• Allmogejakt

Vargbesked blir en familjeaffär

AktuelltPublicerad: 2012-10-15 18:08

Makarna Eva Thörnelöf och Lars-Erik Liljelund har stort inflytande i den svenska vargfrågan. Hon är högsta chef på avdelningen där Naturvårdsverkets tjänstemän sitter och räknar på hur många vargar Sverige ska ha. Han lade fram rovdjursutredningen.

Vargforskarna har nu lämnat sitt underlag för beräkningen av vad som är gynnsam bevarandestatus för den svenska vargen.

– Vi har lämnat vår första och preliminära rapport. Men jag har fått stränga order om att inte säga någonting. Det här är hot stoff, som du förstår. Det är ju därför du ringer, säger vargforskare Olof Liberg.

Regeringen har tidigare i Jakt & Jägare meddelat att det inte blir politiker som beslutar hur många vargar Sverige ska ha. Den sårbarhetsanalys som gjordes av forskarna tidigare i år och visade att det räcker med 100 vargar i Skandinavien ska byggas på med uppgifter om hur många extra det måste vara eftersom vargstammen är genetiskt isolerad.


Avgörs av Naturvårdsverket
Det är Naturvårdsverkets tjänstemän som avgör frågan. Regeringen rapporterar sedan vidare till EU.

Det Liberg och de andra forskarna nu lämnat ifrån sig är en riskanalys med olika scenarier.

– Det är ett arbetsmaterial som jag inte får lämna ut, säger Liberg.

Eva Thörnelöf är chef för avdelningen för analys och forskning på Naturvårdsverket. Hon är högsta chef för den avdelning där tjänstemännen nu arbetar med frågan.


Gift med rovdjursutredaren
Eva Thörnelöf är biolog i grunden och examinerades vid Göteborgs universitet. Privat är hon gift med förre generaldirektören vid Naturvårdsverket, Lars-Erik Liljelund, som på försommaren lade fram sin enmansutredning kring hur många vargar, lodjur och björnar Sverige ska ha.

Lars-Erik Liljelund har föreslagit 450 vargar.


• Har du och din make diskuterat saken över frukostbordet?

– Nej, det är ingen idé. Han har gjort sitt jobb och jag gör mitt. Jag jobbar på den vetenskapliga sidan för att få fram ett så bra underlag som möjligt. Vi begär in kunskap från forskarna och använder oss av de senaste rönen. Sedan tillkommer det nya rön som vi lägger till, svarar Eva Thörnelöf.


• Men för en utomstående betraktare ter det sig anmärkningsvärt, att två personer i samma familj får sådant inflytande över hur många vargar Sverige ska ha.

– Det är synd om man inte kan skilja på sak och person. Jag jobbar i min profession och han i sin. Den som känner Lars-Erik vet dessutom att han inte låter sig påverkas av sin hustru, säger Eva Thörnelöf.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

40. Vilsen i soppan

2012-10-19 08:34

Det är skrämmande, hur kan det få gå till så här??? JÄV är bara förnamnet.
Norrland till vargrevir, vilka ideer som tur finns det en urbefolkning som reagerar i norr.
Dessa jävare bor nog i centrum.

39. Enkelt, öppna sinnen ger svaren

2012-10-18 13:24

Ja, Mats.
Vargkorridor i Norrland, underlätta för invandring ifrån nordöst, öppna för vargrevir i norr, genetiskt viktig varg och extremt värdefull varg.
Så låter retoriken när starka krafter har enats om att offra Norrland till vargen.

Alla uttalanden, som görs nu av människor som avlönas av staten tyder på att "samhällskontraktet" redan är skrivet och att det redan finns en överenskommelse i frågan om att vargarna skall få etablera revir inom renbetesland i norrlandslänen.

Det är bara att öppna ögonen och se vilka som argumenterar för varg i norrlandslänen, då ser man också vilka som ingår i samhällskontraket.
Man ser också vilka som är för vargar i norr och som vill avveckla jakten och rennäringen eller vilka som står på jakten, jägarna, jakthundarna och rennäringen sida.
Vad folk gör visar alltid sanningen.
Så det är bara att följa frågan med öppna ögon, det ger svaren.

38. #37. Dick Broman

2012-10-18 12:35

Det ligger mycket i vad du skriver.
När man läser Olof Libergs uttalande i nedanstående länk:http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/10/Utslappt-vargtik-har-bildat-revir-i-Junsele-1.36698/

Jag skulle tro att hon nog snart är Sveriges mest välbevakade varg. Kostnad: ett antal miljoner.....

37. Javisst, Sverige är fantasiskt, regelvidrigt.

2012-10-17 08:31

Detta är med underton bara för mycket. Jag har förmedlat fler tankar och åsikter här: http://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/10/16/korruption-i-rovdjursforvaltningen/

36. Dick Broman

2012-10-16 18:20

Har du jagat i värmland eller dalarna? Varg OBS. på 11 vargar på 4 dagar!Då kan du förstå vilken värdelös jakt vi har här!

35. Även om...

2012-10-16 18:19

...hon inte låter sig påverkas av sin man så borde hon på grund av att misstanken skulle kunna uppstå anmäla jäv.
Förtroendet för NVV är så lågt som det kan bli bland "folket i busken", om generaldirektören har den minsta lilla gnutta förstånd och civilkurage måste hon plocka bort fru Liljelund om hon nu inte fattar att hon själv borde anmäla jäv!

34. Odemokratiska arbetsmetoder och maktmissbruk.

2012-10-16 13:40

Regeringens rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund förespråkade i en TV-intervju en naturlig invandring av varg i från nordöst. Vargrevir i Norrland alltså.
Jag blir rädd när jag tänker på konsekvenserna av att extrema djurrättsaktivister genom rovdjurspolitik och odemokratiska samhällskontrakt i slutna sällskap bakom stängda dörrar
verkar styra över levnadsvillkoren för alla människor som lever på halva Sveriges norra del.
Odemokratiska överenskommelser kommer att slita sönder vänskapen mellan människor och det kommer att bli stora konflikter orsakade av att man kör över människor med extrem rovdjurspolitik.
Det är skrämmande att ekosofer och ekofascister med rovdjursreligion och vargen som gud får härja fritt och tillåts splittra människor och orsaka svåra konflikter.

Jag har nu i min artikel visat vad som pågår och försökt väcka alla norrlänningar som sover i vargfrågan.
Jag har också föreslagit en del lösningar och talat om JRFs ledning att de bör agera kraftfullt i frågan.
Om inte vi jägare, samer och andra djurhållare som drabbas samarbetar, då tror jag att miljörörelsen kommer att få som de vill, det kommer att bli hundratals vargrevir och tusentals vargar i norrlandslänen.
Det är den dolda agendan.

Det är svårt för enskilda människor eller en liten grupp som samerna att stå emot diktatoriska styrmedel. När Staten sätter in stora maktmedel (skattemedel) och styr med villkorade bidrag då medför det alltid mycket svåra konsekvenser för de drabbade.
Samerna kommer i framtiden att få arbeta åt staten med att vakta rovdjuren och få betalt för att upplåta renbeteslandet till vild ren för att föda rovdjuren.
Jakten i norrlandslänen kommer i stort sett att upphöra.

Så jag hoppas verkligen att norrlänningarna inom kort vaknar upp och förstår vad som håller på att hända och gör någonting istället för att lämna över allt ansvar till samerna.
Tänk på att om vi samarbetar mot ett gemensamt mål då kan vi tillsammans uträtta underverk!
Om vi ENAS och SAMARBETAR om ett Nej till frilevande varg i Sverige, då kan vi nå detta mål. Det är dags att agera.

33. Ofattbart

2012-10-16 09:55

Lena Ek låter två personer som bor i centrala stockholm styra över sveriges vargstamm! Att de även bor tillsammans ökar ju inte deras trovärdighet!Vad vet dessa personer om hur det är att leva med varg? Vilka signaler ger det till landsbygden. Hur dum får man bli!

32. vargfamilj ??

2012-10-16 09:35

Hur ska dessa kunna vara proffesionella i sitt bedömmande av hur många vargar det ska finnas .
Hela vargfrågan skulle kunna ses som ett försök från regeringshåll att en gång för alla försöka avfolka landsbygden, likt den "ARBETARPARTIET" en gång industrialiserade sverige, alla jobb till STORSTÄDERNA, SUCK

31. Var är rapporten?

2012-10-16 09:34

om de socioekonomiska effekterna av Sveriges vargar som skulle presenteras av just Liljelund när antalet 200 uppnåddes, år 2008.
Allt fler börjar ana att det är en hop skojare som nu styr den svenska vargpolitiken när regeringen avsäger sig sitt ansvar.

30. Det är...

2012-10-16 09:34

inte bara alla kadaver som vargen lämnar efter sig som stinker....

29. Skall bli intressant

2012-10-16 09:09

Det skall bli intressant att se hur våra förbund nu kommer att agera. Nu har man chansen att totalt mosa ner NVV i skosulorna. JRF & SJF, visa nu vad ni kan göra för oss medlemmar.

28. Kort beslutsväg.

2012-10-16 08:57

Jag har hört att många kommuner jobbar för att få så korta beslutsvägar som möjligt. Men det här var väl lite väl kort. Det blir nog en överklagan i det här fallet.

27. Jäv!

2012-10-16 08:57

Är inte detta jäv i allra högsta grad - så säg! :(

26. Liljelund

2012-10-16 08:11

Liljelund föreslår licensjakt 2013, dvs han föreslår att den genetiska förstärkningen sker före antalet når hans förslag, och det enda sättet att leva upp till det är licensjakt 2013. Om det inte blir licensjakt 2013 är rovdjursutredningen överkörd.

25. 450

2012-10-16 08:11

Hand upp alla ni som tror det blir något annat än 450. Något annat kommer ju att skjuta sin egens man utredning i sank. Dessutom slipper politiker ta beslut om jakt i vinter då de officiella beräkningarna säger att stammen inte når upp över 450.

24. Korten på bordet

2012-10-16 08:09

Dax att ifrågasätta personalrekryteringen till naturvårdsverket från 70-talet och till nu. Anders Bjärvall var med och startade projekt Varg när han var ordförande för naturskydsföreningen, fick sedan ett toppjobb på naturvårdsverket .
Nej dax att byta ut alla.
Ett förslag till ordförande - Karl Hedin en som vet lite om hur det är att leva o bo i glesbygden. Liljelund utredning, vet inte vad han har för erfarenhet som storstadsbo.

23. SVERIGE ÄR FANTASTISKT.........

2012-10-16 08:09

Blir vi förvånade något mer? NÄ!!!
Skulle svaret bli att vi ska följa GBS, DÅ skulle jag bli förvånad!
Då den utredningen gjorde gällande, att vi klarade oss gott och väl med 100st i Sverige, är det väl egentligen svårt att tänka sig ett annat svar än att vi ska följa det? Eller?
Men, var bara lugna, staten sviker nog landet igen. Dom hittar säkert nå dumma bortförklaringar........

22. Tyvärr

2012-10-16 08:09

verkar det som om det inte behöver vara 1:a april längre för att försöka "lura" folk maximalt. Skillnaden mot 1:a april är dock att effekten av skämtet riskerar bli så oändligt mycket större i detta fall.
DagLs brev säger mycket och vikten av visa beslut och beslut som bygger förtroende kan inte nog underskattas just nu. Att inte inse jävsrisken är nog typiskt när risken är som störst för just jäv. Och även om detta inte skulle klassas som jäv juridiskt så är allt förtroende borta...
Med EU som våt filt över det svenska självbestämmandet och ett tjänstemannavälde med tunnelseende går vi verkligen snabbt utför. Detta kommer att innebära att vi går från askan i elden vid nästa val. Men det är kanske lika bra. Låt de ekosofiska grönkommunisterna stå i luftströmmen "when the shit hits the fan"!

21. Bananrepubliken Sverige

2012-10-16 08:08

Rovdjursutredaren är sängkamrat med den på det religiöst vargvänliga naturvårdsverket som som har ansvaret för att ta fram hur många vargar som minst ska drabba Sveriges folk med död, lemlästning, sjukdomar, kostnader och förstörd livskvalitet! Oerhört! Förstår inte Lena Ek att folket som är drabbat kommer att se alla antal över noll som en krigsförklaring och exempellöst översitteri och maktmissbruk? Självklart kommer det bli en motreaktion som heter duga. De få som ännu inte lämnat centern kommer göra det då och de som hittills har knutit handen i fickan och hoppats på en sund rovdjurspolitik till gagn för människorna kommer inte ha något annat val än civil olydnad att ta till för att påverka sin situation till det bättre.
Det vore verkligen sorgligt om inte politikerna låter ekofascister bestämma över vanligt folk i en så viktig fråga.

20. Där fick vi svaret! Liljelund styr hela vargcirkusen.

2012-10-15 22:46

Vi var många som var förundrade och uppriktigt förbannade när forskarna fick det oerhört viktiga uppdraget att fastlägga, gynnsam bevarandestatus för vargen, GYBS. Vi menar att detta är absolut inte något arbete för några forskare. Beslutet berör landsbygdsbefolkningen mycket kraftigt ekonomisk och socialt så detta är ett jobb för politiker och jurister. Att Lars-Erik Liljelunds fru nu skall var den som bestämmer antalet i GYBS bekräftar bara våra misstankar. Det har ju utkristalliserat sig att det är Lars-Erik Liljelund som verkar var den som styr hela denna cirkus av skumma handlägganden på Naturvårdsverket. Först skriver han själv en rovdjursutredning där han medvetet utelämnar en ekonomisk och social konsekvensanalys samt sårbarhetsanalys då dessa fakta inte gynnat Liljelunds syften. Sedan ser han till att Naturvårdsverket presenterar en förvaltningsplan innan remissomgången är avslutad. Denna plan var i stort sett kopierad rakt av från hans egen katastrofala utredning. När sårbarhetsanlysen kom visade den att vi behöver ca 80 procent färre vargar än Liljelund förespråkar i sin utredning. Ja då lyckas han eller hans medhjälpare att manipulera våra politiker så att forskarna i stället för politikerna skall besluta om GYBS. Hans fru sitter som chef för den avdelningen så han har givetvis räknat ut att då kan det ju inte gå fel. Nu har denna man gått för långt. Skall våra politiker ha något förtroende kvar till valet så bör man omgående ta ansvar för en storstädning på Naturvårdsverket. Så här får det inte gå till! Politikerna bör omgående även ta tillbaka sin möjlighet att besluta om hur många vargar vi skall ha i Sverige från Liljelunds fru.

19. Spännande värre

2012-10-15 21:46

Om några dagar kanske det kommer en krigsförklaring mot landsbygden och dess befolkning samt djur.
Vi får se hur det slutar

18. Fega politiker

2012-10-15 21:28

I slutändan är det väl ändå politikerna som skall fatta beslutet men det några fega som inte vågar ta ett beslut i denna fråga

17. hmmmmmm...

2012-10-15 21:26

Tror det är så här jag!
http://www.youtube.com/watch?v=fmhPhx7KevM

16. Ordet Maktmissbruk

2012-10-15 21:14

Brottsoffer avser en person som lidit fysisk, psykisk, känslomässig eller ekonomisk skada till följd av ett brott eller maktmissbruk. Med skada av maktmissbruk menas skador som inte enligt nationell lagstiftning uppkommit till följd av brott men som strider mot internationella normer och grundläggande rättigheter.

Ordet Jäv
Jäv är en situation där en person kan tänkas vara partisk eller det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt oproblematiskt.

Reglerna för att förebygga jäv har ett dubbelt syfte; dels att förebygga att någon påverkar ett beslut (eller en dom) otillbörligt och dels att förebygga misstankar om att beslutet inte tagits på sakliga grunder. Reglerna om jäv varierar mellan olika verksamheter och är typiskt sett strikta när det gäller myndighetsutövning.

"Delikatess Jäv"
En person är jävig ”om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet”. Regeln är avsedd att fånga upp övriga tänkbara risker för partiskhet.Det kan gälla för den som särskilt hårt engagerat sig i en fråga eller som är nära vän med någon sakägare

"Försiktighetsprincipen"
Det anses vara svårt för att inte sägas omöjligt för lagstiftaren att förutse alla jävssituationer. Det finns också en gråzon där - beroende på olika förhållanden mellan den som handlar och hans huvudman vare sig det är en domstol, kommun, myndighet eller ett företag - där objektiviteten kan ifrågasättas och ett handlande skulle kunna skada trovärdigheten. I sådana fall bör försiktighetsprincipen tillämpas, vilket innebär att det är bäst att inte delta i hanteringen av ärendet

15. Tratta på arslet!

2012-10-15 21:05

Ni kommer förmodligen att tratta på arslet en gång till när ni får höra om antalet vargar Sverige skall ha!
Bäst att se till att ha något mjukt att landa på! ; )

14. ÄR ÍNTE DETTA JÄV, VAD ÄR DÅ JÄV?

2012-10-15 20:56

Se på de två stora aktuella rättegångar just nu, Södertälje- och Mangsmålet. Södertälje ska samtliga domare och nämndemän bytas p.g.a en nämdeman satt med i polisnämden.I Mangsmålet har en överklagan om jäv framförts då det kommit fram att en nämndeman deltog i polisnämndens möten vid tre tillfällen under hösten 2010, och kan ha fått ta del av information som gör att det kan ifrågasättas om han har kunnat göra en förutsättningslös prövning av polisens förundersökningsåtgärder.
Detta ska jämföras med hur lättvindigt makarna Liljelund/Thörnelöf avfärdar jävsproblematiken "det är synd om man inte kan skilja på sak och person. Jag jobbar i min profession och han i sin. Den som känner Lars-Erik vet dessutom att han inte låter sig påverkas av sin hustru", kommenterar Eva Thörnelöf.
Man tror inte det är sant. Detta måste strida mot principen om god förvaltning!

13. Är inte detta JÄV så är inget det!

2012-10-15 20:42

Detta är svinigt värre! Kan inte vars godkänt

12. Endast i Sverige...

2012-10-15 20:13

Här beslutar HD (tror jag det var) att hela rättegången mot Södertäljenätverket ska tas om p g a jäv. Detta för att en nämndeman i rättegången även sitter i polisnämnden - rättegången kostade tydligen ca 200MSEK!!!
Här har man tydligen inga problem med att sitta på flera stolar eller ligga i samma säng, fy f-n...Hur tryggt skulle det vara om, t ex en borgerlig regeringschef skulle vara gift med största oppositionspartiets ledare? En tanke bara...

11. Brev till naturvårdsverket

2012-10-15 20:04

Sände ett brev med vargsynpunkter till naturvårdsverket
https://docs.google.com/open?id=0B6YR9aBmzEQSMGpzRkJtem9sNTA
kopia bla till Eva Thörnelöf
De fyra senaste posterna på min blogg berör naturvårdsverkets hittillsvarande ställningtagande
http://vargdag.wordpress.com/

10. Lever farligt!

2012-10-15 20:04

Om de tror att man kan sitta i storstan och bedriva maktmissbruk! Så kommer det att gå åt helvete! Detta kan sluta med anarki!!

9. Hörde jag JO?

2012-10-15 19:17

Alvarligt, SJF, LRF och JRF in med protest NU! Och sen en fet JO anmälan. Bananrepublik eller?

8. Nu får det väl ändå

2012-10-15 19:17

Räcka. Hur kan de få till det hela tiden? Det spelar ingen roll vad dom företar sig så är det en massa dunkla handlingar och i bästa fall i gråzonen. Jag vill bara påminna alliansen om att i den här frågan går det inte att gömma sig bakom mammas kjolar. Valet 2014 kommer att avgöras i samma stund som numeräret presenteras. Sverige demokraterna går som en raket i opinionsmätningarna redan nu. Lite konstigt med tanke på att dom inte tillkännagett sin inställning i frågan. Helt enkelt ett utryck från oss som börjar rent hata det befintliga samhällssystemet med allt ruffeloch båg. Såg förresten på tv att EU inte kommer att tllåta att svensk jordbruksmark ställs om till energigrödor på bekostnad av livsmedelsproduktionen. Det verkar som att inte höger lillfinger vet vad höger pekfinger gör i Bryssel, täta skott mellan departementen. Sen att vargen ställer till så att folk tröttnar och lägger ner allt vad som har med livsmedelsproduktionen att göra det är helt i sin ordning

7. Minst lika fel

2012-10-15 19:07

att en sådan enmansutredning om rovdjuren ges till den som är gift med chefen för avdelningen för analys och forskning på Naturvårdsverket...här vore utan tvekan en JO-anmälan på sin plats...

6. och sen

2012-10-15 19:04

när antalet vargar gått över 1000-2000 stycken,då får vi höra frånskyllningarna om vem som beslutade vad och varför..särskilt efter att några människor fallit offer för varg

5. Ett mycket stort hot mot demokratin!

2012-10-15 18:57

Detta är rekord i dumhet och ett hån mot landsbygdens befolkning. Ska ett äkta par få bestämma hur många vargar som ska få terrorisera landsbygden? DETTA MÅSTE STOPPAS NU!

4. Tack Mojje!

2012-10-15 18:51

Du gör ett fantastiskt arbete!
Många med mig gläds över att det fortfarande finns någon som vågar påvisa samhällets baksida.
Det är dags nu att omedelbart kasta Liljelunds utredning i papperskorgen utan vidare åtgärd.

3. Är inte detta jäv

2012-10-15 18:49

Då vet jag inte hur man ska förklara ordet.
Att ingen i beslutsfattande ställning reagerat på detta och förstått att det kommer att se märkligt ut visar att man egentligen inte bryr sig. Det är helt uppåt väggarna och kommer att övetklagas med samma motivering oavsett resultat.
Man blir så matt av allt detta att man tappar orken snart.
Skärpning politiker/utredare det är ett stort beslut som fattas

2. Regeringen törs inte..

2012-10-15 18:42

""Regeringen har tidigare i Jakt & Jägare meddelat att det inte blir politiker som beslutar hur många vargar Sverige ska ha.""

Det är för nära till nästa val för att nått parti ska våga ta på sig ett beslut.
Det låter inte bra.. det slutar nog med 450st

1. hustrun då...

2012-10-15 18:18

...hon kanske låter sig påverkas av utredaren som inte förmådde presentera en konsekvensbeskrivning?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB