• Älgskadefondsföreningen

Varg-ja från Gävle kommun

AktuelltPublicerad: 2011-07-01 10:09

Trots alla protester från Hedesundaborna säger Gävle kommun ja till förslaget att placera varg i området.

Regeringen har gett länsstyrelsen i Gävleborg i uppdrag att peka ut ett lämpligt område att placera ut vargar. Länsstyrelsens förslag var ett område mellan Hudiksvall och Nordanstig, och det andra mellan Gävle och Hedesunda.

Samtliga kommuner i Gävleborgs län har nu fått yttra sig i frågan, rapporterar Gefle Dagblad.

Flera kommuner säger nej
I Nordangstig motsätter man sig kraftigt till att varg placeras i länet alls. De menar att det redan finns åtta vargrevir i länet och att rovdjurstrycket är högt ändå. Tillsammmans med remissvaret skickar kommunen in 774 namnunderskrifter från personer som protesterar mot varginplantering.
Ockelbo kommun tycker att det finns oklarheter kring om de inflyttade vargarna kommer ingå i licensjakten. De anser även att man bör ändra reglerna för skyddsjakt, så att det blir lättare att skjuta bort djur som har ett olämpligt beteende.
De tycker också att det inte ska placeras några nya vargar i länet över huvud taget. Ockelbo skickade med en lista med 700 namnunderskrifter mot inplantering av varg.

Två kommunen hade inget att invända
Gävle kommun har däremot inget att invända mot att man placerar varg i området mellan Gävle och Hedesunda. Det går emot de boendes oro över att både tamdjur och barn ska bli attackerade av varg.
Sandvikens kommun invände inte heller mot att placera varg i de föreslagna områdena. 
”Länsstyrelsens bedömning och förslag synes vara väl avvägd med hänsyn till regeringsuppdraget”, skriver de i sitt remissvar.
I Bollnäs kommun röstade man om hur man skulle ställa sig i frågan. Nejsidan vann med åtta röster mot sex. 
Hudiksvalls kommun valde att inte ha några åsikter alls i frågan.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. En fundering

2011-07-01 17:43

De som tillåter utsättning av varg måste väl bli direkt ansvariga när vargen lämnar det tillåtna området eftersom där måste ju dom som protesterar ha rätt att sjuta bort ohyran om dom som tillåtit ohyran inte är kapabla att hålla kvar vargen där utsättningen tillåtits något annat kan inte vara aktuellt, sen hur dom bär sig åt är tillståndsgivarens problem.

5. Alla ska väl vara eniga?

2011-07-01 16:36

För att det ska gå rätt till så lär man väl ta hänsyn till dom andra markägarna som har mark runt om där man släpper. Ska utsättning ske så måste dom få allas tillstånd för utsläpp som är innom ramen hur stort ett vargrevir kan vara. Alltså mellan 75 000 och 200 000 hektar. För den kan ju faktiskt råka stanna kvar också.

4. nr 2!

2011-07-01 16:36

Den lilla mark du nämner är en udde på 1200 hektar som ligger i södra Gävleborg vid Dalälven! Innom en radie av ca 3-4km finns 11 st tamdjursägare med bla får,nötdjur,kor och hästar. Denna yta tycker ledningen i Bergvik (stora) att är lämplig att flytta varg till! Ca 920 namnunderskrifter från bybor har sagt nej till flytt av varg till södra Gävleborg! Diktatur utan dess lika om flytt av varg blir till verklighet!

3. Blir bara

2011-07-01 15:02

spyfärdig ..ännu mera av denna varan som ingen vill ha .. Hägna in Stockholm med omnejd i stället för att sprida ut dom ..

2. Jakträttsinnehavarens tillstånd?

2011-07-01 13:07

Undra tro hur liten mark det räcker för dem att få släppa en varg?
Eftersom de måste ha jakträttsinnehavarens tillstånd att få släppa en varg så borde det inte räcka med att ett jaktlag säger ok.
De angränsande borde få säga sitt de med.
Nu säger de styrande i kommunen att det är ingen fara, de stannar inte där de släpps iaf. Men det hör inte hit. Som de hade tänkt senast så skulle det tydligen räcka med en litet område där Bergvik (Stora) hade kvar jakträtten för representationsjakter för att få lov att släppa (annars hade de inte fått tillstånd av någon). Så borde det inte vara, om jakträttsinnehavaren skall få säga sitt så borde det inte räcka med att de får tillstånd på en liten ruta tycker jag.

1. Tydlig trend

2011-07-01 12:05

Det är tydligt att ju större samhällen man inkluderar i undersökningarna desto större andel ja-sägare lyckas man hitta. Detta förfarande är självklart bedrägligt mot de närmast boende, som i regel alltid är mest negativa. Förödarsidan har insett att vinden vänt i Sverige och har därför sprungit till EU för att uppnå samma effekt.
Beslut om vargar ska tas på lokal nivå, så att de närmast berörda får chans att tycka till. Och om sedan vargen väljer att gå över kommungränsen från Gävle till Ockelbo ska den lyda under de regler som Ockelboborna har bestämt. "Vargen vet inga gränser" är ett vanligt argument. Nej, men det vet lyckligtvis människan. En varg som utvandrar från Norrbotten kan t.ex. skjutas i Finland, Norge eller Ryssland.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons