• Pinewood

Varghybrid fick sändarhalsband

AktuelltPublicerad: 2014-03-11 09:49

2010 sköts en varghybrid i Finland som bar ett sändarhalsband. Forskarnas sändarmärkta ”varg”, som kallades Ransu, visade sig vara en varghybrid.
Misstänkta för illegal vargjakt i Perho hävdar att de i själva verket skjutit tre varghybrider. De stöder sig på utlåtanden från ryska forskare.
Problemet med varghybrider i Finland ska snart även behandlas i riksdagen. Finlands viltlagstiftning gäller inte korsningar mellan hund och varg. Nu föreslås lagändringar som förbjuder varghybrider i privat ägo och gör det enklare att jaga vilda varghybrider.

I Finlans viltlagstiftning finns inget om varghundar, trots att korsningarna blivit allt vanligare i Finland och varghybrider även fortsätter komma in över gränsen.

Den oklara situationen har gjort att det gått långsamt att vidta åtgärder

I EU-kommissionens dokument förutsätts att korsningar av varg och hund, samt vildhundar, skall avlägsnas omedelbart från naturen.

I den finska jaktlagen definieras vilt och icke fredade djur. När det till exempel gäller att skjuta förvildade katter tillämpas paragrafen om icke fredade djur.

Till jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen överlämnades den 25 februari en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Reijo Hongisto i Sannfinländarna.


Begär besked om varghybriderna
Han begär åtgärder av regeringen när det gäller varghybriderna.

Svaret skall ges inom de närmaste veckorna.

EU har mer fokus på att stoppa invasiva arter som tvättbjörn och mårdhund, som det larmas om allt oftare även i Sverige.

De invasiva främmande arterna utgör redan ett väsentligt hot. Skadorna från tvättbjörnar och andra arter har uppskattats till 12,5 miljarder euro inom EU-området.

Förra året tillsattes en delegation i Finland för att motverka hoten från främmande djurarter.

I delegationens strategiarbete har det konstateras att den nuvarande viltlagstiftningen inte tar upp förvildade korsningar som påträffas i naturen.

Nu föreslås det att lagstiftningen ändras så att myndigheterna får befogenheter att lättare bevilja tillstånd att skjuta bort till exempel varghundar.


Saknar förbud för varghybrider
I Finland saknas också förbud mot import, innehav eller försäljning av varghybrider.

Från och med 2003 är det förbjudet i Sverige att ha eller försöka sälja varghybrider.

Enligt definitionen i Sverige är en hybrid avkomman i första till och med fjärde generationen efter en korsning mellan varg och hund.

I Finland finns det nu planer på att ha ett liknande förbud som gäller hundar med vargblod fyra generationer bakåt.

Trots fler påstötningar från Jakt & Jägare har inte Naturvårdsverket i Sverige velat redovisa om det finns garantier för att samma regler gäller både för vilda ”vargar” och de djur som hunduppfödare säljer som varghybrider – det vill säga att genetiken ska undersökas fyra generationer bakåt.


Junseletiken endast testad för två generationer
I Sverige är det flera som hävdar att den gulfärgade flyttvargstiken i Junsele är en typisk varghybrid.

Genetikern Mikael Åkesson på Grimsö forskningsstation har kontrollerat Junseletiken, som utsattes för flera flyttförsök, innan hon gick tillbaka till renskötselområdet.

Jakt & Jägare har tidigare frågat om testerna av Junseletiken. Mikael Åkesson har då berättat att testerna visar att det inte är en hybrid i första eller andra generationen.

Längre tillbaka än så sträcker sig inte den test som gjorts.

Efter ytterligare frågor från Jakt & Jägare har inte den ansvarige varggenetikern på Grimsö forskningsstation velat redovisa materialet som skulle visa att det inte finns varghybrider i Sverige.


Stoppat vargimport från Baltikum
Naturvårdsverket har dock stoppat alla planer på att ta in importvargar till Sverige från Baltikum, just för att där finns för många varghybrider.

Däremot ses invandring av varg över finska gränsen till Sverige som önskvärd för att förnya vargstammen i Sverige.

Men det finns flera exempel på varghybrider även i Finland.

En varghundskull avlivades i Parkano, Satakunta, i januari 2010. I trakten finns även färska iakttagelser av misstänkta varghybrider.

Men varghybriderna i Parkano är inte unika.

I Vuosanka parade sig en vargtik med en varghundshanne 2009.

Varghybriden Ransu från Kainuu i Kuhmoområdet, som har Finlands tätaste vargstam. Finlands viltcentral satte ett sändarhalsband på Ransu eftersom han sågs som varg. Men efter att Ransu skjutits 2010 avslöjades att han var en hybrid.

Kallades Ransu av vargforskarna
Denna hanne kallades Ransu av vargforskarna från Finlands viltcentral.

Ransu märktes med ett sändarhalsband, men sköts 2010.

Den undersökning som gjordes efter att Ransu skjutits visar att det i själva verket var en varghybrid.

2010 kom bekräftelsen från Jouni Aspi på Uleåborgs universitet.

Ransu var inte första generationens varghybrid, men hade inslag av hund som troligen fanns två generationer tillbaka eller längre bort.

Redan 2009 varnade flera i Kuhmoområdet om att flocken med Ransu hade flera tecken på att bestå av hybridvarger.

”Vargflocken” där Ransu ingick tog många hundar i trakten.

En ”vargindivid” i Suomussalmi konstaterades 2008 vara en hund.

I Juva, nära St Michel, sköts korsningar 2005 och 2012.


Vargtik i vildhundsflock
I början av 90-talet dök en vargtik upp i en vildhundsflock, som rörde sig i området Perho-Kivijärvi-Karstula. Vargtiken fick valpar.

Från Satakunta finns också uppgifter om vildhundsflockar där det kan finnas varghybrider.

Nu behandlas det första rättsfallet i Finland där misstänkta för illegal vargjakt försvarar sig med att de i själva verket fällt varghybrider, som inte ska ses som skyddsvärda.

Varghybrid från Perho. Korsningen mellan hund och varg är från mitten av 90-talet i mellersta Österbotten. Djuret sköts bort från en flock med tillstånd av myndigheterna. Korsningskännetecken är bland annat ringsvans med vita tofsar samt pälsens färg.

Misstänkte begärde fram prover
Åtalet gäller händelser i Perho i januari 2013, då det sköts tre vargar i en flock på fem.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet hade som avsikt att sätta sändarhalsband på flocken under sommaren 2013.

De misstänkta i Perhofallet bad via advokat att få ut prover från polisen för att göra en fristående undersökning av de skjutna vargarna.

De misstänkta ville ha en genetisk undersökning som är oberoende av de finländska aktörer som nu jobbar med vargforskning.


Släktingar till 90-talets hybrider
Nu hävdar försvarssidan att besked från Vavilov-institutet i Moskva visar att de skjutna vargarna i Perho är släktingar till de varghybrider som sköts i början av 90-talet.

Bakom detta står den pensionerade forskaren Kaarlo Nygren. Han såg till att proverna från de skjutna ”vargarna” i Perho jämfördes med prover från de hybrider som sköts tidigare.

I jämförelsematerialet fanns även frysta prover från ”vargen” Auli.

Tiken Auli fick ett sändarhalsband 2011 i Pöytyä i västra Finland.

Alfatiken Auli sköts i januari 2012.

Hon hade fött sju valpar enligt undersökningen av livmodern.


Auli ses som hund av ryska forskare
Både Jouni Aspi på Uleåborgs universitet och Finlands viltcentral vidhåller att Auli var en varg. Men för cirka en vecka sedan kom ett annat utlåtande från Ryssland.

Auli var en hund, enligt ryska forskare.

Undersökningen gjordes på Vavilov-institutet vid Rysslands vetenskapsakademi.

Institutet är det största i världen och Rysslands mest välkända när det gäller vargforskning.

Enligt de preliminära uppgifterna om undersökningen definierar de ryska genetikerna Auli som hund och ”Perhovargarna” som hybrider.

I Perho fanns det iakttagelser av misstänkta korsningar mellan hund och varg under hela 1990-talet. I flocken fälldes vintern 1994 tre hybrider och en eventuell varg.

För resten av flocken gavs ingen dispens för jakt.

De tre djur i Perho som sköts för drygt ett år sedan blir nu en fråga för domstolen.

Var det vargar eller hybrider?

Och i riksdagen måste den ansvarige ministern svara på frågan hur Finland egentligen ska hantera sina varghybrider.

Tiken Auli har slående likheter med flyttvargstiken i Junsele. Auli är en varg vidhåller Uleåborgs universitet och Finlands viltcentral. Det är en hund, påstår ryska forskare på Vavilov-institutet vid Rysslands vetenskapsakademi. Ryssarna har fått prover från Auli i samband med en rättslig prövning av illegal vargjakt i Finland, där de misstänkta hävdar att de skjutit varghybrider.

Kuhmo-hybriden Ransu hade ljusa klor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

40. Helt fantastiskt

2014-03-18 13:32

Den som försett detta djur med en pejl i tron att det är en varg kan absolut inte vara vid sina sinnens fulla bruk.

39. #38 - 981L

2014-03-17 14:00

Vi är helt överens, Vi har ett jättestort informationsproblem!
Det är bara att konstatera att vargvärnarna har ett enormt informationsövertag. De har har med sina enorma penningresurser i princip skaffat sig ett informationsmonopol. De resurser, som samerna, jägarna och landsbygdsbefolkningen m fl har till förfogande är som en spott i havet jämfört med de resurser, som WWF, SNF m fl har till förfogande. Dessa ekonomiskt mycket starka organisationer får till och med stöd av statliga institutioner (ex vis Naturvårdsverket) för att driva och propagera för sitt ogenomtänkta projekt! Helt obegripligt!
Att inte rikstidningarna och riksmedia genomskådat "den stora blåsningen" av de svenska politikerna och den svenska allmänheten är obegripligt. Att media inte begriper att de är duperade och utnyttjade och att de går en sekteristisk grupps ärenden är mer än förvånande. Speciellt som målet med f a återintroduktionen av varg blir alltmer luddigt och att de negativa konsekvenserna av hittills förd rovdjurspolitik blir allt mer uppenbara. Att inte ens vissa höga jurister ser vad, som är på gång är mer än skrämmande!

38. Åke Edlund - de visste inte och de begriper inte vad de gör

2014-03-17 10:15

Åke Edlund beskriver koncist ett av de stora problemen i svensk rovdjurspolitik, citat: ”Jag tror inte … våra politiker skulle fatta ett beslut som, om de visste det, skulle resultera i att vi får vilda varghundar i våra skogar. ... skulle ta död på samekulturen och resultera till en snabbare avfolkning och igenväxning av landsbygden.”
Jag håller helt med Åke Edlund, jag tror heller inte att våra valda riksdagsledamöter med flit och vilja avlar fram vilda varghundar, tar död på renskötsel och övrig matproduktion inklusive jakt i skogsbygderna etc. Nyckeln till att förstå detta obegripliga som händer med svensk landsbygd ligger i meningen, citat:”... om de visste det ...”. Nej, tyvärr var det och är det så: Riksdagsledamöterna begrep uppenbart inte vad de beslutade – eller ännu värre: De tänkte inte ens efter; de röstade så som deras partiledare gav order om. Jag misstänker att ledamöterna inte orkade läsa och förstå propositionerna och utredningarna. För hade våra då valda ledamöter verkligen läst och förstått, då hade de protesterat i kammaren mot alla felaktigheter och dumheter och desinformation som dessa propositioner och utredningar var fulla av. Hade ledamöterna förstått konsekvenserna så hade de aldrig röstat genom lagarna från bland annat 2001, 2009 och 2013 - och uppfyllt sitt åtagande mot sina väljare och gett något tillbaka för sin höga lön. Jag undantar då Miljöpartiet och Vänsterpartiet, därför att dessa partier är extremister och sätter en varg betydligt högre än en hel bygd.
Tony Håkansson skrev i Dalajägaren 1974, citat: ”Naturvårdsverket, experter och fältarbetare skall föra Projekt Varg i land”.
För att Projekt Varg skall ”föras i land” behövs lagstiftning så att vargstammen kan växa och breda ut sig obehindrat och få fri väg till finska gräsen. Precis detta är på väg att uppnås genom Riksdagens beslut om:
- illegalt dödande av varg kan straffas med uppåt fyra års fängelse
- renbeteslandet ingår i vargens ”naturliga” utbredningsområde
- staten betalar en sameby 500000 kr per "vargföryngring" etc.
- fängelsestraff för förberedelse till jaktbrott
Ty dessa beslut leder ofrånkomligen till att:
- vargbastarderna ökar tills födan tar slut
- renskötsel blir omöjlig och därmed utrotas den samiska kulturen
- tamrenar ersätts med migrerande vildren som blir vargföda
- vargkorridoren till Finland/Ryssland blir verklighet
- skogsbygderna avfolkas; åkrar, ängar och betesmarker gror igen
Inom tio år kommer vargbastarderna att nå sitt biologiska tak och därmed kan vi konstatera att Naturvårdsverket, statligt anställda biologer och statligt anställda naturbevakare har genomfört Projekt Varg helt enligt de ursprungliga planerna. Och det utan att politikerna förstått vad de själva har gjort. Många börjar nu frukta utvecklingen, men ingen vet hur de skall förhindra denna annalkande katastrof. Politikerna har absolut ingen aning om hur vargbastardernas tillväxt skall stoppas. Därför förnekar de problemen, men att inte vilja veta fråntar dem inte ansvar.

37. #35 - eller de goda kaskadeffekterna av 100 svenska år utan varg?

2014-03-15 11:57

The First International Conference on the Conservation of the Wolf, även kallat ”Vargmötet”, hölls i Stockholm 5-6 september 1973. IUCN hade en Survival Service Commission med en Wolf Specialist Group där dr. Pimlott var ordförande. Dr. Pimlott höll ett anförande ”THE WOLF IN EUROPE IN 1973” där han angav att vargen i Norge, Sverige och Finland var ”virtually extinct”, Pimlott sade också att enda sättet att återfå en vargstam i dessa länder (eventuellt med undantag för Finland) var genom ett avelsprogram med vargar i fångenskap. Pimlott föreslog byggandet av flera stora inplanteringshägn (minst 1000 ha), där vargvalparna skulle få lära sig att jaga innan de släpptes. I Dalarnas Jaktvårdsförbunds årsbok 1974 har Tony Håkansson skrivit en artikel, ”Skall vargen inhägnas”, där han sammanställt redovisar fakta från ”Vargmötet”. Håkansson börjar artikeln med mötets konklusion, citat: ”Vill vi i framtiden se varg i våra svenska marker måste djur inplanteras!” Därefter redovisar Håkansson att som ett led i Projekt Varg måste stora hägn byggas som en sluss till friheten för avelsprogrammets vargvalpar. Håkansson refererar till ”Vargmötet” där B. Haglund framfört att det är angeläget att människor får reda på att vargen är oförarglig men viktig. Slutligen summerar Håkansson från ”Vargmötet” att det är Naturvårdsverket, experter och fältarbetare som slutligen skall föra Naturskyddsföreningens ”Projekt Varg” i land. Håkansson uppger att det behövs 80000 kronor under projektets första år, samt Rovdjurfondens postgirokonto, gåvor skall märkas ”Projekt Varg”. Undrar om projektet fick stora belopp från Dalajägarna?
Vad som nu 2014 återstår för att ”föra Projekt Varg i land” är att öppna upp även norra rovdjursförvaltningsområdet för vargrevir. Nödvändig lagstiftning är på plats genom att riksdagen den 10 december 2013 godkände regeringens lagförslag ”En hållbar rovdjurspolitik”, samt att inget tak finns för antal vargar och att det införts lag om ersättning till samebyar, bland annat för vargrevir och för stationära eller tillfälliga vargar i renbetesområdena. Nästa steg är att renskötseln plågas till döds, därmed förvildas tamrenarna, och blir vargföda; då först kan projektets svenska bastarder äntligen få kontakt med den ryska vargpopulationen, och kanske åter bli vargar. Och de svenska biologerna kan enade fira tillsammans. Ingen synes heller behöva tvivla på att Naturvårdsverket än i dag har klart för sig att det är de som skall föra Projekt Varg i land. Naturvårdsverket vet vilken sida i vargkriget de skall stödja; med pengar, och annars på alla tänkbara sätt och vis.
På sidan 57 i årsboken finns en artikel av Lars Wilhelmsson angående att mårdhund siktats i Grangärdesskogarna. Artikeln avslutas med, citat: ”Skulle vår viltfauna utökas med mårdhunden vore det mycket glädjande då den icke tycks göra någon större skada på övrigt vilt och dessutom är mycket vacker.”

36. #34

2014-03-15 11:56

Det finns säkert några biologer, som tycker att man kan offra samekulturen och offra landsbygden för att de skall få sina ide'er om nya biotoper genomförda.
Jag tror också att det finns biologer, som tycker att man gott kan bygga upp "vargstam" i Sverige med hjälp av hybrider.
Men....
På vargvärnarsidan finns även väldigt många andra grupper, som har helt andra agendor och målsättningar än de två grupperna ovan. Det finns säkert totalt ett tiotal olika grupper, vars intressen, åsikter och agendor delvis står helt i strid mot varandra.
Utan att sortera i denna röra av ofta kvasivetenskapliga, delvis sekteristiska och i bland oerhört naiva åsikter går det inte att formulera en målsättning med rovdjurspolitiken. Och utan en tydlig och realistisk målsättning går det inte heller göra några förvaltningsplaner.
Så jag kommer tillbaks till mitt gamla krav om att det är helt nödvändigt med en seriös MKB, där konsekvenserna av alla olika målsättningar med rovdjurspolitiken noggrant utreds, innan man fattar beslut om kommande rovdjurspolitik. Och då skall naturligtvis även de förslag, som Du och jag tycker är befängda, få en ärlig chans. Och i MKB:n skall alla konsekvenser för miljö, ekonomi, kultur, näringsverksamhet, demografi mm noggrant redovisas för varje målsättning. Kort sagt en vanlig MKB .
Eftersom "Projekt Varg" är det i särklass mest miljöpåverkande projektet någonsin i Sverige blir en sådan MKB säkert ganska omfattande. Men utan ett bra beslutsunderlag fattar man aldrig bra beslut. Så den måste bara till!
Och här kommer jag till min invändning mot ditt inlägg. Jag tror inte ett ögonblick på att majoriteten av våra politiker skulle fatta ett beslut som, om de visste det, skulle resultera i att vi får vilda varghundar i våra skogar.
Jag tror inte heller att politikerna skulle ställa upp på ett beslut som. om de visste det, skulle ta död på samekulturen och resultera till en snabbare avfolkning och igenväxning av landsbygden.
Som i Thomas Quick-fallet har hela Sverige blivit duperade av sekterister. Domstolarna, juristerna och poliserna fattade aldrig att de blivit lurade och tog därför felaktiga beslut. Gång på gång!

35. #34. Varför inte...

2014-03-14 16:05

...använda den av betraktarsidan så ofta omtalade försiktighetsprinsipen när det gäller ett så oförutsägbart storskaligt experiment som "rewilding"?
Det är ju bara att sända alla forskare till det område som redan håller på att "Rewild'as" och där befolkningen redan (frivilligt?) evakuerats.
Jag menar givetvis det, för människor, stängda området runt kärnkraftverket i Tjernobyl som gick i luften 1986. Det experimentet har pågått i snart 30 år och erfarenheter därifrån borde kunna användas också i ett skandinaviskt perspektiv eftersom djurliv och klimat inte skiljer speciellt mycket. Låt dem forska på "trophic cascade effects" och annat fint i ytterliggare 30-50 år. Visar det sig att ekonomin och den biologiska mångfalden blomstrar ikapp i området när naturen fått sköta sig själv ett tag är det ju bara att överföra kunskapen till svensk glesbygdsförvaltning....
(allvarligt menat, men med en gnutta ironi)

34. #33, Åke Edlund - tyvärr kommer mardrömmen att bli sann

2014-03-14 11:23

Kort sammanfattat, ”Linje #1” företräds huvudsakligen av biologer vid Stockholms Universitet och ”Linje #2” företräds huvudsakligen av biologer vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Alla har de sin svans av sympatisörer. Politikerna arbetar enligt #1, dvs. renbeteslandet skall besättas med vargrevir för att skapa den av biologerna hett önskade ”vargkorridoren” fram till finska gränsen. Det är klart uttalat i höstens lagstiftning att vargens ”naturliga” utbredningsområde är hela Sverige utom Gotland och högfjällen, dvs. enligt lag anses renbetesområden ingå i vargens ”naturliga utbredningsområde”! Pinsamt nog har en hög företrädare för Jägareförbundet anslutit sig till denna åsikt. För att på ett smidigt sätt få fart på vargetableringen i renbetet så betalar staten renägarna för att hysa varg bland renar, enligt sidan 55 i Rovdjursutredningen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/36/09/2ed67346.pdf så betalas för vargrevir inom en samebys betesområde 500 000 kronor, ensamma stationära vargar ersätts med 80 000 kronor och strövargar betingar 35 000 kronor. På sikt hoppas politiker och biologer att pengarna skall ha så stor dragningskraft att renbeteslandet blir nerlusat med vargrevir och renskötseln tvingas upphöra - och därmed förstås även ersättningarna. Budet kommer att ”sockras” med oändliga svårigheter att få avliva varg bland renarna. Något som vi fått se många exempel på, och fler lär komma. Detta sker i medveten avsikt att utrota svensk renskötsel och öppna för vargrevir i hela norra Sverige som därmed får utgöra den så kallade "vargkorridoren". Någon annan tolkning kan jag inte se är möjlig.
Lantbruksuniversitetets biologer arbetar enligt #2 och vill fortsätta pyssla om den vargstam som de genom Projekt Varg med stor möda och stort besvär har lyckats etablera i mellansvenska skogsbygder. De är nöjda med sina vargar som de har fullt arbete med att följa gps-spårlöpor, fånga vargarna för att väga och mäta och medicinera dem osv. Inavel är inget problem, det fixas lätt med lite hundblod - tillväxten slår ju alla förväntningar. Överhuvudtaget tror jag dessa biologer ser enbart fördelar med lite hundblod; hundblodet kan tänkas ge lite mindre härdiga och mer småväxta vargar, vilket är av godo och inte bastarderna till nackdel: De skall ju leva nära människor och livnära sig på älgkalvar, hjortar, rådjur, får, kor, hundar och katter etc. Sen blir det vetenskapligt mycket arbete med att studera utvecklingen av en ny ras, den mellansvenske skogshunden, eller kanske svensk normalvarg? Det kommer att ge många avhandlingar. Men SLU-biologerna känner oro för att linje #1 tycks vara på väg att gå segrande ur vargstriden, varför de har agerat till försvar för den egna linjen och fått politikerna att svaja lite, bland annat skrev biologerna ett öppet brev till Naturvårdsverket, den verkliga adressen var självfallet Rosenbad, se http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2013/6/slu-forskare-270-vargar-racker/.
Men en sak förenar biologer från SLU, SU och politiker: Till de människor som drabbas av deras vargar tas inget hänsyn.
Du har helt rätt, Åke Edlund – anständighet har aldrig ingått i Projekt Varg - inte heller sunt förnuft. Och några hänsyn till allmänheten kunde inte märkas hos de biologer som 2012-04-11 talade om ”WOLF IN DENMARK – WHAT IS LIKELY TO HAPPEN?” Ja, nu vet vi vad som hände. I oktober 2013 kom det varg till Danmark! Biologerna borde satsa på karriärer som spåkärringar - de är ju helt oslagbara. En karta på lämpliga vargbiotoper i Danmark finns på sidan 11 i dokumentet: http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Documents/2012-07-16_Rewilding_proceedings.pdf
Och tro det eller ej, nog dök de danska vargarna upp på förutspådda platser.

33. #32

2014-03-13 17:43

Det Du skriver gör mig mörkrädd.

Alt 1 d v s att man medvetet skulle arbeta för att ta död på renskötseln och helst avfolka hela Norrland för att ge plats för vargar låter helt vansinnigt.

Alt 2 att medvetet tillåta hybridicering av den svenska vargpopulationen för att få större avelsbas för ett nytt frilevande och potent rovdjur (vild varghund) i de svenska skogarna låter lika befängt.

Har det stora vansinnet brutit ut bland ekosoferna och biologerna? Ligger det bara en minsta uns sanning i det Du befarar, har anständighetens gränser passerats med bred råge!

För en undersökande journalist ligger ett fält av okreverade nyhetsbomber fritt att avslöja. Det hela påminner om affären Thomas Quick, där en annan låtsasvetenskaplig sekt länge lyckades dupera såväl journalister som jurister med sina underliga ide'er och argument. Till dess att en riktig (äkta) journalist började rota i rötan!

32. Bastarder duger nog tills EU bekämpat renskötseln

2014-03-13 13:25

Sedan länge har man känt till problemet med att bevara ekosystem inte i sig innebär att ekosystemets arter bevaras. Många biologer har påtalat att det är nödvändigt att skydd för arter också måste inkludera skydd för arternas genpooler. Det är ett betydligt mer omfattande åtagande som kan motivera ännu större uppoffringar av allmänheten. Det är exempelvis motivet till varför biologerna slåss för att utradera svensk/finsk renskötsel; skall de svenska vargarna bli och förbli tillräckligt rasrena vargar så krävs ett genflöde i båda riktningarna, till och från Ryssland. Och då kan man inte ha stora områden med tamren, utan vad som behövs är att hela norra Sverige och Finland är besatt med vargrevir som lever på vildren. Rewilding Europe planerar för stora frilevande flockar av migrerande renar som skall tjäna som vargmat. Men vad gäller varg i befolkade områden som Sverige så finns det en från detta tydligt avvikande åsikt, men sällan uttryckt, att lite inblandning av hund är av godo, det kan underlätta vargens anpassning till att leva nära människor och det motverkar inavel i små vargpopulationer och göra det möjligt att ha en nästan isolerad vargstam i mellersta och södra Sverige. Detta anses inte hota rasen Canis lupus lupus eftersom den är anpassad till att ta stora byten i områden med kallt klimat. Bastarder anses inte kunna överleva på egen hand i Sibirien och liknande områden, varför stora bytesdjur i kombination med ett extremt klimat antas kunna hålla rasen genetiskt ren. Biologerna lär därför snart komma upp med ett ”vetenskapligt” bevis för att i Sverige befintliga vargar skall betraktas som tillräckliga rasrena för att få fullt lagligt skydd enligt konventioner och direktiv, lika som nu. Biologer har makten och kriget mot renskötseln kommer därför att trappas upp till nya nivåer. Vill vi bevara jakten så måste vi bevara renskötseln.
Naturvårdsverket har skrivit en rapport som berör ämnet:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5786-2.pdf

31. Varför inte försöka korsa...

2014-03-13 11:49

...tvättbjörnar med varg??
Då skulle ju även tvättbjörnarna klassas som skyddsvärda vargar :)

30. EU:s habitatdirektivet

2014-03-13 10:12

I EU:s habitatdirektiv sägs i princip att man bör hysa ex.vis varg i områden där så är lämpligt.
Vargvärnarna menar att man då endast skall se till om habitatet är lämpligt för vargen som art, eller rättare sagt ras. D v s man skall negligera synpunkter, om det är olämpligt med varg i ett område av andra orsaker. En sådan hårddragen tolkning av direktivet är naturligtvis helt befängd.
Men även om man skulle acceptera vargvärnarnas ensidiga tolkning av habitatdirektivet är det inte speciellt svårt att föra i bevis att det är direkt olämpligt för gråvargen som ras att hysa den i Sverige.
Varför det är så framgår med all tydlighet i mitt tidigare inlägg #29. Genom att hysa varg i Sverige kommer den sibiriska den sibiriska gråvargens ursprungliga unika egenskaper att sakta men säkert att utplånas och vi skapar i stället en ny ras, den "fennoskandiska varghunden" . Och det kan väl knappast vara vad EU tänkte sig skulle ske, när man skrev direktivet.
Vore det inte lämpligt att för EU påpeka denna hittills förbisedda och oönskade konsekvens?

29. Hybridernas överlevnadsförmåga

2014-03-12 21:39

Möjligheten för hybrider att överleva i vilt tillstånd beror naturligtvis helt och hållet på vilken miljö de befinner sig i.

För att överleva i det inre av Sibirien måste djuren vara mycket kraftfulla, stora och smarta. Bytesdjuren är stora, bytesvilttätheten är låg, konkurrensen om födan är stenhård och klimatet är kallt. Det gör att vildhundar och hybrider har svårt att överleva där. Ev hybrider eller "svagämnen" i den ursprungliga rasen slås obarmhärtigt ut av Moder Natur. Endast de mest lämpade att bo där överlever. Allt enl Darwins läror.

I de miljöer som finns i Sverige kan ett pack Sibirian Huskeys eller en flock ryska Laikor däremot med lätthet överleva. Bytesdjuren Rådjur, renar, älgkalvar, älgfjolingar hundar, får m fl mindre djur skulle knappast klara sig mot sådana pack.
Av ovanstående inser man att i bebyggda uppodlade områden i inte allt för karga områden har hybriderna och svagämnena i ursprungsrasen mycket lättare att försörja sig.

Man inser då också, att genom återintroduktion av varg i sådana områden, kommer de ursprungliga unika rasegenskaperna hos den vilda sibiriska gråvargen att snabbt försvinna.
Man bevarar inte en ursprunglig ras, man raserar den ursprungliga rasen och ersätter den sakta men säkert med en ny ras. Vi kan kalla den för den fennoskandiska varghunden.

Dessa självklarheter diskuteras aldrig av vargvärnarna. Inte ens på vargsymposiet i Vålådalen tar man upp dessa effekter av experimentet "Projekt Varg".
Varför görs inte en konsekvensanalys (MKB) av Projekt Varg. I en sådan skulle ovan nämnda konsekvenser vara svåra att undanhålla.

Men det är klart: En riktig och allsidigt utförd MKB skulle ha dödförklarat hela projektet på ett tidigt stadium, och många, som i dag försörjs av projektet skulle ha blivit utan jobb. Det är nog den enkla skämmiga sanningen!

28. Hybrider

2014-03-12 21:38

Om det nu visar sig att det är hybrider i Finland lär nog de svenska vara det också, men de har väl haft flygbiljett eller simmat från Baltikum för det finns väl ingen möjlighet att de rymt !!! från djurparker?

27. schäfer!

2014-03-12 18:06

Har inte läst texten men tycker man ser direkt att den liknar en schäfer mer än varg, väldigt märkligt att dom inte anade att det kunde va en hybrid.

26. Dags att avsluta Projekt Varg - det är nu Projekt Hund

2014-03-12 14:40

I Schweiz hölls 1975 hölls the First International Conference on the Conservation of the Wolf. Då deltog även the Wolf Specialists Group och ett antal föredrag hölls angående bland annat vargens status i olika europeiska länder, länk http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/NS-SP-043.pdf. Redan året efter kom Projekt Varg med sin rapport, och det började dyka upp vargar i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Mats Segnestam, se http://www.jaktojagare.se/kronika/snf-chef-kopte-djurparksvargar, angav klart att syftet med Projekt Varg var att bevara renrasig varg, citat: ”The objective was to protect the nominate race, Canis lupus lupus.”
Men Projekt Varg fick sin början långt tidigare; på allvar började det med att IUCN:s Survival Service Commission 1970 bildade Wolf Specialist Group.
I Stockholm september 1973 under International Union of Game Biologists elfte kongress hölls ett möte där Projekt Varg fick fart.
På initiativ av Svenska Naturskyddsföreningen diskuterades under mötet möjligheterna att genomföra ett projekt för att rädda de sista resterna av något som kallades den Fennoskandinaviska" vargen. Projektet kallades Projekt Varg vars syfte var att skydda nominatrasen, Canis lupus lupus. Eftersom Projekt Varg hade ett uppenbart behov av nordiskt samarbete så hade SNF redan tidigare tagit kontakt med intressenter i Finland och Norge. Från dansk sida fanns ett uttryckt intresse av att delta i Projekt Varg (dröjde ett tag innan Danmark fick varg!). SNF beskrev för mötesdeltagarna översiktligt Projekt Varg, och under mötet bildades en arbetsgrupp med representanter för forskning, museer, Naturvårdsverket, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. Motsvarande arbetsgrupper bildades för projektets norska och finska del. Projekt Varg beslöts ledas av SNF i samarbete med svenska WWF. Projekt Varg blev på så vis en del av IUCN/WWF:s globala vargsatsning. Riktig fart hade Projekt Varg redan 1974, för då började Jägareförbundet att samla in pengar till ett utplanteringshägn för varg, http://www.jaktojagare.se/nar-jagare-skulle-betala-for-vargutplantering.
Dr. D.H. Pimlott var en nyckelfigur i arbetet med att plantera in varg i europeiska länder, han var även en ivrig predikant på temat att vargen var ofarlig. Jag tror att det idag knappast finns någon som bestrider att vargen återkom till Sverige genom utplantering, och att de vargar som nu finns till övervägande delen inte är av rasen Canis lupus lupus, utan är bastarder. Det är nödvändigt att såväl riksdag/regering som EU ingriper mot denna blodiga vargbastardfars som pågår. "Liten tuva stjälper ofta stort lass" är gammal visdom; en skakig Allians tål knappast små tuvor typ vargbastarder.
Även jättelass typ EU med flera punkterade hjul kan välta för mindre tuvor än tusentals vargbastarder i centrala Europa.

25. Det första som slår mig...

2014-03-12 14:20

...förutom att det liknar en schäfer är hur nedblodad hybriden är. Så mycket blod från en bedövningspil?? Vad gjorde forskarna med djuret egentligen? Det borde finnas ett protokoll från medföljande veterinär någonstans, kanske J&J kan luska fram det?

24. Att dom inte skickade bastarden till Sverige?

2014-03-12 10:58

Här hade den klassats som genetiskt viktig.
Hoppas att någon ställs till svars om det visar sig att Vargarna i Sverige inte är renrasiga. Men det kanske är svårt att konstatera efter många generationer med inavel?

23. Var finns vargkramarna nu?

2014-03-12 10:58

Inga kloka förklaringar kommer, brukar ju komma så säkert som Amen i Kyrkan annars men förmodligen har Dom inga?? Kanske Poletten äntligen har trillat ner!

22. Forskningspengar före sanning

2014-03-12 10:57

När Liberg kallade professor Grankvist och Nygren för gökar anade jag ugglor i mossen. 4 generationer är för att en hund skall klassas som hund. En varg skall ha 0 hundblod i sig

21. 12-Åke

2014-03-12 08:02

Det finns en utarbetad metod för att fastställa inblandning/eller ej av hunddna i vargdna. Metoden togs fram av professor Elmegrengrupp på SLU (Statens lantbruksuniversitet)i Uppsala och publicerades 2001. Tack vare denna metod kunde fastställas att den påkörda varghannen i Årjäng 1999 var en ren hybrid. Han var en av 5 syskon i en kull. Enligt obekräftade uppgifter har 2-möjligen 3 av syskon skjutits i Norge (lagligt!). Var den sista (möjligen 2) tog vägen förtäljer inte historien.
Elmegrens artikel går att få fram från SLU.

20. Sveriges vildhundar.

2014-03-12 08:01

Naturvårdsverket bör gå på skola och lära sig hur vilda vargar ser ut.
Sverige har fått ett nytt rovdjursvilt som man kan kalla vildhundar, vad det innebär för allmänheten får framtiden utvisa.

19. #14, Niina och efterhandskonstruktion

2014-03-12 08:01

Nja, Niina, jag vet inte säkert, men jag tvivlar så starkt att jag tror dig inte. Jag tror du försöker släta över en lapsus. Och gud verkar inte vara inblandad, snarare djävulen, ty jag har aldrig hört talas om att finska vargforskare har gett namn till varghundbastarder. Visserligen vet jag inte vad som var känt om djuret när det fick namnet Ransu, men brukligt är att namn tilldelas vargar. Är Ransu ett undantag så behövs ordentligt underlag för att göra det troligt. Ransu finns med i en föreläsning "Genetical methods in Wildlife Ecology" av Jouni Asp angående bland annat "Amount of genetic variation: Finnish wolf". Där framgår att Ransu är en bastard. Men då hade djuret redan fått namnet Ransu och uppenbart blivit betraktad som varande "finnish wolf".
Så länge det inte föreligger ovedersägliga vetenskapliga bevis för att vargarna i Sverige/Finland till övervägande delen är av rasen Canis lupus lupus så förhåller jag mig till vad som framkommit och betraktar vargarna i Sverige/Finland till övervägande delen som hundvargbastarder, och anser det inte är visat att det finns ett enda djur av rasen Canis lupus lupus i Sverige. Varför inte svenska regeringen låter undersöka saken är ett allt djupare mysterium. Sanningen är väl att föredra?

18. #15

2014-03-12 08:00

Det gläder mig att Du använder beteckningen ras om gråvargen (Canis Lupus Lupus).
Hunden har f. ö, som Du säkert vet, det latinska namnet Canis Lupus Familliaris.
Vanligen betraktas dessa två olika sorters hunddjur som underarter till arten varg (Canis Lupus). Obs arten heter varg och hunden klassas som en underart av varg.

Prärievargen (Coyoten med det latinska namnet Canis Latrans) är märkligt nog klassad som en egen art. Trots att även den kan para sig med varg (Canis Lupus) och får fertil avkomma! I USA har f.ö. under senare tid setts en tydlig ökning av antalet korsningar mellan coyote och varg (Se forskning gjord av Roland Kay, New York museum). Ökningarna har kommit efter det att man återintroducerat varg i USA. Man har i USA dessutom konstaterat en ökning av antalet vilda korsningar mellan varg och hund under senare tid.

Ovanstående visar att det är lättast att förstå hur de vargpopulationer, som återintroduceras i bebyggda områden kommer att utvecklas, om man betraktar hundar, gråvargar (och för den delen även alla andra vargsorter) som som olika raser av ett hunddjur. Hålles inte dessa raser strikt åtskilda, kommer de olika rasernas särskiljande egenskaper att suddas ut med tiden.
Valerius Geist har rätt, när han säger att det dummaste man kan göra, om man vill behålla gråvargen rasren, är att återintroducera gråvargen i bebyggda områden, där gråvarg och hund kan mötas.

Tilläggas kan att risken för en hybridicering är speciellt stor i områden, där det finns gott om vildhundar (ex vis i stora delar av Ryssland och i alla öststater). Där är det inte bara en risk, där är det ofrånkomligt.

17. Vålådalen.

2014-03-12 07:59

Här är ju ett ypperligt tillfälle att tillsammans - forskare och bevarare lösa "vargens gåta". Men det kanske är genant för svenska forskare att bli knäppta på näsan av expertis från vargens "hemland" Våra kramare vill kanske inte heller att sanningen ska komma i kapp dem! Hur som helst ska det bli spännande att höra kommentarerna från Vålådalen. Naturmorgon i P1 på lördag har lovat ett reportage därifrån. Det blir säkert som vanligt helst neutralt och opartiskt! Har någon hör något från symposiet?

16. hmm

2014-03-12 07:59

Ja junselevargen har även den ljusa klor

15. #13, Rosenbad är ett genetiskt reningsbad?

2014-03-11 17:29

Ja, Calle Seleborg. Den svenska rovdjursskandalen tycks aldrig ta slut - nya galenskaper dyker upp i en strid ström. Det gick snabbt att på miljövänsterns önskemål tillsätta en utredning om att försvåra och fördyra för laglydiga vapenägare. Men att tillsätta en utredning som belyser rovdjursskandalen verkar omöjligt. Hur kom vargbastarderna hit? Vilka är det som stått för bastardaveln? Vem tjänar stora pengar på vargcirkusen? Finns det överhuvudtaget något djur av rasen Canis lupus lupus i Sverige? Varför sätter inte regeringen in åtgärder för att avliva frilevande bastarder? Detta och en hoper andra frågor måste skyndsamt få svar. Jag förstår inte varför ministären Reinfeldt inte redan tagit tag i dessa frågor - ännu mindre förstår jag deras absoluta tystnad och förnekande av denna snabbt växande skandal. Men i skogen ynglar bastarderna av sig, och renrasiga lär de inte bli än på ett tag, men de blir snabbt fler. Om tre år är de dubbelt så många, om nio år är de åtta gånger så många. Var går gränsen?

14. Oh for god's sake

2014-03-11 17:28

First, sorry for the english.

Ransu was collared so it could be located after DNA tests were completed. After the test came back positive for hybridisation, Ransu and his mate were located by their collars, pups and Ransu were killed. Due the law the Games and Fisheries Research team could not put "Ransu" down when they first discovered it and had an suspection of his origins. They had to have black on white proof of his hybrid lineage, before they were able to remove it and it's offspring.

13. Reningsbadet vid Torne älv

2014-03-11 15:56

Det verkar ju som om Finland och gränstrakterna mot Ryssland är nedlusat med varghybrider. Enligt Skandulv finns det inga hybrider i Sverige. Och de svenska vargarna är de mest väldokumenterade i världen. Och eftersom alla forskarna hävdar att någon transport av vargar har inte skett utan alla har kommit tassande på egna ben måste Torne älv ha magiska krafter. I själva verket är det så att flera avhandlingar visar på att hybridisering är vanligt när vargar kommer ner i kulturbygder.

12. #4

2014-03-11 15:56

Att man valt fyra generationer som gräns tror jag beror på, att om en hund finns med i stamtavlan för en "varg" först fem generationer bakåt, är "hundgenerna så utspädda", att "vargen" i allt väsentligt ser ut som en varg och har en vargs egenskaper och därför kan klassas som en varg.
Eftersom genetikens "lagar" i mycket är uppbyggd på statistik och sannolikhetslära stämmer detta bara som princip. Vissa egenskaper hos ett avelsdjur (exempelvis en speciell färgteckning) kan ligga latent någon/några generationer, för att helt plötsligt poppa upp i en senare avkomma.
Sedan måste man ha klart för sig att DNA- analyser är mycket tillförlitliga, när man ska bestämma släktskapen mellan olika individer. Därför kan man med ganska stor säkerhet säga att vissa av de svenska "vargarna" är släkt med "vargar" i vissa ryska och finska populationer. Hur det är med renrasigheten i dessa ryska och finska populationer kan man däremot naturligtvis absolut inte uttala sig om vid en sådan jämförande analys.
I Norge, Finland, Ryssland, de baltiska staterna, Tyskland o s v söderut ned till Svarta havet har man konstaterat vilda varg/hundhybrider i skogarna. Det vore därför konstigt, om vi i Sverige inte också har sådana. Våra vargar har ju kommit därifrån
Eftersom hund och varg kan para sig med varandra och få fertil avkomma tillhör de definitionsmässigt samma djurart (Canis Lupus).
Allt tal om att med en svensk population vargar skulle rädda denna utrotningshotade art är därför kvalificerat nonsens. Det finns upp mot 200 000 vargar och några hundra miljoner hundar av denna art på jorden!
Professor emeritus Valerius Geist i Kanada , världens troligen mest namnkunnige vargforskare, säger med bestämdhet att det dummaste man kan göra, om man vill bevara vargstammen rasren är att återintroducera den i bebyggda områden.
Så frågan om vi skall ha varg i Sverige borde ändras till:
Skall vi verkligen i framtiden acceptera varghybrider i de svenska skogarna?

11. §16 Lagen om tillsyn av hundar och katter

2014-03-11 15:04

Nu borde man väl kunna tillämpa §16 i lagen om tillsyn av hundar och katter, eller?

10. Katastrof för alla värnare

2014-03-11 15:04

När det nu visar sig att det handlar om hybrider i Finland lär det ju med 100% sannolikhet visa sig att det är hybrider vi har även i Sverige.
Det blir ju rena katastrofen för alla som lever på att göra vargen till något gudomligt.
S k värnare, s k forskare, s k djurvänner m fl.
Nu står de där med brallorna runt fotknölarna.
Vad ska alla dessa kramare ta till nu då?

9. "Vargen" Ransu...

2014-03-11 14:33

...är identisk med många av vargarna vi har i Ludvika kommun. Det finns hur många bilder som helst som styrker detta faktum. Har inte dessa vargforskare gjort sej skyldiga till ett enormt artbrott nu så har aldrig ett artbrott blivit begånget.
Jag blir gärna med och lägger stordelen av mina inkomster på oberoende DNA-tester.

8. Jag vet inte...

2014-03-11 13:04

...vad som kommer att hända, men jag vet att solen inte går upp två gånger samma dag, för även om detta falsarium blir uppdagat kommer nog både statsmakterna och dess personal att gå i fria detta troliga hybridfiasko, därom råder inte ens sekunds tvekan. Så ruttet har detta ärendet blivit, det gäller att försöka sopa igen spåren som en billig såpa.

7. Men...

2014-03-11 13:03

Det behövs väl inga forskare elller DNA för att se vad detta är, det är ju en schäfer med kanske lite vargblod i sig! Är ju lika tydligt som att junseletiken är en hybrid!

6. Lik grannens schäfer

2014-03-11 12:34

"Vargen Ransu " är väldigt lik grannens schäfer.
Ska vi nu ha varg så se till att det verkligen är varg. Då kanske vi slipper ha dom springande inne i samhällen.

5. Bra idé med vargskit

2014-03-11 12:34

men låt Vavilov-institutet sköta analysarna. I alla fall inte Grimsö.
Jag är gärna med och pyntar in pengar vi kan nog få mängdrabatt på analyserna i Ryssland. Vargfakta eller Jägarna vore ett lämpligt organ för genomförandet.

4. Leta vargskit istället för rävskit?

2014-03-11 11:33

Hur mycket behövs det för att fastställa DNA fyra generationer bakåt? Om det räcker med avföringen av varg så borde bägge jägarorganisationerna göra gemensam sak och skapa en gemensam fond som bara skall kontrollera om det finns hund DNA fyra generationer bakåt. Jag skulle själv gärna bidra till en sådan fond och jag är övertygad om att mina jägarkollegor gör samma sak. Så fort något DNA visar att det är hund i ett revir så blir det ansökan om skyddsjakt enligt Bernkonventionen som Sverige skrivit under. Görs det här rätt borde det rimligtvis inte finnas möjlightet till överklagan eftersom det berör en invasiv art som inte är godkänd enligt art- och habitatdirektivet.

3. Testa

2014-03-11 11:32

Vi har samma sak skit i Sverige som i finland

2. Jag tror att...

2014-03-11 11:32

....framöver kommer våra s.k vargforskare i Sverige att få förklara vad det är för byrackor som springer runt i Sverige.
De lär nog svettas en hel del.
För vem vilka ska stå till svars för denna galenskap?
Dessa hybrider hör inte hemma i den svenska faunan och ska omedelbart avlivas.

1. Dette går rette veien.

2014-03-11 10:51

Nå hjelper det stadig på hva som virkelig kalles ulv. Snart kan hele denne såkallte stammen av hybrider fjernes og så får vi se om det kommer noen ulver etter det?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons