• Pinewood

Underskatta inte huggormsbett

AktuelltPublicerad: 2009-05-19 12:39

Sommaren är snart här och med den huggormar, som kan vara farliga om de lyckas bita hunden. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS, har därför sammanställt rekommendationer som bland annat trycker på att kortisonbehandling inte är någon självklarhet.

SVS konstaterar att huggormsgiftet är ett mycket potent gift och att det är en missuppfattning att huggormsbett sällan leder till allvarlig förgiftning. En orsak till missuppfattningen kan vara att huggormsbettet ofta sker utan att något gift blir injiceras, vilket naturligtvis är ofarligt.
Men om det injiceras gift ska faran inte underskattas, påpekar SVS. Studier visar att betten kan leda till betydande förgiftning, både hos människa och hund.
När en hund blivit huggormsbiten rekommenderar SVS hundägaren att låta hunden vila, för sakta ned giftspridningen, och omedelbart uppsöka veterinär. Försök inte själv att kyla, suga, bandagera eller göra något annat med såret.

Kortison lindrar, men hindrar inte förgiftning
SVS avråder från att rutinmässigt ge hunden kortison. Det kan minska symtomen och hundens rörlighet ökar, vilket inte är bra. Kortisonet hindrar inte förgiftningen. Däremot kan kortison övervägas när det är frågan om långa resvägar till närmaste veterinärpraktik, för att lindra lidandet.
Det finns en rad åtgärder som veterinären kan vidta mot förgiftning, vilket du kan läsa mer om på:
http://www.svf.se/SVS/Sm%C3%A5djurssektionen/Normer%20av%20medicinsk%20karakt%C3%A4r/Ormbett.aspx.
Ofta handlar den inledande behandlingen om att hålla hunden under noggrann uppsikt, speciellt om blodproven inte visar något anmärkningsvärt. Om hunden är symtomfri tolv timmar efter bettet så tyder det på att det inte skett någon betydande förgiftning. Inte ens antibiotika ska användas rutinmässigt, eftersom infektioner vid huggormsbett är ovanliga.
Sammanfattningsvis: Åk direkt till veterinär och håll hunden stilla.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Rent praktiskt?

2009-05-26 09:07

Jag var ute och gick i skogen med min hund för några år sedan, när en huggorm blev störd av vår framfart. Det var en bit från bilen, säkert en timmes gångväg över stock, sten och vattendrag. När jag kommit hem och konstaterat att ingenting hänt, förutom ett par små hål vid ankeln, så fick jag upp scenariot om att det kunde hänt jycken samma sak fast med gift. Hur går man tillväga i en dylik situation, där hunden kommer få gå i en timme innan man kan köra till vet? Jag tippar att hon skulle bli mer stressad om jag försökte bära henne hela vägen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB