• Älgskadefondsföreningen

Tvist om plats i älggrupp

AktuelltPublicerad: 2015-06-13 10:26

Det har uppstått tvist om en jägarplats i en älgförvaltningsgrupp i Jämtland, skriver LTZ. Platsen som Jägarnas Riksförbund, JRF, hade tillsattes med en jägareförbundare.

JRF:aren har suttit som representant i älgförvaltningsområdet i Härjedalen i tre år. Till nyår går hans mandat ut och därför begärde länsstyrelsen in förslag på ny ledamot inför kommande period.
Enligt JRF-företrädaren skickades brevet till fel person vilket ledde till dröjsmål med svaret. I det läget trodde JRF:aren att han skulle bli automatiskt omvald.
Nu har istället en jägareförbundare valts in på posten. JRF har klagat och bett länsstyrelsen tillsätta deras representant på posten.
Länsstyrelsen säger nej till det och nu har JRF:aren vänt sig till JO och vill ha saken granskad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. JRF are

2015-06-13 18:31

Ja eftersom jag är insatt i ärendet så vet jag att informationen om tillsättandet av platsen kom kl 08 55 samma dag som arbetet i ÄFO t började. Det började kl 09 00 !!!. Då hade det gått 2 månader sen överklagandet kom in, normal svarstid är 2 veckor !!!.
Både JRF och ÄFOts ordförande kontaktade LST via mail och tel för att få svar på vad överklagan lett till. men ingen från LST hörde av sig trots flertalet mail och lämnade medd i LST växel.
Sen har LST möjlighet att tillsätta vilka ledamöter dom vill utifrån geografiskt läge samt medlemsantal i det aktuella ÄFO t.
I det här fallet så uppfyller JRFs representant båda kriterierna.
LST skall när inte dom 2 jägarorganisationerna kommer överens tillsätta en representant utifrån ovannämnda kriterier. JRF har idag ingen eller möjligen en representant i Länets olika älgförvaltningsgrupper. Resterande platser utom dom som Samerna har sitter det idag SJF representanter på.
I det här fallet så uppmanade LST JRF att överklaga det tänkta tillsättandet av ny ledamot, efter samtal med LST så var inte tillsättandet klart men det brådskade med överklagandet, och det kom in i tid. Men SJF vägrade att gå med på en överenskommelse trots samtal mellan dom olika distriktsordf där även SJF distriktsordförande var enig om att JRF var mest lämpad för platsen.
Jo anmälan var ett måste för att JRFs representant ska få ersättning för den förlorade arbetsdagen den dag arbetet i ÄFOT började, eftersom han avbokade sitt ordinarie arbete den dagen. Samt LST hantering av ärendet.
Så idag saknas det jägarrepresentation i dom 3 sydligaste ÄSO na som sammantaget är på ca 550 000 hektar !!! .
På dom övriga dryga 250 000 hektaren sitter det nu en repr från Samerna och 2 från Jägarförbundet.
Det anser vi från JRF är helt förkastligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons