från Aamäcks höjder.
Jag igorerar inte "faran", men jag väger samman alla faror som lurar i vassen. Vad som sedan får mig att gå till gravens vila får framtiden visa.

26. Du måste förklara dig JensE

2010-02-19 15:56

Tvivlar du på WHO:s beteckning av dvärgbandmaskar som en global hälsofara?
Tvivlar du på att sjukdomen Hydatidosis är allvarlig och kan orsaka döden?
Tror du att du är immun mot sjukdomen eftersom du säger dig ämna fortsätta att plocka bär och svamp i vargområden?
Tror du att smittan kan hejdas vid Torne älv med nuvarande totala brist på åtgärder för att upptäcka smittan?
Eller du kanske är som jag. Tillräcklig gammal för att hinna dö innan cystorna hinner bli stora nog att störa den normala funktionen av drabbat organ.
Men dina barn och barnbarn som du serverar hjortron, blåbär och rårörd lingonsylt kan hinna bli sjuka.
Varför tror du att faran kan ignoreras?
Du bara klagar på vad jag skriver men jag ser inget konstruktivt inlägg från din sida.

25. calle

2010-02-19 13:05

Ännu ett bevis på den låga nivån Du använder i kommentarerna, och som gör att folk har svårt att ta Dig på allvar.

24. Smaklig måltid JensE

2010-02-19 09:51

Det dröjer 10-20 år innan eftersmaken kommer.

23. Calle????????

2010-02-18 22:20

Du verkar fortfarande göra allt för att stå kvar på ruta 1. Din kommentar är så löjlig så jag borde inte ens svara på den. Då jag följt Dig under flera år i massmedia och på nätet så har jag blivit "luttrad" av Dina kommentarer så jag förväntar mig inget mera av Dig.
Men ändå jag skall ge Dig några svar.
Jovisst bor jag utanför tätort och har så gjort de senaste 30 åren, och jag tar också konsekvenserna av det.
Oavsett om jag skulle ha "förmånen" att se vargspår på verandan så undantar det mig inte möjligheten att plocka svamp och bär. Det ena förtar inte det andra.
Livet innebär många risker men också många möjligheter. Som människa anser jag att jag inte har rätten att stå över någon annan art i vår flora & fauna. Jag vill leva i symbios med alla arter något som jag tog till mig på en studieresa jag gjorde till Costa Rica. På ett enda träd i regnskogen kan det finnas upp till 165 arter som lever i symbios med varandra. Otroligt att människor skall ha så svårt med det.


22. Konsekvent var det JensE

2010-02-18 22:19

så jag skall vara konsekvent medan du skall ha friheten att manipulativt hoppa mellan åsikterna (man nästan tro att du är politiker under ett valår LOL). Nåväl, låt mig då ge dig lite konsekvens: Jag står för mitt starka motstånd mot den av vänstern övertagna miljörörelsen och dess ekosofiska irrläror. Jag står för min tes om att vargen är den trojanska hästen för de jakthatare som utgör de sk bevarandegruppernas majoritet - just nu står hästeländet i riksdagshuset. De som följt mina inlägg här kan nog intyga att jag aldrig viker från ovanstående. Jag är dock inte motståndare till varg i sig däremot till skador av varg. Att politiker, med öppna ögon, riskerar fördärva möjligheten till njutningen i att tex plocka smultron på ett strå tillsammans med barnen och sedan äta dem ett och ett är så ologiskt att man saknar ord.

Och, wolfaholic är inte ett nickname, det är en benämning på ett ohälsosamt beroende.

21. JensE, vad är din inställing?

2010-02-18 13:51

Du försöker ge sken av att du bor utanför tätort. Är du beredd att offra förmånen att kunna pocka bär och svamp i utbyte mot att se vargspår på verandan. Eller kommer du lugnt att ge din familj och vänner fläskpannkaka med rårörda lingon och lita på att läkarna hittar cystorna och lyckas operera bort dem.

20. Konsekvent Straightpull

2010-02-17 09:29

Genom att klippa och klistra texter från olika "trådar" så kan man skapa kommentarer likt den Du skrivit.
Du bör nog vara konsekvent och inte blanda ihop trådarna, utan var text skall läsas i dess sammanhang.
Tack för att jag fått ännu ett nickname, "wolfaholic", skall gladeligen sätta upp det tillsammans med de andra bredvid mitt porträtt.
Kärt barn har många namn.....

19. Det kallas globalisering?

2010-02-16 12:26

Pierre Kjellin, reporter vid Land Lantbruk skriver: ”Vargen är långtifrån det enda djur som kan sprida bandmasken t Sverige, rävar och hundar är två andra exempel”.
Reportern måtte vara ny på detta forum, ingen har påstått annat. Tvärtom, du upprepar kända, ej ifrågasatta elementära fakta. Uppenbart känner du dock inte till bandmaskens livscykel, lär dig den så inser du varför ”turisthundar” inte kommit med masken hit. Men sen skriver du: ”Att bandmasken i likhet med massor av andra djur, insekter o växter är på väg spridas hit är en logisk konsekvens av den s.k globaliseringen - som även har en rad positiva effekter för oss människor”. Så du menar att bandmasken kommer hit av samma orsak som att vi fått hit t ex smörbult? Detta måste vara en lättnad för riksdagen, en tung skuldbörda vilar annars på deras axlar för att de är i färd med att förstöra svensk landsblygd.
Vad har vargens vandringar med globalisering att göra? Bandmasken e. multilocularis som funnits i centrala Europa i långa tider, har inte spridits nämnvärt trots ett intensivt resande mellan Europas länder. Här kan man nog säga att globaliseringen är märkbar, dock inte spridningen av bandmask. Men i de områden där varg- och rävstammen har ökat starkt, har bandmasken spridits snabbt, exempel är Polen, Baltikum, norra Ryssland, Svalbard, Mongoliet, Kazakstan mm. Detta är inte ställen som i någon märkbar utsträckning fått ta del ”globaliseringens positiva effekter”, däremot av starkt ökande stammar av varg, räv och mårdhund. Du borde känna till att bandmask från varg smittar klövdjursstammar, älg, ren, kor osv. Aktuellt exempel är norra Finland. Är detta ett område med intensiv globalisering? Häpnadsväckande att en reporter på Land Lantbruk, av alla möjliga tidningar, är så dåligt påläst. Börja med att läsa Will N. Graves bok ”Wolves in Russia. Anxiety through the Ages”.
Jag tror inte Land Lantbruks läsare uppskattar att man tar lätt på att bandmasken nu välkomnas för att öka den biologiska mångfalden.

18. Anders Hermansson

2010-02-16 09:58

Håller just på med slutputsningen av en artikel om dvärgbandmasken. Vill gärna ha dina kommentarer. Kontakta mig snarast på 0564-40014.

17. JensE och konsekvensen

2010-02-15 22:33

I en tidigare tråd 2010-02-09 12:56 skriver JensE: "
...mer närproducerade och gärna ekologiska livsmedel, så är vi på bra väg..." Att samtidigt ge Carl S en eloge för praktiska råd och en uppmaning om att gå ännu längre och och nämna "... vilka möjligheter det finns att kunna leva tillsammans med rovdjur, i stället för att bara belysa problemen." i samband med fakta om hur en parasit sprids av vargar är nog bland det mest inkonsekventa jag sett från någon wolfaholic. Eller också är det precis tvärtom - det är ytterst konsekvent från en wolfaholic.

16. Anders Hermansson.

2010-02-15 22:32

Jag tror inte våra beslutande politiker har blivit informerade om riskerna med vargen.
Jag har mycket svårt att tro att någon svensk politiker skulle ens riskera en nedsmittning av vårt land med dessa otäckheter vi här diskuterar.

15. Märkligt att någon vill ha hit bandmask

2010-02-15 16:17

Will N. Graves varnade i ett brev 1993-10-03 amerikanska myndigheter mot att sätta ut varg i Yellowstone. Graves hänvisade till ryska erfarenheter där man genom att utrota varg i stora områden visade att vargen ensam var källan till bandmaskinfektion hos älg och björn. Nu börjar man se resultatet av inplanteringen av varg i Yellowstone: Älg och hjortstammarna är infekterade med bandmasken e. granulosus. I Idaho, Ohio, Montana, Illinois, Alaska, Minnesota och Dakota är smågnagarna infekterade av bandmasken e. multilocularis. Därtill är det visat att varg sprider mul- och klövsjukan, mjältbrand (antrax) med flera för vår livsmedelsproduktion farliga sjukdomar.
Svenska regeringen med statsminister Fredrik Reinfeldt måste antas vara informerade och Reinfeldt måste därför anse att det är rimligt att:
• älgar, hjortar och renar infekteras av e. granulosus
• smågnagare infekteras av e. multilocularis
• vilda hunddjur infekteras av rabies
• björnar, vildsvin mm infekteras av trikiner
• människor inte längre utan risk för bandmask kan vistas ute eller ha husdjur
Detta är parasiter och sjukdomar som Skandinavien tills nu har varit i stort sätt förskonade från. Med en vargstam så tät att den överlever utan massiv mänsklig hjälp så kommer vi, att utan någon som helst tvekan, att få hit dessa parasiter och sjukdomar.
I Skandinavien har vi goda möjligheter att hålla vargstammen på en sådan gles nivå att vi slipper dessa för människor livsfarliga farsoter.
Myndigheter och politiker kan inte hävda att de inte visste. Statens tjänstemän har en absolut skyldighet att varna befolkningen för faror, men sviker sin plikt grovt.
Att ingen har kunnat besvara frågan om varför vi har varg i Sverige måste föra till att såväl politiker som tjänstemän ställs inför rätta här hemma eller inför en internationell domstol.

Kommentar: Rausch et al. (1990) beskriver i sin Saint Lawrence Island studie att bandmasken e. multilocularis oftast infekterar människor redan vid ung ålder, den direkta smittkällan i denna studie var bajs från smittade hundar. Smittan upptäcktes i medeltal hos människor som var 53 år och tiden mellan smittotillfället och diagnos var upptill 20-30 år. Denna bandmask har hittats i Estland, Ryssland, Svalbard mm. Dess huvudvärd är fjällräv, varg, räv och andra vilda hunddjur, mellanvärdar är smågnagare och för människor är infektionen i allmänhet dödlig.

14. Fråga?

2010-02-14 12:34

Bandmask eller dvärgbandmask? Bandmask är ju vanligt hos både katt och hund i Sverige. Menas det dvärgbandmask? Den sprids från utländska hundar till bl.a rävar och svenska hundar och ska vara mycket plågsam, även människor kan drabbas.

Svar
Det är dvärgbandmasken som avses i artikeln. Vi ber om ursäkt för otydligheten och har nu ändrat i ingressen. Mer information finns här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dv%C3%A4rgbandmask.
Dan T/Red

13. Miljökonsekvensbeskrivning!

2010-02-13 18:24

Är det inte underligt, att Miljödepartementet inte gör en miljökonsekvensbeskrivning för nuvarande "Projekt Varg?
Utan att ens ta med de negativa konsekvenserna för oss människor (d v s jägare, fäbodbrukare, landsbygdsbefolkning m fl) är den miljöpåverkan, som vargarna kommer att medföra på det nuvarande svenska ekosystemet, så stora att det är motiverat med en MKB.

Alla som vill starta projekt i dag, som medför den minsta miljöpåverkan, är enl lag skyldiga att upprätta en MKB innan man ens får starta projektet.

Står Miljödepartementet över lagen?

Och dessutom: Är inte människan en del av det svenska ekosystemet?

12. Till JensE

2010-02-13 11:45

Lite mer råd hittar du http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=378346
Över hälften av Sveriges befolkning är nu rädda för att utnyttja allemansrätten pga risken för rovdjur.
Kom ihåg att även om det finns mycket annat som är riskablare kan du inte påverka faran från rovdjur annat än hålla dig inne. Inte ens utedass är säkert att använda som vi sett. Vilket även gruvarbetarna i Korea på 30-talet visste.
Rovdjuren är ett ytterligare faromoment. Som inte har någon positiv uppvägande faktor.

11. Global rättvisa?

2010-02-12 23:59

I hela världen utom Grönland och Skandinaviska halvön lär bandmasken förekomma. Varför ska just vi slippa denna biologiska mångfald?
Men när ska vi börja leva med faran? Inkubationstiden lär vara ca 20 år. Vem larmar när försiktighetsåtgärderna skall börja vidtagas?

Var politikerna som beslutade om vargpolitiken medvetna om riskerna? Eller var det några forskare som glömde informera om konsekvenser och risker med sitt vargprojekt? Mårdhundforskarna har tydligen en annan värdering, de djuren ska utrotas för att hindra bandmasken.

Men det kanske inte behövs några försiktighetsåtgärder i stan? Bär man köper i affären är väl ordentligt sköljda!

10. Vad var den positiva raden Pierre?

2010-02-12 23:58

Vilka var de positiva aspekterna av förtätad vargpopulation Pierre?
Finns någon vetenskaplig substans, eller bygger allt på "information för att skapa acceptans för vargen", som miljontals kronor investerats i. När öppnas Wolfgate om forskningen som övertygade massorna?

9. naturens mat

2010-02-12 23:58

färska blåbär, mjölk och flingor som är så gott.goodbajs

8. Det bästa Du nånsin skrivit, Calle!!

2010-02-12 23:58

Dina praktiska råd är det bästa Du nånsin skrivit. Fortsätt så och jag tror att Du kommer att vinna fortroende hos många. Stanna bara inte här utan gå vidare och nämn vilka möjligheter det finns att kunna leva tillsammans med rovdjur, i stället för att bara belysa problemen.

7. Sen kan man inte

2010-02-12 11:59

klappa kattfan heller utan handskar när man möter den på gårdsplan...
barnen blir nog överförtjusta...

6. Vargens "ekologiska uppgift"

2010-02-12 10:34

är ju bl.a. att vara huvudvärd för denna bandmask E.granulosus. Mellanvärdarna, älg, hjort, ren etc. försvagas, blir sjuka då de får dessa bandmaskar i sina organ. Och då är det vargens "ekologiska uppgift" att rensa bort dessa sjuka och svaga djur från naturen så att bandmasken återigen får bygga bo i sin huvudvärd, vargen.
E.granulosus har tydligen varit utrotad i Sverige pga brist på varg och avmaskning av hundar. Att man med vargen får in en ny art/tidigare utrotad art berikar mångfalden! Mångfald i naturen är viktigare än några människors hobbybär- och hobbysvampplockning!
"vad är ironi!"

5. Det kallas biologisk mångfald, Pelle

2010-02-12 10:34

Och betraktas som mycket viktigt an SNF och WWF.
Några praktiska råd. Kontrollera alltid lungor och lever för inkapslade cystor på nedlagt vilt. Hittar du sådana skicka till SVA.
Därefter gäller att skjutna vargar och rävar tas om hand med andningsskydd och latexhandskar. Vilket också bör användas vid bär och svampplockning. Allt måste upphettas till minst 80 grader innan det äts.
När du kommer hem skölj av fotbeklädnader och tvätta händerna noga innan du går in. Har du hund bör den helst inte vistas inomhus och den ska avmaskas ofta med medel som är effektiva mot bandmaskar.
Med dessa enkla regler är du ganska bra skyddad.

4. Vargen pris.

2010-02-12 10:33

Om bandmaskar och ett flertal sjukdomar som följer med vargen har Calle Seleborg skrivit och varnat för i många år. Hotet är reellt och i allra högsta grad allvarligt, men Calle har hånats om hoten av bevarandeintressena. Vad annat är att vänta från individer och föreningar som blundar för faror och hyllar det som endast betyder stora bekymmer. Ni har alldeles rätt Skogs-Pekka och Pelle, vargen ger oss inget bra och det är omöjligt att förstå. Det är helt enkelt en cynisk och ansvarslös politik när det ljugs om att vargen är en tillgång.

3. Det kallas globalisering

2010-02-12 10:33

Vargen är långtifrån det enda djur som kan sprida bandmasken t Sverige, rävar och hundar är två andra exempel. Att bandmasken i likhet med massor av andra djur, insekter o växter är på väg spridas hit är en logisk konsekvens av den s.k globaliseringen - som även har en rad positiva effekter för oss människor.

2. En vettig orsak?!

2010-02-11 22:09

Ge mig en vettig förklarning vad vargarna medför som är bra? Tickande bomber verkar det som! Plågsam död tillmötes om man ska fortsätta bo här i skogen!Jag som älskar kantareller,rårörda lingon,vildhallon,blåbär och viltkött.Hur blir det med det i framtiden?

1. Ytterligare en anledning till varför vi inte ska ha varg

2010-02-11 22:08

Varför skall vi ha varg i Sverige för? Vi har klarat oss utan dem så länge och plötsligt är det jätteviktigt med dem. Snart kan vi inte plocka bär, svamp, etc. i vargskogarna p.g.a. smittorisken! Snacka om begränsningar för ett djur skull.

Först hot mot landsbygden, sedan indirekt hot mot friluftsliv, sedan hot emot jakthundar, etc. Vad är allt det här bra för? Skall vi nu behöva avmaska varenda varg i Svegie? Nån som kan förklara för jag förstår inte!? Nåt jag missat!?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons