• Allmogejakt

Vargfantaster i bråk i Gimmenreviret

AktuelltPublicerad: 2015-08-12 14:45

Fyra vargvärnare har gjort en polisanmälan om misshandel och ofredande sedan de råkat i bråk när de kollade stängsel i Gimmenreviret, skriver Dalarnas Tidningar.

De fyra kommer från Facebookgruppen Vargarnas parti och enligt polisanmälan ska de ha puttats omkull och ofredats när de inspekterade stängsel till hagar inom Gimmenreviret.
Det ska ha kommit tre bilar till platsen där vargvärnarna var och kollade stängsel. Personerna som anlände opponerade sig mot inspektionen. Därefter ska stämningen ha blivit hotfull och det ska ha skett handgemäng enligt polisanmälningen, rapporterar Dalarnas Tidningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Sjukt

2015-08-14 08:41

Stängsel är fast egendom och tillhör gården som hus, lador och andra byggnader på ett lantbruk. Det finns ingen allemansrätt när det gäller egendom.
Djuren ska kunna skyddas även mot sjuka människor, för vem vet vad dessa individer har i sinnet.
Växande gröda ingår inte i den s.k. allemansrätten.
Det vore väl konstigt om man inte kan leta rätt på en paragraf i lagen så att man blir av med folket som skrämmer djuren.

9. #8. Lösningen!

2015-08-13 14:57

Så lösningen på integrations- och rovdjurspolitiken är alltså att sätta, som Björn # 6 skriver, människor som har flytt för sina liv att vara boskapsherdar?
Då ser jag en bättre lösning på det hela och det är att vi tar bort vargen som en av brickorna i spelet och sätter de pengar vi får loss där på en riktig integrationspolitik.
Det är en mycket bättre lösning som samhället verkligen vinner på!
Det är resursslöseri och förnedrande av människor att sätta dom på att vara boskapsherdar istället för att se till att dom får riktiga jobb och kan bidra till samhällsutvecklingen och inte avvecklingen!

Nollvisionen den enda rätta.
VVV för en bättre integrationspolitik.

8. # 6

2015-08-13 12:57

Mitt sätt att visa på att det inte bara är rovdjursfrågan som håller på att bli orimlig.

7. #4 och #6

2015-08-13 12:56

Är också lite intresserad av varför 1900 unga grabbar som flytt för sitt liv skulle vara bättre lämpade än oss andra?
För övrigt så tycker jag att LST kunde dräpa sina vargar själva...

6. Mest lämpad # 4?

2015-08-13 07:31

Kan du utveckla varför 1900 nyanlända unga män skulle vara speciellt lämpliga att vara boskapsherdar?
Vore väldigt intressant att få veta varför och på vilka grunder dom skulle vara bättre boskapsherdar än någon långtidsarbetslös med god lokalkännedom.


Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

5. Kunskap om smittor?

2015-08-12 16:55

Tvivlar att dessa självutnämda inspektörer är medvetna om smittorisker mellan olika besättningar i området

4. Gratis arbetskraft........

2015-08-12 16:36

Ser att länsstyrelsen i Sörmland förväntar sig att proffsjägare ska ställa upp gratis vid behov av rovdjursjakt.
Även djurägare behöver gratis arbetskraft för att skydda sina djur från statens rovdjur. Här finns en möjlighet att ordna meningsfulla aktiviteter för alla asylsökande på flyktingförläggningarna som saknar sysselsättning. I juli kom det t.ex. 1 900 pojkar/unga män till Sverige och dessa borde vara speciellt lämpliga som boskapsherdar.

3. Inte bråka!

2015-08-12 16:23

Naturligtvis skall man inte bråka eller begå handgemäng omän man har skilda åsikter men.....
Med vilken rätt kan en utomstående åberopa de har att inspektera ett stängsel? Mig veterligt är det uppsatt och ägs en en privatperson (eller företag), det är med andra ord ägarna som äger rätt att inspektera dessa. Har man fått bidrag för uppsättning så kan naturligtvis även Lst kontrollera att det är rätt uppsatt och följer uppsatta regler. Som privatperson eller medlem i suspekta värnarföreningar har jag inte med stängslens beskaffenhet att göra.

2. Å vad har dessa...

2015-08-12 16:22

...värnare för rätt att utse sig själva till inspektörer? Har motanmälan för olaga intrång gjorts?

1. Motanmälan!

2015-08-12 16:22

Har dom (aktevistpöbeln) rätt till att göra intrång i hagar och hägn för att inspektera stängsel?? Jag vet om att det finns något som heter allemansrätt men det innebär väl inte att man är fri att göra vad som helst? Är det någon som ofredar här så är det väl dom själva!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons