• Pinewood

Urvalsjakten på varg förblir stoppad

AktuelltPublicerad: 2013-02-12 15:46

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Naturvårdsverket prövningstillstånd i frågan om den stoppade vargjakten.

– Kammarrättens inhitition står därmed fast, säger Katerina Petkovska, justitiesekreterare vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Bevarandesidan har överklagat urvalsjakten på 16 vargar. Kravet är dels att Förvaltningsrätten prövar om jakten är lagligt enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Dels ville bevarandesidan ha jakten stoppad omedelbart i väntan på dom.

Förvaltningsdomstolen meddelade inte omedelbart stopp. Då överklagade bevarandesidan till Kammarrätten, som stoppade jakten i fredags.


Sakfrågan avgörs i Förvaltningsdomstolen
Därefter svarade Naturvårdsverket med att överklaga till Högsta förvaltningdomstolen och därifrån kom sent på tisdagseftermiddagen beskedet. Saken får inte prövningstillstånd.

– Därmed står Kammarrättens beslut fast. Men själva sakfrågan, om jakten är laglig eller inte, ska avgöras i den första instansen, Förvaltningsdomstolen, säger Katerina Petkovska.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

56. #45 Jonny

2013-02-18 18:06

Nu är det på det viset att markägares rätt till marken går först. Hans eller hennes och eventuell arrendators göranden på marken går före allemansrätten. Läs på lite.

55. Jonny

2013-02-18 11:20

Nu har jag pratat med mina vänner som bor i Jangenreviret. Hos dom är det helt tyst på skogen. Men det finns en del som jagar. De resonerar som så, att går det bra så går det. Min tanke är att det är en ''laglig'' väg att få skjuta en varg. Det är ju trots allt inte förbjudet att jaga med löshund. Än så länge. Sen fick jag även höra att ''dokumentet projekt varg '' är ett högst levande dokument. Synd att det inte blev enbart en ''hyllvärmare''.

54. Miljöpartisters demokratiska spelplan

2013-02-18 11:19

Den demokratiska spelplanen har förändrats.
Vår demokrati är riktigt illa ute när riksdagsbeslut åsidosätts av människor som saknar förståelse och insikt i livet på den svenska landsbygden.
Bedriver du något som kan betraktas som natur- jord- eller skogsbruk eller har du annan verksamhet som kan tänkas påverka miljön? Månar du om vår demokrati? Då rekommenderar jag dig att följa den svenska vargdebatten!

2005 tilldelades den svenska miljörörelsen rätten att påverka och överklaga beslut som påverkar miljön. Detta i och med att Sverige antog, och i sin lagstiftning införlivade, den så kallade Århuskonventionen, en överenskommelse mellan EU-länderna.

Den här möjligheten har Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen använt sig av för att starta långa, kostsamma juridiska processer mot skyddsjakter och urvalsjakten på varg. Det har medfört att skyddsjakten i Junsele och urvalsjakten, avskjutning av inavlade vargar, tillfälligt stoppats. De som drabbas av rovdjurens påverkan är de största förlorarna. En stor förlorare är även vargen, som får minskad acceptans.
Vår demokratiska spelplan har visat sig vara helt förändrad. En vargpolitik tagen med över 80 procents majoritet i riksdagen har av miljöorganisationerna enkelt förpassats till Bryssel och hanteras där av människor utan förståelse och insikt i livet på svensk landsbygd.
Svenska myndighetsbeslut som följer en tydlig politisk vilja skickas av miljörörelsen till domstolar där jurister prövar, och i vissa lägen beslutar, om sådant som normalt våra svenska politiker och specialmyndigheter hanterar.

Med en miljörörelse som har visat sig sakna empati för rovdjursdrabbade, som tappat bort förståelsen för människan som varelse i vårt ekosystem och som dessutom inte behöver, eller vill, ta ansvar för sina handlingar, är vår demokrati och många av landets innevånare riktigt illa ute.

53. #50 Rikard Miljöpartist

2013-02-18 07:38

Gybs ligger enligt Liberg på färre än hundra vargar. Regeringen föreslår det ena av NVVs förslag, nämligen 180 stycken. Alltså fler än vad ledande expertis anser räcka. Riksdagsbeslutet som togs med 80% majoritet låg på 210 djur. Så jag förstår varför ni blev så upprörda att ni sprang till Potocnik ... det var ju inte det Varglobbyn hade förväntat sig.
Förresten kan du beskriva skillnaden på en jägare och en beväpnad jägare?

52. Vargjakten

2013-02-15 14:43

Dags att ompröva ifall vissa delar av landet längre bör vara med i Sverige helt enkelt!
Värmland och Jämtland bör söka medlemskap i Norge istället eller rösta om autonomi från Sverige åtminstone. Sparka Stockholms satta landshövdingar omedelbart och välja egna samt begära utträde ur EU. Dalarna bör delas i två län eftersom rumpan lär vilja leva sitt eget liv med Sverige däremot från magen och uppåt lär vilja hänga med till Norge alternativt bli autonom med.
Därefter tar vi hand om vargfrågan på ett "vettigt" sätt med t.ex., skottpengar under ett antal år, för att få ett normaltillstånd i länen igen. Bränsletillförseln kommer också att vara försörjd för en överskådlig framtid och länen har tillgångar som gör att dom överlever minst lika bra som idag med Sverige.

51. Jonny #45

2013-02-15 13:01

jo, det är en extrem åsikt just därför att det går ut över andra som i en del fall får sin vardag helt slagen i spillror just på grund av endast ditt personliga intresse...vargen tillför ingenting...trots årtiondens forskning om det har den saken aldrig kunnat påvisats här i Sverige...
dessutom finns inte vargen i extremt få exemplar, efter vårens föryngringar torde antalet uppgå till 650-700 djur...minst,och då är även dina 4-500 passerade med råge...dags att du uppdaterar dig själv kanske?

50. Rätten läser lagen

2013-02-15 11:31

Rätten har att rätta sig efter lagstiftningen. Lagstiftningen säger att man inte ska jaga arter som inte har en god bevarandestatus.
Det är således inte så förvånande att jakten stoppas. Det är däremot förvånande att vi har en regering som styr våra statliga verk på ett sätt som gör att de tvingas begå lagöverträdelser.
Det är heller inte förvånande att de av er som vill få bort vargen från landet ogillar detta.
Vargen har inte haft en gynnsam bevarandestatus på långt tid i Sverige av den enkla anledningen att man jagat den i högre grad än populationen tålt. Därför behöver vargpopulationen återhämta sig och växa sig stark.
Vi har ett gäng beväpnade jägare som öppet uttalar att de vill ha noll frilevande vargar i landet. Det gör att populationen antagligen aldrig kommer tåla licensjakt. När man beräknar gynnsam bevarandestatus måste man räkna med alla reella, eventuella och oförutsedda hot som populationen kan komma att utsättas för under artens förväntade livstid. Det vill säga längre tid än vad vi kan överblicka. I detta perspektiv är ett gäng beväpnade jägare med ett uttalat intresse att utrota vargen ett betydande hot.
Men en vargpopulation med fri utveckling har många fördelar. Ekosystemen kommer bli mer dynamiska vilket gynnar mångfalden, fler människor kommer få ta del av dessa fantastiska djur och skyddsjakten kommer kunna bli mer generös vilket i sin tur antagligen kommer minska problemen för de personer vars egendom skadas av varg.

49. Hästeva

2013-02-15 11:31

Tyvärr måste jag göra dig besviken och säga att det bra tryck efter jakt i Jangen (även löshundsjakt vilket jag inte rekomenderar i Jangen). Folk tar även bilen ut till Jangen för att rasta deras hundar. Av de 10+ obsar jag har gjort på varg så har flera skett i samband med att hund har varit med (kopplad naturligtvis) samtliga vargar har varit extremt skygga och dragit sig djupt in i skogen så fort dom har sett en. Du kanske bör besöka eller testa på ett levende i ett revir innan du sprider lösa rykten som uppenbarligen inte stämmer överens med verkligheten?

48. Jonny

2013-02-15 10:20

Tacksam för svar på följande:

1. Kan du tala om vilket land på jorden som hyser varg med ringa följdproblem?

2. På vilket sätt kan Sverige jämföras med det landet?

3. Kan vi ta lärdom från vad andra länder genomlidit eller tycker du vi ska göra det bättre.

4. Vad tycker du det ska få kosta, och vilka ska betala.

Jag är för forskning och i samband med en vistelse i Paris upplyste en guide oss om en studie gjord på varför svenskar är så flata. Den ända förklaringen som kunde hittas var att svenskarna i århundraden krigat och skövlat och vunnit. För att komma dit behövde våra krigsledande kungar använda manskap av det hårda virket. Veklingarna lämnades hemma och användes av naturlig anledning i aveln. Därav som guiden sa är svenskar kända i värden som flata. Det vet Potocnik också.

47. # 45. Jonny.

2013-02-15 08:31

Va bra för dig, att du inte har några problem, fastän du bor mitt i Jangenreviret. Jag har jägarvänner som bor där, men de jagar inte där. De har alltså slutat jaga med den hund som är i sin bästa ålder. Någon ny kommer inte att införskaffas. Den enda jakt man kan bedriva är väl i stort sett ''smygjakt''.
De har åtskilliga gånger mötts av vargen utanför grinden. Då har ''hundpromenaden'' ställts in. Men du tycker väl att det är helt ok. Brukar du rasta din hund med vargar i följe?

46. #45. Svar på svaret

2013-02-15 07:37

Jo det är extremt att sabotera den rovdjursplan som syftar till att skapa en långsiktigt livskraftig vargstam och som har en överväldigande majoritets stöd bland de som är demokratiskt valda.
Av ditt svar till Hans Ove att dömma platser du någonstans mellan SRF och WAS, så jag tar tillbaka min ursäkt.
Och du, om du påstår en gång till att jag vill utrota vargen kommer jag att avkräva DIG en ursäkt.

45. Svar

2013-02-14 15:48

Mats S Johansson: På vilket sätt är det en extrem åsikt att vilja freda ett djur som finns i ett extremt lågt antal i landet istället för att utrota det av personliga instressen? Regeringen med medvarkan av jägare, det är lika icke demokrati som att all rovdjurspolitik skulle skötas av värnare, varken jägare eller värnare kommer på egen hand lösa den frågan. Jag har inga förutfattade meningar om jägare, tvärtom.. jag är uppväxt med jakt å har jagat själv och min bild av jägare har tyvärr försämrats avsevärt sen jag själv flyttade till ett vargrevir och följer all jakt och jägare på nära håll. Det är synd att många jägare inte bemöter och är trevligare mot oss som befinner sig i naturen utan att jaga. Dagligen får man frågor som vad gör du här? här får du inte befinna dig fast jag har samma rättigheter och endast är ute och rastar hunden kopplad med oranga kläder.

Hans-Ove Hansson: Jag faktist rätt bra koll och jag finner det svårt att motivera varför en "blåbärs" verksamhet som inte ens kan bära någon ekonomi skall ha företräde och skall stoppa rovdjuren från att befinna sig i över halva sveriges yta, tänk om all jakt hade stoppats från renmarker, fy fan vilket liv det hade blivit! Samerna har ju aldrig kunnat redovisa någon siffra som har varit presenterbar över fälda renar av rovdjur, du får ursäkta men jag skrattar lite åt dina siffror som säger att 110 renar dagligen blir tagna av rovdjur... Det finns ingen förklaring varför flera hundratusen tamdjur skall få springa runt och förstöra och orsaka trafikolycker för många miljarder, vi har redan en onödigt stor älgstam för att gynna jakten kontrat mot människoliv... Det är så ytterst få männsikor som blir direkt drabbade av rovdjur att det är svårt att ens kunna förstå de smala argument som finns hos 0 visionärerna när jägare och renen dödar mer än vad farliga stora stygga vargen gör. Nu klarade jag mig utan att nämna ordet bidrag så då förutsätter jag från din sida att jag slipper höra "Vi på landsbygden" för jag bor inte i STHLM utan mitt i Jangen med hundar, barn och hela skiten utan problem.

44. Jonny

2013-02-13 17:36

Du liksom dom flesta rovdjursanhängare har verkligen ingen kontroll vad gäller Samer och rovdjur.Vilket är en stor grogrund till många hätska debatter,Varför kan ni inte för debattens skull försöka förkovra er i deras situation?? Du säger att det är dags för samerna att öppna upp sina marker för rovdjur!! Samerna är den grupp i samhället som redan idag gör den överlägset största uppoffringen för att mata rovdjuren. När vissa samebyar har negativ tillväxt redan idag, att då föreslå vargetableringar där är som att kasta ut en sten till nån som håller på att drunkna!!! Ca 30-40 000 renar dödas redan idag av rovdjur. Om allt ska vara så jämställt så då bör Mälardalens och södra Sveriges bönder släppa åtminstone 10 000 nötkreatur till rovdjursmat. Och kom inte med att Samerna får bidrag, För det gör dom stora bondgårdarna också i än större omfattning.Vargen blir dödsstöten för dom som redan är drabbad av rovdjur.

43. #41 Jonny.

2013-02-13 16:09

Jag beklagar om jag placerade dig i SRF.
Jag noterar att du inte protesterar på mitt påstående att Sveriges har Europas mest kompletta natur. Heller inte på att den till stor del har skapats m.h.a oss jägare. Ändå lyckas du ställa "naturen" mot "jakten" och använda argument hämtade från en av de mest extrema organisationerna på värnarsidan.
Ifall du har missat det vill jag påminna dig om att det finns (fanns?) en, med mycket stor politisk majoritet och med medverkan från båda jägarförbunden, överenskommelse om en rovdjurspolitik som skulle leda fram till en livskraftiga stammar av samtliga rovdjur. Den har just skjutits i sank av sådana som står för exakt de samma argument och förutfattade meningar om jägare m.fl. som du framför här.

42. Jonny

2013-02-13 16:08

Va 400-500 vargar, vet du vad du pratar om om vi ska ha 500 vargar så kommer det vara 1500 innan NV ger sig. Va rädd om människofödan istället. Älgen är bättre än vargen. Vi ska kämpa tills vargen bara finns i ett fåtal där den har sympasitörer, annars bort bort bort!

41. Nyfiken

2013-02-13 14:12

googla en gång till så kanske du upptäcker tankefelet?

40. Mats S Johansson

2013-02-13 13:28

Jag vet inte vad det kostar att vara medlem då jag inte är medlem i någon organisation eller förbund, Jag försöker se frågan från neutralare ståndpunkt med viss övervikt för naturen före jakt. Jag arbetar med viltvård varje dag även om bössan samlar damm.
0-vision kommer aldrig hända, ställ krav som är rimliga så är jag säker att ett annat bemötande skulle ske, jag är lika mycket emot att varje skyddsjakt skall överklagas per automatik som att en ansökan skickas in per automatik så fort en varg syns.
Det finns mycket kunskap hos både värnare och jägare, men respekt ersätts med hat istället. Jag tror att en stabil vargstam (400-500) som skyddas och vårdas av våra jägare och regleras via jakt skulle vara en lösning för bägge parterna, det är ingen stor siffra om man tittar på Sveriges yta och värnare skulle förhoppningsvis återfå en positiv bild om jakt om jägaren är beredd att acceptera vargen och gör en attitydsförändring.

39. Mit huvud är kanske för litet.

2013-02-13 13:23

Eftersom jag inte föstår varför ena sidan (vargdiggarna) kan anmäla i princip allt, men vi andra sidan lite mer insatta i vad det gråa guldet ställer till med kan tillåtas göra motanmälan, är det fortfarande skrämskottet om en EU anmälan som spökar, för tänk om självaste Sverige - landet som påstår värna om demokratin skulle bli anmälda för motsatsen, då blir det nog kris i hela det politiska etablisemanget med kraftiga personliga obotliga åkommor som följd som styr. Det hela måste gå att anmäla igen och igen.

38. #17,#28

2013-02-13 10:42

Jag är jägare,men tycker faktiskt att det finns sunda "naturvänner" också.Inte så många kanske, och självklart är det inte dom som syns och hörs mest.De går på våra marker och utövar sin hobby utan att ha nån vilja över att bestämma och styra över oss.Utan att tycka att dom har rättigheter till våra skogar eller skogvägar.Dom förstår att skogen är våran näring och arbetsplats och att deras hobby inte ska inkräkta på våran välfärd.Dom har ingen åsikt att vi är skyldiga att bevara mer natur än vad bönder och godsägare gör i Skåne,eller att vi passar bättre än Mälardalen att bli nån sorts gratis nationalpark.Dom är som sagt inte många,men dom finns.

37. Velande hit och dit.......

2013-02-13 10:41

Men det var vi många som visste om före jakten. Hoppas sanningen har gått upp för er som tog era vapen och gick ut för att förvalta en vargstam ni egentligen inte vill ha.
Om det skall fortsätta så här, har snart nr:10 skogsägare ej jägare m.fl. snart inga arrendeinkomster att erhålla. Jag är övertygad att det hela inte är för vargens väl bevarandesidan håller på som de gör. När man läser div. insändare från denna sida, så kommer det allt oftare fram att dessa jägare som är ute och fyller sina frysar inte har ute att göra.
Under min tid som mera aktiv jägare, upplevde jag inte att så var fallet.Tilldelningen hos dom flesta blev inte så stor som en del tycks tro. jag kan meddela bevarandesidan att jag nu sänkt kilopriset på viltkött från ca:4-500kr/kg till 100 för köttfärs. 160 för grytbitar.450 för älgfile vilket jag tycker är billigt.
ICA och Konsum saluför.
Beundrar dom som är ute på jakt och delar med sig så även jag som inte längre orkar jaga älg, har möjlighet
att erhålla denna fina kvalitet på kött.
Detta är en rekommendation för alla avunsjuka att ta efter.
Det är billigt i förhållande till all omkostnad en jägare har.Tänk bara på att hålla med en spårhund.
mm.mm.
Visst skall det kosta att jaga, men det är absolut ingen ekonomisk förtjänst på det. Så var lugna.

36. #30. Nej du kan också tala för

2013-02-13 10:41

extremistorganisationen Svenska Rovdjursförbundet.
"Jag tror inte att valputsättning är lösningen." När SRF förstod att Laikre's lögn om att det behövs tusentals vargar för att upfylla EU's krav skulle komma att avslöjas drog de tillbaka ett dokument där de talar starkt för inplantering av nya gener.
"ren lotterijakt sanktionerad av NVV".
Copy paste från SRF hemsida.
"Att låta jägare vara ensam ansvariga för allt vilt skulle vara fullständigt galet, då skulle vi endast ha jaktbart vilt i våra skogar." Vi jägare har haft ett starkt inflytande på svensk viltvård sedan snart 100 år och jag törs påstå att inget annat land i EU kan visa till en finare och mer kompett natur är Sverige.
"Låt renäringen sköta sin egen ekonomi och regeringen plockar bort deras marker så blir rovdjurstrycket direkt minskat med 50% för alla jägare." Vi vet alla vad kärnmedlemmarna i SRF tycker om renägare...
Jonny, vad koster det att vara medlem i SRF? Det kan inte vara så dyrt eller hur. Ni fick ju 1.000 000 skattekronor i organisationsstöd av det samma NVV som du nu anklagar för att sanktionera lotterijakt och komma med nödlösningar. (tala om att bita den hand som föder dig)

35. nr 30 Jonny

2013-02-13 10:40

Smart drag tror du säkert, att försöka få jägare att motverka renägarna. Men jägarna i Sverige är smartare än så och fattar att rovdjurstrycket utanför renskötselområdet inte kommer att minska bara för att vargetableringar tillåts innom renbetesområdet. För alldrig finns det, enligt rovdjursälskarna, nog med rovdjur. Dessutom läggs stor möda på att sabotera all form av förvaltning med överklaganden mm. Helt uteslutet att inte bortskjutning av revir innom vargbältet inte skulle överklagas och säkert stoppads, oavsett hur mycket varg som som skulle finnas i Sverige.
Tips från rovdjursälskare motages inte.

34. Tänkte inte på det...

2013-02-13 10:39

Svar till 20. Skippa statliga jaktkortet
Det var nog ett av de mest ogenomtänkta förslag som dykt upp i en kommentarsruta här på J&J.
Om ingen jägare betalar sitt jaktkort under ett år betyder väl det att alla jägare som jagar det året jagar olagligt.
Eller ingår det i ditt förslag att även bojkotta all jakt samma år som kortbojkotten.
Och vad skulle Jägareförbundet säga som får ca 55 milj årligen från jaktkortet, och JRF som får ca sju milj.

33. Svar till 29

2013-02-13 10:38

Jo det tror jag säkert ni gjort men det är stor skillnad på vilken energie ock kraft som ligger bakom när rovdjurskramarna framför sina överklaganden,för det mesta går det deras väg trots att dom har få medlemmar gentemot jägarnas organisationer.Verkstad ock åter Verkstad från jägarnas organisation är vad som krävs.

32. Vilken tur.

2013-02-13 08:49

Vilken tur JRF sitter med i vargkommitten ,och är i samråd .

31. Håller med nr 7 och vad ger NVF m. fl roll som part

2013-02-13 08:49

Våra intressen måste bevakas av insatt expert, gärna en jurist/journalist med starkt jaktligt intresse och "driv". Se hur engagemanget från en driven reporter ändrade hela Thomas Qvick historien, inte var det det etablerade rättssystemet. Ifrågasätt SNF och övriga bertaktarorganisationers rätt att överklaga förvaltningsbeslut som de inte är part i. Låt SJF hålla sig med avdankade politiker och företagsledare. Det var ju dessa som lurade röstboskapen att ta oss in i EU.

30. Värnare

2013-02-13 08:49

Jag kan tala för mig själv, Jag tror inte att valputsättning är lösningen. Jag tror istället på ett bevarande av de vargar vi har är en bra lösning. Jag har svårt att se hur en selektiv jakt ska kunna tillföra något än att stilla hungern för jägaren, det finns inget jägareförbund i världen som skulle kunna hjälpa till genom den sk. selektiva jakten då det handlar om ren lotterijakt sanktionerad av NVV.
Jag tror att varken värnare eller jägare är nöjda med NVV's "nödlösning" jakten måste anpassas efter de förutsättningar som gäller idag.
SVA har inte påpekat några genetiska skador, däremot så har naturhistoriska hittat några genetiska defekter på skelett men det är ännu styrkt att någon varg skulle ha påverkats.
Jakt kan inte bedrivas på det sätt som det gjorde för 200år sedan. När de olika jaktförbunden inser det så finns det utrymme för jakt men allt kan inte ske på jägarens vilkor. Att låta jägare vara ensam ansvariga för allt vilt skulle vara fullständigt galet, då skulle vi endast ha jaktbart vilt i våra skogar. Det finns gott om plats för oss alla i skogen, istället för att stödja samerna så kanske jägarna borde ställa sig frågan varför jägare skall acceptera varg och inte samerna?
Låt renäringen sköta sin egen ekonomi och regeringen plockar bort deras marker så blir rovdjurstrycket direkt minskat med 50% för alla jägare.

29. osaklig kommentar nr 4

2013-02-13 08:46

Såg att Tommy E tyckte att ingen jägarorg. gjorde nåt i överklagandefrågan. Jag kan informera om att minst 4 jakträttsinnehavare, med benäget bistånd av Sv. Jägareförbundet, skickat in överklagan av inhibitionsbeslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen i fredags förra veckan. Vi fick samma besked som Naturvårdsverket fått idag

28. Skogsägare ej jägare

2013-02-13 08:46

du skriver vettiga saker. Håller med dig i allt.
Att det visas förståelse för tjuvjakt hos många som skriver på detta fora gagnar inte skribenternas sak, tvärtom.
Önskvärt vore att JRF starkt tog avstånd från tjuvjakt, då kanske de olika sidorna kunde glänta på en dörr i kommunikationen.
Att det sedan finns de som går ut och jagar lo i mellersta rovdjursförvaltningsområdet gagnar inte heller jägarsidan.
Man kan inte bara ta och tro att det fungerar i längden. Man måste ge också. Hittills har givandet från jägarhållet lyst med sin frånvaro hos JRF.

27. #8

2013-02-13 08:46

Ja du Hans, inte vet jag vilket som är värdigast, Att dö av en kula knall och fall eller att slitas i stycken mellan 4-5 vargkäftar

26. #7. Magnus

2013-02-13 08:46

Rätt Magnus! Men det är värre än så. Det finns inte ens en plan över hur vargfrågan ska hanteras från förbundet.
Det stolta uttalandet "nej till frilevande varg" stöds inte av någon plan över hur vi någonsin ska komma dit.

25. utsättning

2013-02-13 08:45

Nu måste väl alla tankar på valputsättning vara borta helt.att föreningar skall få bestämma över folkvalda regeringsfolk är helt otroligt.Regeringen sätt ner foten nu

24. Skogsägare ej jägare

2013-02-13 08:45

Vart har DU varit under hela den sk. vargdebatten ! ! ! Inte nävarande i.a.f som man kan läsa av dina kommentarer.
Värnarsidan/förödarsidan är ivriga påhejjare av utsättning av valpar.
Och jodå ALLA varg får jagas LAGLIGT, bara det sker enligt § 28.
Rätta mig om jag har fel.
Kanske skogsägaren skulle ta och läsa på lite innan knapptryckningarna föregår förnuftet.

23. Det är precis det.

2013-02-13 08:44

Allt handlar om att i skydd av vargen krossa den svenska jakten. Helt rätt Nr.12

22. Skippa statliga jaktkortet

2013-02-13 08:44

Om alla som jagar struntar i statliga jaktkortet ett år går staten miste om 96 miljoner kronor avlönar alla på bevarande sidan tänk på det alla något att ta till som motvapen mot rovdjurspolitiken.

Redaktionell kommentar:
Fast då är det slutjagat under en säsong, eftersom det är olagligt att jaga utan att ha betalat för det statliga jaktkortet.

21. Hmmmm Svenljunga

2013-02-13 08:43

Ek lovade ju er! Titta på Dalarna de stod fast, men tyvärr är de ju ganska ensamma. Men heders åt dessa hjältar!

20. Kanske bara bra

2013-02-13 08:42

Förutsätter nu att det inte heller blir någon valputsättning! Med fler "genetiskt viktiga" vargar hade det blivit ännu svårare att få skyddsjakt. Ju större inavelsgrad den svenska vargstammen har desto mindre besvär i dagsläget med nuvarande regler.

19. Nr 10

2013-02-13 08:41

Det är väl för f.n Eu som brutit underskrivna avtal, inte Sverige. Vi skrev under att skydda hotade arter,vargen är på intet sätt hotad. Därimot en jädra massa växter och smådjur kommer att utrotas ju mer vargen breder ut sig och då de ändast finns här, så är det för evigt. Om du går ut i din skog och kollar så är det inte klövdjuren som gör mest skada utan du själv genom avverkning med fel maskiner, fel årstid. dålig planer dåligt plantmatrial, slarvigt satta plantor osv. Vaddå klövilts jakt den är ett minne blott med varg i skogen kolla in Yellowstone, ett svart kapitel i den nordamerikanska historien. Allt medans vår såkallade miljövärnare skriver en helsvart bok i nordeuropa.

18. Varg

2013-02-13 08:41

Det är väl inget problem! Låt bli skjut skabbrävar så försvinner hela reviret på nolltid.

17. Svar till jägare i 5000 generationen....

2013-02-13 08:40

Jag vet att det du säger inte stämmer. Jag vet att majoriteten i bevarandesidan inte har något emot jakt. Jag själv har inget emot jakt och jakt förekommer på mina ägor även om jag inte själv jagar.
Den information om att bevarandesidan ogillar jakt kan jag säga inte är sann. Folk på bevarandesidan kan till och med hylla de seriösa jägarna. De vet att de flesta jägarna är duktiga och naturmedvetna jägare som bara vill utöva sin hobby.
Tyvärr har en grupp brutit sig ur SJF och det är dessa jägare som bevarandesidan nog inte kan lägga under fliken seriösa! Bevarandesidan har förståelse för er hobby och tycker att den som den ser ut idag behövs likväl som våra rovdjur. Jag själv kan bara säga att det är tråkigt att lögner i vargdebatten bara skapat fientlighet mellan jägare (rovdjursjägare) och resten av Sverige och EU.
Tyvärr har vargdebatten med alla oseriösa jägare i Våga vägra varg i Sverige och andra hetsarsidor bara gett jaktens duktiga och seriösa klövdjursjägare ett rykte som hänger ihop med debatten om varg som c:a 5000 jägare fortfarande för. En debatt som inte för klövdjursjakten framåt!
Vildsvinen kommer i framtiden att ge jakthobbyn många trevliga dagar eftersom man kan fälla 5 rådjur men bar ett vildsvin eftersom det är svårt att jaga vildsvin. Som sport och hobby fäller jag helst ett vildsvin. Jägarna på mina marker älskar vildsvinsjakten, men jag tillhör dem som gillar att se vildsvin i naturen. Jakten behövs och jag hoppas inte de oseriösa jägarna tillåts att ta över debatten!

16. 12

2013-02-13 08:39

Håller med dig, vi jägare ska bort. För två år sedan var det nytt vapenskåp, nu är det på gång med nya vapenlagar, Vad ska det här sluta? Jo vi måste ut ur EU, där sitter makten. Våra ja sägare gör som de blir tillsagda.

15. Gläds!

2013-02-13 08:38

Nu får ju alla mer varg. Kör hårt med utsättningarnas söderut och runt storstäderna. Ek du är vår hjälte. Lennartsson vad va de alla sa när ni vek ner er, lita aldrig på detta spel. Dalarna ni är hjältarna i detta rävspel.

14. # 10. Var i avtalet...

2013-02-13 08:37

...med EU står det att landsbygden ska utplånas? Det enda långsiktiga som verkar fungera i Sverige är ''Projekt varg''.

13. hmm..

2013-02-13 08:36

Vad är det för folk som sitter i denna kammarrätt?
Antagligen vargkramare med förgreningar i de överklagande organisationerna. Tycker hela grejen verkar jäkligt konstig. Trodde inte kammarrätten sammanträdde 21 30 en kväll. Ser gärna att någon (exempelvis JoJ) rotar i hur detta egentligen gick till.

12. Vargen är nr 2 på agendan

2013-02-12 17:29

Inte är det vargen som står högst på agendan för bevarandesidan. Allt är bara verktyg för att få bort alla former av jakt, utfört av människohand. Jakthatet från bevarandesidan har prio 1, 2,. 3 i dessa föreningar.

11. Svar till Hästeva

2013-02-12 17:29

Jag tror inte att några värnare förespråkar valputsättning! Dels är det ett totalt misslyckat och dyrt projekt och dessutom är det makabert att döda honans egna valpar. Varför tillåter Lena Ek eventuellt att man skall jaga de två finsk-ryska vargarna tillbaks till Finland? Jag trodde damen förespråkade en sänkning av navelsgraden genom sitt senaste projekt? Är det något jag inte förstår i politikernas agerande????

10. Urvalsjakten

2013-02-12 17:28

Jag kan bara se att man äntligen följer lagstiftningen och de direktiv som våra politiker skrivit under i EU. Kan inte riktigt förstå att någon ogillar när man följer lagen eller påskrivna handlingar. Jag skulle bli flyförbaskad om jag hade ett skrivet avtal om jaktarrende som den andra praten helt plötsligt nobbade om han fått ett bättre bud? Nu är det som det är och ingen varg får jagas varken lagligt eller olagligt. Jag skulle inte offra min vapenlicens bara för att skjuta en skyddad varg. Jag hoppas att alla seriösa jägare, och de är många, hjälper till att följa lagar och förordningar. Ingen jägare tjänar på att bryta mot lagstiftningen och hela jägarorganisationen skall inte behöva skämmas för att gå ut på klövdjursjakt.

9. Varg

2013-02-12 17:28

Vilken tur att vi röstade ja till EU. Men nu gäller det att komma ur skiten så fort som möjligt . (Kosta vad det kosta vill )

8. Det är en ny tid nu...

2013-02-12 17:28

Jakt är inte längre vad det varit. Nu måste jägare samsas om Sveriges vilt med Sveriges rovdjur. En konservativ hobby måste nu tänka om. Känner med jägarkåren men mer för de vilda djuren som nu börjar få tillbaka sin värdighet igen.

7. Förbundsjurist?

2013-02-12 17:28

Om jag fattat saken rätt så har Jägarnas Riksförbund ingen förbundsjurist. Det är anmärkningsvärt eftersom striden om en vettig förvaltning av varg uppenbarligen avgörs i domstol ... och inte i vår Riksdag!
Varglobbyn har begripit detta för länge sedan! Det måste vara en vass miljöjurist som klarar av att alltid vara steget före Varglobbyn...

6. Hästeva

2013-02-12 16:56

Håller med dig. det är endast antalet dom bryr sig om. Ju fler vargar ju mer skada. Genetiken struntar dom i.Vilket vi andra också ska göra. för dom vargar som sköts (3) st visade inga tecken på inavel. Vilket även innebär att den så kallade genetiska misären i den Svensk Ryska vargstammen är bara ett hittepå för att skydda dom ifrån jakt.

5. OK

2013-02-12 16:47

Det är väl det samma som att det inte finns några genetiska problem i vargstammen. Det handlar bara om antalet. Då slipper vi ju valputsättningarna. Eller?

4. Har gjort det igen

2013-02-12 16:32

Bevarandesidan har än en gång lyckas,som jag sagt tidigare få medlemmar men mycket verkstad. I jägarnas organisationer vet dom nog inte vad ordet verkstad betyder ens, dom tycker det är bättre att sitta på ändan i dyra kontorskomplex. Till bevarandesidan säger jag bara stå på er, ni gör ett fantastiskt bra jobb.

3. Se där

2013-02-12 16:32

Då blev alltså hela 3 vargar skjutna under urvalsjakten. Aldrig har så lite blivit uträttat av så många.

2. Helt otroligt ...

2013-02-12 16:32

Jaha snart får det var slut lekt , när ska myndigheter o politiker begripa lägret , vi jägare måste slå näven i bordet någon gång , det är dags att sluta jaga o gjöra eftersök sluta med inventeringar åt myndigheter,

1. Förvånad ??

2013-02-12 16:31

Det här kan inte förvåna någon. Samma spel för gallerierna, alltså jägarna.
Snart kommer verkligheten ifatt makthavarna på alla nivåer och då...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons