• Allmogejakt

Vargbältet förblir vargbälte

AktuelltPublicerad: 2009-11-19 11:30

Är du drabbad av varg och ställer ditt hopp till att stammen ska spridas jämt över landet? Glöm det. Vargens utbredningsområde i Sverige kommer att förbli ungefär som idag, menar forskaren Olof Liberg.
– Små lokala förändringar kommer att inträffa, men i stort sett kommer läget att vara status quo, säger Olof Liberg.

I dag är det bara en handfull län i landet som hyser hela den svenska vargstammen. Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg bär i stort sett hela tyngden.
Vargstammens tillväxt omtalade Andreas Carlgren, centerpartist och miljöminister, i termerna succéhistoria och framgångssaga när han den 29 maj i år presenterade innehållet i rovdjurspropositionen, som i höst klubbades i riksdagen.

Jämn spridning ”befängd tanke”
Frågan är om Carlgren i det läget var medveten om att hela ansvaret för vargen ska bäras av en begränsad del av landet.
Sveriges ”vargpappa”, förre forskaren och rovdjurshandläggaren på Naturvårdsverket, Anders Bjärvall, avslöjade för några månader sedan sin åsikt, på DN Debatt. Det är en befängd tanke, att tro att vargen ska sprida sig jämt över landet, skrev Bjärvall.
Vargforskaren Olof Liberg har också en bestämt uppfattning kring hur vargstammen kommer att sprida sig.
– Den som grubblat på saken har nog förstått hur det skulle bli. Med det tak regering och riksdag satt för vargstammen, kommer situationen att förbli ungefär som just nu. Det kommer inte att bli frågan om några stora rumsmässiga omfördelningar, säger Olof Liberg.

Nya vargetableringar
Han pekar på att exempelvis södra Dalarna kan komma att få en fast etablering. Det sydsvenska höglandet, Småland och sydöstra Västergötland, är en annan plats där vargen kan komma att få fäste, liksom i Uppland där det nu finns starka indikationer på att ett par etablerat sig alldeles norr om Stockholm. Dessutom kan det möjligtvis bli frågan om en etablering i Östergötland.
– Sådana nya etableringar kommer att ge de starkaste varglänen en viss lindring, men det kommer inte att handla om några stora förändringar. Om man ur någon slags rättviseperspektiv skulle tänka sig att vargen skulle vara jämt utbredd över hela landet, skulle till exempel Norrbotten ha fem revir och Västerbotten tre. Men det tillåts inte, på grund av rennäringen, säger Olof Liberg.

För tättbefolkade områden
40 procent av landets yta består av renbetesland. Alltså måste vargen sprida sig åt andra håll. Men i stora delar av södra Sverige blir det svårt, menar Olof Liberg.
– Vissa områden är så tätbefolkade att vargen helt enkelt inte trivs där. Dessutom har delar av södra Sverige så täta bestånd av tamboskap, att det skulle kosta en helvetes massa pengar att stängsla in alla dem, säger Olof Liberg.
Att skjuta hela revir lär inte heller hjälpa, anser Liberg. I de starka vargområdena kommer snabbt nya vargar och etablerar revir, när ett gammalt revir upplöses.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

170. Kort svar Anders Åberg

2009-11-30 11:40

Jag håller absolut ej med dig. Den sista meningen "säger allt" för övriga som läser här.

169. Kenneth

2009-11-30 00:47

I ditt förrförra inlägg för du ett synnerligen märkligt resonemang om vad som behövs eller är nödvändigt i naturen.
Alla arter är utvecklade för att passa in i sin miljö och naturen är skoningslös, extravaganser och onödigheter tillåts inte.
Vad djuren än gör eller hur dom än ser ut så är det ett resultat av vad som har visat mest framgångsrikt för just den arten.
Vad vi människor tycker om det är helt ovidkommande och jag kan tyvärr inte komma ifrån att tycker det du skrev var präglat av djup okunnighet.
I det senaste inlägg tycker jag mig ana ett sk. avsiktligt missförstånd från din sida, när du skriver om cervina horn.
Det handlar inte om cervina eller palmata horn det här, utan som du själv skriver om åldern på älgarna.
Du borde faktiskt ha begripit att jag menar att skjutandet av tjurar i sin bästa ålder måste få ett slut.
Älgen har som alla djur ett eget system för att garantera genetisk styrka.
En av dom viktiga ingredienserna där är att vuxna tjurar slåss om kornas gunst. I den striden avgörs vem som bärare av dom starkaste generna, under förutsättning att inte vi har skjutit sönder stammen så att bara någon enstaka större tjur finns kvar, med påföljd att han alltid vinner, hur dåliga gener han eventuellt kan tänkas ha.
Där spelar storleken på hans hjärna nog ingen som helst roll, lika lite som den tycks göra det bland oss människor.

168. Usch så du skriver om mig Anders.

2009-11-28 20:13

Jag ska gör precis motsatsen och presentera dig ett förslag till samsyn.

Älgstammen har skjutits sönder på flera ställen i landet och behöver vårdas bättre, det anser även jag. Framförallt är medelåldern för låg genom ett felaktigt och för hårt jakttryck. Även i Norrland befarar jag att detsamma håller på att ske med skogsbrukets krav, och därmed jakttrycket som orsak. Konkurrensen om maten och utrymmet av hjortar och vildsvin, för att inte nämna de stora rovdjuren, kommer att innebära stora svårigheter för en bra älgstam på många håll i landet. Det är upp till oss människorna att bestämma utvecklingen, om vi får och kan enas.
Men vi vill åtminstone veta att det finns fullväxta älgar även om vissa bara utvecklar cervina horn. I vilket fall som helst blir det med lägre älgstam långt mellan kapitaltjurarna, tyvärr.

167. Kenneth

2009-11-28 09:51

Din okunnighet har nu sådana proportioner att man häpnar.
Jag kan bara återigen rekommendera grundskolans naturlära och hoppas att det inte finns en enda jägare till i det här landet som tänker som du.

166. Anders, du tänker för snävt - trångt

2009-11-27 16:45

Låt mig förklara. Varför har älgen horn, men inte hästen och massor av andra däggdjur? Evolutionen har drivit vissa arters utseende till abnormiteter till ingen nytta alls utan snarare tvärtom. Se på vissa fågelhannars fantastiska utstyrsel, är detta nödvändigt? Andra fågelhannar utan dessa extrema attribut parar sig också och vissa lämnar dessutom honan därefter, hur kan det vara möjligt? För viss tid sedan beskrevs en art, jag tror det var en insekt, där hanen hade utvecklat ett parningsorgan med hullingar som förstörde honans organ vid befruktningen. Vitsen sades vara att då garanterades denne hane bli fader. Är sådant nödvändigt och bra?

Naturen och evolutionen har pågått länge men inte nått till någon fast status, utvecklingen fortsätter. Hur kan man då tro att den är bra?

Det kan även vara nyttigt för dig att ägna förhållandet bland oss människor en tanke. Då kan vi se att det är mindre troligt att de som sluter banden och gjort sina val endast utifrån fysiska attribut är de som lyckas bäst i livet med karriär och barnalstring -fostran. Jag tror det förhåller sig på samma sätt bland djuren, åtminstone de högre stående arterna. Nu vet vi antagligen för lite om denna intelligens bland djuren men ett kan jag berätta. Vid iordningställandet av en älgtrofé reagerade jag på älgtjurens hjärna. Den var faktiskt endast aningen mindre än en mans. Jag känner mig faktiskt övertygad om att storleken varit densamma med mindre hornkrona. Även tjurar med mindre horn får para sig, och det är vad allt handlar om.

165. Kenneth och gentikens död

2009-11-27 12:51

"Även tjurar med mindre horn får para sig, och det är vad allt handlar om."
Gratulerar Kenneth, du har just berättat för oss andra okunniga stackare att genetiken faktiskt inte existerar.

164. Nej Anders.

2009-11-27 10:45

"Det finns ingenting som visar att förekomsten av sådana är det bästa för arten älg."
Så skrev jag, och mer därtill.

Du själv önskar så innerligt att finna bevis för att naturen som den ser ut är det bästa för allt levande. Det finns ingenting som stöder den tesen heller. Men visst får du fortsätta tro. Själv anser jag mig dragit mina egna slutsatser utifrån vad Darwin beskrev.

Även tjurar med mindre horn får para sig, och det är vad allt handlar om.

163. Kenneth

2009-11-26 21:58

Märkligt att du inte inser det alldeles uppenbara med 20 taggarna.
Det är ju helt självklart att en djurart inte utvecklar en så energikrävande sak som jättelika horn om det inte har någon betydelse.
Du har 110% fel i den frågan Kenneth och egentligen vet du nog det själv, men du vill ha kvar chansen att knäppa stortjuren om den någon gång skulle dyka upp.

162. Ett inhopp.

2009-11-26 17:30

Åke Edlund, jag vill upplysa om att enligt forskarsverige ansågs björnstammen bestå av endast ca. 130 individer som lägst. Och fortfaranda säger man sig kunna särskilja 2 varianter och några problem med genetiken har aldrig nämnts för björnen. Jag påstår själv att ett individantal om 500 st räcker gott i evig tid för hela skandinavien.

Anders Åberg återkommer med teorier om tjugotaggarna som jag fördömer helt. Det finns ingenting som visar att förekomsten av sådana är det bästa för arten älg. Däremot utvecklas säkert fler stora horn i en population med tjurar som bär på sådana gener och tillåtas bli äldre. Det blir ej 20-taggare på alla gamla älgar, det hänger på generna. Däremot blir även äldre tjurar med usla horn lika tunga, dvs. lika mycket kött. Att en storhornad tjur oftare slipper dö av vargar hjälper inte arten när i stället korna stryker med. Glöm snacket om 20 taggare! De är av intresse endast för troféjägare.

161. Åke

2009-11-24 15:29

Intressant det där med hur naturen själv hanterar genetiken.
Alla arter tycks ha olika sådana metoder för att hålla arten stark och fri från inavel.
Jag har ett flertal gånger tagit upp älgens metod, som betyder att dom starkaste tjurarna gör upp om kornas gunst. Men att vi i Sverige til stora delar har slagit sönder den metoden genom att ständigt skjuta bort dom starkaste tjurarna.
Det där måste stoppas på något sätt, för tjugotaggarna måste finnas kvar och det måste dessutom finnas flera av dom.
Älgens metod att undvika inavel är väl antagligen tjurarnas vandrande under brunsten. Det finns säkert fler sätt, men det var det jag kom på nu.
Hur vargen gör är jag mer osäker på, jag har aldrig hört att ungar dödas av andra hanar dock.
Hur många individer som behövs av olika arter för att få tillräcklig genetisk spridning vet jag inte, men jag gissar att antalet vargar balanserar farligt nära den gränsen.
Trots det tror jag det är alldeles nödvändigt att komma igång med vargjakt nu, för att förhoppningsvis få lite bukt med alla problem som orsakas av vargar som inte skyggar för människolukt.
Jag tror även att klövviltstammarna behöver få tid på sig att anpassa sig till vargen och därför kan inte vargen tillåtas öka hur som helst inom så begränsade omräden som nu är fallet.

160. Anders Åberg!

2009-11-24 10:46

Kan inte låta bli att ge en kommentar till de siffror, som angetts som mininivå på antalet björnar, för att inte stammen skall riskera att drabbas av inavelsproblem.

Det är känt att björnhannar dödar björnungar, som de tror att de inte själva är fäder till. Samma beteende har obseverats hos andra djur - exempelvis hos lejon. Där dräper den hanne, som jagat bort den tidigare flockledaren och tar över kommandot i en flock, alla ungar och parar sig med honan. Detta fenomen kallas för SSI (sexuellt selekterad infanticid)
En fördel med detta beteende är att risken, för att en enda hannes gener blir för dominanta i en population, minskar. D vs risken för inavel blir mindre. Detta är helt säkert en förklaring till att det inte behövs så rasande många djur i vissa djurpopulationer för att inavel skall undvikas. Ett naturens eget sätt att lösa ett problem!


159. Anders Åberg naturfotograf

2009-11-23 20:50

Tack för det svaret, annars kunde man lätt tolka ditt tidigare inlägg som löd..... "Sedan att folk blir upprörda och förtvivlade över att få sina hundar massakrerade av varg är ju fullt naturligt, men det är inte bra om känslosvallet får för mycket plats i debatten" .... som att du inte ville se artiklar och bilder där man ser halvt uppätna hundar, men så var det alltså inte.

158. Anders Åberg!

2009-11-23 19:15

Ditt sista inlägg var riktigt dåligt!
Bättre kan Du!

157. Osanningen Åke?

2009-11-23 17:41

Jag har inte påstått att du far med osanning, allt du skriver skulle mycket väl kunna vara rätt.
Vad jag pekar på att du hittills inte har fört fram några belägg för att det är rätt, men att det ändå inte hindrar dig från att föra fram dina grova anklagelser mot namngivna personer.
Det är fortfarande bara en samling gissningar.
Vad skulle du själv tycka om jag hittade på att du t.ex. ägnade dig åt illegal vargjakt och påstod att beviset för det är att du tycker så illa om vargen.
Jag tror att du med rätta skulle bli asförbannad.

156. Marginalväljare

2009-11-23 17:33

Nej du har nog inte fattat rätt, jag tror du har blandat ihop inläggen.
Jag har inget med SRF att göra och jag har inget som helst intresse av att stoppa bilder på vargdödade hundar.

155. Hallå!

2009-11-23 17:32

Vargkramare och Miljpartister....Det har gått tre dygn och inga svar på mina frågor.
Nu vet jag ju att det var ett omöjligt uppdrag för den lilla vilseledda skaran ni utgör, men ni hade väll ändå kunnat försöka.

Sen är det väll så… att invandrad varg (som ingen har sett) skulle etablera sig i just det område som den olagliga inplanteringen skulle ha skett, är så osannolik att det har aldrig hänt. Med andra ord olagligen inplanterad.

Så har jag en liten fundering.
Kan man anmäla staten för allmän ödeläggelse, framkallande av fara för annan osv. osv?

154. Anders Åberg!

2009-11-23 16:48

Snälla Du!
Att Anders Bjärvall var engagerad i "Projekt Varg" är väl sant.
Att det då var (och är i dag) olagligt för enskilda och föreningar att plantera in varg i Sverige är väl sant.
Att "Projekt Varg" var ett projekt, som drevs av SNF och hade för avsikt att plantera in varg i Sverige är väl sant. Förklara för mig: Vari ligger osanningen?

153. Anderrs Åberg

2009-11-23 16:48

Det är ju trevligt att höra att Du, åtminstone tidigare, uppfattat att jag försöker vara en seriös debattör.

Uppenbarligen har vi diametralt motsatta åsikter om hur en organisation skall fungera. Vad det kan bero på kanske beror på att vi har helt olika erfarenheter med oss i bagaget.

Min bestämda åsikt är att en anställd skall utföra det han är satt att göra.
Exempelvis: En styrelse för ett bolag skall göra det ägarna av bolaget bestämt. En vd skall göra det som styrelsen bestämt att han skall göra. En politiker skall göra det hans väljare valt honom/henne att göra. osv

De resurser som ställs till förfogande för att man skall kunna göra det man är vald att utföra får under inga som helst omständigheter användas till något annat, hur behjärtansvärt det än är. Det är ju ägarnas resurser man använder - inte sina egna! Hur man lyckas med sin uppgift mäts sedan på olika sätt. Har man inte lyckats nå målet med det man är satt att göra, får någon annan försöka genomföra uppgiften. Har man överskridit sina befogenheter och drivit någon egen agenda byts man också ut. Om anledningen till att man inte lyckats beror på okunnighet eller en medveten ändring av de mål man är satt att uppfylla är ointressant. Man får gå ändå!
På något annat sätt kan det inte heller vara. Det skulle bli total anarki om vi anställda skulle vara fria att göra vad vi själva vill göra med de resurser vi fått till vårt förfogande av arbetsgivarna (eller i politiska frågor ytterst av folket).
Ingen på NVV har fått uppdraget att bygga upp björnstamman till över 3 500 individer. Den målsättningen måste vara en intern målsättning. Uppdraget år 2001 var att se till att vi skulle ha minst 1 000 björnar i Sverige - inget annat! Att det skulle vara just 1 000 individer berodde framför allt på att detta antal bedömdes behövas för att undvika inavel. Denna bedömning var alltså det övergripande målet, som tjänstemännen skulle se till att det uppfylldes. Att 1 000 individer är tillräckligt bevisas lättast genom konstaterandet att inga inavelstendenser noterats i stammen sedan den tid då stammen bestod av bara 5-600 individer
En genant notering är att antalet björnar redan var över 1 000 st år 2001. Okunnighet?
En annan notering är att stammen i dag fortsätter att växa med den avskjutning, som beviljas i dag. Har man tänkt sätta ngn form av världsrekord? Vem har satt det målet?

För mig verkar det tydligt att det finns någon form av dold agenda på NVV, när det gäller storlekarna på rovdjursstammarna

För att det skall bli någon "ordning på torpet" måste politikerna agera. Om och när man gör det, skall man tänka på att när man städar en trapp skall man börja uppifrån. Börjar man i fel ände är arbetet ogjort när man kommer till den andra!
För att få tydliga begränsningar av tjänstemännens möjligheter att driva egna agendor måste mininivåerna för varje stam kompletteras med en motsvarande maximal nivå på antalet av varje art.
Vidare är det helt nödvändigt med bättre inventeringar av antalet rovdjur. De har allt för länge varit helt undermåliga och vilselett politikerna inför deras beslut i rovdjursfrågorna.

152. De fyra "tramsorna"

2009-11-23 16:47

Vargdebatten från tillskyndarnas sida använder sig några lögner som upprepas med en Goebbelsk envishet i tro att de därigenom blir sanna.
1. Vargen är av naturen skygg och ofarlig.
Man ignorerar historiens tusentals offer och de kunskaper som faktiskt finns under vilka den blir ett hot.
2. Vargen har betydelse för den biologiska mångfalden.
Ja, men inte på det det sätt man vill tolka det. Vårt ekosystems biologiska mångfald har skapats under årtusenden av människan. Det är den småskaliga djurhållning, inklusive skogsbetet, samt den totala mosaiken som skapats av ett agrarsamhälle som är basen. Den basen eroderas av vargen. Finska och norska undersökningar visar att mångfalden sjunker med vargens intåg.
3. Vargen är ekologisk oumbärlig. Dess frånvaro orsakar enligt SLUs forskare ekologisk härdsmälta.
Vargen har ingen ekologisk funktion i vårt kulturlandskap. Blir den för vanlig kanske. Men jag tror inte ens Anders skulle vara förtjust över resultat.
3. De genetiska krymplingarna.
Ingen art har dött pga av för snäv genetisk bas i en för arten lämplig omgivning. Det finns gott om exempel på motsatsen.

151. Anders Åberg...

2009-11-23 16:46

.. vi får ge en eloge till Jakt & Jägare som tillåter att deras forum används till en fri debatt. Era, dvs SRF, forum är ju stängda för inlägg från de som inte delar SRF syn på varg. Men tyvärr så är det av intet värde att föra en MKB debatt här om inte tjänstemännen på NVV och Lst tar till sig den. En av regeringen beställd opartisk och objektiv MKB skulle vara vägledande för tjänstemännen då opertiva beslut skulle fattas.

Det vore mkt värdefullt om debatten här på J&J även kunde föras i lokal- och rikspress. En djupare kunskap om hur det är att leva i vargrike saknas i landet. Det är en försköna disnyifierad bild av varg som förmedlas, exempelvis den filmen som SVT visade häromleden då tjänstemän från Lst gullade med vargvalparna och stoppade dem innanför jackan för att värma dem. Som du själv markerade tidigare är det en sån bild som du vill ska förmedlas till allmänheten, information/kunskap som skapar negativa känslor exempelvis bilder på vargdödade hundar vill du stoppa, har jag fattad dig rätt?

150. Tack för förklaringen Gråben

2009-11-23 16:45

Ok. Jag tror jag har sett uttrycket i andra trådar på forumet men inte fattat vad som menas. Själv tycker jag nog att mycket pekar på att vargarna är utplanterade, men det går nog inte att bevisa vare sig det ena eller andra så jag tror inte det lönar sig att debattera just detta.
m v h Jörgen

149. Åke Edlund

2009-11-23 10:27

Fortfarande är verkar dina enda "fakta" vara att Anders Bjärvall är med i SRF och att Robert Franzen är nöjd med björnstammen.
Trots det påstår du ju att Anders Bjärvall "varit med om att planera en olaglig inplantering av varg"
att " Robert Franze'n kunnat manövrera rovdjursförvaltningen så att antalet björnar nu är över 3 500"
och att "Att tjänstemannakåren på NVV och Länsstyrelserna är överrepresenterade av medlemmar från SRF och SNF".
Av detta drar du slutsatsen att en stor del av dessa tjänstemän borde få sparken.
Visst är dina anklagelser ogrundade om du inte har mer fakta att komma med.
Jag kan inte bevisa att du har fel och jag har heller ingen aning om ifall vargen är utplanterad eller ej.
Men att bygga allvarliga anklagelser på rena gissningar höjer knappast trovärdigheten hos den som gör det.
Lite tråkigt just i ditt fall Åke, eftersom jag annars uppfattar dig som en seriös debattör, som inte normalt använder dig av sådana personangrepp.

148. Mänskliga ingrepp

2009-11-23 10:20

Är det så svårt att se den uppenbara skillnaden mellan att människan aktivt utrotar en djurart och att vi låter den överleva när den återvänder.
Man kan mycket väl ändå göra en MKB på vargens återkomst, inte mig emot, men det är väl knappast praxis.
Men tänk då om den kommer fram till att vargen spelar en viktig roll i det svenska ekosystemet, att det finns massor av aspekter som ni inte känner till och kanske helst inte vill känna till heller.
Diskussionen som förs på den här sidan är väl nästan lite åt MKB hållet, om man undantar skitkastandet.
Dock är det tydligt hur många väljer att bara ta till sig det som passar den förutfattade meningen och antagligen blir det väl samma sak om det kommer en "riktig" MKB.

147. En reflektion ang Anders Åberg syn på MKB

2009-11-23 08:46

Du skriver "Möjligen saknas det en bra utredning av konsekvenserna av att vi en gång faktiskt utrotade vargen". Menar du att vi inte ska analysera vilka konsekvenser återinförandet av varg har, men däremot saknar du en utredning om konsekvenserna av ett vargfritt Sverige? Då kan man ju undra varför då!? I en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska väl alla aspekter beaktas! Varför vill du då bara genomföra en halv miljökonsekvensbeskrivning........... jag fattar inte!!

146. Kanske Gråben med sina stora kunskaper kan förklara.

2009-11-23 04:34

1977 stod en norsk forskare Per-Egil Hovind upp på Skogsforsk i Eleverum och berättade att det fanns minst 10 vargar i Hedmark fylke inklusive föryngring. Detta upprepades av en lärare vid folkhögskolan i Stöllet. Förvåningen var stor eftersom några attacker på de då ännu vanligare utegångsfåren hade inte observerats. Man var tydligen ute för att bevisa att det fanns en kvarlevande skandinavisk vargstam. På 50-60-talen var skogarna fulla av skogsarbetare under vintern. Skogsarbetare som naturligtvis skulle ha känt igen ett vargspår om det dök upp. Under sommaren släpptes vinterns arbetshästar fria i skogen. Om någon varg gett sig på dessa hade det naturligtvis uppmärksammats. Det finns bara en rimlig förklaring till detta utspel. Att dölja de pågående utsläppen av importerade vargar. Skrönan om de dolda överlevande vargarna slogs i spillror av Ellegrens genetiska kartläggning. Men den dyker fortfarande upp i olika sammanhang.
Nå Gråben, har jag sagt något felaktigt?

145. Jörgen Bergmark

2009-11-23 04:33

Foliehatt är en benämning på konspirationsteoretiker sådana som tror att det finns osynliga strålar som tar deras tankar så därför har dom en foliehatt på sig. Eller som i detta fallet tror på inplantering av varg och alla skrönor runt det.

144. Anders Åberg!

2009-11-23 04:33

Vad kallas de aktiviteter som NVV, Lst och Grimsöforskare har gjort under de senaste årtionden, om inte "olika former av mänskliga ingrepp".

Jag är lite nyfiken på vad du kallar att flytta varg för att minska inavel, är inte det ett mänskligt ingrepp?

143. Anders Åberg

2009-11-22 18:05

Skulle vara kul att veta vad du kallar
för "mänskligt ingrepp" om inte ett
utösande av pengar,resurser och hjälp för att hålla vargstammen under armarna
så den kan överleva för just detta...
Utan detta, just mänskliga ingrepp, fanns inga vargar alls i Sverige i dag.

142. Anders Åberg!

2009-11-22 18:04

Jag har aldrig sagt att det är 100% säkert att de första vargarna är inplanterade. För att jag skall kunna göra det måste någon ställa sig upp och erkänna att han/hon medverkat vid utsättningen och bevisa det på något sätt. Att tro att någon skulle göra det, är nog att tro på under.

Återstår då bara att göra en rimlighetsbedömning av om så kan vara fallet. Det är vad jag gjort.

Om Du hävdar att vargarna inte är inplanterade har Du samma svårighet med bevisföringen. Att ingen tagit på sig ansvaret för en inplantering är knappast något bevis för att vargarna inte är inplanterade.

Då återstår bara att att tro på antingen din åsikt eller på min åsikt. Jag har försökt att basera min med en sannolikhetsberäkning. Vad Du har baserat din åsikt på vet jag ej. Läsarna får väl ta ställning till vem som har den mest välgrundade åsikten.

Att Naturvårdsverket "lyckats" förvalta rovdjursstammarna, så att de blivit mycket större än vad, som behövs för att innehålla målen, som sattes upp 2001, är lätt att föra i bevis. Hur det har blivit så kan man möjligen diskutera. Okunskap eller medveten underskattning av stammarna?

När man läser Robert Franzens särskilda yttrande i Rovdjurutredningen kan man inte dra någon annan slutsats att NVV (med RF:s medverkan), som ansvarat för regleringen av björnstammen hela tiden genom att bestämma de årliga avskjutningen, haft målet att björnstammen skall vara mycket större än den mininivå, som sattes av riksdagen 2001. Jag kan då inte läsa hans yttrande på annat sätt. Då återstår frågan: Vems ärenden går NVV?

Det är som vanligt. Det är säkrare att bedöma folk efter vad de gör än att bedöma dem efter vad de säger sig göra.

När det gäller frågan om hur insyltade SRF är i NVV och i Länsstyrelserna kan vi också vända på bevisföringen. Du säger att mitt antagande är ogrundat. Bevisa motsatsen! Du kan ju börja med att skaffa fram SRF:s medlemsregister. (lycka till!) Låt oss sedan gå igenom det tillsammans. Jag lovar att det skulle vara en intressant läsning!

141. Gråben

2009-11-22 18:03

Ja du gråben, men var är bevisen, Nyskoga-Trysil ja jag har hört det till leda men var är bevisen? Fotografier, eller? Började fiska i trysilområdet redan i mitten av 70 talet. Det finns inte en bonde som tror på den här sagan. Varför såg aldrig någon människa några som helst spår efter varg. Det verkar ju i alla fall "nu",som att de älska människor. Rädda, det är de inte. Konstigt att de aldrig korsade en väg, aldrig några spår i snön. Alla är nog inte lika vindögda som din bonde, det skulle ha spridit sig som en löpeld att det finns ulv. Du tror på ditt, eller ännu värre du vet men mörkar det hela så gott det går. Nej bort med skiten.

140. Anders Åberg

2009-11-22 17:32

Har du läst vargmannens testamente? Då kan man få sig en funderare!

139. Vargbältet och ryska vargar

2009-11-22 17:16

Når har vi nylig hørt om den ryske vargen som fikk valper i Kynna reviret. I tillegg gikk det rykter om en Ivan som skull være skutt i Hedmark. Skal vi begynne å tro på eventyr på nytt, eller er dette signaler om utplanting? Det går sikkert ikke lang tid før neste ryske varg dukker opp.

138. Sakskäl, Anders

2009-11-22 17:04

För inte så länge sedan var det en utomordentlig sammanställning här om vad vargen betytt.
Låt mig bara ta några saker.
Vargen skrämmer människor, speciellt gamla och föräldrar.
Vargen anfaller och dödar vår boskap.
Vargen anfaller och dödar våra husdjur.
Vargen kommer på sikt att omöjliggöra det fria skogsbetet.
Vargen förstör vårt öppna landskap och trygga ekosystem.
Vargen påverkar negativt vårt uttag av livsmedel från skogsmarkerna.
Är det då så konstigt att de som applåderar dess återkomst och säger att människor ska "anpassa" sig eller flytta blir impopulära bland de drabbade människorna.
Debattera gärna sakligt om de här sakerna.
Jag har liksom Marginalväljare under lång tid efterlyst en konsekvensanalys.

137. anonym 11:15

2009-11-22 17:03

på vilket sätt förstörs din livsstil av att inte ha en massa varg då?
man har ingen annan nytta av den på ur mänskligt perspektiv förutom att höra yl och titta på den,och då kan man göra det på en djurpark.
så många råkar illa ut på grund av vargen t.ex djuruppfödare,jägare,boende i revir utan rovdjurstängsel runt tomten m.m.
och då ska deras oro beaktas i största möjliga mån,så är inte fallet i dag!
så återigen,hur påverkas din livsstil av att inte ha varg?
bra skrivet marginalväljare.

136. ??? Gråben.

2009-11-22 17:03

Vad är en foliehatt?

m v h

135. Berätta för mig om konspirationteorier

2009-11-22 17:03

7 bekräftade vargar. Konspirationsteori eller fakta. Det är du och dina gelikar som ska bevisa hur de kom hit av ren självbevarelsedrift. För kan ni inte göra det på ett trovärdigt sätt kommer den här konflikten och misstron att fortsätta. Och då kommer BRÅs rapport att bli en självuppfyllande profetia.
Att hitta bagatellfel hos andra är du bra på. Att komma med något substantiellt själv är du oförmögen. Du är bara inne på dessa sidor för att sabotera liksom din namne förstör livet på landsbygden.

134. Marginalväljare

2009-11-22 17:02

Miljökonsekvensbeskrivningar görs väl vid olika former av mänskliga ingrepp.
Vad jag vet så räknas inte att vi låter våra vilda djur leva dit.
Jag har iallafall aldrig sett någon sådan utredning om konsekvenserna av att vi inte utrotar några andra djurarter.
Möjligen saknas det en bra utredning av konsekvenserna av att vi en gång faktiskt utrotade vargen härifrån.
Misstänker att vi har dåligt med kunskap om det.
Sedan att folk blir upprörda och förtvivlade över att få sina hundar massakrerade av varg är ju fullt naturligt, men det är inte bra om känslosvallet får för mycket plats i debatten, det är väl just sådant som står i vägen för en klar bild av läget.
Det betyder inte att man bara kan bortse från människors känslor i frågan.
I fallet med skyddsjakten i Sörsjön som du tar upp, har jag redan tidigare skrivit att jag tyckte det avslaget var felaktigt, b.la. beroende på den totala uppslutningen från lokalbefolkningen, som ju naturligtvis beror på dom stora problemen med varg där.
Att man inte vill utrota vargen från Sverige betyder inte att man alltid älskar vad myndigheterna gör i frågan.

133. Anders Åberg naturfotograf

2009-11-22 15:53

Grunden till en saklig debatt är att man har en klar bild av läget. Eftersom det inte finns någon analys av fördelar/nackdelar med projekt varg kommer debatten att i många stycken vara en subjektiv debatt där inlägg ofta skrivs i affekt. Du som efterlyser en nyanserad debatt, vad är din personliga uppfattning om att det saknas en offentliggjord miljökonsekvensbeskrivning?

132. Anonym 11:15

2009-11-22 15:49

I detta forum torde det väl vara livsstilar som påverkas av rovdjur som är relevant att diskutera. Alkoholism, skinheads, AFA rörelsen mm diskuteras bättre i andra forum.

För din information Anonym 11:15, så tillhör jag inte den grupp som negativt påverkas av varg pga oro/rädsla. Däremot reagerar jag på att det inte har gjorts någon miljökonsekvensbeskrivning av vilka negativa/positiva effekter återinförsel av varg i Sverige medför. Det har gjort att exempelvis människors rädsla för varg överhuvudtaget inte beaktas. Se bara Lst underlag till avslag på ansökan om skyddsjakt i Sörsjön och Kruppa. Om en miljökonsekvensbeskrivning hade funnits så hade beslutsfattare tvingats att ta hänsyn till de negativa effekterna på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag. Gör bara jämförelsen med statsplanering när parker ska planeras, där finns det en generell konsekvensanalys som visar att det finns rädsla för överfall om gång- och cykelvägarna inte är ordentligt upplysta. Då spelar det ingen roll att det inte har inträffat något överfall i det kvarteret tidigare, oron måste beaktas vid beslutet om hur parken skall planeras.

Ytterligare för din info Anonym 11:15, tillhör jag den grupp jägare som endast har min jakt som en hobby bland flera andra lika högt prioriterade hobbysar, jag har inte valt jägarlivet som en livsstil och gjort viktiga val i mitt liv utifrån möjligheten till jakt, jag har prioriterat annat före. Däremot har jag i min nära omgivning människor som gjort viktiga val i livet utifrån det perspektiv att jakt är prio ett i deras liv. Att se dessa människors liv slås i spillror, för hur ofattbart det än kan låta för Dig Anonym 11:15, så berörs de så hårt av att inte kunna jaga på samma sätt som generationer tidigare har gjort, att man med fog kan beskriva det som att deras liv slås i spillror, att se det gör mig ont.

131. Calle

2009-11-22 14:16

Nu börjar du bli tjatig. Du och dina konspirationsvänner får se till att lägga fram klara bevis nu på att vargen är inplanterad här i Sverige och Norge. Annars så är det fortsatt foliehatts varning på er.

130. Gråben!

2009-11-22 14:08

Vandringsälgarna! Det märks ju på den ökade älgtrafikskadade förra vintern! Björn vet jag inte och ingen annan heller! Men hundarna har haft björnkontakter dom senaste 6-7 åren!

129. Anders Åberg,

2009-11-22 14:08

Ja, det är mycket kasta skit på varandra, kan du för ett ögonblick begrunda varför?
Allvarligt och seriöst ! Vilka är det som blivit drabbade av rovdjurspolitiken? Är det stadsborna? Rovdjursvännerna? Fotograferna?
Kan det möjligen vara djurhållarna? Jägarna? Landsbygdsborna? Vill du frånta oss rätten att bli förbannade på vad som sker? Det är mycket känslor som svallar. När hunden blivit tagen eller fåren, av vargen, struntar man i sk.fakta eller saklig debatt, man blir förbannad? Är det ok, tycker du? En högst mänsklig reaktion i mina ögon.
En seriös rovdjursdebatt? Vad är det? Vem har rätt att föra den? Vilken utbildning bör man ha? Hur seriös är den om inte känslorna får finnas med?
Alla har rätt att säga sin mening, utifrån vilka omständigheter som helst, seriös är man, när man är ärlig med sina avsikter, i mina ögon. Det krävs inga kunskaper för att förstå vad som håller på att hända. Men det krävs massor med känsla, det krävs förståelse för dem som drabbas och som hotas att drabbas.
Det finns två läger: de som helst ser att jakten försvinner, och de som vill bevara det kulturarv och den livsstil som jakten är en del av.
Landsbygdens folk slåss just nu för sin djurhållning och jakt, fatta att känslorna svallar.

128. Gråben!

2009-11-22 14:07

Jag såg faktiskt järvspår ifjol vinter! Mellan Råda och Ekshärad! Vet om att det även observrats runt Grangärdet. Ornitologkunskaperna får du stå för!

127. Ohämmat?

2009-11-22 13:18

Så ca 250 vargar är ohämmat i ett land av Sveriges storlek? Proportioner...

126. Ärlige Calle

2009-11-22 13:18

"Ärlighet är inte en framstående egenskap hos rovdjursbeundrare." Så skriver Calle Seleborg. Nähä, men så bra, då vet vi att bara dom som hatar rovdjur är pålitliga människor.
Om jag ville hemfalla åt liknande intelligensbefriade generaliseringar skulle jag kunna påstå att rovdjurshatare i princip bara klarar av att kasta skit på folk utan att egentligen veta någonting alls.
Ibland kan man ju faktiskt tro det när man läser här, men antagligen finns det även på den sidan en och annan som kan föra en saklig diskussion, synd bara att dom syns så sällan.
En seriös rovdjursdebatt skulle må bra av att inte solkas ner av så mycket ogrundade påståenden.

125. Haha :-)

2009-11-22 13:18

Du är rolig du ekorren, för att vara så liten.
Jag äger samma lycka som du, oerhört nöjd med livet, i det stora hela. Men lider med MÄNNISKOR som har det svårt, människorna kommer alltid först, i min värld. När du och dina polare far omkring här på trådarna och häcklar folk som är oroliga och ledsna, då upptäcker jag att du saknar massor med saker som skulle gjort dig ännu lyckligare. Empati för dina medmänniskor, förståelse för dem som blir drabbade osv. Egenskaper som gör en människa hel och lycklig, viktigare än vackra flickvänner, bra jobb, osv. Kärlek, respekt och omsorg finns inuti en människa och har väldigt lite med vildren att göra.

124. Puff lelle

2009-11-22 12:33

Din dröm att få jaga vildren,kommer allt närmare att för alltid bara vara just en dröm på grund av ohämmat ökande rovdjurspopulationer...

123. Anonym 22.03

2009-11-22 12:33

Nån bror har jag inte. Använd dig av din signatur när du nu har en,det är stört omöjligt att veta vem av er anonyma knäppgökar som skriver vilket
inlägg annars då ni använder er av exakt samma propaganda hela tiden.

122. Marginalväljare och En som är skrämd...

2009-11-22 12:32

Ni efterlyste samtal om livskvalitet och livstil. Ni borde ha varit tydligare med att det endast är era egna livstilar som är intressanta nog att diskutera. Ingen ide att diskutera med folk som bara är intresserade av envägskommunikation. Fortsätt med ert så fortsätter jag med mitt. Hoppas ni kommer över era rädslor.

121. Nyjämten

2009-11-22 12:32

Sätt dig med papper och penna och följ vargströmmen ned till Hedmark-Värmland.
Idag finns det varg över nästan hela Finland. Trots det sa Liberg för några år sedan att ingen varg tar sig ner genom renbetesområdena. När Pessinkivargen trasslade sig igenom betraktade han det som ett mirakel.
Naturligtvis skyddar renägarna sina djur på båda sidor om gränsen och speciellt mot varg eftersom den ställer till med mer skada än något annat rovdjur, individ för individ.

120. 3+4=7 > 2 eller hur gråben?

2009-11-22 12:32

Trysilvargarna var minst tre. Ellegren redovisar i sin första DNA-studie 4 vargar.
Tidningsartiklar pekar på fler. Så hur gick det till?
Tycker du inte att detta är en berättigad fråga.
Och jag håller med Åke. Ur praktisk synpunkt är det överspelat, men den har en mycket stor betydelse för förtroendet för Naturvårdsverket. Hela rovdjursfrågan är späckad med lögner och falsarier med NVV hållande i taktpinnen. Men som jag sagt. Ärlighet är inte en framstående egenskap hos rovdjursbeundrare.
Gränsvakterna registrerade alla rörelser vid gränsen. Men man antecknade inte åt vilket håll. Vargarna i gränszonen provianterade på finska sidan och återvände sedan in till skyddet. En varg som blev kvar dagtid på finsk mark tog en mycket stor risk.

119. Lars Bergqvist och Kjelle

2009-11-22 12:31

Jo det är lustigt hur vildsvinen sprider sig. Ser man på Dalarna så är det vildsvin längs Västerdalälven sen ett STORT hopp till Särna. Inte att jämföra med vargen som har en jämn spridning i det så kallade vargbältet.

Kjelle: Då hade du koll på järven som är fast etablerad i norra Värmland nu? Och att det fanns häckande lappuggla och att det finns lavskrikor där. Exakt hur många björnar det finns där? Vandringsälgarnas antal på vintern ? Dom få sista ekarna där? Varenda lav och mossa? Att det finns vild iller där? Och så vidare. Imponerande.

118. ÅKE EDLUND IGEN

2009-11-22 12:30

Av ditt svar kan jag bara dra slutsatsen att mina farhågor besannades.
Anders Bjärvall må vara en central person, men om han är den enda säkra SRF medlemmen, så är du kallare om fötterna än jag trodde.
Att Robert Franzen är nöjd med björnstammen är knappast synonymt med att han har manövrerat, underförstått dolt fakta, i rovdjursförvaltningen.
Antagligen skulle det vara bra om politikerna inte gav tjänstemännen alltför fria händer att utforma politiken.
Men mitt intryck av att du riktar grova anklagelser mot folk utan veta särskilt mycket blev ännu starkare nu.

117. Gråben,(vännen)

2009-11-22 09:11

De flesta vildsvin som etablerar sig där de inte var tidigare och helt plötsligt, kryllar det av dem. Vildsvin som går in på gårdar och in i lador som står öppa och äter spannmål. De gör det fast de som bor där ser det och inte är långt därifrån. De har inte heller normalt beteende. En av våra mest kända TV profiler (analytikern) I efterlyst bodde på trakten en period. Konstigt nog dök det upp en hoper nmassa vildsvin som är etablerat vilt efter det? Inplanterart? Fanns inte före hans tid?

116. Kalle lelle

2009-11-22 09:11

Vildsvinen har verkligen berikat min jakt, visent vore inte fel det heller men mest av allt skulle jag vilja jaga vildren. Mammuten har jag gett upp hoppet för dock.

Du behöver inte tycka synd om mig, jag har det bättre än jag trodde var möjligt, bra utbildning, bra jobb, trevliga vänner, vacker flickvän och bra jakt.

Men tack för din omtanke!

115. Visste det !

2009-11-22 09:10

Visste redan innan jag skrev mitt inlägg att jag inte skulle få svar på en enda av mina frågor från de som vill ha varg,ang.om jag ska behöva känna oro eller ej. Jag vet att ni struntar FULLKOMLIGT i hur "vanligt folk",som lever med vargen inpå sig, mår och känner, bara ni får driva ert projekt vidare.
Kommer med alla medel jag har motarbeta detta projekt!

114. ÅKE EDLUND IGEN

2009-11-22 09:10

Av ditt svar kan jag bara dra slutsatsen att mina farhågor besannades.
Anders Bjärvall må vara en central person, men om han är den enda säkra SRF medlemmen, så är du kallare om fötterna än jag trodde.
Att Robert Franzen är nöjd med björnstammen är knappast synonymt med att han har manövrerat, underförstått dolt fakta, i rovdjursförvaltningen.
Antagligen skulle det vara bra om politikerna inte gav tjänstemännen alltför fria händer att utforma politiken.
Men mitt intryck av att du riktar grova anklagelser mot folk utan veta särskilt mycket blev ännu starkare nu.

113. Gråben

2009-11-22 09:09

Bor du i nordvärmland? är du jägare och skogsmänniska? Vi som vistas i skogen från 21 AUG till sista FEB! Vi vet vad vi har i våra skogar! SÅ vi behöver inte bli ifrågasatta av en novis! är själv markägare i nordvärmland. Så jag har nog en bättre uppfattning än du vad som hände i början av 80talet. Felet va att vi var för flata och insåg inte vad som höll på att hända!

112. Roligt

2009-11-22 09:09

"Kring 1980 fanns det ca 200 vargar väster om ryska gränsstängslet."
Ett gränsstängsel som INTE var något hinder för vargarna att röra sig fram och tillbaka enligt de rapporter som kom in från finska gränsvakten!

"Hur många av dessa kan rimligtvis bestämt sig för att vandra mot Tornedalen?"
Va har DU för uppgifter om detta?

"Hur många av dessa vandrare lyckas korsa finska renbetesområdena?"
Ska det finnas något hinder däruppe? Påstår du nu att den omfattande tjuvjakten som BRÅ har visat på, är korrekt?

"Nu har vi ett visst antal vargar vid svensk-finska gränsen.
Hur många av dessa bestämmer sig för att vandra vidare söderut?"
Jamen snälla, ska du fortsätta att att skapa "gränsar" som vargen ska korsa eller inte, hela vägen ner till Värmland.
Hur många vargar korsade Kalixälven, hur många av dessa korsade sedan Umeälven och hur många igen av dessa mycket få korsade ....:o)

"Hur många av dessa vandrare lyckas passera det svenska renbeteslandet oförmärkt och anlända ner till Hedmark-Värmland-Dalarna?"

Varför inte, många vargar har vandrat helt oförmärkt genom stora områden.
Se bara hur få av alla dessa tusentals renar som man får ersättning för varje år, som man klarar av att dokumentera. Är det några procent?

"Sju är säkerställda och granskning av tidens tidningar pekar mot minst 10. Mao 5% av den finska populationen vandrade spontant och oförmärkt till det förlovade landet (enligt Projekt varg). Är detta rimligt?"

Herregud min vän. 200 Finska vargar, dessa får små vargbebisar varje år, några av dessa dör, några av dessa lever vidare och några av dessa vandrar ut. Så hur du får det till 5 procent......

"Påpekas kan att 1977 påstod en norsk forskare att det fanns minst tio vargar i Hedmark Fylke utan att några tecken på detta hade hittats."
Jajamensan, de forskare de forskare:o)
Men visst ja, det finns ju många inom "vargbranschen" som kommer med lösa påståenden om både det ene och det andra och som det inte går att verifiera.

"Han är väldigt alert att hitta fel hos andra men kniviga frågor glider han förbi som Roslagsmormor. "
Men varför i himlans namn testar du honom då inte då Calle med några kniviga frågor, i stället för dette sanslösa dravel?

Och Calle som du vet, mitt namn är JÄMTHUNDEN och jag är bror till TYSKTERRIER och därmed inte längre ANONYM

111. Tecknat i vår natur !

2009-11-21 21:30

Om...
Av Puff 2009-11-20 23:19

...det är så att vargen återinfördes är det en berömvärd insats. Att restaurera det man en gång fördärvat görs på många sätt i många områden. Bra jobbat, helt enkelt!

:-) Ja, man måste le, eller gapskratta, vad kan man annars göra. Lille Puff, jag utgår att du tycker detsamma om vildsvinen, visenten, svartråttan och andra djur som funnits här tidigare, du applåderar förstås försöken att via genteknik återskapa mammuten, ja, herre gud, stackars kille. :-)

110. Anders Åberg

2009-11-21 21:29

Det var flera frågor, som Du ställde.
Ska försöka att svara på dem utan att bli för långrandig.

Att den mest tongivande personen på Naturvårdsverket under två årtionden, Anders Bjärvall, är medlem och aktiv inom SRF kan Du själv se om Du går in på SRF:s hemsida och tittar på SRF Dalarnas "organisationsschema".
Att Robert Franzen är medansvarig till och nöjd med den stora björnstammen kan Du se på sidan 648 i ett särskilt yttrande i Rovdjursutredningen under rubriken "Ett lyckat exempel". Det yttrandet var tydligen för starkt t o m för Naturvårdsverket, så att han fick endast publicera det under eget namn.

Att sannolikheten att de första vargarna är inplanterade är mycket stor har jag försökt beskriva i en tidigare kommentar till denna artikel. Att i detalj här redovisa min sannolikhetskalkyl tar alldeles för mycket utrymme.

Att det finns ett ett nätverk av biologer på Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, som relativt ostyrda kan driva den svenska. rovdjursförvaltningen finns beskrivet i Serena Cinques doktorsavhandling. Hur många av dem, som är medlemmar i SRF och SNF, är väl omöjligt att få reda på. Och inte lär dessa föreningar vilja redovisa några namn och siffror, men bra många är det!
Att många bedömningar av viltstammarnas storlek har varit dåliga och direkt felaktiga verkar Du hålla med om. Om de felaktiga bedömningarna beror på inkompetens eller på medveten underskattning är lika oacceptabelt.

Att Du tycker att mina anklagelser är allvarliga gläds jag åt. Det visar på att jag inte engagerar mig i något, som är oväsentligt!
Ha det!

109. Calle och Oyama

2009-11-21 21:28

Det finns två säkerställda som kom ner till Nyskoga. Det första alfaparet i Nyskogareviret. Och en trolig föryngring i Trysilområdet.

Oyama. Man ser det man vet ska finnas där. Hade en diskussion med en bonde utanför Arvika om att det fanns vildsvin på hans marker. Jag hade sett både spår och bök efter dom i skogen. Men han menade på att det fanns inga och det var bara dumheter från min sida.

Men två veckor senare så såg bonden själv två vildsvin som sprang över vägen inne i skogen. Och nu är det fullt av vildsvin.

Men nu var det bevisen för inplantering. Undrar fortfarande vart dom är? Det är 2009 28 år efter dom första diskussionerna kom igång.

108. Gråben

2009-11-21 18:22

Vargutplantering,
Gråben vi vänder på steken, bevisa för oss som bor i skiten att de inte är utplanterade. Varför såg vi aldrig några slagna älgar, ingen spillning. Inga spår efter vargar i snön, helt plötsligt 1985 sprang det en desorienterad varg i byn där jag bor. Sedan brakade skiten lös, den ena vargen efter den andra dök upp. Förklara det? En sak till, jag jobbade i skogen på den tiden. Var ute dagligen i skogen, att det fanns björn det såg vi.Vad levde de där vargarna av som ni påstår fanns här. Vegetarianer eller? Naturligtvis får vi jägare skylla oss själva, vi skulle ha skjutit bort skiten på en gång, nu är det försent.
Mårdner, det var länge sedan jag lämnade skojarna på SJF.
Tony.H naturligtvis är även politikerna med i den här soppan, de var med från start.

107. Ok Gråben Kan du svara på följande?

2009-11-21 18:21

Kring 1980 fanns det ca 200 vargar väster om ryska gränsstängslet.
Hur många av dessa kan rimligtvis bestämt sig för att vandra mot Tornedalen?
Hur många av dessa vandrare lyckas korsa finska renbetesområdena?
Nu har vi ett visst antal vargar vid svensk-finska gränsen.
Hur många av dessa bestämmer sig för att vandra vidare söderut?
Hur många av dessa vandrare lyckas passera det svenska renbeteslandet oförmärkt och anlända ner till Hedmark-Värmland-Dalarna?
Sju är säkerställda och granskning av tidens tidningar pekar mot minst 10. Mao 5% av den finska populationen vandrade spontant och oförmärkt till det förlovade landet (enligt Projekt varg). Är detta rimligt?
Påpekas kan att 1977 påstod en norsk forskare att det fanns minst tio vargar i Hedmark Fylke utan att några tecken på detta hade hittats.
Får vi höra hur du resonerar bit för bit Gråben. Du kanske har några bevis som stöder dina beräkningar?
Och kom inte dragandes med att de sprang på isen över Östersjön. Om de mot förmodan lyckats simma över fartygsrännan och ta sig upp hade de försett sig med trafikskadade djur längs stambanan och E4 och alltså gett sig till känna på så vis.
Nu räknar jag inte med att Gråben kommer att svara. Han är väldigt alert att hitta fel hos andra men kniviga frågor glider han förbi som Roslagsmormor.

106. Åke Edlund

2009-11-21 17:49

Har du verkligen några belägg för alla grova anklagelser du för fram mot NVV och ledande personer där.
Någon varginplantering finns det ju uppenbarligen inga bevis för.
Vet du verkligen att Robert Franzen medvetet har manövrerat rovdjursförvaltningen?
Vet du att länsstyrelserna är fyllda med folk från SRF? Har du siffror på det?
Eller är det så att detta bara är rykten och gissningar och att osäkra bedömningar om t.ex. björnstammen har helt andra orsaker.
Du dra ganska långtgående slutsatser om folk på vad som ser ut väldigt lösa grunder tycker jag.

105. John E Mårdner

2009-11-21 17:24

När det finns bevis för att planterats ut varg i Sverige och Norge så kan vi ta den diskussionen.

Men det har babblats sen 80 talet om att det finns bevis. Är det inte dags nu 2009 att visa upp dom?

104. SJF

2009-11-21 17:24

SJF kryper för myndigheterna när det gäller varg frågan. De sitter på två stolar och har gjort sen vargens återkomst!Vem kan man lita på? SJF beter sig som hemliga klubben! Det gjorde de även när den välkända vargen Ylva sköts. Vet mycket väl vem som knäppte henne! Det är väl oss jägare dom företräder eller? Livrädda om sitt eget skinn!

103. Anonym 11:20 och 18:31

2009-11-21 16:43

Ni gör jämförelser med skinheads, AFA-aktivister och våldsamma alkoholister!? Man kan undra varför Ni inte vill föra en debatt i sakfrågan, nämligen människors rädslan för varg i sin näromgivning......

102. vargbältets utspridnig

2009-11-21 16:43

Utan tvekan måste vi se upp med forskaren Olof Libergs uttalande om vargbältets utspridning. Liberg talar nu i första hand i egen sak,hela tiden handlar det om att skapa större resurser till rovdjursforskningen.Det lär knappast vara någon osäker förutsägelse att vargarna kommer att sprida sig oroväckande fort norrut. Liberg säger själv,5 föryngringar i Norrbotten och 3 föryngringar i Västerbotten årligen. Naturligtvis kommer Liberg mfl att arbeta efter de premisserna, kosta vad kosta vill. Samerna kommer att köpas ut och det är t o m troligt att samerna låter sig köpas ut, beroende på att ersättningarna för rovdjursrivna renar i många fall ger ett årligt större netto än själva slaktningen av ren, dessutom har samerna inga omkostnader för rovdjursuttaget i relation till slakten.

I Projekt Varg borde det för den som är intresserad och har tillgång till bakgrundsmaterialet, att se vilka som kan tänkas vara ansvariga för vargutsättningar, varghägn osv. Redan 1978 ställde sig samerna i Norrbotten frågande till, -vem har planterat ut varg i fjällen?

Nu liksom då gäller det hela tiden att mörka tillvägagångssättet och det verkliga antalet av varg o björn, framförallt då varg.
Oavsett vilka skäl vi har för att debattera varg så kommer sanningen så småningom fram,-"hur det gick till när vargen fick fotfäste i vårt land igen".

Givetvis kommer sanningen att svida hos en del personer när det uppdagas och bevisas att de utfört en olaglig handling med inplantering av varg.
Det är också synnerligen anmärkningsvärt att Sveriges största jägarorganisation (SJF) kan misstänkas att under alla dessa år medverkat/medverkar i den ännu pågående mörkläggningsprocessen.

Att stödja Rovdjursföreningen i deras målsättning att öka vargstammen är detsamma som att arbeta för en Björntjänst till hela Svenska Folket.

VI MÅSTE INSE ALLVARET OCH FARAN MED ÖKADE VARGPOPULATIONER i VÅRT land.

101. Fortsättning.....

2009-11-21 16:41

En liten fortsättning på mitt tidigare inlägg, som bara en har kommenterat. Ingen av dom som jag vill ha svar ifrån men i alla fall.

Jag kan inte förstå hur man kan stödja organisationer, som blåljuger både människor och regeringar rätt upp i ansiktet. Organisationer som slår sig för bröstet och basunerar ut fy f*n vad vi är bra, ljuger lite till och stoppar pengar i egen ficka. Det har tydligen kommit rättningar och förklaringar på den nämnda rapporten, som även dom innehåller ljug och grova (medvetna?) fel.
SNF, SRF och WWF medger att inventeringen är så dålig bland länderna på listan att dom är villiga att halvera siffrorna, en rovdjursansvarig på en länsstyrelse har besökt Rumänien och enligt honom kan man ta bort en nolla.

Det sitter åtskilliga tusental människor runtom i Sverige som vill ha svar, både på den rapporten andra rapporter men framförallt vad f*n sysslar dom här manipulativa organisationerna med.

Äntligen har myndigheter börjat granska WWF för redovisnings (slarv?) ”FUSK”.

Som avslutning en liten reflektion.
För första gången på några hundra miljoner år, får det dominerande rovdjuret (även kallat så av alla kramare här) anpassa sig efter ett lägre stående djur. Jag undrar vad T-Rex och den sabeltandade tigern skulle säga om det. Enligt alla kramare och ”naturvänner” så skall människan stängsla in sig och bo i en bur om man känner otrygghet. Då måste jag fråga....har ni sett ett fängelse?
Hur fin och underbar blir den unika svenska naturen då? Javist ja det skiter ju ni i, bara vargen får fritt spelrum. Majoriteten...troligtvis 99% av er kommer inte att få se någon varg i alla fall, med tanke på att barn av i dag tror mjölken kommer från ICA.

100. Anders Åberg!

2009-11-21 12:11

För mig är frågan om de första vargarna varit inplanterade eller inte mycket intressant. Det handlar om trovärdighet hos ledande rovdursförespråkare!

Att ledande personer i Naturvårdsverket tillåtits driva egna agendor i NVV:s namn är för mig helt obegripligt. Att dessa personer lyckats göra det beror på att deras trovärdighet aldrig ifrågasatts!

Att exempelvis Anders Bjärvall kunde få en ledande befattning i verket efter att ha varit med om att planera en olaglig inplantering av varg är helt obegripligt.

Att Robert Franze'n kunnat manövrera rovdjursförvaltningen så att antalet björnar nu är över 3 500 är också helt obegripligt. Riksdagsbeslutet 2001 sade att det skulle räcka med 1000 björnar i Sverige. (Naturskyddsföreningen protesterade på den tiden mot detta beslut och menade att vi borde ha 1 500 björnar.)
NVV ochd Franze'n gjorde tydligen en egen tolkning av riksdagsbeslutet och är ansvariga för att vi nu har över 3 500 björnar.
Med hjälp av undermåliga rovdjursinventeringar samt vinklade och luddigt skrivna rapporter fortsätter man i dag att öka rovdjursstammarna.

En sak, som jag retar mig speciellt mycket på, är att de nekar att göra en sammanställning av alla konsekvenser av överstora rovdjursstammar. Denna underlåtenhet tror jag inte enbart beror på inkompetens utan på att man undermedvetet vet att en sådan sammanställning skulle vara förödande för deras sak. Att inte göra denna konsekvensbeskrivning är ett sätt att medvetet undanhålla fakta för politiker och allmänhet.
Att man lyckas fortsätta med att driva sina egna önskemål beror f a på att politikerna och allmänhet inte ifrågasätter trovärdigheten hos tjänstemännen på Länsstyrelser och Naturvårdsverket. Att tjänstemannakåren på NVV och Länsstyrelserna är överrepresenterade av medlemmar från SRF och SNF är ingen hemlighet. Att de har en egen agenda har Serena Cinque tydligt visat i sin doktorsavhandling.

Av ovanstående skäl tycker jag att det är viktigt att hela tiden syna vilka metoder rovdjursförespråkarna har varit beredda och är beredda att ta till för för att driva igenom sina egna önskemål.
Helst skulle jag vilja att man bytte ut en stor del av tjänstemännen och då såg till att möjligheterna att driva egna agendor eliminerades.

Så visst vore det intressant att veta om de första vargarna är inplanterade eller inte! Och om så var fallet, vilka var hjärnorna bakom det?

99. Marginalväljare och En som är skrämd...

2009-11-21 12:09

Jag arbetar i skogen nästan dagligen. De senaste 5 åren har jag gjort det i områden med varg och björn.
Jag tycker att det känns obehagligt med folk som drikcker mycket alkohol eftersom de ibland tenderar att bli våldsamma. Skall all alkohol förbjudas eftersom det påverkar min livsstil och livskvalitet, eller är det upp till mig att hantera min oro och hålla mig borta från ställen där jag uppenbarligen inte trivs? Vad tycker ni?

98. Torbjörn Eriksson!

2009-11-21 11:03

.... du som är Miljöpartist, engagerad i Svenska Rovdjursföreningen samt sitter i Lst rovdjursgrupp. Du har undvikit att kommentera inlägg liknande den som "En som redan är skrämd i Roslagen" skiver. Torbjörn, du i dina roller är en av de ansvariga för den ångest/oro som skapats på många håll, och att undvika att svara på inlägg i debatten som handlar om människors oro visar på en otäck inställning som känns främmande för mig.

97. Var jagar ....

2009-11-21 11:03

Var jagar Liberg o Bjärvall? Intressant frågeställning. Någon som har svaret?

96. Stort tack till Marginalväljare!

2009-11-21 08:53

Du verkar vara den enda som förstått mitt inlägg om hur orolig jag/vi verkligen ÄR för dessa vargar.
Till anonym 18:31 vill jag bara säga: TYCKER Du verkligen att det är JAG (och så många andra med varg runt sig) som efter 47 år (i mitt fall) skall ändra vår livsstil till förmån för DIG och dina vargvänner, för att ni ska få lite spänning i era liv! Helt otroligt hur ni går fram! Ni kör helt över alla andra! INGEN har frågat oss andra om vi ville ha tillbaka vargen i våra skogar!
Nu skulle jag bara vilja ha några ENKLA svar från vargförespråkarna på följande frågor:
Kan ni förstå min och andras oro över att ev.mista en familjemedlem?
Kan jag tryggt gå ut med hundarna även om det är mörkt?
Om när jag/vi går i skogen(dagligen)med hundarna och ev.skulle möta varg/vargar/vargflock kan jag då vara SÄKER på att de inte skulle gå efter eller ev.prova med attack på nån av hundarna (trots att de är kopplade)?
Vad ska jag göra om detta skulle ske? (Eftersom vi bor bara c:a 5 km från "rutan" med Roslagsvargen + trolig partner så är det MYCKET troligt att detta möte kommer att ske förr eller senare.Våra skogar är inte de djupa Värmlandsskogarna och det har redan skett en attack på hund vid Tärnan,dock på löshund).
När Roslagsvargen parat sig och fått ungar nästa sommar kommer dessa också få halsband och pejlas(jag vill veta var de håller till och de kommer ju vara OTROLIGT värdefulla!)??
Om vargarna kommer att synas här i närheten (många hästhagar här)kan man då ansöka om skyddsstängsel runt tomten (3000 kvm) eller måste nå'n hund/häst ha blivit attackerad först?
DETTA är vad jag grubblar på dagligen nu,därav oron som gnager i mig.
Till sist: Tycker ni således att det är bättre att jag/vi (+ ev.våra grannar med barn,hundar och tamdjur)skall byta livsstil genom att sälja huset och flytta in till stan, motionera hundarna i parken,handla svamp på ICA och löpträna på gym istället,så vi slipper problemet och helt lämna över skogen till toppredatorn vargen?
ALLA måste upplysas om vargspridningen.Var själv väldigt oinsatt i problemen tidigare, liksom många häromkring fortfarande är. Trodde vargen var väldigt skygg och höll till i de djupa skogarna.Har de senaste månaderna(genom att läsa allt som hänt + leta info) förstått att det kommer att gå åt helvete med vår svenska skog i framtiden.
HUR ska man få myndigheterna att ta detta på högsta allvar??????
Aggressivt tidigare inlägg? Snarare ångestladdat. Jag är bara en vanlig Svensson som råkar bo nära skogen och vill kunna njuta av den som tidigare utan att vara livrädd!
PS. Vill man ha spänning finns det massor av filmer att se på TV,men tvinga inte på oss andra att leva med den dagligen.

95. Om...

2009-11-21 08:53

...det är så att vargen återinfördes är det en berömvärd insats. Att restaurera det man en gång fördärvat görs på många sätt i många områden. Bra jobbat, helt enkelt!

94. Anonym 18:31

2009-11-20 22:14

Nu hänvisade jag inte till Skinheads eller legistgrupper som AFA, utan till ett inlägg som en kvinna som inte längre törs gå ut med sina hunder efter mörkret inbrott.

Jag rekommenderar dig Anonym 18:31 att läsa det inlägg som "En som redan är skrämd i Roslagendet".

93. Anonym 2009-11-20 19:44

2009-11-20 22:14

Det gör en enorm skillnad eftersom vi inte hade några vargar i landet när de tre första planterades på ett ställe som var beskrivet som perfekt i en utredning! Nollvision det enda rätta, rösta rätt i valet nästa år. Gör Liberg med anhang arbetslösa!

92. Ovesäntligt.

2009-11-20 19:47

NVV har i alla fall inte släppt ut några vargar, det är jag övertygad om. Ingenting tyder på det.
Det är också min övertygelse, åtminstone så här i efterhand, att det bara var en tidsfråga innan dom etablerat sig, i nuvarande utbredningsområde, efter fridlysningen 1965. Den nuvarande höga älgtätheten, och en i övrigt lämplig biotop, är orsaken till det. Om någon, eller några släppt några "djurparksvargar" gör varken till eller från.

91. Marginalväljare

2009-11-20 18:32

Livskvalitet och livsstil är väldigt breda begrepp. Både skinheads och AFA-aktivister brukar t.ex tala om deras "livsstil". Är deras livsstilar per defenition okränkbara och ställda över allting annat?
Livskvalitet är inte ett snävare begrepp. En person tycker att meta abborre är livskvalitet medans en annan tycker att en 30m segelbåt för 5 miljoner kronor är det. En del människor begår t.o.m övergrepp i sin jakt på det som de upplever som just sin livskvalitet.
Livskvalitet och livsstil är individuella upplevelser som ofta upplevs annorlunda av grannen. Att aggressivt kräva total förståelse för sin livsstil och livskvalitet leder ofta till att grannen slutar hälsa.
Det är vanligt att folk ändrar och t.o.m byter livsstil, vilket är att föredra i de fall ens livsstil inte är positiv.

90. Hälsingevargen

2009-11-20 18:30

Jag är för min del övertygad om att den varghona som kom till de djupa Hälsingeskogarna i slutet på 70-talet var inplanterad. Detta mest beroende på hur hon jagade och hur snävt hon rörde sig under de två år hon fanns här. Sen vem som satte ut henne det är en fråga som jag aldrig fått klarhet i efter alla dessa år. Det enda jag tror är att Bjärvall vet mer.

89. RMM

2009-11-20 18:24

Det var inte två vargar som dök upp i början på 80-talet, de var tre. I slutet på sjuttiotalet dök Trysilvargarna upp, tre tror jag det var. Det fanns ytterligare ett antal observationer vid samma tidsperiod.
Kan du något om sannolikhetskalkyl? Börja då räkna. Det fanns då ca 200 vargar på gränsen mot Ryssland. Enda tillskotten kom vintertid över Finska viken.

88. Spelar det någon roll?

2009-11-20 18:23

Om vargen visar sig inte vara utplanterad kommer då dom som vill ha bort den att ändra sig?
Dom som tror det kan ju räcka upp en hand, men jag tror det inte.
Mig spelar det iallafall ingen roll.
Eftersom det dessutom verkar omöjligt att bevisa någon av teorierna, så framstår hela diskussionen som rent slöseri med tid.
Att den ändå förs med sådan iver kan möjligen tydas som att vargfrågan har blivit så personlig, att många griper efter vad som helst för att trampa till sina meningsmotståndare.
Allt som allt så bidrar det väl bara till att ge hela vargfrågan ett infekterat och oseriöst intryck.

87. Anonym 15:55

2009-11-20 18:22

Visst heter många Åke Edlund, men det har inte hindrat mina meningsmotståndare från att leta rätt på var jag bor. Det har kostat mig ca 4 000 kr i direkta utlägg för rep av skadegörelser hittills). Att tro att polisen skulle kunna hitta förövaren(-arna) är naivt. Polisen har måst lämna mina anmälningar utan åtgärd i brist på någonting "att gå på".
Snacka om att visa vad man tycker under full anonymitet!

86. RMM

2009-11-20 18:22

Ja mormor, jag har trukket den tilbake innom et minut, men da var den publicerat.Men da kan jag likevel stanna,basfakta er at du omgås SRF, som uppgir gamla uppgiftar fra 2005 i det umfang det passar ind i jeres billede,,det samma met Nordulv och Skandulv, detta er falskneri mot melemmar och den svenska befolkning. Om alle uppgiftar som varje dag kommer fram om vargen, var oplyst da vargen blev återinført/implanterat i Sverige, da skulle man inte stå i denna diskussion i dag. Da var det aldrig blevet tillåtat.

85. Knud Jessen!

2009-11-20 17:05

Gå tillbaka till GÅ och tänk till innan du går vidare.

84. RMM

2009-11-20 16:50

det var et fråga till anonym fra Åke!!

83. Åke!

2009-11-20 16:33

Om jag skulle få reda på något som skulle styrka utplantering, så är jag den första som skulle lämna in bevisen till t ex polisen för en ordentlig utredning – var så säker!

Jag förvarar inte varg eller andra större rovdjur till varje pris, och det får även mina vänner bland rovdjursförespråkarna ta del av, oberoende av vad jag vet att de tycker om saken. Att framföra min egen mening kommer jag att fortsätta med - det är också ett löfte jag kan ge dig!

De synpunkter jag framför vill jag ha vilande på fakta så långt som möjligt. Att då undanhålla sådant som kommer i dagen, ser jag bara som att lura mig själv – och vad tjänar jag på det? Sedan är fakta på rovdjursområdet, mycket en färskvara, så det gäller att försöka hålla sig uppdaterad så mycket som möjligt, och ibland fundera över om inte tidigare ståndpunkter kan behöva revideras.

Jag vet också att det finns många rovdjursförespråkare – med egen erfarenhet av större rovdjur – som ser på saken på ett liknande sätt som jag själv, men det är nog som vanligt – de är ytterkanterna som hörs och syns mest och då talar jag om båda ”lägren”.

Jag har min egen syn på rovdjursfrågan, och står för den till 100%, och där ingår inte en oreglerad stam av varg. Har du läst mina inlägg på J&J så har du också sätt att jag själv tyckte det var dags att godkänna skyddsjakt på vargen/vargarna på Kruppa fäbod – precis som Viltskadecenter hade gjort i sina uttalanden om vargarna i området.

Det finns säkert folk som skulle tycka det vara spännande att genomföra olagligheter och då gäller säkert fler än de militanta djurrättsaktivister du nämner. Även här gäller detsamma för mig – skulle jag få reda på något av det du nämner – så skulle jag definitivt inte dra mig för att anmäla personen/personerna i fråga. Nu är väl risken liten att jag blir anförtrodd något som sabotage av jakt eller utsläpp av stackars minkar (som det stora flertalet antagligen kommer svälta ihjäl långsamt där ute i ”friheten”), och jag tror inte heller några av de mest militanta personerna ingår i min bekantskapskrets. Omvänt, så vet jägarna här omkring min syn på SGT, så vill dom företa sig något sådant, då får dom se till att hålla väldigt tyst om det. Sedan finns det väl andra saker jag kan ha lättare att blunda för, och jag har säkert själv gjort ett och annat i ”gränslandet” under mitt liv också.

När du nämner Calle Seleborg, så undrar jag när du sist läste hans inlägg i J&J. Nä du Åke, den mannen kan säkert en del inom sitt tidigare yrkesområde, men när det gäller annat, som han vill framstå som expert i – då blir han ganska snabbt avslöjad. Han om någon tar nog bara med sådant som passar in i den bild han vill ha fram – dvs selekterar basfakta mycket, mycket grundligt. Att uträkningarna sedan är fullt i sin ordning, har då knappast något med utfallet att göra. Vi brukar ibland korrespondera ”privat” under min mormor-adress, men inte ens då kan han komma med trovärda förklaringar eller fakta för sina påståenden.

Till sist vill jag säga att du Åke tillhör de väldigt få här som det går att debattera med på ett sakligt sätt. Vi må ha diametralt olika åsikt om vissa saker, men det är vi i vår fulla rätt att ha, vilket vi båda vet. Jag respekterar din åsikt fullt ut, och jag är övertygad om att du gör detsamma gentemot mig.

82. Åke Edlund

2009-11-20 15:58

Jo Åke inom en snar framtid kommer mycket att uppdagas kanske inte allt.
Om man står som anonym eller använder någon löjlig synonym har väl inte någon betydelse.
Åke Edlund säger heller inte så mycket,finns många som heter så.
Nej Åke svara vidare du även om det står anonym du gör det bra och sakligt.

81. Anonym 13:48

2009-11-20 15:35

Egentligen hade jag tänkt att inte besvara Ditt inlägg. Att debattera med någon, som väljer att gömma sig bakom signaturen anonym gillar jag inte. Jag respekterar däremot folk, som har en annan åsikt än jag och står för den genom att visa sitt ansikte.
Roslagsmormor vet jag vem hon är och det känns därför som om jag inte fightas med vålnader, när jag debatterar med henne.
Så till Ditt inlägg: Är det inte märkligt att vargarna Du räknar upp alla dök upp i samband med att "Projekt Varg" övergavs? Vad hände med vargarna, som SNF sade sig ha till förfogande för en ev utsättning? Är det otänkbart att en del vargförespråkare vid denna tid insåg att man inte lagligen skulle få sätta ut vargarna och i stället började jobba med en olaglig variant.
Du övertygar inte mig!
Däremot tror jag tyvärr att Du har har rätt, när Du säger att vi aldrig får reda på sanningen.
Men att försöka göra sig en bild av vad som är sannolikt och vad som inte är sannolikt, kan väl inte vara fel!

80. Inplantering!

2009-11-20 15:25

Kommer inte riktigt ihåg årtalet, men jag vet att dom första vargarna observerades 1977-1979 i norra Värmland.
Dom bara var där ifrån tomma intet.
Är det någon annan som kan bekräfta årtalet mer noggrannt.

79. Nej Roslagsmormor...

2009-11-20 15:17

... så var det inte! Läs det jag skrev, "färre än 100 samer i Sverige som får sin utkomst via renskötsel" så skrev jag och det är precis det du hävdade i en tidigare tråd.

Roslagsmormor! Nu när du ändå har dig på "tråden", hur kommer det sig att du och dina kollegor i SRF inte kommenterar inlägg som har med kränkt livskvalitet att göra? Jag syftar bla på det mycket väl formulerade inlägget som
"En som redan är skrämd i Roslagen" skrev, se hennes hänvisning längre ner i denna tråd. Det skulle vara mycket intressant att följa Era kommentarer då vargfrågan lyfts upp på ett mera emotionellt plan och inte bara handlar om tekniska frågor såsom Agrias siffror, sannolikhetskalkyler, vargsändare, eftersöksjakt, stängselhöjd mm.....

78. Titta på detta!

2009-11-20 15:09

Det är kraftfulla smarta djur som utnyttjar tillfällen och svagheter för att skaffa mat!
Titta på detta på youtube.com!
Wolves attack dogs
Wolves Hunting Bison
Wolf attack in Indiana
Wolf Attack on Man
Wolf attack
Gray Wolf Kills Elk

77. Stan.L

2009-11-20 15:07

Vadå gnällspik? Jag med många fler har gått ur SJF!

76. Marginalväljare….

2009-11-20 14:58

…precis så där går det när man rycker ut vissa saker ur ett sammanhang. När du insinuerar att jag har sagt att det inte finns fler än 100 samer – ”glest mellan samerna” – så går det inte att uppfatta som annat än en medveten lögn.

Det finns färre än 100 RENÄGANDE samer som helt kan leva på sitt renägande. Därtill kommer dryga 4000 samer som är registrerade renägare med allt från 0 till ett 10-tal renar, och alla icke-renägande familjemedlemmar. Dessutom har du alla samer som INTE är renägare eller tillhör någon sameby. Dom som inte har andra rättigheter i renbetesområdena än vilken annan svensk som helst – ja förutom att få rösta till sametinget då.

75. Anonym 13.48

2009-11-20 14:57

"Dessa spårningar och rapporter är faktiska dokumnet till skillnad från alla skrönor om skåpbilar med hundburar etc"
Faktiska dokument ja från vem NVV och länstyrelsens spårare herregud ni har ett rymligt samvete mina herrar snart uppdagas allt vad ni hållit på med en del av er har redan dragit öronen åt sig och börjar skylla från sig exempelvis herr Bjärvall.

74. Roslagsmormor!

2009-11-20 14:47

Calle Seleborg har tydligen upprättat en sannolikhetskalkyl baserad på de sista årtiondenas "vargrörelser" och kommit fram till ungefär samma resultat som jag. Jag förutsätter att han tagit med de "rörelser" som Du visat på i ditt inlägg i sin kalkyl.
Att tusentalet personer skulle vara involverade eller medvetna om ngn vargutsättning är inte troligt. Om jag skulle organisera en utsättning skulle jag naturligtvis se till att så få som möjligt skulle få reda på något om det. Det är och var ju olagligt och straffbart att göra sådana!

Att någon skulle tycka det vore spännande att genomföra en olaglig utsättning av vargar är inte helt otroligt. Det finns en "svans" bland rovdjursförespråkarna, som sätter en ära i att genomföra olagliga och spektakulära aktioner. Du har väl läst om minkutsläppningar, nedbränning av Umeå jaktklubbs stuga, hot om molotovcocktail i sovrummet hos en krögare i Umeå mm mm
De festa fallen är ouppklarade. Endast när man lyckats ta gärningsmännen och gärningskvinnorna(!) på bar gärning har fallen klarats upp.

Att Du skulle välja att inte tro att de första vargarna har inplanterats behöver man inte göra en sannolikhetskalkyl för att förutse. Eftersom det vore genant "för Din sak" att erkänna att en utsättning gjorts väljer Du att inte tro på det. Du kan ju inte personligen förlora något på det ställningstagandet. Inte så länge det inte gå föra i bevis (sannolikheten=100%) att vargarna var inplanterade.


73. Ögat, nog skall jag fortsätta alltid ...

2009-11-20 14:46

Citat "Men fortsätt du att skicka dina signaler ...". Och Ögat, jag är inte ensam, jag är övertygad om att mer än 99 procent av förbundets medlemmar VILL INTE har varg på sina marker. Och vad tror Ögat att nio års indoktrinering om vargens godhet betyder när vargen själv undervisar människorna i vad som kan hända dem själva och deras husdjur?
De "signaler", som du kallar mina krav på att vi inte skall ha frilevande varg i Sverige, växer snabbare och snabbare och Ögat kommer få anledning att kalla dessa signaler för STORM. Och till detta finns det en enkel anledning enligt vad jag tror; INGEN MÄNNISKA NÅGONSTANS NÅGONSIN har accepterat att leva med stora livsfarliga frilevande rovdjur i sin närhet. För att du inte skall hänga upp dig på "INGEN" så är komplementmängden ALLA med undantag för ett fåtal. Denna SANNING kommer såväl SJF som svenska politiker att bli varse efter hand som vargens sanna väsen kommer allmänheten till del.

72. Roland, Roslagsmormor och samer

2009-11-20 14:35

...... Roland, för din info finns det färre än 100 samer i Sverige som får sin utkomst via renskötsel, allt enligt Roslagsmormor. Med hennes betraktelsesätt är det så glest mellan samerna att vargar mycket väl kan passera omärkta genom hela norra Sverige.

71. Tack RFeynman!

2009-11-20 14:17

För ditt inlägg "Att löshundsjakten dör är det tragiska". I sista stycket visar du på grunden till SJF dubbla budskap. Allmogejakt av typen löshundsjakt är inte prioriterat inom SJFs ledning, däremot ädel högviltsjakt exempelvis kungajakten, med drevkejdor och välklädda passkyttar är viktigt att bevara. Kan man dessutom krydda på högviltsjakten med vargjakt, då kan man tom offra den folkliga löshundsjakten.

70. Visst Roland…..

2009-11-20 14:16

……det är säkert du som har rätt, speciellt som du har samiskt blod i dina ådror, fast det tror en del att jag har också.

Ringvattenvargen ja, det var väl också en invandrare. Säkert bussad till området, och samma buss kanske körde den norska tiken åt motsatta hållet, för vem kan tro på att hon klarat av att vandra så långt på egna ben?

Varför inte lägga fram dina fakta för någon som kan titta närmare på dom. Att sprida dom här hjälper knappast att få inplanteringsteorierna mer trovärdiga – snarare tvärt om.

Visst – Vargobs har en del observationener av varg i Jämtland. Antalet observationer är dock inte nödvändigtvis detsamma som antalet vargar – eller hur! Hade samtliga observationer gjorts vid ett och samma tillfälle – ja då möjligen – men så är det inte. Alla observationer kan alltså vara av en och samma varg.

69. Ingon

2009-11-20 14:15

kan lita på historier om at vargen INTE er impanterad. NVV och LST mørklægger så mycket om vargen, som møjligt. Har dom kanske offentlig berettet at vargen har vingor?Och er født met halsband?
Detta er en våldtægt av den svenska glesbygd och livet och livskvaliteten på landet i Sverige.

68. Edlund, inplantering bara skrönor

2009-11-20 14:15

Eftersom ingen idag vet med säkerhet hur vargarna dök upp i Värmland så är det meningslöst att hålla på med sannoliketsberäkningar.
Vi vet ju nu att två finsk-ryska vargar
kom till mellansverige och södra Norge 2007. Bägge har gett nya valpkullar med nya gener.
Hur stor är den sannolikheten?
Dessutom fanns det troligen vargar i Norge före 1982.
1976 blev med stor sannolikhet en vargkull född i Trysil.
SNF med sitt projekt varg har ett antal gånger sagt att deras projekt avbröts efter det att vargarna fick ungar 1983.
Hitills har ingen trätt fram och berättat om att man varit med om att
plantera ut varg. Varför? Det finns stora pengar att hämta.
Vintern 1981 gich en ensam varghanne in från Norge vid Rörbäcksnäs i Dalarna och sedan ner mot Torsby i Värmland.
Detta är fakta efter dokumenterad spårning.
Vintern 82 spåras också en ensam varghanne i norra Värmland.
Senare samma vinter spåras en varghona i norra Värmland.
Dessa bildar sedan ett par under sommaren och första kullen föds 1983.
Om det vore utplantering av dessa två vagar är då den första vargen släppt i Norge 1981 och honan i Värmland 1982?
Hur troligt är det?.
Dessa spårningar och rapporter är faktiska dokumnet till skillnad från alla skrönor om skåpbilar med hundburar etc.

67. Rmm

2009-11-20 13:42

Om du visste hur fel du har!!!
Jag har samiskt blod i ådrorna och känner bra många av dom.
Har du kontakter med några samer? i så fall lär du få ett annat svar än det som du påstår att vargen kommer invandrad på naturlig väg.
Ett konstigt sammanträffande är Ringvattenvargen som dök upp ur tomma intet? en hel by som är 100% säker på att den var utsatt av mänskliga händer.
Det som var mysko var att när den vargen blev skjuten inne i byn, sammtidigt upptäckte några andra bybor en annan varg som var märkt med halsband i närområdet.
Men det är något konstigt som pågår nu med, för de ville kolla upp DNat på den påkörda vargen(östra Fågelberget)norr om Lidsjöberg som tydligen skulle vara så värdefull(invandrad varg ifrån Finland/Ryssland in till Norge och sedan in i Gäddede området.
Nu till det som är märkligt det har bara talats om en varg i Norra Jämtland enligt myndigheterna? Det finns vargobs på 4-6 olika vargar runt omkring i olika delar av Strömsund.
Det är många som undrar vad dom kommer ifrån och framförallt varför "finns dom inte"enligt NV och LST?

66. Då är frågan Åke…..

2009-11-20 13:38

…..har du i dina basfakta tagit med det faktum att det i norr säkerligen funnits varg med jämna mellanrum sedan början av 80-talet och framåt. Ser det själv som mindre troligt att de först på senare år försökt ta sig igen ”vargfiltret”. Det har de nog gjort hela tiden, men sällan lyckats. På 90-talet lyckades en ta sig ner i landet och nästa som lyckades är då Pessinkivargen förutom den man nu hittat avkomma ifrån i Norge. Ytterligare minst en invandrad varg finns kvar i den nordliga änden av landet.

Kanske det hela började med att den första Pessinkivargen jagades och kördes ihjäl med skoter. Jag kan tänka mig att människor även runt ”vargfiltret” blev upprörda efter avslöjandet, och vägrade fortsätta befatta sig med den typen av handlingar. När varg nr 2 kom ett år efter, så sökte man istället skyddsjakt på den.

Man har väl gjort en hel massa utredningar – inklusive polisutredningar - kring de påstådda inplanteringarna, men inte hittat ett dugg. Det måste finnas 1000-tals personer som håller tyst med vad de vet – och hur sannolikt är det?

På vilket sätt skulle man föresten kunna bevisa att inplantering skett om nu ingen av alla dessa personer träder fram med bevismaterial som inte går att ifrågasätta, och hur ska man kunna bevisa att inplantering INTE har skett?

Nä, jag tror det är totalt bortkastat att lägga energi på något som är helt omöjligt att bevisa/motbevisa.

För min del räcker det gott med den ”stamtavla” man tagit fram med hjälp av DNA och det faktum att vargar bevisligen har lyckats ta sig igenom vargfiltret. Jag ser det följaktligen som fullt rimligt att vargar tagit sig ner i landet helt för egen maskin.

Jag är dessutom övertygad om att samerna har precis samma uppfattning, och dom om några borde väl veta.

65. anonym 12.17

2009-11-20 13:26

Finns en del i glesbygd likt dig som tycker det är spännande och det berikar deras tillvaro men dom är inte många.
De allra flesta känner sig otrygga och många väldigt rädda.
Ska dom behöva leva med detta för att det berikar din tillvaro?

64. Roslagsmormor!

2009-11-20 13:03

Varje dag gör vi människor bedömningar av oddsen att lyckas med olika saker.
Om exempelvis, oddsen att förolyckas i en trafikolycka varje gång vi kör iväg med bilen vore 99%, skulle de flesta inte ens sätta sig i bilen. Det är inte 100% säkert att bilfärden skulle sluta olyckligt, men vi skulle inte ta risken p g a att sannolikheten för att den skulle snett är för stor.
Vi väljer och agerar hela tiden utifrån rimliga antaganden. Om en frågeställning beror av många var för sig osäkra parametrar måste man försöka strukturera sin bedömning för att kunna komma fram till ett troligt svar på sin frågeställning. I detta fall göra en sannolikhetskalkyl baserad på ett antal relevanta basfakta.
Eftersom min beräkning (med i mitt tycke rimliga och relevanta basfakta) visar att sannolikheten för att de första vargarna var inplanterade är väldigt stor, väljer jag att tro att så är fallet!
Åtminstone till dess att någon annan kan prestera något, som visar på ngt annat!
Vem, som i så fall planterat in vargarna, är en annan fråga. Ett är dock ganska säkert: Om de är inplanterade, så har "Projekt Varg" och Anders Bjärvall inspirerat till denna utsättning.


63. Att löshundsjakten dör är det tragiska

2009-11-20 13:02

Mitt första inlägg börjar så här: "LÄS PROPOSITIONEN 2008/09:210,...". Propositionen anger den beslutade politiken, Ögat försöker med en LÖGN kollra bort att SJF vill ha varg ÖVER HELA LANDET! Och det får man nu, att MELLERSTA ROVDJURSFÖRVALTNINGSOMRÅDET är utsett att vara ett skyddsområde för stora rovdjur enligt EU:s önskemål är inget som SJF protesterat mot. SJF har SEDAN MYCKET LÅNG TID varit och är fortsatt för frilevande varg över hela Sverige, att då som du påstår att SJF INTE är för rådande rovdjurspolitik är en LÖGN avsedd att lura era medlemmar. Jag hoppas för SJF:s del att Ögat inte representerar dem, ty då är deras policy ännu skamligare än vad jag trott.

Du påstår att "RFeynman ljuger som vanligt"

Kan du belägga mig med att för det mesta ljuga? Kan du överhuvudtaget påvisa en enda lögn jag kommit med?

Att beskylla motparten för att vara tragisk respektive ljuga visar att Ögat inte ens själv tror på vad han/hon skriver, förhoppningen är att NÅGON skall tro på Ögats lögner.

Det är SJF:s medlemmar som är lurade, 99 procent minst VILL INTE HA VARG på den egna jaktmarken, trots detta är SJF för frilevande varg i Sverige. Det är TRAGISKT för alla som jagar med hund.

SJF vet att frilevande varg över hela landet också innebär att jakt med LÖSHUND blir omöjlig över hela landet.

Älgjakt där ett antal gubbar sitter på sina stubbar och en stor drevkedja driver fram såväl älg som björn och varg till passkyttarna kommer att kunna bedrivas, det är ju ädel HÖGVILTSJAKT enligt SJF.

62. Att bo i glesbygd.

2009-11-20 13:01

Det är jägare och tamdjursägare som, med fog, kan säga att det är problem med varg. Övriga boende i glesbygd borde kunna ta det lugnt och gör det oftast också. En del, som jag, tycker att det faktum att det finns varg i skogen och att man anar deras närvaro ibland ibland, mest är spännande och att det berikar tillvaron.

61. Roslagsmormor

2009-11-20 13:00

Samer och norrbottensbor smyger inga vargar osedda förbi även om det är glesbebott.
Det är svårt för en sörlänning att förstå detta.Om någon tror på inplantering "och det är inga teorier"
så är det samerna, du kan ju fråga dom
först innan du utalar dig.
Jag tror bästa lösningen är att hyra in 5-10 samer så är vargfrågan snart löst utan några kalkyler som helst.

60. Du är bara tragisk RFeynman!

2009-11-20 11:51

Snack om att ändra sig. Först skriver du ett inlägg som handlar om de tre förvaltningsområdena och säger att SVJ står bakom den politiken. När du inser att du hade fel ändra du det till att gälla rovdjurspolitiken i stort.
Var hittar du något som säger att SVJ är nöjt med den nu fattade rovdjurspolitiken? Är det fel att glädja sig åt att vi får vargjakt? Alternativet, fortsatt tillväxt kanske hade varit bättre för dig. För du tror väl inte på allvar att alternativet som regeringen diskuterade var 0-vision. Vissa klarar inte ens att glädja sig åt beslut som går i rätt riktning, även om vi jägare självklart inte kan vara nöjda. Men fortsätt du att skicka dina signaler om att vi jägare tycker att "allt är fel", även när riksdagen går dig tillmötes, så får vi se om våra politiker lyssnar på oss nästa gång.

59. RMM hur går det

2009-11-20 11:47

till att invandrade vargar har HALSBAND.
På satta av NVV ? När dom inte ens klarar av ett eftersök på varg. Sen kan dom inte heller hitta vargar som halsbandet tystnat på. Önskar en bra trovärdig förklaring tack.

58. Kurt E

2009-11-20 11:45

Frågan är: Är det sannolikt att de första vargarna är inplanterade?
Att få svar på denna fråga har tvivelsutan av många skäl betydelse i rovdjursdebatten.

Att barn dödas i trafiken är en helt annat och mycket viktigt problem.

Att koppla i hop en fråga om trafiksäkerhet med frågan om några vargar var inplanterade eller inte bara förvirrar debatten. Ta en fråga i sänder!

57. Hur var det med Pessinkivargen då?

2009-11-20 11:19

Tack vara att 2-3 samebyar begärde skyddsjakt på den, så kunde man samla skit och även följa den vargens väg ner i Dalarna. Den norska tiken kunde man tack vare sändaren – som lämnades in efter att den skjutits i norra Finland – följa hela vägen från Sydnorge. Det begärdes skyddsjakt på 2 vargar i Norrland (Norrbotten?) 1979 och det gavs tillstånd av länsstyrelsen för en, vilken också sköts. (Det går bra att begära kopia av länsstyrelsens medgivande av skyddsjakt).

Är det någon same som tror på inplanteringsteorierna? Knappast, de vet var de kommer ifrån.

Är det någon som på allvar tror att ALLA vargar som vandrar ner genom landet ALLTID lämnar så synliga spår efter sig så att de lätt kan hittas i de mycket glesbefolkade bygderna i norr – även sommartid, eller när snön yr och täcker spåren på några minuter? Lever vargen till största delen på vilda djur på sin vandring, så blir det ännu knepigare.

Man kan räkna på på sannolikhetskalkyler hur mycket som helst, men man måste då också inse att det är just kalkyler man arbetar med – inga absoluta sanningar!

56. Stan.L

2009-11-20 11:12

Du fattar ingenting vad det handlar om "gnällspikar" säger du.
Du bor inte i något vargrevir för då skulle du absolut ha förståelse för vårt problem.
Både jägare och icke jägare mår dåligt av det här vanligt folk på landsbygden ska behöva känna sig rädda.
Vi kanske ska göra som så att alla som äger mark och arrenderar ut till storstadsbor drar in arrendena för dom som kommer och sitter på en stolryggsäck en vecka om året är kanske vargen inga stora problem.

55. Ögat, vilken lögn då? Lär dig vad politik är

2009-11-20 11:11

Vad jag avser med "denna politik" är naturligtvis Riksdagens beslut 2009-10-21 baserat på PROPOSITIONEN 2008/09:210. SJF uttrycker själva att de är nöjda, i ett reklamutskick skriver de att "Riksdagen har fattat beslut om begränsad licensjakt på varg tack vare Jägareförbundets idoga arbete under många år!". TACK VARE SJF! Är det inga andra som medverkat? Att SJF haft SYNPUNKTER på enskildheter i propositionen ändrar inte detta, POLITIKEN är SJF nöjda med. Det är således inte JAG utan SJF som bör be de mer än de 99 procent av sina medlemmar som INTE vill ha VARG PÅ DEN EGNA JAKTMARKEN om ursäkt. (Jag beklagar att Ögat inte förstod att enskildheter INTE ÄR POLITIK, skall försöka uttrycka mig så klart att även ÖGAT begriper vad jag menar).

TACK VARE BLAND ANNAT DETTA IDOGA ARBETE så kommer framledes INTE EN ENDA JAKTMARK i hela landet att vara säker för varg. Detta betyder döden för löshundsjakt överallt.

Att denna uppdelning av landet funnits alltsedan 2001 har stått fullständigt klart, några stora protester från SJF har jag inte uppfattat.

VARFÖR GÅR INTE SJF UT MED STORA TIDNIGSANNONSER OCH INFORMERAR OM ROVDJURSPOLITIKENS KONSEKVENSER?

DET vore mera i medlemmarnas intressen.

54. Rudimentära kunskaper i sannolikhetskalkyl

2009-11-20 10:38

Roliga grejar detta med sannorlighet.
Men du som är sååååå duktig på sånt, så duktig att det även skrivs "bestsellere" om det, kan väl berätta för alla de okunniga här vad som det finns störst sannorlikhet för,
1)att ett barn dödas av en varg inom de kommande 100 år
eller
2)ett barn dödas i en viltolycka inom samma tid.

53. Libergs drag

2009-11-20 10:35

Nu kan väl alla förstå varför Olof Liberg och Bjärvall går ut med utalande om att vargen ej kommer att sprida sig.
Mycket enkelt dom vill mörka antalet vargar de menar att det finns för få för att det ska bli någon spridning med andra ord Liberg är ute för att försöka stoppa jakten och få majoriteten(icke jägare) att tro på honom.
Det var någon som skrev här att debattörer som tror att vargen är inplanterad kan man inte ta på allvar.
Jag skulle vilja säga tvärtom särskilt när man bor mitt i det område där vargen dök upp sent sjuttiotal.
Personer som bor här vet att dom är inplanterde,skogsmänniskor vet vad för djur det finns i markerna dom kan man inte att lura.
Att det finns dumma personer som inte bor på platsen och kan förstå får man ta med i beräkningarna.

52. Sannolik inplantering

2009-11-20 10:26

Har med intresse följt kommentarerna till mitt inlägg, om hur troligt det är att de första vargarna är inplanterade.
Calles beräkning utgår från delvis andra basantaganden än mina, men kommer fram till samma resultat som min, vilket stärker påståendet att de första vargarna är inplanterade.
Huggarns vinklng om att ett vargpar, som "gift sig" i Ryssland knappast vandrat hand i hand genom Sverige för att hitta ett eget revir är däremot indirekt medtaget i min sannolikhetskalkyl.
Att inga spår har noterats från ev nedvandrande vargar är däremot svårt att inrymma i en sannolikhetskalkyl. Men detta faktum stärker, om inte annat, att påståendet att de första vargarna är inplanterade.

51. Politik!!

2009-11-20 10:25

Det finns bara en väg att gå ang vargen och det är den politiska.Landsbygdsdemokraterna i dalarna är enda vägen som jag ser det.Detta pga att MAKTEN, kära vänner är vad politiker vill ha.Vi som inte vill ha varg på våra marker måste ena oss SNABBT NU.Dalmasen har gått i spetsen förr för rättvisan.Det enda som fattas ang inplantering av vargen är bildbevis,människor som har sett detta vansinne finns redan men blir inte trodda.Di prater på rysslan å kommenister men dä ä itte nåe dä mot dätta röle mä varg.Absolut Absolut ingen varg.

50. Kritiskt tittat på

2009-11-20 10:24

dessa uttalanden som Bjärvall och Liberg
nu gör så påminns man osökt om vilka
uttalanden som gjordes av Bjärvall c/o i
början på åttiotalet.
Då gjordes allt man kunde för att få en
opinion för vargen,propagandan haglade
över de som var tveksamma och emot och man gjorde allt för att kramarna skulle
trissas upp för att få igenom sina ideer.
Nu verkar det som att man gör samma sak men åt motsatt håll.De uttalanden som kommit från exempelvis Liberg på slutet
med detta uttalande och uttalandet om att en "omplantering" absolut inte behövs för inavelns skull,samtidigt som
fanatikerna fått regeringen att föreslå just detta, gör inget annat än att "uppvigla" motståndarna till varg.Och jag kan garantera att Liberg och Bjärvall är fullt medvetna om detta...
Har dom fått kalla fötter och insett
vad som håller på att hända nu,vad de ställt till med...
Ja inte vet jag,men det kommer att komma fler liknande uttalanden,var så säkra på det...nåt är i alla fall på gång...

49. ............

2009-11-20 10:23

förår inte hur man kan sitta på icke drabbade län att man vill ha varg! ni som inte får era hundar uppätna på jakten och ni som bor i storstaden som inte får era tamboskap rivna och uppätna. hur kan man säga att ni som bor i glesbygden får skylla er själva? man ska väll kunna leva det liv man vill utan att få det förstört och utan att vara livrädd för att släppa ut hundar och barn. snart får nog länstyrelsen punga ut en massa pengar på vanliga bostads staket också!föresten vi som bor i dom utsatta länen måste ju få bestämma om vi vill ha varg här! det är nog inte jätte många som vill! dom som vill ha dom är sånna som inte bor i dom orterna och som egentligen inte vet va dom ställer till med.släng ut dom som bestämmer det här iskogen så kanske dom börjar tänka om.. så jävla kul är det inte!!!

48. RFeynman ljuger!

2009-11-20 10:22

RFeynamn ljuger som vanligt i syfte att misskreditera SVJ! SVJ skriver i sitt remissvar på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag så här, "Förbundet anser vidare att indelningen i tre rovdjursförvaltningsregioner riskerar att få till effekt att den mellersta förvaltningsregionen för all framtid kommer att utpekas som det område där huvuddelen av vargstammen skall finnas. Förbundet kan aldrig acceptera att vargstammen geografiskt begränsas till ett mellansvenskt område."
Kan RFeynman skriva ner en länk till något som JRF skrivit i frågan? Jag hittar inget på JRFs hemsida.
Hela SVJs yttrande finns här: http://www.jagareforbundet.se/Global/Fr%c3%a5n%20J%c3%a4garef%c3%b6rbundet/2009/5.pdf .
Frågan om förvaltningsområden finns på sid 4 i yttrandet!
En ursäkt kanske vore på sin plats, RFeynman.

47. Själklart Tyskterrier

2009-11-20 10:22

Min kalkyl beräknar endast sannolikheten för att under en tvåårsperiod två vargar vandrar från beståndet i Finland till svensk-norska vargbältet. Sen får du fundera över hur stor sannolikheten är att de båda ger sig till Projekt vargs område och möts där varvid tycke uppstår.

46. Ja Pernilla

2009-11-20 10:22

nog är du grundlurad allt,om du nu verkligen tror att du tillhör majoriteten...

45. Tack vare vilka gudar då?

2009-11-20 10:21

Enligt reklamutskick från SJF skall vi tacka dem, citat "Riksdagen har fattat beslut om begränsad licensjakt på varg TACK VARE Jägareförbundets IDOGA arbete under MÅNGA år! (mina versaler)Många år kan jag hålla med om, det började redan på 60-talet och nu har man ÄNTLIGEN fått till HÖGVILTSJAKT på VARG, lyckan är stor för ett fåtal och misären är total för de många. Men det har aldrig bekymrat adeln.

Hur var det med de massiva protesterna som tvingade fram ett vallöfte hösten 2006? Kan vallöftet ligga bakom beslutet?

Vem skall vi tacka för att vi har detta vargelände?

44. Kolmården

2009-11-20 10:21

..är en intressant tråd.
För några år sen medverkade Olof Liberg
på riksradion.
Han nästan grinade över problemet med för stor inavel i vargbestånden.
Det måste in nytt blod från ryska vargar.
2-dagar senare "rymmer" 2 Vargar från Kolmårdens djurpark.
"Gud hör bön"

hmmm....

43. Gnällspikar !

2009-11-20 10:21

Regeringen har gått jägarkåren tillmötes och nu är ni inte nöjda ändå.

GNÄLLSPIKAR ! :-)

42. Vi har blivit..

2009-11-20 01:00

Det där kan man diskutera, vilka som blivit totalt grundlurade! De är vi majoriteten av svenska folket inklusive glesbygdsbor! VI har blivit lurade, och ni skall vara nöjd!

41. Rätt Smygan.

2009-11-20 00:59

Det fanns en varghona i Hälsingland samtidigt 79. Hon kunnde inte ta älg så hon levde på rådjur och slaktplatser.
Bjärvall kommer nog ihåg henne.

40. Problemet Calle

2009-11-20 00:59

med den beräkningen är ju att det måste ske invandring också...och det fanns inga bekräftelser alls under den tidsrymden att just invandring skett, inte ens en endaste
skithög, ett ynka spår eller observation på flera hundra mils traskande som dessa vargar måste gjort under sökandet efter en partner över hela norra halvan av Sverige (för inte gick de väl spikrakt?)
Tusan,forskarna klagar ju i dag över att
vargarna har svårt att hitta varandra
när nya revir skall bildas...
en promille är nog väldigt högt räknat på sannolikheten ändå...

39. Sannolikskalkyl Åke

2009-11-19 22:30

För ett par år sedan gjorde jag en sannoliksberäkning.
Tiken som sprang till finsk-ryska gränsen hjälpte mig att beräkna hur många vargår det krävdes för att en varg skulle hitta fram. Basen var antalet vargar vid finsk-ryska gränsen och antalet märkta vargar i Sverige-Norge.
Därefter var det inte svårt att sätta upp formeln för att en varg skulle hitta fram under en tvåårsperiod. Det var en chans på 35. Att två vargar skulle under samma två år göra resan är 1 chans på 1225. Då har vi inte tagit med i beräkningen att efter den långa resan skulle de sammanstråla inom ett litet område vid svensk-norska gränsen.
Men ignorerar vi den saken blir chansen för spontan invandring 1 promille. Beräkningarna finns i detalj i Norléns bok Avslöjandet för den som är intresserad. Men det kräver rudimentära kunskaper i sannolikhetskalkyl.

38. Självklart! Svar till anonym 16:17

2009-11-19 22:29

Varg och natur hör inte hemma i staden.De hör hemma på landsbygden och folket där får skylla sig själva,de kan ju flytta om det inte passar.Ungefär så skriver sign. Anonym 16:17
Tydligare kan väl inte den ekologiska rörelsen skriva sina intensioner.
Här får de kulturer (som till skillnad från tätortens folk) levt så att stora naturvärden har bevarats,skylla sig själva.Har de inte varit förutseende och exploaterat all sin natur,som stadsfolket gjort,får de stå sitt kast.
Den urbana kulturen,de urbana människornas behov och välfärd är väl närmast av angeläget allmänt intresse, medan dom som bor på landsbygd bara är ett lokalt särintresse.Självklart ska nån annan bevara natur åt urbanbefolkningen,de har väl en självklar rättighet att kunna åka ut nånstans och uppleva en "orörd natur",även om de själva är de största miljösvin vi någonsin har skådat.

37. LIBERG, BJÄRVALL, SJF, WWF, SNF mm FIRAR SEGERN

2009-11-19 22:28

LÄS PROPOSITIONEN 2008/09:210,där står många märkliga saker: Citat "Renskötselområdet exklusive norra Dalarna bör utgöra det norra förvaltningsområdet. Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Uppsala län bör utgöra det mellersta förvaltningsområdet och övriga län, som i dag saknar (LÖGN!) etablerade rovdjursstammar, bör utgöra det södra förvaltningsområdet".

Alltså i klartext att MELLERSTA ROVDJURSFÖRVALTNINGSOMRÅDET skall vara ett av de områden som EU utsett till SKYDDSOMRÅDEN FÖR STORA ROVDJUR.

Svenska Jägareförbundet är FÖR denna politik och de jägare som INTE VILL HA VARG PÅ SINA JAKTMARKER har inget stöd att vänta hos SJF.

I samma proposition står att läsa om konsekvenser: "En accepterad utvecklad rovdjursförvaltning förväntas gynna det aktiva friluftslivet och de aktörer inom näringslivet som berörs. Exempelvis
turismnäringen (märklig svenska!) kan gynnas av det attraktionsvärde som väl förvaltade och livskraftiga stammar av rovdjur bedöms ha".

Här påstår man glatt att turistnäringen kommer att GYNNAS!

Vidare: " En utvecklad rovdjursförvaltning förväntas minska konflikterna mellan jaktintresset och rovdjuren och därmed gynna de många olika aktörer som finns kring jaktintresset".

Här påstås att jägarnas avsky skall minska och så är det "de många olika aktörer som finns kring jaktintresset" som till och med skall GYNNAS!

VILKA AKTÖRER? VARG OCH BJÖRN KANSKE.

Vidare: "Förslaget om en utvecklad rovdjurspolitik bedöms ge positiva effekter för miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv (främst delmål 1 och 2),Storslagen fjällmiljö (delmål 4) och Ett rikt odlingslandskap (delmål 2)".

Ja, så står det i Riksdagens beslutsunderlag, MEN ÄR DET SANNING?

36. lite mer osannolikt

2009-11-19 22:27

Om man tittar på hur ett vargrevir etableras så är det så att honan skaffar sig ett revir sedan kommer hanen. Så här finns ytterligare en faktor som man glömt? eller kanske snarare inte vill att den ska komma fram. De vandrar inte hand i hand till ett nytt hem (revir) och att de redan gift sig i Ryssland. Lägg sedan till Åke E:s saker så blir det så osannolikt att det aldrig har hänt. Och som Hasse o Tage sa ”man ska alltid prata sannolikt”.
Till Tony H
Forskarna vet hur många de andra projektilerna till varg är för i Norge där kan man räkna dem men så klart här mörkar man så länge man kan. Fråga er gärna varför? Kanske är det så att dessa forskare av personliga skäl vill ha varg? Mitt i prick?
Tony 3:an Resten av den rapport som gjorts är så klart inget annat än propaganda. Läs reglerna om vilka som får pengar för rovdjuren. Just det, du måste ha en positiv syn och inriktning och att det sedan är så vinklat att de flesta av oss som har något att tänka med skulle kalla det lögn, spelar ingen roll för pengarna pumpas in ändå. Andra som vill ge en mer verklighetsförankrad bild ni kan känna er blåsta. Så fungerar det i Sverige i dag 2009. Just det Sverige 2009, inte forna Östtyskland.

35. Heja Åke!!

2009-11-19 22:25

Du med flera börjar närma er om era antaganden angående vargens utplantering, jag säger bara vårvinter -79 i norra värmland, plötsligt var bara kolmårdens pejlarbil där, o inte bara en gång denna underbara vår. ( 100% säker skall man inte vara, det var kanske en dröm som flera 10-talet personer delade denna vår i norra värmland)

34. vargar

2009-11-19 22:25

jag förstår inte vad är som har gått så snett?? i ryssland är det dubbla skottpengar på varg! men i sverige ska vi ha så mycket varg att dom kommer in i trädgårdarna och river tamdjuren! maten räcker ju inte till i skogen åt dom är inte det ett tecken på att vi har lite för mycket varg?? eller är det kanske kålmorden som släpper ut vargar i våra skogar som komme rtill våra gårdar för att dom tror att dom kan få mat av oss. det är nog också därför dom är då o skygga! till er som gillar varg och vill ha dom i sverige kan inte ni skriva en kommentar varför? ni ser hur våra vargdödade tamdjur och boskapsdjur ser ut på bilder. se sanningen i vitögat och håll en rimlig mängd på vargen om några år så äter dom nog människor med på grund av matbrist!

33. Vargbältet?

2009-11-19 22:24

Varghatet lär inte minska! För vargen passar inte in i det s.k vargbältet heller! Nollvision är det enda rätta!

32. Detta hade man redan räknat

2009-11-19 22:24

ut att lite jakt på vargen så måste jägarna bli nöjda.
BLÅST är ju det rätta ordet!!!
Vi är grundlurade ifrån 1a stund när dom planterade in vargen i Sverige igen.
Dom vill inte lyssna på de som lever och bor i och omkring där vargen finns.
Man kan bara spekulera vad detta leder till framigent.

31. Nordens Ark

2009-11-19 22:24

Kolla vargbältet - ta en karta - dra en radie runt Nordens Ark, och alla människor kan förstå vad som hänt i praktiken.
Det är oerhört tyst runt denna Park !!!
Hur många utplanteringar har dom på sitt samvete? I vargbältet som Gud tydligen glömde och lät vargen hoppa från Finlandsfärjan över hela Sverige.
S K A N D A L

30. Lokungen

2009-11-19 22:23

Din självömkan når ständigt nya höjder. Om du nu inte tror att det vore någon skillnad att bo i Palestina, så är jag säker på att det finns gott om folk som vill därifrån och är beredda att byta med dig. Kontakta lämplig organisation snarast för information om praktikaliteterna med flytten.
Dalaupproret har ni talat om i decennier nu, när kommer det egentligen? Och vem skall vara Gustav Wasa? Seleborg eller RFeynman?

29. Vargarna

2009-11-19 22:23

kommer nok til å havne bak gjerder til slutt.
Dette som nå blir påført folket kan ikke fortsette.
Kjøp helsider i avisene til og opplyse befolkningen om hva som skjer ,mange svensker vil da få opp øynene.
Hvor mange er det som leser "jakt og jegere" av vanlige folk?
Ut til folket med opplysningene, ingen forandringer skjer ved å klage seg foran pc.
Annonser i tidninger.
Man må gå sammen for og få forandring!
Trygghet for alle er ikke for mye forlangt!!
Man skal da ikke måtte være redd for om barna er trygge!

28. Anonym

2009-11-19 17:51

Debattörer, som inte vågar skriva under sina åsikter med sitt rätta namn har jag svårt att ta på allvar.

Att de första vargarna skulle vara implanterade är väldigt sannolikt.
Om tar hänsyn till hur litet varg det fanns i Norra Sverige och i Norra Finland 1950 -1984 och parar ihop denna vetskap med uppgifter om hur många vargar, som tagit sig ned till mellansverige under årtiondena före och några år efter 1984 så kommer man fram till att sannolikheten att två vargar för egen maskin skulle ha tagit sig till Värmland vid denna tid är väldigt låg. Att ingen skulle ha sett ett enda spår av dem under färden genom Sverige är vidare väldigt underligt. Den svensk/finska gränsen ansågs vid den tiden av bl a SNF som en järnridå, vilken ingen varg kunde passera levande. Den åsikten låg bl a som grund för "Projekt Varg".
Att de sedan etablerade sig exakt på den plats, som "Projekt Varg" tyckte var lämplig för en nyetablering av varg i Sverige gör det ännu mer sannolikt att de är inplanterade.
En sannolikhetskalkyl byggd på, i mitt tycke, rimliga basfakta visar att sannolikheten att de första vargarna är inplanterade är mer än 99%.

100% säker kan man aldrig vara, men ska man tro på något här i världen, så måste man väl tro på det, som är mest sannolikt.

27. Håller med lokungen

2009-11-19 17:38

Hatet mot vargen blir bara starkare för vardag som går.Det pratas mycke i stugorna här i varglänen.Hoppas mycket på landsbygdsdemokraterna vi må väl rösta på dom å hoppas på nån ändring.Annars blir det nog snart ett nytt dalauppror kanske även de andra varglänen följer med på ett uppror kan ju alltid hoppas.Bort med vargen innan landsbygden dör......

26. Lite fler frågor....

2009-11-19 17:33

Eftersom jägarna i vargmarker får inskränkningar i jakten, så kan vi väl slopa allemansrätten också.
Då kan vargvännerna ha sina vargsafarin längs E4:an. (ironi för er som inte förstår) men sanningen är f*n inte långt bort.

Sen har jag några frågor till MP och vargvänner, det kommer säkert lite följdfrågor av alla här oberoende på vilka svar som kommer.
1. Hur många länder finns det i Europa?
2. Hur gammal är rapporten där Sverige ligger på 21:a plats (av 26 enligt WWF,SNF och SRF) i antal vargar? + lista ut svaret på fråga 1.
3. Hur säker är den rapporten?
4. Majoriteten av Svenska folket är för varg (säger ni) även på landsbygden. Varför är ni då så rädda att låta jaktfrågorna skötas lokalt?

25. Nollvision

2009-11-19 17:10

Det är ju därför vi kräver nollvision nått annat är inte diskutabelt. BORT MED ASEN

24. Nu är måttet rågat

2009-11-19 17:10

Om dom tror att dom ska komma undan med det här så har dom skitit en lök. Det behövs inte mycket för att bägaren ska rinna över nu och fullständig anarki kommer att råda i skogarna. Det som beskrivs här räcker mer än väl. Det kommer inte minst att röra om i den politiska grytan med en helt ny partistruktur i Sverige. Det kommer att bli en historisk händelse som kommer att låta höra om sig i lång tid framöver.Hatet är så utbrett i de drabbade länen att politiker och vanligt folk som inte lever här skulle bli skrämda om dom visste. Varje hund, får eller annat kreatur som massakreras av bestarna skapar minst 100 nya hatare. Läget är snart jämförbart med Palestina. Bra jobbat Svenska politiker behåll skygglapparna på så länge ni kan. Snart tar vi bort dom på er och ni kastas ut i verkligheten. Ni kommer för alltid att bli ihågkommna som dom som skapade det största upproret i Sverige sedan Dalaupproret.

23. Anonym 15:51

2009-11-19 16:35

Börja med att gå in på www.landsbygdsdemokraterna.se Där kan du registrera dig till att börja med.

22. Nejdå Anonym 14.44

2009-11-19 16:29

det var bara en av otaliga sammanträffanden under vargetableringen som gjorde att de första vargarna helt utan spår dök upp precis mitt i mellan
de Svenska och Norska forskningsstationerna precis som projekt varg planerade...

21. Klart

2009-11-19 16:19

at vargen må få være der den vil være,og der det er praktisk og ha den.
Vargbeltet fungerer som forventet ,hvorfor ha den overalt?
Prøv å se på det som en berikelse av naturen.
Sier seg vel selv at den ikke passer inn i bybilde ,den hører hjemme i skogen, altså der den er idag.
Man har både sivilisasjon og villmark og vargen skal være i villmarken.
At folk vil bo i villmarken er opp til dem selv, absolutt ingen tvang.
Samme i Norge også,kjerneområder for varg. Men i Norge har vi et mere normalt antall ,men det øker her også.
Men man må ikke glemme at vi har gode erstatningsordinger ,slik er vi heldige både i Norge og Sverige.
Tenk på dem som har løver og krokodiller runt knuten ,vi er heldige sammenlignet med dem.
Dette vil nok gå seg til etterhvert.

20. Stadsvarg

2009-11-19 16:17

Jag håller med Tyskterrier, men vill gå ett steg längre.Det har visat sig att de flesta vilda djur anpassar sig till den moderna stadsmiljön. Fiskmåsar, skator, kråkor, rådjur, grävlingar och rävar. Födotillgången är bra både för växtätare och predatorer. Varför skulle inte vargen kunna leva på trafikskadat vilt, katter och bortsprungna hundar. Vänta några år får ni se;)

19. Dags att uppgradera

2009-11-19 16:17

fäbodbrukarna till samestandard. De förvaltar ett kulturarv som är väl så värdefullt som samerna. Dessutom brukar fäbodarna vara viltrika oaser som gagnar oss jägare.
Jägare är ok att hacka på med hänvisning till att vi ser rovdjuren som en byteskonkurrent, men vad ska rovdjursfanatikerna anklaga fäbodfolket och deras djur för?
Den forskare som håller en rysk varg högre än den svenska fäbodkulturen bör tänka sig för innan fler grodor slinker ut.
Stängsel i södra delen av landet fixar väl rovdjursmormor och hennes gelikar till överkomligt pris.

18. en fråga

2009-11-19 16:17

hur får jag kontakt med Landsbygdpartiet? Klart intresserad att bli medlem

17. Förvånad!

2009-11-19 16:16

Klart att Vargstammen kommer att breda ut sig ännu mer ju fler det blir.
Så länge man mörkar antalet vargar kommer det inte bli någon egentlig jakt heller. Man har som förslag att frysa stammen vid 210 individer.
"Forskarträsket" räknar ju bara familjegrupper-föryngringar. Alla singelvargar som far runt som missiler
har man sedan länge noll koll på.
Ska inte dessa oxå ingå i nummerären.
En inte allt för djärv gissning är att vi redan nu efter förra vårens ökning är uppe i ca 450-500 st.
Det skulle innebära jakt på ca 250 st.
Det kommer naturligtvis aldrig att ske. Följden blir således att det s.k vargbältet blir både långt och brett.
Kom i håg hur det var med antalet björnar. Efter DNA från spillning ökade stammen 100% till ca 3500st.
Att dessutom mellersta och södra Sverige saknar snövintrar numer, gör ju att jakten blir i princip omöjlig.
Det finns 2 lösningar,§28 i alla lägen.

16. Vacker tanke...

2009-11-19 16:15

... med jämn spridning, men skulle ett upplevt helvete kännas mer uthärdligt utifall att man vet att alla har det lika jävligt? Är det jakten man är orolig för har man ju i så fall möjligheten att åka och jaga där det inte finns varg?

Naturligtvis skulle renbetesområdets undantag tas bort liksom den industriella rennäringen, först då kan det bli en rimlig ordning.

15. Förstod man ej det?

2009-11-19 16:15

Det borde man förstått med en gång..ännu ett bevis på okunskap...

14. Billigast!

2009-11-19 16:15

Är att stänga in vargarna i de befintliga djurparkerna! Nollvisionen den enda rätta! Rösta rätt nästa år så gör vi Liberg arbetslös eller så får han ägna sig åt Myskoxar!

13. Våga vägra jakt.

2009-11-19 16:14

i vinter. Låt dom som har planterat in skiten ta hand om eländet löshundsjakten är ju ändå slut.

12. God natt!

2009-11-19 16:14

Debattörer som fortfarande hävdar att vargarna är inplanterade kan man inte ta på allvar längre.

11. Åke Edlund

2009-11-19 16:14

kloka ord...men det gäller att först
omvända våra politiker innan SJF och LRF
vågar stå för vad medlemmarna tycker...
Och där har vi det största problemet i
vargpolitiken, att våra intresseorganisationer inte för medlemmarnas talan utan gör vad som anses politiskt korrekt.Och i stället för att förhandla fram en lösning så försöker de på alla sätt med svansen mellan benen att lägga förslag som de från början innerligt hoppas att de styrande skall berömma...precis som en strykrädd hund,och även om man kan ha känslor för och tycka synd om en sådan så är de inte att lita på alls, förrän efter en rehabilitering...

10. God morgon igen!

2009-11-19 16:13

Jag kanske skulle förtydliga vad jag menar med att vi inte skall slåss inbördes.
Om en från "vargbältet" säger att problemen med vargar minskar om man tillåter etableringar i renskötselområdet, vilka kommer att försöka utnyttja denna lösning av problemen?
Om någon säger att problemen minskar om man även låter varg etablera sig i Småland, vilka kommer att spinna vidare på den tråd?
o s v
Vi hjälper vargvännerna med att komma undan problemena (åtminstone för stunden) med denna typ av argumentation.
Låt oss vara tillräckligt smarta att inte gå in i den fällan!

9. God morgon!

2009-11-19 14:13

Att inplanteringen av de tre första vargarna var starten på ett redan från början illa genomtänkt projekt borde ha varit klart redan från början. Att en så liten avelsbas skulle medföra inavelsproblem var självklart. Att Sverige inte skulle kunna hysa så många vargar, så att stammen blev genetiskt självgående, var lika självklart. Detta borde Anders Bjärvall och kompani ha kunnat räkna ut, innan de initierade utplanteringen - biologer som de är.

Uppvaknandet borde komma nu! Nu sitter vi med problemen!

Samerna får över 40 000(!) av sina renar tagna av rovdjur i dag (lodjuren står för merparten av den predationen. En vargetablering i renskötselområdet sklle troligen var början på slutet för rennäringen. Skulle en föryngring ske med en rysk vargs hjälp blir det verkliga problem! Att flytta vargproblemena i dagens varglän till renskötselområdet är således ingen lösning på det verkliga problemet!

Att vi, som inte vill ha varg på skogen och som vill att björn- och lodjursstammarna skall reduceras till en vettigare nivå, grälar sinsemellan om vilka som skall få äran att hysa de 210 vargarna gynnar bara motparterna. Fokus flyttas bara på fel sak!

Så låt oss alla (Samer/rikssvenskar, Jägarförbundet/Riksjägarna Sydsvenskar/norrlänningar etc) gräva ned stridsyxorna och i stället använda krafterna till att slåss mot de verkliga motståndarna.
Den kampen är tillräckligt svår!

8. hmm..

2009-11-19 14:05

"Vissa områden är så tätbefolkade att vargen helt enkelt inte trivs där."
Jo, dom har ju verkligen visat hur rädda dom är för människan...
Sanningen är väl mer så att de inte vill ha dom i hela Sverige och att det aldrig heller varit avsikten då opinionen i så fall skulle fälla vargen helt.

7. Vart ska den bo?

2009-11-19 12:58

Vad gör rennäringen så speciell? Alla ska väl bära bördan. Vad gäller dyra stängsel, ställ av helikoptern så räcker säkert pengarna & jobbet kan ju de som förespråkar varg göra. Sen är det som så att jagar vi vargen så flyttar den till områden där den får lugn & ro. Bra va!! Då kan vi kanske få en jämn spridning.

6. Hur?

2009-11-19 12:57

Hur i h-e kan detta ske. Skall alla vi som bor, jagar och lever med vargen aldrig få frid. Hoppas att någon som har kunskapen om hur det funkar i det politiska sverige agerar. Landsbygspartiet i Dalarna är troligen ett parti som kan ta detta ansvar, men det måste ske saker snabbt nu. Att SJF inte hörs till mycket i media om detta vansinne är ju OTROLIGT. Nej detta måste få ett slut nu. Absolut Absolut Ingen Varg

5. Tack för mig....

2009-11-19 12:57

detta var precis vad jag behövde läsa!! Livet på landet är raserat! Ingen empati här inte,endast vargar har företräde! (Se mitt inlägg under 'Stövare vargdödad i Hälsingland')

4. Klart från början

2009-11-19 12:57

Naturvårdsverket har medvetet lurat politikerna och därmed svenska folket. Att det inte skulle gå att kombinera renskötsel med varg var klart från början.
I sin doktorsavhandling från 2007 säger Jens Karlsson att kostnaderna att skydda djuren i södra Sverige blir alltför stora. Resultatet blir att man offrar fäbod- och säterkulturen i mellan-Sverige. Vilket är i direkt konflikt med artikel 8J i Konventionen om biologisk mångfald. En vargforskare sa att vid val mellan fäbod och varg föredrog han varg. (Om någon vill ha namnet kan jag ge det vid enskild kommunikation).
Information som undanhölls politikerna vid årets beslut i oktober.

3. Skulle kosta en helvetes massa pengar

2009-11-19 12:56

Är det dyrare att sätta upp stängsel i vissa delar av landet?
Kan det användas som motivering för att tillstyrka skyddsjakt?

2. Vargen

2009-11-19 12:56

Nu ser väl alla vad det här ställt till med.
Till vilket pris vad för nytta och varför. Orättvist för de här länen med vargrevir där näst intill ingen vill ha dom.

1. Upp till kamp!

2009-11-19 12:56

Mot barrikaderna! Ska Sverige ha en utlöpare av den ryska/finska vargstammen tillsammans med Norge SKA odjuren vara jämt fördelade över Sverige. Annars kommer befolkningen i varglänen att ta saken i egna händer och avliva hela vargrevir!
Dalarna ska enligt länsstyrelsens beslut redan 2001 hysa (högst) 2 föryngringar/vargrevir.
Tur att det snart är valår.
Moderaterna i siljanskommunerna samt Älvdalen kommer att lämna motioner till respektive kommunfullmäktige om "vargfria kommuner". Dessa krav ställs sedan till Regioner, länstyrelse samt riksdag.
Om inte dessa motioner antas av respektive kommunfullmäktige blir det inte många etablerade politiker kvar i dessa kommuner efter valet!
Låt flera kommuner i vargbältet ta samma beslut.
Om inte kommunernas politiker är villiga att arbeta för dessa motioner som lämnas in om vargfria områden kommer antagligen andra partier in i dessa fullmäktige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB