• Älgskadefondsföreningen

Vargen sprider dvärgbandmask i Finland

AktuelltPublicerad: 2009-12-02 23:07

Dvärgbandmasken dyker upp i allt fler finska älgar, vilket är ett resultat av vargstammens kraftiga ökning i Finland, rapporterar den public service-ägda radiokanalen Vega.

Nästan 20 procent av älgarna som undersökts i östra Finland var smittade av dvärgbandmasken Echinococcus granulosus, som kan orsaka echinokockinfektion, även hos människor.
Enligt Kaarlo Nygrén, forskare på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, är orsaken vargstammens utbredning och det finns undersökningar från finska Lappland som visar att var tredje varg bär smittan.
– Vi undersökte 37 älgar och 7 av dessa hittade vi bandmasksmittan i lungorna. Det utesluter inte att fler än de 37 älgarna var smittade i andra organ, säger Kaarlo Nygrén.

Spridningen är oundviklig
Nu vill viltforskningen i Finland undersöka hur utbredd smittan är och uppmanar jägare att vara uppmärksamma när de fällt hjortdjur, som älgar och vitsvanshjort. Ser man tecken på infektion i djurets organ ska de skickas till Everis laboratorium i Uleåborg.
– Bandmasken kommer oundvikligen att spridas till södra Finland. Vargarna kan röra sig 100 kilometer på några dagar, konstaterar Kaarlo Nygrén.
En stor smittkälla för människan går via hunden, som drar med sig echinococcus-smittan från utomhusvistelser och i likhet med vargen (som är samm art) kan hunden bära smittan. Hundar bör avmaskas ofta och inte matas med råa inälvor från hjortdjur.

Vargen avföring smittar
Bandmaskens ägg (som hamnar i naturen via vargarnas avföring) sprids också via hundarnas päls och Kaarlo rekommenderar människor i områden där man vet att smittan finns att man tvättar händerna efter lek med hunden.
I samma områden är det inte heller tillrådigt att äta råa bär, grönsaker eller svamp, eftersom bandmaskens ägg sprids över marken via vinden. Äggen tål köld och är mycket långlivade, men de tål inte kokning.
Bandmasken är farlig och ibland dödlig för människor. Inkubationstiden är lång och när sjukdomen upptäcks har personen i regel varit smittad i flera år. Behandlingen är både kemisk, för att döda parasiten, och kirurgisk, för att få bort cystor på till exempel levern. I svårare fall kan cystorna liknas vid cancer. Levertransplantationer har förekommit.

Rävens bandmask en annan art
En annan variant av echinococcus-smitta sprids av rävar, också den farlig för människor. Sverige har hittills varit förskonat från båda varianterna. Sjukdomsfall har inträffat, men då har personen smittats utomlands. På många håll i Europa är bandmasken vanlig.
Bandmasken för varg och hund är också en av orsakerna till varför hundar måste avmaskas innan de förs in i Sverige.
Mer information finns här:
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=173655
www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/echinokockinfektion/

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

62. Öjdå maginal,

2009-12-07 09:46

det var ju en katastrof:o)

61. Anonym 10.35.....

2009-12-06 17:48

.... du skriver att "1 på 1 miljon smittas i Europa i de områden där rävens dvärgbandmask förekommer". I de områdena i Europa där dvärgmandmask förekommer äter ingen bären direkt från skogen. Därför är siffran så låg.

60. Anomym pladdermakare

2009-12-06 13:39

Hur många miljoner människor bor i områden med multilocularis? Människorna i dessa områdena är medvetna om riskerna men drabbas likafullt. Hur många skulle drabbas i Sverige med vårt utnyttjande av naturens bär och svamp innan risken blir uppenbar? Speciellt eftersom man medvetet från officiellt håll bagatelliserar problemet.
Många av besökarna till Sverige kom hit för att uppleva en natur som ser ut som en vildmark. Men som var en kulturutnyttjad skog utan stora rovdjur och sjukdomar. Vilken barnfamilj vill semestra där man riskerar stöta på björn eller varg. Eller där de kommer och hälsar på vid husknuten. Och bär och svamp vågar man inte plocka. Varje besök ut i skogen ska följas av noggrann sanering och tvagning. Hur många av dessa turister återkommer?
P.S. Att se skabbangripna rävar är naturligtvis också en turistattraktion.

59. Proffscyklisten Calle Seleborg

2009-12-06 10:41

1 på 1 miljon smittas i Europa i de områden där rävens dvärgbandmask förekommer. Hur många som dör vet jag inte men det kan du Calle väl berätta om.

Och har Calle aldrig hört om rävskabb och hur den har påverkat rävpopulationen?

58. Prata om att vara ute och cykla, RMM

2009-12-06 09:28

Nog med kommentarer

57. Hoppsan Calle!

2009-12-05 21:32

Så nu är det djurrättsaktivisternas fel att inte räven skjuts! Ändå så tävlas det om vem som kan skjuta flest rävar. Pälsen kan inte alltid tas tillvara beroende på årstid räven skjuts, och om den är skabbangripen eller inte, men det går fortfarande att få pengar för bra tanade rävskinn.

Hoppas att du är medveten om att det är samma djurrättskämpar som sett till att jägarna numera behandlar jakthundarna på ett helt annat sätt än förr. Det är inte så länge sedan en jakthund kunde sitta ensam i en hundgård dygnet runt utan att ägaren funderade på annat än att den skulle fungera under jakten. Hur var det föresten, var det inte någon av våra jakthundsraser som tidigare föddes upp för pälsen skull?

56. Några påpekanden

2009-12-05 13:01

Får jag ett val att acceptera dvärgbandmaskar i terrängen för att skydda sig mot ett eventuellt utbrott av galna kosjukan bland älgar ger jag nog tummen ned för bandmaskarna.
En starkt bidragande orsak till rävstammens ökning är Djurrättsaktivisternas kampanj mot pälshandeln. En rävpäls var vacker, varm och en förnyelsebar resurs. En fullpälsad vinterräv inbringade en försvarlig slant. Liksom ett fint mård- eller minkskinn.
Istället använder vi olja för att framställa konstpälsar.

55. Låt oss då gå tillbaka till 60- och 70-talen.

2009-12-05 11:59

Då fanns det lagom med varg i Sverige. Och jag begriper inte din logik. På vad sätt påverkar multilocularis problemen med granulosus? Det är två olika zoonoser med i huvudsak olika värddjur. Det finns ett stort antal sjukdomar som hör ihop med varg. Låt oss diskutera dem när det blir aktuellt. Just nu är risken störst för en utbredd smitta med granulosus. Smittan finns i Norra Finland, vargen är huvudsakliga vektorn för spridning och vargen finns i hela Sverige.
Och historien går igen. De som inte var berörda av varg såg inga problem. De som inte har granulosus-smittan i grannskapet ser inga problem. Likaväl som åsikten om varg ändrades när den slog sig ner i grannskapet kommer åsikten om granulosus att ändras när du har den i hemmamarkerna.

54. Calle

2009-12-05 11:59

Du frågar "Vilka djur och växter led när den sista vargen sköts på 60-talet?"
Vi vet för lite om detta, men vargens förmåga att hålla ner stammarna av andra rovdjur har säkert haft stor betydelse för hela ekosystemet.
Antalet rävar och grävlingar har sannolikt mångdubblats på grund av en relativ brist på både Varg och Lo, jämfört med ett helt naturligt tillstånd.
Kanske skulle även minkens spridning varit mindre med naturliga bestånd av dessa djur.
Jag skulle gissa att det totala rovdjurstrycket på framför allt småvilt har ökat i vargens frånvaro.
Möjligen medför det snarare en ökad risk för sjukdomsspridning, precis som anonym påpekar.

53. Roslagsmormor. en stilla undran..

2009-12-05 11:12

..... på vilka grunder anser du att din vilja att låta vargen utbreda sig i Sverige går före möjligheten för var och en att utan oro äta bär direkt från skogen? Är din önskan om att få höra vargen yla viktigare än våra rena skogar, där vi i generationer har plockat bär utan en tanke på att det kan vara farligt att äta.

52. På hemsidan till Varghatarnas "profet" Will Graves

2009-12-05 11:12

hittar man följande "Moreover, while recognizing the undoubtedly serious role of the wolf in the spread of the rabies virus to man, one must be cognizant of the incomplete research in the wolf's role in limiting the numbers of other carriers of this disease, namely, the fox. The most recent examples of epizootic rabies (i.e. rapidly spreading) in Europe have occurred after the wolf was long gone, in the western regions of Europe and then spreading to the east."

Och den även mycket ansedda forskaren professor Valerius Geist anser att vargen har en stor betydelse, ja rentav avgörande betydelse för att hindra spridning av sjukdomar i bytesdurspopulationer. Detta skrev han om i förbindelse med ett utbrott av CWD i USA.
"University of Calgary professor Valerius Geist, an expert on deer and elk, is also convinced.

"Wolves will certainly bring the disease to a halt," he said. "They will remove infected individuals and clean up carcasses that could transmit the disease."

Han var av den absolute övertygelse att utrotningen av vargen hade medfört att denna sjukdommen hade tillåtits sprida sig.

"Geist and Princeton University biologist Andrew Dobson theorize that killing off the wolf allowed CWD to take hold in the first place."

51. Vi kan inte utrota ett djur som bara funnit här i 25 år säger Calle!

2009-12-05 01:02

Hur var det då innan dessa 25 år? Hur många år kan du Calle säga att det inte fanns en enda varg här i Sverige? På 70-talet fanns det bevisligen varg i Sverige, på 60-talet lika så.

Tala nu om mellan vilka år det fanns 0 och ingen varg i vårt land Calle!

50. Så du säger det Calle!

2009-12-05 01:02

Hur kommer det sig då att den farligaste varianten av dvärgbandmasken finns i Danmark? Inga vargar där, och inga vargar finns heller mellan alperna och det lilla danska landet i norr.

Du och fler här verkar totalt hysteriska över en (1) av många faror som väntar oss vartefter klimatet blir varmare och varmare här.

Inbillar du dig att alla rovdjur skulle utrotas för att vi ska slippa vara försiktiga när vi plockar bär och svamp??? Du är helt otrolig Calle! Du menar uppenbarligen att vi i Sverige är så svaga och känsliga att vi inte klarar av de faror folk i andra närliggande länder har fått kämpa med under århundraden.

Det finns dom som menar på att det är faror och osäkerhet som får människans intelligens att ligga på topp för att lösa problemen. Undrar om inte du själv Calle, är ett typexempel på hur säkerhetstänkande och trygghetsnarkomani kan få de mest intelligenta personer att tappa greppet.

49. Anders Åberg

2009-12-05 00:15

Dvärgbandmasken är ett alldeles tillräckligt argument för att inte ÅTERINFÖRA vargen till vårt ekosystem. Varken vargen eller bandmaskar var något problem på 80-talet.
Vi kan inte utrota ett djur som bara funnits här i 25 år. Ett djur som finns i hundratusen exemplar några mil österut. Vi kan åter avlägsna den från vår kulturbygd för där har den aldrig varit välkommen eller gjort någon som helst nytta. Vilka djur och växter led när den sista vargen sköts på 60-talet?

48. R-mormor.

2009-12-05 00:14

Svar på dina 2 första meningar: Ja, just det!

47. Och hur har masken spridits.....

2009-12-05 00:13

.....i alpområdena och till Danmark min gode Calle? Ingen stans emellan alperna och Danmark finns det fritt levande vargar.

Räv eller hund är min gissning - vilken är din?

46. Har du drabbats av trögtänkthet RMM.

2009-12-04 17:56

En varg är en effektivare smittspridare än hela horder av de andra djuren.
Jag skulle definitivt inte köpa torkat svamp från Baltikum även om jag troligen avlider av andra orsaker innan symptomen från en bandmaskinfektion blir märkbara. Får vi ett problem som kommer in med tex mårdhund får vi utrota alla rovdjur i området. Och det blir ett generöst utnyttjande av gift som troligen blir det enda medel som ger resultat snabbt nog.

45. Men Kenneth, vad hjälper det?

2009-12-04 16:58

Då måste vi också se till att inga smittade lämlar, rävar – inklusive fjällrävar, mårdhundar kommer in från Finland. Vi måste också återinföra de strikta importreglerna för hundar som vi hade tidigare. F ö kan vi nog förvänta oss en hel del annat ”otyg” som en följd av den globala uppvärmningen. Insekter och småkryp som hittills inte klarat kylan i Sverige, kommer att vandra in söder ifrån.

Undrar föresten hur de kan sälja torkad svamp från baltstaterna. Där finns väl båda typerna av maskar – om inte för annat, så för att de har både varg och mårdhund.

44. KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN

2009-12-04 15:10

Risken för zoonoser har ökat markant.
Mycket av mag-tarminfektioner och andra sjukdomar orsakas av zoonoser. Spridning till Sverige av dvärgbandmask och rabies kan ske genom import av hundar eller genom invandring av smittade vilda rävar, mårdhundar och/eller vargar.
Krisberedskapsmyndigheten är den myndighet som med hjälp av Smittskyddsinstitutet skall utöva tillsyn och ansvara för att risken för zoonoser elimineras.
Har ni någon gång hört talas om att Krisberedskapsmyndigheten och Smittskyddsinstitutet yttrat sig om riskerna med importerad finsk-rysk varg alternativt spontant invandrad varg och vidtagit åtgärder?
Att känna till om Krisberedskapsmyndigheten:
KBM är en myndighet med uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. KBM har kontor i Stockholm och Sollefteå. I Stockholm finns verksledningen och ledningen för alla enheter utom tekniska enheten, som finns i Sollefteå. På KBM arbetar ungefär 270 personer, varav drygt 60 arbetar i Sollefteå.

43. Anders Åberg!

2009-12-04 14:20

Du tycker alltså att det inte är något problem som behöver beaktas att bär från skogen skall ätas först efter att de sköljts/kokats samt händer skall tvättas efter att man klappat en hund som varit i skogen.

42. Jag tar åt mig, som nollvisionär.

2009-12-04 14:19

Finns det en risk, och att sannolikheten är ganska stor, att vargen kommer att importera denna skit till Sverige med följd att vi inte längre kan äta bären råa i skogen eller hemma direkt efteråt med an tallrik mjölk?

Då låter vi svenska folket, bärplockare och bärindustrin får säga sitt om vargen ska tillåtas göra det. Jag tycker sunda förnuftet säger att detta är skäl nog att stängsla in varenda varg i landet.

41. En ny FARLIG framtid är här

2009-12-04 12:58

Vargen är viktigaste huvudvärden för e. granulosus, men även räv, fjällräv mfl. bär på smittan. När varg smittad med e. granulosus kommer in i vilda hjortdjursbestånd som den svenska älgstammen så blir älgar, hjortar och rådjur smittade. Varg smittad med e. granulosus finns redan i Finland och älgar och vitsvanshjortar är smittade.

Fjällräven är viktigaste huvudvärden för e. multilocularis, men även varg, mårdhund mm. är bärare av smittan. När varg som har e. multilocularis kommer till nya områden så smittas harar och andra smågnagare med e. multilocularis. Varg smittad med e. multilocularis har hittats i hela Baltikum, Polen och Ryssland. På grund av att FLYTTNING av varg och prärievarg har spridit e. multilocularis till nya stater i USA så har många stater i USA förbjudit ALL FLYTTNING AV VARG mm.

Varg smittad med rabies förekommer i hela Östeuropa och det är en tidsfråga innan vi får hit rabies.

Varg med trikiner förekommer frekvent och när vargstammen kommer in i områden med vildsvin så kommer vildsvinsstammen att smittas av trikiner i stor omfattning.

Vi går mot en NY FRAMTID där älg, hjort och rådjur är smittade med dvärgbandmasken e. granulosus och där gnagare är smittade med dvärgbandmasken e. multilocularis, där vildsvinen är smittade med trikiner och där varg, räv är smittade av rabies. Rävar, hundar, katter, harar, kaninen, möss och råttor kommer att föra in dessa smittor ända in i storstädernas lägenheter.

Sverige har haft friska viltstammar men detta tillstånd förstörs nu MEDVETET av våra politiker.

För människan är båda bandmaskarna, rabies och trikiner LIVSFARLIGA PARASITER.

Norden har länge till människornas nytta och glädje haft en ofarlig natur att vistas i, den tiden går mot sitt slut på grund av idiotbeslut från våra politiker.

Trots att dessa förhållanden var väl kända, både år 2001 då regeringen Persson fick sin proposition ”En sammanhållen rovdjurspolitik” antagen och år 2009 då regeringen Reinfeldt fick sin proposition ” En ny rovdjursförvaltning” antagen, så inte var det någon i Riksdagen som protesterade och inte skrev regeringarna något om det hela. Ohederliga forskare kände väl till detta men valde att tiga och tidningarna hyllar vargen som en röst.

40. Varför?

2009-12-04 12:58

Varför så mycket snack om multilocularis, den formen är ju inte aktuell här, vad det handlar om är granulosus, som tydligen inte alls är så elakartad.
Vad jag förstår så finns den redan i landet, men man kan räkna med en ökad spridning i och med vargen.
Sannolikheten att få den i sig via bär och svamp verkar också vara liten, om man sköljer dom noga innan man äter dom nästan obefintlig.
Det här är naturligtvis inget trevligt, men det är heller inget hållbart argument för att utrota en djurart från vårt ekosystem.
Det blir lite löjligt när ni nollvisionärer blåser upp olika saker till fantastiska proportioner i er desperata jakt på argument.

39. Gråben stack svansen mellan benen

2009-12-04 12:57

När jag berättade att vargarna i Yellowstone-området sprider badmask högg han snabbt på vargmaner. När bytet gjorde motstånd drog han sig undan. När sedan bytet fick hjälp av forskare från Finland stack han tydligen svansen långt in mellan benen och verkar ha dragit sig undan till sin håla.
Men detta är helt i linje med hans vanliga sätt att debattera. När han blir ställd mot väggen kryper han tyst ut genom något hål.

38. CARLGREN MOT ERLANDSSON

2009-12-04 12:57

Miljöminister mot jordbruksminister.

Carlgren och Miljödepartementet/Naturvårdsverket kör vidare med sitt förslag att importera rysk-finska vargar till Sverige.

Samtidigt skall Erlandsson och Jordbruksverket enligt ”Förordning (SFS 2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk”,
3§1 Säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren samt förebygga spridning av och bekämpa smittsamma djursjukdomar.
3§2 Säkerställa ett gott djurskydd.

Hur skall detta kunna fungera när dvärgbandmasken riskerar att spridas till Sverige och när får och getter hålls instängda hela dygnet pga. risk för rovdjursangrepp? Om du vill importera en kossa till Sverige den legala vägen så blir du överöst med regler, blanketter och karantän från Jordbruksverket. Jag har egen erfarenhet. Hur många blanketter tror ni att Carlgren har fyllt i för att få tillstånd att importera rysk-finska vargar?

37. Farvel

2009-12-04 09:15

til svenska naturen ,og dere vet jo hvem de ansvarlige er også. ha ha.
Men delta i vargjakt 2 januari og legitimer hele skiten, bli en del av det hele.
Men inte klag efteråt. Grattis!!
Husk vask hunden och kok alt dere tar i herefter.. Sverige kommer til å få massor av turister :-)

36. Jaha mormor lille...

2009-12-04 09:15

... och alla andra kramare.Den största delen av utnyttjandet av allemansrätten, att fritt i skogen kunna plocka bär och svamp skall även denna syssla få stryka på foten för era älskade vargar...
Är det inte tid snart för er att ta upp huvudet ur sanden,ruska sanden ur ögon och öron och inse att vargen bara skapar problem,ingenting annat...

35. DVÄRGBANDMASK

2009-12-03 22:52

”Echinococcus multilocularis, rävens dvärgbandmask, är en parasit som förekommer hos bl.a. katt, hund och räv i många EU-länder. Parasiten kan via bär och svamp smitta människan och orsaka allvarliga leverskador. Rävens dvärgbandmask finns inte i Sverige idag, det är därför viktigt att man avmaskar hunden och katten innan de förs tillbaka till Sverige efter utlandsvistelse. Om parasiten kommer in i landet innebär den ett hot mot såväl vår hälsa som mot våra framtida möjligheter att plocka bär och svamp”. Denna text är ordagrant hämtad ur en informationsskrift utgiven av Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket.

Det är denna parasit som nu är ett växande hot mot Sverige och som kan komma in med från öster invandrande vargar och mårdhundar.

Hos en smittad människa utvecklas blåsmaskar i levern. Dessa kan spridas i människokroppen och orsaka allvarliga sjukdomssymtom. Sjukdomen är livslång och mycket svårbehandlad.

34. Kortfattad information till RMM och andra

2009-12-03 22:51

Echinococcus multilocularis kan drabba ett stort antal organ i kroppen som dess latinsk namn antyder. Sjukdomssymptomen är därför starkt varierande. Cystan med maskhuvuden i mellanvärden, t.ex. människa, är inte avgränsad mot omliggande vävnad utan växer in i den på motsvarande sätt som elakartad cancer. Det är detta som gör att den är nästan omöjlig att behandla utan följden blir i de flesta fall döden. Huvudvärddjur är vanligast räv, fjällräv eller mårdhund. Mellanvärd i allmänhet gnagare och i olyckliga fall människa. Att hejda en spridning kan endast göras genom att eliminera värddjuren. Smittade hundar kan behandlas med avmaskningsmedel.
Echinococcus granulosus har en liknande levnadscykel. Huvudvärden är i allmänhet varg eller hund. Mellanvärden klövvilt som älg, hjort eller ren. Granulosus cystor är vätskefyllda blåsor avskilda från kringliggande vävnad. Diagnosen beror här också på vilket organ som drabbats. Men lokaliserar man cystan kan den oftast avlägsnas genom ett kirurgiskt ingrepp, beroende på dess belägenhet. Inkubationstiden kan vara mycket lång vilket försvårar diagnosen. Obehandlad leder den till döden. För att stoppa smittospridning måste en av de två vektorena avlägsnas. Vilket i praktiken betyder hunddjuret. Eftersom smittan inte kan sprids från mellanvärd till mellanvärd tar det 10-15 år efter att områdets huvudvärd tagits bort till att smittan är borta.
Vargen är den i särklass mest effektiva spridaren av Echinococcus. Ingen varg-klövviltpopulation kan i längden hållas fri om den har kontakt med yttervärlden.
För folkhälsans skull bör därför vargen snarast avlägsnas från Sverige.

33. Inte lönt

2009-12-03 16:13

att bemöta vissa inlägg härinne, där de endera kommer med trollinägg eller beter sig som en mytoman.
Hur kan man bara nonchalera att drärgbandmasken finns !
Jo det är lätt, man ser inte längre än hur långt näsan pekar.
Nä man vill inte se det, för man ska försvara vargen in i det sista.
Det är bara andra djur det är fel på som ex hundar.

32. Strutsar.

2009-12-03 15:03

Det ena problemet efter det andra sprider sej med vargarna. Som strutsar sticker vargkramarna då sina huvuden i sanden, inget problem här inte. Men tro det eller inte Rmm och ni andra kramare problemen finns kvar så fort ni drar upp era huvud. Hur vore det om ni funderade ut en lösning på problemen så alla blir nöjda. Nä istället är erat svar på vargproblemet att gömma er bakom något annat problem. Så SLUTA skylla på farliga bilar, vildsvin, björnar, jägare, vattendrag mm. Vi jägare vet redan att det är farligt. Och RMM va F-N hjälper det vargen att hundar tar in masken, det är ju en helt annan fråga!!!

31. Importerade hundar

2009-12-03 15:03

Du RMM fixar då så att alla trafikdödade hundar, icke jakthundsras kommer till SVA för undersökning, så att det går att spåra importen. Det måste bli ett brett och bra underlag för forskning. Så mycket som du vet om allt detta kan väl utnämnas till ledare för forskningen. Hemlighåll bara inte några delar av resultaten, som vanligt tillhör forskning.

30. Av kommentarerna att döma,

2009-12-03 15:02

finns vissa (anonyma så klart) som inte ser det som något problem att vargen sprider skiten i Finland. Det är inte förvånande att dessa inte kan se problemen, de kan ju inte ens se problemen med varg i Sverige!

29. Roslagsmormor, vetenskapliga belägg var det frågan om

2009-12-03 15:02

Kläm fram underlag som visar att dina påståenden inte är annat än lögn!

Vi har diskuterat detta tidigare och du har aldrig kunnat visa på något som helst underlag, kom inte med hörsägen utan erkänn att du ljuger. Du tjatar om dina hundar, hur stor är risken för att en hund med e. granulosus kommer via Öresundsbron?
Observera vad DU skrev i DITT inlägg!

Resandeströmmen mellan Storbritannien och kontinenten rör sig om många tiotals miljoner människor varje år och jag har själv sett att kontrollen av hundar inte är särskilt rigorös. Kom med bevis i stället för detta ständiga tjatter.

Och hur kan du vilja ha varg i landet med alla de sjukdomar den för med sig? Galenskap är vad det är frågan om.

Och läs vad Smittskyddsinstitutet skriver.

28. INGET STORT PROBLEM

2009-12-03 12:58

Spridningen av dvärgbandmasken är ännu inget stort problem. Där varg finns undviker ju redan idag folk att plocka bär och svamp. De utländska bärplockarna får väl åka någon annanstans. Bär och svamp kan ju odlas i plantager under full kontroll från miljö- och hälsovårdande myndigheter. Läs och lär mer om dvärgbandmasken - den kunskapen kommer att behövas.

27. Vadå katasrof?

2009-12-03 12:58

Det här räcker inte, på långa vägar, för utrotning av 200-300 vargar. Inte för någon som kan tänka något så när klart.

26. Feynman m fl.

2009-12-03 12:58

Att Sverige och Storbritannien hittills sluppit E. multicularis har att göra med att båda länderna haft mycket rigorösa införselregler när det gäller djur, 3 månaders karantän för hund t ex. I och med inträdet i EU så får dessa regler inte längre tillämpas.

Det har funnits fall när man upptäckt att importerade hundar avmaskats med felaktiga preparat, eller att veterinärintyg varit förfalskade, och frågan är hur många sådana felaktigt avmaskade hundar vi fått in under åren. Säkerligen mångdubbelt fler än de fåtal vargar som vandrat in i landet. E. multicularis finns f ö i Danmark, och man kontrollerar löpande sydsvenska rävar för att tidigt upptäcka när smittan kommit hit. Den lär komma så småningom, men då mer troligt söder ifrån.

25. Calle

2009-12-03 12:57

"Observera att de är i Norra Finland problemen finns platsen som bör vara källan till edra efterlängtade immigranter."
Öjdå, nu är det alltså fråga om Finnvargar och inte Ryssvarger. :o))

"Farväl till den rårörda lingonsylten och tallriken med nyplockade blåbär med mjölk."
Lugn nu Calle, du vet ju väl att INGEN längre törs gå ut i skogen, ALLA har ju slutat med att plocka bär och svamp, för inte att bli uppätna av vilda vargflockar.

Att forskarna och politikerna inte lyssnat på dig och dina vänner står för mig som en stor gåta:o)

24. Jordbruksverket

2009-12-03 10:34

Så här står det om
E Granulosus
"Hundens dvärgbandmask har idisslare som mellanvärd och var vanligare förr, då man utfodrade hundar med rått slaktavfall efter ren. Den är vanligare där det finns mycket varg och rådjur eller älg som då utgör värd respektive mellanvärd. Den kan smitta människan, men är relativt lättbehandlad."
Det är väl ännu ett skäl till att inte låta vargstammen fortsätta öka som nu.

23. Har alltid...

2009-12-03 10:25

...sagt att vargleken skulle sluta med katastrof,och nu är den på väg.... Med lite sunt förnuft är detta sista spiken i kistan för de "Svenska"vargarna.

Mormor Läs gärna på smittskyddsinstitutets sida,sjuk blir du av bägge maskarna...

"Människan smittas genom att hon via födan får i sig maskägg. Echinokockcystorna utvecklas långsamt, och det kan dröja många år innan symtom uppträder. Dessa betingas i regel av det tryck som cystan åstadkommer på sin omgivning, t.ex. gallstensliknande symtom, om cystan är lokaliserad till levern. Cystan kan spontant brista, vilket kan vara förödande eftersom detta kan orsaka en spridning av cystinnehållet.

Behandlingen är kirurgisk, men ofta behandlar man med läkemedel dessförinnan för att försöka döda cystinnehållet.
Vid infektion med Echinococcus granulosus är cystorna i regel välavgränsade, medan de vid infektion med Echinococcus multilocularis har växt mer infiltrativt, som en cancer, och är sålunda betydligt svårare att behandla"

22. Bandmaskarna är riksdagens ansvar

2009-12-03 10:22

Citat rmm: ” Risken för att få in någon av dessa arter av dvärgbandmask är f ö mångdubbelt större via införda hundar (insmugglade eller felaktigt avmaskade) än med vargar.” Vill du vara så vänlig att redovisa vilket vetenskapligt underlag du har för detta påstående?
Bandmasken e. multilocularis har funnits i Europas alpområden i långa tider utan att sprida sig till exempelvis Storbritannien och Sverige. Men när man fick in varg i området spreds masken hastigt österut och norrut och finns nu i hela Östeuropa och Ryssland ända upp till Ishavet samt finns den på Svalbard. Sen kan vi vara säkra på att det dröjer inte länge innan vi får reda på att vi har fått in såväl rabies som e. multilocularis i landet. Men då kan man inget göra. Men det blir förstås en glädjens dag för rmm, vår fauna har berikats med ytterligare några arter.

Och som klart framgår av artikeln så är inte e. granulosus att leka med heller.

Hur kan mormor vilja ha in dessa maskar i svensk natur? Det borde inte ens räcka med att vara galen.

21. Lägg av, RMM

2009-12-03 10:22

Hur har Finland fått nuvarande snabba spridning av granulosus? Inte är det genom insmugglade hundar. Den enda som blandar ihop maskarna är du. Erkänt att multilocularis är mycket farligare, i princip ej behandlingsbar. Men en infektion av granulosis i hjärnan är inte heller enkel. Problemet är den långa inkubationstiden och att symptomen beror på vilket organ som drabbas. Se sanningen i vitögat. Aterinförandet av varg är det senaste århundradets vansinnigaste beslut.

20. MEN RMM

2009-12-03 10:21

Om var 3:e älg har smittan i lungorna, ja då är det väl för fan inte låg smitto risk heller!, nu är det snart slut för oss svenskar att njuta av naturens skafferi bara för att du och dina gelikar absolut måste ha detta skadedjur i våran fauna.
Sen att det är större risk att smittas av lortiga illegala import hundar ja det kan man ju debattera, men det är lika illegalt och oacceptabelt det som det borde vara att medvetet sprida sjukdom och skadedjur i våra skogar.

19. Ha inte orealistiska förhoppningar

2009-12-03 10:21

Att tro att tjänstemännen på Naturvårdsverkets rovviltavdelning skulle agera nu pga. dessa rön om bandmasken i Finland är nog att hoppas på för mycket. Vi behöver bara titta tillbaka litet, vad har gjorts hittills? Vargen har, trots att propagandan påstår annat, inte visat sig ha någon positiv effekt för någon över huvud tagit, inget konkret kan visas. Däremot, kan de negativa och rent skadliga resultaten radas upp i mängd. Har de ansvariga på Naturvårdsverket tagit initiativ för att råda bot på bekymren tycker ni? Nej, för tusan, utan först efter stora protester från människor har i vissa fall någon skyddsjakt tillstyrkts.

Jag tror bestämt att människor som driver denna fråga om rovdjuren är fanatiska människor, med endast ett i fokus (rovdjurens tillväxt) och som dessutom är helt oförmögna att tänka i ett bredare perspektiv och att känna ansvar. De kan helt enkelt inte ta ansvar. Det bevisas av att de inte gjort det hittills.

Och denna ordning har nyss alliansregeringen givit fortsatt stöd för, fy tusan! Att ansvarkänslan är så bortblåst, och på vänsterkanten (den rödgröna sörjan) där är det lika illa om inte ändå värre.

GUD hjälpe oss Svenskar.

18. Nu

2009-12-03 09:32

må der HANDLING till fra LST,NVV,Forskare och ansvarlige politikere. Bort met vargen, den fører intet gott met sig, och har ingon betydning i det ekosystemet. Sjalvklart vil trikiner och dværgbandmask sprides over Sverige, met nuværende rovdjurspolitik, kanske også rabies, hvem vet, risken finns. Nu inte mer løgnar fra forskare och SRF och Torbjørn, och ej heller mer mørkelægning.

17. BROTTSLIGT av regeringen att smitta folk med dödliga sjukdomar

2009-12-03 09:18

Men även VARG, fjällräv, rödräv och mårdhund sprider båda sorterna bandmask och e. multilocularis är DÖDLIG för människor. Och det är en GRYM DÖD.
VARG har även trikiner och när varg och vildsvin finns i samma område kommer vildsvin att smittas av TRIKINER med vargens fart. Vad gör våra svenska myndigheter? När det gäller influensan som är en tämligen ofarlig virussjukdom som i första hand drabbar stadsbor, då har man varit duktig och skaffat vaccin.
Men vad gör man när det gäller BANDMASKAR, RABIES och TRIKINER som sprids av VARG och som i första hand drabbar folk i landsorten?
Jo, man stiftar lagar för att VARGEN i lugn skall få sprida sig och medföljande sjukdomar över landet, särskilt är man mån om att VARG SKALL KUNNA VANDRA IN FRITT FRÅN RYSSLAND! Och för att stoppa BANDMASKEN och RABIES så har man satsat ett par miljoner kronor på att fånga mårdhund! HAR VETT OCH SANS FULLSTÄNDIGT LÄMNAT VÅRA STYRESMAKTER?

RIKSDAGEN, vad sysslar ni med? NI INFÖR LAGAR SOM GÖR DET STRAFFBART FÖR FOLK ATT SKYDDA SIG SJÄLVA mot farliga rovdjur och dödliga sjukdomar!

RIKSDAGEN, är skillnaden att influensan innebär BESVÄR för stadsbefolkningen men VARG och medföljande bandmaskar, rabies och trikiner är LIVSFARLIGA och hotar folk och djur till livet och allas möjligheter att bo i landsorten?

ÄR det oförstånd eller feghet? För inte en ENDA RIKSDAGSLEDAMOT kan förmå sig visa lite civilkurage och stå upp i riksdagens talarstol och tala om detta VANSINNE. Ni är VAR OCH EN valda av folket och skall föra folkets talan, inte partiets eller er egen.

Och svenska MASSMEDIA TIGER! Precis som med CLIMATEGATE så kniper ni käft allt vad ni orkar om VARGEN, vår tids MILJÖGATE. Den FRIA PRESSEN är uppenbart inte fri från sina egna vanföreställningar.

Våra förfäder skulle tro att jag LJÖG om jag kunde berätta sanningen för dem om den svenska rovdjurspolitiken. De skulle nog till och med tro att jag inte bara ljög utan även var galen.

VARG MÅSTE UTROTAS SOM FRILEVANDE ART I SVERIGE, allt annat är brott mot mänskliga rättigheter.

Hur är det med den omhuldade FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN? Är den plötsligt inte tillämpbar på rovdjuren?

16. Bandmask

2009-12-03 09:18

Jaha, nu kommer väl SRF föreslå att alla vargar ska avmaskas... Det här är ju inte bra, vargen för inte något gott med sig...

15. Har...

2009-12-03 09:17

...vi inte lige fået at vide, at avskjutningen av varg i Finland er reducerat grundet en vigende vargstamme, och nu er den i kraftig økning?? Kan overhuvudet lita få nogon forskare mer? Att vargen sprider dværgbandmask er jo ingon nyhet, men bra att det kommar fram i medierne.

14. Vad gör vargen för nytta?

2009-12-03 09:17

Kan någon ge mig ett bra/vettigt argument för vargens närvaro där människor är etablerade/bor?
Jag kan inte!

13. Floskler och fobier, Gråben

2009-12-03 09:17

I Finland tar man lite allvarligare på det här än du och dina kompisar. Observera att de är i Norra Finland problemen finns platsen som bör vara källan till edra efterlängtade immigranter.
En hjort- och vargpopulation kommer oundvikligen på sikt att ha ett antal sjukdomar av vilka en del kan få svåra följder för människor. Detta har jag och andra varnat för i flera år vilket har totalt ignorerats av vargbiologerna. Risken har heller aldrig nämnts under försäljningssnacket gentemot politiker och allmänhet. Ytterligare en lögn att lägga till de andra.
Farväl till den rårörda lingonsylten och tallriken med nyplockade blåbär med mjölk.

12. NVV

2009-12-03 09:16

Då är det väl hög tid för NVV att ge sig ut på en informationsrunda till svenska allmänheten. Så folk i allmänhet vet hur dom ska undvika smittan. Sen borde det vara dags för en folkomröstning för vargens vara eller inte i Sverige.

11. Ja vi måste väl prova på detta också innan vi vaknar!

2009-12-03 09:16

Detta är vad en del varnat för men hånats för detta. Nu har vi snart denna dvärgbandmask här eller den kanske redan finns här. Men naturligtvis så ökar vår biologiska mångfald med en värdefull djurart till. Grattis Sverige. Det har i alla fall av den av människas försök att plantera in nya djurarter visat sig medföra negativa konsekvenser. Finns det ingen politiker som har något sunt förnuft? Finns det ingen politiker som kan tänka själv. Vad betalar vi dessa för? Några ska ställas till svars för detta. Och ingen preskriptionstid ska gälla. Hjälp till skicka mail om detta till era politiker kanske någon av dessa då vaknar.

10. Öppen och ärlig

2009-12-03 09:16

Man kanske skulle ha varit så ärlig att man skulle gjort en konsekvensanalys och riskbedömning innan man började att sätta ut varg och äventyra hela skandinaviska faunan. Men så här går det när några extremister som tvättat hjärnorna på varandra får händerna fria med statens beskydd. Nu skall vi inte kunna äta färska bär i skogen ens. Detta måste ju ut i dagspressen så att gemeneman får ta del av vad som händer i och med Sverige. snacka om att förgifta naturen.

9. Proffessor Claes Rehbinder...

2009-12-03 09:16

...varnade redan för 10 år sedan för det som nu håller på att hända. Han krävde på sin tid att vargarna skulle sitta i karantän innan dom släpptes i det fria i Sverige. Jag håller helt med Tyskterrier, nu måste NVV sätta in ett utrotningsprogram å det snaraste.
Jag förväntar mig att det finns på bordet före jul. NVV måste naturligtvis ta tillfället i akt vid den förestående jakten på varg och i första hand inrikta den på de vargar som forskarna har belägg för kommer från Finland. Ungefär som att riskgrupperna går först i kön vid pandemi vaccineringen. De andra tar vi sedan i tur och ordning.

8. Sant

2009-12-03 09:15

Då vet vi vad kramarna menar med biologiskt mångfald.V argen dödar tydligen inte bara med käften. Men vi skall väl hålla tillgodo och vänja oss.

7. Nu bildar jag....

2009-12-03 09:15

...Svenska dvärgbandsmaskföreningen.
Vår målsättning är att få in dvärgbandmasken i stora numerär så att vi undviker inavel i populationen. Lämpligt att införa den kan vara i jämtland och delar av dalarna.
Vidare ska vi kolla om inte ett samarbete kan ordnas med rovdjursföreningarna runt om i Sverige. Medel ska sökas ur viltvårdsfonden och omedelbart ska vi inleda arbetet med att förklara att den är helt ofarlig för människor. Vi gör en bok som ska delas ut i skolorna bland annat.

6. Men HALLÅ!

2009-12-03 09:14

Blandar ni inte ihop de olika dvärgbandmaskarna här?
Den det handlar om i artikeln är hundens dvärgbandmask, och den är inte på något sätt lika farlig som rävens dvärgbandmask.
E Granulosus (hundens dvärgbandmask)hittade man f ö hos älg i mellansverige så sent som på 90-talet.
Risken för att få in någon av dessa arter av dvärgbandmask är f ö mångdubbelt större via införda hundar (insmugglade eller felaktigt avmaskade) än med vargar.

5. Jaha då

2009-12-03 09:14

Forskarna får motion om dom ska GE alla Avmaskning då mot detta..
måste få le.

4. Hmmm...

2009-12-03 09:13

Citerar anonym på annan tråd: "Det är tyvärr bara för jakthundar som vargen är en fara, i övrigt gör den stor humanitär nytta!" - JA JÄVLAR!!
Vad säger Roslagsmormor om det här?

3. tyskterrier

2009-12-03 09:13

nu ska du inte vara bitter, vänta på RMM:s förklaring istället så vi kan leva lyckligt i alla våra dar, förebyggande åtgärder tex, mormor fixar biffen vet du väl, stängsel funkar ju galant. men det bästa sättet att skydda gränsen vore ju förstås att sätta RMM och PH på varsin solstol där, då tror jag bestämt att både illegala invandrare och ryssvargar skulle vända på klacken ganska fort men min åsikt i frågan är väl skit värd iom att RMM kan och vet så mycket som vi dödliga inte kan förstå.

2. Men det är klart

2009-12-03 09:12

...med så mycket som var tredje varg smittad i Finland så kommer det väl med kramarnas vanliga tankeverksamhet att heta att alla friska gått över till Sverige och därmed skapat inte mindre än början på en katastrof i Finland.
Och den vill alla vargforskare importera till vilket pris som helst...
Vad är det Calle Seleborg alltid hävdat, mormor och Gråben? Hur fel har han nu?

1. Jaha,svart på vitt...

2009-12-02 23:31

Dags för samma program som för mårdhunden
nu alltså.Då blir det Ö&B...billigt,har
för mig att utrotningen av dessa skulle
gå på 2,5 milj bara...
Och låt oss först inrikta oss på invandrarna för att stämma i bäcken så att säga...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB