• Pinewood

Vargen mest populär i Stockholm

AktuelltPublicerad: 2010-10-11 08:52

De positiva känslorna för varg och de övriga stora rovdjuren växer med avståndet. Det bekräftar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. (SLU). Stockholmare gillar rovdjur mycket mer än de tillfrågade i resten av landet. De som bor i Stockholm är även mer negativa till skyddsjakt på rovdjur.

Samtidigt avslöjar enkäten att Stockholmare ofta har lägre kunskaper om rovdjur än de som bor i traditionella rovsjurslän.
Totalt tillfrågades drygt 15 000 svenskar om sin inställning till stora rovdjur. I Stockholm ställdes frågan till 150 personer i varje kommun i länet.
SLU-forskaren Göran Ericsson konstaterar att även stockholmarnas attityd kan förändras om vargarna i Rialareviret börjar göra besök söderut.

Attityderna förändras
– Det händer något med attityderna när rovdjuren kommer tillbaka. Det har vi sett i andra län. Folk blir mer pragmatiska, säger han till Dagens Nyheter.
Göran Ericssons forskning visar även vad som gör rovdjurspolitiken mer genomförbar.
– Samexistensen går bättre med snabba beslut om skyddsjakt och regionalt inflytande, kommenterar han i DN.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

53. Vargen är en långvandrare, Kerstin

2010-10-21 13:38

Dessutom förekommer hundens dvärgbandmask främst i vargens bytesdjur. Som du vet är Finland fortfarande fritt från rävens dvärgbandmask.
Därför är det vargen som är den effektivaste spridaren av hundens dvärgbandmask.
Jag ser att flera undrar varför ingen kommentar har kommit från dig eller Uffe eller Torbjörn om händelsen i Årjäng. Du brukar ju kunna skuldbelägga hundägaren. Vad gjorde hon för fel?

52. Märkligt

2010-10-20 15:02

Vi får väl hoppas på att dom stackars vargarna förökar sig nu, och inte dukar under för fortsatt skyddsjakt som den gjort under årena, så fort den dykt upp, harmonin kommer senare...

51. Calle!

2010-10-19 12:52

Genom att hela tiden haka upp dig på vargen när det gäller rabies och dvärgbandmask så framstår du som totalt oseriös!
Hur hindrar du själv dessa sjukdomar att komma in över gränserna mot norr? Hur många rävar, mårdhundar, lämlar och andra djur passerar årligen gränserna där? Räv och mårdhund kan bära på bägge maskarna förutom rabies, och med lämlar kan rävens dvärgbandmask föras in. Jämför detta med någon enstaka varg som passerar gränsen i norr.
Vargen utgör alltså den absolut minsta risken Calle!
Tycker du verkligen att det är de små riskerna vi ska koncentrera oss på, och helt negligera de riktigt stora riskerna?

50. Och hur Kerstin

2010-10-19 01:39

Hindrar du att dvärgbandmaskar, rabies och de andra 60-talet sjukdomar kommer in med de naturligt invandrade vargarna. Eller är det en del av den biologiska mångfald vi ska ha för att ersätta fäbodarnas biologiska motor?
Kan vi få ett svar och inte en undanglidning om smuggelhundar söderifrån.

49. T-terrier!

2010-10-18 07:49

Jag och SRF är EMOT människoberoende införsel av vargar – har du verkligen inte förstått det? Vi anser att det bör skapas möjlighet för vargarna att ta sig hit på egna ben.

Föreslår att du tar reda på vad olika organisationer står för, innan då avslöjar din okunskap kring detta!

När det gäller vår möjlighet att fortleva på jorden, så är det till stor del avhängigt om vi fattar och tar hänsyn till de regler vi inte har minsta möjlighet att påverka – hur mycket vi än försöker.

Hörde i dag att vi påverkar vår egen förmåga att fortplanta oss genom att de kvitton vi handskas med. http://svt.se/2.22620/1.2103700/handeln_overraskad_av_kemikalielarm?lid=senasteNytt_1765014&lpos=rubrik_2103700
Får väl se hur vanligt det är – än så länge handlar det i Sverige om kvitton utfärdade i och runt Östersund. http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_%C3%96stersund?title=farlig_kemikalie_i_kvitton_&videoid=1092210

Tyvärr tror jag inte detta är den sista varningssignalen kring vad människor utsätts för av ”ofarliga” substanser.

48. Hmmm...

2010-10-17 19:23

Har svårt att förstå att detta inlägg:
"Naturen själv är en ”verkstad” där levande varelser under alla tider har utvecklats, förändrats och dött ut. Detsamma gäller de levande varelser som lever på jorden idag – inklusive människan. Hur snart vi människor ska dö ut har vi – till skillnad mot andra djur – dock en ganska stor möjlighet att själva påverka.
De jägare som inte är så egofixerade att de inte förstår att de själva tillhör en djurart i en föränderlig natur, fattar också att de inte är förmer än något annat levande på denna jord."
Är skrivet av samma person som anser att inplanteringar och allt som står i människans makt skall tillämpas för att inte vargen skall gå denna förändring till mötes...
Mormor talar återigen med kluven tunga...

47. Minong – det goda blåbärslandet där ingen plockar blåbär

2010-10-17 19:23

Att svenskar i storstäder anses vara positiva till varg kan i stor utsträckning vara ett resultat dels av ointresse (de berörs inte direkt av vargens närvaro) och dels av indoktrinering i skola och genom massmedia samt av att för dessa enkäter gäller som alltid att som man frågar får man svar. På Isle Royale var vintern 1948/49 ovanligt lång och kall med svåra snöstormar. Ett två mil brett sund mellan Isle Royale och fastlandet hade fram till 1949 hindrat varg från att ta sig till ön. Sundet är strömt men under stränga vintrar bildas isbroar mellan ön och fastlandet, så skedde även 48/49. Strömmarna och starka vindar bryter upp råkar och stora snödrivor bildas. Turen över isen är farlig och svår och vintern 48/49 föll det dessutom stora mängder snö. Trots detta så påstår biologer att tre vargar kom till ön på egna fötter denna vinter. Men DNA-analys har visat att vargarna INTE kom från vargflockar på det närmaste fastlandet utan från ett område som ligger ungefär 20 mil NNO om det troliga övergångsstället. Dock var det ingen som såg vare sig vargarna eller spåren efter dem, att vargar verkligen gick över isen är endast en obekräftad teori. Trots detta så upprepar biologer denna obekräftade teori som sanning i vartenda dokument de skriver! Vargarna på fastlandet var och är smittade av dvärgbandmask, men som genom ett under var detta tre osmittade (avmaskade?) vargar. Numera har dock dvärgbandmask kommit till ön. Officiellt konstaterades det först 1951 att varg fanns på ön och i april 1952 gavs tillstånd att sätta ut varg. Fyra vargar från Chicago Zoo sattes ut samma år. Men enligt den officiella sagan så dödades/dog samtliga zoo-vargar innan de kunde föröka sig. För att vargar och biologer skulle få vara i fred så avhystes öns bofasta, många var av svensk härkomst. Nu skall man ha klart för sig att Isle Royale ingalunda var ett unikt projekt, amerikanska biologer letade ständig efter ”natur” de kunde ”återställa”, huvudsakligen genom att sätta ut varg. På Isle Royale lyckades man genom en kombination av olagliga/lagliga utsättningar samt påstådd spontan invandring av varg få till stånd ett vargbestånd på Isle Royale. En av de första ekologiska effekter som inplanteringen av varg på Isle Royale fick var att vargarna UTROTADE öns prärievargar. Läget nu är att vargarna förmodas dö ut om inte biologerna ingriper. Att experimentet Isle Royale är ännu ett misslyckat vargprojekt kommer säkerligen att förklaras med att ön är för liten. I själva verket är vad som har hänt att ideologiskt självrättfärdiga biologer fick fria händer att efter eget huvud skapa vad de trodde skulle bli ett nytt Eden, ett paradis för biologer men det blev ett helvete för människor och djur. I Sverige har vi ju redan hört att även Skandinavien är för litet, biologerna anser det vara nödvändigt att Skandinavien, Finland och Ryssland utgör en ”vargunion” där vargar kan röra sig fritt. I svenska Projekt Varg är det uppenbart att man har kopierat de amerikanska vargprojekten men man har inte helt lyckats avhysa glesbygdens människor än. Projekten Varg, Björn, Lodjur, Järv, Kungsörn mm. fortgår dock, skyddslagarna blir allt hårdare och så småningom kommer renskötarna att vara utrotade, glesbygden att vara tömd på människor och överlämnad till varg, övriga rovdjur, deras bytesdjur, troféjägare och skogsbolag. För att fördriva folk från deras hembygder i Sverige använder man sig traditionellt av skatter och bidrag. Senaste året (2009-2010) togs 29400 hektar betesmark och slåtteräng ur bruk, vid nästa val är detta ett busklandskap, dessutom tillkommer minst lika många hektar varje år. Tänker nya landsbygdsministern Erlandsson göra något för att förhindra denna förstörelse av landsbygden? Ängar och betesmarker är ÄKTA kultur, de är resultatet av generationers slit under tusentals år för att skapa bestående värden för hela samhället. Ministern måste riva upp och göra om rovdjurspolitiken och stoppa EU:s fientliga politik gentemot svensk landsbygd. Varg har i alla tider utgjort ett hot mot människor och bekämpande av vargbestånden har varit och är nu och framgent en förutsättning för människors och djurs hälsa och ett villkor för att vi skall kunna bo i hela landet och föda oss själva. Det är en DUM och DÖFÖDD tanke att man genom utbildning skall få människor att acceptera att leva med varg i sin omgivning, detta kommer ALDRIG att bli möjligt. Eskil Erlandsson sade i riksdagen 2001 angående detta: ”Fru talman! Jag anser att regeringen och utskottsmajoriteten i stora delar har misslyckats i detta avseende”. Nu har han chansen att göra om och göra bättre. Alla dessa statliga ”utbildnings”-miljoner föder i stället dökött inom WWF, SNF, SRF och andra extremistsekter. I valet fick Wetterstrands gröna kommunism rejält med stryk och hoppet om en återgång till sunt förnuft stärktes. Men besitter årets folkvalda det civilkurage som krävs för att omsätta sunt förnuft till kloka lagar?

Att låta 30000 hektar kultur förstöras varje år är INTE klokhet, det är INTE sunt förnuft utan det är oförlåtlig DUMHET.

46. Rättelse

2010-10-16 15:53

Lystet tänt och ingen hemma!

45. Ser man på! Har du vaknat till liv igen Hermansson!

2010-10-16 15:53

Ska du nu starta en ny inplanteringsterori?

Du avslöjar dig drastiskt med att prata om 3 vargar! Detta upptäcktes först för några år sedan då DNA-tekniken avslöjat släktskapet. Jag tror faktiskt att det var jag själv som berättade det i trådarna här långt innan det kom med i de årliga rapporterna från Isle Royale.

Kanske du kan berätta om hur älgarna tog sig till ön förrresten?

De fanns inte där från början heller, utan kom först tidigt på 1900-talet. Blev dom också ditförda av suspekta personer, och hur bar dom sig åt för att få dit dom? Körde häst å släde över isen – eller?

Tack föresten Hermanson för att du avslöjat att du är densamme som den numera avsomnade R Feynman (till vilken jag skrev det du anger i citatet)! I annat fall har du anonymt noga följt trådarna här och sparat allt jag skrivit – vilket jag tror är högst osannolikt – så viktig kan jag väl ändå inte vara för dig – eller?

Du påstår att det förekommer djurförsök på Isle Royale! Då kan man fråga sig vilka människoförsök det förekommer världen över, och vilken kraft som har ansvar för dessa.

Naturen själv är en ”verkstad” där levande varelser under alla tider har utvecklats, förändrats och dött ut. Detsamma gäller de levande varelser som lever på jorden idag – inklusive människan. Hur snart vi människor ska dö ut har vi – till skillnad mot andra djur – dock en ganska stor möjlighet att själva påverka.

De jägare som inte är så egofixerade att de inte förstår att de själva tillhör en djurart i en föränderlig natur, fattar också att de inte är förmer än något annat levande på denna jord.

Vi må ha en utvecklad hjärna, men vad hjälper den utan kunskap att överleva utan de hjälpmedel vi blivit tillvänjda vid? När vissa dessutom använder hjärnan till att försöka bekämpa de lagar som gäller i naturen – ja då förkortas också möjligheten för allas våra avkommor att överleva. Själva kanske vi slipper att uppleva krigen om vatten och livsmedel – kanske du själv inte har några barn och barnbarn och kan låta bli att bry dig?

Världens värsta dräpare Hermansson, det är människan själv. Ingen med normala hjärnfunktioner kan förneka detta om man intresserar sig någorlunda kring vad som förekommer utanför den egna husknuten! Fast du tror ju att människan är en gudomlig varelse, totalt skiljd från övriga djur och utan någon som helst släktskap med dom. Undrar hur du menar att vi en gång uppstod på jorden – från rymdvarelser?

I din värld är människan allsmäktig, och har alltid varit så. Intressant då att se vad denna allsmäktighet har lyckats åstadkomma på den lilla planet vi bor på - krig, svält, misär och religiös fundamentalism. I förhållande till Isle Royale eller Coronation Island och tillgång till mat och vatten, så lär jorden inte framstå som större än de minsta av dessa två öar om så där en 100-200 år.

44. Stad och land tillsammans mot extremisterna

2010-10-16 15:52

I en enkätundersökning från SLU/SkogsForsk tycker 61 procent av jägarena att vi skall ha flera älgar, endast tre procent vill ha färre. Av jägare som äger skog vill 47 procent ha flera älgar och 12 procent vill ha färre. I Stockholm vill över 72 procent av jägarna att det skall bli flera älgar.
Skogsbrukare, bönder, samer, jägare, sportfiskare, ridsport, hundsport och andra som vill ha en frisk och säker natur i Sverige bör samarbeta med den stora tysta allmänheten i våra städer som vill kunna vistas i skog och mark och kunna njuta av det öppna landskapets skönhet utan risk för att drabbas av blåsmasksjuka eller bli anfallen av stora rovdjur.
Nuvarande rovdjurspolitik är en fanatisk galenskap som måste få ett slut. Gott var det att Mp gick på pumpen i valet och så gjorde även v och s. Vi kommer nog att få se ett kraftigt minskat intresse för varg och koldioxid framöver. Röstläget kan kanske bli högre men i handling kommer de politiska initiativen att lida sotdöden.

43. Kerstin Fredin ljuger

2010-10-15 21:05

Detta har varit uppe tidigare, det är väl känt att sex vargar hämtades i Chicago Zoo och släpptes på Isle Royale 1947. Vargarna sågs av öns befolkning som en fara och ett antal sköts. Trots detta ökade antalet vargar och US Park Service påstod sedan att tre vargar kom på egna fötter från fastlandet till ön vintern 1948-49. Detta skulle i så fall vara en utomordentlig osannolik händelse eftersom det inte finns några belägg för att ön tidigare hyst varg i historisk tid. Men hör och häpna, alltså endast två år efter att man släppte ut vargar så kommer dessa tre (3!) vilda vargar som enligt myndighetssagan ger upphov till dagens vargbestånd på ön. Precis vad vetenskapsmännen hade önskat, tala om att bli bönhörd. Det är lätt att få för sig att metoden tillämpades några år senare även i Sverige; först sätts ett antal vargar ut varav några skjuts därför att folk vill inte ha varg, sedan gör tre (!) vargar en fullständigt osannolik vandring från Ryssland till Värmland och ger där upphov till dagens vargbestånd i Sverige. Av någon anledning kommer jag att tänka på barnvisan av Victoria Kahn:

”Jag såg en elefant som red på en gök
Ja, det är nästan sanning
Tro, tro, tro’t om ni vill ...”

Citat Kerstin Fredin (i detta forum) angående varför vi har varg i Sverige: ”De (rovdjuren) ger mig själv och många med mig ett mervärde i livet. I solidaritet med de människor som lever nära de riktigt farliga men utrotningshotade rovdjuren som lejon, tigrar, isbjörnar m fl”.
Detta uttalande är ju ett riktigt stolleprov, men är dessutom en ren lögn, inget av detta har något som helst att göra med varför vi har varg i Sverige.

På Coronation Island överlevde åsnehjortarna endast därför att det på öns sydsida fanns områden där hjortarna kunde undkomma vargarna. Vargarna sparade INTE någon hjort av ädelmod eller för att säkra framtida matreserv utan vargarna dödade alla hjortar de kom åt och sedan dog vargbeståndet ut slutligen genom att vargarna åt upp varandra, den siste dog av svält i ensamhet. Detta är ett entydigt bevis för att om varg förmår så utrotar de sina bytesdjur. Av detta ansåg sig vetenskapsmännen ha lärt sig att Coronation Island var en för liten ö, snart så kan man dra den slutsatsen även om Isle Royale. Sett ur hjortarnas (och för den del även vargarnas) synvinkel så kan det tyckas att denna kunskap stod dem (djuren) dyrt. Eller är det så att vetenskapsmän tycker att vilket värdelöst vetande som helst är värt vilket lidande som helst bara det drabbar djur eller andra människor? Det med älgar och vargar nu pågående, långvariga och extremt plågsamma djurförsöket på Isle Royale är ett annat exempel där människors grymhet tycks sakna gränser. Naiva extremister som KF har i ett flertal inlägg hyllat galenskaperna på Isle Royale! Var finns Greenpeace, Djurensrätt, WWF, SNF, Miljöpartiet med flera som gärna och ofta gapar om att isbjörnar saknar isflak eller att kor fiser för mycket?

Alla som ensamma och oskyddade ser eller hör varg blir självklart rädda, varg är världens värsta dräpare och kan med lätthet döda människor, hästar, älgar, kor, får, hundar, ja, vilken i Sverige levande varelse som helst. Varg har större kapacitet att dräpa än varje annat landlevande däggdjur. Man behöver bara tänka på att i Dillon så dödade tre vargar under en attack 120 får med en sammanlagd vikt av ca. tio ton!

Kerstin Fredin nödgades därvid erkänna att det saknas anledning för människor att leva med världens värsta dräpare löpande lös i omgivningen.

I Sverige finns inte plats för varg, världens värsta dräpare, som dessutom sprider 70-talet sjukdomar och parasiter till människor och djur, varav de värsta farsoterna torde vara dvärgbandmask och rabies. Det är rent och sjukt vansinne att inte omgående utrota vargen som frilevande art i Sverige.

42. Hur som helst

2010-10-15 21:05

Den store förnekaren K Fredin undrar jag om lyset är tänt ovh ändå är inge hemma? Hon anser att endast hon har rätt och alla andra är totalt okunniga.

41. Kunde man räkna ut med knäna

2010-10-15 08:45

Gräv lös hela västmanland uppland ch putta övet det till baltländerna dom kanske vill ha dom dårarna ist

40. Jodå Kerstin

2010-10-14 22:50

till skillnad mot dig många gånger så förstår jag vad jag menar.
Saken är bara den att en del är det så svårt att förklara för, för att inte säga omöjligt, att man hellre avstår...

39. Calle!

2010-10-14 15:42

Det är lite svårt att ta dig på allvar när du hela tiden ska överdriva. Antingen är det åt ena hållet, eller åt det andra. Har du aldrig förstått att värden och livet ytterst sällan går mot extremer som svart eller vitt, utan skiftar hela tiden i olika nyanser inom en ”gråskala”.

Att predatorn dör ut före det huvudsakliga bytesdjuret när in- och utvandring inte kan ske, har jag alltid hävdat – och att så troligen kommer att ske på Isle Royale är ingen nyhet. Här är det ju inaveln som skapar problemet. Älgarna – som även de utgår från en mycket liten grupp i början av 1900-talet – lyckades under en lång period föröka sig till många tusen individer och bör därför klara sig bättre.

Jag undrar faktiskt varför du skickade den tidigare länken, men nu har jag sparat den som ett bra exempel över att rovdjur ensamma inte klarar av att utrota bytesdjuren. Det skulle dock vara intressant om det gick att mäta skillnader på den stam av hjortar som nu finns där, med den som fanns innan vargarna kom. Möjligen kan man hitta någon liten skillnad som gjorde att just dom överlevde i den förändrade miljön. Evolution kan ibland gå väldigt fort.

38. Ursäkta Kerstin

2010-10-14 14:16

Då säger vi att vargen är norra halvklotets svar på koalabjörnen i Australien (förebilden till teddybjörnen). Vargen har aldrig krökt ett hår på något ryskt, finskt eller svenskt barn (på senare år). Den sanna bilden finns i "Never Cry Wolf" av den kanadensiske humoristen Farley Mowat där vargen beskrivs som ett blygt musätande djur. Allt annat är skrönor och elakt förtal av "varghatare" som jag själv.
Vi har inte sett slutet på Isle Royal än. Vid en kommunikation med Rolf Peterson för något år sedan var hans gissning att vargen skulle dö ut medan älgen skulle klara sig.

37. Jaha T-terrier!

2010-10-14 14:16

Då är det bara att konstatera att du inte ens själv begriper vad du menade med det du skriver. Annars hade det väl inte varit så svårt att förklara vad du menade med: ” Om fler gör samma fel så blir det rätt, speciellt om du gör det...är det så du menar?”

36. Ja du Calle, vad ska man säga om dig och dina exempel!

2010-10-14 09:07

2 familjegrupper som människor satt ut och som med avkomma skulle samsas och klara sig på en så liten ”inhägnad” yta som 45 kvadrat miles?

Efter mer än 50 år finns det fortfarande både vargar (ca 20) och älgar (ca 500) kvar på Isle Royale, trots att även den ön ger ett begränsat utrymme för sina innevånare. Dock nästan 5 gånger större (206 kvadrat miles) än i det experiment uppenbart dåligt insatta människor utförde på Coronation Island – vilket det verkar som om dom själva har insett f ö. Sedan kan man ju konstatera att det var vargarna som dog ut helt – INTE hjortarna!

Till Isle Royale vandrade 3 vargar själva över isen till ön, men p g a den begränsade ytan och svårigheter att utvandra, så döda även här vargarna varandra. (Hur tror du människorna kommer att göra när marken inte längre räcker att föda alla?)

Ett verkligt dåligt exempel för dina argument Calle! Ge mig ett som är bättre!

Sedan det där med rädsla! Om vi nu inte behöver vara rädda för vargen (du är det ju inte skriver du), hur kommer det sig då att du beskriver den som du gör: ” Ett formidabelt rovdjur …” ”Det enda djur i taiga-bältet som den inte rår på är tigern. Den ansågs fordom vara skapad av gud som ett straff till människor och lika omöjlig att åtgärda som en naturkatastrof.”

35. Kerstin

2010-10-14 09:07

jag börjar starkt fundera på om du förstår någonting du läser...
eller vill förstå för att vara mer exakt, vill inte förstå och gör sig hellre hur dum som helst för att verka oförstående...
Nej Kerstin jag vet, nu förstår du inte vad jag menar, med det kan faktiskt inte jag, eller någon annan hjälpa...

34. Helt rätt Fredde!

2010-10-13 21:30

Tror inte att Älvdalingarna är speciellt intreserade av "kringfart Stockholm" eller dubbdäcksförbud på Hornsgatan.
Ju närmare "frågeställningen" du är desto mer insatt är du oftast av problematiken!

33. Anders, du verkar ha missat

2010-10-13 21:30

Undersökningen visar också att det är jägarna i rovdjursdistrikten som har mest korrekta kunskaper om vargen.
Vi har alltså två faktorer som är klarlagda.
Kärleken till vargen och okunskapen om den växer med avståndet.

32. Några saker Kerstin

2010-10-13 21:29

Jag är inte rädd vare sig för varg eller björn. Fast jag vill inte möta varg i samhället eller vargflock i skogen. Har inte med rädsla att göra utan kunskap och sunt förnuft.
Vargen är inte naturligt skygg speciellt för människan. Den är försiktig för allt ovant.
Du påstår att vargen inte äter slut på sina bytesdjur. Läs http://www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF16/1684.html

31. Anders igen

2010-10-13 16:26

Nä, jag förstår inte hur du resonerar. Självklart är det så att varg diskuteras i områden som hyser varg och jägare då det är jägare och småbönder som får de stora problemen med varg. Men på samma sätt kan man ju anta att varg inte diskuteras alls i Stockholm. Ska dessa Stockholmare som inte diskuterar varg inte heller få vara med i enkäter då de mest troligt inte vet vad varg innebär i Sverige. Jag tror precis som du att påverkansgraden negativt är större ju fler jägare som bor i ett område men är det något fel med det? Verkligheten ser ju ut så, ska inte enkäten spegla det?

30. Stockholmarna gillar varg

2010-10-13 14:20

Se då till att det elableras vargrevir i Storstockholmsområdet. Så får 08-orna leva med sina gosedjur på nära håll.

29. Fredde

2010-10-13 11:15

Det är väl uppenbart att rovdjursmotståndet är starkt kopplat till det jaktliga intresset och nära lierade.
Som jag ser det är det också uppenbart att påverkanseffekten till omgivningen, dvs. potentiella respondenter i en liten kommun med högt jaktligt intresse, är betydligt större än i en stor kommun med lågt jaktligt intresse. Det är sannolikt betydligt fler jägare som diskuterar rovdjur i Konsum och ICA i Älvdalen, än vad det är i affärerna kring centrum på Lidingö. Jag menar också att det finns en medveten påvekanseffekt från jaktligt håll i dessa frågor, inte minst vad gäller oro och rädsla mm.
Gemensamt för alla i rapporten angivna kommuner, som är mer negativa till rovdjuren, är att de har mycket hög andel (10-17%)av invånarna som löser statligt jaktkort. Detta borde SLU ha analyserat, men icke.
Vad hade vi fått för enkätsvar om respondenterna valts utifrån invånarantal alternativt andel jaktkortlösare och inte som nu 150 per kommun? Jag har inget svar, men en robust gissning är att svaren skulle bli annorlunda, men gått åt olika håll.

28. Anders

2010-10-13 10:06

Förstår inte vad du menar. Om påverkanseffekten är som du skriver så speglar det ju ändå verkligheten eller hur? Är de få jägare i Stockholm lär det vara få jägare som fick enkäten. Vad man kan möjligen ifrågsätta är hur statistisk korrekt undersökningen är med så få svar.

27. SLUs enkätundersökning

2010-10-13 09:19

bör ifrågasättas. Vad betyder det för resultatet att fråga 150 respondenter i en Stockholmskommun, där antalet jaktkortlösare är en (1)%, med t.ex 150 respondenter i Älvdalen där antalet jaktkortlösare är 17% av invånarna?
Hur stor är påverkanseffekten till omgivningen i Älvdalen jämfört med Sthlm?

26. K Fredin

2010-10-12 23:48

Akta dig för gastarna i Sveriges sista fungerande galgbacke. ( de låg i Riala) Kanske var det olyckliga själar som ylade i Rialasoge och lät som en avlägsen motorsåg enl lst:as rovdjursexpert?

25. Lägg av Kerstin.

2010-10-12 23:48

Det är ingen som skapat vargen för att göra något alls, ingen har skapat arterna. Det finns heller ingen mening med vargens dödande, lika litet som det finns någon mening med att vi människor finns på denna jord. Gör er fri detta grundläggande feltänk.

24. Var det inte..

2010-10-12 21:57

Sveriges Lantbrukssuniversitet som för någon månad sen inte såg nån skillnad mellan vargens popularitet på landsbygd eller städer. Vargen var lika populär i Gävle som i Stockholm, så det så.

23. T-terrier!

2010-10-12 21:57

Du skriver: ” Om fler gör samma fel så blir det rätt,speciellt om du gör det...är det så du menar?”

Hur menar du?

Vi diskuterade rädslor, och jag är inte rädd för varken varg eller björn, men känner mig dock lite osäker när det gäller den sistnämnda.

När det gäller rädslor, så kanske du skulle diskutera det med Calle Seleborg och få honom att inse att man inte behöver vara rädd.

Av det du sedan skriver, så förstår jag inte varför du riktar dig till mig.

Du har aldrig sett mig skriva att vargen bara tar svaga och sjuka djur. Jag har hela tiden hävdat att de slår de djur som är minst energikrävande och utgör minst risk, dvs kalvar, fjolingar och kor mer sällan utvuxna tjurar. Det är så älgen har anpassats till vargen som predator, och det är också så ett av jägareförbunden försöker få sina medlemmar att välja de djur de skjuter för att få upp kvalitén på älgstammen.

Att vargen normalt är skygg är lätt att förstå. Inte ens de människor vars högsta önskan är att få se en vild levande varg får sin önskan uppfylld trots att de verkligen har försökt och har vistats i vargrevir i åratal. Precis som med allt annat så finns det dock undantag. Nyfikna ungvargar, eller slaktavfall som lockar till sig djuren, men även individer som under en period lyckats lära sig att det finns lättillgänglig mat i vår närhet. De sistnämnda har jag personligen inga problem med att de tas bort vid skyddsjakt, men då ska även människorna ändra sina vanor och inte slänga ”rovdjursgodis” på ett sätt som lockar till sig djuren.

Jag har aldrig sagt att varg aldrig dödar och äter hundar, och dessutom har jag aldrig någonsin påstått att det alltid är hunden som söker upp vargen.

När det gäller att inte äta upp allt vilt som finns i dess närhet, så har det inget med dumhet eller klokhet att göra. Den enkla sanningen är att detta inte sker. Inga vilda rovdjur har någonsin på egen hand lyckats utrota de bytesdjur de livnär sig på av den enkla anledningen att de själva skulle svälta ihjäl innan de hade lyckats.

Till skillnad mot människan, så äter vargen – om den får vara ostörd - i princip upp allt – inälvor, hud, ben – av de djur de dödar. Finns det mycket gott om bytesdjur, så kan de döda ett nytt innan det tidigare är uppätet till minsta benbit. Människan däremot kasserar massor med ätbara delar från t ex de älgar de skjuter. Just nu är det en av jägarna här som har en släkting som tar reda på älgtungor – tidigare slängdes de tillsammans med resten av huvudet och huden, men hur många tar reda på kinder, mular, mellangärde, lungor, strupar, våm m m att åtminstone koka till hundmat?

När man hör jägare påstå att älgstammen har kollapsat i områden med varg, så undrar man var. Det verkar istället vara så att det just är i områden med varg som älgstammarna växer och mår bra till skillnad mot områden utan några av de större rovdjuren – som Södermanland och Uppsala län. Hur förklarar du det? Själv är jag inte så säker på att det har så mycket med vargen att göra.
Hotet mot landsbygden T-terrier, är inte vargen men väl bristen på arbetstillfällen. Däremot är det mycket tacksamt att ha vargen att skylla på för allt från stängda skolor, nedlagda bensinstationer, nedlagda affärer och generellt försämrad service. Hur nu ett oskäligt djur skulle kunna vara orsak till detta.

Jag sparar det bästa till sist, och det är att du T-terrier tycks se på vargen på exakt samma sätt som jag och de flesta andra s k vargkramare. Vargen är skapt för att döda och äta andra djur.

Här är vi helt överens – men jag misstänker att du inte förstått vad detta har betytt under de årmiljoner som rovdjur och bytesdjur har utvecklats tillsammans.

22. Kerstin

2010-10-12 13:45

Om fler gör samma fel så blir det rätt,speciellt om du gör det...är det så du menar?

Ok skall försöka förklara så till och med du förstår...
Ni kramare hävdar att vargen är skapt med skygghet för människor
och dess boningar,den tar bara vad den äter,till största delen sjuka och svaga djur och bara i undantagsfall husdjur,den tar aldrig hundar om inte hunden letar på vargen. Den är heller inte så dum att den äter upp all mat och därmed förstör viltstammarna. Den är inget hot mot dagens landsbygd...

Den andra falangen,vilken jag själv tillhör, menar att vargen inte alls är skygg för människan detta måste vi lära den. Att den bara tar det den äter måste man vara både blind och döv för att tro.Likadant med sjuka och svaga bytesdjur, även forskningen intygar att nästintill alla byten är helt friska och vanliga djur.
Husdjur är lätta byten,vargen kommer aldrig att rata dom, inte ens de innanför era "säkra" stängsel.
Hunden letar den helt enkelt på och dräper,alltför många bevis finns att vargar gått ibland kilometervis mot hundskall,mer regel än undantag faktiskt.
Och jo,vargen är så dum att den i sina revir gör slut på bytesdjuren,vilket kommer att göra att viltstammar helt kommer att försvinna lokalt.Och jo, den är ett stort hot mot dagens landsbygd...
Så visst är det hur den är skapt vi tvistar om.tvärt emot vad ni kramare tror så är vargen ingenting annat än ett rovdjur som bara har en enda uppgift... ...att döda andra djur...

21. Vargen är skapad = har utvecklats till

2010-10-12 12:55

Ett formidabelt rovdjur Kerstin. Det enda djur i taiga-bältet som den inte rår på är tigern. Den ansågs fordom vara skapad av gud som ett straff till människor och lika omöjlig att åtgärda som en naturkatastrof.
Detta djur anser du ska fritt röra sig i våra samhällen och i våra betesmarker. När vi protesterar kallas du oss för trygghetsnarkomaner.
Och vi som inte tycker detta är bra beskylls hånfullt för att var 0-visionärer.

20. T-terrier!

2010-10-12 11:13

Du har också deltagit i debatten under lång tid, men verkar uppenbarligen ha missat att en del människor faktiskt är rädda och att vissa 0-visionärer dagligen använder dessa rädslor som argument för att ta bort både björn och varg. MÄRKLIGT!
Ännu märkligare är det du skriver ”Det är ju hur den är skapad det tvistas om….” Kan du förklara det närmare?

19. Och Kerstin Fredin

2010-10-12 07:45

har fortfarande inte efter att ha deltagit i debatten så länge förstått att det inte alls handlar om rädsla för vargen utan mer en ständigt gnagande olustkänsla som tvingas på folk mot deras vilja.

"Sanningen är att vargen är som den är skapad..." vilken otrolig
slutledningsförmåga, skall vi bli stumma av beundran mormor?
Det är ju hur den är skapad det tvistas om...

18. Var det inte..

2010-10-11 23:13

Sveriges Lantbrukssuniversitet som för någon månad sen inte såg nån skillnad mellan vargens popularitet på landsbygd eller städer. Vargen var lika populär i Gävle som i Stockholm,så det så.

17. ”En som försöker”, jag kan hålla med dig om…..

2010-10-11 23:13

…..att det är fel att prata om vargen i termer som om det gällde en mänsklig familj. (Lätt att göra dock, eftersom vargens familjestruktur i väldigt hög grad liknar vår egen. Tror inte det finns något annat däggdjur som har liknande familjestruktur som finns hos varg och hos människa.)
Den ”Disneyfieringen” har antagligen samma grund som den andra – dvs den där vargen beskrivs som en ”mördarmaskin” som ”njuter” av att plåga sina bytesdjur. Man vill måla upp vargen som antingen god eller ond, när den i verkligheten inte är någotdera.
Sanningen är att vargen är som den är skapad att vara, och det är vi människor som bedömer den utifrån våra egna mänskliga referenser, och då saknar vi numera tyvärr väldigt mycket av kunskaper kring skeenden i naturen.
Människorna här förr var inte mer rädda för vargen än dagens människor i länder där varg funnits under alla tider – dvs inte rädda alls för sin egen eller sina barns del. Däremot kunde/kan vargen utgöra ett stort problem där man höll/håller tamdjuren frigående.

16. 338an/Fredde/tyskterien

2010-10-11 23:13

Haha det var lägesedan jag skrattade så tårana började trilla, Tack så mycket, haha

15. Det

2010-10-11 23:13

som det verkligen borde forskas på är hur korkad en stadsbo egentligen kan bli? Den frågan vore det intressant att få svar på. Kanske borde jag söka anslag och forska på det några år. Just när man tror att de inte kan bli mer verklighetsfrånvarande, så bevisar de motsatsen. Kan man göra avdrag i deklarationen för oseriös/onödig forskning tro?

14. Betydelse

2010-10-11 23:12

Rapporten har faktiskt en betydelse. I och med att hela vargfrågan är så infekterad så måste man kunna hänvisa till källor när man vill argumentera. Vi kan idag med säkerhet säga att populariteten ökar ju närmare städer man kommer. Om någon ifrågasätter detta kan vi hänvisa till denna rapport. Motståndarsidan måste således motbevisa forskarrapporten med en egen rapport eller acceptera den som den är. Visst, detta kostar en hel del pengar för saker som man många gånger anser som självklara. Men i och med att debatten är som den är så måste även självklarheter visas med bevis. Många jägare hävdar med bestämdhet att antalet vargar är över 500 men så länge inte forskarvärlden eller annan myndighet kan få bevisa på detta gäller 200. Så därför är det viktigt att forskare och myndighetspersoner får fakta på sitt bord så att de kan ge korrekta beslutsunderlag till våra beslutsfattare.

13. Vi måste lära barnen se verkligheten som den är....

2010-10-11 17:39

Är fruktansvärt irriterad på medias och folks "Disneyfiering och snuttifiering" av just vargarna! I en artikel i Norrtäljetidning läste jag om dessa "lyssna på vargyl"-kvällar i Riala. Man beskrev i tidningen vargflocken som "mamma varg och pappa varg och deras ungar, 3 pojkar + en flicka" (pratar man till vuxna så?) Man får gärna lyssna på vargyl för mig, men lär för guds skull barnen att detta INTE är några gosedjur. Beskriv dem för vad de är - rovdjur, och hur de jagar och fungerar. Visa inte bara "vackra" och "söta" bilder på dem,vagga inte in barn/folk i nå'n slags falsk trygghet. Påminn istället om att det troligen fanns en orsak till att folk var rädda för vargen förr och ville ha bort den. Ta ansvar och viktigt! lär också barnen känna empati för andra!

12. Ett gott skratt...

2010-10-11 15:41

...förlänger livet, sägs det, återigen har vi fått en forskningsrapport, med givet utfall. Det kostar pengar, och det är onödigt, vid en första anblick. Men, kanske inte ändå, kanske har det gått så långt att folk i storstan måste ha ett forskningsresultat för att förstå, så kanske gör den någon nytta iaf.
Jag hörde på radion idag att antalet utländska gästjägare ökat till årets älgjakt, med rätt mycket, hörde inte de exakta siffrorna, men det säger en del om hur viktig älgjakten och vår älgstam är, den genererar pengar och kött. Den är samhällsekonomiskt mycket nyttig. Den ger ett inflöde av pengar i glesbygdskommuner, där alla samhällsfunktioner går på sparlåga. Man kan ju undra vad som sker om vi ska mata vargstammen med älg, men helt klart är väl att även gästjägarna hittar andra jaktmarker.

11. Uppgifter från undersökningen

2010-10-11 15:12

Rapporten finns på http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/s-fak-kansli/Pressmeddelanden/Stockholm_rovdjurssverige10_2010.pdf
Man kan hitta en del kvantitativa uppgifter i rapporten, t ex.
Det finns ingen folklig majoritet för ett större vargantal, inte ens bland stockholmare, så argumenteras det för fler vargar i Sverige så kan inte ett brett folkligt stöd åberopas. Av intresse eftersom nu långsiktigt miniantal av varg i Sverige är under utredning.
Nästintill lika många vill ha mer björn (ohotad) som de som vill ha fler varg (hotad). Att vargarna betraktas som mycket hotade och att Sverige bara nått ett etappmål verkar inte ha så stort relativt genomslag på viljan att öka vargantalet som jag förväntat.
Det finns ett folkligt stöd för ett starkare stöd för djurägares rätt att döda rovdjur för att skydda sina djur. Det var någon lag på gång med ”olovlig skyddsjakt”, hur går det med den?
En minoritet av folket vill se rovdjursjakt för att minska rovdjurens antal om skälet är att rovdjuren konkurrerar med människan om viltet, men en majoritet stödjer jakt för att minska risken för tamdjur eller att rovdjuren söker sig in i tätbefolkade områden. Men skyddsjakt riktat mot speciella djur har inte en lika klar majoritet bakom sig.
Även i rovdjurslänen är en majoritet positiva till en nationell närvaro av varg, och ungefär hälften accepterar lokal närvaro av varg även där de bor.
Jag tror inte man skall i debatten överdramatisera de geografiska skillnaderna i attityder, det finns en stor överlappning och andra faktorer, som är viktigare än boendeort.

10. Undersökningen är inte korkad...

2010-10-11 13:30

...däremot är den i sig ett tecken på att urbaniseringen (?) lett till att vanligt sunt bondförnuft numera är utrotningshotat. Man kunde ju trott att en undersökning som ger ett helt förväntat svar vore onödig, men det har ju faktiskt satsats en hel del pengar på att "lära" folk som lever i vargområden att de inte har kunskap om vargen, medan (den urbana?) majoriteten "vetat" hur man skall leva med varg.
Är det inte bra att få det som sunt bondförnuft sagt i långa tider bekräftat vetenskapligt? Dessutom av en forskare från Umeå!

9. Ja, alla ska kunna ha egen åsikt utan att med det vara...

2010-10-11 13:10

...en idiot = det kallas demokrati fick ja lära mig.
För det första ska frågor rörande jakt tas på lokal nivå inte i stockholmscentrum. En som bor på 6:e vån,vet väl inte vilket slit en får-, nötkreatur- eller ren ägare lägger ner i djurhållning.Sen är det så att vi ska även kunna cykla eller gå så mycket som möjligt för att det gör vi på landsbyggden i allafall där ja bor finns det inga föräldrar som skjutsar barnen hit och dit som i stan , vi har inte råd med det el,tid men ska vi ha en vargstam som stockholmare tycker ä acceptabelt upp till 1500-2000 som ANN på naturvårdsverket tyckte att det klarar sverige av då blir det inte så säkert att ensamma barn kan släppas i väg på cykel om det finns en grupp på 7-10 djur .En fråga som jag tagit upp i media och mail till TV tidningar osv, men ej fått något svar ä hur gör man när de ev skulle uppstå ett möte med ex 5-6 fjolårsvalpar som ä nyfikna , orädda och de följer efter en vuxen eller ett barn på cykel de går till attac för de ser en som byte? DENNA FRÅGA har ja funderat på ingen vill ju svara.ENDA svar ä ingen har blivit tagen te vargmat på hundra år så! bullskit den .ALLA måste se till att det finns rådjur ,älg eller annan mat de kan äta annars fungerar det inte .EN ANNAN SAK ökningen av viltolyckor beror på att det finns varg i skogen som jagar dessa individer tror inte att ökningen ä så stor som vissa skriker ut i media. ÄLGEN är ju en turist attraktion i Värmland finns väl inte en tysk eller en asiat som inte vill se en älg på sommarn , om dessa inte finns då en källa till överlevnad i glesbygden .SÅ till utplanteringen av valpar i lyor dä gör mej fundersamm antagligen så sker detta nog redan efter som vargstammen inte va så sjuk som de trodde fy för då föll min tro på att naturvårdsverket är en klarsynt verk men man ska kanse inte lita på myndigheter överhuvud taget uta använda sitt sunda förnuft och tänka mer än en gång de drar sina rövarhistorier och tött på deras pajkastande ord i tv. UNDRADE varför mårbacka vargarna var så oskygga kan de möjligen komma från skåne man kan fundera på med de uttalande som de finns nu ,man förstår mer än de annar och då blir det svårt att kunna få acceptans för ett djur som vargen.

8. För er som inte vet...

2010-10-11 13:09

mer pragmatisk betyder mer jordnära eller mer realistisk... d.v.s att folk där rovdjur etablerar sig slutar att lyssna på kramarnas propaganda och tro på rovdjursromantiken och i stället insuper verklighetens skeenden...

7. Otroligt

2010-10-11 12:58

korkat - det är klart att det som ingen drabbas personligen av; kan ses som mest "populärt" där det inte finns. Bland den mest korkade undersökningen jag hört talas om.

6. 338:an

2010-10-11 12:58

Nu kan du göra som "vargexperterna" i detta land, doktorera på dina
egna resultat och sedan kan även du kalla dig expert...

5. Till Fredde...

2010-10-11 12:57

Fuskade lite och gick på Rikspolisens
statistik beträffande anmälda bil och häststölder. Skall söka mer anslag så jag kan få mina forskningsrön publicerade och med tanke på den seriösa forskning som bedrivs bör det inte vara så stora problem.

4. 338

2010-10-11 11:13

Observera att du måste få din resultat publicerade och granskade innan de är fakta. Så tills vidare stjäls mer hästar än bilar. :-)

3. Idiotiskt

2010-10-11 10:23

Kan ni ställa frågan till oss som drabbas, jägare, markägare, hundägare. Ni kan väl för fan inte fråga vanliga människor "idioter".
Det är inte dom som drabbas. Kan lova att den normala jägare INTE vill ha varg eller lo på sina marker, Vi skiter i vad vanliga mänskor i stan tycker. Det är vi jägare som drabbas.
Lägg ner er undersökning.

2. Jag har också forskat lite...

2010-10-11 10:23

...och kommit fram till att de sista 200 åren har häststölderna minskat men däremot har bilstölderna ökat. Vidare så fick jag fram att de stjäls mindre bilar i Lappland än i Stockholm och att människorna i storstan hellre åker kollektivt än glesbygsborna.

1. Öka farta sista kvarta Tidaholm Tidaholm

2010-10-11 10:09

Snabbt beslut ladda skjut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB