• Pinewood

Vargar ändrar inte hjortarnas beteende

AktuelltPublicerad: 2010-09-16 15:47

En ny vetenskaplig studie visar att återkomsten av varg i Yellowstones nationalpark inte förändrat wapitihjortens beteende på det sätt som forskarna förväntat sig – och som redan i hög grad blivit omskrivet i medierna, även i Sverige.

Tidigare amerikansk forskning har visat att trädet asp, som är ett dominerande lövträd på stora områden i Klippiga bergen, under flera decennier tryckts tilbaka och numera bara täcker någon procent av sitt tidigare utbredningsområde. Det har spekulerats om orsakerna; till exempel klimatförändringar, och sjukdomar.
En ofta citerad studie från 2001, gjord vid Oregon State University, kom fram till att det var de stora stammarna av wapitihjort (elk) som orsakade aspens tillbakagång, samt att det i sin tur berodde på frånvaron av hjortens naturliga fiender.
Studien förutsade att introduktionen av varg bland annat skulle förändra hjortarnas beteende så att de drog sig undan de öppna – allt mer gräsbeväxta – ytorna, vilket i sin tur skulle ge aspen möjligheten att återhämta sig. Det talades också om kaskadeffekter på ekosystemet, där aspens återkomst i sin tur skulle gynna en mängd fågel och insektsarter.

Felaktig förutsägelse
Men så blev det inte – i vart fall inte ännu – visar de nya forskningsresultaten.
Forskarna bakom den treåriga studien är Matthew Kauffman (U.S. Geological Survey), Jedediah Brodie (University of Montana) och Erik Jules (Humboldt State University). Deras resultat har publicerats av Ecological Society of America journal Ecology.
De kom fram till att hjortarna (även bison och andra växtätare) inte påverkar sitt beteende speciellt mycket på grund av vargen. Växtätarna går i första hand dit maten finns – inte dit där det är vargfritt.

Går dit maten finns
För wapitin är prioritetsordningen först och främst mat, därefter reproduktion (beroende på årstid) och först i andra-tredje hand att undvika rovdjur.
Forskarna konstaterar också att inget för närvarande tyder på att aspbestånden i Klippiga bergen börjat återhämta sig. Möjligen, påpekar de, kan det ske om wapitihjorten drastiskt minskar i numerär på grund av ett hårt rovdjurstryck.
Däremot finns det inget som tyder på att hjortarna ändrat sitt beteende på det sätt som förutsades 2001.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Kerstin representerar de farligaste människorna.

2010-09-28 10:30

Extremister som tvärsäkert påstår att det måste vara så eller si. Fläckvis överutnyttjande av naturen har skett. Men eftersom det är självförstörande hinner man i allmänhet att slå till bromsen innan det är för sent. Det finns ingen klok människa som vill totalutrota någon levande organism med undantag för vissa sjukdomsalstrare typ polio och smittkoppor.
Däremot vill de flesta kloka människor begränsa vissa arter levnadsutrymmen. Råttor och möss i livsmedelshallar och kök är inte välkomna. Vargar i fårflockar är inte heller välkomna. Loppor och löss kallar man in Anticimex för lokal utrotning när de dyker upp bland människor.
Så när man försöker dra paralleller mellan att vi inte vill ha varg i svensk kulturbyggd med situationen för stora kattdjur i Afrika och Asien pratar man nonsens.
Där har man verkligen problem att hitta en balansgång. Därför anlägger man stora reservat där de vilda djuren kan få finnas. Något globalt alternativ finns inte. Våra nordliga rovdjur har gott om utrymmen att vistas på utan att komma i konflikt med människor. Någon global utrotningsrisk finns inte.
Faktum är att det är människan som ligger mest risigt till om inte befolkningstillväxten kan bromsas upp. Vi har inte råd att avstå från vår matproduktion till att föda världens vanligaste rovdjur. En tredjedel av jordens befolkning svälter. Var är den berömda svenska solidariteten med världens fattiga.
Jämför bidragen från Sverige till Haiti och Pakistan med vad rovdjurspolitiken kostar.

10. Tomson!

2010-09-19 18:15

Jag tror inte på någon gud!

Jag är däremot övertygad om att människan är underställd precis samma lagar som andra levande organismer på vår begränsade jord.
Jorden fungerar inte annorlunda för levande varelserna som t ex vi själva, än vad som skulle hända oss eller andra på en liten isolerad ö när vi blir för många och utan möjlighet att sprida oss till andra områden. Det finns alltid begränsande och reglerande faktorer som födotillgång och spridning av smittsamma sjukdomar för att återskapa det vi kallar för ”balans”. Den verkliga balansen är f ö inte alls ett statiskt förhållande, utan beskriver vågrörelser över kortare eller längre tid.
Människan är ingen utomjordning, men hon har uppenbarligen fått för sig att hon kan ”tukta och besegra naturen”, utan några som helst konsekvenser för henne själv – och det tror jag är en mycket farlig inställning för vår egen arts möjlighet att överleva i längden.
Det var inte så länge sedan vi trodde att haven var oändliga och kunde sluka allt skit vi slängde ut där, detsamma med luften. I dag vet vi att både hav och atmosfär har sina begränsningar, och det gäller även den av jordens yta som är möjlig att använda för att odla mat på. Vi har också börjat förstå lite av de samband som finns emellan olika arter och börjat inse hur riskabelt det kan vara att manipulera med dessa samband.
Visst, vi kan ta bort alla djur vi inte ser någon omedelbar nytta med, t ex varg, björn, tiger, lejon osv. Sedan kan vi ta bort alla djur – tama som vilda – och som livnär sig växter som kräver mark där vi istället måste odla grödor som vi själva kan tillgodogöra oss direkt för att vi ska kunna föröka oss ytterligare och överleva några 100 år till.
Själv hoppas jag på att mänskligheten tänker till och börjar inse sina egna begränsningar här på jorden, och inte minst att det faktiskt är en begränsad yta vi lever på. Tyvärr är jag ganska pessimistisk, eftersom det är kortsiktiga förväntningar om pengar och makt som verkar styra det mesta i människoflocken. Även detta säkert högst naturligt, men ack så farligt för oss i längden.
Du själv kanske är av den uppfattningen att vi snart kommer finna möjligheter att sprida oss utanför vårt eget solsystem – och då är väl problemet löst?

9. Inte Forskning utan spekulationer.

2010-09-19 10:17

När det gäller forskning som berör rovdjur är det nästan bara spekulationer och endast lite fakta(redan känd fakta).
Blir beskviken när dessa sk forskare kommer fram till att födotillgången/fortplantning är den styrande parametern för dessa hjortar. Vilken nyhhet. Det har ju gällt allt levande från begynnelsen. Att dessa amatörer måste kläcka ur sig någon ny rapport varje år kräver ju bidragsgivaren. Om dessa sk forskare väntar cykeln ut (kanske 5år eller 25år) kommer betet återhämta sig och vice versa. Vad gäller predator trycket påverkar detta cykeltiden(svängningstiden hjort/föda). Dessa svängnigs förhållanden(liv vs föda) gäller allt levande förutom människorna i dagens I-länder.

Nu blev det än del spekulationer från min sida, men jag är ju inte forskare utan bara djur och natur intresserad.

8. en undran Kerstin

2010-09-19 10:16

1. Hur ser du på människan?
I dinna inlägg verkar du tro att människorna anlände till jorden från en annan planet.

eller är du är av tron att människan är kommen av gud och är guds ras på jorden. skapad efter sin avbild?? och då står över allt levande.

Då förstår jag din och mångas sätt att se naturen som något som finns bortom stadsgränsen och något som människan inte skall befatta oss med.

Nej alla måste bo i en stad verkar vara ditt motto med staket runt och "odla" djur för vår mat som vi sedan kan skicka jorden runt och bidra med en större påverkan på jorden än vad man gör om man jagar varg.

PS om du verkligen skall försöka rädda något så läggd din energi på fjällräven. Där har du ett djur som verkligen är utrotningshotat.

7. Hela sanningen Kerstin

2010-09-18 14:59

Efter att rovdjuren decimerats i Yellowstone förvaltades klövdjuren genom jakt. Sedan var det några ljushuvuden,troligen biologer, som bestämde att all jakt skulle förbjudas. Ungefär samtidigt introducerades bison.
Naturligtvis blev det överbetning och massor av prima viltkött kom inte längre människor tillgodo. Sen försökte man reparera ett misstag genom att återinplantera varg. Någon förbättring har alltså inte skett men man har fått en utökad biologisk mångfald genom dvärgbandmasken som ska uppväga kollapsen av de vilda fåren och de mindre hjortdjuren.

6. Hela sanningen Kerstin

2010-09-18 08:48

Efter att rovdjuren decimerats i Yellowstone förvaltades klövdjuren genom jakt. Sedan var det några ljushuvuden,troligen biologer, som bestämde att all jakt skulle förbjudas. Ungefär samtidigt introducerades bison.
Naturligtvis blev det överbetning och massor av prima viltkött kom inte längre människor tillgodo. Sen försökte man reparera ett misstag genom att återinplantera varg. Någon förbättring har alltså inte skett men man har fått en utökad biologisk mångfald genom dvärgbandmasken som ska uppväga kollapsen av de vilda fåren och de mindre hjortdjuren.

5. Ja världen har förändrats väldeliga…..

2010-09-17 23:10

….sedan människan gjorde entré – även för de vilda djuren, men då sällan av godo.
Älg och varg har utvecklats tillsammans under miljoner år – 100-tusentals år innan människan i dagens skepnad gick på jorden - och hela tiden utvecklats i förhållande till varandra. Detsamma gäller säkert också varg och wapiti.
Nu plötsligt, efter att människan utrotade vargen från området och den har varit borta en längre tid, så klara plötsligt inte wapitin att leva som den gjorde förr??
Någon som kan komma på en bra anledning till detta?

4. Calle S

2010-09-17 13:32

Japp, så är det förstås, det hjälper inte hur mycket mat det finns om man inte hinner få det i sig. Så är det också på vissa ställen i Ryssland där det är vargtätt, älgar och hjortar har ett om man kan säga så "hispigt" beteende, ibland också helt orationellt, de flyr i panik åt alla håll, vid något tillfälle vid en normal drevkedja, valde 2 hjortar och en älg att springa rakt utför ett stup och slog ihjäl sig. Samtliga djur var klart undernärda. Det finns hur mycket mat som helst i området, sälgsly i mängder och gott om bärris. småfuror under en enorm kraftledning. Men rovdjurstrycket är enormt. I detta område finns inte längre någon boskap, med undantag för någon get som man har i princip i vardagsrummet.
I ovan nämda drevkedja kom det i olika pass 13 vargar + 1 björn. När vi tog oss tillbaka efter jakten, så hade det gått ut bakvägen en 7-8 vargar. Helt, helt sanslöst, till saken hör att vargarna som sköts var magra och eländiga, vargstammen står sannolikt på sin numerära topp, och kommer att krascha inom kort.
Det är den "balans" vi har att se fram emot.

3. Inte heltäckande

2010-09-17 11:24

Det finns ett antal rapporter från mellanvästern som visar att hjortstammarna har minskat mer än vad som kan förklaras av normal predation och jakt.
Man har konstaterat att det föds ett mindre antal kalvar pga minskad kondition hos hondjuren. De blir nämligen störda i sitt födointag under de kritiska vintermånaderna. Charles Kay har myntat begrepp Ecology of Fear för att beskriva fenomenet. Men det finns stora skillnader mellan områden med stor mattillgång och kargare biotoper. Översatt till svenska förhållanden skulle det betyda att södra Sverige med sina täta klövviltstammar lättare kan bära en vargpopulation än de relativt viltfattiga taigaregionen i mellersta och norra landsändarna.
Men det blir kostsamt att skydda tamdjuren.

2. Bra skrivet

2010-09-17 11:24

Mycket bra skrivet av Kalle.
Vad skall man spara och vad skall man skjuta, ko,kalv, fjoling, gamla tjurar unga tjurar? Det kommer nya rön hela tiden.

1. Intressant ?

2010-09-17 08:47

Forskare världen över delar en sak, nämligen behovet av anslag. För utan pengar blir det ingen forskning. Alltså, man utreder och forskar, man kryper runt och skriver ner iaktagelser, beroende på anslagsgivaren, så kommer oftast ett passande resultat. Men naturen, den gör som den vill, den följer inte på förhand uppgjorda mönster. Nya parametrar kommer till, eller ifrån och vips, blev det inte jämförbart med något annat.
För djur, tama eller vilda, handlar allt om mat och reproduktion, att undvika predation, men självklart utan mat blir det vare sig reproduktion eller predation. Alltså är maten självklart nummer ett, det behövs inga forskare för att inse det. Så artikeln ovan är dessvärre ett exempel på att mycken forskningsanslag världen över kastas i sjön, man undersöker självklarheter.
Intressant är t.ex. här i Sverige hatar skogsbruket olönsamt löv, som asp, så man kanske skulle underlätta för kronvilt att etablera sig på sina marker, men det blir inte bra, då får man barkgnag istället. Alla betande stammar av däggdjur förefaller hamna i obalans varhelst på jorden de finns, såvida inte människan går in som balanskonstnärer. Dessvärre lyckas vi inte alltid heller, ofta beroende på divergerande intressen hos aktörerna (dvs: vi) ena stunden har skogsfolket initiativet, andra gånger är det jägarna eller naturmupparna. Vi kan inte bestämma oss för vad som är viktigast: skogsproduktion, matproduktion, eller naturhänsyn (som att lyssna på vargyl)
Om vi tittar lite på vårt land är det just nu skogsfolket (skogsbolagen) tillsammans med det sk. naturintresset som innehar initiativet. Den övertro på att rovdjursstammarna ska balansera viltet, grundar sig i föreställningar, skapade av just forskarinsatser på uppdrag av....just det, i detta fall av skogsintressen och naturintressen. Med intensiv lobbying, så får man sedan de politiska beslut som går i riktning med önskningarna.
Vargen kommer aldrig att balansera något vilt, den kan och kommer att minimera sina bytesdjur, eftersom vargen också styrs av....just det, födan, vargen äter och reproducerar sig, sker då ingen predation (jakt) på arten, så förökar den sig tills maten tar slut. När maten är slut så minimeras vargstammen, då hämtar sig bytesstammarna igen. Det är den balans vi ser framemot om vi släpper iväg rovdjursstammarna. Balans i mänsklig mening känner inte naturen till.
Att maten styr tillgången är självklart, om det till slut bara finns ett fåtal älgar kvar, så lär vi hitta dom i furuföryngringar, även om vargarna har sin lya i höjden intill.

Just nu anser jägarintresset i Sverige att vi ska skjuta 50% kalv i älgstammen, det rimmar mycket illa om vi samtidigt ska ha mängder med varg och björn, de tar ju i första hand just årskalv. Risken är nu stor att vi mister hela årskullar av kalvar, åren går och till slut fyller inga djur på underifrån sas, på det viset bidrar vi nu till att älgstammen på sikt blir ytterst fåtalig. Varför gör vi på detta viset, hur har vi kommit fram till att vi ska göra så här? Jo, forskning finansierad av skogsintressen och faktiskt också jägarintressen? har visat att detta är optimalt för älgstammen. Ok, ja utan rovdjur så funkar det hyfsat, även om det är en köttförstöring av rang, bättre hade varit om man lagt trycket på fjolingar kan man tycka. Nu kommer vargstammen att där dom finns stå för predationen av kalvar, jägarna kan absolut inte ha samma tryck, då är älgstammen borta eller starkt minimerad på ett fåtal år. Där vargstammen är stark kommer det inte att finnas möjlighet att bedriva jakt på älg och rådjur, av många skäl.

Jag har tillbringat mycken tid i Ryssland och där sett vad vi kommer att få se här i Sverige, i Ryssland flyttar alla (mest ungdomar) som har en chans till det, till eller närmare storstäderna. Småbruken som fanns förbuskas i en rasande takt, tom en hel del av fd kolshoser, står idag tomma. Tidens anda främjar inte lantbruk, trots att de är Rysslands (och vår) chans att överleva, för precis som djuren så är maten till syvende och sidst det primära även för oss. I Ryssland befrämjar man industriproduktion och exportinkomster, det klirrar bättre i fickorna på storfinansen och politiker, som ju i Ryssland dessvärre är desamma.
Nåväl, vad händer då med landsbygden därborta, jo, ålderspyramiden lutar betänkligt, om 50 år finns det ännu mer obebodda trakter. Ingen vill eller orkar jaga varg, skottpengarna är borta, det finns ingen motor att gå ut och jaga. De tamdjur som finns kvar blir för dyra, man kan inte utnyttja utmarksbetet, och man har inte kraft eller redskap att uttnyttja vallarna till hö. För fattigt landsbygdsfolk blir vargstammens ökning en stor tragedi, den bidrar starkt till den svält och fattigdom som nu sprider sig snabbt på Rysslands landsbygd. Vargstammen har på sina håll redan exploderat och ätit upp större delen av sina bytesdjur, förbuskningen escalerar, naturen tar tillbaka det människohänder förändrat.
Jag tror inte att vi kommer tillåta samma utveckling här, jag tror att landsbygden kommer ta tillbaka initiativet, och det av fler skäl än rovdjurspolitiken, den segregering vi ser mellan landsbygd och stad tjänar verkligen ingen på. Sunt förnuft kommer att segra nu som det ju oftast gör. Om inte annat så kommer man inse det då matproduktionen, både liten och stor inte längre räcker till att föda ökande befolkningar. För maten, den avgör i slutändan allt, utan mat, ingen förökning, inga människor. Men innan dess, en stor och världsomfattande katastrof och oerhört mycket lidande. Ingen bra väg att gå.
Rösta rätt på söndag, rösta för landsbygden, landsbygdsbor och jägare, rösta framförallt inte rödgrönt, där sitter de som vill ta ifrån oss jakten och den livsstil glesbygdsboendet innebär.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB