• Pinewood

Unga vargar jagar bäst

AktuelltPublicerad: 2009-11-04 10:52

Amerikanska vargforskare har nu fått vetenskapliga belägg för att människan inte är ensam om att åldras och få krämpor. Livet som predator är hårt och vargarnas vitalitet minskar efter tre års ålder.

– Hur många gångar har vi inte sett stora rovdjur på tv som river sina byten. Det är lätt att tro att djuren, till skillnad från människan, är praktiskt taget felfria, ständigt vitala och osårbara. Men sanningen är en helt annan, konstaterar Dan MacNulty, ekolog vid Minesotas universitet, till Discovery Channel.
Studien omfattar 94 radiomärkta vargar mellan ett och åtta års ålder. Två gånger om året har forskarna under en månad studerat vargarnas jakt på individnivå. Det är första gången någonsin som en sådan omfattande och flerårig studie har gjorts.

De yngre tar vid
Resultatet visade att vargarna når toppen av sin förmåga mellan två och tre års ålder, samtidigt som den genomsnittliga livslängden är fem-sex år. I undantagsfall blir vargarna tio år eller äldre.
Efter tre års ålder blir blir vargarna allt mer beroende av sina yngre flockmedlemmar. Studien visade också att flockar med högre genomsnittsålder dödade färre hjortar än flockar där vargarna är yngre.

Logiskt resultat
Hittills har forskarna antagit att vuxna vargar i stort haft samma kapacitet att döda sina byten. Samtidigt konstaterar de att de nya rönen är logiska: Ingen förväntar sig att en 80-årig människa skulle vinna ett maratonlopp eller vara den mest sannolika överlevaren vid en flygplanskrasch. Förhållandet är lika bland vargarna, som blir svagare och bräckligare med åldern.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Falco

2009-11-09 10:32

hur er dina argumentor? Ja Falco, fakta kan ej fornægtas, tank på det innon du svarar.
Hvad du vet om det svenska sunda natursyn, får stå for din egan rekning.

34. Kostbara tjuvskytteutredningar

2009-11-08 22:59

Så inom säg åtta år så skall samtliga nu levande vargar plus ett antal ännu inte födda vargar vara döda av naturliga orsaker, mellan 50 och 100 misstänkta fall varje år. Samtliga dessa dödsfall skall naturligtvis utredas som grova jaktbrott med obduktion, förhör osv. Miljonerna trillar snabbare än gamla Agda trillar i väg med sin rullator.
Falco, har inte svensk grundforskning kommit på att en varg inte får vara för ung och inte för gammal om den skall vara bäst? Borde annars ha varit en rätt säker tes för ett större svenskt forskningsprojekt, och nu var man först i USA även med detta! Trist, eller hur?

33. Knud spårar ur.

2009-11-08 22:59

Du presterar denna gång en oratorisk utgjutning av det mer ohämmade slaget. Tydligen har jag en ganska god träffbild i min kritik av dina åsikter, trots allt. Därav din agitation.
Jag skall inte kommentera alla dumheter du vräker ur dej, det skulle föra för långt.
Undrar bara varför Du tror att ledande politiker i Sverige och på EU-nivå helt är i händerna på "intrigerande och konspiratoriska" forskare och tjänstemän när inte du eller andra rovdjursfobiker är det? Sitter du inne med en högre sanning och insikt än politiker, forskare och andra människor? Jag tvivlar på det.
"Fakta er att djurearter som kommar människors interesser/erhverv och livskvalitet på tvaers, alltid vill blive elimineret".
Så sant Knud, så har det varit historiskt och är fortfarande. Utrotning av djurarter fortgår tyvärr i våra dagar i accellererande omfattning.
Du bör kanske fråga dej om detta har varit och är så begåvat och nödvändigt. Tänk till innan Du svarar med en spinal reflex.
Jag bedömer också, på goda grunder, att jag känner den gemene svenskens sunda natursyn bättre än du.

32. Falco

2009-11-08 14:52

Fakta er att i djurearter som kommar manniskors interesser/erhverv och livskvalitet på tværs, alltid vill blive elimineret, jvf. manniskors placering som den absolutte toppredator.Darfor er det ett uttryck for en allt for romantisk holdning al la Disney att tro, vi kan have rovdjur i form av predatorer som vargen, der potentielt(I Sverige)kan skade ellor dræbe manniskor.
Dom farliga rovdjur har bestemt eksistensberettigelse, men det er vort civiliserade privilegium at sætte grænsen for hur dom kan være. Der findes ingon plats for dom rundt husknuden tæt på manniskor och tamboskab,hunda m.v., så derfor er den åbenbare løsning, et stængslet reservat, ukrænkelige for manniskor, endast som gæster, och allt der kan foregå på vargens præmisser.
At tillade/acceptere potentielle rovdjurdrab på manniskor, er naturstridigt, och i mina øgon uværdigt menneskeforagt for menneskeheden år 2009.
En pluralistisk attitude som før eller siden vil koste manniskeliv, når man pråtar om vargen. Groft sagt skal der åbenbart dræbes nogla barn, innon beslutningsfatterne/politikerna/kramarne kan se at låget er taget av Pandoras Æske, ved at tillåta expansion/implantering av varg i beboede områder.
Vargen som finns i Sverige levar fullt utt upp till alla fordomme, fordi dom grundet mangel på forfølgelse har forlort/mistat den naturlige skyhed overfor manniskor och hunde , och så at sige er trængt ind på dom "territorier" som før(I perioden utan varg)hørte till manniskor och hunda.
Och den svenska vargs adfærd kontrasterer sina artsfællers ditto, i dom lander hvor dom må jagas.

31. Falco

2009-11-08 14:51

Det er inte nødvendigt / nødigt att exportere frågan om en nollvision, den har jag fået fra Sverige av dom manniskor jag pråtar met i Sverige, och av kramare som du utan argumenter, endast smutskastning. Att du er så ufattelig dumm, at tro at det i bund och grund inte er forskare och embetsmænd som bringar uppgiftarne til politikarne i såvel Sverige som Danmark och andra EU-lander. Utt fra dissa uppgiftar tas politiska beslutt, sjalvklart fordi politikarne måste lita på dom uppgiftar dom får.Om dom inte er korrekte ellor en aning farvede, da altså et fejl politisk beslut.
Du Falco, gør så bra et job, for att absolut ingon i Sverige skall tyckas omm vargen.
Och Falco, aldrig, aldrig, mer skall du bete mig att holde mig søder om sundet. Fattor du.!!!Du er i dig sjalv vargens absolut størsta fjende.Stadig har du jo ingon argumenter. Find dog andra sidor att debattere på, kanske ved kramarne, der får man jo være metlem, så det er sikkert intet problem for dig. Tyckas inte du kommenterade dom 3 barn som er døda av vargattack i Ryssland 2009?Den samme stamme som finns i Sverige.Och Falco, detta er fakta, som inte hellor du kan komme utenom, men nej, ingon kommentarer. Pråta inte till svenskera om ansvarfulde embedsmænd och politikare, dom er der langt imellon.
Nej, Falco sig du forlåt, till din landsmænd, og lad være med at genere mig mere.

30. Knud Jessen

2009-11-07 22:47

Du fortsätter halsstarrigt att betvivla svenska politikers förmåga att tänka själva. I Sverige tar f.ö. heller inte ämbetsmän politiska beslut.
Jag tror tvärtom att svenska riksdagsmän är minst lika autonoma som Knud Jessen när det gäller att skaffa sej nödvändiga kunskaper för att kunna bilda sej en egen uppfattning i olika frågor. Jag har svårt att tro att du är ensam om den förmågan, och det förstår var och en.
Att Du är en rigid och kompromisslös nollvisionär vad gäller varg i skandinavien har framgått tidigare med all tydlighet.
Läget är dock nu en gång sådant, nationellt och internationellt , att en sådan vision aldrig blir verklighet. Det får du lära dej leva med och om du har svårt med det får du hålla dej söder om sundet och odla missnöjespolitiken där. Exportera den inte till oss.

29. Falco

2009-11-07 15:22

Vargen gir bra argumenter varja dag, for en nollvision. Du svarar inte på nogot argument på nogot som helst tidspunkt.Tyckas du det er et argument, at det er politisk besluttad? Inte bra, dermet skulla alla politaska beslut jo være korrekte! Du vet like vel som jag, at en politker får sin uppgiftar fra embedsmænd, om dom inte er korrekte, tas altså beslut på et fejl grundlag.Om du verkligen tror at majoritet av jagare er for vargen,da får du tro om.
Met hensyn till pres på er Miljøminister, da er det på gång fra manga sidor, också svenska. Och nej, jag er inte gastjagare. Jag har nu i mer end 25 år haft egan egondom i Sverige.
Er du verkligen så dumm, at du tror att om svenska embedsmænd går til deres politikare , och fortæller dom at 3 barn er dræbt av varg i Ryssland i 2009,da skulla en ansvarlig politiker sige, att det får vi kalkulera met?Det er åbenbart hvad du sjalv menor, du er villig at løbe risken for vargdræbte manniskor, eller hva? Ingon ansvalig politikar ville sige nogot sånt, och ej hellor taget i betraktning att ett valg er nært forestående.Nej dom svenska embedsmænd,NVV,forskara och politikara och vargvennor, får nu sige forlåt til den svenska befolkning och gastjagare, och gøre om besluttad.

28. Tunga argument förvisso, Knud

2009-11-06 17:57

Hej Knud, har Du det travlt?
Det är faktiskt en väsentlig skillnad på att vilja ha contra acceptera frilevande varg i skandinavien. Jag gör det senare och majoriteten av jägarna med mej, bl.a. båda förbunden.
Det finns vissa realiteter som gäller. Sveriges riksdag har helt nyligen tagit ett beslut som innebär tillfällig frysning av vargstammen till 210 individer.
Om Du har argument som skulle få vår regering att lägga en ny och reviderad proposition till riksdagen, tycker jag att Du ska tillskriva vår miljöminister.
Sveriges regering torde med stort allvar beakta en sådan skrivelse från en dansk gästjägare med skrivklåda.

27. Falco

2009-11-06 16:05

Hvilkan retorik tyskas du att du brukar? Har set på dom lankar jag sendte dig? Der foregår indsamling av pengor til skjul/skøtsel av barn i USA, når dom ventor på skollbussen på grund av varg. På 3 år er mellon 65-70 barn slået ihjal och delvis ætas av varg i Indien. Der finns 3 barn slået ihjal av varg i Russland i 2009. Den samma stamma som finns i Sverige. Hvad vill du mer? Stoppa når du ingon argumentar har, for en fritlevande vargstamme i Sverige.

26. Tröttsam retorik?

2009-11-06 13:48

Feynman lyckas ännu en gång skriva 22 rader om precis ingenting.

25. Falco försöker luras med tröttsam retorik

2009-11-06 09:54

Citat Falco "... ens Du borde kunna förneka att vi idag vet mer om rovdjurs biologi än för 40 år sedan".
Rätt Falco! Med det beror mest på den framgångsrika forskning och utveckling som bedrivits inom andra vetenskapsgrenar, fysik, medicin, kemi, matematik, ingeniörsvetenskap mm. samt andra länders rovdjursforskning. Hur mycket av det ökande vetande om rovdjurens biologi svarar svensk rovdjursforskning för? Falco kan uppenbart inte redovisa något alls och jag är böjd att nästan tro honom. Något måste dock finnas, men vad?
Jag bad inte Falco om några revolutionerande resultat, jag sade, citat "visa oss då till exempel de två - tre viktigaste rönen från svensk rovdjursforskning". Finns inte ens de två - tre viktigaste rönen?
Varje vetenskapsmans dröm är att hitta något "stort" så därför skämtade jag lite med dig när jag sade "tänk vad härligt det måtte vara för dig om du kan visa upp de verkligt revolutionerande resultaten som svensk rovdjursforskning har kommit fram till". Det framgår väldigt tydligt att jag inte begär att du skall kunna redovisa något sådant, för det vet vi alla att svensk rovdjursforskning aldrig någonsin kommer att få ett Nobelpris. Men även när det gäller Nobelpris så har du fel, många stora upptäckter har INTE belönats med ett Nobelpris.

24. Nej "Jägare"

2009-11-05 22:47

GENOM sig själv känner man andra,menar du...
För övrigt,för att ge mig in mellan Falco och Feynman, så hade Magnus och Brasse för redan för många år sedan en alldeles utmärkt förklaring vad forskning är och
som passar våra rovdjursforskare som hand i handske...
"forska kallas det när man inte vet vad
man gör"...

23. Tyskterrier

2009-11-05 17:39

efter sig själv känner man andra.

22. Falco.

2009-11-05 16:40

Jag är hemma från dagens resultatlösa jakt och vill ge dig rätt på en punkt, min fråga var naivt ställd. Men även sådana frågor går att besvara. Jag tolkar dina svar som om du inget vet om vad modern rovdjursforskning åstadkommit. Med andra ord, troligen har inga viktiga rön gjorts alls. Eftersom denna webbsida även läses av Svensk rovdjursforskning så hoppas jag de ger mig och mina frågor svar på tal. Du Falco mäktade inte med det, det är dig förlåtet.

F.ö. tror jag inte på de amerikanska forskarnas rön. Åldern för mest "jakteffektiv" ålder för varg tror jag ligger högre än 2 1/2 år.

21. Det var frågan om två-tre exempel

2009-11-05 14:01

Det är Falco som med förklenande uttryck försöker påskina att svensk rovdjursforskning åstadkommit något. Låt gå för att det är grundforskning, men kom med de två-tre mest framstående exemplen på resultat ur denna grundforskning. Så kan du hoppa över att förklara betydelsen.

Eller skall jag tolka ditt inlägg som vad jag tror är sanningen: Finns inga grundforskningsresultat att uppvisa, inget som inte förut varit känt.

Riksdagen: Alla miljarder till grundforskning om rovdjuren har gett resultatet noll. Hur länge till skall denna noll-verksamhet understödjas?

20. Feynman kräver svar men levererar aldrig själv

2009-11-05 13:25

Att lydigt svara på Feynmanska frågor kan Du försöka kräva av någon annan.
Dina efterfrågade "revolutionerande forskningsresultat" finner Du endast högst undantagsvis inom all grundforskning och när de sporadiskt dyker upp brukar de uppmärksammas i Nobelprissammanhang.
Jag tror dock inte att Du finner "revolutionerande" och banbrytande resultat inom rovdjursforskningen någonstans i världen. Du lär få leta förgäves med sådana krav.
Forskning i vardagen handlar om tålmodig kunskapsinhämtning och sammanställning av empiri och inte ens Du borde kunna förneka att vi idag vet mer om rovdjurs biologi än för 40 år sedan. Det vore i så fall en ytterst naiv hållning, men vad kan man förvänta sej.
För intresserade och beslutsfattare finns alltså en hel del att inhämta. Läs på.


19. Debattören "Jägare"

2009-11-05 13:25

har tydligen varken läst EU-direktiven eller internationella konventionerna och förstått vad han läst...
Dessutom tvivlar jag starkt på att "jägare" är just jägare...inläggen liknar kramarnas propaganda för mycket för att jag skall köpa det...

18. Falco, kom med ett fåtal exempel

2009-11-05 09:53

Du behöver bara visa upp ett fåtal exempel på vad svensk rovdjursforskning kommit fram till som inte redan var känt. Du låter ju påskina att sådana resultat finns i stora mängder, visa oss då till exempel de två - tre viktigaste rönen från svensk rovdjursforskning. Förklara för vart och ett av dem vilken betydelse de haft.
Citat "Din fråga är något naivt ställd ...", tänk vad härligt det måtte vara för dig om du kan visa upp de verkligt revolutionerande resultat som svensk rovdjursforskning har kommit fram till. Det kan ju vara nyttigt för riksdagen att se vilket resultat alla miljoner skattekronor har åstadkommit.

17. Kenneth Eriksson

2009-11-04 22:36

Du undrar om svensk rovdjursforskning besvarat några frågeställningar sedan början av 70-talet. Jag utgår från att Du då begränsar frågan till de 5 stora.
Din fråga är något naivt ställd och säger en hel del om Din föraktfulla inställning till det arbete som bedrivs vid våra universitet, SLU, Grimsö, naturhistoriska riksmuseet bl.a.
Om Du har ett öppet och genuint intresse i frågan rekommenderar jag att Du kontaktar närmaste universitetsbibliotek för litteraturhänvisning.

16. Falco

2009-11-04 22:35

har du tittat på dom lanks? Du er tyst nu!!

15. Kenneth

2009-11-04 22:35

tyvärr så är vi med i Eu och enlikt Eu direktiv och internationella konventioner så ska Sverige ha en livskraftig vargstamm, och jag är helt övertygad om att flera på den här sidan röstade ja i folkomröstningen. Man kan inte både skita och hålla för.

14. Jo det anser jag visst Falco.

2009-11-04 20:56

Jag kommenterar artikeln, och anser det jag skrev relevant!

Jag ställer följande fråga till forumets läsare, och speciellt till dig Falco som troligen är biologiskt kunnig och intresserad: Vilka väsentliga upptäckter har Svensk rovdjursforskning kommit med sedan den började på 70-talet? Svar om vikter, längd på skalle, bett eller kropp, löptider, löplängder per dygn, födoval räknas inte som svar, utan det väsentliga, det som tidigare var okänt.

13. Du Jägare.

2009-11-04 20:43

Jag är ledsen om jag upprör dig men min uppriktiga uppfattning är följande. Menar vi allvar och vill eliminera vargens skadebild, och ska berörda människors önskan få gehör, finns det ingen kompromisslösning. Vargarna måste hållas inhägnade.

12. Falco

2009-11-04 20:30

Du er jo inte jagare. Hold nu kaje och lad være met at bruke så mycket tid på at tilsmudse jagare och andre manniskor som inte er for vargen.Vi får jo bruke tid på at svare dig.Och du skal på intat vis mena nogot om hvad jag skal bruke min tid till, jag kan være i Sverige,Finland,Bruxelles,Spanien eller hvor som helst met en bærbar computer. Du kan jo bruke tiden på en sjukvård, som jag just nu 24 timar på dygnet, dog met en bærbar computer vet handen(dom sover jo mycket av tiden, det gør inte jag), och da kan du bruke tiden på dom lanks jag redan har givat, skulla du ha missat dom , skal jag gentage:
http://westinstenv.org
www.prosts.com Undue Burden.
Eftar detta kan du kommentera vidare.

11. Knud och Kenneth, duett i struntprat.

2009-11-04 19:34

Knud. Om Du söker exempel på fatal smutskastning av jägarkåren behöver du bara läsa alla horribla inlägg som levereras av några självutnämda talesmän för oss jägare på dessa sidor. Alla kan ju se att de figurerar i detta forum på dygnets alla timmar, vardag som helg kommenterandes likt och olikt, rubb som stubb. De gör därför skäl för epitetet skrivbordsjägare eftersom de uppenbarligen ytterst sällan har tid att vistas i markerna. Du tycks vara en av dem.
Landets 300 000 jägare har faktiskt inte råd med sådana "talesmän" som tyvärr inte verkar förstå den skada de åstadkommer.
Kenneth. Din kommentar var tyvärr varken relevant eller motiverad. Det var en irrelevant kommentar till det som artikeln innehöll. Dessutom. Om Du inte själv läst hela rapporten bör Du inte uttala Dej om varken dess innehåll eller eventuella vetenskapliga värde.

10. Och hur "Av jägare"

2009-11-04 19:31

skall vi kunna mötas? Halvvägs, en kvarts bit på vägen? Kommer vi att kunna fortsätta jaga med hund då? Kommer folk i glesbygden att känna livskvalitet ändå, bara för att vi "möts"? Kommer de att känna att deras barn åter är trygga?
Du får ursäkta, men ditt förslag är precis som att säga att "vi kan väl fortsätta jaga med hund fast vi har varg"...månne är du SJF,are...dom säger ju precis samma sak...

9. En

2009-11-04 18:24

del läser bibeln som fan och en del vet redan allt som forskarna försöker komma fram till. Är det inte dags att sluta kasta skit på varandra och försöka komma fram till något klokt. Och då menar jag inte att som varghatarna vill, utrota alla vargar och som vargkramarna vill, spara alla vargar. Någonstans MÅSTE VI MÖTAS för vi kan inte hålla på så här, ingen vinner på det.

8. Lapplänning

2009-11-04 18:23

ditt resonemang håller inte,i alla fall inte angående vargen som tagit ett flertal hundar runt Sala/Huddunge på bara några veckor.
Den vargen är enligt Grimsö en ung vargtik, gammal nog att etablera ett revir, alltså närmare två år och snart i topp av sin förmåga...

Falco och Anonym får nog lära sig läsa lite bättre, KE har ingenstans påstått sig betala amerikansk vargforskning....

7. Anonym och Falco

2009-11-04 17:36

Våra moderna inhemska forskare har kommit med strunt flera gånger vilket jag också kritiserat här på webbsidan. Sådant tvingas vi alla betala och min förra kommentar är därför väl motiverad och relevant. Det förekommer internationella kontakter mellan rovdjursforskarna och säkert diskuteras och delas vissa upplägg också. Jag har aldrig påstått att våra forskare ”står långt efter” amerikansk och rysk forskning, men menat att de viktiga kunskaperna redan funnits, bl.a. genom amerikansk, canadensisk och rysk forskning, i allt väsentligt. Samerna har också väsentligheter att förmedla. Säkert fanns inom våra biologiska fakulteter tillräckliga kunskaper om vargen också före 1970 också. ”Står efter” tolkas som underlägsna, det har jag aldrig menat. Men varför forska på något som redan är känt?

6. Falco och endnu en anonym

2009-11-04 17:18

Ni læser som fan læser biblen. Kenneth pråtar inte om att betale till am. forskara, men hvad hans pengor betalat i Sverige går till av forskning. Ock det vet ni jo ganske utmærket, detta blot endnu ett ex. på smutskastning av jagare, utan argumenter overhuvudet.

5. Kenneth Erikssons tydliga bevis

2009-11-04 15:38

Är det verkligen möjligt att Du tvingas betala in pengar till den amerikanska vargforskningen? Är Kälarneborna skattförda i USA?
Du har väl annars alltid hävdat att den svenska viltforskningen står långt efter den ryska och amerikanska.
Och har forskarna problem att nå resultat är det ju bara att fråga skrivbordsjägarna på detta forum. De representerar ju en outsinlig kunskapskälla. Det är synnerligen tacksamt.

4. KE

2009-11-04 15:28

Har du tvingats att betala amerikanska forskare? Kontakta Sverker Olofsson.

3. Javisst, betahannen

2009-11-04 14:45

Här ser vi ett tydligt bevis på vilken meningslös forskning som pågår, alldeles som vi länge hävdat. Och detta strunt ska vi tvingas betala? Vad har vi för ordning nu för tiden?

2. Vargen jagar...

2009-11-04 14:45

...och äter hundar kanske helt enkelt för att de är lättsamma byten, som röjer sin närvaro genom sitt skällande. Alla vargar är inte tre år, utan de äldre tar kanske tillfället i akt, om exv älghundar skäller på stånd och drivande hund under drev.
Hundarna är ju dessutom så fixerade vid sin uppgift, att de närmast totalt glömmer tid och rum. Detta med åldern skulle i så fall kunna förklara, varför långt ifrån alla vargar intresserar sig för "hundjakt". Yngre individer ger sig i kast med fysiskt besvärligare byten, som ger mer att äta för dem.

1. Otrolig nyhet!

2009-11-04 13:35

Det låter som våra forskare som får miljoner för att komma fram till nåt som VARJE jägare redan vet! Tom den berömda mormor från norra 08, vet säkert att förmågan avtar med åren!! Varför lägga ner pengar på rysk varg, de har massor av sjukdomar. Ungefär som frälsaren signalkräftan, nästan helt som utrotat flodkräftan!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons