• Älgskadefondsföreningen

Utländska vargforskare synar svenska kollegor

AktuelltPublicerad: 2010-12-03 15:24

250 vargar räcker, säger några svenska vargforskare. Nej, det måste vara över 1 000 individer, hävdar andra.
Snart kommer deras utspel i frågan att bli synade. Regeringens utredare Lars-Erik Liljelund tar hjälp av internationell expertis för att få svar.
Hans enmansutredning ska också ge svar på vad hela den svenska rovdjurspolitiken kostar – både för samhället och enskilda.

63-årige Lars-Erik Liljelund satt som generaldirektör på Naturvårdsverket mellan åren 1999-2008. Han är gammal i gamet som utredare. Inte mindre än 14 statliga utredningar har han lämnat ifrån sig. I dag är Lars-Erik Liljelund chef för miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra och ensamutredare av de svenska rovdjursstammarna.

Fyra stora rovdjur
I utredningsuppdraget om fyra svenska rovdjur – lo, björn, varg och järv – ska han först och främst ge svar på hur de mår och hur deras framtidsutsikter ser ut, i förhållande till EU-direktivet.
– Sista mars 2011 kommer ett delbetänkande. Men då kommer vi bara att resonera strikt om bevarandestatusen ur ett vetenskapligt perspektiv, säger Lars-Erik Liljelund.
Halvårsskiftet 2012 kommer svar på hans riktigt svåra uppdrag, att presentera förslag till hur många individer det bör finnas i Sverige av respektive djurslag. Han ska också precisera hur olika delmål kan sättas.

Våldsam debatt
Inte minst efter den första licensjakten på varg har det rasat en våldsam debatt om hur många vargar det egentligen behövs i landet.
– Det finns olika bilder av inaveln. Jag har hört förslag om allt från 250 till över 1 000 individer från olika forskare. I utredningen tar jag hjälp av internationella forskare, som tittar på vilka utgångspunkter våra svenska forskare har i sina olika bedömningar, säger Lars-Erik Liljelund.
Nordamerikaner, finnar och en dansk kommer att syna de svenska vetenskapsmännens argument. Redan efter jul kommer de till Sverige för att ta del av den svenska vetenskapen.

Hälften jäviga
– Sverige är ett litet land akademiskt. Det märker man inte minst när frågor om forskningsanslag ska diskuteras. Då kan hälften av de närvarande personerna resa sig och anmäla att de är jäviga. Internationell hjälp tas in för att bredda perspektivet, säger Lars-Erik Liljelund.
I utredningen har han hjälp av en expertgrupp som består av 25 personer. Där finns representanter från intresseorganisationer, olika forskningssäten och myndigheter. Jägarrepresentanter är förbundsordföranden i Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, och Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

Vad kostar en varg?
Utredningen har också ett ytterligare, stort uppdrag. Kostnaderna för de svenska rovdjuren ska upp på bordet. Det gäller dels vilka kostnader samhället har, men också hur enskilt ägande drabbas.
– Det vore intressant att komma ned på detaljnivå, så att man faktiskt kan sätta en prislapp på varje varg, björn, lo och järv. Men jag vet inte om vi når så långt, kommenterar Lars-Erik Liljelund.
I utredningen ligger den ekonomiska delen under rubriken ”socioekonomiska” aspekter. Målet är alltså att även få fram hur rovdjuren påverkar befolkningen socialt.

• Ska du åka runt och knacka dörr i bygderna?
– Nej, vi kommer att bjuda in till ett antal offentliga möten, där människor kan delta och diskutera frågorna. Vi använder oss även av forskning där attitydfrågor kartlagts kors och tvärs. Det handlar bland annat om hur synen på rovdjur är i olika delar av landet. Jag tror att man kanske inte riktigt förstått hur människor kan uppleva det, att få rovdjur i sin närhet, svarar Lars-Erik Liljelund.
En viktig del av hans utredningsprojekt är att komma med tankar kring hur den svenska och norska rovdjurspolitiken kan bindas ihop.

Delade rovdjurstammar
– När vi talar om rovdjurspopulationerna i Skandinavien måste de ses mot bakgrund av att vi faktiskt delar stammarna mellan Sverige och Norge. Hur hanterar man detta i ett större perspektiv?

• Du är ensamutredare och har fått ett gigantiskt uppdrag. Är det verkligen möjligt att du lyckas ge svar på alla frågor?
– Jag hade aldrig tagit uppdraget om jag inte trott att det var möjligt att genomföra. Jag har varit med alldeles för länge för att ge mig in i ett sådant här jobb med ”blå ögon”. I de fall där det är omöjligt att ge exakta svar, kommer jag att föra resonemang, svarar Lars-Erik Liljelund.

• Slutligen, tror du att den svenska vargstammen skulle överleva utan alla konstgjorda insatser som samhället nu är i färd med att sätta in?
– Jag har själv ställt mig den frågan och konstaterar att vargstammen växer – och hittills har vi inte mixtrat med den, svarar Lars-Erik Liljelund.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

42. Tyskterrier och indicier

2010-12-10 01:59

Jag har aldrig påstått det ena ellewr det andra. Det är Ni som påstår att vargen är inplanterad! Forskarnas ord tar jag heller inte för sanning! Kom med ett fall som visar mot inplantering så skall jag bemöta det!
Ni lär ju vara flera här förutom Seleborg som hävdar denna teori så nu har ni möjligheten!

41. Leif Kihlström

2010-12-09 23:15

Den inställning du förespråkar om vargens etablering bygger också den endast på indicier och påståenden, så samma regel gäller väl även den...
att ta forskarnas ord för absoluta sanningar är också korkat i överkant för att använda dina egna ord...

40. Cash (20) Norska filmen bygger på lösa påståenden

2010-12-09 10:13

Den norska filmen om vargutsättning tillför inget nytt. Samma uppgifter förekommer i de två böckerna av Norlen Vargmannens testamente (2001) och Avslöjandet (2006). Det är bara en massa lösa påståenden som rasar som ett korthus vid närmare granskning. Flera av påståendena har varit föremål för polisundersökning med resultat : Uppenbarligen grundlösa påståenden.
En indiciekedja är som bekant inte starkare än dess svagaste länk. Att ta det som påstås i filmen som fakta är korkat i överkant.

39. Nä, nä Kenneth!

2010-12-07 20:56

Nu ska vi inte blanda ihop äpplen och päron, utan hålla isär ”ståpäls/vällust/gillande” (äpplet) av något, och att känna ”lidande/sorg/obehag” (päronet) p g a något. Båda dessa känslor kan självklart uppträda hos både rovdjursförespråkare och dom som är negativa till rovdjur, precis som det inte beror på ståndpunkt i rovdjursfrågan om man gillar äpplen eller päron eller både ock. Eller är det så att du har en annan uppfattning här?
Min fråga är bara om känslan i sig är mer värd om det är en jägare som upplever den, eller om det är någon på bevarandesidan som upplever samma typ av känsla.
Att känslor går att värdera framgår väldigt tydligt i de studier där man har satt ett pris på värdet av jakten. De största beloppen är nämligen uppskattade värden som personer anger för möjligheten att få jaga inklusive KÄNSLAN av livskvalité som jakten ger.
Att jag överhuvudtaget brydde mig om att kommentera detta, beror f ö på ditt eget inlägg 32, där du själv tar upp det här med känslor.

38. Jobbigt att behöva besvara

2010-12-06 22:55

…sådant de flesta förstår, men jag gör det för din skull Kerstin, du verkar behöva det.

Du vill göra ett huvudnummer av känslor, ok, vänd dig då till någon som kan prissätta sådant, och återkom. Det som skall vägas emot varandra blir då de som får ståpäls av vargspår kontra de som lider av oron av varg i omgivningen och rädslan för att förlora tam- och boskapsdjur. Därefter kan vi ta de konkreta konsekvenserna, eller du kanske anser det onödigt?

Saknar du åsikter om artikeln vi kommenterar under?

37. Vadå för snabbt och otillräckligt Kenneth?

2010-12-06 21:19

Hur ska du ha det egentligen!
-----
Går känslor att värdera eller inte?

36. 34.

2010-12-06 19:16

Nu tänker du som du brukar igen, dvs. alldeles för snabbt och otillräckligt! Typiskt dig!

Konkreta skador och förluster i massor Kerstin, mot vad då?

35. 33.

2010-12-06 18:29

Försök inte!

34. OK Kenneth!

2010-12-06 18:29

Du skriver: ” Om några få individer känner vällust av skadedjurens spår och ylande räknas liksom inte för känslor går inte att värdera.”
Om vi nu justerar meningen lite, så blir den: ”Om några få individer känner vällust av att få döda djur efter att de först kunnat höra huden driva det räknas liksom inte för känslor går inte att värdera”
Så känslor går inte att värdera Kenneth? Då undrar jag varför i hela fridens namn vi ska ta hänsyn till jägares känslor och upplevelse av livskvalité, när rovdjursförespråkarnas känslor och upplevelse av livskvalité inte har något som helst värde enligt dig.

33. Hermelinen!

2010-12-06 14:46

Du glömmer att jag själv uppskattar jakten, även om den säkerligen inte på långa vägar har så stor betydelse för mig som för många andra.

Något generellt jaktförbud kommer jag aldrig någonsin att ställa mig bakom!

32. Sett det förut.

2010-12-06 14:45

KF har naturligtvis inte skrivit om vargars nackdelar. Det förvånande är att hon inte ens beskrivit fördelarna. Om några få individer känner vällust av skadedjurens spår och ylande räknas liksom inte för känslor går inte att värdera. Resor över välden ger inga kunskaper i denna fråga vilket hon själv under lång tid har gjort väldigt tydligt. Samma sak har jag mött tidigare. Då gällde det en individ som minsann varit i Afrika och sett lejon och leoparder i något reservat, så nog visste denna hur vi ska förhålla oss till varg.

Apropå artikeln och dess utredare, är frågan hur hårt lojalitetsbunden han är gentemot sin uppdragsgivare och tidigare chef. Gäller det vanliga får vi inget objektivt svar på den ödesmättade frågan hur många vargar vi ska ha. Tveklöst borde i vart fall vara att ett litet bestånd i mellansverige är i fråga om välståndet för arten varg på jorden utan betydelse. Utifrån den insikten borde hans uppdrag vara lätt.

31. Var nöjd då, Kerstin

2010-12-06 12:47

Du förutspår i princip att jakt kommer att förbjudas. Med en sådan vändning är ett stort bekymmer, med utgångspunkt från vargarna, borta.
Du borde vara glad. Slå upp ett glas champagne, vetja.

30. Kerstin Fredin

2010-12-06 12:47

Det räcker troligen om du läser den rapport som Calle Seleborg länkar till nedan men om du inte förstår är du välkommen att ta del av länkarna under diskussionssidan på Våga Vägra Varg i Sverige på Facebook. Ett citat från rapporten.
"I Skottland hade man förr i tiden speciella hus för att skydda resande människor från vargattacker. I Frankrike mellan 1580-1830 dödades 3069 pers av vargar, varav 1857 av dessa hade rabies. I Alperna dödade vargar 3000 djur år 2003.
Elis Pålssons bok ”Vargens Näringssök och Människan” ger en sammanfattning av de ryska erfarenheterna. Den fick ett mycket surt mottagande av svenska och norska vargförespråkare vilket visar hur het frågan om vargen är. De försökte till exempel att stoppa utgivningen av den på norska.
På sid 42 återges hans skrivelse till ”Samtliga medlemmar i Riksdagen”. Det han skrivit belyser att i Sverige vill de ansvariga inte ta till sig av de ryska erfarenheterna och dra nytta av dem. Den svenska vargen är ju så ofarlig enligt vargförespråkare. http://www.locomail.com/vargen/wolf.pdf"

29. Längre österut.

2010-12-06 10:00

Man får hoppas att utredaren lyssnar på forskare öster om Finland som arbetar med att förvalta en naturlig vargstam. Och inte bara på västforskare som oftast arbetar med att förvalta en restaurerad vargstam.

28. Björn Smittsarve!

2010-12-06 10:00

Att jag inte skriver så mycket negativt om varg i dessa trådar, har nog mer att göra med att det redan kryllar av negativiteter – så vad kan jag ha att tillföra där?
Jag vet mycket väl att vargen kan medföra bekymmer, men jag ser inte mer än två områden där bekymren inte på ett enkelt sätt kan åtgärdas i Sverige, och det är jakt med löshund och lösdrift med renar och annan boskap.
Det New American predikar vill jag än så länge ta med en ”smula” salt. Mycket av vanliga amerikanska medias publicerade artiklar har en tendens att överdriva/nedvärdera det mesta som inte passar in i den amerikanska ”mallen” – och i den ingår definitivt inte vi i Europa.
Vad tycker du föresten själv är ”rätt” information?
När det gäller aktiv utsättning av vargar – vuxna eller valpar – så tillhör inte jag dom som förespråkar det sättet att få ordning på den genetiska situationen i vår svenska vargstam. Vad du sedan menar med ”plantera in själva döden”, får du gärna utveckla vidare.
Jag är idel öra!

27. Hermelinen!

2010-12-06 09:59

Fantastiskt vad tiden kan förändra folk1 Jag kommer ihåg när du själv ondgjorde dig över överdrifter som kunde skada allmänhetens bild av jägarkåren.
Jag börjar faktiskt undra om dagens Hermelin är densamme som gårdagens!
JO, jag värnar om jägarkåren, men börjar mer och mer undra om den är värd att försvara gentemot dom som ogillar jakt överhuvudtaget.
Jag respekterar att man ogillar varg Hermelinen, och jag kan absolut förstå att jägare som ser jakt med hund som den optimala jakten är ytterst frustrerade över att de inte kan släppa hundarna utan ytterligare en risk – utöver alla andra risker. MEN jag ser inte det som ett hållbart argument för att vi inte ska ha varg i Sverige.
Jakt med lösdrivande hund är ingen mänsklig rättighet Hermelinen, och har aldrig varit det. Över hela Europa är det många som ser jakt som något barbariskt och omodernt. På många håll ingår inte ens jakträtt i ägandet av fastigheter, utan det är staten som sköter den biten.
Hur tror du att den jakt som bedrivs i Sverige ska kunna försvaras med alla dessa ogenomtänkta uttalanden ifrån jägarkåren som kan läsas i dessa trådar?
Ska jag vara ärlig, så tror jag jägarna själva är sina absolut främsta fiender! Både i dessa trådar och på en del andra siter.

26. Ett utomordentligt gymnasiearbete

2010-12-06 09:58

Rekommenderar varmt detta jobb.
http://www.vara.se/download/18.3ac77362127671163d580008699/Vargstudier.pdf
Långt bättre än något som kommit från Grimsö.

25. Kerstin Fredin

2010-12-05 21:16

det är väldigt sällan vi ser dig skriva om de negativa konsekvenserna av att hålla varg bland människor i Sverige och i övriga världen. Jag vet inte om det handlar om att det är för att du sätter dina egna döva öron till eller om du faktiskt inte vet hur illa det blir med varg bland människor. Men för att hjälpa dig och de beslutsfattare- och påverkare som läser dessa sidor, bifogar jag här några länkar med mycket viktig samhällsinformation. Hjälp dig själv och samhället i stort med att sprida även denna kunskap, så att alla har rätt information/ underlag att fatta beslut utifrån. För det kan väl knappast vara rimligt att det ens är lagligt att plantera in självaste döden på nytt i samhället? http://www.thenewamerican.com/index.php/tech-mainmenu-30/environment/2280-wolves-will-thrive-despite-recent-hunts

http://westinstenv.org/wibio/2010/02/22/the-danger-of-wolves-to-humans/

http://www.thenewamerican.com/index.php/usnews/politics/4545-court-decision-favors-wolves-endangers-elk-moose-and-humans

24. Jasså du, Kerstin...

2010-12-05 20:48

...nu försöker du inskränka yttrandefriheten också. Dessutom med argumentet, att det skulle skada jägarkåren att människor uttrycker sitt missnöje med vargen. Men då borde väl du kunna luta dig tillbaka i stolen och njuta av skådespelet.
Försök inte inbilla någon att du plötsligt värnar om jägarkåren.
Naturligvis måste vi protestera, vi som utsätts för denna gigantiska, konstgjorda vargcirkus.

23. Ett strålande bra exempel hur Kenneth Erikson m fl…..

2010-12-05 20:43

…..vägrar att se på problemet från en annan vinkel än den gamla vanliga!

Det finns annan syn på vargen över hela vår jord än den som Kenneth m fl försöker förmedla till oss svenska, där generellt INGEN kan säga sig ha någon större kunskap.

En gammal vargjägare i USA fick en liknande upplevelse av vargen som Viktor Bologov, och slutade tvärt med vargjakten.

Ingen kan säga att dessa två inte har kunskap om varg, men deras syn på djuret stämmer inte överens med den som skapar argument för vissa att ta bort den helt.

I de här trådarna skriver jag antagligen för blinda ögon, men många fler än rena 0-visionärer läser vad som skrivs här, och varje inlägg ger människor som inte har kunskap om jakt en mer eller mindre sned bild av jägarkåren.

Glöm då inte att det även är dom som påverkar politiken. En politik som mycket väl kan vara negativ för jägare och jakt. Mycket beroende på hur nu själva uttrycker er i dessa trådar.

22. Ett strålande bra exempel.

2010-12-05 16:44

Isas länk i 18, är ett fantastiskt bra exempel på Svenska statens rovdjurspropaganda, ekonomiskt stöttat av Naturvårdsverket med den uttalade avsikten att få vårt lands okunniga att tro att varg är bra att ha. För nog kan vi enas om att budskapet som förmedlas är just detta, men också att jägarna är de onda och korkade här på jorden. Avsikten med de5stora är alltså, som många gånger tidigare påpekats, att sprida en viss uppfattning om de största rovdjuren. Man kan jämföra med reklam, vilket budskap förmedlas i reklamen? Jo självklart för att sälja mer och då skriver man bl.a. att produkten är bra. Man använder sig av vissa empiriska tekniker för att få avsedd effekt, även rena lögner. Med ålder och förstånd lär vi oss att ta allt sådant med en stor skepsis och speciellt så när det som i fallet med de5stora klart framgår vad som är målet, att lura svenska folket att varg är bra. Sanningen letas bland berörda människor i glesbygden, eller ”på landet”, och deras erfarenheter går på tvärs med dyngan (budskapet) som de5stora sprider.

Vi kan lika gärna tänka oss att leta upp ett namn med förflutet inom rovdjursförvaltningen eller en tidigare rovdjursälskare som efter kontakt med verkligheten bytt sida, och därefter formulerat ett budskap helt motsatt det aktuella. Det är en skam för Sverige att denna åsiktsstyrning får förekomma. Ansvaret för detta har miljöminister Andreas Carlgren, och närmast under honom har Lars-Erik Liljelund varit GD i ansvarig myndighet.

Jag hoppas f.d. generaldirektören gör ett bra arbete och ger oss en rationell rekommendation. Han har allt att vinna på detta och inget att förlora.

21. Det finns knappast

2010-12-05 11:16

ngn anledning att redan nu förkasta Liljelunds kommande utredning. Spontant känner jag att det är bra att utländska forskare ges möjlighet att syna de svenska vargforskarnas arbeten/resultat. Vi vet att det finns utländska forskare med kanske en livslång erfarenhet av varg.
Det här är bra. Ni kanske kommer ihåg Åke Edlunds (Lycksele) skrivning till miljöministern med begäran om en konsekvensbeskrivning om vad det innebär med varg i de svenska samhället. Åkes begäran har med all säkerhet regeringen och NV, tagit till sig.
Rovdjurspolitikens kvarnar mal långsamt. Jägarkåren kommer tveklöst att vinna,jägarkåren är en maktfaktor inte bara i den svenska rovdjurpolitiken utan även i de övriga politiska samhället.
En enkel jämförelse med hur det skulle se ut om Jägarkåren vore ett renodlat politiskt parti i likhet med de övriga politiska partierna. S har som ex ca 100 tusen medlemmar.
Hur många medlemmar skulle Jägarkåren teoretiskt kunna uppnå?
S rovdjurspolitik före de senaste två valen tilltalade inte jägarkåren. Med stor sannolikhet tappade S många röster just p g a detta.
S klarade sig hyfsat bra i Norrland, men vi har ännu inte upplevt vargbältets rovdjursbekymmer.
Det är heller ingen tvekan om att det måste göras en utrensning i landets största halvstatliga jägarorganisation.
Det är också utan tvekan en fördel att JRF ordf ingår i utredningsgruppen hon har ju trots allt på ett positivt sätt deklarerat jägarekårens åsikter.
Vilket vi inte kan säga om SJF representanter i rovdjursrådet har gjort.
Det är heller ingen tvekan om att JRF måste öka sitt medlemsantal, därför är det viktigt att tänka över vilken organisation man betalar in sin kommande medlemsavgift till.
Jag hoppas verkligen att medlemmarna i de Norrländska jaktvårdskretsarna är medvetna om vad SJF förslag om högst två vargföryngringar i varje län kommer att innebära.

20. Jasså ingen har trixat med vargen?

2010-12-04 15:27

Dax att kolla dettta då!
http://www.youtube.com/watch?v=wY8zDeChDGI

19. Vargivrare blir aldrig nöjda!

2010-12-04 14:39

‎1995 började vargivrarna att plantera in vargar i Idaho, Montana och Wyoming. Till en början var de nöjda med 300 individer. Nu kräver de 6 000 vargar och hänvisar bl a till genetiken. Vad får er att tro att Sverige kommer att bli annorlunda i framtiden? Gissa om de har problem med helt förstörda viltstammar och angrepp på tamdjur och människor? Är det då verkligen rimligt att jägarnas organisation skall bidra till detta även om de är tvungna av staten och befinner sig i ett moment 22? Då är det bättre att sätta ner foten nu och bilda opinion för ett vargfritt samhälle bland människorna i Sverige. http://www.thenewamerican.com/index.php/tech-mainmenu-30/environment/2280-wolves-will-thrive-despite-recent-hunts

18. riktig varggubbe:-)

2010-12-04 14:39

http://www.de5stora.com/meromrovdjur/reportage/detalj.asp?Id=2

17. Lars Erik, Bevis på mixter med vargstammen finner Du

2010-12-04 12:09

Om Du tittar på den Norska filmen Varginplanteringen, filmen finner Du på www.youtobe.com
Då ser Du bevis på att den Svenska vargstammen är grundlagd av kriminella handlingar.
Vad jag känner till så är männskor som vittnar, de allra säkraste bevisen som finns. Är det inte så? Även för Staten?

16. Ärlighet varar längst

2010-12-04 10:55

Man får väl hoppas att Liljelund har valts som utredare pga. sin kunnskap och inte på grund av hans eventuella inställning till rovdjur. Jag sert fram emot en ärlig saklig framställning av uppdraget. För övrigt tycker jag att det skulle utförts för flera år sedan.

15. Bortkastade pengar igen

2010-12-04 10:54

Varför lägga ut ytterligare 4 miljoner, när det redan kostar över miljarden för den Svenska rovdjurspolitiken. Vad behöver vi egentligen veta mer om för jordens vanligaste större rovdjur som inte på något sätt är utrotningshotad, samma genetiska stam jagas med gift, kalachnikov, helikopter mm. lite längre österut och den frodas ändå. Nej den skall bort helt och övriga rovdjur minskas rejält, trycket är alldeles för stort av Björn och Lo redan. Värmland, Dalarna och Gävleborg är faktiskt befolkat sedan många många årtusenden även om beslutsfattarna verkar tro att så inte är fallet över 850.000 bor faktisk här. Våra landskap är inte någon nationalpark typ Yellowstone i USA där det är folktomt förutom turister, men det är kanske så de vill ha det.

14. Man hatar inte bara jakt och jägare

2010-12-04 10:54

Ni kan lugnt lägga till renägare, fäbodsbrukare och fåruppfödare. Alla är ett hot mot den fria etableringen av varg.
I stället för att prata med vargforskare, de är ju alla av samma skrot och korn, borde han tala med djurhållare i länder med mycket rovdjur. Han kommer ingenstans att hitta en fredlig samexistens.

13. Billigt!

2010-12-04 07:22

Bara 4 miljoner? Ge karln de dubbla vetja, stäng några dagis eller åldersomshem o ge honom stålarna. Mycket viktigare att konstatera att rovdjurspolitiken flippat ut än att hålla några 70+ vid liv. Skit i gamlingar o snorungar o satsa på rovdjuren. Dick B har rätt, den enda anledningen till att bevarandesidan är så mycket bevarande är att de hatar jakt o jägare.

12. Vad hände mad....

2010-12-03 22:43

Vad hände med att folk skulle känna acceptans med dom stora rovdjuren??
Som det nu är utses vissa områden i mellansverige som "lämpliga" att bevara biologisk mångfald,oavsett att folkomröstningar här visat att dom inte är intresserade för fem öre-dom vill hellre ha välfärd och välstånd.Precis som övriga Sverige.
Var finns acceptansen för dom stora rovdjuren??
Se till att dom flyttas dit.

11. Bra Mats Johansson.

2010-12-03 22:43

Du sätter frågan i fokus, bra.

10. Byråkrat.

2010-12-03 22:42

63-årige Lars-Erik Liljelund är naturligtvis en byråkrat ända ut i fingerspetsarna och när man läser de två sista raderna undrar man hur det är ställt med kunskaperna om just det rovdjur artikeln handlar om. Väldigt få människor skulle ta sig an ett uppdrag som Liljelund nu gör. Vi kan vara säkra på att resultatet av detta uppdrag kommer att tillfredsställa regeringen såvida inte Liljelund hoppar av då han ser inom vilka snäva ramar han får verka i. Personligen tror jag inte ett ögonblick på att Liljelund får genomföra detta uppdrag förutsättningslöst.

9. Vad hände med....

2010-12-03 20:18

Vad hände med att folk skulle känna acceptans med dom stora rovdjuren??
Som det nu är utses vissa områden i mellansverige som "lämpliga" att bevara biologisk mångfald,oavsett att folkomröstningar här visat att dom inte är intresserade för fem öre-dom vill hellre ha välfärd och välstånd.Precis som övriga Sverige.
Var finns acceptansen för dom stora rovdjuren??
Se till att dom flyttas dit.

8. EU-direktiv ?

2010-12-03 18:56

Bättre att låta utreda det förkastliga EU-direktivet i sig eller hur det gick till när Svenska folket och regering blev lurade av folk i andra länder och som hade en helt annan agenda och livsvillkor än vi. Nu skall denne jäviga byråkrat från NVV yttra sig om 'bevarandestatusen' av varg och börjar direkt med att svamla om 250-1000 vargar. Det här är inte bra - kan bara gå åt ett håll.

7. Jösses Amalia!!

2010-12-03 18:21

"hittills har vi inte mixtrat med den"...
Han var ju inte blåögd sa han...

6. Staten dikterar villkoren

2010-12-03 17:37

När jakten och jägarna manipuleras bort ur skogen, av Staten med hjälp av naturmupparnas dolda agenda, - där jakt, jägare och jakthundar ska ersättas med rovdjur.
Då ställer Svenska jägareförbundet upp med att genomföra detta.

Miljöministern är tydlig med att han kräver hjälp av Svenska Jägareförbundet i arbetet runt flyttning och inplantering av ny varg. Det står också i förutsättningarna för att få medel ur Viltvårdsfonden.

Då anpassar sig Jägareförbundet och arbetar aktivt med uppbyggnaden av en livskraftig vargstam i Sverige. De anser numera att nya vargar skall planteras ut och de är till och med beredda att hjälpa till med att verkställa flyttningen. De arbetar i en framskjuten placering i den arbetsgrupp som skall leda arbetet med utsättning och flyttning av varg.
Svenska jägareförbundet arbetar just nu med att bygga upp en genetisk livskraftig vargstam i Sverige.
Svenska staten har bundit upp en medlemsorganisation med avtal om bidrag och Svenska jägareförbundet arbetar därför med att verkställa Statens politik istället för att företräda sina medlemmar.

- Regeringen kräver att vi medverkar i arbetet med vargarna. Därför kommer vi att delta, säger Torbjörn Lövbom ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd i Svensk jakt nyheter.

Regeringen kräver också att Jägareförbundet skall hjälpa till att öka acceptansen. Arbeta med opinionen för den nya rovdjurspolitiken med en livskraftig vargstam.
- Jägareförbundet har meddelat att man kommer att arbeta med frågan, säger miljöministern i Svensk jakt nyheter.

Med samma arbetsmetoder som ryska Pravda hjälper vissa journalister hos Svensk Jakt Andreas Carlgren vad som skall censureras eller publiceras.
Pengarna från jaktkorten används och styrs till att kontrollera åsikts- och yttrandefriheten

Så manipulerar staten jägareförbundet och dess opinionsbildande organ.
En konsekvens av detta blir att medlemstidningen Svensk Jakt skall bearbeta jägare med Statlig vargpropaganda så att tidningen anpassas till bidragen och får de rätta vargåsikterna.

Det får inte ske i det tysta, hur Andreas Carlgren använder allmänna medel till att missbruka sin ställning och med Statliga bidrag styr och ställer jägareförbundet och media i vargfrågan.


5. om Liljelund...

2010-12-03 17:35

har arbetat på naturvårdsverket samtidigt som Anders Bjärvall då är han själv i högsta grad jävig i vargfrågan och bör således avsäga sig uppdraget omedelbart.

4. Varför en utredare från Naturvårdsverket?

2010-12-03 17:34

Under den period vargarna etablerades var tydligen denne man chef för NVV. Det talas om jäv. Är inte den mannen lika jävig som Engdal skulle varit om han blivit utsedd till utredare. Engdal fick som bekant sex månaders fängelse för att han sköt en varg som dödat hanns får. I och för sig skulle jävet då hamna på motsatta sidan. Enligt min mening är förtroendet fördärvat redan innan utredaren börjat arbeta. Vilken nytta gör ett resultat som folk misstror redan innan det presenteras?

När man ska bedömma kostnaden för rovdjur ska då även tas med extra tid för djurägare för bevakning av sina djur med bössa i hand och för allt extra arbete som blir nödvändigt för att hålla stängsel vargsäkra. Personligen tror jag att kostnaden för enbart vargarna kommer att överstiga mångfallt det regeringen ska spara på sin administration. Jag kommer framgent att rösta på det parti som har förstånd nog att stoppa peningflödet till det som är ren lekstuga och i stället sänka skatten.

3. Pengahunger

2010-12-03 16:06

En till av dom "så" kallade experterna ska göra en utredning, kul verkar vara en j...a hög personer som ska dela på vargkakan..

2. Varför inte ennu fler?

2010-12-03 16:06

På experternas bakgård, kanske 20000 i Tyskland Kanske 3000 vargar i Belgien.Då kanske Brasiliens kött produktion kommer upp i al time high! Och det är slutsnackat om vargens vara eller bevara i Sverige

1. Är det någon som ifrågasätter?

2010-12-03 15:50

Att den Svenska vargstammen är TILLFÄLLIGT begränsad till 210 individer?
Tills att 20 nya vargar obesläktatde med den skandinaviska vargstammen är inplanterade i Sverige.

Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursgruppen arbetar för en ny agenda i naturen. De vill inte att djur jagas av människor med vapen, de vill inte att jakt bedrivs eller att det finns jägare i skogen. De vill ha rovdjur i stället.

De vill ersätta jägarna i Sverige med varg, björn, järv och lodjur så att det skapas en balans mellan rovdjuren och bytesdjuren i naturen.

Detta är nu också miljöministern och alliansens nya rovdjurspolitik. Men vargstammen lider av genetisk isolering med åtföljande genetiska utarmning. Vargarna är mer inavlade än helsyskon och för att bli av med inavelsproblemet kan inte ministern tillåta vargstammen att växa mer utan genetiskt tillskott.

För att få lokal acceptans för utsättning av inflyttade vargar föreslår därför riksdagen en kompromiss där motprestationen består i att vargstammen temporärt ska begränsas till 210 djur. Av detta beslut följer logiskt att stammen måste regleras tillfälligt genom jakt.

Vargforskare vars forskning också finansieras av regeringen stödjer denna kompromiss och försvarar därför TILLFÄLLIG vargjakt.
Därför beslutade riksdagen om vargjakt på några inavlade vargar för att få acceptans för att istället plantera ut 20 nya vargar.
Sen kan en stor och livskraftig vargstam i Sveriges skogar byggas upp så att det blir balans mellan rovdjur och bytesdjuren.
– På lång sikt ska den Svenska vargstammen vara klart större än 200 djur, sa Andreas Carlgren vid en presskonferens i Rosenbad den 28 januari. Miljöministern upprepade också att frysningen av vargstammen till 210 vargar är TILLFÄLLIG.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons