• Älgskadefondsföreningen

Vargföryngring i Amungenreviret

AktuelltPublicerad: 2010-08-03 23:46

När de båda föräldradjuren sköts i Amungen-reviret i vintras befarade många det värsta. Nu vet man att de kvarvarande ungvargarna klarade sig bra, att nya alfadjur tog området i besittning – och att det dessutom har blivit en föryngring.

Enligt länsstyrelsen i Gävleborg har det inkommit flera observationer som gör att länsstyren bedömer att det skett en föryngring, vilket man också offentliggör på sin hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/amnen/Naturvard/rovdjur/Aktuellt.htm.
Vilka vargar som är föräldradjur vet man emellertid inte. Det kan vara någon av de ungvargar som blev kvar efter jakten i vintras, då båda föräldradjuren fälldes, som hittat en partner. Men det kan också vara helt nya, inflyttade vargar. Länsstyrelsen uppger att man får svaret inom kort, då DNA-analyserna blir klara.
Redan i april visste länsstyrelsen om att ett nytt revirmarkerande par fanns i området, men då var man oklar över om de hunnit para sig.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

89. Kenneth Erikson

2010-08-11 23:35

Ja känner mig inte särskilt frustrerad är ganska kolugn av mig.
På tal om tid ja har faktiskt en dator ute i kostallet det mesta sköts via dator nuförtiden,och ibland när ja sitter och väntar på veterinär och semin brukar ja titta in här i lekstugan..

88. Stridsberg..

2010-08-11 12:26

Enligt vargforskarna(Liberg) är det inte önskvärt med utplacering av ev.nya vargar norr om Gävleborg,dvs,Hälsingland.(Det smala kustbandet har jag ingen uppgift om,men det inte speciellt stor yta.)Detta p.g.a.närheten till renskötselområdet.Ta fram kartan och placera ut 200-250 revir utan att mellansverige ska utstå ett ännu högre rovdjurstryck samtidigt som acceptansen för vargen ska finnas.För mej är detta en utopi.Det jag läser om mp:s 5000 vargar är inte ens värt att kommentera.Det kan dom "flumma" om själva på sina sammankomster.

87. Per Jonsson

2010-08-10 23:53

Du vistas mycket i naturen som ickejägare med kameran. Det har vi åtminstone gemensamt. Jag ser rovdjuren, inklusive varg, som en rikedom i vår natur. Det tycks vi inte ha gemensamt, men jag har respekt för din ståndpunkt.
Vad gäller rensköteslområdet så finns beslut om att det inte ska finnas vargföryngringar i dess åretruntmarker. Det är betydligt mindre areal än det som brukar benömnas som renskötselområdet, ca 40% av landets yta som du skriver.
Sen kan man diskutera rennäringen som sådan, men det hör nog inte hemma på denna tråd.

86. Till F.

2010-08-10 23:53

För mig får du gärna skjuta alla älgarna. Då försvinner nämligen vargarna. Och med dem risken för dvärgbandmaskar. Och jag kan jaga småvilt från augusti till maj. Och du behöver bara se upp för björn och vildsvin när du susar fram i 110.
(Fast det kan bli lite bekymmer innan de sista vargarna svultit ihjäl.)
Naturligtvis synd om de som kommer åkande en gång om året till hembyn för att jaga älg. Men att strunta i andras behov är ju accepterat bland rovdjursvännerna.

85. Kokillen och callef.

2010-08-10 23:52

Jag förstår jag er frustration.
Du cowboyen, inte har du ansvar för en djurbesättning, de brukar inte ha tid för annat.

84. Kenneth Erikson

2010-08-10 15:33

Är inte en nollvision enkelspårig åsikt, för då finns ju bara en väg och det är att skjuta alla....välkommen i gänget Erikson

83. Samma nollvision då för älg!

2010-08-10 15:33

Därmed avlägsnar vi en orsak till att människor skadas och dör i trafiken.
Vi kommer att rädda 10-12 människor från att dödas och mellan 150 och 200 från att skadas så svårt att de får livslånga men.
DET är det enda ansvarsfulla!
Dessutom bör vi ta bort alla andra farliga djur från naturen, såna som sprider sjukdomer eller dödar andra djur.
Endast små gulliga kaniner bör vare tillåtna, ett paradis för alla Disnifierade personer, ett biologiskt folkhem där såna som Calle och Kenneth kunna trivas om det inte var för det faktum att älgjakten, det att vare en riktig älgjägare, är deras mall för hur en "riktig" karl ska vare:o)

82. Alla fakta och historia om vargen talar för att...

2010-08-10 10:41

...en nollvision är det enda ansvarsfulla. 0 skador orsakade av vargar betyder i min värld 0 frilevande vargar i landet. Inom hägn på djurparker och ev. reservat, övriga fredlösa. Om detta är realistiskt med tanke på alla hjärntvättades enkelspåriga åsikter är en helt annan sak.

81. Uffe Stridsberg

2010-08-10 01:21

Ja men återigen; 2000 vargar blir katastrof. Stammen är livskraftig redan idag. Jägarorganisationerna vill absolut inte ha 2000 vargar. Viljan att ha livskraftiga stammar från en del håll är helt befängd när dom pratar om dessa siffror. Tänker inte ni över huvudtaget på konsekvenserna. 200 revir skulle kunna betyda 1000 nya vargar om det som idag föds ca 5 valpar i varje kull!!! 2-3 snöfattiga vintrar i mellansverige och södra delarna av landet skulle kunna göra jakten omöjlig. Och då står vi inför en ekologisk härdsmälta!! I stora delar av landet tvingas jägarna betala sanslöst mycket pengar i fallavgift på älg redan innan jakten börjar. Det tillåts inte att ha mer än 3-4 älgar i vinterstam.vargetablering i dessa områden går helt enkelt inte ihop. Betänk då att björnen är en betydande predator på älg redan i dessa områden.Kan inte begripa varför 1 varg är värd mer än 1000 älgar tamdjur rådjur mm. för så resonerar ni. Nej stoppa detta vansinne innan det går fullständigt överstyr!!

80. U. Stridsberg

2010-08-10 01:20

Jag måste klargöra en sak för dej:Jag är ingen jägare!Däremot vistas jag mycket skogen,ofta då med min kamera.Likaväl som ickejägare värnar om vargstammen finns det också ickejägare som värnar on annat vilt som t.ex.klövviltet.Vad det gäller älgtätheten så är det inte så små arealer det handlar om.Ska vi nu ha varg och få någon som helst acceptans för dessa,får nog övriga landet hjälpa till med att husera dessa.Du nämnde i ett tidigare inlägg ytan som går åt för 2000 vargar.Glömde du inte att ta bort renbetesområdet då? Hur stor är den ytan av Sverige? 40%? Då blir det genast mindre plats för vargen.Läser här att mp.kan tänka sig ända upp till 5000 vargar.Alltså närmare 550 revir från Hälsingland och söderut.Det kommer aldrig den ekologiska balansen i detta lilla land att klara av.Det är möjligt att ett storstadsparti som mp.vet bättre i denna fråga än en obetydlig "bonnläpp" från "orten"...

79. Pernilla

2010-08-10 01:19

Kenton Carnegie och Candice Berner är exempel på unga välutbildade personer som "lärt" sig att vargar är ofarliga. Det vore hemskt tråkigt om någon gör samma misstag här i Sverige. Det vore katastrofalt för den drabbade och dennes familj och godnatt för SRF.
Calle F. Du hör inte hemma här. Den som beskyller någon för lögn ska bevisa det.
Uffe. Kan vi få ett exempel på ekologisk påverkan av varg i jordbruksbygd? NINA har gjort en avhandling. Du kan ju referera till den.

78. Hans-Ove Hansson

2010-08-09 17:30

Som jag beskrev, 2000 vargar i ca 200 vargrevir täcker inte ens landets skogsareal och ska vi ha varg som "en naturlig del i den svenska faunan", som både naturvårds- och jägarorganisationer är överens om, så krävs det förmodligen ungefär så många vargar för att hela skogslandskapet ska få tillgång till varg i ekosystemet.

"Undrar om ni har sett ett vargrevirs effekt på en redan svag klövviltstam," frågar du Hans-Ove.
Jodå, sådana effekter är för mej bekanta, men grundar sig främst på en älgförvaltning där man inte tagit hänsyn till vargförekomst. Älgjakten blir kraftigt påverkad och kanske t.o.m. inställd som en följd och då blir vargen hatad som du beskriver. Men inställda älgjakter förekommer även i områden utan varg men med usel älgförvaltning av tvåbenta jägare.
Vilka hatar man då från jägarhåll?

77. Per Jonsson

2010-08-09 17:30

Citatet från bonden i Uppland."Dom kan väl ha dom längre norrut", tycker jag är lika korkat som du tycker.
Vad gäller det rovdjurstryck som du beskriver, så framgår det att det är en försämrad älgjakt som du ser som det stora problemet. Visst, vargarna tar vad de behöver av sina naturliga bytesstammar och det är de tvåbenta "älgförvaltarna" som måste rätta sig därefter. Genom att hålla högre älgtätheter eller minska sitt uttag ur älgstammen. När du skriver om älgtätheter på 1 älg/ha i vinterstam så kan det inte gälla annat än på mycket begränsade arealer. Ett vargrevir med låga bytestätheter omfattar i regel uppåt 100 000 ha och med sådana jaktarealer för varg är det mindre betydelsefullt med lokala tätheter så låga som du nämner.
Så vitt jag vet så har inga rovdjurs bytesuttag utrotat några bytesdjur i vår fauna. Rätta mej om jag har fel. Men de tvåbenta jägarna har däremot lyckats med den bedriften och återintroduktion har varit nödvändig. I flera fall har de tvåbenta jägarna nästan nästan lyckats och arter har räddats genom särskilda bevarandeinsatser.
För övrigt har jag väldigt svårt att inse att det faktum att rovdjur äter för de avsedda bytesdjur är ett problem. Problem är det när rovdjur tar tamdjur som händer då och då. Men det är överkomliga problem som går att i hög utsträckning förebygga.

76. Kenneth

2010-08-09 14:42

Kenneth Eriksson, jag återkommer till dig senare..

75. CALLE SELEBORG

2010-08-09 14:42

DU har att redovisa din korrespondens med de personer du dragit i smutsen, HÄR på detta forum och ingen annanstans så att de kan bli rentvådda!!!

74. Men Kenneth Erikson, nu blir det bra lustigt

2010-08-09 14:41

"Det var bra Calle, nu ser alla (förhoppningsvis) hur dumt de själva argumenterar."

Kan du då inte, (Calle törst troligen inte), genom lite vanlig matematik visa på vad som är farligast för oss människor, bilar eller dvärgbandmask, genom att jämföra hur många bilar respektive dvärgbandmask som går på en död människa.
DET är ju en relevant sätt att jämföra risker på, för inte kommer Calle Seleborg med dumma argument när han argumenterar för att EN varg är farligare för jakthunden än EN bil?

73. Uffe Stridsberg

2010-08-09 12:34

2000 vargar är och förblir en total katastrof för det övriga viltet inklusive boskapsskötseln, Och kom ihåg vad Anders Hermansson skriver här nedan!Det är förvaltningsplanen för långsiktigt bevarande!! 5000 vargar! Problemen skulle 10 dubblas, vid 2000 redan. Att ni har mage att tycka så är ett direkt hån och förolämpning mot dom som drabbas redan idag. Undrar om ni har sett ett vargrevirs effekt på en redan svag klövviltstam?? Och Britt W kommentar om att vargarna beskyddar henne är bland det mest naiva jag nånsin hört. Dom går där av en enda anledning. Gör någon av hennes djur ett misstag eller att nåt stängsel är felaktigt , då dödar dom det direkt. Dessa djur beskyddar ABSOLUT INGET utan är bara ute efter att döda nåt för att äta.

72. Jag tycker Calle gjorde alldeles rätt

2010-08-09 12:34

Jag försvarar Calle Seleborgs kommentar i 4. Han gjorde likadant som bevarandesidan har satt i system, en liknelse med något som inte har med saken att göra. Det var bra Calle, nu ser alla (förhoppningsvis) hur dumt de själva argumenterar. Och så är det, vi som kritiserar förd rovdjurspolitik kommenterar aktuella händelser, pekar på vargens negativa konsekvenser och även om vad vi tror tro kommer att hända i framtiden. Vargkramarna, de som försvarar och dyrkar skadedjuret vargen, de argumenterar endast emot våra kommentarer och berättar om bilar, olyckor i jakten och lösa hundars härjningar (som inte har ett dugg med varg att göra). Varför inte hålla sig till sakfrågan och upplysa svenska folket vad som blir bättre med varg? Våra pappersmedier rapporterar endast om skador och förluster, hur kan det komma sig?

71. Döm inte andra efter dig själv, Calle F

2010-08-09 12:34

På grund av hårddiskkollaps kommer det att ta tid innan jag får fram ursprungskorrespondens. Den skickar jag till dig på den e-post adress du ger mig.
Jag har ingen anledning att ljuga eller överdriva, det behövs inte.

70. Oförskämt Calle S!

2010-08-09 08:16

Det fjärde inlägget reagerade jag starkt på, det var Calle S:s oförskämda kommentar till Britt W!
Väldigt lågt Calle!

För övrigt glädjer det mig att Amungenreviret lever vidare, oavsett var paret kommer ifrån.

69. Stridsberg...

2010-08-09 08:16

Jag håller inte med dej om att vargproblemet är ringa där den finns.Varför?Jo,den är koncentrerad till en alldeles för liten del av Sveriges yta!När rovdjurstrycket blir så hårt att det kanske finns 1 älg/1000 ha.håller den ekologiska balansen på att kantra åt det andra hållet.Kom ihåg att björnen tar många kalvar på försommaren (fullvuxna också för den delen)och sedan ska vargarna ha sin del.Jag anser att det inte finns ett uns av strategi i vargpolitiken när det blir så här.Jag är inte så "korkad"att jag tror på en 0-vision,men har full förståelse för de som är hårdast drabbade av rovdjuren.Det var ett typiskt uttalande av bonden i Uppland."Dom kan väl ha dom längre norrut".Jo hejdu!!Varför inte söderut?

68. Uffe Stridsberg,

2010-08-09 08:16

ytterliggare en av dessa vargkramarbesserwissrar, som i skuggan av sin egen person dribblar runt med siffror ingen köper.
Calle Seleborg, gör en mycket stor insats för sanningen på landsbygden, den vi som bor här är intresserade av. Så, Uffe lyssna och lär, och framför allt kom ihåg, vem och vilka som kämpade emot galenskapen, ska vi säga om tio år.
Du har ingen uppfattning om hur stor en livskraftig vargstam borde vara, men det skiner ganska snyggt igenom att 2000 verkar ganska ok. Enligt din eminenta skrivklådevargkramande kompis K Fredin, har det troligen aldrig funnits mer än 2000 vargar i Sverige, och det var i en tid då det var glest mellan människorna. Jag vet inte i vilket hål du stoppat huvudet, men det verkar vara mörkt där. 200 x 10 de skador som åstadkomms av vargarna idag, lägg därtill till att viltet kommer att minska drastiskt, och ju fler djurbesättningar det finns där vargen etablerat sig, escalerar skadorna. Är det bra tycker du? Tror du det gynnar vargen som art? Att den blir ännu mera hatad än idag. Knappast va?

Så, vakna upp ni vargavatarer, ni har inte vargens bästa för ögonen, allt tyder på att det är era egna egos som ska tillfredställas. Skärpning, med vänner som er behöver vargen inga fiender.

67. Calle Seleborg och alla andra tillhörande "intelligenseliten" bland vargmotståndarna

2010-08-09 08:15

Om vi ska få en uppfattning av hur farlig dvärgbandmask är tycker jag att DU och dina vänner kan göre en liten jämförelse för oss vargkramare och hela svenska folket.

Du har redovisat hur många som troligen kommer att smittas av dvärgbandmask årligen och hur många procent som kommer att dö av detta.
Vi VET hur många bilar som finns i landet och hur många fotgängare som dödas av dessa.

Om vi uppskattar antal dvärgbanmdmask till låga 1 miljard
kan du då säga oss om EN dvärgbandmask är farligare för oss än EN bil.

OCH CALLE SELEBORG jag vänter fortfarande på att DU redovisar din mailkorrespondens med Mech och Klinghammar, HÄR på denna sida där du pådyvlat dessa personer åsikter som det inte har och därmed dragit deras namn ner i smutsen!

66. Calle Seleborg

2010-08-08 10:22

"Det är du som startad myten om att EN jägare eller EN bil är farligare för hundar än EN varg genom att redovisa statistik på ett falskt sätt.
För övrigt Uffe svarade du aldrig på varför vi ska ha björn i Värmland. Vilka av de boende, med undantag av några av SRF förhatliga jägare, vill ha dem", skriver Calle Seleborg.
Calle har uppenbara svårigheter med läsförståelsen. Jag har, genom att referera till försäkringsstatistik, visat att trafiken skördar överlägset flest hundliv och främst jakthundar, det handlar om tusental varje år, medan vargar står för några tiotal. Så ser det ut och jag har aldrig jämfört en varg mot vad en bil åstadkommer, vilket jag ser som tämligen ointressant. Det är ju förekomst av trafik och förekomst av varg som dödar hundar och i ett förhållande jag redovisat.
Varför ni ska ha björn i Värmland är en fråga så underlig att det känns meningslöst att behandla. Har du fler naturligt förekommande arter du vill ifrågasätta när det gäller värmlandsskogarna Calle?

När det gäller dina pedofilparalleller så ansluter jag mej till Leif Kihlströms uppfattning. Jag har också ibland sett dig som sanningssökare, exempelvis när det gäller risk för bandmasksmitta, men med ditt senaste utspel förtar helt det intrycket. Jag tror också att många av dina jägarkolleger våndas inför dina smaklösheter.


65. Det var skillnad det Per!

2010-08-08 10:20

Ok, accepterar naturligtvis din ursäkt. Ibland blir det fel.
Om, som du refererar till, MP:s rovdjursexpert säger att 2000 vargar fördelat över hela landet är lämpligt, så tycker han väl det. Vad SRF anser i frågan för närvarande har jag ingen uppfattning om. Tidigare, under den tid jag satt i SRF-styrelsen, så var en livskraftig vargstam målet.
Det målet tycks ju nu accepteras av alla berörda organisationer inklusive Jägarnas Riksförbund samt alla riksdagspartier. Hur många vargar som krävs för att nå det målet är ju som bekant avhängigt av andra faktorer. Du Per ser det som orealistiskt att ha 2000 vargar vilket skulle betyda ca 200 revir och du uppmanar mej att räkna för att inse det orimliga. Varför orimligt Per? Det skulle betyda att vargrevir, om de är 10 kvadratmil, fanns på ungefär halva sveriges yta och inte ens över landets hela skogsareal. Rätta mej om jag har fel Per. Ska varg finnas "som en naturlig del i den svenska faunan", som berörda organisationer, allt från brukarorganisationer till jakt och naturvårdsorganisationer, har uttalat, så är det väl rimligt att varg finns i våra skogar och fyller sin ekologiska roll. Det nu beslutade "tokstoppet" (obs! min uppfattning) vid ca 200 vargar är en eftergift åt röststarka jägarintressen och har inget med rimlighet att göra och särskilt inte med tanke på den ringa och hanterbara problembild som finns kring vargförekoms - där vargar finns.

64. Men snälla Gävleborgare!

2010-08-07 12:23

Du kan inte på allvar mena att du tror att man kan utläsa mognadsgraden hos en varelse genom att titta på fotstorleken!!
Då borde faktiskt mitt äldsta barnbarn, när hon var 12-13 år varit betydligt mognare än jag, eftersom hon då hade större fötter än jag hade.
När det gäller jakt på varg så är min åsikt att den bara ska bedrivas på enskilda individer som man har identifierat som problemdjur. Om hela flocken bevisligen visat ett problembeteende, ja då är jag inte heller främmande för att hela flocken tas bort.

63. Calle!

2010-08-07 12:23

Vad har det för betydelse om det är i jordbruksbyggd eller inte om man låter ett antal vargar hållas på en soptipp och bli tillvanda till människor? En av de orsaker som kan göra vargarna farliga för oss.

62. 36 . Kerstin Fredin

2010-08-07 10:17

Du ser ingen skillnad i storlek eller i spåravtryck mellan en ettårig varg och en vuxen varg. Men den skillnaden finns på älgen, en ettårig älg som då kallas kviga eller fjoling är mindre i både spåravtryck och i storlek än en vuxen älgko eller tjur. Så jag hävdar i alla fall att det är skillnader i mognad hos älg och varg. Vargen är ett flockdjur så förutsättningarna för vargvalpar att klara sig är mycket större i januari än för en älgkalv som blir ensam vid samma tidpunkt.
Om vargvalparna ska ha några månader till med föräldradjuren, som du skriver. Ska det bedrivas vargjakt då, när vi kommer vi in i en mycket känslig tid. Då närmar sig tiden då de flesta djur får avkommor inklusive vargen. Det förslaget är helt förkastligt.
Men du skrev att ” Vad är argumentet mot att inte skjuta bort älgkon före kalven i januari?” det tyder jag som att du inte tycker att det spelar någon roll. Du skriver nog lite fortare än du tänker Kerstin.

61. Ulf Stridsberg och hans 5000 vargar OCH björnar

2010-08-07 10:17

Regeringspropositionen ”En sammanhållen rovdjurspolitik” finns att läsa på
http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/76/c6ba0dfe.pdf
I en särskild bilagedel till utredningens slutbetänkande (SOU 1999:146) redovisar en av regeringen särskilt tillsatt forskargrupp med forskare från flera vetenskapliga discipliner (riktigt seriöst med andra ord!) vad de funnit om vad som är en livskraftig rovdjursstam utifrån såväl teoretiska resonemang som praktisk erfarenhet från skilda håll i världen! (Oj, oj, teori och praktik från hela världen, det måste vara sanning!) Citat propositionen ”När man talar om att bevara en art är det oftast, enligt utredningen, uttalat eller underförstått att det handlar om långsiktigt bevarande och att det är det som bör eftersträvas”.
Vad kom då Göran Perssons experter från olika vetenskapliga discipliner fram till?
Citat propositionen: ”Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv”.
Kommentar: Hur kom man fram till att lo/kungsörn behöver 500 flera individer än vad järv behöver för att överleva på lång sikt? Imponerande forskning måste jag säga, knepig matematik och dessutom regeringens beslutsunderlag! Ja, det vill säga om det vore sanning och inte det skitsnack som det troligen är. Men ändå är detta officiell sanning och vad som nu gäller.
Som var och en kan övertyga sig själv om så står det här att den NEDRE gränsen för långsiktigt bevarande är 5000 vargar i Sverige. Det riksdagsbeslut som togs den 21 oktober 2009 enligt propositionen ”En ny rovdjursförvaltning” blev ju när det kom till kritan inte särskilt ny eftersom man hänvisar till den förra ”En sammanhållen rovdjurspolitik”. Några nya forskningsresultat som bestrider dessa slutsatser har inte presenterats och således gäller fortfarande att ”Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv”.
Vad är det Ulf Stridsberg tycker är oklart?

60. SMS frågor

2010-08-07 10:13

Du kan hitta svar på dina funderingar i en gammal artikel här på J&J. http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=288454
Finnarna kallar det här för de sju stegen till himmelriket.

59. Kerstin och Carnegie

2010-08-07 10:13

Platsen i Saskatchewan var inte jordbruksbygd. Och han var en typisk välutbildad ung man som lärt sig att vargar var ofarliga. Liksom Candice Berner i Alaska.
Jag lärde mig mycket under mitt besök i Canada hur man handskas med vargar som kommer ner till bebyggda trakter. Man frågar inte om lov. Man skjuter dem.

58. uffe stridsberg

2010-08-07 10:13

ja vad menar du uffe?
att 5000 vargar går att härbärgera i sverige?
det är en UTOPI!

57. Felskrivning Stridsberg

2010-08-07 10:13

5000 ska vara 2000.Ber om ursäkt för detta.Den siffran har mp:s "rovdjursexpert"i Örebro sagt vara lämplig.Och då spridda i alla län i Sverige.Det antalet är orealistiskt i allafall.Sätt dej och räkna hur många revir det blir.Har du en annan åsikt om antalet så berätta gärna det.Hur många SRF vill ha skulle jag också gärna vilja ha en uppgift om.Du kanske vet?

56. Vadå 5 000 vargar, Per?

2010-08-06 17:38

"Maken till orealism var det länge sedan man hörde. 5 000 vargar!!!??Vakna upp till verkligheten!!" skriver du Per. Vad menar du?

55. Leif Kihlström,

2010-08-06 17:38

men ser man på, nu kom den riktige rovdjursexperten till tals, vars otroliga kunskap grundar sig på ett antal övernattningar i varg/björn revir.
Kul, Leif, att du förärar oss okunniga med en kommentar.
Men, Leif, du gör som många andra fanatiker en rejäl tankevurpa, om du är expert tack vare dina nätter i skogen, vad är då jag och många med mig, som sover varje natt i varg/björn revir, som jobbar varje dag i varg/björnrevir, som räknar fåren varje morgon, som inte för så länge sedan lastade döda får i plastsäckar. Som när vi går i skogen för att plocka svamp eller gallra ungskog, trampar i likdelar som vargen lämnat? Kan vi räknas som experter? Som njöt av älgkon som gick med dubbelkalv i havreåkern, men blev jätteledsen, när man hittade kon död en liten bit in i skogen, och endast hårtussar kvar av kalvarna. Kan vi räknas som experter? Som i höstas endast hittade svansen av jämthunden vargarna tagit. Kan man räkna oss som experter som ser vargspår i lervägarna näst intill varje morgon. Är vi experter som turister vänder sig till och frågar om de vågar gå till skogen för att plocka bär?

Det lustiga är att jag inte räknar mig som expert, inte alls, men jag vet en sak, och det är att varg och tamdjur inte går ihop, och att 2000 vargar som MP vill ha, är en katastrof, för allt liv på landsbygden, så mycket expert är jag , när jag ser vad drygt 200 vargar åstadkommer, så är det ganska lätt att räkna ut vad 2000 kommer att göra. Men jag är ju ingen expert som sagt var.

54. Lära ..

2010-08-06 13:22

Inhämtande av kunskap innebär ofta en process i flera faser ..
Under den första är vi lyckligt ovetande om det mesta och tror oss kanske veta en hel del . Vi är helt enkelt för okunniga för att inse år okunnighet ..
I nästa fas ersätts denna känsla av förvirring . Vi har lärt oss tillräckligt för att inse vår okunnighet och denna plötsliga upptäckt gör oss förvirrade ..
I den tredje och sista fasen börjar vi förstå helheten .. Men ju djupare vi tränger in i ämnet , desto mer inser vi hur lite vi egentligen vet . Men kunskap följer därför ödmjukheten , endast den total okunnige tro sig veta allt ..

53. Nya vanor

2010-08-06 11:36

Såg ett TV-program från England för länge sedan hur djur fick nya vanor i vårt samhälle. Dom nya vanorna hade det gemensamt att det var ett lättare sätt att skaffa MAT och bo. I programmet var inte varg och björn beskrivna av naturliga skäl, men även dom är av naturen lata. Marginalen blir att äta ur handen eller äta handen.

52. Calle Seleborg!

2010-08-06 11:36

Du skriver i inlägg 47: ”I Nordamerika har man kommit lite längre än här. Närgångna vargar blir inte långlivade.”

Om detta skulle stämma, så hade säkert studenten i Kanada varit vid liv idag. Innan olyckan hände, så hade man klara bildbevis på att vargarna – som hade gått på soptippen en längre tid – var klart oskygga och borde ha tagits bort för länge sedan!

51. Ulf Stridsberg

2010-08-06 11:36

Med miljöpartiets rovdjurspolitik är det nog inte bara C.Seleborg som får flytta till asfalt och betonglandskapet.Maken till orealism var det länge sedan man hörde.5000 vargar!!!??Vakna upp till verkligheten!!

50. Calle Seleborg

2010-08-06 10:22

Kan du hålla med mig att vargen fått ett alltmera närgånget beteende??
Kan du också om möjligt ge svar på varför dom skjuter närgångna vargarna,typ vad för motivering.
vad för risker dom ser om dom inte agerar som dom gör där i nordamerika.

49. Anton

2010-08-06 10:21

Jag både skriver och ibland länkar in det som jag tycker passar in i samtalsämnet.
som svar till dig ,det skulle bli alldeles på tok för grötigt om jag skulle göra som du föreslår.
Det skulle nog se ut på detta vis isåfall..
ex. sms/länk/sms/länk/länk/sms/sms/länk.
Jag både skriver personligen och länkar in stycken emellanåt.
Både för att det passar samtalsämnet samt vad jag står någonstans ifrågan och vad som ev,bör åtgärdas.
Och jag finner inget fel i det.

48. Calle F

2010-08-06 09:09

Uffe! Den som sitter i glashus ska inte kasta sten. Det är du som startad myten om att EN jägare eller EN bil är farligare för hundar än EN varg genom att redovisa statistik på ett falskt sätt.
För övrigt Uffe svarade du aldrig på varför vi ska ha björn i Värmland. Vilka av de boende, med undantag av några av SRF förhatliga jägare, vill ha dem.

47. Calle F Johansson?

2010-08-06 08:56

Skicka mig din mailadress. Du når mig på callessg@msn.com
Jag kan inte garanter att jag hittar hela korrespondsen då jag haft diverse datorproblem. Men vad har jag för anledning att ljuga. Liknande råd har jag läst på många händer. Ursprungsfrågorna och deras svar skickades även till ansvariga i Värmland.
I Nordamerika har man kommit lite längre än här. Närgångna vargar blir inte långlivade.

46. SMS

2010-08-06 08:56

Du borde ange din källa när du kopierar text på det där viset (#101).

45. OK SMS

2010-08-06 08:56

Jag har pinglan på mig för att höras när jag går i skogen ensam. Då slipper jag riskera att av misstag överraska en björn. Detta skrattar ofta ortsbefolkningen åt, för dom har erfarenheten av att björnarna hör dig mycket väl utan pingla, och går man med vinden, så känner de lukten av dig på långt håll och håller sig undan. Finns studier gjorda på detta med märkta björnar, och de fall där björnar skadat eller dödat människor i Sverige under de senaste 10-20 åren, är just björnar som har blivit överraskade eller har varit skadskjutna. I ett fall kan det mycket väl ha varit hunden som irriterat björnen så att den sedan angrep och dödade en man i Jämtland. Många påstår att björnen hade ätit av mannen, men när man kontrollerade maginnehållet på björnen – som sköts kort därefter - så fanns inga som helst spår av människodelar där. Björnarna är heller inte skyggare nu än de var förr – men de är fler. Därför är det också lättare att man får se dem i sina matsök runt oss människor. Hittar dom inget, så lär dom inte komma tillbaka, men problemet är att vi strör omkring en massa skräp som björnar och andra rovdjur ser som godis.

44. svar till Calle Seleborg

2010-08-06 08:55

Calle!

Nu har du passerat det verkliga lågvattenmärket! Ett tag trodde jag du var jägare, naturmänniska och sanningssökare!

Nu vet jag bättre! Du har gjort mig väldigt besviken, jag har inte ord längre för besviken jag är! Jag har tillbringat mer tid i naturen, fler nätter i skogen, i vargrevir, i björnrika marker än du någonsin kommer att göra! Och du har mage att uttala dig som expert, det mest tråkiga är att du lyckats få ett antal "lärjeungar" här!

Leif Kihlström

43. Calle i paniktillstånd

2010-08-06 08:50

"Du har samma trygghet med vargar som stryker förbi och kollar er som en pedofil som tittar på dina barn vid gungställningen.
Det är fler människor dödade av rovdjur i Sverige än barn av pedofiler", skrev Calle Seleborg.
Den mannen går utan tvekan från klarhet till klarhet. Att ens komma på tanken att dra sådan parallell tyder på ren panik inför det faktum att varg finns i naturen. Kanske dags för Calle att återvända till asfalt och betonglandskapet.

42. Anton

2010-08-05 18:49

Kika på detta.
"Kalv vargriven på gård i Roslagen"
Och mitt inlägg Nr 101.

41. Svar till Kerstin F / samt anton

2010-08-05 18:49

Kerstin. Jag tror inte pinglan hjälper till så mycket om djuren slutar att bli skygga, varav jag fick den otroliga tanken att skriva som jag gjorde, skrev också att du skulle ta det med en nypa salt.något större allvar var det väl inte menat mer än ett större lustigt skämt.
--------
Och du Anton , håller med dig i mångt o mycket när jag läser ditt inlägg , Och det du skriver om i norrländska nationalparker.
Jag skrev även i slutet "I annat fall Alternativa förslag som kan göra situationen betydligt bättre än vad den är i dag."
Det betyder att om det finns bättre förslag så kommer jag naturligtvis att ta åt mig det.
Förstod att det skulle komma en rejäl kommentar till det jag skrev i inlägg nr25.
Jag antar att du även kikat på en annan tråd jag skrivit där kalv vart dödad på en herrgård.

40. CALLE SELEBORG

2010-08-05 16:40

"För några år sedan då vargarna i Jangenreviret var mycket oskygga bad jag om råd från några experter i Nordamerika.David Mich sa: "Bevaka barn och husdjur mycket noga". Erich Klinghammer sa: "Var beväpnad, skjut varje närgången varg"."

Kan du då i ÄRLIGHETENS och ANSTÄNDIGHETENS namn och för att inte smutsa ner de personer du anger i ditt inlägg, vare så vänlig att lägga ut HELA din skrivelse till dessa personer och deras svar dess angående.
Med din vanliga sans för dramatiska beskrivningar och konstiga konklusioner rörande verkliga händelser, är det inte speciellt svårt att tro att den beskrivning dessa två personer fått av situationen i Jangenreviret INTE alls stämmer med verkligheten men mer är ett produkt av dina fobier!

39. Provocerande

2010-08-05 14:46

Visst är det provocerande att dra upp pedofiler. Det håller jag med om. I det här fallet ville jag bara påpeka att det är inte speciellt intelligent att tycka det är tryggt med vargar i grannskapet.
För några år sedan då vargarna i Jangenreviret var mycket oskygga bad jag om råd från några experter i Nordamerika.David Mich sa: "Bevaka barn och husdjur mycket noga". Erich Klinghammer sa: "Var beväpnad, skjut varje närgången varg".
Så Britt du ska nog vara observant. Om du får besök dagtid av vargar som sitter och observerar dina göranden är det en varningssignal.
Alla utvecklas. Till historien med hjortronplockning hör att jag hade med mig min finnspets. Ett bättre lockbete för varg finns inte.
För att övergå till ämnet. Det är inte möjligt att fridlysa alla revirbildande par om man vill begränsa vargstammen. Ett alternativ är i så fall att plocka valparna i lyan. Vilket faktiskt är det effektivaste sättet.
Till Calle F. Sätt ut ditt riktiga namn ska jag besvara dina oförskämdheter och lögner.

38. SMS

2010-08-05 14:46

Det skulle vara bra om du funderade lite extra innan du kastar ur dig ännu ett jättelångt och ogenomtänkt inlägg. Här kommenterar jag styckevis ditt alster ifrån denna morgon (#25).

De "svenska" vargflockarna är varken ändlösa (tack och lov) eller särskilt svenska. De lever i Sverige men är av östeuropeiskt (ryskt) ursprung. Då Sverige heller inte har en landgräns mot Ryssland kan man säga att hela stycket helt saknar verklighetsförankring (stycket om nationalparkerna återkommer jag till).

I andra stycket är det korrekt att lögner om vargens hotade status sprids och nyttjas som propaganda (liknelser vid vithajar och tigrar är inte helt ovanliga), men knappast av några skogsbolag. De senare är knappast mer pro varg än gemene skogsägare. Jakt är ju t.ex. en del av Sveaskogs affärsområde naturupplevelser och de förlorar sannolikt pengar på att inte kunna erbjuda löshundsjakt på sina marker i Dalarna.

I Ryssland finns vargar av rysk stam. Samma som vi har i Sverige.

De få "betydelselösa retuscheringarna" som avses i fjärde stycket är t.ex. att man satt ned foten i vargfrågan och tillåtit den första licensjakten på över 40 år i landet. Den föregående socialdemokratiska regeringen (inte en socialistregering) valde att stoppa huvudet i sanden. Torbjörn Eriksson som här på denna sida representerar MP vill ha åtminstone 2000 vargar i landet (spridda över hela landet) medan han samtidigt säger att en vargdödad kalv är en tragedi. Dubbelmoral? Javisst! Han har fortfarande chansen att förklara hur hans politik inte ska medföra att antalet "tragedier" blir fler.

Att enbart tillåta varg i de norrländska nationalparkerna är nog ändå det konstigaste du häver ur dig. I samtliga av dessa bedrivs renskötsel av urminnes hävd. Om det är någonstans i landet som vargen har minst existensberättigande så är det just där. En enda varg sätter en hel renhjord i obalans bara genom sin blotta närvaro (om den så är där för att äta lämmel är skadan skedd). Och om nu vargen ska "gömmas undan" för att inte beblanda sig med den stora svenska befolkningen; varför då inte hålla det vargfritt ändå till gränsen? För jordbrukarna och stadsborna i söder är skillnaden obefintlig (de kommer inte att se vargen ändå). För de som måste avsluta sina näringar (som dessutom är ett unikt kulturarv med flera hundra års historia) är det däremot en katastrof.

Jag menar att om det nu finns 50 000 vargar i Ryssland + 100 i våra nationalparker eller bara 50 000 vargar i Ryssland så kommer det inte att påverka ekosystemen eller mångfalden. De stadsbor som vill se den i skogen kommer heller inte att lyckas med detta i något av fallen. Så varför förstöra för samerna (och betala kalaset med skattemedel)?

37. Varg

2010-08-05 14:45

Vargen inger både respekt o rädsla.
Att en varg eller flera ger sig på Tamboskap
Innebär också närmare människan.
Att hitta ens djur varg dödade inger först
Ledsamhet ,ilska, som senare övergår till rädsla.
En familj med dessa omständigheter kanske ändrar
Sina vanor att kanske inte gå ut eft. Kl.7 på kvällen
Eller rent sitter där hemma och är orolig för att
Barnen kanske är lite sen som är på väg att cyckla hem
Från kompisen sin. Det är rädsla. Men ni i storstäder
Kan roa er i princip vilken tid på dygnet som helst utan
Att vara det minsta orolig för vargens närhet.
Jag ska tala om vad rädsla är,visserligen inte varg
Men rädslan är nog densamma.
Att hitta en skorpion rännandes i dushen, det är rädsla
Hänt mig 2ggr.Eller rent av vakna upp en morgon ,och på
Väggen sitter en (Mäng Moom)= Spindel vars namn är
(Jing). En 5 centimeters spindel. Ett bett ifrån denna har man
En säker död inom 5-10 minuter. (Tur att myggnät finns).
Spindeln slår man ihjäl med en sko,medans skorpionen
Slår man inte ihjäl första hand,man däremot avväpnar den först.
Har lärt mig detta.
”Ni funderar givetvis,vart är jag nu någonstans??”
Jo,Jag är bosatt i thailand sedan 2009. Ifrågasätt nu inte detta
Och tro att jag hittar på. Redaktionen har den info att jag
Verkligen är här.
Nåväl, Åter till sak , Jag kan förstå den rädsla som finns för
De som har vargen i sin närhet och i princip bakom stugknuten.
Åtgärder måste ske och det inom en snar framtid.

36. Gävleborgare!

2010-08-05 14:44

Vad har du för faktaunderlag på att hunddjur klarar sig bättre utan sina föräldrar än klövvilt vid samma ålder? T o m Liberg framförde att det fanns olika åsikter kring möjligheterna för Amungenvalparna att överleva, och som jag nämnde tidigare, så kan den snörika vintern ha varit till fördel för de unga vargarna. Med en vinter utan snö, så skulle scenariot ha kunnat se helt annorlunda ut.

Mönstret för en unges första år skiljer inte så mycket mellan varg och älg. Som du skriver, så följer älgkalven sin mor tills den blir bortstött en tid innan nästa kalv föds – dvs vid ca 11 månaders ålder. Detsamma gäller vargarna. Förra årets ungar lämnar (frivilligt?) vanligtvis sina föräldrar för att söka egna revir, någon månad innan nästa kull föds.

Vad har dräktighetens längd för betydelse för hur tidigt en unge klarar sig själv?

ÅTERIGEN! Jag IFRÅGASÄTTER INTE varför man inte skjuter kon före kalven i januari!

Jag tar det för givet att en seriös jägare INTE skjuter kon före kalven av den enkla anledningen att kalven behöver sin mamma för att lära sig att hitta mat av rätt sort.

Av samma anledning anser jag det fel att skjuta bort båda föräldrarna från ungvargar. De behöver också få möjlighet att lära sig jaga på ett effektivt sätt, och för detta behöver de ytterligare månader med de vuxna i flocken.

35. Liberg

2010-08-05 14:43

Vill bara påpeka att Liberg också spetsar till saker ibland. All respekt för hans kunskaper men han är inte trovärdig rakt igenom, han bedriver politik han med.Tro mig.

34. SMS inlägg 28

2010-08-05 14:43

Snällt eller inte spelar mig ingen roll men jag förstod tyvärr inte poängen? Kan du förklara vad du menade?

Annars misstänker jag att du kanske inte förstår anledningen till pinglan – säg till, så kan jag förklara – om det inte framgick av mitt tidigare inslag.

33. skillnad på att beordra och att tipsa

2010-08-05 12:21

ha det i minnet sms

32. "Du Gicklas"

2010-08-05 11:48

Jag vet inte vart du fick luft ifrån, Bortsett från vissa spydiga alt. lustiga kommentarer gentemot kerstin Fredin ,
Oavsett Kerstins åsikter vilket jag inte håller med alla gånger , så har även hon liksom jag varit ganska sakliga i våra inlägg , Liksom många andra här.
Ta en funderare och skriv lite inlägg istället för att kommentera nåt så odygdigt som du nyss gjort.
I detta fall så är nog många med mig ganska överensstämmande skulle jag tro.

31. Kerstin

2010-08-05 10:55

Vargvalparna var åtta månader när det var vargjakt. Ett hunddjur klarar sig mycket tidigare själv än en älgkalv. Det var den jämförelsen som jag gjorde med exemplet att man kan ta en hundvalp från tiken vid åtta veckor, jag begriper att en vargvalp inte klarar sig själv efter två månader. En varg som är åtta månader är mognare än en älg som är lika gammal. Tillika så är det vanligt att en älgkalv är ensam, medans vargvalpar inte är ensamma utan flera.
Dräktighetstiden hos ett hunddjur dit vargen räknas är normalt cirka 63 dygn, medans älgkon är dräktig i nio månader. Redan där har du en stor skillnad. Det går inte att jämföra mognaden på det vis som du gjorde, när du ifrågasatte varför man inte skjuter älgkon före kalven i januari. Det kan man kalla för kunskapsbrister Kerstin. Kunskapsbrister verkar tydligen vara ganska vanligt bland varganhängare, om både varg och annat vilt.

30. stolt vargälskare

2010-08-05 10:55

Tkr ni kan lägga ner o kommentera överhuvudtaget blir bara massa " jag är mkt bättre än dig, ja kan mer än dig , ja e störst bäst o vackrast "
ni ska vara vuxna människor men t.o.m me mina syskon barn under 7 år förstår mer än er ..
att höra vargen yla o att pussas me en varg känns underbart .. vissa säger att vargarna på kolmården e tama , o bara för att man kan röra dom o dom kommer fram till en så behöver dom inte vara de .. dom kan hugga om dom vill .. men medans ja hade vargens tunga över hela ansiktet så hände ingenting ...

29. förbanskat tjat

2010-08-05 10:54

mellan kerstin och hennes``motståndare´´era personliga dispyter kan ni ta via mail eller sms fortsättningsvis..det blir lite off topic till slut och andra läsare av inlägg bara scrollar förbi era inlägg riktade till varann

28. Du kerstin F

2010-08-05 10:53

Den dagen jag ser en björn , som låter som en pingla, ska jag ha dig i åtanken, hahahahaha
-----
Det där var visserligen inte snällt sagt , men jag kunde inte bara låta bli (Skrattar).

Ta det med en nypa salt Kerstin:)))

27. Ledsen Calle Seleborg….

2010-08-05 09:49

…..nu far du med osanning IGEN! Jag har ALDRIG sagt att vargar är ofarliga, den tolkningen är din egna, högst enkelspåriga tolkning.

Du bör uppenbarligen akta dig noga för att försöka använda den logik jag använder, för du tycks inte förstå den, och därför blir det helt galet – som nu med pedofiljämförelsen.

Du säger att du inte är rädd för varg, varför tog du då bössan med dig? Vi som gillar att gå i marker där vargen finns, gör det ofta ensamma och vi har inga andra vapen med oss än kunskap. Själv brukar jag ha pingla på mig eller mina hundar när jag går i områden med björn, just för att jag känner mig osäker. Något folk som bor i området ofta har väldigt roligt åt – de känner ju björnen på ett helt annat sätt än jag själv, och där känner jag mig ännu inte helt trygg med min egen kunskap – men jag jobbar på det.

26. Gävleborgare!

2010-08-05 09:49

Jag skulle vilja se den valp på 8 veckor som klarar sig själv!

Jag tycker dessutom du ska läsa vad Liberg sa exakt, och betänka varför han ville vidta de åtgärder han gjorde!

Varken vargvalpar eller älgkalvar behöver modersmjölken när de är bortåt 8-9 månader gamla, men de måste lära sig var och hur de kan finna mat – det är där föräldrarna är viktiga då – annars skulle evolutionen gjort att det såg annorlunda ut.

Ja, hur är det med kunskapen Gävleborgare!

25. SMS Tar Ton Igen

2010-08-05 08:48

Vargar finns i ändlösa flockar. Den svenska vargstammen breder ut sig ända till Ryssland och bör inom vårt land flyttas till nationalparkerna.
--
Skogsbolagen och natursvärmarna använder flitigt lögner i rovdjursdebatten. En sådan lögn är påståendet att vargen är utrotningshotad, vilket är fel. För vargar finns - i ändlösa flockar. Samma vargstam som vi har i Sverige är väl etablerad i Finland och i de baltiska länderna. Vargar som är farliga för såväl människor som tamdjur samt konkurrerar med människan om det jaktbara viltet.
--
I Ryssland finns vargar av den svenska stammen i så stort övermått att bönderna i vissa områden slutat föda upp boskap på grund av de skador som arten vållar. Därför betalar ryska staten ut skottpengar för dödade vargar.
--
Med några få betydelselösa retuscheringar fullföljer alliansregeringen den tidigare socialistregeringens rovdjurspolitik, vilket medfört att läget delvis blivit allvarligt också på den svenska landsbygden.
--
Ändå kan säkert flertalet svenskar acceptera att varg i likhet med andra ursprungliga rovdjur får en fristad i de obefolkade vildmarker som finns i de största av de norrländska nationalparkerna. Kanske måste sedan avelsdjur kontinuerligt flyttas dit för att stammarna skall förbli livskraftiga. Men det låter sig i så fall göras utan betydande olägenhet.
--
En ansvarsfull rovdjurspolitik som främjar landsbygdens intressen kräver emellertid, att utanför de största nationalparkerna skall vargen avlägsnas ur det svenska landskapet.

I annat fall Alternativa förslag som kan göra situationen betydligt bättre än vad den är i dag.

24. Hörru britt W.

2010-08-05 08:48

Att jämföra med pedofil kan jag väl tycka låter lite konstigt,

Men för övrigt Britt Wennersten tycker jag du ska tugga lite grönsaker och fundera lite över oss övriga i sammhället varför vi övriga inte uppskattar vargen på samma sätt som du,Det kanske finns olika grunder för det.

Och du Calle S. En nyfiken fråga , vad för logik anfvände dig du av då du jämförde eller kanske likställde med en pedofil??

Jag antar det fanns någon sorts form utav tanke där,Kan du utveckla den lite bättre.

23. Calle S ÄR personligen rädd för vargen

2010-08-05 08:47

Så här skrev han: "Härom året plockade jag hjortron med kombibössan på ryggen. Eftersom jag oftast är ensam i skogen och jag hade stött på spår av både varg och björn kändes det faktiskt tryggare, men obekvämt."
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=305606

Och att han inte kan se det logiska i att getingar är farligare för oss som bor här i Sverige, än vargarna är, det är ju riktigt sorgligt.
Det tror även att min seksåriga son förstår att om två människor dör årligen efter närkontakt med getingar, men ingen har dödats på nästan 200 år av varg, så är risken att någon människa ska dödas av varg i Sverige nu i dag mycket mycket mindre än att någon ska bli dödad av varg.
Rent logisk 400 gångar mindre.

AKAR, denna sjuka personen blev ju i sin tid använd som slagträ i vargdebatten första gången av JRFs ordförande från Dalarna, Malte Sandström, eller rättare offret till denna sjuka person.
Sedan kan du ju, vän av ordning även gå in på debatten om Hunden som dödade får i Siljansnäs och styre upp debatten där, som inte alls längre handlar om det som står i artikeln men om dvärgbandmask:o)

22. Kerstin Fredin

2010-08-05 08:46

Det är ju bevisat att vargvalparna klarade sig i Amungenreviret, Olle Liberg hade rätt när han sade att valparna skulle klara sig. Litar du inte på Olle Liberg? Vargvalpar klarar sig själva mycket tidigare än en älgkalv. Det går att jämföra med en hundvalp som kan tas från tiken efter åtta veckor.
En älgkalv följer kon från födseln i maj-juni tills kon ska kalva nästa gång om cirka ett år, då stöter älgkon bort kalven. Älg och varg har olika livsmönster. Älgkalven är beroende av kon mycket längre än vad vargvalpen är av vargtiken, så enkelt är det. Hur är det med kunskaperna, det verkar finnas en hel del kunskapsbrister hos dig Kerstin.

21. KALLE. F. ?

2010-08-05 00:51

Vad har du för nöje att beröra sjuka personer med namn, dessa har väl inte med ARTIKELN att göra, visa ett gott föredömme och håll dig till sak frågan! Tycker det är olustigt att redaktionen släpper fram det här och liknande, det har ju inte alls med frågan eller kommentarerna att göra utan upplevs mycket osmakligt skärp er inklusive debattörer!!! Att det slängs lite skit på varandra men håll er innom vad som anses vara god sed!!!

20. Amungereviret

2010-08-05 00:50

Calle s. Vad har du för rätt att kalla mej du i huvudet. Och att bara jämföra vargen med en pedofil visar att det inte står rätt till.Jo vargarna här känner jag mej väldigt trygg med.Men en pedofil skulle inte kännas tryggt att ha inpå knuten. Du kanske är en som kan göra en sådan liknelse. Sköt du dina lekplatser så sköter jag mina vargar.

19. :-) Äntligen !

2010-08-05 00:50

Äntligen fick vi veta vilket förhållande SRF´s medlemmar har till vargen. Tack Britt Wennersten, du har förklarat allt. Den själsliga symbios som ni har med vargen är förstås värd att bevara. Nu förstår jag allt mycket bättre. Åh, vad lyckliga ni måste vara när ni delar den djupa spirituella samklangen med ert totemdjur. När ylandet genljuder genom universum är det som om Gud kliver in era bröst och ni förenas på samhörighetens altare.
Ja, jösses. Jag har förstås misstänkt att det var något som vi vanligt folk inte fattat, men när TE åker till Kolmården för att träffa de fina vargarna, så är det på ett mycket djupare plan än vi förstått, och när Ingvar mjukt tassar in till de snälla hägnvargarna så vibrerar luften av förståelse.
Stackars Kerstin som kämpar med sina argument överallt, precis överallt, det hade räckt Kerstin att du förklarat att ni och vargen liksom är ett, och när Miacis gör jämförelser med hundar och älgolyckor och gud vet vad, så är det för att förklara för oss korkskallar hur urbota dumma vi är som inte förstår. Men snälla ni, vi kan väl inte veta att ni har utomkroppsliga förbindelser med vargen, snälla ursäkta oss, vi är bara vanliga jägare och djurhållare, som trodde att nuet är det samma som livet.

18. stolt vargälskare

2010-08-05 00:49

Ni som klankar ner på min mamma ( britt wennersten ) klankar även ner på mig .. alla har rätt o tycka som dom vill , men våra djur har inte ens varit i närheten av o bli dödad av varg så vrf klanka ner på oss som älskar o skyddar dom ??

Calle S : vi e grymt trygga me vargarna hos oss men skulle nog inte känna samma trygghet om du va där ..

classe w : beskrev du just nu din egen kropp ?


17. Men nu har en del av er verkligen visat…..

2010-08-05 00:46

…..att ni varken kan läsa eller tyda de skrivna orden!
VAR har jag skrivit att det är OK att skjuta ko före kalv?????
Ska man hela tiden behöva skriva en bruksanvisning till er för hur text ska tolkas?
När jag frågade ”Vad är argumentet mot att inte skjuta bort älgkon före kalven”, så förväntade jag mig faktiskt ett svar som: Man skjuter inte bort föräldern ifrån en avkomma som ännu inte med säkerhet kan klara sig själv.
Liberg säger: ”Bedömningen bland de flesta experter, både här och utomlands, är att de är så pass rustade att de kan klara sig. Men det hela är omdiskuterat och vi kommer, om möjligt, att sätta sändare på alla valparna. Det är viktigt inför nästa år att veta hur det går för dem, säger Olof Liberg”
Han var alltså inte själv helt övertygad om att de kunde klara sig, och att de nu gjorde det kan mycket väl ha berott på den snörika vintern, som gjorde det lättare för vargarna att lyckas med jakt på t ex rådjur. Dessutom hade länsstyrelsens personal i princip daglig övervakning av ungvargarna.
Jag kan hålla med Fredde om att det är mycket svårt att skilja ut de vuxna från valpar under den här tiden på året – vilket även Liberg såg som ett dilemma - men i just det här fallet fanns det vittnen på att jaktlaget visste att det var just föräldraparet de hade i såtet, och ändå skjuter de båda djuren. Just den här tiden på året börjar brunsten, och föräldrar och valpar går mer sällan tillsammans.
Och du A.K.A.R du skriver själv: ”… du som kan läran så bra borde veta att i de flesta fall av djurens avkomma är beroende av modern fram tills nästa födsel sker.” och det är ju just det jag ville få fram.
Sedan tycker jag allt att det är en skillnad på att ha olika syn i sak, och att kalla någon för dum - dvs komma med personangrepp - för att man tycker annorlunda i sakfrågan. Det var alltså personangreppet jag tyckte var oförskämt av Calle – inte hans åsikter!

16. Trodde väl jag skulle locka fram Kerstin.

2010-08-05 00:45

Använder bara samma logik som Kerstin m.fl. Inga vargar har dödat en människa i Sverige efter 1821. Alltså är de ofarliga.
Varje år dör några människor av getingstick. Alltså är getingar farligare än vargar.
Att känna sig trygg när vargen stryker förbi är så urbota dumt att man måste ta till drastiska liknelser.
Sen Kerstin försöker du få mig personligen rädd för vargen. Det är jag inte. Men när man läst vad historiker, inte vargvurmande forskare, har redovisat under århundraden är man dum om man inte ser faran med skyddade vargar i befolkade trakter. Erfarenheterna från Ryssland, Finland, Italien, Indien, Frankrike med flera är entydiga. Varg och människor kan inte tryggt samexistera.

15. Calle S tycker alltså att

2010-08-04 17:49

vi bör oroa oss mer för rovdjuren än för såna som Anders Ekholm, eftersom ju enligt Calle har dödats fler barn av rovdjur än av pedofiler.
Och Calle har väl som VANLIGT ingen dokumentation för sina, ska vi säga, mycket udda påståenden!

14. KERSTIN FREDIN?

2010-08-04 17:48

Nu är du i farten igen, först vill jag nog till 100% påstå att Calle kan och vet betydligt mer om varg och dess vanor och levnad än dig! Dina egna motsägande uppgifter löser av varandra, så går det ett tag och så finns det på prent att det du påstår i någon kommentar har varit totalt fel! Bara höra att vissa känner sig beskyddade av vargen säger sig självt vilket förnuft som finns bakom den tanken och genast så hakar du på, vad vet du om PEDOFILER OCH VARGENS tankar att se på de offer som de spanar in, har du även kunskap om detta också? Långt in på 50 talet var det kalvförbud och kon skulle skjutas men inte kalven, även då som nu var de så kallade lärda överhuvuderna i maktposition svåra att övertyga att det var helt galet tänkt och sent om sider slog de sina kloka huvuden ihop och kom fram till att vi på markplanet alltså jägarna hade rätt, därefter så som många här säger att alltid kalven först. Du talar också om att skjuta bort älgkon från kalven oavsett så på vilken tid det är så får den svårt att klara sig själv, du som kan läran så bra borde veta att i de flesta fall av djurens avkomma är beroende av modern fram tills nästa födsel sker. Jag har nu kunnat granska under denna vinter ett sådant fall som att kon blev skjuten under höstens jakt och den kalven lever nu, MEN den är så liten och ser ut som en miniatyr älg eller en kalv född i mars månad. Slutligen Kerstin Frendin du uttalar ordet oförskämd för att någon har en annan åsikt och gör liknelser, detta är väl något du själv borde tänka på i dina kommentarer, men det är som i talesättet "man ser sin nästas bjälke i dennes ögon, men man ser inte sina egna"!

13. Fredin

2010-08-04 17:47

nu er du da havarerat. Du och dina vennar råbte høglyt om vilkan katastrof det var, at alfadjuren blev skjutat? Nu finns pløtlig kanske ingon egontlige alfadjur længere(dit svar i næste tråd).Nu tyckas du inte det er en katastof om koen skjutis føre kalven? Hur er du på vej? Och du skyllar du igjen på djuragaren som inte stængslat ordentlig!Har du egontlig nogon kunnighet om varg och andra rovdjur? Manglar andra svar fra dig på andra frågor(hur går det met EU-habitatdirektivet?)Nej du er på barrikaden nu, da problemet er så næra du och dina och varje dag forlorar ni stød,for varje vargangreb.

12. det är då en evig tur

2010-08-04 15:34

att vi fick varg,våra klövviltstammar har levt i obalans mellan 1880 till år 2000 ungefär..jag har till och från funderat i omgångar på vad det är för balans AA mfl skriver om,kan ni berätta..

11. Kerstin

2010-08-04 15:33

Kunde man skilja mellan unga vargar och vuxna vargar skulle vi antagligen ha den begränsningen i jakten. Nu är det i praktiken omöjligt att skilja ut vuxna djur från "vuxna" valpar. I älgen fall är detta tämligen enkelt därför gör vi också valet att alltid fälla kalv före ko. Men Kenneth har ju rätt i att problemen med att skjuta även rivirpar löser sig tämligen snabbt i naturen.

10. Kerstin!

2010-08-04 14:41

Du är verkligen inte så nogräknad med dina uttryck. "Kan klara sig" är definitivt inte samma sak som "klarar sig" eller för den delen "förväntas klara sig".

Kvartal 1 är det svåraste kvartalet för en älgkalv. Det är då som snön är som djupast och kylan som hårdast.

I fallet Amungen hade Liberg och Co sagt från början att valparna skulle klara sig fint utan föräldradjuren, vilket personer i ditt stall högljutt ville protestera emot. Nu ser vi att Liberg hade rätt och belackarna fel.

Att Britt tror sig vara övervakad av vargen och att den beskyddar henne är verkligen helt snurrigt. Du Kerstin som säkert också tror dig ha en sinnlig kommunikation med vargen kan väl förklara för oss ovetande om hur det fungerar och exakt vad vargen skyddar er emot? Vilka fasor skulle ni ha drabbats av om ni inte haft vargen som er beskyddare? När ni sedan berättat detta har vi fina exempel att nyttja som slagträ nästa gång det ylas högljutt om bröderna Grimm och rödluvan och vargen.

9. Oj,oj Fredin !!

2010-08-04 14:41

Du har i olika inlägg framhävt dej som en jägare av stora format.Jag är ingen jägare men så mycket vet jag att ingen seriös sådan skjuter bort mamman så länge de går tillsammans.Har aldrig hört någon älgjägare som gjort så.Alltid kalven först!!Ditt argument om att kalven klarar sig stämmer säkert,men riktiga jägare gör inte så.Ofta har jaktlag också koförbud så sent på året p.g.a.en betäckt ko gått så länge dräktiga,men du verkar ha erfarenhet av annat.K.Eriksson vet nog vad han pratar om

8. Kenneth Erikson!

2010-08-04 13:28

Vad är argumentet mot att inte skjuta bort älgkon före kalven i januari?
Även älgkalvar kan klara sig utan mödrar vid den tiden, i alla fall om de fötts under normal tid året innan.

7. Britt..?

2010-08-04 13:27

HUR - och varför - skyddar vargar dig? Kryper du på alla fyra? Är du hårig all over? Ylar du i nattens mörker? Vad är du för märklig varelse?

6. Calle!

2010-08-04 13:27

Du är bra oförskämd som påstår att någon är dum bara för att de inte har samma fobier som du själv. Britt Wennersten är absolut inte ensam om att känna nöje av att veta att vargen finns i deras närhet. Har man lite mer komplett kunskap om vargar – än den ensidigt negativa bild du har – så kan man säkert också förutse om något negativt är på väg att hända.

Jag märker att du inte har förmåga att fatta detta, eftersom motståndet från din sida att försöka förstå dom som inte är lika rädda och fobiska som du själv, är så otroligt kompakt!

Eftersom du jämför vargen med pedofiler, så finns det en klar fördel med vargen! De flesta kan omgående skilja en varg från något annat, men vem kan urskilja en pedofil från de män som vistas runt barnen? Inte ens barnets egen förälder kan uteslutas. Om barn sedan har dödats av pedofiler i Sverige, vet jag inte, men i utlandet har det hänt de mest fruktansvärda saker just i samband med pedofili – bra mycket oftare, och bra mycket mer än att barn har blivit dödade av vargar eller andra rovdjur under samma tidsperiod.

5. Vi är många som vill ha varg i Sverige

2010-08-04 13:27

Underbart..varg behövs för balansen i naturen!

4. Britt, är du dum, eller?

2010-08-04 11:55

Du har samma trygghet med vargar som stryker förbi och kollar er som en pedofil som tittar på dina barn vid gungställningen.
Det är fler människor dödade av rovdjur i Sverige än barn av pedofiler.

3. Amungereviret

2010-08-04 11:20

Vad lycklig jag blir. Har sett en del spår men va inte säker. Nu är jag riktigt nöjd och hoppas att dessa vargar ej behöver sätta livet till. Jag behöver ha deras beskydd. Dom kollar in mej och mina djur när dom tar sin runda. Det känns tryggt. Det är en underbar ära att få leva i närheten av dessa djur.

2. Skattepengar

2010-08-04 09:19

Myndigheterna har mycket "att stå i" och skattebetalarna betalar.
Det är ju ett väldigt viktigt arbete för Sverige och svenskarna

1. Ännu ett i mängden av...

2010-08-04 09:19

...argument som vargklubbarna använt sig av efter licensjakten på varg, faller, liksom deras övriga argument, ihop som ett korthus .

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB