• Älgskadefondsföreningen

Vargbeslutet anmäls till EU

AktuelltPublicerad: 2011-08-23 10:11

Det tillfälliga stoppet av licensjakten duger inte, tycker Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen. De har beslutat att skriva till EU-kommissionen igen om det nya vargjaktsbeslutet för att få Sverige fällt i EU-domstolen. Målet är att få ett prejudikat som stoppar framtida licensjakt på varg.

I förra veckan meddelande regeringen att de tillfälligt stoppar licensjakt på varg nästa vinter. I stället ska vargar jagas genom skyddsjakt.

Miljöminister Andreas Carlgren menar att regeringen beslutat detta för att blidka EU-kommissionen, som riktat hård kritik mot vargjakten och den svenska vargpolitiken. Regeringen hoppas således att slippa ställas inför rätta i EU-domstolen. Ambitionen är också att licensjakten på varg ska komma igång till 2013 igen.
– Vår avsikt är att uppta ordinarie licensjakt igen vintern 2013. Så det här är ett tillfälligt uppehåll under en jaktsäsong, har Andreas Carlgren sagt.

”Försöker lura EU”
Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen, tycker att regeringen går bakom ryggen på EU.
– Det är jätteviktigt för oss nu att påtala för EU-kommissionen att regeringen försöker lura kommissionen, gå runt och hålla uppe med jakten, men sedan fortsätta igen trots att vargstammen inte är livskraftig, säger han till Sveriges Radio.

Hoppas på fällande dom
De tre miljöorganisationerna menar att det inte finns något stöd i lagstiftningen för regeringen när man ändå har planer på att utfärda licensjakt. Därför har de beslutat att skriva till EU-kommissionen gemensamt för att få en fällande dom.
– Regeringen verkar hoppas att med den här manövern så ska kommissionen lägga ner ärendet och man ska slippa bli fälld i domstolen. Men eftersom man nu förbundit sig via ännu en licensjakt 2013 både politiskt och i olika dokument så menar vi att den frågan måste prövas. Vi vill ha ett prejudikat i domstolen som förhindrar framtida licensjakt, säger Mikael Karlsson till Sveriges Radio.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Måns

2011-08-28 20:42

bor inte med en vargetablering vägg i vägg förstår jag...
f.ö så är vi många jägare som precis som du tycker att SNF tidigare gjort bra ifrån sig i en del frågor....men det var innan herr
Karlsson slog skallen i...

30. Full ersättning!

2011-08-26 15:57

Kräver fullt ansvarstagande från berörda myndigheter när det gäller ersättning för rivna tamdjur av vad slag det vara må samt vem som ska ställas till svars när första människan faller offer, en sak som bör utredas innan det sker...för det kommer att ske, med vargflockar rännande runt gårdarna. Nu är det nog !

29. Kom ner på jorden

2011-08-26 08:28

Flera av er som skiver på denna sida menar att vargen hotar landsbygden. Innan vargen fanns i landet lades otaliga småjordbruk och fäbodar ner i Sverige. Ofta gick då en epok i graven med de gamla som gav upp. De hade inga arvtagare. Var fanns ni jägare då i debatten? SNF har givit ut årsböcker; Bondens landskap, Biologisk mångfald, Myller, Fjällskog etc. Vad har Jägareförbunden gjort för mångfalden? Vem är det som triggar er till era inlägg? Kom ner på jorden. Varken vargen eller andra rovdjur hotar er eller er tillvaro. Ni verkar hota er själva mest, tycker jag.

28. Herr Karlsson

2011-08-25 16:24

Vår kära herr Karlsson har ingen som helst verklighetsförakring. Skulle tippa på han själv bor en storstadregion.

27. En undran ang. EU....

2011-08-25 13:34

nu när Sverige inte tycks råda över sin egen situation i rovdjursfrågorna, väcks en mängd frågeställningar vilka vi troligen aldrig kommer att bli besvarade. Sverige är ett av EU:s rovdjurstätaste land med en rovdjursvänlig politik av absolut EU- topplats. Detta till skillnad mot andra medlemmsländer som enbart hyser en normal rävstam eller möjligtvis en liten population av varg och björn under det förbehållet att de lever sitt liv i undanskymmdhet i otillgängliga bergstrakter, långt från mänskligheten för att det inte ska uppstå någon konflikt eller hotbild mot människor och människors intressen, bl.a de ekonmiska där många länder är beroende av bidrag inom jordbruket utfärdade av samma EU.
Hur kan EU:s art och habitatdirektiv skilja sig så i tillämpning ??? Visst existerar EU-bidrag i Sverige också vilket är fullt förståligt, men hur i all världen kan EU gå med på att deras bidragsverksamhet förvandlas till rovdjursföda ??? vilket nu sker i en allt mer växande takt. Det finns mig veterligen inget annat land inom EU som kan uppvisa så höga kostnader för rovdjurspolitiken som just Sverige !! Vid läsning på NVV:s hemsida finns bl.a angivet om olika EU finansierade naturvårdsprojekt, finns möjligheten att Svensk rovdjurspolitik och förvaltning samt projekt varg också har EU-bidrag ??? vilket skulle komplcera försvar av licensjakten. Det ligger med stor sannolikhet en mängd hundar begravda i denna EU handläggning vilka skulle uppdagas i en ev.EU domstol. Så vilket skulle ge minst skada??? avsaknaden över att inte kunna fatta beslut nationellt, utebliven kontroll av rovdjurssammarna pga. licensjakt förbjuds, gynnsam bevarandestatus blir ett alltmer luddigt berepp.
Alt. låt vargvännerna anmäla igen, vinner de i EU domstolen blir det ingen skillnad mot nu, endast skyddsjakt, men förlorar de så blir det ett predjuktat till vår fördel. Regeringens försök att lösa prblemet genom att kringgå detsamma kommer tyvärr aldrig att lyckas, så min förhoppning är att Regeringen står upp för sina väljare och vallöften och INTE viker ner sig.

Finns någon som har svar på frågorna, tas de tacksamt emot.

26. Medlem

2011-08-25 10:42

Jag är fortfarande med i SNF och har väl tyckt att MK gjort bra ifrån sig i många frågor, vargfrågan undantagen då, men nu börjar han gå för långt.
Han framstår mer och mer som en fullständigt fanatisk människa, som inte bryr sig det minsta om dom som skall leva med vargen.
I tanken om att förändra licensjakten till utökad skyddsjakt finns ju ändå lite logik, i det att vi kanske kan få bort fler problemvargar.
Dock tvivlar man ju på om det blir så mycket av det, men nu är MK emot även detta och vill tydligen att Sverige skall styras helt från Bryssel när det gäller naturfrågor.
Just när det gäller det här att lämna över makten till byråkraterna i Bryssel tror jag kanske att han skjuter sig i foten.
Jag tror dom flesta av oss vill leva i ett självständigt land och förhoppningsvis får han opinionen emot sig nu.

25. Låt

2011-08-24 22:14

Mikael Karlsson hålla på, jägarkåren kommer att vinna i kampen mot vargetableringar. Sverige är redan idag i beroendeställning av Jägarkåren när det gäller viltvård,beskattning,fäbobruk,fritid i skog o mark, rekreation o naturvård.
Tiden är snart inne när även Mikael Karlsson o SNF inser Jägarekårens betydelsefullhet i arbetet för nationens bästa. Strunta helt enkelt i Mikael Karlsson, SNF o Rovdjursföreningen, vi har viktigare saker att göra än att slösa energi på denna typ av människor som tydligen har som mål att sabotera en utomordentlig viktig samhällnyttig verksamhet.

24. Naturvård och EU försämrar vargens bevarandestatus

2011-08-24 22:13

Rovdjursutredningen SOU 2011:37 skriver om varg:
"Det avgörande problemet, som behöver åtgärdas i ett första steg, är den mycket höga inavelsgraden"...
"I ett andra steg, när inavelsgraden har sänkts, bör det skandinaviska vargbeståndet öka i storlek."
Licensjakten sänker inaveln genom att undanta revir, där vargarna har lägre inavel.
Tillförda icke inavlade vargar blir en större andel av populationen ju mindre denna är, således försvåras sänkning av inaveln om man tillåter fler vargar.
Jag tycker att den ideella naturvården och EU försvårar det hittills framgångsrika arbetet med att förbättra vargstammens bevarandestatus.
Dessutom går regeringen emot sin egen rovdjursutredning när taket nu tas bort med hänvisning till denna utredning.

23. Jag skäms över att vara med i SNF,

2011-08-24 11:24

så nu går jag och min familj ur också.
Har varit med länge och tyckt (utan att vara direkt insatt) att det är bra med en organisation som intresserar sig för naturen. Men som det har blivit, i synnerhet med denne Karlsson i ledningen, så känns det som att vara med och stödja rovdjursföreningen eller APU.

22. Inga myndigheter

2011-08-24 10:12

Dessa tre grupper av mindre bevandrade av livserfarenheter beter sig med en självsäkerhet som om dom vore en myndighet, undrar hur mycket bidrag dom får från staten för att föra statens talan i denna varböld. Trots att vi tre till fyra miljoner människor inte vill ha detta djur springande runt fötterna har vi tydligen inte en chans mot massmedia och personer med positioner inom samhället som har staten som garanter för att se till att deras budskap alltid kommer i första rummet. Men som någon tidigare nämt givetvis skall dessa organisationer ställas till svars utan en sekunds tvekan så fort tillfälle ges både ekonomiskt och moraliskt om någon skulle skadas allvarligt eller ännu värre.

21. #20

2011-08-24 10:10

Den mannen har inte något att lära ut förutom jaktfientlighet och en total frånvaro av empati för andra djur än vargen och inte minst för människor som inte delar hans stolliga åsiskter. Den mannen måste bort från sin post!

20. Mikael Karlsson

2011-08-23 22:02

Är nog ett föredöme när det gäller att bevara biologisk mångfald och stora stammar av stora rovdjur.Skulle inte han och hans gelikar kunna inbjuda oss ner dit för att lära oss hur man kan leva med de stora rovdjuren,hur dom har dragit ner på sin egen välfärd,arbetstillfällen och näringar för att bevara mångfald där nere??Det vore intressant.Vi Bonnläppar och banjospelare lastar gärna en buss och kommer ner för att lära oss.

19. Lägg ner

2011-08-23 22:01

Det går inte att prata bort vargen. Det skall till drastiska metoder. Sluta jaga, eftersöka och rösta. Det kommer att ställa till ett helvete för förespråkare, politiker och myndigheter. Det är det enda de begriper.

18. Har EU granskat

2011-08-23 22:01

flyttandet av vargvalpar och de sjuka planerna på insemination? Det kommer de att göra. Jag lovar.

17. Postkodlotteriet

2011-08-23 22:01

behöver inte skicka några lotter till mig.
Har skrivit till dem och förklarat att jag inte vill ha med dem att göra pga deras stöd till SNF, och att jag tycker det är synd att andra vettiga organisationer ska behöva lida pga deras stöd till SNF.
Hoppas fler gör samma sak så att pengarna kan gå till goda ändamål istället.

16. Falsk marknadsföring?

2011-08-23 22:00

1.Är det inte falsk marknadsföring av naturskydds föreningen att kalla sig så,med tanke på att de skiter totalt i nyckelbiotoper och annat djurliv än vargen.
2.Om Sverige dras innför domstol och vinner(högst troligt då bevarande sidan inte har ett enda bra argument mot att vi inte ska ha licensjakt). Får srf mfl betala rättegångskostnaderna då?
dess utom kommer inte vildsvinsstammen fullkomligt explodera när all löshundsjakt upphör och vargarna inte gärna tycks ta sig an grisarna pga skaderisken och kommer inte grisarna bli otroligt mycket mer aggresiva vid kontakt med fara.När grisarna störs ofta brukar de flytta ganska snart, med varg i skogen kommer de väl troligtvis flytta dit där vargen inte trivs tex de stora spannmålsfälten på östgötaslätten och vad händer med rovdjursstängslen nu när grisarna tycks slutat att skygga för elen i de vanliga utan bara rusar rakt igenom i jakt på mat.

15. Finns det ingen person

2011-08-23 18:55

som kan sätta stopp för dessa rabiata galningar. Dom gör ju allt för att smutskasta den svenska regeringen. Frågan är om inte detta, som skrevs längre ned i tråden, är att betrakta som landsförräderi? Sluta att stoppa pengar i fickan på dessa vettvillingar. Förresten har jag inte hört en protest mot skyddsjakten på Vikbolandet som beslutats. Men det är klart där bor väl ingen de kan ha nytta av. Det är väl i stort sett bara storstadsbor kvar i dessa föreningar.

14. Money makes the world go round for SNF

2011-08-23 18:54

Förra vintern gjorde postkodmilnärens programledare, reklam för lotteriet på tv. Påklädd en dunjacka. Troligen med dun i ifrån dom där djurplågade och handplockade gässen i dunfabrikerna i baltiska länder.

13. Är Mikael Karlsson

2011-08-23 18:54

för Barnaga?. Han försitter inte en chans att skicka in en anmälan till Eu domstolen. I 11 av 19 EU länder är barnaga tillåtet. Kanske dags för lite reflektion Karlsson för du kostar oss skattebetalare otroliga pengar

12. Magplask

2011-08-23 17:27

Alla rabiata vargförespråkare blir allt mer desperata i takt med vargens utbredning. De anordnar den ena manifestationen efter den andra med rent pinsam uppslutning. När det är lika många bilar utanför folkets park i Rättvik som det brukar vara i byarna när det är Tuppervare party så visar det på stödet för dessa organisationer. Mikael Karlsson drar SNF i fördärvet med sitt rabiata ledarskap.Så länge endast riktig glesbygds befolkning var drabbade var han populistisk och samlade såväl fripoäng som medlemmar. Nu när snart tre miljoner innevånare i Mälardalen får smaka på vad det innebär att leva med varg bär det snabbt utför med både Mikael Karlsson och SNF. Så ta det lugnt gott folk, Mikael Karlsson sitter snart tyst och fin på arbetsförmedlingen och söker arbete. Rent allmänt är det fördjävligt hur de beter sig och inte minst blir man förbannad på Rovdjursföreningen som håvar in miljoner varje år till ett par tusen medlemmar samtidigt som dom beter sig på det här viset. Jag föreslår naturligtvis bojkott av SNF och ett bra sätt är att bojkotta postkodlotteriet som sponsrar SNF. Ni kan börja där

11. Karlsson på taket

2011-08-23 16:25

Du skriver att vargen inte springer i våra byar. Det visar bara att du inte har en aning om vad du pratar om. Välkommen till oss ute i verkligheten så ska du få se på motvikt, men du törs väl inte eftersom du är tom är rädd för hundar.

10. Impad

2011-08-23 16:04

Man måste ändå imponeras av Mikael Karlsson. Här sitter vi jägare och slickar våra sår efter förlorad licensjakt så kör han på i full fart. Han är inte nöjd utan sätter direkt ny press på regeringen. Det är ändå imponerande hur denna organisation jobbar. Här tror jag vi har mycket att lära.

9. Karlsson på taket

2011-08-23 15:07

När du ändå endast finns i sagornas värld och inte i den verklighet vi lever i som har dessa marodörer på markerna.
Så varför inte stanna kvar på takåsarna med din löpträning så är du garanterat fri från hundar som nafsar dig i benen.
Sweet Dreams!

8. Försöker lura?

2011-08-23 14:19

SNF med Mikael Karlsson i spetsen smutskastar sitt eget lands folk! vill han ha varg så får han förklara hur han tänkt sig att människor och tamdjur skall kunna ha ett liv i sverige! Mikael Karlsson har väldigt många krav utan att ge något tillbaka. Mina tankar går till ett bålgetingbo som jämnförelse med SNF. Dom är inte behagliga. Anmäla sitt eget fosterland?

7. Rädda för vargen?

2011-08-23 14:19

Jag tycker det är bra att NSF fungerar som motvikt till alla som vill ha bort våra 200 vargar...Vargen tillhör vår fauna och springer inte i byar på samma sätt som t ex brunbjön. Alla tusentals jägare borde inte vara rädda för lite konkurrens om bytet. Det är nog där skon klämmer... För egen del är det klart irriterande med alla hundar som springer upp i hälen och nafsar när jag löptränar...

6. detta är det sista

2011-08-23 14:18

nödropet från vargvännerna..och när den är livskraftig..vad blir då nästa argument mot att reducera den

5. Mikael Karlsson

2011-08-23 13:14

är absolut fel "man" på fel plats...
vet massor med folk,jägare och andra, som lämnat NSF bara på grund av hans vendetta mot jägarna,korståg för vargen och sammanhållning med tvivelaktiga föreningar...

4. Måste finnas någon...

2011-08-23 13:05

...som kan sätta stopp på denna galenskap. Jag menar Miljöparti, Naturskyddsförening etc etc, nog låter det som att dessa instanser skulle utgöra något slags forum för oss som lever och verkar i och omkring naturen men vad är det frågan om egentligen, är det meningen att hela sveriges befolkning skall samlas innanför murarna och låta övriga delar av landet vara, kan det vara ett hållbart miljötänk ?????????

Bevarnadestatusen för dessa vargar har totalt flugit våra miljöförespråkare åt skallen, tyvär har man lyckats skrämt herrar Calgren-Erlandsson så till den milda grad att man vänt hela sveriges landsort ryggen.

3. Förräderi

2011-08-23 13:05

Jag anser, att de organisationer som driver detta till EU-domstolen, gott kan kallas lands(bygds)förrädare.

2. Tolkning

2011-08-23 13:05

Enligt EU:s syn på de "rödlistade" rovdjuren, skall varje land ha en livskraftig stam av de rovdjur som en gång har funnits inom landet. Vargen har som bekant funnits i hela Europa även på de Brittiska Öarna. Jag har även svårt att tänka mig att Danskar, Belgare, Holländare mfl vill ha varg på sina jordbruksmarker.
För närvarande är det bättre att bekämpa vargens förespråkare med pennan än vargen med bössan :)
Tiden kommer att utvisa att SNF mfl har fel.

1. Det finns ingen gräns

2011-08-23 11:05

för hur långt Mikael Karlsson och Co vill gå för att sätta vargen före livskvalitet, företagande tillgång på mat för att nämna något.
Naturskyddsföreningen och dess gelikar framstår som direkt människofientliga och rabiata.
Jag har tidigare tyckt att Naturskyddsföreningen har stått för något bra men numera måste jag tyvärr säga att dom har fjärmat sig från allt vad det innebär för människor att bo och verka på landsbygden.
Om Ni dessutom tror att ett totalstopp för jakt på varg innebär en fördel för vargen så är jag inte alls så säker på att ni tänker särskilt klokt, framtiden lär väl utvisa!
Intressant är vad Carlgren hittar på nu, sannolikt inte särskilt mycket, han vänder nog kappan efter rätt vind precis som han gjorde förra veckan.
Någon mer än jag som känner att politikerna och andra helt sviker oss som lever och verkar i landsbygd?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere