• Älgskadefondsföreningen

Varg skjuten vid attack på hund

AktuelltPublicerad: 2014-01-06 20:39

En varg sköts på trettondagen i Lindesberg när den försökte ta en jakthund.
– I jaktlaget är vi översvallande glada över att skytten lyckades rädda hunden, säger jaktledaren.

Händelsen inträffade strax efter klockan nio i Yxe i Lindesbergs kommun.

– Vi jagade småvilt och hunden, en wachtel, hade drivit rådjur men gick tyst för tillfället. Plötsligt kom den ut på ett öppet fält och hade en varg efter sig. Passkytten sköt först varningsskott och sedan verkanseld, berättar jaktledaren.

Hunden klarade sig
Skytten avlossade det första skottet på ungefär 100 meters avstånd och det gick åt tre skott innan vargen blev kvar på platsen. Hunden var fysiskt oskadd.
– Han verkar klara sig. Vi släppte honom på ett annat ställe under eftermiddagen, berättar hundägaren Mats Aronsson.
Länsstyrelsen skickade ut besiktningsman William Lundin och hans bedömning är att skytten följt lagen.

Inte ett fall för polisen
– Jag har kartlagt spåren på platsen och de visar att vargen gick till attack mot hunden och att det gått helt korrekt till, säger William Lundin.
Han kommer därför inte att föra saken vidare till polisen.
Det finns inget känt revir i området och William Lundin bedömer att den skjutna hanvargen är född i fjol.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

56. JOnte, vargar och kofisar lika viktiga för klimatet

2014-01-15 08:32

Citat: "Kan bara konstaterat att naturen har tagit fram en fungerande balans mellan växter - växtätande djur och rovdjur".
Om JOnte trillar ur ett flygplan på hög höjd så faller han snabbt mot jorden, under fallet råder (fungerande!) balans mellan tröghet, tyngdkraft och luftfriktion, men trots att naturens krafter balanserar varandra perfekt under fallet, så slutar det ändå inte lyckligt. JOnte har uppenbart inte förstått att det inte råder någon statisk "artbalans" i naturen. Denna artbalans du skriver om rådde ju även under de fem stora utdöenden, ändå dog mer än 99% av jordens alla arter ut. Som jag visade i mitt inlägg #50 så borgar inte fina titlar för att resultaten är sanning. Med en parafras av Palmes kända uttalande kan man säga att "Trams är trams om än i en studie som publicerats i Science".
Vargen är ett skadedjur som inte tolereras i människors närhet. Jakthunden är nödvändig för en fungerande landsbygd i Sverige.

55. #48 om hänsyn

2014-01-14 13:18

Hänsyn var det frågan om, inte om du bryter mot regler eller inte.
Jag hävdar att de intressen du företräder, SRF och MP, är fullständigt hänsynslösa mot jägare och övrig landsbygdsbefolkning.
Dessutom saknar de respekt för riksdagen, folket högsta förträdare.
Jag tycker du ska tänka dig för innan du säger att man ska visa hänsyn, det verkar vara ett obekant begrepp i dina kretsar.

54. Tasmanian Devil...

2014-01-13 14:42

...är väl ändå ett pungdjur som typiskt har haft sin chans då den lever skild från bland andra den vanliga vargen?
Dingon är en liten variant av vargen förvisso, och ett tidigt sabotage mot Australiens djurliv.

53. Intressant konflikt

2014-01-13 09:59

Australien har väl också vargar men de kallas dingo, varg eller hund kan ju diskuteras, men den ylar i vart fall
På Tasmanien har man en ännu mer lokal variant, Tasmanian Devil, ett djur med en enorm bettstyrka, givet att det är ganska litet, Namnet säger vad det är.

52. Naturens statiska balans?

2014-01-12 20:02

Och om den rubbas så kommer klotet att lämna sin bana runt solen och vilset kallna ute i världsrymden?
Arter kommer och går. Den enes död blir den andres bröd. Varför måste alla arter ha tillgång till alla hörn av jorden? Det är de avskilda delarna som skapar möjlighet för nya arter. Någon som tror att Australien utvecklat alla sina arter om vargarna funnits där?
Långt efter att ekosoferna dött ut kommer det fortfarande dö ut och skapas arter. Men det är ju så att vi skall ha sådana vilsna själar i vår egen art.

51. Hästeva 961

2014-01-12 12:37

Jag tänker inte slåss mot vad jag kallar "internettroll" eller Don Quijote väderkvarnar

Kan bara konstaterat att naturen har tagit fram en fungerande balans mellan växter - växtätande djur och rovdjur. >och sett över hela jorden finns det en stor variation, Djur och växter i Sverige - Sydafrika - Australien Amazonas har knappat några gemensamma arter men det har skapats en lokal artbalans. Den har väl fungerat i 100 000 tals år, men tydligen är denna balans inte fungerande för jägare.
Människan möjligheter att påverka skeendet i naturen har bara varit reellt möjligt i en mycket kort period, kanske 100 år eller så.
För mig är jakt att ta av överskottet, ibland finns det stort överskott ibland lite mindre ibland håller något på att gå snett, då får vi gemensamt försöka återställa balansen / EVAefter läkarbeök i veckan är jag nu återställd fr krånglande luftrör
Ha ett bra 2014 inkl Jakt /

50. JOnte och vetenskap kontra ekosofisk rashygien

2014-01-11 16:42

Forskare har funnit att varg och andra stora rovdjur är viktiga för att hålla jordens klimat stabilt, eller som Bo Ebenman, professor i biologi vid Linköpings universitet säger i en artikel i SvD angående i Science publicerad studie, citat: ”För eftersom rovdjuren indirekt gynnar växtlighet så bidrar de också till att motverka växthuseffekten och jordens klimatförändringar. Växterna som gynnas av rovdjuren tar nämligen upp en hel del kodioxid”.
Från 1921 och fram till 1958 fanns Statens institut för rasbiologi, där bedrevs forskning i rasbiologi av kvalificerade forskare som publicerade studier som genomförts med hjälp av medicinska, biologiska, statistiska, antropologiska och genealogiska experter och med bruk av vetenskapligt erkända metoder. En av de mest framträdande tillskyndarna var Herman Nilsson-Ehle, internationellt ryktbar som en framstående genetiker, men drösvis av andra kända vetenskapsmän stod bak, bland annat medicinare.
Bo Ebenman har genom litteraturstudier funnit att rovdjur motverkar jordens klimatförändringar. Docenten Bertil Lundman verksam på Rasbiologiska institutet fann genom sina studier att nordiska folkstammar var psykiskt och fysiskt överlägsna andra stammar och att uppblandning från andra stammar verkar förstörande på den nordiska individens moraliska halt.
Vad har nu Ebenmans och Nilsson-Ehles studier för gemensamt?
Det gemensamma är att båda studierna använder en vetenskaplig täckmantel för att torgföra ideologier som i båda fallen är ren gallimatias. I Ebenmans fall inses det enkelt därför att jorden genomgick förändringar från en glödande boll med en giftig atmosfär, med till tider extrema halter av koldioxid, till en planet där liv kunde uppstå och trivas utan hjälp av vare sig varg eller tiger, och genom att jorden såväl före som efter rovdjurens uppkomst genomgår kraftiga cykliska och icke-cykliska klimatförändringar. Det är väl känt att det är miljörörelsens våta dröm att kunna hävda att rovdjur är nödvändiga om vi skall kunna undvika domedag till följd av koldioxidutsläpp, och det är väl känt att drösvis av vetenskapsmän ägnar sig åt denna fråga. Men liksom Nilsson-Ehle drar de skam över all vetenskap.
En viktig orsak till att avliva alla vargar är just vargens förmåga att sprida livsfarliga parasiter och sjukdomar.

49. # 41

2014-01-11 16:41

När tycker du att det är befogat att varg och lo ska få gå omkring med skabb? Enda skälet är väl att du hatar djur överlag. Eller ska de drabbade djuren behandlas, det krävs flera behandlingar eller ska de isoleras för att se om de kan bli resistenta mot skabben? Eller ska man bara konstatera att det är naturens gång. Om du tycker att det är naturens gång, så hoppas jag att du lever efter samma lära själv. Inga läkarbesök vid sjukdom. Du kan ju inte mena att människan är viktigare än vargen, någonsin.

48. Till 46.

2014-01-10 16:24

Det skulle aldrig falla mig in att bryta mot några regler eller lagar. Du känner mig väldigt dåligt. Jag har bott hela mitt liv 62 år på landsbygden och jag vet vad som gäller.
Trevlig Helg.

47. Kjelle Du känner inte mig

2014-01-10 15:39

Därför skall du inte göra påhopp som du inte har belägg för
Jag har en natursyn som innebär att naturen inte enbart finns där för att man skall kunna jaga.
Du kanske också skall läsa,
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rovdjur-avgorande-for-ekosystemen

46. # 44 och hänsyn

2014-01-10 15:38

Det är ju inte direkt något som utmärker de intressen du företräder.

45. Till 30.

2014-01-10 13:45

Lars S skrev om bilkörning på privata skogsvägar inte ingår i allemansrätten. Helt riktigt. Dom vägar man får köra på och ingår i allemansrätten är vägar man får stadsbidrag till. Men man ska alltid visa hänsyn.

44. Till 22.

2014-01-10 13:45

Jag kommer att finnas i valstugan på stortorget i Örebro vid olika tidpunkter och dagar. Jag måste sköta mitt arbete också så jag får lön. Att stå i valstugan gör jag utan ersättning. Det är intressant att stå där och prata med folk.

43. 37#

2014-01-10 13:45

Han ser för mycket på alla dessa djurprogram på tv! En förskönande bild på rovdjur som kanske dödar en skadad gnu. Och alla andra romantiserade varg program som visas. En falsk bild som förvränger huvet på asfalts folket. Det är medias fel att det finns så mycket okunskap i städerna. Vargen är ett skadedjur och är inte till glädje för någon!

42. Till 32.

2014-01-10 13:44

Jag kan tyvärr inte säga något om Rewilding Europe rörelsen. Jag har ingen aning om vad det är. Har aldrig hört talas om den.

41. Hästeva Sjuka och skadade djur skall tas bort

2014-01-10 13:44

Självklart tycker jag att sjuka och skadade djur om möjligt skall tas bort, för att stoppa lidande och smittspridning, någon skillnad på arter borde man inte göra, i normalfallet.
För övrigt kan du ju läsa denna artikel
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rovdjur-avgorande-for-ekosystemen

40. # 37

2014-01-10 09:56

Du höll dig långt från diskussionen om skabb. Visst ja, det är bara räven som sprider den ohyran. Det är vargen som drabbas. Förlåt JOnte

39. Vargen är en stor smittspridare!

2014-01-10 09:56

Där vargen finns sprids farliga sjukdomar. Rabies, dvärgbandmask och mul & klövsjuka är några av de mer kända. Det är bara en tidsfråga innan vi har vargens följeslagare här också.

38. #35

2014-01-10 08:17

det är tydligen så att Jonte lyssnat på och anammat myten om att vargen bara tar sjuka och svaga djur...vilket vi alla andra vet är helt fel....

37. Nej vargen är ingen större sjukdomsfara

2014-01-10 08:17

Här har man en tendens att tillskriva vargen allt ont och problemskapande
Historiskt har det över hela jorden funnits stora köttätande rovdjur som lämnat kadaver efter sig, Lejon tiger varg björn mfl. Dessa kadaver har blivit mat åt andra djur tex en lång rad asätare. Hur länge blir en drunknad Gnu liggande i en flod där det finns krokodiler tror ni. Döda djur hör väl naturen till de är liksom en del av kretsloppet.

Rovdjuren kan bidra till att sjuka djur försvinner snabbare eftersom de lättare tas av tex varg och därmed hindras smittspridning i naturen.

Den stora smittorisken är väl snarast människan med sina stora djurfabriker, och att vi skickar kött-frukt-fisk mfl ja nästan allt vi äter jorden runt i allt snabbare takt och med begränsad kontroll.

Tänk på hästlasagnen som väl i och för sig inte var farlig, men dumpade sjuka finska kräftor i Mälaren gjorde att vi fick hit kräftpesten som slog ut svenska flodkräftan. Härlig upplevelse i aug -sep innan jakten började, men borta sedan länge.
För övrigt flyter det just nu iland ett flertal döda kor runt södra östersjön, hur många? vad kommer de ifrån? vad dog de av? kanske blev de utjagade i vattnet av vargen och drunknade, ja enligt denna sidan så är det nog den mest troliga orsaken,

Vargen är ett problem, men tillskriv den inte allt ont, den vinner ingen på.

36. # 29 Beviset

2014-01-09 11:31

är väl att det är betydligt lättare att få skjuta en varg med skabb. För några år sedan så tiggde och bad allmänheten, att få skjuta skabbvargar. Nu blir det ja nästan omgående. Det är väl Karlskogaområdet som fått många skabbvargar skjutna. De angripna hann säkert smitta både lo, räv och hundar. Flera vargar blev säkert smittade också.
Det blir ett jäkla liv om man hittar ett dött får som lagts ut i skogen, men en vargslagen älgkropp är bara naturligt.
Många av djuren som vargen tar, är djur som blivit magra och svaga på grund av vargstressen. De har inte haft tid att varken äta eller idissla. Utan varg hade många djur varit friska och välmående.

35. Till jonte inl.Nr 29 ,du missuppfattar hela poängen

2014-01-09 11:30

vart någonstans nämde jag att vargen tar sjuka och svaga djur ? Jag har för mig att jag påpekade att de djur som vargen tar och lämnar efter sig,kan skapa sjukdomar med oanade följder - hängde du ens med vad jag sade ?

34. Till Jonte Inl.Nr:29

2014-01-09 11:30

Det är ju inte bara vargens närhet som kan skapa rädsla,men även vad vargen i sin tur kan skapa - i detta fall så kan den skapa både sjukdomar/smittspridningar med oanade följder - att man sedan gläds åt att en varg är avlivad och tror att allt är frid och fröjd,kan ändå trots allt vara en falsk säkerhet - för vem vet vad denna varg kan ha skapat innan den avlivades.
Döda djur ska avskiljas från levande djur och foder under tiden fram till att de hämtas till godkänd destruktionsanläggning.
Kadaver ska förvaras så de inte utgör en smittorisk, om det t.ex. förvaras utomhus ska det vara täckt så att inte vilda djur kommer åt materialet. Kadaver ska förvaras åtskilt från levande djur så att transportören och kadaverbilen inte behöver komma i kontakt med gårdens djur. Branschen rekommenderar att kadaver i väntan på borttransport förvaras i behållare/container eller på hårdgjord yta.

Döda djur ska hämtas och transporteras till godkänd destruktionsanläggning. Insamling av kadaver sker av Svensk Lantbrukstjänst AB eller andra registrerade företag. Det finns undantag från kravet på insamling i vissa glesbygdsområden, i dessa områden får nedgrävning ske enligt anvisning från kommunen. Jordbruksverket kan godkänna eldning av kadaver i gårdspanna under särskilda förutsättningar. ---- Föreställ er då där vargen lämnar efter sig halvuppätna älgar och övriga djur i svenska skogar,tänk på det,hur rimmar det ihop med detta?
Du kanske kan förklara lite mera ingående vart skillnaden ligger på kadaver på gårdar och ute i det fria.

33. Till 27 (Torbjörn Eriksson)

2014-01-09 11:29

Lars S och jag har ställt frågor till dig i andra debattinlägg, http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=557655&context=#c2 (som du valt att ignorera). Se våra inklippta inlägg nedan.
För att vara riktigt ärlig, Om du är en representant för MP (vilket du utger dig för) så kanske du ska börja svara med mer fakta och inte förvrida/förvränga sanningen om ex allemansrätten som Lars S frågar om.
Jag inbillar mig att MP inte vill att deras representanter framstår så oseriösa som du framstår även om dom har en annan uppfattning i olika frågor.
Men det kanske är för mycket begärt? Det kanske är lättare att skippa att svara seriöst/med fakta och hoppa vidare och raljera i ett annat inlägg?

Lars S skrev:
Torbjörn, varför låtsas du alltid att bilkörning på privata skogsvägar ingår i allemansrätten? Som politiker vet du att det är fel. Varför detta falskspel?
Är det så att mp sanktionerar att det privata ägandet sätts ur spel?

Och jag svarade Lars S följande:
Lars S - du kommer inte få något vettigt, eller faktabaserat, svar från Torbjörn Eriksson. Han svarar nämligen inte på seriösa frågor med seriösa svar.
Jag har ställt frågor till Torbjörn Eriksson tidigare, bl.a. här:
http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=557684&context=#c1
Men han har inga "riktiga" svar utan säger saker i stil med - ”allt kött jag äter är Svenskt”, köttet kostar inte jägaren många kronor” eller som det du frågar om här om allemansrätten.
Torbjörn Eriksson vet ju nämligen att detta är fel som du påpekar, men väljer ändå att "tolka det" som han vill.
Men som sagt - det vore kul att få vettiga , faktabaserade svar på våra frågor.
Men jag tror inte du ska hoppas för mycket!

32. Skönt att hunden klarade sig!

2014-01-09 08:01

Däremot blir jag lite orolig när jag läser alla inlägg. Jag förstår att många är arga för att de förlorat en stor del av sin livskvalité. Däremot måste vi jägare sluta käbbla sinsemellan och samla oss kring en plan hur vi skall nå ut till den breda allmänheten så att de förstår vad som håller på att ske i vår natur. Massmedia har MP och V redan kontroll över då de flesta chefredaktörer hör till deras skrån. Läser man inläggen i de stora tidningarna när de skrivit något om varg så inser man också att bevarandesidan är effektiva med att få ut sina budskap. Så hur går vi tillväga för att informera allmänheten hur verkligheten ligger, få dem på vår sida?
För det första måste vi använda en retorik som tilltalar folk, att triumfera och posera vid varglik tror jag personligen inte hör dit. Sociala medier når ut till unga, där är vi hopplöst efter men hur kan vi ändra på det? Hur kan vi vända den känslostyrda Disney filosofin kring djur och natur till att bli fakta och verklighetsförankrad. Lyckas vi med detta kommer gemene man att inse vart vi är på väg och ge uttryck för det. När detta skett kommer även politikerna att inse att de faktiskt har något att tjäna på att tjäna hela landet och dess befolkning istället för att vara rädda att förlora röster.

31. #27 Torbjörn ...

2014-01-09 08:00

... berätta lite om ert engagemang i Rewilding Europe-rörelsen ... gärna innan valet.

30. Inte lider ni av förnedringen...

2014-01-09 08:00

... det krävs insikt för det. Jag har ingen vilja att skrämma eller göra någon osäker, utan kommer ta tillfället i akt att låta de olika stugsittarna visa vad mp går för i verkligheten. Det räcker så gott att visa vilken ulv i fårakläder det rör sig om. Har inget hopp om att du kommer till klarhet, men åhörarna kommer att få veta vad de får om de väljer mp. Ett parti som väljer ett symboldjur framför riktiga människor och djur.

29. 25 SMSL Thailand Vargen hindrar smittspridning

2014-01-09 07:58

Men smittspridningen kan också minska då vargen tar sjuka, och svaga djur., och därmed hindrar smittsamma sjukdomar att sprida sig över större områden. Sjukdomsutbrott inom tamdjursbesättningar kan ju få förödande konsekvenser, vissa sjukdomar leder till att man tar bort hela besättningar.

Att vargen skulle vara en stor risk för smittspridning får du nog bevisa, döda djur och kadaver är också något som hör naturen till, liksom döda / ruttnande träd, sedan kan det ju bli för mycket och det är väl då det kan bli ett problem,

28. Arbetslöshet

2014-01-08 16:01

vad ni än gör gott folk så rösta inte på mp, det betyder mer arbetslöshet, sen vill dom montera ned landsbygden,

27. Till 22.

2014-01-08 14:41

Du är välkommen till valstugorna. Jag har informerat MP:s ledning. Vi kommer att vara väl förberedda. Någon förnedring kommer vi inte att lida av. Då kan vi ta upp allemansrätten också som vissa jägare vill ta bort och att vargen ses som ohyra och ska jagas året om och dygnet runt. Väl mött. Jag är ingen nybörjare som man kan skrämma eller göra osäker.

26. # 10 Ärligt talat.

2014-01-08 10:01

Tror du att det är så många som vill vistas i skogarna, när det blir varg överallt? Utan vapen alltså.

25. Tack! redaktionen....

2014-01-08 09:23

för ett så kort och bra svar på Torbjörn långa och som vanligt osakliga inlägg. Tack.

24. Till " Torbjörn Eriksson " Inl.Nr 10

2014-01-08 08:53

Ja du Torbjörn,hade inte galningarna på 70 talet hållt på som dom gjort - Så hade med all säkerhet mera tamboskap överlevt och övriga djur. Men i stället så drabbas djurägare stup i kvarten av era "idiotiska" drömmar - en värld som kan förknippas med sagornas värld.

För att inte tala om alla de gröna näringarna som får "Käftsmällar" ofrivilligt gång på gång,tack vare er och eran ideologi om hur ett samhälle skall se ut.

Du kommer säkert ihåg den tiden vi hade våra traditionella soptippar,där förekom det exempelvis djurkadaver nån gång om sänder - men med tanke på bakteriefloran som tar vid i förmultningsprocessen så förelåg det risk för sjukdomar/Smittspridningar M.M och lagarna ändrades väldigt snabbt,till att kadavren skulle Brännas/Kremeras för att undvika detta.Hur många halvuppätna älgar övriga djur ligger inte ut i skogarna tack vare vargens framfart ? Vargen skapar sanitära olägenheter uti våra skogar i sverige,och det är ett faktum - det är inte bara gröna näringar som drabbas,alla djurhållare av olika slag,alla människor som vistas omkring detta, - det är inte bara vargens närhet, utan även vad den skapar i sin tur mot de människor som lever runt omkring dessa vargrevir m.m i form av sjukdomar samt smittspridningar,det är inte alltid säkert att andra djur äter upp resterna av vad vargen lämnar efter sig,varav risker för smittspridningar föreligger,det räcker med att en insekt pekar på ett sådant kadaver,eller varför inte nyfikna myggor ??,för att sedan sätta sig och bita på en människa,och spridningen är ett faktum...

Man kan faktist säga att vargen går under kategorin " Ohyra " och en sorts sanitär olägenhet,om inget annat så skapar den sanitära olägenheter mot alla som bor och verkar på landsbygden.

Det finns risker att förr eller senare kommer en/flera människor drabbas av vargen,antingen via en attack eller en okontrollerad sjukdoms epidemi - båda är lika dödliga hur än man vrider och vänder på steken.

Och det är inte bara människor som eventuellt drabbas av en sådan epidemi utan också övriga djurslag i naturen,och det kan gå mycket snabbt,kanske så snabbt att vissa djurliv slutar helt och hållet att existera.

Är det så här du verkligen vill ha det Torbjörn eriksson?

23. Torbjörn

2014-01-08 08:52

Allemansrätten ,som man tog sig med fritidsbetänkandet 1941, avsåg att även kulturer som hade exploaterat sin egen natur , skulle kunna få en chans att uppleva natur - om dom tog stor hänsyn till de människor som hade bevarat stora naturvärden på sina marker - i sina egna skogar. Man skulle inte bryta kvistar för dom, man skulle vara noga med att stänga grindar, göra upp eld o.s.v.
Dagens urbana naturmuppar beter sig som om dom äger våra skogar. Dom skäms inte ett dugg över hur lite natur dom själva och deras sätt att leva har bevarat eller återställt. Dom har indoktrinerats till att tro att Norrlands landsbygdsbefolkning är skyldiga att gratis hålla dom med "orörd" natur, ifall dom skulle få lust att åka bort och flanera i skog.
Allemansrätt finns med rätta ingenstans annanstans på jorden än i Sverige. Låt oss bli europeèr på riktigt och visa att norrlänningar har samma rätt till sin egen mark som stockholmare eller skåningar har över sina egna tomter och åkrar.

22. T.E

2014-01-08 08:52

Du börjar närma dig förklaringar. Sluta svamla runt, nu har du ju chansen att förklara hur MP tänkt sig förvaltningen av varg. Hur många ska vi ha, vart skall de vara, vem skall förvalta dem, vem skall när det oundvikligen måste begränsas med jakt inom tid göra det, vem skall sköta eftersök av trafikskadade djur inkl varg (enl lag polis), hur mycket är rimligt att lägga på elstängsel och rovdjursersättningar, hur skall dessa kostnader finansieras mm mm .
Du tror inte att de ökade p 28-fallen har med antalet vargar att göra ? Kul att det går bra för MP, ni får väl visa om ni står för ert partiprogram också, kanske tillfälliga framgång beror lite på missnöjesröster som inte har ett sk.. med varg att göra.. Tänk att tom lilla jag röstade på MP en gång i partiets vagga men då stod ni ju upp för lite andra värden fjärran från idag. Finns en hel del viltkött i butik iaf på Ica, tillgång finns nog så du som säger sig gärna vilja köpa det varför inte ? Kostnaden har väl som annat även med "produktionskostnaden" att göra ! Själv ligger jag just nu på 525:-/kg för "mitt" kött exkl reskostnader. (Arrende,fällavg,viltvård), tänk vad snåla vi jägare är om "vårt" kött !

21. Valstugorna skall bli intressant att besöka i år

2014-01-08 08:51

Brukar inte bry mig om partiernas tillställningar för att träffa vanligt folk en gång vart fjärde år, men i år skall det frågas om varg så miljöpartiet kan få förnedra sig offentligt. Jag ser fraktiskt fram mot spektaklet för en gångs skull.

20. Du Torbjörn

2014-01-08 08:50

Varför låta vargen öka i antal när det finns jägare med löshund?

19. Instämmer med nr 11

2014-01-08 08:50

Ni som vill värna vargarna kanske kan åka dit och "klia" den stackarn på ryggen??!!

18. Torbjörn

2014-01-08 08:50

Vi behöver inte "ge oss på" allemansrätten! Det gör ni så bra själva.

17. Tobjörn?

2014-01-08 08:50

Är du läskunnig över huvud taget? Inget känt revir står det i artikeln: Om reviret inte är känt, hur kan de då släppa i reviret?

16. Åter en srf:are

2014-01-08 08:50

i form av torbjörn e som förvanskar fakta och som redaktion redan påtalat så var det inget vargrevir som hunden släpptes i det är dags för dig torbjörn att lära dig att genom parningar så blir vargarna fler och fler och därmed så ökar risken att hundar/tamboskap attackeras varg och därmed ökar även §28 skjutningar eller tror du i den enfald att attackerna skulle minska, nu är det så att hur ni värnare än vrider och vänder för att ställa vargen i så bra dager som möjligt så marknadsför den sig själv på för er inte tänkt sätt och det kära torbjörn kommer vargen att göra även i fortsättningen.
Sen kan man ju undra vad mp tänker syssla med i valstugorna verkar som syjuntor har mer att komma med än vad ni inom mp.

15. Löshundjakten Torbjörn Eriksson ...

2014-01-08 08:49

Om man nu är intresserad av jakt liksom av fotboll eller bowling etc. VAR i detta land skall man då kunna släppa sin hund utan att riskera att den blir vargmat Torbjörn, kan du svara på det. Halva vårt land är ju ett stort vargrevir. Där jag bor åker några 150 mil t.o.r. för att kunna utföra sitt intresse, att släppa hunden och jaga. Av kostnads- och tidsskäl går det inte att göra så varje helg som du kanske förstår. Det går ju åt bensin också, något som MP inte accepterar. Svara på detta ärligt Torbjörn, VAR skall jag ta vägen för att utföra mitt intresse utan risk för att vår familjemedlem - hunden - riskerar att bli tagen av varg?

14. Vilken valstuga?

2014-01-08 08:49

Vilken stuga kommer du att sitta i Torbjörn? Den skulle jag väldigt gärna vilja besöka, så kan vi prata jakt med löshund.
Vi kan också ta ett samtal om eftersök med löshund, vilket jag sysslat med ett antal år.

13. Torbjörn Eriksson, en ÄRLIG fråga ?

2014-01-08 08:49

VAR i texten kan DU eller någon annan läsa ut detta?
"Hade inte jägaren släppt hunden i vargreviret då hade vargen också levat idag."
Jag med fl. kan läsa detta i artikeln/reportaget.

(Det finns inget känt revir i området och William Lundin bedömer att den skjutna hanvargen är född i fjol.)

Svara NU ÄRLIGT på min fråga.
Vet du så MYCKET MER än lst´s personal som är avlönade via våra skattsedlar och då även inkl. du?

Sedan så undrar jag, är detta verkligen rätt forum att framföra sin valpropaganda på?
Enligt mig så framförs den i dagstidningar, valsedlar, valaffischer, flygblad m.m.

Du tar upp allemansrätten och, det är bara en rätt.
Ingen lag, som vare sig DU eller MP, någon annan kan styra över.
Personligen så tycker JAG att vi ska ha samma system som i Tyskland tex.
Beträd min mark, plocka en svamp, ett bär, pinka bakom en buske.
Och JAG ringer polisen = DU står inför skranket med dina kollegor framför dig.

Jag har följt debatten en tag, så min undran är och förblir......
Är DU verkligen så påläst och kunnig som du påstår dig vara? Eller är DU bara ännu en insomnad visionär, från den tiden då man hänförde linje 1, 2, 3 för, kanske eller mot kärnkraften?
Och mig veterligen, så har vi som bekant några verk som ger dig värme...

Nollvisionen det enda rätta.
VVV.

12. # 10.

2014-01-08 08:47

Eftersom visar saker ter sig svårt i vargförespråkarnas om inte värld kanske detta kan vara till hjälp, jägare betalar idag stora summor för att idka sin hobby och får då vissa följdriktigt vissa fördelar som att släppa sina hundar lösa, en fråga som inte är allt för svår blir då, betalar staten markägarna/jägarna för att få släppa en massa odlade vargar lösa, en enkel fråga som gäller hundfrågan som i tjatar om och om igen.

11. Samariten

2014-01-07 17:40

Kära Torbjörn Eriksson, du som värnar så mycket om vargen, var barmhärtig och hjälp den stackars skabbvargen i Ångermanland med rehabilitering eller avlivning.

10. Till 4 och 8.

2014-01-07 17:14

Hade inte jägaren släppt hunden i vargreviret då hade vargen också levat idag. Nionde vargen som har blivit avlivad därför att jägarna inte ger sig utan släpper sina hundar i vargrevir. Jag hoppas att försäkringsbolagen slutar att betala ut ersättning till hundägare som är helt likgiltiga och fortsätter att utsätta sina hundar för risker. Det är inte vargens fel när det kommer en lös hund i vargens revir. Det är hundägarens hela ansvar. Jag anser att så fort en varg skjuts ska polisen ta hand om utredningen. Det skjuts lite för mycket vargar och den förklaring som ges, en varg sprang efter den. Det håller inte i alla lägen. Paragraf 28 måste ändras tillbaka till förra lydelsen. Kjelle, det är bra med passkyttar man kan lita på. Ser man en varg i närheten av hunden så skjuter dom. Det går alldeles för lätt för att det ska vara trovärdigt jämnt. Jägarna kallar ju vargen för ohyra som ska bort. Tänk att jägarna inte begriper att dom inte äger dom vilda djuren i skogen. Jägarna vill ju ha jakt året om och dygnet runt på vargen. Så snacka inte om att förvalta utan att utrota. MP kommer att få så mycket röster på grund av ert sätt att se på naturen och det vilda. Ger ni er sedan på allemansrätten då har ni gjort bort er riktigt. Detta är saker jag kommer att framhålla i valstugan och som vi kommer att få mycket röster på.

Redaktionell kommentar:
Om Torbjörn Eriksson läser texten så framgår det att det inte finns något vargrevir i området. Dessutom är löshundsjakt tillåten, även i vargrevir.

9. Heder till deras länsstyrelse

2014-01-07 16:17

Hade attacken skett i Dalarna hade säkert länsstyrelsen anmält vidare till polisen.

8. Bra passkytt

2014-01-07 13:21

Det är sådana passkyttar som man vill ha med sig när man släpper sin hund!

7. En eloge

2014-01-07 13:21

En eloge till den snabbe och vakna jägaren som agerade på detta sätt. Jag har själv en wactelhund som jag hoppas skyddas på liknande sätt av medlemmar i mitt jaktlag.

6. Bra...

2014-01-07 09:47

...att hunden klarade sig.
Det är ju sorgligt att det skall behöva vara så här i Sverige 2014.
Hunden verkade ju jaga även efteråt så då gick det ju bra även i den aspekten.
Tyvärr är det ju bara ren tur att det finns någon i närheten vid en sån här attack som kan rädda hunden.
Vi får aldrig vika oss och sluta med löshundsjakten.

5. Vilken Pass-skytt!

2014-01-07 09:47

Vill ge ett stort fång med rosor till denna pass-skytt. Och till länstyrelsens personal som tog mod till sig att konstatera på ett helt riktigt sätt hur det hade skett enligt regelboken.

4. Bra

2014-01-07 09:46

Man får gratulera jaktlaget som lyckades rädda hunden.

3. Klockrent av...

2014-01-07 09:46

...skytten att göra den snabba bedömningen i det läget !!!!
Och en stor eloge till besiktningsmannen som utförde undersökningen o gav sitt utlåtande av det inträffade, paragraf 28 när den funkar som den ska! Sånt här gör att man känner en viss strimma av hopp...

2. Perfekt

2014-01-07 09:45

Bra skott och hunden klara sig.

1. Skönt!

2014-01-07 09:43

Vad skönt att hunden klarade sig oskadd rent fysiskt.
Återstår att se hur det gick mentalt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons