• Pinewood

Vargar stoppar jaktprov

AktuelltPublicerad: 2011-09-21 10:53

Skällande fågelhundsklubben i Mellansverige måste ställa in sina jaktprov på grund av vargarna som rör sig runtom skidparadiset Sälen.

Inför den kommande helgen, den 24-25 september, har Skällande Fågelhundsklubben Mellansverige bestämt att ställa in sina jaktprov i Sälen i norra Dalarna. Anledningen är att det har gått en vargflock i området under den gångna älgjaktsveckan. Älgjägarna har sett varg varje dag och jakthundar har angripits under pågående jakt utanför Sälen. 


Kan inte ta det ansvaret
Klubben anser att man inte kan ta på sitt ansvar att arrangera ett stort jaktprov under rådande förhållanden och riskera sina deltagande medlemmars trädskällare under provet.
Även klubbens jaktprov i Höljes i norra Värmland, som är planerat den 1-2 oktober, har ställts in på grund av både färska vargspår och vargspillning inom varje ruta.
– Det här är en katastrof för vår hundavel eftersom vi har jaktproven som ett instrument för att få fram dugliga hundar till aveln för att föra våra hundraser framåt, säger Ronney Skoog, sekreterare i SSF Mellansverige.

Utan resultat inför SM
– De här proven är samtidigt uttagning till den stora rikstävlingen Skallkungen, som är vårat SM för trädskällare, och nu får vi inga resultat att gå på till uttagningen. Det här känns för jäkligt om man ser hur vårat avelsarbete försvåras och hur ett gammalt kulturarv och jakttraditioner försvinner på grund av vargarna, avslutar en bedrövad Ronney Skoog.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Frihetsälskare – lagar finns men författningsdomstol finns inte

2011-09-22 10:04

Sverige har ett antal grundlagar som står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar ALDRIG får strida mot vad som står i grundlagarna. Se länken
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1527.aspx
Men det finns ett par krux: Svensk rätt vilar på fornstora envåldshärskare, demokratiska ideal saknas. Därför saknar Sverige en författningsdomstol, alltså kan riksdagen stifta nästan vilka lagar den vill, det finns ingen domstol som övervakar om lagarna är förenliga med grundlagarna. Med hjälp av domstolar och polis kan sedan regeringen påtvinga folket dessa lagar. Nästa krux är att påtalar någon för en politiker att den eller den lagen strider mot grundlagarna, då säger ingen svensk politiker att det skall jag undersöka. Nej, när en svensk politiker hör ordet grundlagar då får politikern i fråga frossbrytningar och smiter genast iväg till en politikerkollega och beklagar sig över att återigen kommer en rättshaverist och tjatar om grundlagarna. För i vårt riksdagshus blir alla som hänvisar till grundlagarna betecknade som rätteshaverister och därför behöver politikerna enligt gängse politikerkultur inte ta någon hänsyn till deras klagomål. Det finns visserligen något som kallas Lagrådet, detta får endast uttala sig på direkt begäran från riksdagsutskott eller regering och lagrådet saknar makt att tvinga riksdagen att fatta lagliga lagar. Riksdagen spottar på grundlagarna är tyvärr ett bistert faktum. Men läs till exempel regeringsformens 1 kap. 2§, där står det vilka grundläggande krav medborgarna har på staten, men det står INTE ETT ENDA ORD om att staten i något läge kan låta djurs intressen gå före människors. Exempelvis kan man försöka att få svensk rovdjurslagstiftning att gå ihop med vad som står i andra och tredje stycket i andra paragrafen:

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

1. Vargen som högsta guden i vårt land

2011-09-21 16:03

prioriteras före oss människor med med olika fritidsintressen och önskan att utöva desamma, för att höja vår livskvalitet. Det handlar om stora inskränkningar för många av vårt lands befolkning, och medföljande fritidsintressen. Finns det ingen lag att hänvisa till, där Sveriges befolknings välmående går före vargens? Eller kommer vi till den dag, då alla som älskar friluftslivet måste sitta inomhus eller bakom vargsäkra stängsel?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons