• Pinewood

Vargdebatt på Centerstämma

AktuelltPublicerad: 2013-09-23 11:10

På lördagen hade Centern sin stämma i Karlstad, där rovdjursfrågan ledde till en het debatt.

Under Centerns stämma i Karlstad i helgen handlade 22 motioner om rovdjur. De flesta av motionärerna kom från Värmland eller andra glesbygdslän och under den debatt som följde gick åsikerna kring frågan isär. De centerpartister som kom från storstaden var inte lika intresserade av att debattera rovdjur och två delegater från Skåne och en från Västernorrland talade om att vargen tillhör den svenska faunan. De möttes av spydiga kommentarer från stämmodeltagarna som menade att de inte förstår de drabbades situation.

”Djurägare ska få full ersättning”
När partiets rovdjurspolitik till slut klubbades igenom beslutades det att djurägare ska få full ersätning för skador på djur och för stängsel och underhåll av detsamma. Enligt miljöminister Lena Ek ska det finnas avsatta pengar i budgeten för ersättning för stängsel, så att beslutet ska vara genomförbart snarast.
Centern beslutade även att skyddsjakt på rovdjur ska kunna bedrivas i förebyggande syfte för att undvika attacker på tamdjur. De beslutade även att rovdjursstammen ska förvaltas med hänsyn till de som lever och verkar i områden med hög rovdjurstäthet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Å andra sidan

2013-09-24 09:28

Förutom MP, vilket annat parti än C tar ens upp rovdjursfrågan på en stämma? Knappast M, Fp eller S. De ändå partier som har rovdjur på agendan är Mp och C. Tyvärr vill dock inte C ta klivet ut ur mellanmjölken och visa att deras rovdjurssyn skiljer sig rejält från andra partiers.

11. hm

2013-09-24 08:37

Inget att lyssna på, händer inget ändå .

10. Riktig tolkning

2013-09-24 08:37

Centern och Lena Ek har i huvudsak gjort en riktig tolkning av vad Art- och Habitatdirektivet (AoH) föreskriver. Gybs ska fastställas politiskt så som Ek har gjort. Inte som rovdjursvännerna vill, på enbart biologiska grunder. Vidare skall lokal acceptans beaktas. Det har Naturvårdsverket och vargetablissemanget inte förstått, men det är mycket tydligt i AoH. Tyvärr har Ek lagt sig onödigt högt i antalet vargar. Det hade räckt med 100-120 för att uppfylla de nuvarande legala kraven. Frågan är om det verkligen går att få lokal acceptans för 270 vargar eller fler? Men full kostnadstäckning är ett bra steg på vägen. Snabbt ökande kostnader för vargpolitiken är ett mycket effektivt instrument!
Återstår att se hur politiken omsätts i praktiken.

9. Vilket drabbel

2013-09-24 08:36

Ska man avsätta mer pengar till ersättning för dödade tamboskap och bygga en massa stängsel? Det är ingen lösning på problemet.Vem vill föda upp en massa djur som blir dödade av rovdjur? Det värsta är att det kommer från det parti som skall värna om landsbygden. Det är bättre att dom talar ut i klartext att vi inte ska ha några vilda djur i skogarna för där skall det endast finnas rovdjur, och bönderna skall utrotas dom med. Vi skall bara importera kött som vi inte har en aning om vad det innehåller. Det är just nu den svenska politiken.

8. Undrar...

2013-09-24 08:36

...om Ek har en aning om vilka summor det egentligen handlar om med ersättning fullt ut för tagna djur, merarbete, stängsel och underhåll av detta för alla berörda djurägare...

7. Varför

2013-09-24 08:36

Ska någon behöva leva och verka i ett område med hög rovdjurstäthet? Jämför med händelsen där sökandet efter en försvunnen fick avbrytas till dess jägare kallats in.

6. Mera pengar mera varg.

2013-09-24 08:35

Någon hänsyn har man inte tagit tidigare, konceptet är höjda bidrag mera varg, ett gammal beprövad idé som nästan alltid fungerar. Speciellt hos bönder som oftast har bidrag som sin viktigaste inkomstkälla.

5. Gäsp

2013-09-24 08:35

Vi bevittnar just nu dödsrycket hos ett parti som övergett sina rötter, samt insett det för sent. Ska de bli trovärdiga för mig så ska det bli vargjakt på minst 200 vargar i vinter.

4. Det blir inga mindre rovdjur med högre ersättningar!

2013-09-24 08:35

Hur kan man som ett politisk parti tro att om man ger full ersättning för rovdjurtagna renar,tamboskap och hundar skall
minska antalet rovdjur med ersättningar? Men ser man vad både centern och LRF har gjort för att minska antalet rovdjur ex.vis med någon form av jakt ingenting.man pratar bara om man får ersättning så har antalet rovdjur ingen betydelse.
Hur kan man som vald politiker tro att någon kan rösta på ett parti som inte ens har fattat vad problemet beror på utan en helt okontrollerad rovdjurspolitik.

3. Center partiet

2013-09-24 08:35

Bättre de satsar på deras gamla förslag, månggifte, fri invandring och slopad skolplikt. Större chans och få igenom det, för att försöka få talan i vargfrågan är det ingen som tror på längre.

2. Storstan och skåningar...

2013-09-24 08:34

Nej den dag de som bor i glesbygd och drabbas av varg och andra rovvilt får rätt att bestämma över trängselskatter, turtäthet på kommunaltrafiken m m m m så kan storstadsborna få ha synpunkter på vargen - till dess ska de ha hålla käft. Enkelt uttryckt...

1. Inte ett ord om...

2013-09-24 08:34

Inte ett ord om licensjakt, inte ett ord om hur många vargar, bara det lösa svamlet ett hänsyn ska tas till de som bor i vargområdena, bara en massa men och ingen klar riktlinje om rovdjurspolitiken och delade uppfattningar inom partiet, kort sagt ett parti som inte värnar om glesbygden, djurhållare och det obehag som vargstammen orsakar för oss som lever med skiten!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons