• Allmogejakt

Upprörda fårägare i Västra Götaland

AktuelltPublicerad: 2008-08-15 11:27

I Hjärtum, Västra Götaland, bjöds tamdjursägare in till ett möte kring vargen av länsstyrelsen. Mötet blev fullsatt och känslorna upprörda, rapporterar ttela.se.
Målet är två vargföryngingar per år i länet. Men det är risk för att det redan är uppe i sex föryngringar.

I Bredfjället, det nyaste vargreviret, har varg attackerat tamboskap sex gånger på två månader. Det kan också finnas ett mörkertal.
Mötet inleddes av fårbonden Marianne Carlsson från Ucklum. Hon visade bilder från när vargen attackerat deras får och åtta av dem dödades.
Den stora frågan var om det är rimligt att överhuvudtaget ha varg i Bohuslän, där det är tättbefolkat, mycket får och svår terräng att sätta upp stängsel i.
– Dessutom är här väldigt svårt att kontrollera föryngringen av vargstammen, eftersom det är så lite snö att spåra i, påpekade Marianne Carlsson under mötet.

Kan vara skäl för skyddsjakt
Representanterna från länsstyrelsen höll med Marianne Carlsson. Om föryngringarna redan nu är flerdubbelt jämfört med de regionala rovdjursmålet kan det vara skäl för skyddsjakt. Dessvärre måste föryngringarna bevisas, vilket försvåras av snöbristen. Hoppet står till allmänhetens och viltspårares iakttagelser.
Viltskadecenter deltog på mötet och informerade om förebyggande åtgärder, främst stängsel med eltrådar. Som tamdjursägare kan man söka pengar från länsstyrelsen för att stängsla in sina djur.

Pengarna snart slut
Problemet är att beslutsvägarna är långa och pengarna inte räcker till. Detta upprör många av djurägarna.
– Ni vet exakt hur många fårägare som finns i området. Varför har ni inte gått ut i god tid och frågat oss vilka som behöver stängsel? Det är ni som ska vara aktiva, inte vi, för vi vill inte ha vargen här, säger en man under mötet.
Uttalandet stöddes av många applåder.
De berörda djurägarna uppmanades av en man i publiken att ta kontakt med ansvariga politiker och kräva en förändring av rovdjurspolitiken.
– Jag skulle vilja visa dem dessa får som fortfarande levde efter vargattacken, med magarna uppslitna, hur de led. Det är en fruktansvärd syn, sade Marianne Carlsson på mötet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Mårdner: Räddningen

2008-08-19 09:14

Här har du räddning för Lycksele och resten av inlandet:
http://www.vk.se/Article.jsp?article=209841

14. Lek med skattepengar

2008-08-19 09:14

Om pengarna snart är slut, så ta bort ersättningen till länsstyrelsens rovdjursspårare. Vi kan inte hålla på att leka med skattepengar. Vad kostade till exempel spårningen av en gjutesäck utanför Göteborg?
Eller är det en tävling "OM ÅRETS PAJAS"?

13. Mårdner

2008-08-18 12:23

Vill du har ett vargfritt Norrland så anser jag att att det enda du kan sätta ditt hopp till är samerna. Dessa är mer hotade än vargen och således ännu mera skyddsvärlda.

Annars så håller jag med Bjärven i det han skiver. Vi har ett riksdagsbeslut på att varg ska etableras. Vad jägarorganisationerna kan agera från är hur etableringen ska se ut. De kan ju fortfarande jobba för en ändring av de politiska besluten om rovdjur.
Men tills den ändringen är genomförd måste man väl ändå leva i nuet och jobba efter efter det beslut som ligger. Där har då SJF valt strategin att alla ska dela solidariskt på skiten. Om den strategin är rätt eller fel är inte jag rätt man att svara på. Vad anser du själv att förvaltningsplanen skulle vara? Observera att nolllvisionen kan vara en politisk målsättning men inte en förvaltningsplan med rådande beslut.

12. Mårdner

2008-08-18 11:42

Trevligt med rovdjur men inte där jag bor, alltså ska alla utrotas, är det det du menar? Rovdjurspolicyn är framtagen med hjälp av representativ demokrati, dvs ombud som röstar på mandat.
Jägareförbundet följer sin rovdjurspolicy: färre föryngringar och jämnare spridda över landet. Det enda realistiska alternativet att göra tillvaron dräglig för de som bor i varglänen. Någon nollvision eller instängsling av rovdjuren kommer aldrig att få majoritet i riksdagen. Däremot en jämnare spridning av eländet. Vi må tycka vad vi vill men SJFs rovdjurspolicy har en chans medan nollvision inte har det. De som på allvar tror att vi ska få möjlighet att utrota de stora rovdjuren är mer än lovligt naiva. Då ska man kanske inte vara med i SJF eller JRF heller för den delen. Ingen av förbunden är för utrotning.

11. Anders Carlsson

2008-08-18 09:11

"Hela Sverige ska leva" skriver du. Men har du hört något politiskt parti säga dessa ord idag? Inte jag i alla fall. Jag tor bara det är vi på landbygden som minns dessa ord.

10. ”Vi vill inte splittra jägarkåren”

2008-08-18 09:11

Detta är den rubrik som Västerbottens Läns Jaktvårdsförenings ordförande Thorbjörn Lövbom skriver som rubrik i sin artikel i Västerbottens Folkblad 14/8.
Vad är det som kan mer splittra jägarkåren, än Svenska Jägareförbundets ställningstagande i vargfrågan? Jägarkåren i landet ca 300 000 jaktkortslösande personer är överlag emot vargetableringar, även tamboskapsägarana som har sina djur ute i markerna hela året (renägarna) och delvis även tamboskapsägarna.
Titta på vargkartan, gå vidare in och läs Svenska Jägareförbundets styrelses beslut 2005 om antalet föreslagna vargföryngringar i Sveriges alla län.
Vad menar egentligen ordf. Västerbottens Jägareförbund?
Självklart splittras medlemmarna gentemot Svenska Jägarförbundets ställningstagande i vargfrågan.
Vilka är det som bestämmer i Svenska Jägareförbundet?
En fråga som varje medlem i SJF ska ställa sig?
Naturligtvis är det förbundsstyrelsen och tjänstemännen.
Inte är det medlemmarna. Varför är man då i Svenska Jägareförbundets ledning centralt och ute i landet så rädda för att öppet och genom enkätundersökningar tillfråga sin medlemskår om vad de anser om vargetableringar?
Ja ett svar är naturligtvis, att man dels är rädda för att mista miljonerna till det sk. allmänna uppdraget, därav vill man inte gå i clinch med politikerna, ett annat skäl är också ganska självklart att tjänstemännen är rädda om sina tjänstestolar.
Vad gjorde Svenska Jägareförbundet på 70-talet? Jo, man medverkade till vargens återkomst. Det är dessa handlingar som ni nu söderöver i landet får skörda frukterna av eller snarare offren av tamboskap och hundar
Vad försöker nu Jägareförbundet medverka till trots vackra ord om demokrati och solidaritet? Jo svaret är mkt enkelt man vill etablera varg och vargföryngringar i Norrlandslänen.
Vad hjälper detta jägarkåren och tamdjursskötseln? Vad hjälper etableringar av varg i norra Sverige er i södra delarna av landet? Blir er situation bättre? Tro inte på detta svammelsvirum. Vad har Svenska Jägareförbundet vidtagit för åtgärder att begränsa vargens framfart i era län? Ingenting! Och när tror ni att det blir regelrätt jakt på varg? Se bara hur snabbt det har gått med björnstammens utveckling, betänk sedan att vargens reproduktion är flera gånger större än björnens, järvens och lodjurens.

9. Jag gjorde det

2008-08-17 17:11

Ja du Marianne Carlsson du skulle ha tagit kort och visat för alla människor som du kommer i kontakt med, de gjorde jag när mina 17 får blev vargmat. Jag visade dessa kort på en lokal marknad där mycket folk besökte oss, men jag blev tvingad att ta ner korten, för ledningen för marknaden ansåg att det var så otäcka bilder att visa för allmännheten, de var nämligen väldigt många besökare från bland annat Stockholm som då kanske inte skulle återvända kommande år. Jag anser precis som som många andra att vi måste bilda opinion mot dessa vansinnigheter.

8. En lek med skattepengar

2008-08-17 17:10

Det har spårat ur för människa som bestämmer inte längre har kopplingen till natur och landsbyggd. Som inte har förstått att de flesta som lever här behöver varje krona som jordbruket genererar. "hela Sverige ska leva" Vad då av? Otryggheten som rovdjuren skapar. Rovdjurturism? Ska vi behöva ställa om från något som vi hållit på med i generationer. Vi ser folk som skriker vi ska stänga in våra djur. Vi har stängt in våra djur men samhället har inte stängt in sina. Varken 2 benta eller 4 benta.
För er som söker ett alternativ till nästa val sök på landsbygdspartiet. Där finns en lösning på utarmningen av landsbygden.

7. Ouppmärksam

2008-08-17 17:10

missade hänvisning i ingressen, sorry.

6. god pressed

2008-08-17 17:10

När man nyttjar en text från ett annat forum, i det här fallet TTELA tillhör det god publicistisk sed att skriva ut detta.

Redaktionell kommentar:
ttela.se har fått credit i ingressen redan.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

5. Dessvärre inget nytt...

2008-08-17 17:08

För si så där en sju, åtta år sen hade vi möten runt om i Västra Götaland och informerade om JRF:s rovdjurspolllitik och vad som skulle komma att hända om ingenting radikalt gjordes.
Med god inblick i den ryska och amerikanska rovdjursförvaltningen redogjordes för vad den svenska rovdjurspoliktiken skulle leda till. Våra politiker i Sveriges riksdag bestämmer detta. Vi ser nu med facit i hand att vi dessvärre hade rätt i våra antaganden. Synd bara att folk reagerar först när dom själva blivit drabbade. Men så kanske det är lite till mans.
Dock är den möjlighet som finns att kontakta din riksdagspolitiker och säga ifrån.

4. Är det diktatur?

2008-08-15 16:23

Hur kan det komma sig att det spårat ur helt.
Flera generationer svenskar med regeringen i spetsen har med skottpengar etc. utrotat vargarna i Sverige.
Nu betalar vi mångmiljonbelopp för att behålla dem och många byråkrater får jobb genom att "arbeta" med rovdjursfrågor.
Vem har bestämt att vi skall ha det som vi har nu, månne? Det måste bli slut på det här med djur som springer omkring med tarmarna ute etc.
Vargar som äter på älgar som ännu lever.
Det räcker nu – vi måste bilda ett rovdjursparti till nästa val. Kanske ett dalauppror som Gustav Vasa startade vore bra – vi vet ju hur det gick...

3. Lokungen, din idé är utmärkt...

2008-08-15 16:22

...att använda alla stängselbidrag till att inhägna vargar o deras beskyddare tillsammans. Den olust, ständiga oro och känsla av maktlöshet som sprider sig bland oss tamdjursägare är ej av godo. Nuvarande rovdjurspolitik med eftersläpande långsamma beslut på åtgärd vid attacker främjar en uppbyggnad av undergroundhantering av problemen. Jägarexamen är en god början.

2. Ja, du Marianne Carlsson

2008-08-15 14:33

Säg någonstans där vargen passar in. Det sorgliga är att alla tycker och känner likadant som de drabbade i Dalarna och Värmland har känt i så många år.
Nu är det er tur att få betala priset. Oavsett vilka stängningsmöjligheter det finns så berör inte det den otrygghetskänsla och de inskränkningar i det dagliga livet som dessa djur åsamkar.
Det som ska stängas in är vargarna, gärna tillsammans med de politiker som har beslutat om förekomsten.

1. Glesbygdspartiet?

2008-08-15 13:25

Rovdjurspolitiken är helt genomvidrig! Man kan hoppas att Glesbygdspartiet skapas. Då gäller det att lägga så många röster som möjligt så en snabb förändring sker.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB