• Älgskadefondsföreningen

Tvingas lämna ut lofällor

AktuelltPublicerad: 2010-05-21 17:05

Länsstyrelsen i Västmanland måste, enligt en dom i kammarrätten, lämna ut uppgifter om var lodjursfällor är placerade. Båda jägarorganisationerna är emellertid kritiska och menar att riskerna för sabotage är uppenbara.

Två kända jaktkritiker och engagerade i diverse djurrättsorganisationer, som Djurens Rätt, Djurrättsalliansen och Nordulv, begärde i vintras att få veta var lodjursfällorna fanns placerade i Västmanland. Länsstyrelsen i Västmanland sade nej och menade att det kan motverka syftet med myndigheternas granskning av lodjursjakten.
I andra län, till exempel Dalarna, kom man emellertid fram till att man inte kunde sekretessbelägga uppgifterna om lodjursfällornas placering. Och i onsdags kom kammarrätten till samma sak:
– Det finns inte grund för antagandet att röjandet av uppgifterna skulle motverka syftet med myndigheternas granskning, säger rätten och uppmanar länsstyrelsen att lämna ut uppgifterna.

Kritik från förbunden
Båda jägarorganisationerna är emellertid kritiska till lagstiftningen – alternativt kammarrättens bedömning.
– Å ena sidan har man inget att dölja så länge fällan är laglig. Å andra sidan vet vi att sabotage mot fällor ett vanligt problem. Jag kan inte se något som helst allmänintresse i att offentliggöra vad fällorna är placerade. Sådana uppgifter kan man begränsa till tillsyningsmän och myndigheter, säger riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin vid Jägarnas Riksförbund.
Förbundsordförande Solveig Larsson tillägger att JRF ska arbeta för att få en lagstiftning som sekretessbelägger fällornas placering.

Sabotage och hot
Samma ståndpunkt intar Svenska Jägareförbundet.
Förbundsjuristen Ola Wälimaa vill först sätta sig in i domen innan han kan yttra sig om den. Men rent allmänt vill inte Jägareförbundet att sådana här uppgifter ska lämnas ut.
– Det finns en uppenbar risk för både sabotage och hot. Vi kommer att jobba för att sådana här uppgifter inte ska lämnas ut till vem som helst, säger han.

Vill kolla fällor
Jimmy Magnusson, en av de personer som överklagat beslutet av länsstyrelsen i Västmanlan, berättar att han vill använda uppgifterna för att kontrollera om fällorna är lagliga eller inte.
– Det handlar inte om att slå sönder fällor eller att sabotera, säger han.
– Jag har blivit engagerad i fällfrågan efter alla gånger jag hittat olagliga fällor ute i markerna. De kan vara dåligt märkta och innehålla olagligt köttavfall. Jag förstår inte varför det ska behöva vara så när man kan använda fällor på ett lagligt
sätt.
När Jimmy Magnusson hittar en fälla som han bedömer är olaglig så fotograferar han den och noterar bristerna. Sedan kontaktar han länsstyrelsen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Redaktionen, var är mitt svar...

2010-05-27 15:38

...till Killer Instinct?

Redaktionell kommentar:
Dina kontaktuppgifter stämmer inte. Mejladressen funkar inte, mobilnumret kan inte nås och du stavar med ”z” i slutet av namnet istället för ”s” jämfört med tidigare försök, så en medarbetare drog slutsatsen att du lämnat felaktiga personuppgifter. Därmed avvisas dina kommentarer i fortsättningen.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

29. Jaha å nu är ....

2010-05-26 16:40

...diverse amatörer ute o "fotar" fällor?
Varför då? Självutnämnda fällkontrollanter? I syfte att? Saboterar annans egendom! Amatörer.......

28. Till 24

2010-05-26 15:16

Jag känner inte till om några har kollat fällor. Jag tar avstånd från den kontroll som tydligen görs av vissa personer. Detta är på heder och samvete. Man kan inte ta någon för att man vistas i närheten av en fälla.
Det är som att ta tjuven innan han hunnit stjäla.

27. Anders hermansson och lo

2010-05-26 15:16

Jag är nog anders hermanssonifierad!
Mycket bra skrivet, även den om skotska vargar.
Har svårt att tro att jimmy magnusson står på avstånd och fotar,då hade han aldrig hävdat detta med att dom minsann ska kollas 2 ggr per dag.
Och det där sista om hur sjuk man är som människa när man fotar bytet, lägg av med det för du gör dig enbart löjlig.

26. Var är redaktören?

2010-05-26 15:15

Anders Hermansson påstår att jag har föregivit allmän ställning och detta är felaktigt. Faktiskt en ren lögn men som vanligt så kan man gå på med vilka förtal och lögner som helst från jägarhåll utan censur.
Hur var det med den allmänna ordningen och debattonen?
Jag har iallafall ALDRIG påstått att jag företräder en myndighet.
Jag har heller ALDRIG uttalat att jag är motståndare till jakt.
Jag har ALDRIG förespråkat hot eller sabotage.
Det minsta man kan begära är att de som debatterar kan läsa och hålla isär vem som står för vad.

25. Vill bara upplysa

2010-05-26 12:25

alla förståsigpåare om att med tekninkens värld så behöver man inte traska in mot en fälla för att ta foto.... det finns ngt som heter zoom, zoomobjektiv & teleobjektiv....

Ni som har fällor... när ni fångat o skadat ett djur psykiskt, säger ni då till andra att ni har jagat lo o sen fotar o visar upp den mkt viktiga bekräftelse-trofé bilden som bevisar vilka människor ni egentligen är i grund o botten?

24. Torbjörn Eriksson, Jimmy Magnusson, lär er Allmänsrättens skyldigheter

2010-05-26 10:53

När ni leker polis och vill kontrollera fällor betänk att föregivande av allmän ställning är ett brott enligt 17 kapitlet 15 § i brottsbalken.
Vargen dödar inte bara älgar och får, den dödar asp, sälg, skalbaggar och allehanda andra små kryp och växter. Rovdjurspolitiken och Skogsstyrelsen är de värsta ekologiska katastrofer som drabbat Sverige på långa tider. De som i alla tider har skyddat skogens lilla liv är de små skogsägarna, de som har ett personligt intresse av skogens alla delar och skall lämna den vidare till sina barn.
Skogsstyrelsen och de stora skogsägarna, staten, bolagen och kyrkan, trodde att lövskog skulle vi aldrig mera behöva så därför besprutades skogarna för att ta död på alla lövträd. På Skogsstyrelsen snurrar idéerna som vindflöjlar och mängder är de för naturen skadliga projekt som man satt i verket.
Nu är modet att tall skall planteras och varje år sedan Gudrun så har Skogsstyrelsen utlovat svåra barkborreangrepp och manat skogsägarna att ta ut alla angripna träd. Vem vet om tall är efterfrågat om 100 år och Skogsstyrelsens krig mot barkborrar har i praktiken gett ökade angrepp.
Denna urbana galenskap som nu härskar i skogen har även spritt sig till djurlivet, bonden skall tvingas se på att björn och varg massakrerar de älgar och rådjur han skött om och då och då dödat för föda. Men för att djuren skall klara sig så måste han hålla efter rovdjuren, det finns det ingen annan än människan som gör. Men han får inte ens ha fällor i fred, vuxna människor som inte bidrar med ett skvatt till folkhushållet kryper omkring i snåren i olovliga ärenden för att sabotera för bonden.
Det är inte att undra på att många ger upp och överlåter sitt livsverk till bolaget som struntar i alla små dungar med sparade träd, de är bara i vägen för den storskaliga avverkningen. För bolagen är asp, vide, en, sälg endast till besvär, för bonden är det mat åt hans vilda och tama djur och björken ger värme i hans hus. På detta vis medför varg döden inte bara för djur utan även för mängder av småkryp och växter som finns därför att en människa som äger sin skog sköter skog, bete, äng och åker så att hon skall kunna överlåta sin gård bättre än när hon fick den.
Stat, bolag och kyrka omvandlar skogsmarken till ett schackbräde av hygge-ungskog-hygge-ungskog. Men lösningen är inte flera reservat, lösningen är att skogsmarken måste ägas av små skogsägare, det måste bli i princip förbjudet för stat, bolag och kyrka att äga mark, då får ni ett Sverige med mångfald och en levande landsbygd.
Det finns således många viktiga men svåra frågor ni borde ägna er åt, men detta förmår ni inte eller också är ni för lata. Torbjörn Eriksson och Jimmy Magnusson, vad ni gör medför enfald och även om ni inte bor inne i en stad så är era tankar urbaniserade och vad ni sysslar med är skadligt/olagligt och strider mot vett och sunt förnuft.
Jag lovar dig, Jimmy Magnusson, att tar jag dig på bar gärning vid en fälla så skall jag gripa dig, även på flyende fot, och överlämna dig till polis för åtal om skadegörelse. Jag kommer även att föra skadeståndstalan mot dig, räkna med att jag lägger ett krav på 50 000 kr.
Jimmy Magnusson, att du bryter lagen innebär inte att jag anser mig stå över lagen, du uppvisar stort oförstånd i dina argument.
Torbjörn Eriksson, jag vill gärna se att du svarar ett klart ja eller nej på frågan om du i april 2010 eller tidigare kände till att vissa personer tog reda på fällors placering och sedan uppsökte fällorna för att kontrollera om fällorna uppfyllde alla krav? Svara ett tydligt ja eller nej. Torbjörn Eriksson, tar du avstånd från den kontroll av fällor som görs av personer i sina självpåtagna roller som poliser?

23. Jahaja

2010-05-25 12:54

jimmy har inte tankeförmåga nog att räkna ut att man kollar fällan på håll just för luktens skull.
Och Torbjörn tror på fullt allvar att man får röra sig var och hur som helst i skog och mark, att markägarens intresse, i det här fallet fällan, går i första hand enligt svensk lag har han tydligen inte en aning om...
Sickna härliga självutnämnda naturpoliser...

22. Kontroll

2010-05-25 00:57

Av fällor Jimmy vet inte vad han talar om när man kontrollerar en fälla så kryper man inte runt i fällan,man ser på avstånd om fällan slagit igen men när Jimmy o Torbjörn snokar runt så är dom nog i fällan .

21. Du självutnämnde naturpolis

2010-05-25 00:56

Jimmy Magnusson.Att fällan ska kontolleras 2 ggr/dygn stämmer absolut, men det står inte hur den ska kontrolleras. Själv använder jag Lotinfällor med orange signalfärg. Det innebär att jag inte behöver gå till fällan. Så där har dom andra rätt att DU lägger vittring kring fällan. Och vad är det för olaglig åtel man lägger i och utanför fällorna ?? Har du hittat något. Och vad gäller dina däck så försvarar jag det inte, men kanske du har varit på fel plats vid fel tidpunkt. Man blir bara uppenbarligt trött på sådana personer som dig. Till vilken nytta ska du kontrollera fällorna ? Och ska du kontrollera alla i sverige så har du ett digert jobb, grattis.....

20. Jimmy och Torbjörn.

2010-05-25 00:56

Jag vet inte om fantasi är något som ni helt saknar eller om ni bara är okunniga. När man kollar sin fälla två gånger om dagen, vilket man ska göra, så klampar man förstås inte fram och runt densamma, fattar ni väl. Man ställer den så man kan se om den slagit igen på håll. Det var inte svårt, va?
Är personligen helt ointresserad av fällfångst, men inser att den ibland kan vara nödvändig, t.ex. för att märka lodjur, eller hur?
Ok, det var ett lodjur som svultit ihjäl i en fälla, inte bra, använd fantasin, kanske ägaren blivit sjuk, eller avlidit. Ingen skadar några djur medvetet, det är min tro.
Ensamma människor dör och svälter ihjäl dagligen under broar, i förorter, och ibland mitt framför våra ögon, dom har också hamnat i en fälla, och den fällan tillhör oss alla, och den finns överallt, borde vi inte lägga mer omsorg där, än några få lodjursfällor i hela vårt avlånga land?

19. Anders Hermansson och Tyskterrie

2010-05-24 17:31

Ni nämner att man lämnar doft om man går fram till fällan men nu är det så att fällan skall kontrolleras 2 ggr per dygn.
Man kan ju då bara fråga sig vad ni doftar om ni inte doftar människa.
Att denna kontroll inte alltid sker är allmänt känt då man i ett fall i Västmanland hittade ett lodjur som svultit ihjäl i en fälla. Var det din Anders?
Man lägger även olaglig åtel i och omkring fällorna.
Vad får dig Anders att tro att du står över lagen?
Sedan kallar du Anders SRF för extremistförening.
Jag har inget med SRF att göra så det får stå för dig.
Anders H skriver också om att jag kan hamna i fängelse för att jag följer upp fällorna och deras användning.
Men så polisanmäl mig då!
Själv har jag fått fyra bildäck sönderskurna och det hade inte polisen tid med, så om de anser att de har mer tid att utreda och lagföra min kontroll av fällorna, då får medierna något att gotta sig åt.
Men det är väl som vanligt när lagens långa näsa prioriterar.
Kör hårt Anders!

18. Till 16 OCH 17

2010-05-24 15:22

Jag har bara gått fram till en fälla en gång och då stod fällan hos en granne, då hade min katt fastnat i den. Dom skulle fånga grävling i den.
Det skulle aldrig falla mig in att röra en fälla. Det är väl alla människors rättighet att röra sig var som helst i skog och mark. Fällan ska ju kontrolleras med jämna mellanrum så människodoft lämnar även ägaren till fällan.

17. Jimmy

2010-05-24 13:12

Nu fotar du ju bara inte,du går runt
och lämnar din doft överallt runt fällan,därmed är den saboterad för att jaga som den skall under veckor framöver.
Skaffa dig en egen sysselsättning så slipper du bry dig om andras...

16. Torbjörn Eriksson, Jimmy Magnusson och sabotage

2010-05-24 13:12

Citat Torbjörn Eriksson: ”Däremot om dom inte är uppmärkta med namn, adress och tele.nr och inte är godkända då skulle jag anmäla det …”.

Som ledamot i VFD och f d jägare förutsätts du känna till att man lägger vittring genom att undersöka om en fälla har namn, adress etc. samt i övrigt fyller kraven eftersom du då måste trampa runt fällan mm. Detta är sabotage och skadegörelse vilket du naturligtvis mycket väl känner till. Du kan heller inte åberopa allemansrätten därför att ägarens rätt att ohindrad bruka sin mark går före allemansrätten. Vad du skall göra och vilket du självklart även känner till är att i det fallet (mycket osannolik händelse) du verkligen av en slump kommer på en fälla så skall du lämna området samma väg du kom. Tyckte du det såg ut som om fällan inte uppfyllde de krav som ställs på en fälla så kan du alltid rapportera detta till markägaren eller myndigheterna. Jag finner det ideologiskt rätt att mp har utsett en representant till VFD som dels inte vet vilka skyldigheter allemansrätten lägger på alla som vistas på annans mark och som dels är beredd att sabotera andras fällor.

Citat Torbjörn Eriksson: ”Jag känner inte till om någon eller några har lekt polis eller kollar fällor. Detta är mitt ärliga och uppriktiga svar.” Torbjörn har sålunda inte läst ”Fällor en plåga”, http://www.rovdjur.se/objfiles/1/Fallorenplagafo_564842363.pdf, en sida som funnits hos Rovdjursföreningen i över ett år, där har bland andra Kerstin Fredin och Olav Trostén skrivit uppsatser om fällor. I slutet av 2009 fanns det även en debatt i detta forum om Jimmy Magnusson och fällor. Nåväl, du lovar nu på hedersord att detta inte var något du kände till.

Citat Jimmy Magnusson: ”Att fotografera en fälla är inte sabotage!”. Nå, detta är vad Jimmy tror duger som ursäkt inför domstolen. Men tyvärr duger det inte alls, Jimmy, du måste ta hänsyn till vad som hänt innan du står där framför fällan och fotograferar. Du har själv eller genom någon annan fått tillgång till myndigheters uppgifter om fällors placering. Därefter har du förberett dig på ett antal sätt bland annat tagit reda på hur du tar dig till fällan, var du parkerar bilen, var du gömmer cykeln, tagit med dig kamera, lagt in fällan på din gps mm. och du har dessutom redan gjort detta ett antal gånger förut enligt egen uppgift. Så hur du än kom fram till fällan så är du där en misstänkt brottsling som sysslar med att upprepa brott som kan ge fängelse, vem som helst får därmed gripa dig och det även på flyende fot. I övrigt bör du läsa mitt svar till Torbjörn Eriksson här ovan.

Naturvårdsverket som spiller miljoner på extremistsekten Rovdjursföreningen bör satsa några hundringar på att informera sektens medlemmar om vilka skyldigheter de har när de rör sig på andras egendomar. Fällhuliganerna bör även upplysas om att förklaringen att de råkade stöta på fällan när de var ute och gick i naturen håller inte för deras del, detta beroende på deras bakgrund. Genom att fällorna i allmänhet är så placerade att någon inte skall ”råka gå på dem”, så är detta en förklaring som även i de flesta andra fall är tveksam.

15. Anders igen!

2010-05-24 10:16

Att fotografera en fälla är inte sabotage!

14. Till 13

2010-05-24 10:16

Jag känner inte till om någon eller några har har lekt polis eller kollar fällor. Detta är mitt ärliga och uppriktiga svar.

13. Torbjörn Erisson, Jimmy Magnusson och undanflykter

2010-05-24 09:23

Torbjörn Eriksson, min fråga till dig kan endast du svara på, frågan är om DU (inte SRF:s styrelse eller någon annan) kände/känner till att vissa medlemmar leker polis och ränner runt och undersöker fällor? Hittills har du bemött mina frågor med en dum beskyllning om att jag ljuger (utan att du har kunnat visa ett enda exempel) eller också tystnad eller som nu en undanflykt. Torbjörn Eriksson, du är representant för mp i VFD och har tydliga politiska ambitioner, tycker du att ditt beteende skapar förtroende? Jämför http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=424973 där du säger, citat: ”Rovdjursföreningens medlemmar har aldrig rört några fällor. Du måste försöka hålla dig till sanningen om du ska vara trovärdig. Torbjörn Eriksson, medlem i Svenska Rovdjursföreningen”.

Jimmy Magnusson, om du tror att förklaringen att du råkat på en fälla under en skogspromenad håller inför domstol så bör du tänka om. Du tar reda på fällors placering och uppsöker DÄREFTER fällorna. Det hjälper föga att någon annan tar reda på fällornas placering, det gör det snarare värre. Ty dina brott är avsiktlig, planerad och upprepad SKADEGÖRELSE och kan ge FÄNGELSE. Var och en som påträffar dig vid en fälla kan därför gripa dig och försöker du fly från brottsplatsen så kan vem som helst gripa dig på flyende fot. Sedan, Jimmy Magnusson, din näst sista mening var allvarligt dum, att det finns människor som begär brott ger inte DIG rätt att begå brott, till exempel att sabotera fällor. Det finns inget straff för att inte märka en fälla, men för skadegörelse är straffskalan fängelse upp till 6 månader, är skadegörelsen grov så är straffskalan upp till 4 års fängelse. Din näst sista mening, citat "Och du Anders H till sist det finns lagar att följa även för jägare" är ju sådant barn säger när de blir ertappade, men meningen innebär att du inser att vad du håller på med är brottsligt.
Hur många är ni i Rovdjursföreningen som sysslar med sabotage och vad heter er samordnare? Även det glömde du och Torbjörn Eriksson att svara på.

12. Anders Hermansson

2010-05-23 23:33

Och om det är brottsligt att vistas i naturen då lär du Anders ha fullt upp med att gripa presumtiva "brottslingar".
Det är ju trots allt i naturen fällorna står och de observeras och passeras av många människor som inte ens har en aning om vad dessa lådor är till för.
Du kan ju hålla på och slänga beskyllningar om sabotage omkring dig, det är klart att man måste det då man själv kanske har mest att dölja.
Jag skall ge er ett tips alldeles gratis.
Ladda hem NFS 2002:18 från Naturvanvårdsverket och läs på vad som gäller vid jakt med fälla.
Om ni sedan tar till er den information som står i NFS 2002:18, då har ni ju inget att förlora.
Det handlar ju bara om att följa reglerna.
Och du Anders H till sist det finns lagar att följa även för jägare. Men det talar du tyst om.

11. Till Nr.9

2010-05-23 23:29

Du får vända dig till Svenska Rovdjursföreningens styrelse. Gå in på www.rovdjur.se där finner du både tele.nr. och mailadresser. Jag själv skulle aldrig röra andras fällor "egendom". Däremot om dom inte är uppmärkta med namn, adress och tele.nr och inte är godkända då skulle jag anmäla det till den myndighet som handhar sådana ärenden.

10. X och Y

2010-05-23 23:29

Slopas koordinatkravet på fällorna så är problemet löst.

9. Torbjörn Eriksson, du har inte svarat på frågor om SRF och fällor

2010-05-23 14:09

Jimmy Magnusson, Rovdjursföreningen, lägger ned mycket besvär på att få fram myndigheters uppgifter om fällors placering. Till exempel är en lofälla stor och dyr samt kostar mycket i tid och besvär att på plats samt åtla och invänta att vittringen går bort. Jakttiden är kort och Magnusson besöker uppenbarligen fällorna under denna tid, vilket lägger vittring som kan omöjliggöra fångst under ett helt års jakttid. Den skadegörelse som Jimmy Magnusson åstadkommer är därför planerad, förberedd, avsiktlig och medför stor ekonomisk och känslomässig skada för fällägaren. För uppsåtlig skadegörelse gäller enligt 12 kap. 1 §: ”Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, dömes för skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader.” Är brottet grovt kan brottslingen dömas till fängelse i högst fyra år.
Enligt Rättegångsbalken (24:7) gäller att påträffas den som begår brott, varpå fängelse kan följa, på bar gärning eller flyende fot får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till polisen.
Jimmy Magnusson bedriver enligt egna uppgifter avsiktligt sådan brottslig verksamhet riktad mot jägare, brotten har fängelse i straffskalan och om de ertappas på bar gärning eller flyende fot kan envar gripa dem. Hur många medlemmar i Rovdjursföreningen det är totalt som sysslar med denna typ av brottslighet har jag ingen uppfattning om, men troligen har de en samordnare. Vem är Rovdjursföreningens Samordnare för sabotage av fällor?

8. Kanske dags..

2010-05-23 14:08

..att skaffa sig ett liv, Jimmy Magnusson ?
Din självpåtagna roll som "jaktpolis" var nog bland det töntigaste jag läst om på länge..

7. Har datumet...

2010-05-23 01:15

gått ut på köttet eller luktar det skunk eller vad är problemet. Jimmy! du tar dig vatten över huvudet.Sedan kan jag inte förstå varför fällor behöva märkas.Fällans ägaren är markägarens eller jakträttsinnehavare på aktuellt mark svårare är det inte.

6. Namnge fällan...

2010-05-23 01:15

med texten Rävfälla då är det väl okey.Det fanns väl ingen som gick omkring och besiktade fällorna enl. T:E Kan man bli trött eller trött.
Det blir bara värre och värre. Nu blev det upprepning som Hallberg brukar säga på minuten.

5. Lätt fixat

2010-05-22 12:31

Dom som använder fällor kan väl ringa till länsstyrelsens och be dom kontrollera fällan innan den sätts i bruk. Svårare än det kan det ju inte vara?
"När Jimmy Magnusson hittar en fälla som han bedömer är olaglig så fotograferar han den och noterar bristerna. Sedan kontaktar han länsstyrelsen"
Låt oss säga att Jimmy hade fel angående fällan inte var riktig. Då har han ju saboterat jakten med att lämna onödig människo vittring efter sig. Eller?
Håller med dig Wilsons matte. En "jägare" som jagar fälljägare.

4. Ett steg tillbaka i tiden.

2010-05-22 12:30

Alla som sysslar med fällor vet ju att dom jobbar 24 timmar om dygnet och vill eller tänker definitivt inte sluta med detta effektiva redskap. Kontentan blir att fälljägare inte kommer att tala om vem som fällan tillhör eller dess placering, vilket i slutändan blir mycket jobb för den klick omaga personer som sysslar med sabotage och annat trams.

3. fällor

2010-05-22 09:24

du, jimmy om nu länstyrelsen har uppgifterna så är det väl dom som ska kolla om fällorna är riktiga o inte du, el jobbar du åt dom?

2. Varför inte?

2010-05-22 09:24

Varför inte lämna en position, med applicerade musfällor och ge addressen var de finns: De ser eller vet ändå inte skillnaden, de som dömde?

1. Ok?

2010-05-22 09:23

en form av stalking?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB