• Allmogejakt

Vargavintrar inget bekymmer, Ek

AktuelltPublicerad: 2012-10-05 10:08

Miljöminister Lena Ek (c) antyder att kalla vintrar kan vara en utmaning för de svenska vargarna. Det sa hon i riksdagen på torsdagen. Men det stämmer inte, enligt vargforskare Olof Liberg.

– Det är nog tvärtom. Vintern sägs vara vargens bästa tid, säger Liberg.

På torsdagen hade riksdagsledamöterna möjlighet att ställa frågor till ministrarna i regeringen. Miljöpartisten Helena Leander undrade över gynnsam bevarandestatus för vargarna, en fråga som tjänstemännen på Naturvårdsverket ska avgöra inom ett par veckor.

I det avslutande inlägget i ärendet redogjorde miljöminister Lena Ek för de olika populationssiffror som forskarna räknat fram – 40 vargar som minsta livskraftiga stam och 100 vargar om risken för utdöende ska vara mindre än tio procent på 100 år.


”Kalla vintrar en utmaning”
Sedan sa Lena Ek, enligt riksdagsprotokollet:

”Det som nu återstår, det tredje och sista uppdraget, är att fastställa gynnsam bevarandestatus, det vill säga: Vad är, givet kalla vintrar och alla andra olika utmaningar, den nivå som behövs för att det ska vara en livskraftig population i dess naturliga utbredningsområden?”

Men kalla vintrar är snarare gynnsamt för vargarna, menar vargforskare Olof Liberg.


”Vintern är vargens tid”
– De har mycket bra päls och hanterar kyla väldigt bra. Under vintern plågas de inte av insekter och deras bytesdjur är generellt mer tillgängliga för dem. Det är nog tvärtom. Man brukar säga att vintern är vargens tid, säger Olof Liberg.

Läs ordväxlingen mellan Helena Leander och miljöministern här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

36. Kullstorlekar beror inte bara på genetiken Per B

2012-10-12 07:29

Vargen skiljer sig inte från våra övriga djur. Gott om mat, stora kullar. Jfr t.ex. med kungsörnen. Är det en plötsligt uppträdd inavel som fått årets förymgring att bli mycket mindre än 2011. 2011 vimlade det av gnagare och predatorer hade goda tider.
Vi ser hur allt fler jaktlag har svårt att fylla sina tilldelningar. Alltså, ont om mat för vargen = mindre kullar.

35. Nja, Per B

2012-10-11 14:26

Nu tycker jag du väljer ut vilka data du tycker är seriösa.
Den input som används är den faktiska svenska vargstammen.
Den minskning av tillväxten du hävdar har skett är inte säkerställd pga dålig snötillgång och otillräcklig inventering.
Samma trick som NVV brukar använda när man vill strypa lojakten.
Om man menade allvar med att genetiken är ett problem borde man snarast se till att skjuta bort, gärna inriktat på de svårast inavlade reviren ner till MVP, dvs 38 st. Därefter tillför man låt säga 10 helt obesläktade och beslutar om GYBS, 100 vargar.
Men vi vet alla att det inte handlar om MVP och GYBS, det handlar om maximalt med vargar som ett självändamål.
Om man verkligen ville förbättra inavelsgraden borde man alltså jaga först och flytta in vargar sen.
Utspädningseffekten blir då så mycket bättre, billigar och snabbare.
Ska vi utgå från dagens population krävs så kopiöst med varg att det blir orimligt.

34. Ursäkta Per B

2012-10-10 08:21

Min kommentar i #22 var kanske inte väldigt seriös men avsedd verkan fick den i alla fall... Nu är vi väl redan lite OT här men det hade kanske varit intressant att se er seriösa forskare beskriva vad som gäller för att de "genetiska problemen ska vara lösta" och ännu mer intressant, vad en konsekvensutredning av den vargstammens hade sagt om dess påverkan på samhället.

33. Är du seriös själv Per B?

2012-10-09 16:32

Du skriver att ”den senaste inventeringen att tillväxttakten varit betydligt lägre…” när det var snöbrist som låg bakom undermålig inventering. Det drar du växlar på! Med en större stam än tidigare finns också skäl att anta att ökningstakten minskar. Du gissar och går framtiden i förväg, Per B, är det seriöst?

32. Jag förstår inte

2012-10-09 13:24

varför man hela tiden pratar om 100 år. Då kommer varenda varg att vara borta, so what? Det kommer inte att dröja värst länge förrän även de värsta fanatikerna på värnarsidan nyktrat till/blivit överkörda.
Kraschen närmar sig med stormsteg!

31. Tack Dag L

2012-10-08 22:39

Bra att du hänvisade till Lidbergs uttalande på Skandulvs hemsida om att genetiska aspekter uteslutits ur analysen. Det borde få slut på diskussionen en gång för alla.

Angående den påstådda missuppfattningen du hänvisar till så tror jag faktiskt att de flesta förstått att analysen baseras på demografiska data för den svenska populationen. Vad den däremot inte beaktar är till vilken grad ökande inavelsdepression kommer manifisteras under de närmsta hundra åren. Det är inte ovanligt att antalet avkommor i små och kraftigt kraftigt inavlade populationer först går ner, sen tillfälligt går upp på grund av ”purging” av recessiva skadliga alleler, för att sedan kraftigt minska igen. Konstigt nog tycks du och många med dig blunda för detta. Varför Dag L? Dessutom visade den senaste inventeringen att tillväxttakten varit betydligt lägre än det spann som användes som input i modellerna. Redan nu har alltså modellens demografiska antaganden (att tillväxten i framtidens vargpopulation kommer att hålla sig inom den variation de uppmätt och inkluderat i modellerna) delvis falsifierats. Osäkerheten/variationen i tillväxtatakt som inkluderades i modellen visade sig vara otillräcklig, och görs analysen om med dessa nya data inkluderade kommer den visa att det behövs fler vargar än vad den första analysen angav. Varför skriver du inte om sånt om du nu vill framstå som en seriös debattör som inte väljer sida utan enbart utvärderar fakta?

30. Per B om inavel

2012-10-08 16:01

Det är en missuppfattning som tyvärr är lätt att göra att den höga inaveln i vargstammen inte har beaktats. MVP gäller för den svenska INAVLADE vargstammen, om dess inavelsproblem löstes skulle det bli en lägre MVP. Olof Liberg reder ut det här missförståndet på Skanulv hemsida.

29. jösses

2012-10-07 21:29

vilken uppvisning i brist på kompetens...undrar hur många fler som flyr C bara efter det uttalandet?

28. Inavel behöver inte vara farlig

2012-10-07 13:45

Inavelsgraden är bara ett mått på hur närbesläktade individerna i populationen är. Inavelsgraden säger ingenting om huruvida det finns genetiska skador eller sjukdomar (inavelsdepression) i populationen. Den inplanterade svenska vargstammen mår uppenbarligen ganska bra att döma av hur den reproducerar och sprider sig. Jämför med den svenska bäverstammen som inplanterades på ett likande sätt med ett fåtal föräldradjur. Den svenska bäverpopulationen är betydligt mer inavlad än vargstammen, nästan som enäggstvillingar. Trots det har de spridit sig över i stort sett hela landet och de förökar sig som kaniner. Således, om inaveln inte leder till inavelsdepression (ärftliga sjukdomar och skador) är inavelsgraden utan betydelse. Det är nog vad den försiktige Liberg skriver mellan raderna...

27. Ja vad säger man

2012-10-06 19:42

Det är ytterst pinsamt att som svensk ta del av vad som pågår i riksdagen. Nog borde det finnas någon form av krav på kompetens hos en minister. Att Ek är centerpartist förvånar mig inte längre. Jag har alltid uppfattad centerpartister som jordnära mäniskor med sunt bondförnuft, men det var förr det. Det nya c fylls på med snusförnuftiga stadsbor som tror att dom förstår sig på. Inte konstigt att dammluckorna står på vidgavel i opinionsmätningarna. I nästa val är det väl ingen som ens vill stödrösta på c.

26. Att minska inavelsgraden

2012-10-06 19:41

Per B. Det kan göras på två sätt. Endera hämtar vi en stort antal vargar från olika delar av Ryssland, låter dem få valpar ihägn och placerar ut dessa i befintliga lyor.
Alternativet är att vi tar bort ättlingarna av våra ursprungliga genetiska missfoster. Behåller vi bara de 100 minst besläktade är de inte längre speciellt inavlade.
Det finns inget biologiskt skäl att ha fler än 100.

25. Nej Mats S Johansson

2012-10-06 16:07

Nu får du nog ta och läsa en gång till: ”...our conclusions can only be valid under the assumptions that genetic issues faced by the Scandinavian population have been solved.” Eller som det står i den svenska sammanfattningen: ”Våra resultat gäller endast under förutsättningen att de genetiska problem, som idag förekommer i vår vargpopulation, är lösta.”

Det står inte ett ord om att resultaten är giltiga om inaveln inte blir värre. Uppdraget sa specifikt att de genetsiska aspekterna inte beaktas, därför gjorde man inte det, och därav reservationen att resultaten bara gäller under förutsättning att de genetiska problemen lösts. Vi pratar alltså om en framtida hypotetisk situation där inavelsgraden har sänkts och immigrationen av obesläktade vargar mångdubblats. Mig veterligen har inte inavelsgraden gått ner till acceptabla nivåer, och inte heller har jag sett skymten av den bortåt tiofaldiga ökning av immigranter (jämfört med de 2-3 senaste årtiondena) som skulle krävas för att en population på 100 vargar skulle vara livskraftig.

Läs nu kommentarerna av Lidbergs et al. igen. Anser du att de genetiska problemen (dvs hög grad av inavel och isolering) har lösts? Om inte, anser du då ändå att analysen är giltig och att Lidberg et als kommentarer om sitt egna arbete är ljug? Är deras deras tydliga påpekanden om att genetiska aspekter inte beaktats kanske också ljug? Personligen tror inte att man sätter sitt rykte som forskare på spel genom att ljuga i en sån här rapport. Därmed kan bara slutsatsen bli att de genetiska aspekterna inte är inkluderade i analysen. Punkt. Det borde te sig som självklart för var och en som läst rapporten och satt sig in i analysen.

24. Realist # 7

2012-10-06 14:08

Det är du som är okunnig! Våra unghundar som ska jagas in på älg får fel beteende i injagningen.Tack vare vargen som skrämt slag på varenda älg! Älgarna flyr för livet så fort dom ser en hund!! Detta beteendet hade inte älgarna före inplanteringen av varg då var det bergfast 9 gånger av 10. Så prata inte om kunskap om varg!

23. Realist

2012-10-06 14:07

Du skriver att "jag förstår inte". Jag instämmer och det gäller hela din insändare! Din inställning verkar vara en blandning av Ek och rovdjurskramare och då är det inte annat att förvänta sig. Du skriver att svenska folket inte lyssnar på oss! Menar du att ca 300000 jägare, familjemedlemmar, jordbrukare, samer osv Kanske mellan en halv och en miljon människor i Sverige inte tillhör Svenska folket??!! Skärpning!

22. Tack Per B

2012-10-06 09:20

Och då blir slutsatsen att det räcker med mellan 38 och 100 vargar om inte genetiken försämras, eller hur?

21. Skillnaden som kommer

2012-10-06 09:19

Ek har med råge plumpat sig med ett så stupid utalande. Men vad är värst, en okunnig politiker som förhoppningsvis kan lära sig på resans gång. Eller en extremistisk miljömupp som under inga omständigheter viker sig för några glesbygdsbors gnöl? Det mina jägar vänner är skilnaden mellan en centerpartist och en MP på samma plats.

20. Vargavinter..

2012-10-05 21:53

...stundar nog för dessa centerpartister i regeringen!

19. Var glad

2012-10-05 21:43

för det kunde vara värre. Det kunde vara Helena Leander som var minister och är det någon som slår Lena Svek på fingrarna i okunnighet så är det hon. Det har jag bevis för i den mailväxling vi har haft. Hua..

18. Realist

2012-10-05 20:42

Du klagar på okunnighet bland oss jägare,I nästa stund gör du en tokvurpa! Rovdjuren tar bara dom svaga och sjuka djuren säger du. Skulle våra rovdjur livnära sig på såna djur så skulle jag vara mer än helnöjd, för då skulle dom svälta ihjäl och endast ett fåtal skulle klara sig.Nej vargen tar med förkärlek vuxna friska dräktiga kor på senvintern, kor kalvar och fjolingar utöver det. Utav 50 dödade älgar i ett revir i Norge för 2 år sedan var 40 st kor och kvigor. Men friska stora kapitala 300 kg tjurar åker även med.Klövviltssitutionen är i många vargrevir på gränsen till kollaps, men det vet väl en så duktig och erfaren rovdjursexpert som du redan??

17. Som sagt var

2012-10-05 20:41

politiker och tjänstemän hoppar det grodor ur munnen stup i kvarten, nu har Ek kommit med sitt bidrag och här om dagen var det ju Burman med sitt "buskfolk", okunnigheten och nonchalansen genomsyras i dessa läger av politiker och tjänstemän, undrar när nästa groda hoppar ur någon av dessa nämnda skrån, som t.ex dessa "grottmänniskor" om oss på landet, ja man kan ju vänta sig vad som helst. En sak är dock säker att de två ovan nämnda bidrar att späda på politiker- och tjänstemannaföraktet med råge.

16. Mats S Johansson

2012-10-05 19:12

Det finns ingen anledning för varken mig eller Dag L att uttala sig om genetiken var inkluderad eller ej. Det är bara läsa vad Lidberg et al. själva skriver i sårbarhetsanalysen:

”As stressed in the introduction, our models excluded genetics and we remind readers that our conclusions can only be valid under the assumptions that genetic issues faced by the Scandinavian population have been solved.”

Annars håller jag med dig och övriga skribenter: Hur är det möjligt att en ansvarig minister är så fullständigt oinsatt i en fråga som är så viktig för så många människor. Inte nog med att vargarna fryser om vintern, dessutom blev tre olika analyser från en och samma forskargrupp plötsligt till att tre olika forskargrupper fått fram samma resultat. Och helt plötsligt var trodde hon genetiken inkluderad, trots att det uppdrag Skandulv fick specifikt sa åt dem att exkludera genetiken och de själva skriver att så gjorts i citatet ovan.

Oavsett om man vill bli av med vargen eller ha den kvar tycker jag att man kan kräva mer än såhär av högsta ansvariga politiker. Är hon såhär dåligt insatt känns det ju som om hennes beslut blir helt slumpmässiga, vilka de besluten än är. Jag kan inte låta bli att undra om det är lika illa ställt i andra frågor som jag inte är lika insatt i eller intresserad av....

15. Krister Person har läst men inte förstått

2012-10-05 16:59

Punkt 1-3 är uppfyllda med råge. Man menar INTE att vargen ska få komma tillbaka till alla platser den funnits de senaste 2000 åren. Karl XI jagade varg på Djurgården. Anser du att den ska få komma tillbaka dit innan gynnsam bevarandestatus är uppnådd. Det saknas dessutom en fjärde mening.
4. Vargen ska accepteras av lokalbefolkningen.
Faktiskt den viktigaste punkten. Därför kommer vi nog aldrig få Gynnsam bevarandestatus i svensk kulturbygd.

14. frusna vargar #7 "realilsten"

2012-10-05 16:29

Du menar att det verkligen är så att vargarna fryser på vintern fast vi aldrig förstått det?
Du har sett för många disneyfilmer som barn. Skärp dig!

13. Som min mormor alltid...

2012-10-05 14:50

..sa: vad kan vi lära oss av detta?Jo, om man bara är tillräckligt okunnig så kan man bli centerpartistisk miljöminister. Hatten av!

12. Hack i skivan?

2012-10-05 14:27

Om Lena Ek verkligen är så okunning som det låter i riksdagen eller det var en felsägning är en sak, men kan inte någon som är insatt (DagL eller Per B t.e.x) ge oss, MP och alla andra ETT svar på om det har tagits hänsyn till genetiken i den sårbarhetsanalys som gjorts en gång för alla. Det vore ju synd om man ska behöva stå och ljuga i talarstolen. Det räcker så väl med de lögner som kommer från SRF m.fl.(lite, men bara lite, ironi)

11. Svårt är det..

2012-10-05 14:27

Djuruppfödare, viltvårdare och andra som försöker vårda tamdjur i vargens närhet har en klar bild av vad det stora hunddjuret helst attackerar: Nästan alltid unga och friska djur. Oftast de mest välnärda. Vargforskaren Håkan Sand vid Grimsö uttryckte sig ganska klart i december 2002 när han intervjuades av SR Ekot;
– Vargar tar inte bara utmärglade eller sjuka djur, det är en myt.
Vargens försvarare har svårt att acceptera detta.

10. Jag visste det, Realist!

2012-10-05 13:52

Du förstår inte skriver du, bra.
OK, det fattade jag för länge sedan.
De flesta jägare vill bara att riksdagsbeslutet ska följas.
Är det för mycket begärt?

9. ja

2012-10-05 13:23

Man kan då bara skratta åt dessa politiker . En som tröttnat.

8. Hmm.. nu igen

2012-10-05 13:22

Får mig att tänka på en s politiker som blev kortvarig .

7. Försök förstå naturen!

2012-10-05 13:22

Förstår inte att ni lägger ner så mycket tid på hur vargen skall utplånas från Sverige. Fårbönderna tar förhoppningsvis in fåren under vintern och klövdjuren får det betydligt svåraare att finna föda. Rovdjuren förkortar klövdjurens lidande och tar bort de svaga djuren. Jägare säger sig oftast säga att de vet väldigt mycket om naturen, men av de inläggen jag läst idag under denna artikeln så undrar jag vilken kunskap de igentligen har? Acceptera att det är såhär naturen fungerar och var glada över de klövdjur ni själv kan fälla. Tror inte svenska folket tar till sig era argument längre. Tråkiga och okunniga inlägg man får läsa under artiklar som handlar om rovdjur. Tror de kunniga jägarna just nu är i skogen för naturupplevelsens skull?

6. Steg fyra

2012-10-05 13:22

blir väl att bygga varmbonade kojor så dom slipper frysa, stackarna. Dom har det ju inte så lätt, inavlade så dom vet inte vad som är fram eller bak och tar bara sjuka och svaga djur. Tänk om dom inte får tag i några sjuka o svaga djur då svälter dom ju ihjäl dom små liven.

5. Calle?

2012-10-05 13:21

Bra jobbat Calle S. som citerar direkt från miljöbalken och definierar "Gynnsam bevarandestatus". F.ö en direkt översättning av texten i Art och habitatdirektivet. Vad menar du med "Naturvårdsverket anser"?. Det är ju deras jobb att som myndighet genomföra den politik som antagits och att följa de lagar fastställts. Frågan som inställer sig är däremot om det i "artens naturliga och hävdbetingade utbredningsområde" verkligen kommer att finnas varg, överallt? Eller kommer rådande praxis inom renskötselområdet fortsättningsvis att gälla, trots lagstiftningen?

4. Nu får det vara nog

2012-10-05 11:02

Herregud ,vart får dom tag på dessa okunniga människorna, och dessa ska leda Sverige ?

3. Gynnsam bevarandestatus

2012-10-05 11:02

Naturvårdsverket anser
En arts bevarandestatus anses gynnsam när
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt (16 § förordning (1998:1252) om områdesskydd)
Så vad är problemet?
Djurens rätt kommer väl nu att hävda att vi ska iordningsställa uppvärmda lyor för vargarna.

2. Eks vargavinter

2012-10-05 11:01

Hur länge skall denna fullständigt urusla politiker få fortsätta att stå och svamla i riksdagen?
Det är ren parodi att dessa fullständigt okunniga pellejönsar får uttala sig.
Det är ju vargkramarna som styr vad de säger.
Och det är så att de flesta i riksdagen är av samma skrot o korn.

1. Gamla talesätt, Miljöministern?

2012-10-05 11:01

Vargavinter, Lena Ek, kan det var något som gynnar vargen?
Mata vargen på sommaren, så äter han dig om vintern, Lena Ek, vad kan det komma från för erfarenheter?
Är måhända miljöministern så urbaniserad att hon inte hört dessa talesätt och reflekterat över deras ursprung och betydelse? ;)
Vi har ju sett andra inlägg i debatten från andra centerpolitiker på sistone som får en att undra.
Ska det tas hänsyn till vädret när GYBs fastställs?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere