• Älgskadefondsföreningen

Vad är farligt för hunden?

AktuelltPublicerad: 2011-11-25 11:20

– Det är inte risken att bli vådaskjuten eller tagen av rovdjur som är den största fara för våra jakthundar utan trafiken och dålig grundkondition. Det skriver Agria på sin hemsida där man talat med veterinär Lena Bjurström. Att läsa statistik är inte enkel men trots det förekommer det en mängd mer eller mindre halsbrytande slutsatser där skribenter tagit avstamp i statistik från Agria.

På debattsidor, bloggar och från ”tyckare” i kvällstidningarna framförs de mest häpnadsväckande slutsatser.
Den ojämförligaste största döds- eller skadeorsaken för hundar är i trafiken. Mellan 800- och 900 hundar skadas eller dödas årligen i trafikolyckor. Men hur stor andel av dessa som är jakthundar är det ingen som vet.
– Ibland vill man att vi ska plocka ut och redovisa jakthundsraserna för sig men det blir också en felaktig bild. Hur ska vi exempelvis redovisa raser som labrador eller tax som både används som jakthund och sällskapshund, säger Cina Seidefors, kommunikationsansvartig på Agria.

Vildsvinen skadar hundar
Efter trafikolyckor (bil och tåg) kommer vildsvin som den näst vanligaste anledningen till att jakthundar skadas. Det är också en grupp som kommer att öka allt mer i takt med att vildsvinsstammen ökar.
– Beträffande vildsvinsskador vet vi att det finns ett stort mörkertal, säger Cina Seidefors.
Som nummer tre på listan över faror som lurar på våra jakthundar kommer rubriken ”Dödad av vilda djur”.
– Det kan vara allt möjligt som ryms under den rubriken men troligtvis inte rovdjur. Det kan vara hundar som sparkats av älg eller grythundar som slagit med räv eller grävling, säger Cina Seidefors.

Rovdjur på fjärde plats
Först på fjärde plats kommer hundar som dödats eller skadats av rovdjur med 20 stycken.
Hur kan det då komma sig att det inte är fler?
Det enkla svaret är vädret.
Förra året kom snön tidigt i hela landet vilket gjorde att jaktsäsongen på de flesta håll blev mycket kort. Det innebar i sin tur att den tid hundarna exponerades mot rovdjuren blev ovanligt kortvarig.
Året innan, alltså 2009, hade 23 hundar dödats eller skadats av varg, sex av lo och sex av björn.

Vågar inte släppa i vargmarker
Men den viktigaste orsaken till att inte fler hundar dödats av varg är att jägarna inte längre vågar släppa hundarna där det finns varg. Om vargangreppen minskar så beror det alltså inte på att vargen blivit ”snällare” utan på människan pressats tillbaka av vargen.
2010-2011 fälldes 57 300 vildsvin i Sverige enligt preliminära beräkningar.
Om det skulle finnas en vargstam på tusentals individer i Sverige skulle naturligtvis statistiken se helt annorlunda ut. Vargar är mycket mer benägna att angripa hundar än vad vildsvin är.

Agrias siffror på hundar som har skadats eller dödats under 2010:
Skottskada: 15.
Dödad/skadad av tåg: 51.
Dödad/skadad av andra trafikolyckor under jakten: okänt antal.
Dödad/skadad av rovdjur: 20.
Dödad/skadad av vildsvin (stort mörkertal): 93.
Dödad/skadad av vilda djur: 55.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

60. Bra skrivet G.S.

2011-12-02 08:41

Inga nyheter för oss med ett normalt förhållande till verkligheten men klarsynt och välskrivet.
Om du undrar varför ryssvargsmupparna inte tar till sig av det du skriver så låt mig förklara.
Ryssvargsmupparna är samma människor som du såg kasta sten på EU-toppmötet i Göteborg. Samma människor som du ser demonstrera med huvor på och som är aggressivt emot allting. Dessa personer bränner Arla lastbilar för att mjölk inte är bra. Ja dom bränner allt för det är inte bra. Däremot släpper dom ut minkar och dödshotar klädbutiksinnehavare för det är bra.
Har du fattat vilka dom är nu eller behövs en bättre beskrivning varför dom aldrig kommer att ta till sig några sakargument. Dessa personer lever fullt ut på bidrag från det land som dom aldrig kommer att göra något för. Någon insikt i hur det är att förlora något dom själv tjänat ihop kommer dom därför aldrig att uppleva. Dom kännetecknas av en diagnos bestående av ett antal bokstäver och en totalavsaknad av empati. Vilket gör att andra människors olycka inte berör dom ett dyft.
Som du förstår är detta en högljudd lite skara som har fått stort utrymme i media en stund.

Det bästa med situationen är att det stora flertalet av befolkningen börjat inse det sjuka med rådande rovdjurspolitik och en förändring är därför att förutse.

59. Haha

2011-12-01 11:27

Känner ingen som vill ha varg med de som jag umgås med i Dalarna

58. Stridsberg

2011-12-01 07:35

Olyckor och normalt betende. Hund dödas av bilförare, olycka eller normalt betende? Varg som dödar hund olycka eller normalt betende? Skilj på olycka och normalt betende jag kan aldrig tro att du värnar om bilförare som normalt dödar hundar och katter men vargar som normalt dödar hundar och katter dem värnar du om eller?

57. G.S

2011-11-29 13:29

Ovanligt klarsynt.

56. Du som inte är rädd

2011-11-29 13:29

För ett par veckor sedan ville jag o några till ha några svar av dej har sedan påmint dej ett par gånger med total tystnad som resultat visserligen skönt att slippa ditt svammel ett tag men det vore ju kul med några svar.

55. Ska hund eller varg prioriteras?

2011-11-29 08:38

Märkligt att flera har så svårt att förstå att den riskberäkning, som är intressant för var och en, är den som gäller för just den situation man befinner sig i. Inte något genomsnitt för hela landet, oavsett vargförekomst.

Jag, som ännu så länge inte bor i vargområde, löper minimal risk att min hund ska angripas av varg, medan risken för den som bor i vargområde är stor. Ja, det låter ju naivt självklart, men det verkar behöva sägas så enkelt.

Risken för den som jagar med lös hund (i vargområde) är givetvis större än risken för den som har en sällskapshund, som alltid hålls i närheten. Det senare kommer att vara min situation och jag vill gärna bidra med några tankar om detta, för att ge lite motvikt till den bland vargförespråkare vanliga åsikten att det mest är jägare som inte vill ha varg. (Jägare sägs hysa sina åsikter utifrån egenintressen, som av oklar anledning anses mer moraliskt förkastliga än andras egenintressen.)

Jag bor som sagt ännu inte i vargområde, men räknar med att det bara är en tidsfråga.

Om jag räknat rätt har ett tiotal sällskapshundar dödats av varg sedan början av 2010, på gårdsplanen eller under rastning. Är det försumbart? Nej, det tycker jag inte. Tillsammans med många händelser, där personer med hund blivit utsatta för närgånget intresse av en eller flera vargar, visar det att vargar dras till hundar. Mest sannolikt i syfte att döda dem. Att vargar vill döda hundar bekräftas även av vargförespråkare, som dock tycks mena att det är en liten olägenhet som man får acceptera och rätta sig efter.

Den anpassning som vi hundägare därvid anses skyldiga att göra innebär en stor inskränkning i hundars behov av rörelsefrihet och naturligt samspel med sina människor. Hundarna ska ledas i koppel såväl på som utanför gårdsplanen. Alternativt kan man skaffa en rovdjurssäker hundgård, där hunden alltid får ha sin utomhusvistelse, i stället för att naturligt strosa runt i närheten av sina människor i deras dagliga sysslor och på utflykter i skog och mark. Sådana åtgärder anser vargförespråkare vara ett självklart och billigt pris för att vargarna ska kunna leva naturligt och inte hotas av inskränkningar i sin rörelsefrihet.

Det faktum att vargar - oprovocerade - uppsöker hundar för att döda dem, skiljer dem från andra vilda djur i Sverige. Det beteendet gör att jag som hundägare inte har kontroll över vargrisken på samma sätt som jag har kontroll över risken att hunden blir angripen av andra vilda djur eller överkörd i trafiken. När det gäller dessa andra risker anpassar jag mig lätt, främst genom att ha en god lydnad på min hund och inte vistas i områden där man kan råka komma emellan vilda djur och deras avkomma. På trafikerade vägar uppför vi oss på ett trafikvettigt sätt.

Kopplet innebär för övrigt ingen garanti för att hunden inte ska bli angripen av varg, eftersom vargar kan bortse från människans närvaro när deras uppmärksamhet fixeras vid fienden hunden. Detta gör att även skogspromenader med kopplad hund i vargområde kommer att vara osäkra. Visst har vargförespråkare vittnat om att de bor i vargrevir och rör sig fritt i skogen med sina hundar, att de aldrig ens sett en varg. Det finns säkert sådana områden. Någonstans har jag läst att vargar är individuellt olika vad gäller skygghet och grad av intresse för oss och våra tamdjur. En sak är emellertid säker: Det finns i Sverige alltför många vargar som är oskygga. Den som förnekar det har inte följt händelseutvecklingen särskilt noga.

Det förvånar mig att de som fascineras av vargen inte fascineras ännu mera av hunden, denna underbara genmodifierade varg, som till skillnad från den "riktiga" vargen har förmåga att knyta an till människor och att samarbeta med oss. Jag har förståelse för att man kan finna vargar mycket intressanta, men det är obegripligt att man vill ge dem obegränsat livsrum på bekostnad av hundars behov. I detta inbegriper jag också jakthundarna, som på grund av ökad vargförekomst riskerar en skräckfylld död just när de gör det de ska, i samarbete med människan.

Jag har inte glömt människors behov, betesdjurs behov eller vargens förödande inverkan på den biologiska mångfalden, men detta inlägg skulle handla just om hund kontra varg.

54. Svar till # 50

2011-11-29 08:36

Att du bor på landet och vill ha varg betyder väl inte att alla andra däromkring vill ha det. Du umgås säkert bara med likasinnade och då kanske siffran är 100%. De andra boende har du säkert ingen kontakt med. Sätt upp dig på listan över dem som vill bekosta vargens härjningar. Måste vara enkelt eftersom ni vill ha varg när inga andra vill ha det.

53. Ett bud på vargen.

2011-11-29 08:36

Vad tror vi om detta:

Tak för den svenska vargstammen: 90 vargar. Då bemöts genetikforskarnas idé om lämpligt antal individer som kan vitaliseras med 10 vargar från Ryssland.

90 vargar innebär ca 9 föryngringar, dvs 36 valpar om året.

Licensjakt varje år den 1 november-28 februari (som mård).

Avskjutningskvot: 10-20 vargar, bestäms med ledning av inventerade döda vargar under året.

Skyddsjakt med enkla myndighetsrutiner. På sikt friare, som med räv och grävling m fl.

Nedminskning av övriga rovdjursstammar till en nivå som gör att klöv- och småviltet återhämtar sig.

På det sättet bör vi:
1. Få en skygg vargstam, dels genom vargarnas inlärning, dels genom att orädda individer skjuts först.

2. Få en vargskadestatistik som är i linje med 1990-talet.

3. Ha en frisk vargstam som både forskare och naturvänner kan vara nöjda med.

4. Uppfylla EUs habitatdirektiv.

5. Ha en likartad lagstiftning/jaktkalender som våra grannländer.

6. Få lite gladare miner ute i bygderna.

7. Få minimala statliga kostnader

Kanske skulle vara något. Det blir ju angrepp här och där även efter sådana åtgärder, men det vilar iallafall på lite fastare grund.

Det skulle vara intressant att höra vad en vargaktivist tycker om det.

52. Så lätt ?

2011-11-29 08:34

Så lätt vart dom av med mina 5 hundar som jag haft försäkrade.

Varg älskare!

51. Tveksamt,

2011-11-28 17:59

att 70-80% av Sveriges befolkning är för varg idag, okt. 2011. Frågar man den Svenska befolkningen som är berörda av varg så blir %`en än lägre. Man får inte glömma att det vanligaste svaret på frågan tidigare var "Visst kan vi ha varg i Sverige igen men inte där jag bor". Med vargens utbredning och täthet i mellersta Sverige så tänker många om. Vargattackerna avlöser varandra var dag och fler och fler ändrar åsikt. Tar vargen sedan en människa framöver så snackar vi nog om promille istället för %.

När det gäller vad som är farligt för hunden så är farorna många, men helt klart så är vargen ytterst farlig för hunden. Sätter man i perspektiv att det finns ca 400 vargar i Sverige och 20+ hundar har under 2011 dödats av varg, samt att massor av jägare inte släpper sin hund i samma utsträckning som tidigare. Statistik kan vridas och vändas på många sätt, men frågar man berörda personer som har kunskap av löshundsjakt så får man det mest sanna svaret.

50. #47#

2011-11-28 17:58

Nu är det så att jag också bor i "bondvischan" och har 5 vargrevir inom en omkrets på 4-5 mil med mig i centrum,visst har det tagits boskap och hundar,men få gapar om utrotning,och mig veterligen törs folk gå ut också !

49. Eva #47

2011-11-28 17:58

de 70-80% som nämns är statestik...
framtvingad statestik...
Uppföljningen av fjällmistra visade
strax över 50% för vargen,i det antal den fanns i vid tillfället, (200-250) vargar
i de län som hyser varg,städerna inräknade,men eftersom även stockholms län togs med i beräkningen med 81%,om jag inte minns fel,och med större antal tillfrågade, så blev snittet 70%
vilket "var inte rädda" som vanligt räknar upp till 70-80% precis som man kan förvänta sig av extrema från förödarsidan.
Antal emot varg och för en minskning av stammen har dock kraftigt ökat sedan fjällmistra gjordes visade också undersökningen,främst
då där vargen finns av nån konstig anledning...men det talar sådana som "Var inte rädd" väldigt,väldigt tyst om...
Skulle man mot förmodan ställa frågan ENDAST till folk som berörs och bor med vargen som granne är jag fullständigt övertygad om att din siffra 5% stämmer ganska väl
då det är precis så det verkar vara överallt där den drar fram.

48. Rickard #40

2011-11-28 17:58

Om du verkligen tror att man ska kunna jaga med hund i samklang med en livskraftig vargstam undrar man faktiskt hur det står till med hjärnverksamheten.

47. Antal som vill ha varg

2011-11-28 12:43

Att 70-80 procent av Dalarnas och Värmlands befolkning (eftersom det är här vargen härjar mest) vill ha varg, har jag väldigt svårt att fatta. På alla ställen som jag pratar med människor kanske siffran är högst 5 procent. De säger oftast att vargen har sitt berättigande men antalet måste begränsas ganska hårt. Jag menar att vill man inte bo granne med vargen och ta all oro och allt extraarbete, då vill man inte ha varg. Bor man hundra mil från problemen då har man inte riktigt rätta känslan. Tänk om vi ute på ''bondvischan'' skulle vara med och utforma storstadens lokaltrafik. Men det kanske inte är så svårt egentligen. Bilen fanns väl inte för 200 år sedan. Vi ska ju tillbaka till vargens glansdagar.

46. #43#

2011-11-27 20:10

Den "lilla" Klicken du hånar är ca 70-80 % av Sveriges befolkning

45. #42

2011-11-27 20:10

Jag säger att det generellt är få antal hundar som råkar ut för allvarliga olyckor. Och jo, jag är hundägare. Och ser det som en väldigt onödig riskfaktor med varg i vårat unika land. Inte minst med tanke på att alla andra länder som har långt mer erfarenhet och kunskap i ämnet, gör allt för att bli kvitt dom. För övrigt har jag påtalat förr hur dålig du är på matematik. Hela landets olycksrisker kan omöjligen föras på tal om man ser till situationer som i värmland och dalarna.

44. #40 Acceptera vargen?!

2011-11-27 17:08

Du rör dig i samma gammaldags retorik som övriga vargaktivister. Och det blir så tröttsamt.
Det handlar sedan många år inte om att acceptera vargen utan att få fram en siffra på vad som är ett rimligt antal vargar.
Under 1990-talet hade vi ett 50-tal vargar i landet och skaderapporterna var få. Likaså när antalet började komma upp mot 100 individer.
Idag är det annorlunda. Med snart 400 vargar i landet, som ständigt förökar sig, måste det vara möjligt även för vargaktivisterna att kompromissa. Att för en gångs skull verkligen komma med en siffra på hur många vargar som är godtagbart. Och då med alla aspekter invägda.
Hittills har jag inte stött på det någonstans i debatten.
Kompromissviljan är däremot stor både hos jägare och brukarorganisationer.
Hela det förra taket på 210 vargar var ju en kompromiss.
Vargaktivisterna är som shopoholics när det kommer till vargen - det finns ingen gräns, fastän all rapportering pekar mot att det är nog nu.
Gör ett försök till seriös debatt så kanske någon lyssnar på er.

43. Rickard och Djurvän

2011-11-27 17:08

De 70% som djurvän skriver om den existerar nog bara inom stadsgränsen ni bor i. Inte här på landet i Dalarna. Och att vargen skulle bidra med en utökad mångfald är bara nåt ni själva tror på. Ta er till skogen skall ni få se på nåt som kallas "enfald" om vargens härjningar får fortsätta. Att skriva om "nöjesjakt" brukar vara ett tecken på avundsjuka som vänstersympatisörer använder sig av. Föreslår att ni som vill ha varg tar de kostnader den medför för samhället i framtiden genom ett skriftligt avtal. Den dagen då alla utom er lilla klick vargälskare inser att läget är ohållbart, den dagen skriker ni nog inte lika högt i tidningarna. Då vill ni nog helst sjunka under jorden. Hoppas ni tar ert ansvar nu, snart är det för sent. Vargen accepterar vi aldrig.

42. OK RK!

2011-11-27 17:08

Du tycker att ca 2000 hundar årligen i olyckor inte är något problem.
Ditt svar talar för sig själv, men jag undrar om du är hundägare.

41. Stridsberg,Rickard

2011-11-27 10:34

Inget är farligare än dom inavlade och lösa östvargarna! Där finns varken ansvar eller kunskap trots att facit står i ordlistan. Hur gör vi med klövviltet ex? Varför koppla och hägna in hela vårt unika och älskade land när vi kan koppla vargen? Hur fasiken ärligt talat kan Stridsberg påstå det hemska i att en sån liten procent av alla landets hundar råkar ut för olyckor? Jag vill säga raka motsatsen. Det är en mycket bra statistik. Det tyder på ett mycket bra ägaransvar med tanke på alla otäcka vägar och vargar. Har ni nån gång kollat statistik för vargen? Allt från inavelsdefekter till psykisk terror på övriga djur. Fortsätt tramsa runt. Ni är guld värda!

40. Dalajägare

2011-11-27 10:34

Det är just det. Du och många andra på detta forum kommer aldrig acceptera vargen, oavsett hur många som tycker annorlunda och oavsett om alla andra jägare hittar nya metoder för att jaga med eller utan hund i samklang med en livskraftig vargstam.

Att vargen är här för att stanna kan du däremot räkna med. I alla fall så länge du och jag lever så kommer vargstammen antagligen att öka och stabiliseras på en betydligt högre nivå än nu.

39. #25 Ingen idé

2011-11-27 10:34

Per B. Om du inte förstod vad "Jesper" försökte säga dig, ja, då är det nog inte någon idé att du håller på och skriver här.

För det innebär ju implicit att du inte förstår vanlig enkel text.

Om nu någon berättar för dig att trafikstatistiken är spridd över hela landet och vargstatistiken bara kommer ifrån varglänen borde det inte vara så svårt att fatta? Det är ju ett faktum.

Varglänen utgör ju bara 25% av Sveriges yta. Hur skulle det någonsin i någon enda beräkning kunna motsvara hela Sverige?

Desto svårare att förstå dina frågor om sjukdomar. Men de bekräftar vad hela raden av kommentatorer redan fått klart för sig: Du förstår inte det här. Kanske kommer din frustration därur.

38. Handfull fanatiker?

2011-11-27 10:34

Om du kallar 70 % av befolkningen för "en handfull fanatiker" blev det genast lite pinsamt för dig. Man behöver inte vara militant vegan eller naturmupp för att vilja ha vargen i våra skogar. Det räcker med att man är någorlunda utbildad och förstår samspelet i naturen. Utanför din lilla jaktbubbla finns verkligheten, där vi andra (den "lilla gruppen" på 70 %) försöker bibehålla någon slags mångfald i vår natur. Om du tror att vi tänker tillåta utrotandet av en inhemskt djur så lär du inte lyckas. Vargen bidrar till ökad mångfald visar flera undersökningar. Hur mycket rikare mångfald har du och dina jägarvänner skapat under era nöjesjakter? Att rucka på ekosystem genom att skydda klövvilt leder bara till skogsskador och färre antal arter i vår natur. Det är väl inte ens någon ide att nämna näringskedjor eftersom de flesta på den här sidan verkar anse att det är ett påhitt (:)). Om någon generation eller 2 kommer man se tillbaka på det som jägare håller på med nu och det kommer ruskas på många huvuden. Förr i tiden handlade det om överlevnad och idag om ovilja att sätta upp rovdjurstängsel och rätten till nöjesjakt.

37. Uffe Stridsberg

2011-11-26 17:33

Problemen med bilar har vi hundägare sedan länge lärt oss hantera. Och acceptera. Men vargens härjningar för att en handfull fanatiker skall få som ni vill, det accepterar vi aldrig!

36. Vargfakta och saklighet

2011-11-26 16:47

Jag vet inte om Vargfakta har nollvision men jag har uppfattat det så att Vargfakta verkligen inte vill ha många frilevande vargar i Sverige. Så tolkar jag t.ex. de skämtsamma formuleringarna här:

http://www.vargfakta.se/nyheter/norge-har-det-samme-problemet-som-deg

Gör detta Vargfakta till en osaklig webbsida? Nej, det kan mycket väl ingå i en saklig presentation att vara tydlig med sin egen ståndpunkt, så länge man inte förvanskar sina påståenden utifrån den ståndpunkten.

Jag har inte sett något i Vargfaktas texter som väckt min misstänksamhet om att de skulle vara osakliga. Jag har inte heller hört/läst något konkret exempel där Vargfakta varit osaklig, bara läst diffust formulerade omdömen i den riktningen.

Man kan vinkla genom att överdriva eller genom att direkt ljuga och man kan vinkla genom att utelämna viktiga fakta. Ni som anser att Vargfakta är osaklig – kom gärna med konkreta exempel.

Jag tror att man på Vargfakta välkomnar sådan kritik och genast kommer att rätta sig om något blivit fel. Anser man inte det kommer man att bemöta kritiken sakligt. Så har jag uppfattat deras inställning.

35. Byt bolag

2011-11-26 13:48

Har sedan 2 år tillbaka försäkrat mina hundar i IF. Halva premien mot Agria och bättre villkor.
Fungerar dessutom utmärkt när olyckan är framme.

34. Rickard #32

2011-11-26 13:05

Det skall ni göra som till vilket pris som helst vill ha varg, och ni skall så göra ända tills frilevande vargar är borta helt och hållet i Sverige.

33. Mats Johansson #30

2011-11-26 13:04

Nej, det handlar inte om propaganda. Det hela handlar ju om att upplysa om hur farligt det är för hundar att springa lösa och utan kontroll. Om upp emot 2000 hundar råkar ut för olyckor årligen, så är det illa. När, var och hur olyckorna sker är underordnat. En kopplad hund är i huvudsak en säker hund. En lösdrällande är det inte. Det kan vara bra att veta för alla hundägare som släpper sina hundar lösa. Upplysning och saklig information är inte propaganda. Förtigande av fakta kan däremot vara det.

32. Uppenbart djurskyddsproblem

2011-11-26 10:17

Att jakthundar har stora problem med hussars och mattars bristande omsorg är uppenbart och oroväckande.
Ökad tillsyn är tydligen nödvändig även för jakthundar. Att det behövs ökad tillsyn av andra djurägare är inget nytt. Vem ska betala?

31. Rättelse #25

2011-11-26 08:24

Är risken för att dö i cancer större än risken att dö i adrenoleukodystrofi, och därför ett större hot mot folkhälsan än vad cancer är skulle frågan natuligtvis vara. Vad det gäller korrekturläsning har jag uppenbarligen en del kvar att lära...

30. Propaganda

2011-11-26 08:23

Kommer ihåg en historia från kalla krigets dagar-En ryss och en amerikan hade mötts i nån sorts idrottstävling,amerikanen vann.Detta rapporterades i Pravda(=Sovjets Aftonblad),med att ""ryssen hade belagt en hedrande andraplats ,medan amerikanen hade slutat näst sist.=Propaganda.
Vi läser Agrias statestik över risker för jakthundar.Där finns återigen-denna propaganda.Inget är ju egentligen fel-det är bara att det vinklats på ett sådant sätt,att "vanligt" folk ska få en helt annan uppfattning av saken,än saken egentligen bör uppfattas som.
Det är som göra en en uppskattning-Vad är vanligaste bilen? Volvo i Dalarna och Värmland-eller SAAB i hela Sverige.Eller att skriva en stor löpsedel om att Volvobilarna är inblandade i dubbelt så mycket olyckor som SAAB-bilar.Utan att med ett andetag tala om att det i verkligheten finns dubbelt så många Volvosar som Saabar.=Propaganda.
Om man ska prata om vad som är största faran för hundar under jakt i varglän,bör ju vargdödade hundar inom vargrevir jämföras med hundar dödade av annat inom vargreviren.Det är matematik och statestik som ungarna i 7;an känner till.Allt annat är propaganda.
Att jägare fortfarande försäkrar sina hundar hos Agria är för mig ett mysterium.Har man inte ens sjundeklassarnas intellegens,eller??

29. Stoner #20

2011-11-25 22:47

till råga på det visar den redan då att trafiken INTE är en större dödsorsak än vargen,snarare tvärtom...den visar också att användande av hund redan då minskat eller upphört helt bland hela 57% av de som jagar/jagat med hund tidigare,och att de som fortfarande gjorde det oftast spårade av så att varg inte fanns på plats vid släpp...
Man kan undra varför en ny undersökning med dagens situation inte görs...

28. Vad vill Agria med detta?

2011-11-25 22:45

Vill Agria att vargtagna hundar skall öka eller vad menar man? Räcker det inte med att vi fått så mycket vidsvinsskador på våra hundar. Vi behöver inte vargskador. Batalar hundägare för höga försäkringspremier? Det normala vore väl att Agria ville slippa ytterligare skador orsakade av varg. Vad vill Agria med detta utspel?

27. Uffe

2011-11-25 22:45

Du är patetisk. Men om du nu har insett att trafiken kan vara nödvändigt farlig så får man gratulera. Varför då inte avsätta lite material från värdelösa "vargstängsel" till vägnätet? Tror du inte att pinglan kan vara ett alternativ så trafiken hör vart hunden är?

26. Stoner #20

2011-11-25 22:44

Redovisningen av undersökningen om risker för hundar i vargrevir 1999 var från fem specificerade klockrena vargrevir. Hur många andra vargrevir det fanns då eller finns nu, har knappast betydelse för undersökningsresultatet.
För övrigt så utvidgades undersökningen till fler revir de påföljande två åren. Resultaten blev de samma vad gäller risk för vargangepp. Det finns redovisat, om än lika tydligt, här:http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/rovdjur_och_hundar.pdf Sidorna 24-25. 5000 - 9000 jaktdagar per vargangrepp på hund.

25. Jesper, nr #15

2011-11-25 22:44

Jesper, jag förstår inte överhuvudtaget vad de frågor du ställer till mig har med min kommentar att göra. Var i min kommentar sa jag till exempel att det är korrekt att jämföra risker mellan områden som saknar ett av riskmomenten och de som har båda? Lik förbaskat kommer jag svara på dessa frågor, men inte förrän du svarat på den enkla fråga jag ställde i min förra kommentar: Är risken för att dö i adrenoleukodystrofi större än risken att dö i adrenoleukodystrofi, och därför ett större hot mot folkhälsan än vad cancer är? Borde vi våra resurser riktas in att bota adrenoleukodystrofi istället för cancer?
Dina sista sista fråga får mig bli helt helt säker på att du inte har någonting att tillföra mina kunskaper vad det gäller statistik, risk och osäkerhetsanalys, och inte heller vad det gäller argumentationstaktik. Du ställer frågan: ”Om antalet fordon fördubblades och olycksstatistiken visade samma antal trafikdödade hundar som nu. Skulle då trafiken då betraktas som att ha blivit hälften så farlig för hunden?” Den frågan kan jag svara på direkt och svaret är: Ja absolut, men bara om man använder ditt och vargfaktas sätt att räkna. Herregud, du argumenterar ju mot dig själv! Skönt, då kan jag ägna mig åt annat resten av kvällen.

24. #17

2011-11-25 19:49

för mig räcker inte med ett påstående, så var nu så god slå hål på Vargfakta.se
De har ju bara använt sig av förödarsidans siffror

23. Folksam

2011-11-25 19:48

Agria försäkrar väl större delen av hundarna som SKK:s medlemmar äger. Pudlar och liknande. Många av dessa medlemmar är positiva till varg. Inom SKK pågår betydande lobbing för att få slut på jakten med löshund i Sverige. Därför bytte jag till Folksam för flera år sen. Halva premien och i stort samma villkor. Har fungerat bra i alla veterinärsituationer. Ta tillfället att bryta med monopolföretaget Agria.

22. Till nr 17

2011-11-25 19:48

Jag börjar med att citera dig: "Som vanligt säger ni att alla andra har fel, ni vet bäst som vanligt...... Sluta hänvisa till en sådan sida som" SNF, SRF, WWF och NVV hela tiden, finns noll fakta från sidor som vill ha vargen.

Eller hur?

21. Statestik, dikt och förbannad lögn.

2011-11-25 19:47

Att redovisade siffror kan bevisa i stort sett vad som helst är ingen nyhet.

Intressantaste beviset om vad som är farligt är väl att ryssvargen är oerhört mycket farligare för våra hundar än någonting annat. Förra året sköts ungefär lika många vargar som hundar som dödats av ryssvargen. Det sköts ca 57 000 vildsvin och ca 93 hundar dödades av vildsvinen. Rent matematiskt och fritt från någon bias är ryssvargen ca 1000 gånger farligare än, ja allt annat. En ryssvarg utan några som helst mätbara positiva värden. Jämfört med ett vildsvin som däremot gav ett mervärde på 100-tals miljoner enbart i form av kött.
Bilar dödar inga jakthundar det är bilförarna som utför detta. Jag har inga krav på att avskaffa rasen bilförare i Sverige, dom brukar nämligen oftast göra rätt för sig. Till skillnad från ryssvargen eller dess ägare.

20. #16 Undersökningen från 1999.

2011-11-25 19:47

Uffe Stridsberg, den undersökning du hänvisar till är 12 år gammal. Då fanns det kanske 60 vargar här i landet...

19. #12 Per B

2011-11-25 19:46

Jag tycker inte Vargfakta verkar vara ett skämt. Det är snarast den enda sida jag sett där man har räknat på den här typen av siffror. Uppenbarligen är man van att räkna.

På sidor som Nordulv m fl sidor som säger sig prata om varg ser man aldrig ett enda argument, inte heller en enda beräkning av någonting.

Nordulv har inte ens en beskrivning av sin verksamhet. Det står bara att de vill ha pengar. Till vad kan man undra? Kanske för att hyra in en matematiker. Det skulle de nog behöva.

Nej Per B, det är faktiskt din kommentar som blir löjeväckande. Ska man argumentera får man räkna med att läsa på och presentera något som är på samma nivå som den man kritiserar.

Du blir nog inte tagen på allvar speciellt ofta.

18. #17 Vill vargfakta ha bort vargen?

2011-11-25 19:46

Det tror jag inte. De redovisar fakta, helt enkelt. Några direkta påhopp på vargen har inte setts till.

Det som Agrias statistik missar är att de jämför hela Sverige med varglänen. Till exempel finns bara en tredjedel av Sveriges bilar i varglänen.

Men varför jämför då inte Agria med just varglänen? Jo deras statistik är inte uppdelad så. Alltså är det ingen mening att de ens presenterar sin statistik på det här sättet.

Det här något som de flesta känner till men av någon anledning vill inte vargförespråkarna kännas vid det.

17. Ni vet bäst !

2011-11-25 17:59

Som vanligt säger ni att alla andra har fel, ni vet bäst som vanligt...... Sluta hänvisa till en sådan sida som vargfakta hela tiden, finns noll fakta från en sida som vill ha bort vargen.

16. Lästips Adventurer #9

2011-11-25 17:58

Sådana undersökningar har genomförts.
Det kan du läsa om här:
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/jakthundar_i_vargrevir.pdf

15. Per B

2011-11-25 17:58

Nu får du nog förklara dig lite?
Du menar alltså att det är korrekt att jämföra risker mellan områden som saknar ett av riskmomenten och de som har båda?
Alltså att jämföra områden som saknar varg med områden som har varg. Det låter sig inte göras, vilket du borde begripa.
Vidare menar du alltså att antalet riskmoment inte är relevant i jämförelsen?
Du anser alltså inte att man bör ta höjd för antalet vargar och bilar när man beräknar den relativa risken. Även det är tyvärr felaktigt från din sida.
Jag förstår ärligt talat inte vad det är du inte begriper för ditt exempel har inga liknelser med hur vi har räknat.
För att statistik skall bli korrekt måste enheterna göras jämförbara, normaliseras.
Försök, om så bara för ett ögonblick att begripa det.
Att fler dör i trafiken är helt riktigt och om det har vi inget att säga men när vi talar om risk är det något helt annat.

14. Måtte vara klen tröst...

2011-11-25 17:58

...att det finns många bilar den dagen hunden ligger platt under ett bilhjul. När det sker upp emot 2000 gånger per år ska man alltså trösta sig med att bilarna är ju så många.. Ett märkligt resonemang...
Som om de TBE-smittade ska ta den farliga fästingburna smittan med en klackspark för att fästingarna är ju så många..
Trafiken är en reell fara för hundarna. Dessutom den största av alla faror. Om antalet fordon fördubblades och olycksstatistiken visade samma antal trafikdödade hundar som nu. Skulle då trafiken då betraktas som att ha blivit hälften så farlig för hunden?


13. Agria krattar manegen

2011-11-25 17:03

Så, då har även Agria krattat manegen för att enkelt kunna flyta in i de politiskt korrektas skara och tycka att den av EU bedrivna rovdjurspolitiken i Sverige är OK. Har aldrig nyttjat deras tjänster men nu är det absolut stopp och jag får lägga ytterligare företag till Postkodlotteriet och Willys som förtjänar att komma ut i kylan.

12. Vargfakta är ett skämt

2011-11-25 17:02

I Sverige drabbas ca 50000 människor per år av cancer, och 0.5 människor per år av adrenoleukodystrofi. Av de som drabbas av cancer kommer ca 20000 dö på grund av sin sjukdom, av de som drabbas av adrenoleukodystrofi dör samtliga. Det dör alltså 20000 människor om året i cancer, och 0.5 på grund av adrenoleukodystrofi. Ska detta tolkas som om adrenoleukodystrofi är ett större hot mot folkhälsan? Hade det lett till färre dödsfall om vi satsade våra resurser på att bota adrenoleukodystrofi istället för cancer? Det blir ju den logiska slutsatsen om man använder sig av vargfaktas högst okunniga lågstadiestatistik för att räkna på risker.

11. Ännu en myt att slå hål på...

2011-11-25 15:56

"Det finns tre typer av lögn: lögner, förbannade lögner och statistik".

http://www.vargfakta.se/nyheter/trafikdodens-overlagsenhet-seglivad-myt/

10. Vargfakta

2011-11-25 15:56

Här tar man upp just dessa myter Agria försöker mala på. Sanningen kommer fram tillslut ändå. http://www.vargfakta.se/nyheter/trafiken-dodar-langt-fler-hundar-an-vargarna/

http://www.vargfakta.se/nyheter/vildsvin-attackerar-fler-hundar-an-vargen/

9. Till Agrias räknenissar

2011-11-25 15:56

Gör en sammanställning i vargrevir så får ni reda på riktiga siffror en dessa som är beräknat över hela landets yta. Det är helt meninglöst att ni ens försöker komma med sånt här trams. Rättvis beräkning får ni bara om den görs i ett vargrevir. För dom grå finns ju inte över hela landet. Som trafiken gör. Södrasverige mycket trafik, norra sverige lite trafik. Så tillbaka till skrivbordet med er och räkna om och räkna rätt.

8. Relativ risk

2011-11-25 15:56

Vi har räknat på detta och kommit fram till följande givet de bilar som finns i varglänen.
Vargen är 1400 gånger farligare än trafiken där det är relevant att göra jämförelsen dvs där det finns varg.

http://www.vargfakta.se/nyheter/trafikdodens-overlagsenhet-seglivad-myt/

Varför Agria framhärdar motsatsen är högst märkligt. Hade de använt sig av samma riskanalys i övrig försäkringsverksamhet (Lf) hade de inte funnits kvar som bolag.

7. En annan intressant synvinkel...

2011-11-25 15:55

...är att vi försöker rätta till problem av det slag som Agria beskriver. Vi försöker få ned antalet trafikolyckor, skadeskjutningar mm.
Men konstigt nog inte med vargen. Där ökar skadestatistiken hela tiden. Antalet vargdödade hundar hittills i år är betydligt fler än under hela förra året, TROTS att folk inte vågar jaga med hund längre i samma grad.

6. Oj, så fel det kan bli.

2011-11-25 15:55

Det går nio vargar per vargdödad hund, men 12600 bilar per trafikdödad hund.

Det är alltså 1 400 gånger farligare för en hund att möta en varg.

För förhållandet med vildsvin/varg är det 81 gånger farligare att möta varg.

Till det ska läggas att vargen söker upp och dödar hundar, men det gör varken bilar eller vildsvin.

Vargfakta.se tog upp detta i ett par artiklar om myter:

http://www.vargfakta.se/nyheter/trafikdodens-overlagsenhet-seglivad-myt/

http://www.vargfakta.se/nyheter/vildsvin-attackerar-fler-hundar-an-vargen/

5. Jämförelse

2011-11-25 14:44

Lite svårt att jämföra. Om vi säger att det finns ca 500 vargar och 3000 björnar. Vi minskar bilantalet till ca 3000 och tågen till 500. Sen ska alla förare vara nyktra. Då blir det allt lugnt för Agria. Jag har kört bil i 38 år och aldrig kört på någon hund eller katt. Men ett rådjur har jag kört på som fick avlivas.
Men det tål att tänka på. Det har ju faktiskt hänt att vargar har blivit påkörda. Så bort med all motorfordonstrafik. Om det bara finns 500 vargar, en del säger 200, så då är verkligen olycksprocenten hög hos vargen. Mycket högre än hos hundar och jägare.

4. 20 st?

2011-11-25 14:44

Hur skulle det se ut i statistiken om man jagade på samma sätt som för 15 år sedan?
150 jakthundar vargtagna?


3. Tur Uffe!

2011-11-25 13:27

att vägarna inte rör sig för då skulle de vara lika farliga som våldsverkarna. Något man kan nämna är alla hundar som försvinner spårlöst och alla mångt fler tusentals djur som plågas av rovdjurens närvaro.

2. Går inte att räkna så!

2011-11-25 12:18

Det går inte att jämnföra va trafiken dödar, och va rovdjuren dödar. De finns flera miljoner bilar mot tusentalet rovdjur!

1. Ett par tusen hundar råkar illa ut varje år

2011-11-25 12:18

Antalet skaderegleringar gällande trafikolyckor år 2010, inkl olyckor med tåg, var enligt Agria 810 st. Det genomsnittliga antalet skadeärenden totalt sett, när det gäller hundar, har de senaste fem åren legat strax under 1000 ärenden.
Räkna med det dubbla så kommer man i närheten av det verkliga antalet, eftersom Agria försäkrar något mindre än hälften av landets hundar. Något som inte nämns i artikeln är att Agria brukar betala ut ersättning för ca 50 hundar årligen som drunknat.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons