• Älgskadefondsföreningen

Vargimport rycker närmare

AktuelltPublicerad: 2010-04-08 13:34

Förutom att komma igång med länens viltförvaltningsdelegationer är den mest akuta frågan just nu att flytta in nya vargar. I slutet av oktober ska allt vara klart – helst tidigare när det gäller redan invandrade vargar.

Förstahandsalternativet – möjligen önskedrömmen – är att flytta redan invandrade vargar från Norrland till det mellansvenska vargområdet. Enligt vargforskarna på Grimsö skulle ett tillskott på ungefär en ny varg årligen ganska snabbt förbättra den genetiska statusen på vargstammen.
Allra helst vill man fånga redan invandrade vargar i Norrland och flytta ned dem till vargområdena i Mellansverige. Men det är inte troligt att det räcker, av två skäl:
* Regeringens mål att flytta maximalt 20 vargar på fem år är långt mer än de 17 vargar som man vet naturligt har korsat gränsen mot Finland under de senaste 30 åren.
* Förra året skedde ingen invandring alls, med ett undantag: En invandrare som Norge sköt vid skyddsjakt i vintras. Att invandringsförsöken minskat det senaste året beror sannolikt på minskad vargstam på den finska sidan, eventuellt på grund av den illegala jakten.

Var ska de hämtas?
Därför förbereds även import av varg. Mängder av myndigheter och forskare utreder nu olika aspekter kring vargimport, som blir allt mer komplicerad ju längre bort vargarna hämtas.
– Enklast är att flytta vargar inom landet. Men sedan tilltar riskerna och byråkratin ju längre bort vi kommer; Finland, Baltikum eller Ryssland, konstaterade Olof Liberg, koordinator för vargforskningsprojektet Skandulv.
Det är inte ens säkert att det är lämpligt att hämta vargar från Finland, vars vargpopulation också är en aning isolerad. Flera av de spontana invandringar till Sverige har nämligen varit just ryska vargar som passerat Finland på sin vandringsväg.

Finland för nära
Att hämta vargar från Ryssland – de byråkratiska problemen till trots – skulle betyda en ännu större genetisk skillnad (en ännu kraftigare "vitamininjektion") i den skandinaviska vargstammen.
Även Baltikum finns med som alternativ. Men då uppstår risken att föra in även den fruktade rävdvärgbandmasken, något som nämndes vid onsdagens seminarium. I Finland och Ryssland finns hundens dvärgbandmask, som inte anses lika farlig.

Släpps i sydöstra vargområdet
En annan kontroversiell fråga är var flyttade vargar ska släppas ut. Här pekar flera tecken i en bestämd riktning, nämligen mot den sydostliga delen av dagens vargområden – alltså i trakterna kring södra Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro län.
– Det kan vara olämpligt att släppa vargar i de vargtätaste områdena, samtidigt som det bör vara ett betryggande avstånd till renbetesområden och Norge, konstaterade Liberg, som bland annat pekade på erfarenheterna i USA, där flyttade vargar kunde vandra 20 mil innan de slutligen slogs sig ned.
– Det är mycket troligt att vi måste besöka USA och studera detta närmare. De kan det här, sa Liberg.

Ingen valpflytt
Olof Liberg avfärdade idén att hämta vargvalpar och låta dem adopteras av svenska vargpar. Att hitta ett givar- och mottagarpar exakt samtidigt, samt den korta tidsrymd man har att spela med, gör det i praktiken mycket svårgenomförbart. Dessutom uppträder en rad etiska problem. Vad gör man till exempel med mottagarparets valpar?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. Rätt Dalle, jag skrev fel.

2010-04-15 12:17

Jag ber om förlåtelse för detta. Vad jag skulle skrivit är: Jag har inte påstått att du påstått att Rumänien har en eftersträvansvärd rovdjurspolitik.
Jag ställde frågan i 27: ”Anser du t.ex. att Rumänien har en eftersträvansvärd rovdjurspolitik?”
Det besvarade du i 29 med: ”Var påstår jag att Rumänien har en "eftersträvansvärd rovdjurspolitik"?”
I 27 skrev jag: ”Anser du att det är en metod frihetskämpar använder, och ska använda?  ”
Det besvarade du nu i 33 med: ”Du beskriver dig själv (27) som en "frihetskämpe", för vad då?”
Du har svårt för att förstå innebörden av en text och att hålla isär begreppen Dalle.
Jag besvarar gärna dina frågor Dalle, men då tycker jag du borde göra likadant. Jag har visst formulerat mig olämpligt flera gånger, även jag kan bli upphetsad och skriva utan koncentration och noggrann kontroll. Jag förstår, och accepterar, att du inte gillar mitt skrivande, trots att du ibland kallat mig din vän!
Apropå vargimporten som du inte föredrar, fortsätt att argumentera emot den!
Själv kan jag ha förståelse inplanteringsidén utifrån rovdjursuppfödarnas synvinkel. Men då bör först stammen minskas drastiskt för att nyinplanteringen ska ha större effekt, och sedan ändå kontinuerligt fortsätta. Dock, detta kommer knappast att bli fallet utan förvaltarna skapar ändå en ny variant av arten varg, när det är en omöjlighet att tillåta ett fritt kontinuerligt utbyte med stammens kärnområde långt i öster. Anledningen är de oacceptabla skador som blir följden av nödvändig storlek på vargstammen i norra delarna av Skandinavien. Därför är min slutsats klar och tydlig. Avbryt snarast dessa biologiska experiment, de gynnar ingen, absolut inte arten varg. Största anledningen till att få ett slut på cirkusen är ändå risken att smitta ner vår ”rena” natur med dvärgbandmaskar. Visst är det märkligt att detta inte tar största tiden på vargsymposiet i Vålådalen.

33. Kenneth...

2010-04-15 09:12

Du förstår ju inte ens vad du själv skriver, sedan verkar du ha tämligen lätt att "glömma" sånt som slunkit ur dig, och skylla på andra..illa.
Du beskriver dig själv (27) som en "frihetskämpe", för vad då?
För dig själv, och dina åsikter?
Efter som du ändå inte begriper eller kan tolka vad jag skriver, finns det väl ingen anledning för dig att kommentera mig överhuvudtaget?
Eller är det någon sorts "tvång" att ha åsikter om allt, har du för lite att göra?
Du framstår för mig som en orealistisk rovdjursfobiker, ja, och inget har ändrats i min inställning där Kenneth.
Du har redan sagt, vem du tror jag är, tack och hej, vi behöver inte ta denna diskussion vidare.
Jag lever som många andra i verkligheten, här och nu, inte i sagornas och fablernas värld.
"Läs bättre, jag har inte påstått att Rumänien har en eftersträvansvärd rovdjurspolitik"
Nej, men du påstår ju att jag påstått eller tycker detta (27)..vad yrar du om egentligen?
Men är man som sagt med överallt..är det väl inte lätt att hinna läsa allt heller?
Tips:Kommentera bara det du har läst ordentligt.

32. Demagogen Dalle

2010-04-14 16:48

När har jag någonsin sagt att jag hatar vargar och vill utrota dem. Men var och en som är kritisk till att skyddade rovdjur ska få springa bland gårdar och djurhagar blir automatiskt kallad för varghatare och nollvisionär.
Det är den sida som vill utrota människor utanför städerna som pratar om varghat.
När §28 skulle ändras så man fick skjuta varg inom djurhage var det utrotning på gång. Samtliga djurägare skulle sitta på pass 24 timmar om dygnet för att skjuta de vargar som kom in i hagarna. Och eftersom man använde ordet utrotning fastslog man då också att alla vargar hade för vana att besöka fårhagen.
Varje ändring av §28 har kommenterats på samma sätt. Senast var det när man skulle få skydda sin jakthund vid vargangrepp.

31. Nu svamlar du igen, Dalle

2010-04-14 16:06

Läs bättre, jag har inte påstått att Rumänien har en eftersträvansvärd rovdjurspolitik. Däremot nämnde du Rumänien, och då ställde jag en fråga! Jag har inte rekommenderat gift! Stör det dig om jag har en debatt med en markägare, när du nu nämner det?
I bästa välmening, jag tror inte du får någon trovärdighet som du formulerar dig. Försök vara mer ödmjuk och känn med jägarna på denna sida varav många har hund. Det har ju, vad jag förstår, inte du. Då är det också svårt för dig att förstå att vi som har det redan känner vargen som vi har i huset och inte vill bli påtvingade vilda inavlade och sjukdomsspridande monster som gör livet surt. Vi har inga skäl i världen att acceptera en förljugen, orättfärdig, fantasifull och samhällsbelastande politik med biologiska experiment.

30. Ordvrängaren Dalle

2010-04-14 14:40

Vi använder samma filosofi utomlands som hemma. Tvättar oss efter toalettbesök. Men klappar gärna hundar. Hur ofta tvättar du dig efter du klappat din hund. Varje gång?
Granskar du Rumänien kommer du att finna att vargen är inte älskad. Snarare avskydd. Påstår du det ljuger du.
Låt mig ta ett annat exempel. British Columbia har 7500 vargar på dubbla vår yta. De har inga problem. Varför?
En varg som visar sig i bebyggda trakter skjuts.
Ge oss samma möjlighet och problemen löses snabbt här också.
Eftersom vargen inte klarar genetiken på egen hand är den inte längre naturligt förekommande i Sverige.

29. Älskad eller hatad...

2010-04-14 13:15

Spelar ingen roll, det var inte vad vi diskuterade.
Var påstår jag att Rumänien har en "eftersträvansvärd rovdjurspolitik"?
Du har rekomenderat gift Kenneth i en annan tråd här för inte så länge sedan.
Du fick kraftiga mothugg från en markägare och jägare men tjafsade oförtretet tillbaka och försvarade dig.
Detta har du glömt alternativt förträngt...så är det, det gäller att komma ihåg vad man står för, och vad man skriver här min vän.
Du brukar ju snacka "trovärdighet"...varsågod, här har du din i ett nötskal.
Det är bara att tacka och ta emot, du bjuder frikostigt på "mina poäng" Kenneth.

Älskar eller hatad har som sagt ingen betydelse Calle, det var inte det jag pratade om, utan HUR man hanterar problemet.
Dom är väl bättre än oss på det i Rumänien?
Att en varg som visar sig i och runt bebyggelse bör skjutas behöver du väl inte övertyga mig om, jag har själv framfört samma sorts lösning som du i detta fall.
Och titta, då var vi ju plötsligt överens?
"Ge oss samma möjligheter och problemen löses snabbt"
En utökad §28, problemen är över, och du slutar med utrotningstjafset p.g.a. alla andra överdrifter du matar oss med?
Man tackar, då kanske vi börjar komma någonvart?

28. Ordvrängaren Dalle

2010-04-14 11:43

Vi använder samma filosofi utomlands som hemma. Tvättar oss efter toalettbesök. Men klappar gärna hundar. Hur ofta tvättar du dig efter du klappat din hund. Varje gång?
Granskar du Rumänien kommer du att finna att vargen är inte älskad. Snarare avskydd. Påstår du det ljuger du.
Låt mig ta ett annat exempel. British Columbia har 7500 vargar på dubbla vår yta. De har inga problem. Varför?
En varg som visar sig i bebyggda trakter skjuts.
Ge oss samma möjlighet och problemen löses snabbt här också.
Eftersom vargen inte klarar genetiken på egen hand är den inte längre naturligt förekommande i Sverige.

27. Dalle.

2010-04-14 10:09

Du försöker att resonera så det ger poänger men tyvärr Dalle. Anser du t.ex. att Rumänien har en eftersträvansvärd rovdjurspolitik? Du saknar visioner och visar mest av allt en vilja att kompromissa. Anser du att det är en metod frihetskämpar använder, och ska använda?
Du bortser fullständigt från det faktum att det inte går att bevisa att vargen tillför något gott för någon. Däremot finns det BERG av argument som talar emot, men du vill kompromissa.
När jag påtalar om risken för en ny variant svarar du med ytterligare en nedsättande formulering. Glöm då för tusan allt vad några påstår om inavlad varg. Forskarna påstår faktiskt att de vill ha vargar med annan genuppsättning (så skillnaden torde vara uppenbar), därför skapar vi en ny variant!

Självklart Dalle, ska vi agera effektivt måste vi i nuläget använda kraftfulla medel för att förhindra denna smitta att komma in ifrån Finland. Det innebär en bl.a. en bred frizon samt hjälp av motorfordon vid avlivning eller fångst av smittbärarna.
Du beslår mig för att ha rekommenderat gift för att bli av med rovdjuren. Vill du framstå som trovärdig bör du ta tillbaka det påståendet

26. Svenskar är dummare än tyskar och engelsmän...

2010-04-14 09:15

Vi vet inte vad vi äter, vilka djur vi klappar, och vi tvättar aldrig händerna efter oss?
Det är detta du spelar på Calle, vår dummhet.

Vi är också tydligen, enligt dig så korkade att vi i motsats till rumäner (som har 5000 vargar på samma areal som vi) inte klarar av att hantera 200 frilevande vargar med dom problem detta innebär.
Vi kanske inte skulle syssla med jordbruk, frigående boskap och bärplockning när vi nu inte har den kunskap du eftersträvar?
Vi borde väl med ditt resonemang bo i "asfalterade områden" allihop?
Och Kenneth, vargen är inavlad när det passar och inte inavlad när det inte passar dig?
Ytterligare en undran:
Är skoterjakt nu ett komplement till din giftutläggning när det gäller att bli av med rovdjuren?

25. Kondom på Dalle.

2010-04-13 21:05

Och i detta fall med vargens dvärgbandmaskar betyder det en stor fredlös (för varg och mårdhund, tillåten skoteranvändning mm.) zon i gränstrakterna mot Finland. För så är väl politiken, hoppas jag, att det hela tiden handlar om att reducera eller eliminera risker för alla och envar. Bra är också att hålla ihop, och i då handlar det om samarbete mellan skandinaviens länder att hålla vårt område vargfritt.

Med Andreas Carlgrens, och andras, påståenden om inavlad stam, och därmed annorlunda än de vargar man önskar, blir det per automatik en ny variant. Är det svårt att förstå Dalle?

24. Jag får tydligen också ta i, Dalle

2010-04-13 21:05

Svensken är inte svagare än övriga européer. Däremot okunnig i vissa hänseenden. Svensken utomlands stoppar gladeligen i sig ett lockande smultron. Eller när han äter lunch på den lantliga tavernan klappar han först den tiggande hunden sedan låter han sig väl smaka av kakan till kaffet eller en god frukt. Utan att ha tvättat händerna.
Blir du överfallen av fästingar hinner du oftast ta bort dem innan de åstadkommer skada. Om du är vaken på faran när du varit på promenad utanför asfaltbeläggningen.
Om fästingar vore skäl till att ta bort alla rådjur kanske vi borde börja med att stänga alla restauranger. 250 000 blir matförgiftade varje år efter restaurangbesöket. Dödsfall förekommer.
Sanningen är den att vargen kan enligt genetikerna inte överleva på egen hand i Sverige. Alltså hör den inte längre till vår naturliga fauna.

23. Nä du, Dalle

2010-04-13 21:04

Anders H. har gett ett antal referenser till artiklar för att belysa sina inlägg. Däremot har jag inte sett en enda trovärdig referens från din sida.
Redan idag är svensken utanför Sverige 150 ggr så ofta smittad som genomsnittseuropén. Hur tror du det blir den dag parasiterna har fått fäste i vår natur?
En tallrik färska blåbär med mjölk är som oskyddad sex efter en krogkväll. Härligt för stunden men har du riktig otur kommer det surt efter.
Med jordbruksministerns plan kommer hundratals att bli smittade innan faran blir uppenbar.

22. Jag får väl försöka ta det så du begriper Kenneth...

2010-04-13 13:05

Det är inte alls vad jag föredrar, utan om valet står mellan import av varg och utökning av nuvarande population.
Det kan ju faktiskt kunna tänkas komma i en sådan situation, att vi får välja.
DÅ, i så fall föredrar jag faktiskt utökning.
Vad föredrar du?
Din fråga var väl dessutom inte speciellt enkelt formulerad...
Ny variant?, vad vill du jag skall svara på det?

Och så Calle, "Svenskar är klenast i europa"?
Ja du, det kan man ju mycket väl kunna tro när vi med ett av europas mest glesbefolkaste länder, har folk här som anser att vi inte klarar en vargstam på 200 djur.
Om oskyddad sex:
Rätt Calle, kroglivet har du koll på, kondom på!
Hur var det nu med rådjuren förresten?
"Största smittbäraren/värddjuret av parasiter i landet"
Hur många rådjur har vi? 350 000?
Där, i det fallet är det tydligen viktigare att vi som jagar får "köttdelar" oavsett om folk runt omkring kan riskera att dö av hanteringen.

21. Tidigare har du ansett 150 st. vara nog Dalle

2010-04-13 11:10

Nu föredrar du 350 och är oförmögen att svara på en enkel fråga. Kan du inte det, hur ska vi då kunna tro på dina idéer?

20. Nä du, Dalle

2010-04-13 11:09

Anders H. har gett ett antal referenser till artiklar för att belysa sina inlägg. Däremot har jag inte sett en enda trovärdig referens från din sida.
Redan idag är svensken utanför Sverige 150 ggr så ofta smittad som genomsnittseuropén. Hur tror du det blir den dag parasiterna har fått fäste i vår natur?
En tallrik färska blåbär med mjölk är som oskyddad sex efter en krogkväll. Härligt för stunden men har du riktig otur kommer det surt efter.
Med jordbruksministerns plan kommer hundratals att bli smittade innan faran blir uppenbar.

19. Man lär sig några latinska ord Anders...

2010-04-13 08:51

Sedan är man plötsligt hastigt och lustigt expert på parasiter?
Du har dina egna hemmasnickrade ideer Anders, och dom bygger som vanligt på kraftigt tilltagna överdrifter.
Att vi skulle landa på 5000 vargar är bara ett exempel på detta, vem har gett dig dessa siffror?
Varför skulle politikerna tillåta vargjakt vid 250 djur om dom inte såg problemet med varg?
Det enda jag gjorde var att ställa frågan:
Vad är bäst för oss...att importera rysk varg eller att tillåta en mindre ökning av nuvarande stam från dom gener vi har?
Och slutligen, tyvärr Kenneth, jag brukar kunna svara på frågor, men?

18. "acceptera 100 till" Dalle.

2010-04-12 23:10

Då har vi de facto skapat en ny variant av varg. Är det vad du vill och accepterar?

17. Hooked on Echinococcus

2010-04-12 23:10

Varg och dvärgbandmask hör ihop, du kan inte få varg utan att även få dvärgbandmask. Däremot kan du ha dvärgbandmask utan varg. Men frågan om hur många vargar vi skall ha i Sverige är också samtidigt frågan om vi skall ha e. granulosus eller inte. Det går inte att jämföra en granulosussmitta i Sverige i en varg/älgstam med de granulosusutbrott som förekommer hos renskötare, i en hund/ren-variant, de kan bekämpas. Får vi in e. granulosus i mellersta rovdjursförvaltningsområdet så kan den inte bekämpas på annat vis än att i stort utrota vargen vilket även blir en nödvändighet, ty dvärgbandsmitta har enorma konsekvenser för hela landet. En varg/älg-cykel i detta område skulle tämligen snart följas av diverse cykler mellan tamdjur och vilda/tama hunddjur. En situation som vi inte kan riskera hamna i.
Vad gäller frågan om minsta antalet vargar för en långsiktigt livskraftig vargstam så har forskare fastslagit att detta är minst 5000 individer. Sedan man förstått att för allmänheten är detta fullständigt oacceptabelt så har man infört en slags tabell över antalet vargar vid olika tidpunkter med delmål, tillfälliga stopp i ökningen, jakt etc. allt för att folk skall vänja sig. Men vad som än sägs så är slutmålet minst 5000 vargar vilket är något under det antal vargar som hovdjuren i Sverige/Norge kan föda under förutsättning av att ingen jakt på bytesdjur förekommer. Likaså förutsätter detta att renskötseln upphör. Att riksdagen bestämmer antalet är formellt riktigt men i praktiken så är det vargforskarna som bestämmer och troende arbetar på lång sikt. Du kan ta antalet björnar, finns det något riksdagsbeslut om att när antalet björnar överstiger 4000 individer så skall stammen fortsatt öka? Nej, det finns inte, men har du hört något om att tillväxten av antalet björnar skall stoppas?

16. Då är det ju inte frågan om vargen Anders...

2010-04-12 15:14

Utan om dvärgbandmasken, och då blir ämnet ett helt annat än frågan om vargimport.
Är det denna parasit du sätter i främsta rummet, och är mest orolig för trots den lilla risk det ändå är att bli drabbad...fine, men då snackar vi mer än bara varg...och vad det inte vargen som debatterades här?
Du är nog ute och cyklar lite här Anders, vad tycker du själv?
350 vargar av dom vi har nu, eller 100 till importerade?
Det var det frågan gällde.
Nu är det ju dessutom så att det inte är vargforksarna som bestämmer antalet vargar i landet, utan riksdagen.

15. Dalle will be hooked on Echinococcus

2010-04-12 13:40

Sverige/Norge är enda området i världen där vi har älg och varg men inte dvärgbandmask. Utöver detta är erfarenheten till 100% att har man älg och varg så får man in dvärgbandmask. Att Finland nu är smittad borgar för att även Sverige/Norge blir smittat. Är det detta du vill? Att 350 vargar skulle räcka finns inte i föreställningsvärlden hos några vargforskare, det är på sikt frågan om 5000 vargar, minst.

14. Hellre 350 vargar av dom vi har nu...

2010-04-12 12:22

Än import.
Vargimport, nej tack.
Varför? Jo för att resultatet är ytterst tveksamt.
Att importera en art kommer att bli ett kontroversiellt beslut, inte bara för att det i detta fall handlar om varg.
Frågor som då måste lösas:
Var skall dessa släppas, och varför just i dessa områden.
Ursäkta uttrycket, men det är faktiskt en jävla skillnad, både moraliskt och känslomässigt på vargar som vandrar in naturligt och vargar som blir utsläppta.
Här har markägare och jakträttsinnehavare sin fulla rätt att säga sitt, se till och gör detta.
Hur skulle urvalet för "importvargar" se ut?
Det är ingen kennel för rasförädling vi pratar om här, det är vilda djur, vad har vi egentligen för garantier att dessa skulle vara friska?
Detta om något är väl en lek med med naturen, och dom naturliga förutsättningarna?

Skall detta företag göra någon som helst "nytta" måste vi dessutom tillföra nya individer i de områden som redan är svårast drabbat av varg.
Problemet blir också att vi inte ens vet om detta kommer att göra någon nytta, att det fyller sitt syfte.
Det finns ju inget, med dom analyser som gjorts som tyder på några svårare inavelsdefekter bland undersökta vargar dom senaste åren.

Vi har ju i nuläget inget problem med inavel, i hundjurens värld är det ju heller inget problem, det brukar sköta sig själv.
Det sköter sig också av sig själv i naturen.
Detta gäller också vargen.
Djur med så svåra defekter att dom har svårt att klara sig, kommer inte heller att klara det tuffa livet där ute särskilt länge.
Vi har också vargjakt, och man kan väl förmoda att individer som eventuellt skulle bära på inavelsdefekter är dom som ryker bland dom första vid jakten?
Måste man då "välja" är det väl bättre att acceptera 100 till om det nu är det folk vill...hellre det än att importera.

13. Finnspetsen

2010-04-11 10:05

Myndigeterna vågar inte! Det är därför de har gett jägarorganisationerna i uppdrag att skapa acceptans och förståelse för import och flytt av varg!
Det går bra att sitta bakom ett skrivbord men att ge sig ut i hetluften det vågar de inte! Då är det bättre att någon annan får ta smällen i stället.
Tråkigt men sant, tjänstemännen har heller inte rätt kompetens för sitt jobb heller.
Jag kommer att återkomma i frågan längre fram!

12. Jag blir spyfärdig

2010-04-11 10:04

Samtidigt som miljöminister Carlgren slår fast att vi ska ha fler än 210 vargar i Sverige, rycker en rysk import av vargar närmare. Inte ens de finska vargarna duger. Det vänder sig i magen.
Vi ska alltså skapa en ytterst artificiell vargstamm i Sverige, en stam som inte överlever utan konstlade metoder, och utan att någon, någonsin, förklarat varför.
Jag hoar desperat ut i rymden igen: VARFÖR, VARFÖR?

11. Miljökonsekvensbeskrivning

2010-04-09 17:45

I Miljödepartementets egen sammanfattning av miljölagstiftningen kan man läsa:

"Allmänna hänsynsregler:
.....Hänsynsreglerna skall gälla för all verksamhet, som påverkar miljön och betyder att den som orsakar skada eller olägenhet ansvarar för att förebygga eller avhjälpa de."

"Krav på miljökonsekvensbeskrivning:
En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, måste alltid göras innan miljöfarlig verksamhet kan tillåtas. En MKB skall identifera, beskriva och bedöma verksamhetens effekt på människor, djur, mark varren, luft landskap och kulturmiljö. Allmänheten har enligt miljöbalken rätt att delta och yttra sig när MKB göres"

Återintroduktionen av varg och överstora övriga rovdjursstammar har i högsta grad effekt på människor, djur, landskap och kulturmiljöer.
Enbart återintroduktionen av varg har större sådana negativa effekter på människor, djur och kulturmiljöer än något annat annat hittills MKB-prövat projekt i Sverige i dag.

Det är en skandal att inte ett enda försök gjorts att för att beskriva och sammanfatta konsekvenserna av hittills förd och kommande rovdurspolitik.

Står Miljödepartementet över lagen?!

10. "Konsekvensanalys"?

2010-04-09 12:34

Ett typiskt svenskt agerande som finns lite överallt i det svenska samhället utövandes av "våra svenska makthavare". Först så ställer man till med elände...sedan så funderar man på hur man skall komma till rätta med det..medans problemet bara blir större och större...Funderar, utreder, o funderar lite till...Så rullar det på. NÄR började man med att göra en konsekvensanalys som skulle ligga till grund för fortsatt agerande? Har det någonsin hänt? Elände först...tänka sen...

9. konsekvensanalys

2010-04-09 10:41

Det behövs en konsekvens analys i ärendet som skall redovisas i all media så att alla mäniskor får möjlighet att se vilket jävulskap politiker och forskare har ställt till med och skall förvärra med vargimport

8. Vargflytt

2010-04-09 09:03

Jag måste ha missuppfattat det här med vargjakten. Skulle inte avskjutningen ske under ett antal år och sedan utvärderas för att ev. en vargflyttsedan skulle komma till stånd. Eller var meningen den att en import av varg sker med samma antal som medges till jakt. Jakten kom väl till stånd för att begränsa antalet individer i vargpopulationen. Dags att tillsätta någon som vet vad han håller på med och ta ifrån Carlgren all inblandning i frågan.

7. Jäklar i mig

2010-04-09 09:03

vad de fem år som föreslogs innan en EVENTUELL flyttning/inplantering skulle ske gick fort...
Konstigt också att så många invandrade de första två åren och
sedan bara ett fåtal resterande 28 åren...

6. Vem vill ha vargen?

2010-04-09 09:02

När kommer det en intresseanmälan om att som medborgare få "äran" att ta emot dessa importerade vargar i sitt närområde? För information om VAR och NÄR dessa importulvar kommer att släppas är väl ändå en ganska viktig sak...eller ska det mörkas ännu mer? Tacka fan för att myndigheterna vet redan NU var dom ska släppas någonstans! Kan det vara så att myndigheterna inte vågar ta diskussionen med berörda områden?

5. Vargimport, nej tack

2010-04-09 09:02

Här kollar man bilar från utlandet så ingen hundvalp kommer över bron, för den kan ju ha bandmask Rabbis och en hel del andra sjukdommar. Men att importera varg med regeringens hjälp, då har det ingen betydelse om dessa djur har både det ena och det andra. Var tog människans säkerhet och väl vägen. Ska inte svenska folket kunna gå ut i skogen och plocka svamp eller bär, för dessa kan ju vara smittade av bandmask, är det så svenska folket vill ha det. När skall politikerna börja lyssna på vad svenskarna tycker.

4. Reslust

2010-04-08 17:33

Vart vänder man sig för att få åka med på denna resa som inte kommer att tillföra mänskligheten ett dugg av värde ?

3. USA och hur man ruinerar naturen genom att flytta varg

2010-04-08 16:10

Citat Liberg: "Det är mycket troligt att vi måste besöka USA och studera detta närmare. De kan det här".
Vore det inte så sorgligt så skulle jag asgarva, nyss hemkommen från sagda land kan jag rekommendera herrarna (och damerna?) att besöka Wyoming, Montana och Idaho.
På 1800-talet var Yellowstone med omnejd ett ekologiskt system i den balans ekosofer drömmer om, glesa stammar av bison, älg, hjort mm. jagades hårt av människorna och hade troligen existerat så i minst 12000 år.
Varg fanns inte annat än som tillfälliga vandringsdjur. Växtätarna var så fåtaliga att växtligheten var överdådig.
När forskare fick se detta så tyckte de att naturen här måste bevaras, man kastade ut människorna och lät stammarna av växtätare växa ohämmat med överbetning och andra skador till följd. För att råda bot på detta planterade man in varg som nu sprider bandmaskar, rabies och Brucella abortus i ett enormt område.
"Forskarnas" ingrepp har fullständigt ruinerat hela ekosystemet och medför misär och sjukdomar för såväl människor som djur. Jag hoppas att den svenska delegationen tar lärdom av vad som hänt i USA och återvänder hem med insikten om att vi inte skall ha varg i Sverige utan människor och natur mår bäst om mänskliga jägare beskattar våra viltstammar.
Men innan de åker bör de definitivt läsa länken http://landandwaterusa.com/CharlesKay/2008_CharlesKay/8-25BisonYellowstone.htm

2. Va bra

2010-04-08 15:08

Eftersom jag betalar vill jag följa med på studieresan till USA, där kan jag konstatera att vargar rör sig över stora områden samt ställer till problem för folk på landsbygden. Ring mig Liberg så hänger jag med, skulle behöva lite semester...Suck

1. Lägg av!

2010-04-08 14:35

Dessa idéer och politik är dödfödd. Vi ska i stället ställa upp på Finländarnas sida och verka för att de kan bilda en vargfri zon där så vi inte riskerar att få in dessa smittor som vargen för med sig. Det är det enda rimliga förhållningssättet i denna fråga.
Vi behöver ingen varg i Skandinavien, sluta ljug i folk.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB