• Älgskadefondsföreningen

Varg mot vildsvin? Nja...

AktuelltPublicerad: 2011-02-23 18:51

Miljöminister Andreas Carlgren tycker att vargarna måste få kosta pengar. Vargen behövs nämligen för att bekämpa vildsvinsstammen, anser han. Men argumentet möts inte med någon förståelse hos vargforskaren Jens Karlsson.
– Det där resonemanget går inte ihop för mig. Vargen har ingen chans att påverka starka vildsvinsbestånd, säger Jens Karlsson till Jakt & Jägare.
Och på Jägarnas Riksförbund fördömer förbundsbas Solveig Larsson Carlgrens utspel.

Det är i lokalradions satsning på vargreportage i ”vargbältet” som miljöminister Andreas Carlgren förklarar varför vargen är värd de pengar som samhället satsar på den.
– Många människor tycker att det är oerhört besvärligt med vildsvinen som sprider sig i landet och det visar sig ju att etablerade stora rovdjur som exempelvis vargen är den enda som kan vara konkurrent och därmed också bidra till att lösa andra problem. Om vi får möjlighet att etablera varg så är det till stora delar för ekosystemet, säger Andreas Carlgren till Sveriges Radio.

Är det sant? 
Men är det sant? Nä, inte enligt vargforskaren Jens Karlsson vid Grimsö viltforskningstation.
– Det finns ingenting som tyder på att vargarna kan hejda vildsvinens tillväxt. Visst äter vargar vildsvin men inte i den utsträckning att det skulle kunna bromsa vildsvinsstammens tillväxt, säger Jens Karlsson.
Det finns inga vetenskapliga studier han kan bläddra i, men Jens Karlsson drar ett litet räkneexempel som är talande:
– Ett normalt vargrevir är ungefär 100 000 hektar stort och innehåller kanske 1 000 älgar. Ett vargrevir tar i snitt omkring 120 älgar årligen och kan aldrig utplåna älgstammen. På samma yta får det plats en väldig massa vildsvinssuggor som får betydligt fler avkommor än älgarna. Visst, vargen äter säkert kultingar, men inte så många att det påverkar stammen, säger Jens Karlsson.

Sorgligt, tycker förbundsbasen 
På Jägarnas Riksförbund reagerar man starkt på miljöministerns uttalande. Förbundsordförande Solveig Larsson tycker att Carlgrens utspel är beklämmande.
– Det är sorgligt att den minister som ansvarar för viltpolitiken bortser från den fina insats som svenska jägare gör. Vi har skapat en viltförvaltning som är unik i världen – titta på älgstammen, titta på björnstammen. I det här läget krävs det uppmuntran för att vi ska kunna behålla, och utveckla, viltstammarna, säger Solveig Larsson.
Hon tror inte att vargarna kan bidra till vildsvinsförvaltningen i de områden i landet som hyser de starkaste stammarna.

För lite skog? 
– Har inte Östergötland och Sörmland, som har många vildsvin, till och med sagt nej till varg eftersom man har för lite skog? Man ska också tänka på att vargen förstör den biologiska mångfalden och äter främst rådjur, hjort och älg innan den ger sig på vildsvinen, säger Solveig Larsson.
Hon efterlyser istället att Andreas Carlgren visar lite uppskattning, att han kommer med uppmuntran, för det arbete den svenska jägarkåren lägger ned på viltstammarna.
– Den svenska jägarkåren är en skicklig förvaltare av de vilda djuren. Vi är garantin för att vi kan ha så mycket vilt i naturen. Dessutom är det ett uppdrag som sköts gratis av jägarna. I alla andra fall ska människor ha betalt.
Solveig Larsson framhåller att rovdjur som viltförvaltare innebär att stammarna av vilda djur med jämna mellanrum kollapsar. Tack vare jägarnas insatser kan Sverige ha högre och jämnare stammar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

121. Viltstängseln har ökat!

2011-03-09 15:10

De sträckor som försetts med viltstängsel har hela tiden ökat och ändå ökar viltolyckorna och skadestatistiken tillsammans med de betesskador som skogsägarna noterar, talar samma sak: Klövviltet har ökat i antal. Detta trots att jägarna tar mer byte än 100 vargflockar tar...

120. Svar till 119

2011-03-09 15:10

Det kanske inte är så bra då att jägarna skjuter 90000 älgar och 300000 rådjur per år! Rovdjuren tillsammans kommer bara upp i ett par % av det dödandet så det är nog ni själva som skjutit för mycket! Dessutom finns rovdjuren där det finns föda. Det kan inte finnas många rovdjur på en plats om det inte finns många byten. Enkel matematik!

119. boende på landet

2011-03-09 12:48

Herre gud. Du är ute och svamlar ordentligt. Där jag jagar utanför Orsa jaga vi på 7000 ha inte en älg sköts. Mer varg obs än älg obs. Tror du inte det har ett samband. Inga rådjur Kan det bero på varg och Lo djur. Klart folk som inte drabbas av rovdjuren tycker det är kul. Så kan man tycka om om allt så länge inte jag drabbas så är det bra

118. Boende på landet ...

2011-03-08 23:12

Jag har inte på långa vägar så stora kunskaper iallt som du har,men en del saker kan jag fortfarande notera. Jag är också boende på landet,dock utan vildsvin men här finns gott om lodjur och vi har också sedan många år tillbaka etablerade vargrevir med flera tillhörande föryngringar.Jag har sett klövviltets uppgång i början av 70 talet, till nedgången i slutet av 90 talet, då rovdjuren åteteretablerade sig.Vekligheten här är att älgstammen har gått ned kraftigt, trots att det avsätts en stor kvot till vargarna, från den tilldelnig som Lst.delar ut.En tilldelning som varje för år sjunker.Rådjur finns någon rest kvar,framför allt kring byar och gårdar, uti i markerna är de tyvärr mkt. lätträknade,detta utan någon omfattande jakt sker. Detta är den krassa verlighet som sker när varg och lo etablerar sig.Din kommentar vill skildra en helt annan syn på saken.Jag skulle rekomendera att du åker upp till något av de område som har stabila rovdjursstammar och bildar dig en klarare bild av verkligheten.Att avläsa storleken på våra viltstammar med hjälp av olyckstalen i trafiken,ger enbart en bild hur mycket vilt det finns på och längs våra vägar,samt hur mycket viltstaket som saknas,olycksstatistiken kan aldrig andvändas som inventeringsmodell.

117. Vargen har inte decimerat klövviltet!

2011-03-07 13:38

Älg och rådjur ökar trots vargens intåg! Nu rekordhöga siffror på viltolyckor!

http://www.viltolycka.se/upload/files/Dokumentarkiv/Pressmeddelanden/Pressmeddelande%20viltstatistik%202010.pdf

116. Bra KSJ

2011-03-07 11:21

Jag håller på dig. Det finns också statistik som visar att högutbildade i högre utsträckning stödjer naturvården, antagligen därför att ju mer man lär ju mer inser man hur fruktansvärt människan håller på att förstöra planeten och utrota både växtarter och djurarter samt att varje djurart har sin betydelse för ekosystemen.

Låt mig ta ett exempel på vad som kan bli konsekvensen av att utrota en djurart. Dronten utrotades kring sekelskiftet 1600/1700. Den fanns på ön Mauritius. Det var en tung fågel som inte kunde flyga. På senare år har forskarna upptäckt att ett träd inte finns yngre än ca 300 år och undrat varför. Det visar sig då att dronten levde av dess frukter och för att detta träd ska gro krävs det att fröet har passerat genom en dront. Detta trädslag är nu alltså döende och eftersom det inte finns nån dront kvar kan vi inget göra för att rädda trädslaget. Trädet i sin tur är hemvist för insekter som endast trivs i just detta trädslag dessa insekter är föda åt andra djur osv... Hur många arter som pga av drontens utrotning för 300 år sen nu är hotade, det vet ingen...

Ekosystemen är mycket komplicerade pussel och hur komplexa de är anar vi bara men ett pussel är enbart komplett med alla sina pusselbitar och den dag vi ser konsekvenserna av att en pusselbit fattas är det för sent att rädda pusslet.

115. Hans Karlsson igen

2011-03-04 23:27

Kan berätta för dig och andra att jag har rätt bra på fötterna när det gäller kunskaper om naturen med dess arter och ekosystem både i teorin (universitetsstudier och examina)och praktiken. Har också tidigare ägnat mig åt jakt under under ca 25 år men tröttnade och ägnar mig numera åt naturstudier. Har också noga följt vargfrågan och upprörts över vår behandling av detta vackra och fascinerande djur. Jag vill motarbeta all form av mänsklig naturskövling. Därför är jag bl.a. kritisk till hur skogsbruket bedrivs och hur man hanterar ekosystemen och rödlistade arter som t.ex. vargen.
Om vi inte ser till att bruka naturresurserna långsiktigt hållbart är det kört för oss och allt annat levande. Detta är det korta och i mitt tycke självklara budskapet som jag försöker predika här och i andra media. Hans Karlsson har inte orkat läsa alla inlägg vilket är förståligt. Men att då uttala sig så tvärsäkert om andras okunskaper och motsägelser utan att själv komma med motargument och sakförhållanden är ju lätt fixat men det övertygar få och inger ingen respekt. Ge gärna något exempel så ska ska jag svara

114. Till NGJ

2011-03-03 23:35

Tack för den fullträffen och det skrattet! Jo det är nog säkert så att Knud anser sig tillhöra världens experter och att jakttidningar är experttidningar.

Länken i mitt inlägg nr 102 är det senaste forskningsresultatet från Yellowstone och visar på kaskadeffekter, dvs en massa oväntade positiva effekter på ekosystemen i Yellowstone sedan vargarna återinfördes. Och det finns mycket mer sån forskning men Knud tänker bara på effekten på klövviltet och björnen inte helheten, därav hans slutsats som får stå för honom själv.

113. Till NGJ

2011-03-03 17:39

Tack för den fullträffen och det skrattet! Jo det är nog säkert så att Knud anser sig tillhöra världens experter och att jakttidningar är experttidningar.

Länken i mitt inlägg nr 102 är det senaste forskningsresultatet från Yellowstone och visar på kaskadeffekter, dvs en massa oväntade positiva effekter på ekosystemen i Yellowstone sedan vargarna återinfördes. Och det finns mycket mer sån forskning men Knud tänker bara på effekten på klövviltet och björnen inte helheten, därav hans slutsats som får stå för honom själv.

112. Knud

2011-03-03 17:38

"och alla jagare vet at INGON FORSKARE TILL NU HAR PÅVIST NOGOT POSIVT OM VARGEN I EKOSYSTEMET"

Har det stått i nån jakttidning då eller?

111. Till Perra, Knud o Johan

2011-03-03 17:38

Perra jag hänvisar till statistiken som är sammanställd med hjälp av Agria och om du ifrågasätter den visa då statistik från något trovärdigt!

Knud: Jägare vet mest om jakt men inte om ekologi och naturen! Inte om hushållsdjur, teknik eller bilar heller. Inte kan de något om obduktion, veterinärmedicin eller gifter i naturen heller. Och inte har man jämfört jägare med utbildade på ekologi, biologi samt forskare i studien heller för då hade resultatet blivit ett helt annat!

Plocka fram den forskning som visar att vargen förstört ekosystemen! Jag visade en forskning som svart på vitt visar att det är tvärtom och att hjortarna var för många och skadade ekosystemen pga att det före vargens intåg förökade sig hejdlöst!

Jag har googlat på skogsarbetare attackerade av björn och fann inte det du påstod. Men i skogen är man och hugger sen höst, vinter och vår, när björnen ska ligga i ide. Men sen har jag hela tiden också skrivit att björnen är det rovdjur man ska passa sig mest för och det hade varit betydligt ofarligare för människan med 3000 vargar än 3000 björnar. Men enligt statistiken leder faktiskt älgen när det gäller att skada och döda människor och vildsvinet är lika farligt som björnen att möta.

Johan jag har läst den artikeln förut och som du ser är den jag satte in av senare datum. Men den artikeln du satte in är ändå intressant för det men några klara svar ger den inte.

Observera att man drar en annan slutsats också av den artikeln och det är att den långa frånvaron av rovdjur gjort att hjortar som lätt påverkas att bilda mindre progesteron vid närvaro av rovdjur gynnats vid frånvaro av rovdjur och blivit en stor andel av populationen vilket inte skulle varit fallet om rovdjuren funnits där hela tiden för då skulle de som inte påverkats på detta sätt ha gynnats precis som sker nu. Det är ju så att utan rovdjur kan defekta djur fortplanta sig och försvaga stammen på sikt. Men hela den artikeln är spekulationer om möjliga orsaker och samtidigt ska vi komma ihåg att det varit svårare vintrar i området och att hjortstammen fluktuerat kraftigt även före vargen återinsattes.

Vargstammen har också minskat sista åren i Yellowstone. Och så är det ju. Minskar bytesdjuren så reglerar systemet sig själv och vargarna minskar. Det är lätt för rovdjuren att hitta byte i en populationen där det inte funnits rovdjur innan och gallrat ut de svagare för då finns det många svaga att ta men när de återstående djuren är friska och starka, så blir det inte lika lätt för varken vargen eller björnen längre. Det är egentligen ett sundhetstecken. Man kan se det som när skogshuggaren gallrar bort de dåliga träden och låter de bästa stå kvar och föröka sig. människan skulle aldrig stört systemet och utrotat vargen så hade inte den här processen uppstått.

Totalt på ekosystemen visar senaste forskningen att vegetation, fågelarter, grodor mfl arter mår bättre av att vargen reglerar hjortarna. Samma som ni jägare gör med älgstammen i Sverige för här är vargarna för få för att reglera den. Ekosystemet består av så mycket mer än klövdjur och rovdjur och hjortarna har överbetat och förstört för andra djur. Så Knud, jag hävdar du har fel för du ser inte helheten och till alla djur inräknat även småkrypen. De eroderade stränderna som överbetningen orsakade förstörde för många andra djurarter och kan ha förstört lekplatser för laxen och andra fiskar och därmed vara orsak till det minskade laxbeståndet. Grodyngel och insekter vid strandkanten är mat för små laxar och andra fiskar så minskar grodorna och småkrypen finns mindre mat för fisken. Vargen har hejdat hjortarnas antal men de var för många för ekosystemet skulle må bra! Då har inte vargen havererat ekosystemet utan tvärtom räddat det gör många arter! Det är tyvärr så Knud att ditt "ekosystem" är inte komplett för som jägare ser du bara till jaktbytena och de stora djuren. Men när biet betyder så mycket för den här planeten så allt levande dör ut på två år, inklusive människan, om bina dör ut, så kanske du borde förstå att ekosystem har en betydligt större innebörd än det du vill begränsa det till!

110. ngj

2011-03-03 17:37

du har missat nogonting.Ingon,ingon har til nu påvist nogon positiv verkning av varg i ekosystemet. Och ja, jagarne vet bedst!!!

109. Knud

2011-03-03 16:51

"och alla jagare vet at INGON FORSKARE TILL NU HAR PÅVIST NOGOT POSIVT OM VARGEN I EKOSYSTEMET"

Har det stått i nån jakttidning då eller?

108. Haha (svar till 3000 svin)

2011-03-03 12:58

Så du hänvisar alltså till en artikel på vargkanalen.com skriven av Uffe Stridsberg och kallar det för fakta? Man häpnar!

107. Boende på landet

2011-03-03 10:04

Mig bekendt blev den sidsta skosarbetare attackerat, da han var under traktoren och fixa nogon ting, och nej, det var inte en bjørn som just vågnat av sit ide.
Læs, forsøk læra,læsa på och forsøk begrunda.

106. Boende på landet

2011-03-03 10:04

Ha-ha, beror på vem som skrivat artiklen om Yellowstone. Vargen har forstørt hela ekosystemet, innon da var bjørnen ferm at holde Wapitistammen på et stabilt och anstændigt niveau. Ja så du er altså battre vitende end Sifo`s undersøkninger???Jagare vet mest om naturen , och alla jagare vet at INGON FORSKARE TILL NU HAR PÅVIST NOGOT POSIVT OM VARGEN I EKOSYSTEMET, den har met andre ord ingon betydning for ekosystemet, er definitivt intet hotat(er det mest succesrige rovdjur i antal i Nordeuropa, næst efter manniskor).Læs sjalv och bruk fakta, inte fabler!!!Det er så tydeligt at du inte vet en klaphat om bjørn och varg.

105. Skogarbetarna har blivit attackerade vid björniden!

2011-03-03 08:33

Knud Jessen! Väck aldrig den björn som sover! Felet här är människans igen! Röjsågarna väcker björnarna ur sin skönhetssömn och björnar har morgonhumör... Problemet ligger här precis som röjarna säger att marken skulle ha spårats efter björn först så skogsarbetarna aldrig gått nära ett ide!

Läs, lär och begrunda!

http://www.jaktojagare.se/ny-bjornincident-for-skogsarbetare

104. 37 Boende på landet

2011-03-03 08:32

Eftersom du är intresserad av vargarna i Yellowstone och deras interaktion med dess population av elk bifogar jag en länk. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090717121424.htm

103. Jakthundars dödsstatistik

2011-03-03 08:32

Till Perra Helsing. Läs, lär och begrunda!

"2400 jakthundar dödas årligen i trafiken, vilket bör jämföras med att endast några tiotals hundar dödas av varg varje år.
Dessutom visar statistik som Rovdjursföreningens Ulf Stridsberg har tagit fram med hjälp av Agria Djurförsäkring, att fler hundar skjuts av jägare än det dödas och skadas av alla de stora rovdjuren björn, lo och varg tillsammans."

http://www.vargreviret.com/2400_jakthundar_.htm

102. Wapitihjortarna höll på att förstöra Yellowstone

2011-03-03 08:31

Knud Jessen, den här artikeln visar på fakta om Yellowstone och den är ny sen i fjol. Hjortarna var för många innan vargen kom in och kanske björnen också? Jägarna vet inte bäst. En del jägare är verkligt kunniga men du tillhör uppenbarligen inte dem. Kunniga jägare som respekterar hela ekosystemet resonerar inte som du gör. Dina bristfälliga kunskaper om wapitihjortarna och att ekosystemet "havererar i Yellowstone" imponerar inte på mig! Ekosystemen handlar om mycket mer än om maximalt antal klövvilt, vilket tyvärr du och jägare som du är helt fixerade vid! Läs, lär o begrunda!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vargen-fick-ekosystem-att-blomstra_5730227.svd

101. Till Björn isaksson

2011-03-03 08:29

Även i vargland är drunkningsdöden störst. Och antalet jaktdagar är ju detsamma oavsett vad dödsorsaken är på hundarna! Och det går att träna en hund att undvika vissa djur och lukter, om viljan finns, för det har gjorts!

Jag känner länets jaktvårdskonsulent som dessutom kommer från Värmland... Han skulle nog gärna vilja veta vad för "skyddsutrustning" hans hundar skulle bära för vildsvinen! Det enda som hjälper är rätt sorts avel och träning!

Sen är det inte nödvändigt att jaga med drivande hund och inte ens snällt mot de vilda om det är mycket snö och hundar får inte vara lösa från 1 april till 31 augusti, för det vildas skull! En av de hundar som vållat mest rubriker dödades av varg i ett vargrevir i maj månad utom synhåll för ägaren! Då har man inte ens följt lagen om att inte hunden får vara lös och ska banne mig inte skylla på vargen utan sin egen dumhet!

100. Boende på landet

2011-03-02 18:29

glømte, at skadade av bjørn er inte endast jagare, vad tyckas dom om skadade skogsarbetare?? Du er på intet vis uppdaterat ellor vidende!!Men lik andra skriver er du nok at tala til som en væg.

99. Lögnare på landet...

2011-03-02 18:28

Fram med bevis som styrker ditt påstående att även i vargland är drunkningsdöden störst.

98. Boende på landet

2011-03-02 18:28

Du utstellar dig sjalv. Tyckas at andra IQ er lagre på grund av at du er civiling. Vet du vad, det har jag ingon respekt for nogot vis. Du bruker fabler om nogon. Hur blev at met dina fakta om Yellowstone? Vet du at Elkstammen(Wapiti) nu er 10 % av før end vargen blev inplanterat???!!! Der finns ingot mat for bjørnen. Bjørnen er snabb ja, men inte långt, da gir den upp, det gør inte vargen.
Løsa hunda er inte 1.4. men nu fra 1.3!!!!
Vem er vi som kan handtera vildsvinsstammen? Du er jo inte jagare, men du er av den overbevisning at du vet mycket om naturen. Du får starta ifrån børjan, min ven.Alle undersøkningar visar at jagare vet mest.Du vet ingonting om varg och stora rovdjur och skal stoppa pålæsa jagare, om inte du vil utstella dig sjalv mer och mer.

97. Till Björn isaksson

2011-03-02 16:47

Även i vargland är drunkningsdöden störst. Och antalet jaktdagar är ju detsamma oavsett vad dödsorsaken är på hundarna! Och det går att träna en hund att undvika vissa djur och lukter, om viljan finns, för det har gjorts!

Jag känner länets jaktvårdskonsulent som dessutom kommer från Värmland... Han skulle nog gärna vilja veta vad för "skyddsutrustning" hans hundar skulle bära för vildsvinen! Det enda som hjälper är rätt sorts avel och träning!

Sen är det inte nödvändigt att jaga med drivande hund och inte ens snällt mot de vilda om det är mycket snö och hundar får inte vara lösa från 1 april till 31 augusti, för det vildas skull! En av de hundar som vållat mest rubriker dödades av varg i ett vargrevir i maj månad utom synhåll för ägaren! Då har man inte ens följt lagen om att inte hunden får vara lös och ska banne mig inte skylla på vargen utan sin egen dumhet!

96. Som att prata med en vägg...(94).

2011-03-02 16:46

Tänker inte fortsätta denna disskusion med dej då maken till "tunnelseende" måste vara svårt att hitta. Ni som inte har rovdjur inpå knutarna vill helt enkelt inte se de boendes problem där det finns gott om dem.Då kommer snacket in på malariamyggor och jag vet inte allt.Det är perspektiv på tillvaron det....Slutdisskuterat!!

95. Till Boende på landet bland 3000 vildsvin

2011-03-02 13:17

Det är ju inte så att hundarna söker upp vargarna, det är gammal propaganda som nog får anses förlegad. De flesta hundarna tas av varg under drev eller ståndskall.
Att de flesta jakthundar dör i bilolyckor och drunkning måste också sättas i relation till antalet jaktdagar och antalet bilar.
Den största faran för en jakthund i närheten av vargrevir är vargen, det behöver man inte ha några studieskulder för att räkna ut.
Vildsvinen är farliga för hundarna, men där finns det fungerande skyddsutrustning att tillgå.

94. Till Per Jonsson

2011-03-02 12:23

Fortfarande är inte grisarna något problem här trots de är många och det är det jag försökt jämföra med hela tiden. Vi kan hantera dem trots de är så många som 3000 på en betydligt mindre yta än de 100-200 vargarna och hela tiden nära bebyggelse.

Björn skulle jag inte heller vilja möta men de enda människor som skadats av björn i Sverige är jägare i samband med jakt eller att de har soporna utanför dörren till jaktstugan och överraskar björnen...

Sopor drar till sig allt från råttor, hundar, och kråkor till räv, björn och säkert varg också. Det är inte så länge sen man fick skjuta en björn i Östersund pga att den lärt sig vittja soporna.

Ska vi vara rädda för något rovdjur så är det björnen. Den är betydligt snabbare än vargen, snabb som en häst faktiskt och har rivit ett par hästar senaste åren. Jag är inte det minsta rädd för att möta lo eller varg, då skrämmer mig aggressiva och orädda lösa hundar mig mer och hunden är tar plats nr 2 efter malariamyggan som det djur som är skadligast och dödligast för människan. Fast människan själv ligger nog allra högst i topp...

Missuppfatta inte nu igen för jag är inte hundrädd, jag bara jämför vad som är farligast. Jag sticker dock inte under stol med att jag inte vill möta vildsvin till fots, på hästryggen kommer jag dock undan. Men björnen däremot, den kommer jag inte ens undan på en häst. Men oavsett vad jag känner så har både vildsvin och björn rätt finnas.

Sen ha lite perspektiv på tillvaron tack! De flesta jakthundar dödas av drunkning och av bilar! Det lilla rovdjuren tar är ju bara någon % av vad som drunknar och bilister kör på! Men en drunknad hund eller bildödad är ju ingen sensation och skapar inga rubriker! En klok jakthund drar sig undan när den känner lukten av varg. Och det går säkerligen att träna dem till det också. Om viljan finns och det är nog mest den som saknas hos de som gnäller om vargen....

Här nere har de på kort tid lyckats avla fram jakthundar som passar för vildsvinsjakten och träna dem rätt och med rätt beteende för att klara sig mot svinen. Jägarna har haft längre tid på sig när det gäller vargen att se till att hundarna lära sig att inte spåra efter den. Men som sagt, sett i ett perspektiv är ju vargen ett väldigt litet problem jämfört med bilister och drunkning för jakthundarna...

93. Verkliga experter 3000.....(90)!

2011-03-02 11:27

Ge oss som bor här en anledning till att vi ska lita på rovdjursexperter. För ett antal år sedan påstod dessa proffs att björnstammen uppgick till maximalt 1500 individer. Efter att DNA-prover tagits på spillning efter björnarna, visade det sig att antalet egentligen var c:a 2800!
Vad är det som säger att det är annorlunda vad det gäller vargen? Ditt påstående om 100 st. är inte ens värt att kommentera. Enligt Liberg ska inga vargar få finnas alltför nära renbetesområdet. Vad håller på att ske? Var finns vargen som så lägligt invandrat från Finland? Kanske det är så att den finns någonstans i gränstrakterna västernorrland/hälsingland? Hur långt är det till renarna därifrån? Det vet du säkert.
Jag är inte varghatare själv som du vill få det till. "Rödluveinspirerade varghatare"! Vilket nonsens. Jag är ingen jägare, men att människor på landsbygden inte ska ha möjlighet att jaga med löshund är för bedrövligt. Det är så rovdjurstätt här uppe nu att vi drar oss för bär/svampplockning och att ta en tur på hästryggen eller skogspromenader med våra hundar. Hur kul är det att möta en björhona med ungar på elljusspåret alldeles intill "Dagis"?
Sitt inte nere i Blekinge och mästra oss som bor i "smeten" utan försök lösa problemet med dina grisar istället! Det var synd att vargjakten blev av i år. Den enda möjlighet som "betongmänniskor" och andra som vet hur det ska vara, är att de själva blir drabbade på något sätt och snart nog kommer detta att ske. Lita du på dina rovdjurs- experter om du vill. Jag gör det inte och många med mej.

92. Av Boende på landet bland 3000 vildsvin

2011-03-02 07:52

Mycket balanserad syn på naturen.
Tänk om fler kunde ha en liknade inställning.

91. Nästan religöst...

2011-03-02 07:52

Likt en missionär försöker vår vän från blekinge sprida ekosofins trolära till de otrogna:
-"Vill värna allt det vilda"
-"200 vargar är ingenting egentligen"
-"Det bör finnas dubbelt så många vargar som björnar i ett ekosystem"
-"Vargens bevarande angår inte bara alla i Sverige utan hela världen"
-"Vi är skyldiga vargen, kommande generationer och den här planeten att bevara vargen"
-"Vargen håller därför stammarna friskare genom att sålla bort de dåliga djuren och dessutom slipper dessa gå en plågsam, långsam död till mötes."
-"Trots allt är det mer skonsamt att de dödas av ett rovdjur."
-"Människan är världens värsta dräpare"
And top of the line:
-"alla mina argument är FAKTABASERADE!"
Det finns nog väldigt få på den här sidan som köper ditt luddiga skitprat. Dom flesta här lever i verkligeheten och ser med sina egna ögon vad överstora rovdjurstammar gör med våra tidigare så fina viltstammar och tamdjur. Du kommer ingenstanns så det är bara att lägga ner...
*Viftar vidare på purjon*
http://www.youtube.com/watch?v=Rg4ygeG0qiw&feature=youtube_gdata_player

90. till boende på landet

2011-03-02 07:52

Helt ute o cyklar. Att du vill värna om vargen beror bara på att du lyssnar på Carlgren o Mörner. De är inte drabbade. Visst ha hundar i hägn, nästa steg ha löplina på barnen. Kalla sig djur vän och inte andvända hunden det den är till för OTROLIGT. Vakthund mot vad (jägare kanske )

89. Vargarna är snarare överskattade i antal

2011-03-02 07:52

...än underskattade enligt verkliga rovdjursexperter Per Jonsson, och det är varken du eller jag, men till skillnad från dig lyssnar jag och litar på just vad rovdjursexperterna säger! Man behöver inte leva med vargar för att ta till sig kunskapen från dem som gjort och gör det! Så mina "expertutlåtanden" kommer från verkliga experter, inte från Rödluveinspirerade varghatare!

Vargarna vandrar över så stora områden att man befarar de blir räknade flera ggr. Kanske är det inte mer än 100 kvar nu med tanke på att enligt uppgift från vargexperter minst dubbelt så många skjutits utanför jaktsäsongen som under i fjol...

Jag tror mer på experter som inte har någon ekonomisk vinning än på de som ser till egna intressen. och är det inte konstigt att medvetenheten och viljan att skydda djur och natur är större bland välutbildade och intellektuella, enligt oberoende undersökningar? Tror inte jägarkåren är annorlunda än övriga. Okunskap, rädsla och skräckpropaganda är vad vargjakten handlar om och huvudorsaken är att man vill jaga med hund! Finns inga som driver frågan så hårt som just EN DEL av jägarna som jagar med hund. Det är fakta!

88. Perra Hälsing

2011-03-02 07:51

Vargar kan ta vildsvin..... Jag vet och har sett det.

87. Rovdjursturism

2011-03-01 21:45

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4061&grupp=13599&artikel=4374213

86. Vargens föda

2011-03-01 21:44

När det gäller varg och vildsvin så tror jag vargen drar det kortaste strået, för vargen lär sig snart att vildsvinet inte är något lätt byte att ta. Jag bor i Småland med ganska många vildsvin. Jag vill påstå att när varg och björn har tagit en älg, så äter de sig mätta, och lämnar bytet till nästa måltid. Finns det vildsvin i området, så kommer de att äta upp alla rester av älgen. När varg och björn kommer för att äta nästa gång, är maten slut, vilket medför att de måste ta ett nytt bytesdjur. Då frågar jag, hur mycket kan trycket på älgarna öka pga vildsvinen.

85. Till Tyskterrier

2011-03-01 21:43

Du får mig mest att småle och skaka på huvudet med dina inlägg. Som att titta på smågrabbarna i sandlådan när de bråkar ungefär. Meningslöst men ibland underhållande...

Jag är inte bara en vargkramare utan en alla vilda djurs kramare och en naturkramare som älskar det naturliga och vilda på planeten! Jag bor i Blekinge ja, men jag har varit ända upp i Luleå också. Jag känner folk över hela landet. Klokt folk som inte lever med skygglappar utan med vidare perspektiv.

Vildsvin är beundransvärda, smarta och starka djur. Så jag tar inte illa upp med din antydan. När argumenten tryter kommer pajkastningen men jag har varit med för länge för att bry mig om sånt trams! Men det kanske roar de med lägre IQ...

84. Läs vad jag skriver innan du svarar 3000.....

2011-03-01 21:42

Björnarna tar sin del av klövviltet på försommaren som jag skrev.Läs!!Vaddå stor yta för vargen? Jag råder dej att se på kartan över befintliga vargrevir och deras placering. Om du anser att folk ska hålla käften och bara acceptera, visar detta bara att bristen på empati och en ovilja att bry sig. 200 vargar? Säkert.......Glöm inte att de revir som finns på kartan är myndigheternas uppgifter. Verkligheten är nog en annan. Glöm inte alla strövargar.

83. Boende med 3000 svin...

2011-03-01 21:41

Att vistas i naturen betyder inte att man har kunskap om och/eller erfarenhet av varg. Framförallt inte om man bor nere i blekinge. Du har med andra ord ingen erfarenhet av varg, förutom från tv och literatur, så bespara oss gärna från dina expertutlåtanden är du vänlig.

82. Vill värna allt det vilda

2011-03-01 17:13

Jag anser att vildsvin har lika stort existensberättigande som rovdjur. Samma sak med klövviltet. Men när en djurart är hotad då ska den skyddas och inte jagas! Och vargen är hotad. 200 vargar är ingenting egentligen. De tre mest vargtäta länen är ungefär så stort som Minnesota och de har 3000 vargar på samma yta och har haft lääänge! Återigen, varför har vissa svenskar så svårt med att anpassa sig, respektera och acceptera. Bara för att vargen varit utrotad i Sverige och ni haft privilegier i skogen så vägrar ni nu lämna den utrymme.

Det bör finnas dubbelt så många vargar som björnar i ett ekosystem. Om rovdjuren blir för många regleras det genom att de svälter. Jag ser gärna vargen jämnt fördelad där det finns utrymme kvar för varg. Det säger sig själv att tättbefolkade genomkorsade med vägar inte är en lämplig vargmiljö. Där finns ju varken byten eller lämplig miljö.

Vargens bevarande angår inte bara alla i Sverige utan hela världen. Vi är skyldiga vargen, kommande generationer och den hät planeten att bevara vargen! Och trivs man inte i vag- och björnrike och inte kan acceptera dess innevånare, kanske man ska byta med någon som bättre passar in med de vilda djuren. En del verkar ju uppenbart avundsjuka för att det inte finns rovdjur i tätorterna så varför flyttar ni då inte dit? Många tätortsbor skulle älska att få bo nära naturen och vargen och byter kanske gärna! Annars är det en idé till att tjäna pengar på vargen på landsbygden genom att ta med turister ut för att skåda eller höra den.

Livet handlar om inställning. Antingen gör man det besvärligt för sig, har en negativ attityd och klagar på varje förändring. Eller lär man sig göra förändringen till en fördel. Tänk vad ni skulle kunna tjäna pengar på alla hungriga naturromantiker som vill bo i den stora vildmarken.

En del har tjänat grova pengar på att släpa ut tyskar mfl på jaktmarkerna. Jag har sett denna masslakt och inget annat rovdjur är i närheten!

81. Till Per Jonsson, Perra Hälsing o Knud Jessen

2011-03-01 16:24

Jag skrev tre saker: Böcker, film och ATT VISTAS I NATUREN! Läs ordentligt innan du kommenterar Perra.

Man kanske ska besöka Blekingeskogarna som sammanhänger med norra Skånes och Smålands skogar innan man yttrar sig om Blekinges vildmark Knud. Och inte begriper jag varför du tjatar om frågan. Det vilda ska finnas där det kan leva, i vildmarken så där den är som störst så din fråga faller tillbaka på dig själv. Där de stora vidderna finns ska det också finnas mest av både klövvilt och rovdjur.

Per 200 vargar på den stora yta där de finns är inte många. Försök inbilla någon att de 200 vargarna tar i närheten av vad de 3000 björnarna gör som i sin tur inte kommer i närheten av vad jägarna tar! Rovdjuren tar några % jämfört med vad jägarna tar så det effektivaste sättet att öka älgstam och rådjursstam är att ställa in älg- och rådjursjakten ett år. Då har vi plötsligt 90000 fler älgar och 300000 fler rådjur!

Vad gäller vildsvinen så begriper jag inte hur man kan jämföra ca 100000 vildsvin med blott 200 vargar! Vildsvinen tränger undan rådjuren och tar kiden! Om vi bara haft 200 vildsvin i hela landet, eller bara i lilla Blekinge hade de inte varit ett problem och jag klagar inte på de 3000 heller för jag säger de har rätt att finnas här och jag störs inte av dem, även om de inskränker var man kan vara.

Beträffande mina hundar har jag egna inhägnade hagar att rasta dem. Har lagt ner det här med jakthund helt just nu och har bara stora vakthundar.

Vad gällerdvärgbandmask så finns den på hund i utlandet och djur smugglas in. Trikiner finns i råttor och vildsvin också. Det finns paraster i naturen men när det gäller nya parasiter står människa för de flesta av dessas spridning och det säger sig själv att de som rör sig mest över världen och tar med sig husdjur på sina resor, självfallet är de största smittspridarna av sjukdomar. Fåglar är en annan faktor med knappast med dvärgbandmasken. Detta är de scenario veterinärerna varnat för med att öppna gränserna. Husdjuren flyttas långa sträckor och sen smittas det vilda. Som med blåtungeviruset. Vem vet hur många vilda klövdjur som kan ha drabbats av det? Och älgsjukan som gick för 10-talet år sen. Husdjur i naturen är en smittorisk för det vilda!

Vad gäller bössa i bilen så kan ju hederliga jägare lasta sina ohederliga tjuvjagande kollegor om det blir olagligt. Jägarna behöver rensa i de egnaleden och jaktlagen så dylikt folk inte får vara med och jaga och de skulle inte få ha licens heller. En tjuvjakt skulle ha som konsekvens livslångt licensförbud och konfiskering av alla vapnen!

80. till den 3001:a på landet

2011-03-01 16:23

klart du är för rovdjuren och har stor erfarenhet av dom, du bor ju
i Blekinge... Alla dina vänner och kontakter som tycker precis som du luktar vargkramare lång väg, ja det faktiskt stinker om det tillsammans med dessa långa haranger till inlägg bara för
att skyla över din okunnighet i frågan.
En kramare med småpanik och endast inlästa argument är vad du mest påminner om...

79. till Anders

2011-03-01 12:56

Jag förstår inte hur du läser eller hur din uppfattningsförmåga är. Men alla har väl sina egna tolkningar och ser saker som inte finns. Min fråga var artig och inte att utrota vargens bytesdjur så den skulle ta vildsvin. Det här ger ju bara mer ved på elden om hur vissa blint rusar fram för att hitta möjligheter att vinkla och förlöjliga. Kanske den energin kunde centreras mot olaga jakt istället.

78. till 3000 grisar....

2011-03-01 11:16

Kämpa på du så kanske det blir varg i södra Sverige. I mellersta delen av landet är rovdjurstrycket redan alltför hårt.Att sitta och skriva spaltmeter om dessa djurs förträfflighet går nog bra om man slipper det som de ställer till med.Jag är inte emot vargen men att en så pass liten del av landet ska få ta hela ansvaret är helt fel.Där jag bor finns det inte ens en älg/tusen hektar.Björnarna tar sin del på försommaren då nyfödda kalvar stryker med och resten av året tar vargen sin del.Skogsfågel börjar det bli ont om då kullarna tas av rovdjuren innan de lärt sig flyga.Jag såg heller inte problemen som vargen ställer till innan vi fick så gott om den här uppe,men att rovdjurspolitiken havererat totalt står mer och mer klart.Det är för mej helt orealistiskt att människor i t.ex. blekinge ska ha åsikter och känna en bestämmanderätt om hur de som bor norrut i landet ska ha det.Vad det gäller dina grisar så är det väl bara att gå ut och jaga!samtidigt tycker jag synd om dina hundar som inte får springa lösa i skogen.Det finns väl inget roligare än att se sin kompis få sträcka ut och springa runt.Frihetskänslan är total för dem vid dessa tillfällen.

77. Kunskap (svar till 3000 grisar...)

2011-03-01 09:15

Kuskap får man först när man blandar till en stor portion erfarenhet. Det kan man inte läsas sig till eller lära sig från en film. Så dina kunskaper om varg klassar jag som totalt obefintliga. Håll dig till dina grisar du och bespara oss från dina spaltmetrar om varg, björn och löshundsjakt.

76. Boende på landet

2011-03-01 09:15

Dine fakta er lik 0. Du får uppdatera dig på Yellowstone, vargstammen skal decimeras innon ekosystemet kraschar, så bring inte mer Yellowstone ellor omkring liggande statar som ex.Elk(wapiti)-stammen er kraschat och er nu på 1/10 av stammen innom vargens inplantering!!!!!Darfor finns ingon mat til bjørnen. Du vet ganske enkelt for liten om Yellowstone til at uttala dig.
Aha, så du vet det er hund som brakt in dværgbandmasken? Grattis, da er du den førsta som vet!!!Vad met mårhund,varg m.v.?Till nu vet vi at varg bær på masser av trikiner, vaffor inte dværgbandmask?
Jag frågar dig igen, vilkon vildmark i Blekinge???

75. Fattar ni inte

2011-03-01 07:43

Vi kommer aldrig få gehör så länge vi inte sätter hårt mot hårt. Vildsvin har väl inte mindre livsvärde än varg, lo, björn. Ge fan i och jaga vildsvin i 2 år då kommer det bli annat ljud i skällan samt att vi jägare kommer att få en jakt som vida överskrider antal kg mot att jaga utrotningshotade älgar o rådjur. Carlgren och Mörner har bestämt att våra klövvilt ska bort. Mörner o Carlgren vill även att du inte ska kuna åka med din bössa i bilen utan att kanske åka dit för uppsåt olaga jakt. Har man licens så ska jag väl kunna ha min bössa med, finns ju faktiskt djur som man får jaga året runt. Jag har sagt det förut och säger det igen UPPMANA era vänner att gå ur jägarförbundet o skippa eftersök.

74. Till Kalle Perra mfl

2011-03-01 07:42

Kalle. Du lyckas tolka det som jag avskyr människor men det är bara de till naturen missanpassade jag har svårt att fösonas med. Om jag avskydde människor skulle jag inte vara vän med bla flera jägare som jag skrivit innan! Vi tillhör naturen och vi ska anpassa oss efter den och respektera den ja! Sen kan du ju prova dina "snabba" värmlandsfår mot mufflon så får du se skillnaden! Dina får lär bli låååååångt efter!

Rovdjursstängsel av eltyp fungerar om det sköts väl och rätt. Känner folk i Dalarna som håller just får mitt i skogen bland rovdjuren och de bara skakar på huvudet åt varghysterin. De är nöjda med sitt stängsel. Björnen får man dock se upp med och river den ned stängslen kommer vargen in också. Sen finns det ju möjlighet att ha boskapshundar som tex Kangal. Den varg som går in till fåren där en kangal vaktar, kommer inte ut oskadd därifrån. Inga tvåbenta främlingar heller... Kangalen ska växa upp och leva med sin flock den ska vakta. Den används till med i Afrika för att skydda befolkning och boskap mot lejon och tigrar, som spelar i en helt annan division än vargen...

Jag har använt kobra för att få ner stålrör i den Blekingska berggrunden där det behövts. Det klarar kanske ni norröver också?! Annars har vi svår örmark med kaolinlera, sten och grus så jag är rätt van vid knepiga stängslingsförhållanden. Sjunker djupt ner på vårkanten och blir stenhårt som cement på sommaren men jordborr på traktorn brukar hjälpa.

Inte bor jag i någon stad heller men jag har studerat på KTH i 4 år i Stockholm, men det var tidigt 80-tal. Resten av mitt liv har jag bott på landet. Jag har faktiskt drygt 1½ mil till närmsta stad men bara 1 km till norra Europas största sammanhängande bokskog på Ryssberget, som numera kryllar av vildsvin som trängt undan klövviltet...

Till Perra Hälsing. Jag råkar ha ett gediget natur- och miljöintresse sedan barnsben och växte upp med dito föräldrar på landet vid havet. Jag tillhör den typen som hellre läser om, ser på film om och vistas i naturen än att gå på fest, se på film, sport, läsa skönlitteratur osv för jag tycker om att lära om det vi lever på och av, planeten Jorden och dess natur. Jag utbildade mig faktiskt till civilingenjör för att kunna kämpa för miljön. Ingen kan säga jag inte förstår tekniken och dessutom har jag läst energiteknik, ekologi och miljövård.

Miljöförstöringen och naturskövlingen har alltid fått mig att må dåligt och det har blivit min drivkraft att lära mig så mycket jag kan om det vilda och ekosystemen för att kunna kämpa för dem. Om du hellre hånar mina kunskaper än att lära dig själv och hellre kastar pajer utan innehåll, så är det ditt val men inte mitt. Dessutom finns det film som visar två vargar ta ett vuxet vildsvin och jag lade upp den länken tidigare men hittar den inte just nu men den finns säkert att söka på YouTube.

Jag är gammal i miljöfighten. Jag har kämpat för vargen i 30 år och sett stammen växa från enstaka djur till till ett hopp för framtiden. Det tog 30 år att få upp stammen till 200 djur. I min kamp skrev jag också brev till statsminister Olof Palme, passar bra att hedra hans minne just nu, och fick brev till svar med hans stöd för vargen och de andra 3 stora, lo, järv och björn. Då var alla 4 utrotningshotade. Idag är inte björnen det längre.

Till NJG: Tack! Alla balanserade jägare glädjer mig också! hoppas det blir de som får fram sin talan i Jägarförbundet! Debatten är ju hätsk och hatisk i vissa kretsar och alla broar behövs för att sprida verkliga fakta och kunskaper. Jag vädjar till de kloka jägare som finns att inte låta värstingarna ta över! Det kommer dessutom att skapa ett jägarhat bland befolkningen som ingen jägare mår bra av. Jag vet flera jägare redan som skäms och känner sig dömda pga deras kollegers rovdjurhatarhets.

73. Stadsbo Boende på landet med 3000 grisar

2011-02-28 23:41

Slutsats: Du har för mycket tid över, du pratar om saker du inte har en aning om, rovdjursstängsel fungerar inte! Sanna mina ord har sett med egna ögon hur verkningslösa de är, de fungerar möjligen i Skåne, där stolparna sjunker ner i jorden som i smör, men det är svårt att få ner stolpar i berg och i stenig mark, eller? Tyvärr, finns det inga vargar i Skåne. Nej, prata inte om sådant du inte har en aning om, är själv djurhållare som samlat vargdödade får (snabba värmlandsfår) i plastsäckar, trots rovdjurstaket. Ju fler vargarna blir ju fler bevis kommer vi att få.
Ditt rabblande om naturens förträfflighet, tillför inget nytt, och inget någon här vänder sig emot. Dina argument tyder på en mycket oförsonlig syn på människor, det är synd, för att vi tillhör naturen, precis som djuren.
Ja, du är nog en fin människa, naiv, blågöd med goda intentioner. Men oerhört naiv. Din empati för djuren är vackert, nästan religöst, men för andra människor ligger du på en oerhört låg nivå. Verkligheten är en jobbig bit, för att förstå måste man oftast stå upp till hakan i den. Konsten för medmänniskorna är att lyssna på dem som upplever den.

72. KSJ!

2011-02-28 23:40

Hur kan du veta så säkert att det inte finns kapitala älgtjurar i Södermaland? Du säger att tonläget ligger högt, vad kallar du ditt uttalande då. Jag har inte orkat läsa alla dina inlägg men inte färgas de av stor kunskap inte och motsägelserna är många, påminner trots allt mest om munväder, inte innehåll.

71. Svar till Knud Jessen

2011-02-28 23:39

Jag förstår att du både i Sverige och utomlands umgås med och arbetar med likasinnade och visst finns det rovdjurshatare i andra länder som är lika fanatiska som rovdjurshatarna i Sverige. Men att de inte har den inställningen allmänt visar det faktum att de bibehåller storleken på vargstammarna.

Ekosystemen håller inte på att haverera i Yellowstone pga vargen. Björnen är en snabbare jägare än vargen och kan ta friska djur som vargen inte klarar ta. Björnen lever främst på lax och bär men tar även klövvilt. Den är ju allätare. Laxen är hotad och det är det största hotet mot björnen och gissa vilken som ställt till det hotet, jo Jordens värsta rovdjur, människan!

Beträffande dvärgbandmask är det människans flyttande av djur kors och tvärs över planeten, inte minst smugglandet av djur och då främst hundar som orsakar spridningen. Det är tragiskt att nu de vilda djuren drabbas och ekosystemen därmed drabbas. Spridningen av dvärgbandmask har skett genom hundar och kanske enda sättet att stoppa ytterligare spridning är att förbjuda hundar i skog och mark helt och hållet innan det är för sent! Så så var det med dina sk fakta!

Vildmark i Blekinge är full av stugor så vi är vana att ha de vilda djuren runt husknuten. Och vi lyckas alltså hysa bla 3000 vildsvin men här finns både älg, rådjur och lo tex. Så det är ju konstigt att ni som har så stora arealer av vildmark där det inte finns några hus ens och glest mellan byar och tätorter kan ha sådan enorma problem med lo och varg och vi kan hantera det som verkligen bor mitt ibland djuren?! Märkligt vad en del pinkar in stora revir och är lättstörda skulle jag vilja säga!

70. Av Boende på landet bland 3000 vildsvin

2011-02-28 23:38

Mycket balanserad syn på naturen.
Tänk om fler kunde ha en liknade inställning.

69. Tretusen grisar i blekinge

2011-02-28 23:38

Kan allt och vet allt om grisar, älgar och vargar...
*viftar på purjon*
http://www.youtube.com/watch?v=Rg4ygeG0qiw&feature=youtube_gdata_player

68. Predationsstudier

2011-02-28 23:37

Det finns studier från Riala reviret som visar att vargar inte river vildsvin:

http://skandulv.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=Z9l2cJArlkk%3d&tabid=2349

67. Har visst haft jakthundar...

2011-02-28 15:28

...både drivande och spårande i sele, från jaktlabrador och jämthund till dansk-svenska grdshundar. Har haft hundar i över 40 år av olika raser och är bla uppfödare till den dansk-svenska gårdshunden Ajax (som i stamtavlan heter Tiger men som köparen döpte om) som var i jakttidningarna för ett antal år sen tillsammans med sin duktiga tränare och husse Tommy och som har en hörntand av titan.

Jag har varit med och jagat men jag finner inget nöje i att döda själv men skjuter gärna prick på döda föremål. Men jägare finns i familjen. Så kom inte och påstå att jag inte vet vad jag pratar om! Och jägarna i familjen + alla de jägarvänner jag känner tycker precis som jag i varg-, lo- och järvfrågan! Alla jägare är inte egoister och inte Rödluvefixerade! Det finns flera jägare jag tycker bra om och respekterar. Jag drar inte alla över en kam som tyvärr nu skett i flera djurvänkretsar pga av att en del jägare skriker högt om sitt rovdjurshat! Det är synd att hela jägarkåren ska få lida för att vissa uttrycker rent hat mot vargen och tycker skogen och dess innevånare är deras! Jag har också skog men inte tusan betraktar jag djuren där som mina! Jag är stolt över det vilda som finns där, så får det vara rådjuren som hoppar in till hästarna och äter hösilage, gladorna, de kloka korparna, räven, grävlingen, vesslan, berguven, havsörnen, mården, ekorren, älgen eller vildsvinen. Det som är synd är att vi har för lite rovdjur.

Det jag inte skulle vilja ha här är björn, för den kan tom springa ikapp hästarna och då kommer man inte undan, men kommer den hit så spelar min rädsla ingen roll. Den hör egentligen hemma här och jag har inte rätt att kräva den ska utrotas, så vad jag känner tänker jag hantera med oegoistiskt förnuft och anpassa mig, skydda min djur och vara försiktigare i skogen. Trots allt så känns varje djurarts ökning som ett hopp för framtiden att naturen ska kunna reparera det människan förstört. Och för den delen är det farligt att leva och det farligaste vi gör är att sätta oss i en bil och vistas på vägarna. Finns inga rovdjur i världen som är farligare än hänsynslösa bilister! Det är ju också de som dödar flest renar, många fler än rovdjuren tar. Järven ligger på 4e plats, vargen först på 7e. Ska vi klassa vilket rovdjur som har mest killer instinkt i Sverige är det garanterat järven, trots den inte jagar i flock. Men jag älskar den också! Hade gärna bosatt mig där dessa rovdjur finns om jag inte avskytt snö, kyla och is och tyckt vinter är alldeles för lång däruppe!

Lodjur finns här och har funnits i över 30 år, vargen är TYVÄRR sällsynt besökare här. Men jag skulle aldrig släppa min favorithund lös trots avsaknad av varg. Bilismen tar många ggr fler av jakthundarna i Sverige än vad rovdjuren gör och största dödsorsaken är som sagt drunkning. De tamdjur jag älskar mest är jag väldigt noga med att inte kommer lösa och ut på vägarna tex, och sen får det vara häst eller hund.

66. Boende på landet

2011-02-28 15:27

hur finns dina såkaldte faktabaserade kunnskaber????
1. Letland dom skjutar alla dom vargar dom ser, sjalv jagara fra andra landor får budskabet, skjut varg.
2. Italien dom skjutar alla dom vargar dom dom ser ellor bruker gift.
Stoppa for fan detta trams met hela tiden henvisa till andra landor, detta handler om Sverige, och i INGON lander levar nogon i harmoni met stora rovdjur.
3. Hur finns vildmark i Blekinge??
4. Dina henvisningar till Yellowstowstone er bestomt inte uppdaterade. Nu er ekosystemet børjat krascha pgr.av vargen. Bjørnen lamnar parken,finns ingot mat, vargen bær på dværgbandmask och smittar ned området.
Punkt 1+2+3+4 er faktabaserade!!!!
At du kender jagare som er imot varg och lojakt, er baserat på at ni INTE har dom. Sansa dig.
Jag er i Sverige mesta av året, men jobbar met stora rovdjur i Europa, och i INGON lander vill dom ha dom , och detta er fakta!

65. Boende på landet osv...

2011-02-28 12:21

För det trettonde: Du är ingen jägare och har aldrig haft jakthundar därför att vi jägare vet att det heter DRIVANDE hundar. Lösdriveri ägnar sig endast människor åt.

64. Till ha gåt ur

2011-02-28 12:21

Jag vet inte vem du riktar detta mot men vargarna tar inga 90000 älgar eller 300000 rådjur om året. Jägarna är ju många fler än vargarna. Sen är det främst järv, lo och varg som är hotade. Björn är det inte längre, men var. Räven behövs för sorkar, möss o kaniner liksom rovfåglarna och gör verkligen nytta. Grävlinggryt har jag också här och begriper inte vad de gör för skada?! Inte hos mig i alla fall. Mårdhunden hör inte hemma här, lika lite som minken och de får ni gärna lägga krut på. Inte vill jag utrota några av de vilda djuren heller, inte heller förbjuda jakt. Men det finns många bilister som tycker älgen är en för stor trafikfara och tycker ni kunde utrota den och reagerar på att de flesta älgolyckor sker vid älgjaktsäsongen. Jag tillhör inte de som vill utrota något djur men däremot borde kanske älgjakten bedrivas annorlunda så inte djuren skenade ut på vägarna i så stor utsträckning. Men ni får lära er att dela med er av klövviltet mer än de få % rovdjuren tar idag och acceptera att antingen riskera era hundar eller låta bli att jaga med lös hund. Sen hör inte rovdjurshat hemma bland moderna upplysta människor. Om alla resonerar som du så kommer det inte finnas varken lejon, pumor, tigrar mfl rovdjur kvar. Men det är väl då du blir nöjd kanske... Snacka om att bara tänka på sig själv och inte respektera allt levande...

63. tänk först skriv sedan NR 60

2011-02-28 12:21

ett himla ståhej norr över som jag inte har stött på här nere ????????
det är väl det vi säger vi vill ha vilda djur så som du beskriver
det är det vi "norr över slås för "
och kanske det som du kallar ståhej
för allt det där som du vill skydda och värna över finns inte vid dig

62. Tack till alla er jägare...

2011-02-28 12:20

... och andra som stöttar att jag skriver här. Och tack Jägarförbundet som låter mig göra det. Liten rättelse i mitt förra inlägg. Ska stå jag INTE har långsamma vita får. Jag håller mig till raser på både får och hästar som liknar det vilda så mycket jag kan de klarar sig bättre men fåren ger sämre avkastning.

Kommentar till vildsvinsattacken till häst. Den var mindre rolig att uppleva. Jag blev glad och tyckte det var spännande att se vildsvin men det blev för spännande... Kunde aldrig drömma om att vildsvinssuggan med halvstora kultingar, skulle gå till attack när vi var ca 100 m eller mer ifrån henne! Nu var det här en särdeles aggressiv sugga. Hon missade oss med blott ett par m och min redan grisrädda häst var inte sen att dra järnet när jag insåg att hon skulle attackera och sen såg han vildsvin i varenda buske resten av ridturen!

Har stött på vildsvinen efter det bla 2 suggor med ett pärlband av röda småttingar som passerade bara några meter framför mig och hästen över stigen jag red på. Den hästen var van vid våra linderödsgrisar så han blev inte rädd men det blev jag. Kunde inte se var suggorna tog vägen i slyet när pärlbandet av kultingar passerade och var livrädd suggorna skulle attackera.

Här är det välkänt att vildsvinen tar rådjurskiden och det har också märkts. Man skyllde först på rävarna men insåg snart sambandet med svinen. Grisar är oerhört smarta och svårjagade och det hade varit bättre att vargjägarna lagt krutet på att jaga vildsvin. De har rätt att finnas men de är då banne mig inte utrotningshotade, river upp staket om det inte är el, plöjer tom genom stengärden och är de enda som fördärvar fårstängsel och viltstängsel (nät inte el). El nära marken är det enda som håller dem ute.

Här har man fått avla fram hundar som klarar hantera vildsvinen. Det måste vara hundar som vet att passa sig för vildsvinen och inte gå för nära och som är lätta och snabba för tyngre hundar får svåra skador vid en träff av ett svin. Trots det så skadas och dödas många hundar av grisarna och man väljer noga var man motionerar med hunden idag och är gärna lite högljudd vid ridturer och promenader så viltet ska flytta sig... Det är trevligt att möta vilt och vandra tyst i skogen men för att få se men det är inte kul att överraska en flock grisar! De är inte så skygga som varg och lo, det kan jag garantera! Så det gäller anpassa sig! Men även här måste vissa individer bort, som den flock som helt orädda promenerade rätt in bland människor och hästar på en ridskola och skrämde alla! Men det rör sig då oftast om förrymda djur som inte har respekt för människan. Här gör jägarna en stor insats som lär grisarna sky människan och som skjuter av de fräckaste svinen.

Redaktionell kommentar:
Du tackar fel förbund. Jakt & Jägare ges ut av Jägarnas Riksförbund, inte Jägarförbundet....
Redaktionen

61. Skitsnack

2011-02-28 07:40

Vilket jaktlag har 120 älgar och ett hundratal rådjur på tilldelning? Det är vad en vargflock tar per år. All argumentatiopn varför man ska utrota rådjur o älg samt dovvilt beror på att alla tycker det är för jäkligt att jägarna får kött. Jag garanterar dig att jag kan köpa 3 ggr så mkt kött i en affär mot vad jakten kostar. Sen nästa fråga kommer du att hjälpa till med eftersök Jasåå varför inte? Spar räv, varg, lo, björn, järv, mårdhund och grävling då får rovdjursexperterna massa att göra. Uppmaning GÅ ur jägarförbundet ni som inte bara vill satsa på rovdjur. 10 nya fyrhjulsdrivna bilar till vargspårana runt Ors samtidigt som man skär ner färdtjänste inge kaffe inga ägg. O gud va jag hoppas att ni rovdjurs vänner hamnar på såna ställen står ni då upp och skriker skit i oss bara rovdjuren har det bra. Herregud varg mot vildsvin nä gefan i o jaga vildsvin det är ju häftiga djur lika värde som vargen.

60. "Boende på landet med 3000 grisar

2011-02-28 01:14

Det går inte å jämföra hur många älgar å rådjur vi jägare tar å hur många vargen tar,de e väl kring 300 000 jägare plus många utlänska som jagar å de finns ju BARA några hundra vargar(eller finns de 300 000 vargar också?)........

59. Likt en vargflock

2011-02-28 01:14

kastar man sig över nästa byte. Ju bättre argumentering för vargens sak desto fler motdebattörer och grumligare språkbruk. Därför--bra skrivet och grattis till "han som bor bland 3000 vildsvin". Tycker du har skrivit vederhäftigt och även mustigt speciellt om "svinattacken på hästryggen".

58. Till Kalle, Marcus, Pelle H, Tyskterrier och Finnspetsen

2011-02-28 01:13

För det första är alla mina argument FAKTABASERADE

För det andra är jag inte emot jakt utan jämför vargen med människan och det är mycket enkelt, med enkel matematik som saklig grund att konstatera att människan dödar ca 100 ggr mer vilt än vad vargen gör i Sverige

För det tredje har jag jägare i familjen och känner många jägare som faktiskt är mina vänner och helt håller med i det jag skriver och är helt emot jakt på varg och lo!

För det fjärde har jag nämnt forskningsresultat från Yellowstone om beteende men också Lettland och Italien som ex och det finns fler. Lettland har 50% mer befolkning per ytenhet och är inte så urbaniserat som Sverige så det är mer tättbefolkat på landsbyfden än här. Ändå har de 20 ggr, alltså 2000% mer varg per ytenhet än här och de har inte den panik som VISSA svenska jägare har! Det skulle motsvara 4000 vargar i Sverige. Italien har en liknande täthet på varg.

För det femte så vet jag folk i varg- och björnrike där elstängseln fungerar. Och jag har ALDRIG hört ett enda fall där varg rivit stängsel men däremot björn, illvilliga människor och älg.

För det sjätte så kämpar jag på många fronter sen 30 år. Vargen är ett, räven skyddar jag också. Har tom ett rävgryt på min egen mark och haft i många år och det mitt i får och hästhagen! Har aldrig haft problem med att den tagit några av mina lamm men jag matar dem liksom rovfåglarna mfl gärna!

För det sjunde så ja människan och befolkningsexplosionen är det största problemet på Jorden och det vet alla. Det är dock inte tillåtet att jaga människor. Men jag stödjer givetvis också organisationer som lär ut barnbegränsning. Men enligt Rödluvejägarna är ju då vargen bra för den kommer ju att döda små barn skriver vissa!

För det åttonde bor jag i Blekinge och det är Sveriges minsta län och vi har på mindre än 15 år gått från 0 till 3000 vildsvin här. Jag har själv blivit attackerad till häst för 10 år sen av en folkilsken sugga och en annan satt i en gran 2 timmar pga samma sugga. Vet inte om någon attack på folk efter det hon sköts. Däremot ett antal skadade och dödade hundar av vildsvin. Det är det farligaste viltet för en hund och det vet varenda vildsvinsjägare och jag känner många!

För det nionde är vi bra mycket mer tättbefolkade på landsbygden här nere och konfrontation med det vilda är oundvikligt. Här springer både vildsvin, älg och rådjur bokstavligen genom byarna dagligen! Och ett o annat lodjur samt ytterst sällsynt (tyvärr) någon varg. Rovfåglar som glada, havsörn, vråkar och hökar är vardagsmat att de flyger över husen. Men vi är vana vid att ha de vilda djuren inpå knutarn här nere. Men norröver verkar det vara ståhej och gnäll på ett helt annat sätt än här. Ilska och hat mot de vilda som jag aldrig stött på härnere! Och inte heller behöver de vilda vara nyttiga för människan utan tvärtom får de kosta för vi de har lika stor rätt att finnas som människan och vi matar dem för att få njuta av att de finns!

För det tionde så är jag en fredlig naturälskande människa som alltid försökt anpassa mig till vildmarken och respekterar alla dess invånare som jag respekterar mina vänner. Jag lägger mycket energi på miljö- och naturvård och det som gör mig olycklig är missanpassade människor i vildmarken som istället för att respektera alla dess invånare skövlar och dödar det som inte passar dem. Det är och har varit den största olyckan i mitt liv och det är MÅÅÅÅÅÅNGA som känner just så och det har jag gemensamt med ALLA som kämpar för naturen. Rödluvejägarna, de som skövlar regnskogarna, som förgiftar planeten, röjer och förstör vildmark och utrotar djurarter är de som hindrar oss att vara lyckliga. Inget annat! Det är ointressant om vargen är till nytta för människan. Den har rätt att finnas. Den gör nytta för andra djur men effekterna syns knappast i Sverige eftersom rovdjuret människan dominerar överlägset både antalsmässigt och vad som dödas!

För det elfte så har jag husdjur är det mitt ansvar att stängsla ordentligt så de dels inte kommer lösa och orsakar skada, dels är skyddade. Och det går och man får bidrag för det men måste stå för skötsel och vissa kostnader själv, men för tusan, det ska ju ändå vara stängslat!

För det tolfte så har jag har haft flera olika sorters hundar under 40 års tid och de jag älskat mest skulle aldrig fått användas som lösdrivande jakthundar. Däremot i spårsele. De som familjen använt som lösdrivande hundar har vi varit medvetna om de risker man tar och här är väldigt mycket tätare mellan vägarna än norröver. Bildöden och vildsvinen är det som tar flest hundar här. De hundarna man jagar löst med får man ett annat förhållande till. Man vet de kan dö vid varje tillfälle man släpper dem. Det är som att jag har gamla får jag är fästa vid, tycker alla lammen är jättesöta men jag slaktar dem och äter dem och skulle ett rovdjur ta ett eller annat så ser jag det ur det perspektivet att det är i så fall mitt fel som stängslat otillräckligt och för den delen kan jag dela med mig åt lo och varg. Och nej, här tar de inte hela flocken. Jag har långsamma vita får. Mina är korsningar som springer betydligt fortare och har mark att hinna undan. Det som river får här till 99% lösa hundar. Och de tar vilt också som harar, fasaner, ekorrar mm. Hästarna är jag inte rädd något vilt djur ska ta så länge vi inte har björn här. Jag vågar inte släppa in mina egna hundar där, och det är inte hästarnas hälsa som oroar mig utan hundens! En närgången hund blir direkt attackerad av hela flocken, hur stor den än är!

Slutsats: Jag är inte emot jakten men jag är emot att folk kräver de ska ha lösa husdjur i skogen och att det inte ska finnas något vilt där som skadar dem. De som vistas i skogen och vill kalla sig naturmänniskor ska respektera hela vildmarken och ALLA dess innevånare och inte göra om den till en säker park med enbart vilt som gynnar människan! Det är egoism och är det något jag inte tål så är det egoister! De förstör den här planeten och roffar åt sig! Men planeten tillhör oss alla och vi har dessutom lånat den från våra barn och vi är skyldiga både planeten, det vilda och framtida generationer att bevara vargen och se till att populationen ökar till en levnadskraftig nivå, långt över det antal vi har idag!

57. Boende med massa grisar

2011-02-26 13:52

Ditt dravel påminner om den gången jag var inne på SRFs hemsida och läste ett repotage om Yellowstone.
Är det så svårt att begripa att dom mellansvenska skogslänen inte är en enda stor nationalpark. Det finns nämligen människor som lever och verkar i dessa områden utan kompensation och makt att påverka rovdjursstammarna. Att skogsbolag och kraftbolag bedrivit rovdrift på både skog och vattendrag, ser jag som ett betydligt större problem.
Uppskattar dock ditt till synes genuina djur/naturintresse som jag helt delar.
Tror egentligen att vi vill samma sak dvs skapa en stor svensk nationalpark (1-3 milj Ha)där naturen förblir orörd. Det har vi råd med.
Men att påstå att vargen på något sätt kan återställa nån slags naturlig ballans i dagens mellansvenska skogar är rent dravel.

56. -Hund?

2011-02-26 13:51

Klart effektivaste minskningen på vildsvin sker nog när det jagas med hundar! Hur ska det gå till då när vargarna är där? Ingen släpper väl hundarna då!

55. Boende på landet bland 3000 vildsvin

2011-02-26 13:48

Herrejösses, vilken energi du lägger ner, 3000 vildsvin, inom hur stor area? Din tomt eller? Det må vara trångt där. Du argumenterar korkat, enögt och helt utan sammanhang. All din argumentation pekar ut människan som en lågt stående varelse som borde decimeras. Ja, det stora problemet är inte rovdjuren, egentligen, det är befolkningsexplosionen. Att vi är så många på planeten är orsaken till alla gifter, rovdjurens undantryckande osv. Men varför kämpar du då inte för att begränsa befolkningsexplosionen, den är orsaken, inte människan i sig. Detta enfaldiga argumenterande mot jakt och jägare är så urbota verklighetsfrämmande och löjligt. Gå på problemets kärna, se till att hjälpa till med barnbegränsandet, det enda humana sättet att rädda planeten. Skulle vi lyckas att begränsa befolkningsökningen, att helst få ökningen att bli en minskning, så löser vi alla problem i ett slag. Ni rovdjursromantiker tar ett i era ögon stort problem ur sitt sammanhang, ni gör egentligen rovdjuren en otjänst med ert argumenterande. Med sådana vänner som er behöver vargen inga fiender, ni svamlar om sådant ni inte har en aning om, tuggar myter i en enda lång mening. Man blir matt av all den okunnighet som ni SRFare bidrar med till debatten. Ditt svammel om rovdjursstaket säger allt.
Sedan, en annan sak, vem tror du att du kan omvända på ett jägarforum? Skulle vi hålla med dig i ditt hat mot jakt och jägare? Skulle vi lägga av, för att du tycker det? Ta nu och hitta en annan plats med din okunnighet, en plats där du får den bekräftelse du sannolikt söker.
Alla skapar sin egen verklighet, och det må jag säga, det gör verkligen du. Ingen här känner igen sig i ditt evinnerliga bjäfs.
Är det provokation du är ute efter, och vad når du med det i så fall?
Den som provoceras blir oftast ännu hårdare i sin uppfattning. Vill du omvända jägare att skjuta sig själva får du nog använda en annan strategi.

Jag tänkte på en annan sak, ROVDJUR, ditt räknas väl räven, eller? Man hör inte många från er sida försvara den just nu, det skjuts just nu, mycket räv, för att man ska kunna se hur långt dvärgbandmasken spridit sig. Men det är kanske ok, eller är den enkla sanningen den, att det är inte medialt gångbart att just nu kritisera jakten på räv, det fattar tom SRF med bihang.

Till slut, dina inlägg andas hat och bitterhet, du måste vara en djupt olycklig varelse. Om du tror att du med ditt svammel kan göra någon nytta för rovdjuren, så är du helt fel ute. Börja med att skaffa dig kunskap, hela kunskapen. Se helheten. Ryck inte saker ur sitt sammanhang. Se till alla människor, även de som inte tycker som du. Vad är det som säger att din ståndpunkt är den enda rätta, och i så fall för vem? För dig, för mig, för nästa generation, för generationen efter. VÄX UPP !!!!

54. boende på landet bland 3000 svin

2011-02-26 13:48

Man kan inte jämföra Yellowstone och Sverige...de pluspoäng som vargen samlade där kan inte hända i Sveriges fullt ut brukade och nyttjade skogar och marker,det är helt omöjligt,vilket också framkommit i den undersökning som för tillfället pågår och snart skall presenteras angående vargens välgörande för svensk natur...hoppas inte på för mycket nu,enligt uppgift har de hittills inte hittat någonting positivt som vargen tillför ekosystemet som det ser ut...
Som Mr Straightpull mycket riktigt säger så lever du i det blå,du kan helt enkelt inte lita på vad de som har vargen som totem säger...

53. Boende på landet bla bla.... #37

2011-02-26 13:45

VAR i sverige finner du motsvarande obrukad areal och befolkningstäthet som i Yellowstone ????

52. Människan är världens värsta dräpare

2011-02-26 13:38

Både mot sina egna och andra djurarter. Det kan ingen säga något annat! Vargen kommer inte som nummer 2 ens om vi bara räknar i Sverige.
Inga hästar har rivits av varg i Sverige, men däremot av björn och hund! Järven (ligger på 4e plats) tar tex fler renar än vargen (ligger på 7e plats) och rovdjuren tar bara en bråkdel av vad människan själv dödar med trafiken och tjuvjakt! Ingen jägare har blivit dödad av varg men väl av björn, älg och andra jägare!
Rovdjur är rovdjur och har rätt att vara det och finnas. Vi är också i högsta grad rovdjur. Vildsvin är allätare och tar det de kommer över och rådjurskid kan lätt falla offer för vildsvin men givetvis får ju rovdjuren skulden.
Alltså jag har sett hur vildsvin beter sig både i naturen och i hägn och älgen må vara det vilda djur i Sverige som är farligast för människan men grisar är betydligt tuffare och aggressivare. Jag är inte rädd för varken varg eller lo, passar mig mer för älgen men det jag allra minst vill möta i skogen är främmande karlar, björnar och vildsvin! Litar inte på någondera! Men jag propsar inte på att utrota dem för det eller säger att alla är livsfarliga mördare! Alla har lika stor rätt som jag att vistas där!

51. Boende på landet bland 3000 vildsvin

2011-02-25 17:17

du lever verkligen i fablernas värld och kopplar beteenden hos djur till samarbete sprunget ur intelligens. Mycket skall man höra innan öronen trillar av... Men som sagt tidigare där ekosofin går in går vettet ut.
Dina kunskaper kring tamdjurshållning är minst sagt färgade av de hos SRF - dvs inte i paritet med det som krävs för riktig djurhållning. En gång för alla: De staket man får bidrag till och som förespråkas av V-skadecenter och SRF, är inte säkra på något sätt. V-skadecenter rapporterar själv endast 95% säkerhet. Säkra staket är något helt annat och mycket dyrare så sluta med dessa skräpargument - i längden går det inte att hålla djur med ett kontinuerlig extra förlust på 5%. Börja gärna räkna på hur mycket ersättning som går åt till staket och dödade djur om du skall ha varg överallt där det finns gris idag.
Dina teorier kring älgjakt och varför vilt springer över vägarna är ju helt obetalbara - så du hävdar alltså att viltolyckor bara sker under jakttid. Vad gäller trafiken är ju trots allt viltolyckorna en liten andel av totala antalet olyckor - så vad ska vi jobba med tycker du?
Slutligen, så länge jag har lagfart på min fastighet så äger jag skogen på den. Jag har att bruka den efter lagar och förordningar. Med fastigheten följer jakträtten. Jakten i sig är också reglerad. Jag följer dessa föreskrifter. Men du, som skriver "Hittills har vi respekterat jägarna också. De gör vi inte med den klick som jagar bla varg och lo" - du bryr dig tydligen inte om de demokratiska beslut som fattas. Du tänker tydligen på ett revolutionärt sätt ta över min egendom kalla den din...
Tyvärr skiner de odemokratiska inslagen inom ekosofins stödtrupper igenom. Liknelsen med en melon är slående, grön utanpå, röd inuti och dessutom några bruna kärnor.

50. Förstår

2011-02-25 17:17

att det känns obekvämt och kanske frustrerande för nr "36" med inlägg i JoJ som tar parti för vargen. Det borde dock vara OK för debatten att inte alla tycker lika. Det som är så anmärkningsvärt är att många jägare vill utrota en rödlistad art som vargen dvs att den inte ens har ett existensberättigande. En sådan hållning är helt oacceptabel för ett modernt samhälle som skrivit på förpliktelser om artbevarande gentemot EU och FN etc. Det handlar om att varje land har förpliktelser att skydda sin egen flora och fauna även om den råkar finnas på andra ställen. Jag förespråkar inte att vargstammen ska tillåtas svämma över. Vargen bör dock få spridas till hela landet med kanske ett par revir per län i snitt. Känner många jägare som har sympatier för vargen. Tror därför att det varghat man kan utläsa i många inlägg inte är så utbrett trots allt bland jägarna.

49. Människan är världens värsta dräpare

2011-02-25 17:17

Både mot sina egna och andra djurarter. Det kan ingen säga något annat! Vargen kommer inte som nummer 2 ens om vi bara räknar i Sverige.

Inga hästar har rivits av varg i Sverige, men däremot av björn och hund! Järven (ligger på 4e plats) tar tex fler renar än vargen (ligger på 7e plats) och rovdjuren tar bara en bråkdel av vad människan själv dödar med trafiken och tjuvjakt! Ingen jägare har blivit dödad av varg men väl av björn, älg och andra jägare!

Rovdjur är rovdjur och har rätt att vara det och finnas. Vi är också i högsta grad rovdjur. Vildsvin är allätare och tar det de kommer över och rådjurskid kan lätt falla offer för vildsvin men givetvis får ju rovdjuren skulden.

Alltså jag har sett hur vildsvin beter sig både i naturen och i hägn och älgen må vara det vilda djur i Sverige som är farligast för människan men grisar är betydligt tuffare och aggressivare. Jag är inte rädd för varken varg eller lo, passar mig mer för älgen men det jag allra minst vill möta i skogen är främmande karlar, björnar och vildsvin! Litar inte på någondera! Men jag propsar inte på att utrota dem för det eller säger att alla är livsfarliga mördare! Alla har lika stor rätt som jag att vistas där!

48. Varg tar vildsvin

2011-02-25 17:17

http://www.youtube.com/watch?v=h8Zbjz76iIs&feature=related

Det är inte omöjligt vildsvin tar svaga rådjur. Själv blev jag attackerad till häst av vildsvin och det var väl jag satt på den så vi kom undan... Men de har lika stor rätt som jag att finnas i naturen, vilket jag respekterar, men jag kollar mig mer noga för när jag rider och promenerar numera och några mer ensamma fullmåneritter o dito promenader i skogen det tar jag inte numera... Men jag känner tillfredsställelse att naturen och det vilda återhämtar sig efter människans utrotning av både vildsvin och varg i Sverige

47. Isa - varg är världens värsta dräpare

2011-02-25 15:27

Härlig tanke Isa har - låt oss utrota vargens bytesdjur så att vargarna blir hungriga nog för att ge sig på vildsvin! Radikalt tänkt, Isa. I Baltikum har i vissa områden stammarna av älg, hjort och rådjur i stort utraderats och där har man sett att varg i allt större omfattning tvingats ge sig på vildsvin. Varg har alltid i viss mån dödat vildsvin, men undviker detta i det längsta beroende på att vildsvin ofta lever i grupp och försvarar sig effektivt. När nöden blir större då tar även vargar större risker, varg är världens värsta dräpare och kan döda alla levande varelser med få undantag, från norra Asien ser man att varg dödar hästar och kameler utan problem. Människor är INTE undantagna, vuxna elefanter och tigrar etc. hör dock troligen till sådant varg undviker. Vildsvin äter självklart kadaver/döende djur av de flesta arter, men att vildsvin skulle jaga friska, vuxna rådjur är fantasier. Vildsvin är INTE rovdjur.
Tvättbjörn är att föredra framför varg, den är liten och ofarlig, sprider inte dvärgbandmask men dock rabies. Finns troligen inte som frilevande, reproducerande art men enstaka tvättbjörnar har rymt.

46. Vildsvin

2011-02-25 12:53

Har en fråga, känner en jägare som påstår att vildsvinen tar rådjur. Han har hittat flera stycken och även sett med egna ögon hur det skett. Är det verkligen sant? Man vet ju att gris/vildsvin är allätare men ändå? Undrar oxå om vi har tvättbjörn i vårt avlånga land.
Tillägg: Till Anders Hermansson.
"Jämför läget i Baltikum där varg börjat riva sönder även vildsvin"
Ok, så då stämmer det då att vargen tar vildsvin, kanske det inte är så dum idé iaf. Åtminstone kan man ju försöka?

45. Får Carlgrens rovdjursreligion kosta markägarna hur....

2011-02-25 11:05

...mycket som helst?
Vad säger Landsbygdsministern om Miljöministerns vargreligon?
Då det är en konfiskering av äganderätten Carlgren håller på med.
Enskilds jakträtt och äganderätten som ger ägaren rätt att förvalta sin egendom styr Carlgren med sin ekosofiska rovdjurspolitik till förmån för ekosoferna. Carlgren håller helt enkelt på att ta över Din jaktmark och Staten använder marken till rovdjursuppfödning åt miljörörelsen.Ekosofin har flera dolda agendor.

44. Varg-vildsvin

2011-02-25 09:59

Bra om vår minister Andreas Carlgren läste på om hur vildsvin och vargar fungerar. Vargen är inget hot mot vildsvin .Kan möjligen fånga enstaka kultingar som kommit från suggan. Däremot kan nog stor vildsvin skada vargar, som de gjort med många hundar.

43. bland 3000 grisar

2011-02-25 09:53

Tack vare dig har jag ändrat uppfattning om vargen,att jag kunde vart så förblindad av min okunsksap!
Mycket nyanserade inlägg.

42. Det är bara människan som skapar enfald

2011-02-25 09:28

vilket är bevisat av forskningen världen över. Vi är de värsta till att förstöra ekosystem och balans mellan djurarterna. Med våra gifter håller vi nu på att utrota bina. Om vi utrotar bina dör så gott som allt liv på denna planet ut inom 2 år, inklusive människan. Lantbruket bär den stora skulden med sitt besprutande.

Människan må inte vara beroende av vargen, mer än att vi är miljoner som mår dåligt av att djurarter utrotas och inser deras existensberättigande. Men det finns mycket forskningsstudier som visar att vargen är det rovdjur i norr som flest andra arter är beroende av för sin överlevnad under vintern. Fjällrävar och flera rovfåglar som kungsörnen äter av de djur vargen tar. Och från Yellowstone finns en film om hur vargar och korpar, Nordens intelligentaste vilda djur, samarbetar. Korparna spanar och hittar lämpliga svaga byten och kallar på vargarna och visar dem var bytet är och sen äter vargar, korpar och örnar sida vis sida av det vargfällda bytet. Ni varghatare har mycket att lära er av djuren att leva sida vid sida och anpassa sig till varandra.

Om vi haft kvar 10000 vargar som innan människan utrotade vargen i Sverige, kanske vi sluppit många allvarliga viltolyckor för de flesta älgolyckor sker under jaktsäsongen när det smäller över allt och djuren skräms ut på vägarna för att försöka undkomma jägare. Varför ska Sveriges bilister behöva betala ett högt pris för att jägarna ska få jaga? Och vilka samhällskostnader sen för sjukhusvården!

Den intensiva älgjakten kostar mer än rovdjurspolitiken och framför allt går det åt människoliv och det skapar både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt mänskligt lidande. Kanske många vargar hade skött jakten bättre eftersom det inte blivit den paniken i ett antal dagar då det smäller överallt så djuren rusar i panik än hit och än dit och ut på vägarna. Dessutom vådaskjuts det både folk och fä. Så jag har hellre vargar i skogen än vissa jägare...

Skogen och dess djur tillhör alla, inte bara er jägare och framför allt ska vildmarken och alla dess djur bevaras för framtida generationer. och för den delen känner jag många jägare och har många vänner bland jägare och samtliga dessa hatar vargjakten och de tycker nog om att förbundet låter någon skriva ner det jag skriver som motvikt till allt varghat. Själva verkar många rädda att yttra sig om vad de känner pga den hätska stämningen från de som vill jaga varg och förbundets ställningstagande i frågan.

41. De 5 stora rovdjuren

2011-02-25 08:33

http://www.fria.nu/artikel/87027

40. Vargen fixar alla problem i Yellowstone?

2011-02-24 23:06

http://www.bozemandailychronicle.com/news/article_78fa30b6-402e-11e0-bc0b-001cc4c002e0.html

39. bästa redaktören

2011-02-24 22:19

Detta är mitt förbunds medlemswebsida. Som betalande medlem skulle jag uppskatta om sådana inlägg som "Boende på landet...osv" inte publiceras. Vi har läst deras budskap till förbannelse och ständigt samma ekosofiavgudande budskap. Som sagt, som medlem skulle jag vara tacksam.

Svar:
Vi städar bland inläggen och tar bort uppmaningar till brott, uppenbara faktafel, inlägg som inte alls handlar om saken och så vidare. Den som håller sig till sak och argumenterar för sin sak cencureras inte. Det skulle bli en tämligen ointressant sida, om någon satt som smakdomare och tog bort inlägg med hänvisning till att skribenten tycker fel.
I slutändan handlar det alltså om förtroendet för forumet. Hoppas du förstår hur vi resonerar på redaktionen.

Mikael Moilanen, reporter

38. Rødluvan och KSJ

2011-02-24 21:24

kan ni hitta nogon som helst forskare som bekræftet at vargen har nogon som helst betydning i ekosystemet?????Om ni kan skulle ni være de førsta, lycka til, hører gerna av er, når ni hittat denna forskning/svar. Vargen gir inte mångfald,den gir enfald!!

37. Vargen förstör inte den biologiska mångfalden

2011-02-24 21:23

Se där nu reagerar ni jägare när Carlgren gör bort sig på det hållet men inte när han gör bort sig så det gynnar varghatarna! Som forskaren säger kan vargen varken utrota den ena eller andra djurarten. Vildsvin vandrar i flock och kan försvara sig, vilket en hel del hundar och en och annan människa fått erfara. Vargen kan inte utrota vildsvinen, lika lite som rådjur och älgar.

Ni jägare kan med era gevär utrota allt. Ni tar 90000 älgar om året och 300000 rådjur. Vargen lyckas bara ta några få % av vad ni tar och givetvis är det så med vildsvinen också. Men att påstå vargen förstör den biologiska mångfalden var lika dumt som Carlgrens kommentarer!

Jag säger bara Yellowstone Nationalpark! Sedan vargen infördes där är hjortdjuren friskare och det beror på att vargen är ett relativt långsamt rovdjur. Den klarar bara ta de svaga och sjuka djuren. En björn är ca 40-50% snabbare, lika snabb som en häst faktiskt, och kan ta även friska djur. Vargen håller därför stammarna friskare genom att sålla bort de dåliga djuren och dessutom slipper dessa gå en plågsam, långsam död till mötes. Trots allt är det mer skonsamt att de dödas av ett rovdjur. Särskilt gäller detta vintertid när björnarna sover.

Jägarna kan decimera antalet djur, men de är inte närheten lika duktiga på att välja ut de svagaste och sjuka individerna. Där är vargen det överlägset bästa rovdjuret! Dessutom ger vargen föda till många andra djur som är beroende av vargen för sin överlevnad vintertid. Det gäller såväl stora rovfåglar som mindre rovdjur. Dessa har också ökat i takt med att vargen ökat. Att vargen tar tamdjur, framför allt får och kalvar när den ges tillfälle beror på att våra tamdjur är feta och långsamma. De beter sig som sjuka och svaga djur i ett rovdjurs ögon. Men dels får man bidrag till stängsel som välskött bevisligen fungerar, dels får man ersättning för rivna djur.

Det som startat vargjakten är inget annat än att ni vill jaga med hund lös. Men det är inte vargarna som dödar flest jakthundar! De flesta som dör drunknar eller blir överkörda och vargen kommer långt ner som dödsorsak med ett fåtal hundar. Det är inte nödvändigt att jaga med lös hund. Den som väljer att släppa sitt djur lös tar en risk och det ska inte de vilda djuren behöva lida för! Vargen är en hotad djurart och den har rätt att finnas. Med den urbanisering vi haft bor idag ca 90% av Sveriges befolkning i tätorterna. Det finns gott om plats för vargen på landsbygden där det finns skog och bytesdjur.

Tamdjur kan lätt skyddas med rätt stängsel men att kräva att vildmarken ska vara hundsäker, det är verkligen att tro att jägarna ska bestämma där. Vi andra som inte jagar respekterar vildmarken och djuren där. Hittills har vi respekterat jägarna också. De gör vi inte med den klick som jagar bla varg och lo. Den klicken stämplar hela jägarkåren just nu. Uppenbart spökar Rödluvan spökar bland vargjägare för det målar upp det ena osannolika skräckscenariot efter det andra, utan några belägg. Personligen möter jag många ggr hellre varg än vildsvin men även om vildsvinen inskränkt mitt friluftsliv något, anser jag att de har större rätt än jag till skogen och respekterar dem och anpassar mig! Det är kanske så att vi är mer flexibla här i söder för vi har på mindre än 15 år gått från inga till 3000 vildsvin bara i lilla Blekinge men ni norröver gnäller över knappt 200 vargar på en jätteyta i jämförelse! Samma yta i Minnesota USA har 3000 vargar och det funkar med lokalbefolkningen och Lettland som har 50% mer invånare per ytenhet, och mycket större andel av befolkningen bor på landsbygden, klarar hantera 20 ggr så många vargar per ytenhet utan detta gnäll!

Vargjägarna i Sverige är jägarklassens värstingar men tyvärr är det ju alltid de som hörs mest och som deras ledare lyssnar mest på. Jag vet det finns så många jägare med en annan åsikt, många fler än de som vill jaga och helst utrota vargen, men de kommer inte till tals. Det är ju så med de som inte vill bråka och inte vill andra illa. Tyvärr blir vi nertrampade om vi inte säger ifrån!

36. KSJ - tänk på vad du skriver

2011-02-24 21:19

"Obegåvat rakt igenom att inbilla sig att högsta tonläget vinner." - precis samma sätt som som SNFs Bagdad Bob då. Den kritiska granskningen gäller nog båda parter...
Vad gäller bedömningen av den intellektuella nivån på inläggen bör du nog inte hålla så hög profil. Ditt första inlägg satte ju nivån klart och tydlig med "...har jägarna redan visat sin inkompetens..."
Uppriktigt sagt verkar du ha svårt att inse att denna sida inte är till för dig, den är till för jägare. Kommer du med dina ekosofiskt färgade argument och dåliga fakta får du räkna med rekyl. Ger man sig in i leken får man leken tåla skulle man också kunna säga.

35. Rödluvan och KSJ

2011-02-24 19:29

Att uppfostra vargtyckarna är ett Sisofys-göra. En tredjedel av våra arter är beroende av det landskap människan skapat där kreaturen är själva motorn i den biologiska mångfalden. Vargen utarmar denna tredjedel. Vargen bidrar inte till biologisk mångfald, den raserar den.

34. Hur bidrar Rödluvan?

2011-02-24 19:26

Hur bidrar sign. Rödluvan till den biologiska mångfalden? Skriva vad som helst och tro att du är smart?

33. Hans Karlsson

2011-02-24 19:26

känner sig tydligen rejält vingskjuten med tanke på alla okvädningsord som han häver ur sig. Obegåvat rakt igenom att inbilla sig att högsta tonläget vinner. Oftast är det precis tvärtom utom kanske i era jägarkretsar. "Springer" i skogen var ett uttryck för att jag rör mig i skogen. Oftast sakta och observerande. Detta är en självklarhet om man vill se och uppleva något. Som om det behöver påtalas. Karlsson har kapitala älgar på sina jaktmarker. Kan möjligen vara sant om han jagar i Norrland. Annars bara i undantagsfall. Att uttala sig om kunskapsnivån på basis av korta inlägg i dessa spalter låter sig inte göras som Karlsson tror. Uppenbart behövs det folk som inte okritiskt sväljer all hatpropaganda mot vargen som du och dina gelikar ägnar er åt.

32. Inte bara Carlgren..

2011-02-24 18:37

"Man ska också tänka på att vargen förstör den biologiska mångfalden.."

Man kan inte bara skriva vad som helst och tro sig låta smart. På vilket sätt anser du ( eller kanske hela jägarkåren?) att vargen förstör den biologiska mångfalden?

31. Ja du Carlgren

2011-02-24 16:03

Du har lyckats göra bort dig rejält några gånger nu. Först halsstarriga utspel om utplanteringar av varg från svenska djurparker för att ta något. Nu tycker du att vargen ska ta grisen. Du visar med det här uttalandet att Du inte vet hur det fungerar. En vargflock kan inte ta vuxna grisar, inte en chans, kultingar javisst men det är förenat med stora risker. Hursomhelst så duger det här inte till någon förvaltning av grisstammen. Ska bönderna som ropar på hjälp mot grisarna ringa till vargen nu eller hur tänker du? Eller ska jägarna bli bestyckade med varg istället för vapen eller tom med istället för hundar, ja det måste vara så du tänker. Bra ide, vi jägare ska ha varg istället för hund.
Nu fattar jag!

30. Carlgren konfiskerar jakträtten åt ekosoferna

2011-02-24 16:02

Jag håller med Anders Hermansson det är en fråga om TRO! i form av ekosofi, religion och ideologi vi ser i Andreas Carlgrens rovdjurspolitik.
Men det är också en konfiskering av äganderätten vi ser.
Med rovdjurspolitik lägger Carlgren beslag på jakträtten till förmån för ekosoferna.
Enskilds jakträtt och äganderätten som ger ägaren rätt att förvalta sin egendom styr Carlgren med rovdjurspolitik!

29. CARLGREN?

2011-02-24 13:41

Har nu helt tappat koncepterna och tänkandet, inte bara för sig själv utan för partiet han tillhör! Bara frammkastandet att ökad varg stam skulle hålla nere grisarna, i och för sig så är iden kanske inte så dum fast i omvänd ordning. Grisarna kanske skulle hålla sig mer i skogsmarkerna för de är nog inte främmande för att käka upp en eller annan varg, för tro inte att grisen backar för vargen. Calgrens uttalande blir tokigare och tokigare, passar väl ihop med NR 13 i den kommentar han skrev! Säger som några andra vi i södra delen har ett flertal kapital tjurar och efter jakten iakttagits från 10 till 21 taggare det du. Men så har vi inte några fortlöpande människor som far fram i mark och skogar.

28. Centern går från klarhet till klarhet

2011-02-24 13:41

Trodde verkligen botten var nådd när Maud trodde hon skulle kunna sänka elpriserna genom att ta bort tillsvidareavtalen. Men tydligen lyckas man inom C att ta sig än djupare ned i dyn. Dyrt för svensken i båda fallen dock.

Hur tänker denna människa egentligen? Med tanke på att grisarna till största delen finns i de mer tätbebodda lantbruksområdena i Sverige så blir det ju intressant hur tamdjursuppfödningen skall klara sig. De staket som krävs för att förhindra angrepp blir extremt dyra att bygga (jag pratar nu inte om Viltskadecenters och SRFs skitstaket utan om riktiga staket - googla på predator fence och se själva).

Som vanligt är det lätt att prata om kostnader när man hanterar andras pengar. Calle S hade en intressant länk till en insändare i Skogsaktuellt - undrar om inte trycket från markägarna kommer att bli för stort och väcka pappa M snart...

En kostnad som Carlgren direkt kan lägga till sin vargkalkyl bör vara trafikeftersöken. Finns ingen anledning för jägare att sponsra dessa längre efter denna krigsförklaring mot jägare och stora delar av landsbygden.

27. Carlgren

2011-02-24 13:41

du kan fråga oss som har gris vilket vi föredrar varg eller gris jag har gris runt huset vist bökar dom men heller det en varg. bökningar går att fixa men vad skall jag gör amed mina hundar när det inte finns några djur kvar att jaga. Så vill du ha C-partiet kvar i regeringen så får du nog tänka om

26. jägare i mellansverige

2011-02-24 11:11

bjud ner oss som inte har något att jaga, vi har många hundar sysslolös

25. KSJ!

2011-02-24 11:11

Du kan lika lite som Carlgren och av vildsvinsjakt förstår du inget.
Vi har flera kapitala älgtjurar på marken där jag jagar men dom visar sig inte för en flåsande språngkalle utan du får nöja dig med oerfarna pinnar. En idag bef. älgstam innehåller sällan mer än 4-5 älgar per 1000 ha. Och du KSJ, jag har sett att du börjar sprida din okunnighet i SN också, onödigt.

24. Återigen...

2011-02-24 11:10

...visar Carlgren att han är snabbare i käften än i huvudet. Tyvärr är det inte det första uttalandet som lyser med okunskap och populism.

23. Parti politiskt logiskt tänkande?

2011-02-24 11:10

De styrande i sverige fortsätter visa arr de inte har en gnutta verklighetsanknytning.
De följer dessutom samma spår som tidigare beslutsfattare sedan mitten eller till och med början på sjuttiotalet har gjort, använt bla vargen som ett påtryckningsmedel för att få folk att lämna landsbygden, och även om det inte har med den här artikeln, så visar det sig att nu är lodjuren med i den cirkusen med. Men vad ska man säga, kan vuxna mänskor se en del sporter som religion, så kan Andreas Carlgren leka frikyrkopastor med rovdjuren som en gloria över sina huvuden som symbol

Men inte tänker jag hänga på i kören och skalla prisad vare Andreas Carlgren!
Tänker du?

22. Apropå dvärgbandmasken..

2011-02-24 09:56

Vem hjälper f.n vetenskapen med att leverera in rävar för undersökning?
Jo- de förhatliga jägarna! Vad bistår Pernilla, "mormor" och ekosofgänget med? Jo med en massa tokig teori och tyckande vid tangentborden ,typ damen som på en annan sida tyckte synd att rävarna behövde skjutas och föresslog att de skulle bedövas och sedan undersökas! Fundamentalistföreningarna skulle säkert ställa upp med sovvagn till SVA..

21. Ekosofi - vår tids galenskap

2011-02-24 09:32

Det har ett antal ”biverkningar” att öka antalet vargar till en nivå där vargar river sönder tillräckligt många vildsvin för att vildsvinsstammen skall minska:
Älgar, hjortar, rådjur mm. måste först rivas sönder i en omfattning som minskar deras antal till en liten bråkdel av dagens. Jämför med läget i Baltikum där varg börjat riva sönder även vildsvin.
Vi kommer att få in rabies, hundens- och rävens dvärgbandmask, därtill kommer till exempel trikinsmitta att mångfaldigas. Men även ett antal andra smittor, till exempel neospora och brucellosis sprids effektivt av varg.
All småskalig djuruppfödning och renskötsel kommer att bli omöjlig.
Häst- och hundsport kommer i stort att upphöra.
Den fria betesrätten i Norge med bland annat miljontals får på fjällbete kommer att försvinna.
Jakt, bär-, svampplockning och mycket annat friluftsliv är det bara att glömma.

Allt detta därför att miljöministern vill ha död på ett antal vildsvin?

Nej, knappast. Här är det fråga om tro i form av ekosofi, religion och ideologi har alltid fått kosta hur mycket som helst. Så också nu, miljöminister Andreas Carlgren arbetar hårt för att rovdjuren skall nå de mininivåer som finns i propositionen ”En sammanhållen rovdjurspolitik”. Ett stort steg framåt för Carlgren och dessa ekosofa mål var när han fick propositionen ”En ny rovdjursförvaltning” godkänd av riksdagen 1990.

Mot denna bakgrund är det självklart att Andreas Carlgren saknar intresse av att bekämpa dvärgbandmask i Sverige.

20. Mats

2011-02-24 09:24

Och glöm inte, att dom samtidigt får möjlighet att hjälpa den utrotningshotade dvärgbandmasken..

19. Om inte Fredde så Mådan...

2011-02-24 09:24

Nu får väl überdängaren Carlgrens chefer ta honom åt sidan å försöka tala förstånd me'n. Han verkar ju helt desperat kraken och skämmer ju ut sig totalt i sin uppenbara brist på kunskap om det han ska bestämma över. Fast... Lite skoj är det förstås även om hela Sverige förlöjligas i omvärdens ögon. Man undrar vad nästa desperata förslag blir för att rättfärdiga vargens förekomst?

18. Till KSJ

2011-02-24 09:23

Om jägarna fick använda dom hjälpmedel som finns i dag skulle jakten på rätt gris vara mycket lätt, så detta är ett fall som allt annat ett fall av innkompetens på statlig nivå

17. ksj

2011-02-24 09:22

Testa att smyga istället för att springa.

16. Stövarjägarn

2011-02-24 09:20

Håller med dig var finns 10 älgar per 1000 ha.
En sak till Jens säger att ett normalt vargrevir omfattar 100 000 ha.
Hur kan det då få plats så många revir t.ex i Värmland som det nu är.

15. Ett exempel?

2011-02-24 09:20

Jens tog ett exempel. Inte ett från verkligheten! Utan ett från skrivbordet. Min älgjakt försvann. Vargarna tog det sista som fanns kvar. Okunniga kappvändarpolitiker har aldrig varit bra för den biologiska mångfalden.

14. Rätt Carlgren !!

2011-02-23 23:24

Rätt.Etablera stora vargstammar i Södra Sverige.Där nere har man en positiv bild av biologisk mångfald till skillnad mot dom barsliga nollvisionärerna i Dalarna. Där har man anseende hos allmänhet och organisationer. Där har man seriösa jägarkretsar som gärna tycker att varg passar på de egna jaktmarkerna och hägnen.
Och vargen är ju bara ett missförstått djur som inte utrotar sina bytesdjur eller gör nån skada,varför skulle dom inte etableras i viltsvinsområdena och göra nytta för allmänheten?

13. Bra Carlgren

2011-02-23 23:23

Carlgren har helt rätt i att vargen kan vara en del av lösningen på vildsvinsexplotionen. Därom råder inget tvivel mer än i spalterna på Jakt o Jägare. Det är beklämmande att behöva läsa att vargen skulle bidra negativt till den biologiska mångfalden som nämns i artikeln. Då räknar man bara mångfald i antal älgar och rådjur. Som om ekosystemen bara bestod av jaktbart vilt. Som om alla djurarter och fågelarter måste förvaltas av jägare etc.etc. När det gäller grisarna har jägarna redan visat sin inkompetens liksom när det gäller att förvalta landets älgstam. När såg man senast en kapital älgtjur på 16 taggar i södra Sverige. Jag som springer i markerna till vardags har inte sett annat än cykelstyren på 30 år.

12. Vildsvin fungerar inte så

2011-02-23 23:22

Vildsvin fungerar inte så. Om vargen skulle börja gå på vildsvin blir dom snart varse. grisarna lär sig sammarbeta och anfalla allt som kommer i närheten. Denna effekten har visat sig på samtliga områden där det finns vildsvinstammar som jagas ofta. Det kommer skördas offer på alla so går ute i skogen oavsett om dom bara promenerar eller jagar. Jag blir mållös av denna okunskap och hur dom får använda sitt veto. Hur i hela friden kan detta få försegå. Det är ju en blind som leder en blind. SNÄLLA kan inte någon vakna innan det är försent!?!?!?

11. Nu är dom helt borta

2011-02-23 23:21

Hur tänker dom nu? Hur många vargar ska vi ha i landet om dom ska hålla efter vildsvinen? Alltså ska vi ha varg från norr till söder i hela landet? Tror inte vildsvin står överst på vargens matlista.
Nu har dom bevisat ännu en gång så lite dom kan, skrämmande!!

10. Valuta på pengarna

2011-02-23 23:20

Det kanske var så miljöministern tänkte när han i media försvarade kostnaderna gällande varg? Det är väl i för sig bra att han har en restriktiv ekonomisk grundtanke, det rimmar dock dåligt med den accelererande miljonrullning vi ser i övrigt kring vargfrågan. Resten av hans uttalande var desto mer oigenomtänkt och oförankrat i fakta, meningen med varg som hjälpmedel mot växande viltstammar är ett hot mot den så viktiga biologiska mångfalden, och har aldrig varit meningen med vargens återinträde i den svenska faunan. Det är förvånande att sveriges miljöminister, ansvarig för viltförvaltningen nationellt samt ansikte utåt internationellt, fäller denna typ av uttalanden när han har tillgång till hur mycket expertis som helst. Ytterligare bränsle i denna mkt infekterade fråga.

9. Carlgren ser inte konsekvenserna av sin rovdjursideologi

2011-02-23 23:18

I P4s radioprogram så får vi en inblick i vad Andreas Carlgren har för planer.
Vargstammen skall stärkas genetiskt och sen skall vargarna tillåtas öka till sådana nivåer så att vargarna löser problemen med vildsvin i södra Sverige, säger Carlgren i radion.
Då kommer det att behövas tiotusentals vargar!

Det är dessutom känt att först när alla älgar, hjortar och rådjur är uppätna som vargen börjar käka
Vart är jakten, jägarna och jakthundarna på väg? Det är nu en rimlig fråga även för våra jägareförbund?

I frågan om utsättning av vargvalpar i lyor så sänder finnarna, djurparksföreningen och forskare samma signaler till regeringen, DET GÅR INTE!
Men Carlgren lyssnar inte på några andra personer, på argument eller på vilka konsekvenser hans rovdjurspolitik medför. Det måste vara ett misstag säger ministern när någon inte köper hans ideologiska uttalanden.

Inte ens hotet att rovdjuren kommer att smitta ned hela Sverige med dvärgbandmasken får ministern att reagera. Rovdjurspolitikens mål är att de ska bli balans mellan rovdjur och bytesdjur i Sverige.
Och då finns inget utrymme för jakt. Med hjälp av rovdjuren skall Carlgren avveckla jakten, jägare och jakthundar.
Kosta vad det kosta vill!

Jag börjar tycka att vår miljöminister (läs diktator) inte är riktigt klok i huvudet, det är i varje fall något som är fel när han inte ser konsekvenserna av vargpolitiken.
Men med makten över våra skattemedel och våra myndigheter kommer Carlgren att ställa till med mycket stor skada. Alla som utnyttjar naturen på något sätt kommer att få betala priset.

8. Grattis herr Carlgren,

2011-02-23 23:14

du är nu på väg att skicka ditt centerparti ända ner under fotsulorna. Passa på att göra skillnad, för efter nästa val får du söka nytt jobb. Möjligen kan det bli några röster från plattan eller östermalm. Fattar ni inte, ni centerpartister, att ni tar INGA röster från MP. Miljöterroristerna har redan kommandot över den svenska rovdjursgalenskapen. Landsbygdsbefolkningen och jägarna vinkar nu farväl av sitt gamla parti. Försök att undvika att tänka själv herr Carlgren, det är inte din starka sida. Du förstår i matchen mellan varg och vildsvin, har inte vargen mycket att hämta, en och annan kulting, ja. I Ryssland är vildsvin det enda som finns kvar att jaga för landsortsbefolkningen på många platser, vargen har tagit rådjuren, hjortarna och älgarna. Så vill du begränsa vildsvinen får du vackert be jägarkåren.

7. apropå Jens uttalande

2011-02-23 23:13

Vargen kan inte utplåna älgen. Låt oss leka med siffror då, säg att det finns 500 älgar och vargen tar 120, då finns ett litet utrymme för jakt. Om vi också krymper revirstorleken till 50 000 ha så finns 250 älgar, vargen tar 120... kan man då säga att Jens teori håller i längden? Jag skulle inte våga.

6. Heja Carlgren!

2011-02-23 23:13

Tycker Carlgren kommer med en bra idè ;) Bara att skicka vargarna till ställena där vildsvinen finns. Alltså södra Sverige. Dra sen staket efter Dalälven så vargarna inte kommer tillbaka bara.

Carlgren och Co får ta och anpassa sig precis som befolkningen i Berlin. http://svtplay.se/v/2333974/naturfilm/djur_i_stan__vildsvin_i_stan?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2335223/sb,p113658,1,f,-1

5. Finns det några fakta..

2011-02-23 20:45

till hur det förhåller sig med vildsvin i vargtäta marker? En enstaka forskares "nja" väger nog inte så mycket i sammanhanget.

4. Var hittar Jens 1000 älgar?

2011-02-23 19:38

Var hittar Jens älgstammar med 10 älgar per 1000 ha? Sverige består av 40 miljoner ha landareal med en vinterstam på ca 190 000 älgar, En normal älgbonitet håller då mindre än 5 älgar per 1000 ha i vinterstam, Det är väl inte meningsfullt att resonera om höst/vinterstam då jakten i princip balanserar älgstammen så normaltäthet torde vara lika.

3. återigen

2011-02-23 19:37

tänkte Carlgren till lite själv i vargfrågan och det blev precis lika rätt som när han svamlade om vargvalpar från djurparkerna...ingen har väl heller aldrig påstått att det råder spjutspetsintelligens hos våra politiker ens rovdjursfrågan... men det här...vilken pajas...

2. ursäkterna

2011-02-23 19:37

för att hysa varg börjar bli armsådda,hum hum

1. Avgå Carlgren!

2011-02-23 19:37

Avgå Carlgren, nu har du tappat greppet fullständigt samt min röst.
Dumheter, okunskap och struntprat. Självklart kan inte vargen påverka vildsvinsstammen i någon större utsträckning. Hur många vargar tänker du dig igentligen 5- 10.000?
Riksdagsbeslutet gäller fortfarande har du glömt det. Avgå omedelbart du är oduglig på din post och ej värd din höga lön. Vargen kostar alldeles för mycket redan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere