• Älgskadefondsföreningen

Tvättbjörn ”båtflykting” i Skåne?

AktuelltPublicerad: 2014-03-04 15:47

En tvättbjörn hittades i helgen död på stranden i Falsterbo. Det är det första fyndet av tvättbjörn i Skåne.
– Det är svårt att veta hur den hamnat där, men en gissning är att den har drunknat efter att ha liftat med något fartyg från kontinenten, säger Nils Carlsson på länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

Tvättbjörnen ska skickas för analys till Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Enligt Nils Carlsson är strandfyndet ett tecken på att de invasiva arterna kommer allt närmare Sverige. Mårdhund är på väg in i Sverige, definitivt från norr och kanske även från söder.

– På kontinenten finns flera främmande arter som har blivit invasiva – det vill säga de sprider sig kraftfullt och orsakar skada i det nya ekosystemet, kommenterar Nils Carlsson.


Både mårdhund och tvättbjörn
Både den asiatiska mårdhunden och den nordamerikanska tvättbjörnen sprider sig snabbt över norra Europa och orsakar stor skada.

Under 2013 dödades över 70 000 tvättbjörnar i Tyskland.

– Det är inget fel på tvättbjörnen, men den är på fel plats. Tvättbjörnen kan sprida sjukdomar som är farliga för både människor och djur. Dessutom hotar den, precis som mårdhunden, den inhemska biologiska mångfalden, förklarar Nils Carlsson i pressmeddelandet från länsstyrelsen i Skåne.

Analysen på SVA ska förhoppningsvis ge svar på om djuret haft parasiter, sjukdomar, skador, om den drunknat eller har tecken på att ha varit i fångenskap.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Hellre tvättbjörn än varg.

2014-03-05 09:56

Det går ej att jämföra varg och tvättbjörn. Vargen kräver vildmark som vi ej har. Tvättbjörnen klarar sig bra i vårt landskap. Den åstadkommer mycket liten skada, jämfört med vargen. Vargen utrotar våra nordiska jakthundsraser och dödar våra traditioner med: rennäring-betesdjur o.s.v.

1. Tvättbjörn kontra varg?

2014-03-05 07:56

Tvättbjörnen hotar arter och sprider sjukdomar.
Och vargen då?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons